Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Hamza Çakır

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4455  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. [email protected]
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Gümüşhane/Kelkit 01.03.1964
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
Fen Edebiyat Fakültesi (Kırıkkale Üniv.) - Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (Kırıkkale Üniv.) - İletişim Fakültesi (Erciyes Üniv.) - Van Meslek Yüksekokulu (Yüzüncü Yıl Üniv.) -   Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi,
اللغات التي يجيدها مذهبه
       
Yazar No: 4455 عدد الزيارة : 6602 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Hamza Çakır

 

1 Mart 1964’te Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde doğdu.

1986 yılında İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisan ve Doktorasını İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında tamamladı.

2002 yılından bu yana Erciyes Üniv. İletişim Fakültesinde görev yapmaktadır.

 

Yüksek Lisans Tezi: 1993, "Basında Reklam ve İlan (23-29 Aralık 1991 tarihleri arası Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin reklam ve ilan gelirleri ile bunların dil, şekil ve içerik yönünden incelenmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Doktora Tezi: 1996, "Osmanlı Dönemi Türkçe Basının Kuruluş Yıllarında Reklam (1828-1864)" İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

 

Görevleri:

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Prof.Dr., 2008-

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Doç.Dr., 2003-2008

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yrd.Doç.Dr., 2002-2003

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Yrd.Doç.Dr., 1997-2002

Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Okutman, 1995-1997

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Meslek Yüksekokulu, Uzman, 1994-1995

 

Üyelikleri:
Yayın Kurulu Üyeliği Başbakanlık Devlet Arş. Genel Md. 1992-1993
Yönetim Kurulu Üyeliği Kırıkkale Üniversitesi KMYO 1997- 2002
Yüksekokul Kurulu Üyeliği Kırıkkale Üniversitesi KMYO 1997-2001
Yönetim Kurulu Üyeliği EÜ İletişim Fakültesi 2002-
Yönetim Kurulu Üyeliği EÜ Mimarlık Fakültesi 2006-
Fakülte Kurulu Üyeliği EÜ İletişim Fakültesi 2003-
Yayın Kurulu Üyeliği EÜ Haber Bülteni 2003-2005
Enstitü Kurul Üyeliği EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003-
Senato Üyeliği Erciyes Üniversitesi Senatosu 2003-2004


EUBAP Projeleri:

Normal Araştırma Projesi (Nap), Sba-09-818, Yönetici, Medya Okuryazarlığı Dersini Alan İlköğretim Öğrencilerinin Medya İzleme Alışkanlıkları Üzerine Ampirik Bir Araştırma (Kayseri Örneği)

Tez Projesi, Yüksek Lisans, Sby-09-882, Yönetici, Ermeni Tehciri KanunuNun Basına Yansımaları (Alemdar İkdam Sabah Takvim-İ Vekayi Ve Tanin Gazeteleri Örneğinde

Tez Projesi, Yüksek Lisans, Sbyt-04-01, Yönetici, Sinema Da Dijital Kurgu Ve Değişim

Tez Projesi, Doktora, Sbd-10-2931, Yönetici, Tan (1938-1945): Serteller Yönetiminde Muhalif Bir Gazetenin Tarihi

 

Yayınlar (Diğer dergilerde yayınlanan makaleler):

2008, "Türk Basınında İlk Spor Gazetesi: Futbol", Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, Sayı 26

2007, "Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22

2006, "Tezkere Dönemi ve Sonrası Türk-ABD İlişkilerinin Medyada Temsili", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21

2006, "Düzenleyici Kurullar Olarak RTÜK ve CSA", KİLAD (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi), Sayı: 8, Güz

2006, "Türkiye ve İngiltere'de TV Yayıncılığında Pornografi ve Sansür", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 24

2006, "Tarihimizin İlk Mizah Dergisi Diyojen'in Kapatma Cezalarına Yine Mizahi Yoldan Gösterdiği Tepkiler", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15

2005, ÇAKIR Hamza, TOPÇU Hakan, "Bir İletişim Dili Olarak İnternet", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19

2004, "Televizyonun Zararlı Yayınları Karşısında Çocukların Korunmalarına Yönelik Yasal Düzenlemeler", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:19

2004, "Türkçe Basında İlk 'Marka' Rekabeti", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16

2002, "Radyo Yapımcılığında Kurgu", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 14

2002, "Takrir-i Sükun Mağduru Bir Taşra Gazetesi" İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 14

2001, "II. Meşrutiyete Kadar Osmanlı'da Basın-İktidar İlişkileri", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11

