Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mevlüt Güngör

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 69  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. [email protected]
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Karabük 1950
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
İlahiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) - İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -   Bağdat Üniversitesi -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Tefsir, Temel İslam Bilimleri,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 69 عدد الزيارة : 6945 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Kurbanda Niyetin Önemi
2 Kuranın Hz. Peygamberin Sünnetine Verdiği Değer
3 Kuran ve Kainat Kitabı

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Mevlüt Güngör

 

1950 yılında Karabük’te doğdu.

1974 yılında Bağdat Üniv. Edebiyat Fak. İlahiyat Bölümünden mezun oldu.

1981 de Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesinde Dr.

1984 de Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud Üniv. İlahiyat Fak. Yrd. Doç. Dr.

1985 de Ankara Ünv. İlahiyat Fak. Yrd. Doç Dr.

1988 de Ankara Ünv. İlahiyat Fak. Doç. Dr.

1996 da Ankara Ünv. İlahiyat Fak. Prof. Dr. olarak görev yapmıştır.

2006 yılından bu yana İstanbul Ünv. İlahiyat Fakültesinde görev yapmaktadır.

 

İdari Görevleri:

Tefsir Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1999-2002.

Tefsir Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006-…

  

Kitaplar:

Cassâs ve Ahkâmu'l-Kur'ân'ı, Ankara, 1989.

Fıkhî Tefsir Hareketi, İstanbul, 1996.

Kur'ân Araştırmaları-1, İstanbul, 1995.

Kur'ân Araştırmaları-2, İstanbul, 1996.

Kur'ân Penceresinden İman Amel Hayat Âhiret ve Kâinât'a Bakış, 2.Baskı, İstanbul, 1997.

Kur'an-ı Kerim'in Hz.Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer, İstanbul, Mart 1996.

 

Yurt İçi Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

"Kur’ân Tercümesine 'Kur’ân' Denilebilir mi?", Dinî Araştırmalar Dergisi/ Regilious Studies, Ankara, 2005, cilt : 8 sayı : 22, s.119 -126.

"Kur’ân ve Kâinat Kitabı", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Ocak-Haziran 2006, yıl: 7, sayı 16 s.107-124.

"Kur'ân Bağlamında İslâm Öncesi Mekke Toplumundaki Tanrı ve Âhiret İnancı", Dinî Araştırmalar Dergisi / Regilious Studies Dergisi, Eylül-Aralık 2005, cilt : 8, sayı : 23 , s. 13 - 28 .

 

Yurt İçi Hakemli Olmayan Dergilerdeki Yayınlar:

"Tefsirde Konulu Tefsir Metodu", İslami Araştırmalar Dergisi, Mayıs 1988.

"Âhiret Gününe Îman", Hakses Mecmuası, Haziran, 1988, sayı : 282, s. 2 - 5.

"Kur'ân'ın Peyderpey İndirilmesindeki Hikmetler", Diyanet İlmi Dergi, Tem.- Ağ.-Ey.1988 sayı : 3, s. 3-23.

"Şevkânî ve Tefsirindeki Metodu", Hakses Mecmuası, Temmuz 1988, sayı : 283 s.6–8 ve Ağustos 1988, sayı : 284, s. 7 – 12 .

"Kur'ân'da Hz. Lokman'ın Şahsiyeti", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1996, cilt: XXXV,

s.167-178 .

"Kur'ân'da 'Kelime' Sözcüğünün Anlamları", Bkz. Güngör, Mevlüt, Kuran Araştırmaları -2- İstanbul, 1996 s.127- 172.

"Âyetlerde Geçen 'Allah Dilediğini Saptırır, Dilediğine Hidayet Eder' İfadesinin Anlamı", Bkz.Güngör, Mevlüt, Kur'an Araştırmaları -2- İstanbul 1996 s.173-253.

"Kur'an'da Hz.Peygamber'e Sevgi ve Saygı", Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav) - Özel Sayı - Ankara, 2000, s.469-480 .

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda (Kongre, Sempozyum, Kolokyum, Vb.) Sözlü Sunulan Ve Tam Metni Veya Özeti Yayınlanmış Konferans, Panel Konuşması:

"Kur'ân-ı Kerim'in Nüzulü Ezberlenmesi Yazılması Toplanması Ve Çoğaltılması", (Zaman Gazetesi tarafından düzenlenen "Kur'ân Sempozyumu"nda sunulmuştur. İstanbul 30.10.1988. Tebliğler, Zaman Gazetesi yayınları arasında neşredildi. Yayın no : 11, İstanbul, Eylül 1989, s.27-42 .

