f EskiEserler | Eski Eserler | Eskieserler.com
Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Fazlur Rahman

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4865  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Hindistan 1919 1988
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
İlim Adamı,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça,
       
Yazar No: 4865 عدد الزيارة : 4206 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب
1 The Philosophy of Molla Sadra
2 Revival and Reform in Islam A Study of IslamicFundamentalism
3 Prophecy in İslam Philosophy and Orthodoxy
4 Major Themes of the Qur’an
5 Letters of Shaikh Of Ahmad Sirhindi
6 Islamic Methodology in History
7 Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition
8 Islam
9 Health and Medicine in the Islamic Tradition
10 Avicennas Psychology
11 Avicennas De Anima

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Fazlur Rahman 

21 Eylül 1919'da Hindistan'ın (bugünkü Pakistan'ı kuzeybatısında bulunan) Hazara şehrinde, dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
İlk eğitimini, Ders-i Nizami adlı medresede, Deobend ekolüne mensup olan babası Mevlana Şihabeddin’den aldı.
10 yaşında Kur'an'ı ezberleyen Fazlur Rahman, çağdaş eğitim de almaya başladı. Ailesi 1933 yılında Lahor kentine taşınınca üniversiteye gitti. Bir yandan da babasından aldığı özel eğitimini devam ettirdi ve 1940'ta Pencap Üniversitesi Arapça bölümünden mezun oldu.
Aynı üniversitede yaptığı yüksek lisansını 1942 yılında tamamladı ve aynı yıl bu üniversiteye araştırma görevlisi olarak atandı.
1946’da Doktora yapmak üzere İngiltere Oxford Üniversitesine gitti. 1949’da Prof. H.A.R. Gibb danışmanlığında doktorasını bitiren Fazlur Rahman, Oxford'da Fars Medeniyeti ve İslam Felsefesi hocası olarak ders vermeye başladı. 
1950’de Durham Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Bu görevi 1958’e kadar devam etti. 
1958’de Kanada’da (Montreal) McGill Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsünde doçent (associate professor) olarak göreve başladı. O, Klasik Yunan ve Latin dillerini felsefî ve teolojik metinleri rahatlıkla okuyabilecek düzeyde öğrenmişti. Ayrıca İngilizce ve Almanca biliyordu.
1961’de Pakistan Karaçi’ye dönen Fazlur Rahman, 1962’de Devlet Başkanı Eyüp Han tarafından İslami Araştırmalar Enstitüsüne önce araştırmacı sonra da müdür olarak atandı. Burada ingilizce Islamic Studies ve urduca Fikr-o-Nazar dergilerini çıkardı. 
Fazlur Rahman’ın bu dönemde yazdığı makaleleri İslamic Studies adlı dergiden takip etmek mümkündür. Bu enstitü bünyesinde çok sayıda öğrenciye dersler verdi ve onlara yurtdışına gitme imkânı sağladı.
1968’e kadar bu görevi uhdesinde taşıyan Fazlur Rahman, yoğun baskılar sonucu Pakistan’dan ayrılarak Amerika’ya gitti.
Los Angeles’ta Kaliforniya Üniversitesinde bir dönem misafir profesör olarak bulunduktan sonra 1969 Eylül’ünde Chicago Üniversitesinde “İslam Düşüncesi” profesörü olarak göreve başladı. 
26 Temmuz 1988’de vefatına kadar ilgili üniversitede görevine devam etti.

Eserleri:
Fazlur Rahman’ın 11 tane kitabı vardır. Bunların on tanesi kendi hayatında bir tanesi ise vefatından sonra basılmıştır. Eserleri kronolojik olarak şöyledir:
1. Avicenna's Psychology.681 (İbn Sina’da Psikoloji)
Fazlur Rahman'in doktora tezi olup İbni Sînâ'ya ait “Kitâbun-Necât” adlı eserin "en-Nefs" bölümünün tenkitli neşrinden ibarettir. Ayrıca bu bölümün İngilizce tercümesi yanında metnin tahlilini, Aristo ve Fârâbî gibi diğer bazı filozofların görüşleriyle karşılaştırılmasını da içermektedir.

2. Prophecy in İslam: Philosophy and Orthodoxy682 (İslam’da Nübüvvet: Felsefe ve Gelenek)
Fazlur Rahman, bu çalışmada konuyu 3 başlık altında inceler. “Akıl Doktrini”,Peygamberlik, Felsefi Doktrin ve Kelam. Son bölümde İbn Hazm, Gazali, Şehristani, İbn Teymiye ve İbn Haldun’un Peygamberlik ile ilgili görüşlerini inceler. Eserin, kendi düşünce hayatının oluşumunda oldukça etkili olduğunu belirtmiştir.

3. Avicenna's De Anima (İbn Sina’nın Kitabu’n-Nefs’i)
İbni Sina’ya ait “Kitabu’ş-Şifa” adı eserin "Kitâbü'n-Nefs" bölümünün tenkitli neşridir.

4. Islamic Methodology in History
(Tarih Boyunca İslami MetodolojiSorunu)
Bu eser, Fazlur Rahman’ın 1962 yılı Mart ayından 1963 yılı Haziran ayına kadar İslami Araştırmalar Enstitüsünün Islamic Studies adlı çalışmasında yayınladığı makalelerden ve bunlara eklenen “Sonraki Asırlarda İçtihad” adlı çalışmadan oluşmaktadır. Fazlur Rahman, her ne kadar bu makalelerin Kur’an, Sünnet, İçtihad ve İcma ile ilgili tarihsel gelişimden bahsedeceğini söylese685 de Kur’an konusu burada incelenmemiştir. Eserde sünnet, içtihad, icma, hadis ve toplumsal değişme gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca İslam düşünce tarihinde felsefi düşüncenin doğuşu, ehl-i sünnetin oluşumu, kelam ve tasavvufun nasıl geliştiği ortaya konmaya çalışılmıştır.