1999, "Basın Yoluyla Osmanlı'da Tüketim Toplumu Yaratma Çabaları", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 8

1999, "Osmanlı'da Tüketim Toplumu", Bilim Yolu (Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1

1999, ÇAKIR Hamza, YERLİKAYA İlhan, "The First Turkish Newspaper", Bilim Yolu, Sayı: 2

1997, "İkdam'ın Paris Muhabiri Ali Kemal'in Gözüyle 1900'lerin Başında Avrupa ve Türkiye'de Reklamcılık", Toplumsal Tarih, Sayı:38, Şubat

1997, "1920'lerde Taşrada Sinema Hayatı",Toplumsal Tarih, Sayı:48, Aralık

1997, "Türkiye'de Serbest Gazeteciliğe Adım: Yarı Özel Gazete Ceride-i Havadis", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 5

1997, "Osmanlıca Olarak Çıkan Sinema Dergileri", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 5

1996, "Osmanlı Pazarında Yerli ve İthal Fes Savaşı", Toplumsal Tarih, Ekim

1996, "Türkiye'de Reklamın Tarihçesi", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 3

1995, "Sultan Abdülmecit'ten Van Halkına Teşekkürler", Kampus, YY Üniv. Bülteni, Ağustos


Yayınlar (Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar):

2005, "Media, Reflector Of Diverse Cultures Or Producer Of Global Culture?", I. International Symposium On Communıcatıon And Medıa Studıes İn The Process Of Socıal And Cultural Interactıon, June 8-10, Bishkek

2004, "Ottoman-Non Turkısh Press Relations İn The Light Of Official Documents", 2st International Symposium, Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars,In Cooperation with University of Texas at Austin (U.S.A) -Anadolu University (Turkey)-İstanbul University (Turkey), March 17-19, İstanbul

1999, "İlk Dönem Basın Reklamlarıyla Osmanlı'da Tüketim Toplumu Yaratma Çabaları", Osmanlı Basın Yaşamı Sempozyumu


Yayınlar (Kitap veya Kitaplarda Bölümler):

2008, ÇAKIR Hamza, "Osmanlı Dönemi Basın-Siyaset İlişkilerinde Şantaj, Rüşvet ve Ödenekler", Medya ve Siyaset İlişkileri Üzerine içinde, Konya, Eğitim Kitabevi

2007, ÇAKIR Hamza, Gazeteciliğe Giriş, Konya, Tablet Yayınları

2005, ÇAKIR Hamza, Tüm Yönleriyle Radyo, Ankara, Siyasal Yayınevi

2004, ÇAKIR Hamza, "Medya ve Etik", Medyada Yeni Yaklaşımlar içinde, Konya, Eğitim Kitabevi,

2004, ÇAKIR Hamza, "Sayısal Televizyon Yayıncılığı", Medyada Yeni Yaklaşımlar içinde, Konya, Eğitim Kitabevi

2002, ÇAKIR Hamza, Osmanlıda Basın- İktidar İlişkileri, Ankara, Siyasal Yayınevi

2002, ÇAKIR Hamza, VARİNLİ İnci, YERLİKAYA İlhan, ELDEM Ekrem, Kayseri İli Merkezindeki Seçmenlerin Milletvekili ve Siyasi Parti Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler, Erciyes Üniv. İletişim Fakültesi Yayınları, No: 1, Kayseri

1997, ÇAKIR Hamza, Osmanlı Basınında Reklam, Ankara, Elit Reklamcılık

1995, ÇAKIR Hamza, Akbaba Şeref, "Ortadoğu ve Kara Afrika Ülkelerinde Radyo ve Televizyon Yayınları", Uluslararası İletişim içinde (Haz. Gürsel Öngören), İstanbul, Der Yayınları

1993, ÇAKIR Hamza, DEMİR İsmet, YILDIRIM H. Osman, vd, Musul-Kerkük İle İlgili Arşiv Belgeleri (1525-1919), TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 11, Ankara

1992, ÇAKIR Hamza, DEMİR İsmet, YILDIRIM H. Osman, vd, Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara

1992, ÇAKIR Hamza, DEMİR İsmet, YILDIRIM H. Osman, vd, Bosna-Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919), TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 7, Ankara



 

husbands who cheat website dating for married men
open why women cheat on husbands how many guys cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.godul.com/forum/viewtopic.php?f=18&p=244
http://abis.erciyes.edu.tr/Sorgu.aspx?Sorgu=3559
click here dating for married men married affairs
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 17.04.2010



Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...