Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmet Ögke

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 975  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Doç.Dr 20yy. aogke@yyu.edu.tr
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Felsefe, Tasavvuf,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Fransızca,
       
Yazar No: 975 عدد الزيارة : 7508 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Mevlananın Mesnevisinde Har (Eşek) Metaforu
2 2007 Dünya Mevlana Yılı Münasebetiyle

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ahmet Ögke 

 

Eğitim

Lisans Selçuk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, 1992

Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994

Doktora Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Yabancı Diller Fransızca, Arapça

 

ESERLERİ

 

Tez

·         Y.Lisans Tezi: "Kuran'da Nefis Kavramı" Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1994.

·         Doktora Tezi: "Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000.

 

Makaleler

·         "Tasavvufa Yöneltilen Eleştiriler ve İbrahim Sarmışın "Tasavvuf ve İslâm" Adlı Kitabı", İlim ve Sanat, sayı: 41, İstanbul, Nisan, 1996, ss. 70–76.

·         "Osmanlı Dönemi Tekke Hayatına Bir Örnek: Yiğitbaşı Veli ve Tarikat Usulü", Osmanlı, Yeni Türkiye Dergisi Yay. Ankara, 1999, c. IV, ss. 521–530.

·         "Tasavvuf Düşüncesinde "Sır" Kavramı ve Marmaravî'nin "Keşfü'l-Esrar" İsimli Risalesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, Van, 2000, ss. 225–262.

·         "Tasavvuf Düşüncesinde Rüya ve Bir Halvetî Şeyhinin Bazı Rüya Tabirleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 4, Van. (Yayınlanacak).

·         "İslâm'da Zühd Hareketinin Doğuşu ve İlk Zühd Ekolleri", (Prof. Dr. Ebu'l-Vefa et-Taftazânî'den çeviri), Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 4, Van. (Yayınlanacak).

·         "Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricâlü'l-Gayb -İbn Arabî'nin Görüşleri-", Tasavvuf (İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi), Yıl: 2, sayı: 5, Ankara, Ocak, 2001, ss. 161–201.

·         "Yiğitbaşı Veli’nin Vefat Tarihi Üzerine", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl: 30, sayı: 3, İstanbul, Temmuz - 2001, ss. 55- 64.

·         "Türk Tasavvuf Düşüncesinde Şeriat - Tarikat - Hakikat - Marifet Kavramları ve Marmaravî'de Dört Kapı - Kırk Makam Anlayışının İzleri", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sayı: 18, Ankara, Yaz - 2001, ss. 63–74.

·         "Zühd Hareketinin Tasavvufa Dönüşüm Süreci -Râbiatü'l-Adeviyye Örneği-", (Ebu'l-Vefa el-Guneymî et-Taftazânî'den çeviri), EKEV Akademi Dergisi, Cilt: 3, sayı: 1, Erzurum, Bahar - 2001, ss. 107–114.

·         "Yiğitbaşı Veli’nin "Tasavvuf" ve "Tarikat" Kavramlarına Bakışı ve Tarikatları Tasnifi", Dinî Araştırmalar, cilt: 4, sayı: 11, Ankara, 2001, ss. 147–162.

·         "Bir Fakih Olarak İzz b. Abdisselâm (660/1262)'ın Tasavvuf Yaklaşımı", EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 7, sayı: 17, Erzurum, Güz - 2003, ss. 133–150.

·         "İzz b. Abdisselâm'da Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi", Dinî Araştırmalar, Cilt: 6, sayı: 18, Ankara, Ocak-Nisan - 2004, ss. 183–199.

·         "Tasavvufta "Kenz-i Mahfi" Düşüncesi ve Sofyalı Bâlî Efendi (960/1553)'nin "Küntü Kenzen Mahfiyyen" Şerhi Bağlamında Varoluşun Anlamı", Tasavvuf (İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi), sayı: 12, Ankara, Ocak-Haziran, 2004, ss. 9–24.

·         "Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi'ye Göre Sohbet Adabı", İslâmî Araştırmalar, Yıl: 17, sayı: 1, Ankara, 2004, ss. 84–90.

·         "Mevlâna’nın Mecâlis-i Seb'a'daki Sohbet Metodu", Tasavvuf (İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi), Yıl: 6, Sayı: 14, Ankara, Ocak-Haziran, 2005, ss. 251–266.

·         "Tasavvuf'un Hedeflediği İnsan", Bilge Adam, Yıl: 3, sayı: 11, Van, 2005, ss. 58–63.

·         "Mevlâna’nın Mesnevî'sinde "Har (Eşek)" Metaforu", Tasavvuf (İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi), sayı: 18, Ankara, Ocak-Haziran, 2007, ss. 19–41.

·         "Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Avcı Metaforu", (Selçuk Üniversitesi) Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, sayı: 1, Konya, 2007, ss. 83–100.

·         "Gönül Sahibi Bir Dost: Mevlâna Celâleddîn-i Rumî", Diyanet Aylık Dergi / Mevlâna Eki, sayı: 204, Ankara, Aralık–2007, ss. 3–8.

·         "2007 Dünya Mevlâna Yılı Münasebetiyle", Tasavvuf (İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi), sayı: 20, Ankara, 2007, ss. 203–210.

 

Bildiriler

·         "Sofyalı Bâlî Efendi'de İnsanla İlgili Üç Temel Kavram: Fıtrat, Saadet ve Şekavet", Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu, 27–28 Mayıs 2006, Sofya - Bulgaristan.

·         "Yiğitbaşı Veli’nin Tasavvuf Anlayışının Temel Özellikleri", Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008, Manisa.

·         "Vâhib-i Ümmî Divanı’nda Bilgi ve Sevgi", Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu, 17–18 Mayıs 2008, ANTALYA.

 

Kitap

·         Kuran'da Nefs Kavramı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997, 125 s.

·         Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

·         Vâhib-i Ümmî'den Niyazi-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van, 2005, 420 s.

·         Elmalı Erenlerinde Mana Dili, Elmalı Belediyesi Yayını, Ankara, 2007, 373 s.

all wives cheat women who cheated
click here read here why do married men cheat
read here read read

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.yyu.edu.tr/akademikpersonelayrinti.asp?sicilno=1414
open why women cheat on husbands how many guys cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 28.08.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...