"Kur'ân'a Göre Kur'ân'dan Başka Vahiy Var mıdır?", (Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı tarafından 22-23 Ekim 1992'de Samsun'da düzenlenen "Tefsir'in Dünü Bugünü Sempozyumu"'nda sunulmuştur. Tebliğler aynı adla Samsun'da 1993 yılında basılmıştır. s.125 - 138.

Fecr Yayınevi’nin 3-5 şubat 1995 tarihinde Ulus, Yüzüncüyıl Konferans Salonunda tertiplediği “1. Kur’ân Haftası Kur’ân Sempozyumu” ’nda Doç. Dr.Yusuf Işıcık, Doç. Dr. Selahattin Polat ve Doç. Dr. Said Şimşek’in sundukları tebliğlerde müzakereci olarak bulundu. Tebliğ ve müzakere metinleri basılmıştır. Bkz.1.Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu, 1995 Ankara, s.139-142.

"Kur’ân Diriler İçin İndirildi" Fecr Yayınevi tarafından 13-19 Ocak 1997 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen III. Kur’ân Haftası, Kur’ân Sempozyumu’nun ilk günü 1.Oturumuna panelist olarak katıldı. Konuşma metni aynı yayınevinin “Fecre Doğru” Aylık düşünce Dergisinde yayınlandı. Yıl : 3 Sayı : 28, Şubat 1998 s. 15-17 .

Cüneyt Eren’in “Başlangıcından Günümüze Kur’an Tefsirinde Sünneti Devre Dışı Bırakan Hareketler” isimli tebliğinde müzakerecilik. ( İSAV = İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından “Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları -I- (Kur’ân-Sünnet-İlimler) “ konulu tartışmalı İlmi Toplantı 26-27 Eylül 1998 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezinde gerçekleşmiştir. Tebliğ müzakereleri için bkz. Kur’ân Ve Tefsir Araştırmaları –I- Ensar Neşriyat, İstanbul 2000 s. 35-62.

"Kur’ân’ın Temel Meselesi" İktibas Dergisinin haftalık etkinliklerinden birisinde verilen konferans. Konferansın özeti “İktibas Dergisi” ’nin Haziran 2001 sayısında yayınlanmıştır. s. 39-42.

"Türkçe İbâdet" konusu ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca 17-18 mayıs 2002 tarihlerinde İstanbul Tarabya Otel’de tertiplenen “Güncel Dînî Meseleler İstişare Toplantısı–I” başlıklı toplantının ilgili komisyonunda sunduğu görüşler Sonuç Bildirgesi’nin 35.inci maddesinde ifadesini bulmuştur. s.19

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 02-06 Ekim 2002 tarihinde Ankara’da tertiplenen “Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı” ‘nın Beşinci oturumuna tartışmacı olarak katıldı.Tebliğ ve Tartışma metinleri aynı adla Ankara’da 2004’te yayınlandı. Bkz. s.362-364.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 10-13 Haziran 2005 tarihleri arasında Van’da düzenlenen “I. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı” ’nın III. Oturumuna müzakereci olarak katıldı. Tebliğ ve müzakere metinleri aynı fakülte tarafından bastırılacaktır.

 

Kitap Çevirisi:

Kur'an Tefsirinde Yeni Bir Metod (Emin el-Hûlî’den tercüme) 2.Baskı, Ankara, Aralık 2001.

 

Konferans ve Paneller:

12.03.1989 tarihinde Ankara Kocatepe Konferans Salonunda "Kur'an'ın Aslına Uygun olarak Muhafazası" üzerine.

17.06.1989 tarihinde Zonguldak'ta TTK Yayla Sinema Salonunda "Kur'an'ın Anlaşılmasının Lüzumu" üzerine .

26.05.1991 tarihinde Zonguldak TTK Yayla Sinema Salonunda "Kur'an'ın Anlattığı Şekilde Ahiret Günü" üzerine.