5. Islam (İslam)
Eser 14 bölümden oluşmakta olup, Fazlur Rahman’ın, genel olarak İslam düşüncesiyle hesaplaşmasını içermektedir. 
Eserde İncelenen konu başlıkları şunlardır: Muhammed, Kur’an, Hadisin Kaynakları ve Gelişimi, Hukukun Yapısı, Diyalektik Teoloji ve Doğmanın Yükselişi, Şeriat, Felsefi Hareketler, Sufi rganizasyonlar,Mezheplerin Yükselişi, Eğitim, Modernistler öncesi Reform Hareketleri, Modernin Yükselişi, Miras ve Beklentiler. İlk baskısı 1966’da çıkan eserin, 1979’daki ikinci baskısında arada geçen yaklaşık 14 yıllık zaman zarfında ortaya çıkan hadiseleri değerlendirdiği bir sonsöz (epilogue) vardır.İkinci bölüm olan Kur’an başlığında Kur’an Nedir? Kur’anın Öğretisi,Kur’an’da Yasama, Kur’an Tefsirleri bölümleri bulunmaktadır.

6. Letters of Shaikh Of Ahmad Sirhindi
(İmam Rabbanî’nin Mektupları)
Eser İmam-ı Rabbani’nin bazı mektuplarını içermekte olup Fazlur Rahman tarafından geniş bir girişle basılmıştır.

7. The Philosophy of Molla Sadra 
(Molla Sadra’nın Felsefesi)
Molla Sadra’nın felsefi sistemini Ontoloji (varlık), teoloji ve Psikoloji olmak üzere üç başlık altında inceler. Eser, Fazlur Rahman’ın Pakistan sonrası McGill üniversitesinin ilk dönemlerinde tekrar felsefi çalışmalara döndüğüne yönelik bir işaret olarak da okunabilinir.

8. Major Themes of the Qur’an 
(Ana Konularıyla Kur’an)
Kur’an ve Tefsir söz konusu olduğunda Fazlur Rahman’ın akla gelen ilk eseridir. Eser sekiz bölüm ve iki ekten oluşmaktadır. Bölümler; Allah, Kişi Olarak İnsan, Toplum Olarak İnsan, Tabiat, Peygamberlik ve Vahiy, Ahret, Şeytan ve Kötülük,İslam Toplumunun Doğuşu adlarını taşır. Ekler ise Müslüman Toplumun Mekke’deki Dini Durumu ve Ehl-i Kitap ve “Dinlerin” Farklılığı’dır.
Fazlur Rahman, bu eseri, Kur’an’ın temel fikirlerini ve doktrinlerini sistemli bir şekilde sunma; Allah, insan, tabiat ve hayat hakkındaki Kur’an’ın görüşlerini sergilemeyi hedefleyerek yazdığını belirtir.691
Bir değerlendirme yapmak gerekirse eserin konu başlıkları, Kur’an’ın ana/esas konularını vermektense Fazlur Rahman açısından ilgili başlıkların nasıl algılandığını gösteren bir özelliktedir. Eser, bir görüşün savunulması olarak değerlendirilebilir.

9. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition
(İslam ve Çağdaşlık: Fikri Bir Geleneğin Değişimi)
Eserin çalışmamızla olan ilgisi özellikle giriş bölümünde Fazlur Rahman’ın Kur’an metodolojisinin net bir şekilde ortaya konulmasıdır. Genel anlamda İslam eğitim tarihi hakkında Fazlur Rahman’ın görüş ve değerlendirmelerinden oluşan eser, son
bölümde “Umutlar ve Öneriler” başlığı altında İslami ilimlerin yeniden oluşturulmasınayönelik değerlendirmeler içermektedir.

10. Health and Medicine in the Islamic Tradition695 (İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp)
İslam düşüncesinde sağlık ve tıpla ilgili konuların nasıl algılandığı ve modern dönemdeki bazı sağlık problemlerinin tarihsel algılamayla çelişen yönleri ve bunlardan kurtulmanın gerekliliği örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Bu çalışmada özellikle
hadislerin sıhhatı konusu merkezi bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.

11. Revival and Reform in Islam A Study of IslamicFundamentalism
(İslam’da İhya ve Reform: Bir İslam Fundamentalizmi İncelemesi) 
Fazlur Rahman’ın kendi yaşamında bitirilememiş eser, sonradan İbrahim Musa editörlüğünde basılmıştır. Eserin basımı ile ilgili İbrahim Musa, kendisinin bir takım şüpheleri olmasına rağmen özellikle Fazlur Rahman’ın eşi Belkıs Rahman tarafından yayınlanması noktasında desteklendiğini belirtir. 
Eser, beş bölümden oluşmaktadır: İlk Fırkalar ve Sünni ortodoksinin oluşumu, İrca’ kaynaklı gelişmeler: Siyaset, Tasavvuf ve Gnostik İfrat, Erken dönem Ortaçağda Reform: Sufi Reform ve el-Gazali’nin Rolü, Geç dönem Ortaçağda Reform, Hindistan’da reformcu düşünce. 
Eser,öyle anlaşılıyor ki Fazlur Rahman’ın ilk dönem çalışmalarındaki temel konu olan İhya ve reform konularının geniş bir şekilde tekrar ele alınması niyetini içermektedir.

Fazlur Rahman’ın basılı kitapları dışında 100’e yakın makale, ansiklopedi maddeleri ve kitap tanıtım çalışmaları vardır.


الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 5.10.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...