24.04.1992 tarihinde Aydın-Söke - Akbük May Hotel'de "Kur'an'a Karşı Görevlerimiz" üzerine.

04.10.1992 tarihinde Safranbolu İlim Yayma Cemiyeti Şubesinde "Fatiha Suresi" üzerine.

20.02.1993 tarihinde Ankara'da Bilgi Vakfı'nda "Kur'an Kendisini Nasıl Tanıtıyor?" konusu üzerine.

01.03.1993 tarihinde Ankara'da Yeşilay Ankara Şubesinin Ulus 100.Yıl Kültür Sitesinde "Dinimizin Sigara ve İçkiye Bakışı" üzerine.

15.05.1993 tarihinde Turhal İlim Kültür ve Sanat Vakfı'ında "Kur'an Bizden Ne İstiyor? " konusu üzerine.

30.01.2004 tarihinde Londra'da "Kur'an'da Hz.İbrahim" üzerine. UK Turkish Islamic Association = İngiltere Türk İslam Cemiyetinin 117/119 Stoke Newington Road London N16’daki Merkezinde.

Ankara İl Müftülüğünce 13 nisan 2006 tarihinde TDV Kocatepe Konferans Salonunda tertiplenen : "İnsanlığın Peygamberlerin Rehberliğine İhtiyacı" başlıklı panelde panalist olarak katıldı.

Bartın İl Müftülüğünce 15 nisan 2006 tarihinde Bartın Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Programda "İslam’da İnsan, Âile ve Çocuk Sevgisi" konusu hakkında konferans verdi.

Bartın İl Müftülüğünce 16 nisan 2006 tarihinde Bartın Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Programda "İslam’da İnsan, Âile ve Çocuk Sevgisi" konusu hakkında konferans verdi.

 

Ulusal Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı:

"Ana-Baba Hakkı", TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından hazırlanan "Türk Aile Ansiklopedisi"nde yayınlanmıştır. Ankara, Aralık 1991, I, 115-119.

 

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Tam Metni Ya Da Özeti Yayınlanan Konferans, Panel Konuşması Ve Makaleler:

"Kur'ân'ın Hz. Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer", İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından 18-20 Kasım 1995 tarihinde düzenlenen “Milletlerarası Sünnetin Dindeki Yeri Sempozyumu"’nda sunulmuştur. Tebliğler aynı vakıf tarafından Sünnetin Dindeki Yeri adıyla basılan kitapta neşredilmiştir. İstanbul 1997. s.57-123.

I. Uluslararası Musa Carullah Bigiyef Sempozyumu’nda müzakerecilik. Sempozyum Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Türkiye Diyanet Vakfı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Musa Carullah Bigiyef’in ölümünün 50.yıldönümü münasebetiyle 6 - 7 Kasım 1999’da Ankara Kocatepe Konferans Salonunda düzenlenmiştir. Müzakere metni için bkz. ”Ölümünün 50. Yıldönümünde Musa Carullah Bigiyef (1875-1949)” Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları no : 321 Ankara 2002, s.101-103 ve 250-251.

"Barâatu't-Tahallus fi'l-Kur'âni'l-Kerîm", Birleşik Arap Emirlikleri, Ebû Dabi, Menâru'l- İslâm Dergisi, 1 Receb 1406/11 mart 1986, yıl : 11, sayı : 7, s.28-31.

"Min Fukahâi'l-Fıkhi'l-Hanefî: el-Cassâs", Ürdün, Hedyu'l-İslâm Dergisi, 1408/1988, cilt : 32, sayı : 5, s.10-14.

"Min Ebtâli'r-Risâleti'l'uzmâ: Muhammed b.Mesleme", Suudi Arabistan, Riyad, el- Cundî el-Muslim Dergisi, Rabiulevvel 1409/Ekim-Kasım 1988, yıl : 16, sayı : 51, s. 92-95.

 

Uluslar Arası Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı:

"Bağavi", Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1992, V, 340 -341.

"Cessas", TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1993, VII, 427 – 428.

"Fethu'l-Kadîr", TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, XII, 462-463.

"Fevzu'l-Kebir", TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, XII, 510-511.

 

 


الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat/index.php/dekanlik/fakulte-senatoru/prof-dr-mevlut-gungor.html
click beautiful women cheat what makes husbands cheat
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 5.02.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...