Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Osman Özsoy

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4440  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. [email protected]
[email protected]
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Bartın 17.02.1965
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
Fen Edebiyat Fak. (Fatih Üniv.) - Atılım Üniversitesi -   Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Tarihçi, Akademisyen, Yazar, Gazeteci, Öğretim Üyesi, Tarih, Siyaset, Halkla İlişkiler,
اللغات التي يجيدها مذهبه
       
Yazar No: 4440 عدد الزيارة : 7834 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Ermeni İddiaları Konusunda Türkiye Özür mü Dilemeli Özür mü Beklemeli?

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Osman Özsoy

 

17 Şubat 1965 tarihinde Bartın’da doğdu.

İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

Doktora’sını İstanbul Üniv. İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yaptı.

Aynı fakültede lisansüstü dersler verdi.

1999 yılında gittiği ABD’de akademik ve mesleki alanıyla ilgili çalışmalar yürüttü.

‘Yayıncılık ve İletişim’ konusunda programlara katıldı.

Harvard Üniversitesi’nde çeşitli araştırma projelerine katkıda bulundu.

2000 yılında doçent, 2007 de Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık alanında profesör oldu.

Değişik vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yaptı.

Türkiye’nin sosyal, siyasal, sosyo-ekonomik ağırlıklı sorunlarının tespitine ve çözüm önerilerine yönelik çok sayıda araştırma projesi yürüttü.

Seçmen davranışları üzerine yaptığı çalışmalara paralel olarak seçim kampanyaları konusunda stratejik danışmanlık yapan Özsoy, kamuoyunun yakından izlediği başarılı seçim kampanyalarına imza attı.

Gazeteciliğinin yanı sıra çeşitli televizyon kanallarında uzun yıllar program yapımcısı ve sunucusu olarak görev yapan ve değişik gazete ve dergilerde yazarlık yapan Özsoy, halen yazılarını www.haber7.com da sürdürmekte ve Fatih Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında basılmış 20’yi aşkın kitabı, çok sayıda akademik yayını, uluslararası sempozyum tebliğleri bulunan Özsoy, Sarı basın kartı sahibi, evli ve iki çocuk babasıdır.

Çeşitli kuruluşlar tarafından değişik vesilelerle 78 plaket almıştır.

Bugüne Kadar Yurtiçi ve Yurtdışı Değişik Yerlerde Verilmiş 700’ü Aşkın Konferans vermiştir.

 

İdari Görevleri:

Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurul Üyesi, (2007 – 2010)

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık Bölüm Başkanı (2006 – 2007)

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi Bölüm Başkanı (2004 – 2005)

Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (2002 – 2004)

 

Ödüller:

“AB Araştırma Ödülü”- Avrupa Vakfı / İstanbul Ticaret Üniversitesi 2003.

"Milliyet Gazetesi Sosyal Bilimler Ödülü" – Türkiye’nin Sorunları Dalında 1998.

"Uluslararası Çevre Olimpiyati Basın Ödülü", 2000.

"IBB Avrasya Basın Ödülü", 1997.

"Özal Araştırma Ödülü” Turgut Özal Fikirlerini Araştırma Derneği Tarafından 1996.

 

Üyelikler:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi

Basın Konseyi Üyesi

Medya Etik Konseyi Okur Temsilcisi

Kişisel Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

INEPO - Uluslararası Çevre Olimpiyatı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi

SOBIO – Sosyal Bilimler Olimpiyatı Kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi

Sigarayla Savaşanlar Derneği İcra Kurulu Üyesi

 

Kitaplar:

“İnternetin Kararttığı Hayatlar – İnternetin Hayatımıza Etkileri”, Pozitif Yayınları, İstanbul, Şubat 2010. -YENİ-

“Seçim Kazandıran Siyasal İletişim”, Pozitif Yayınları, İstanbul 2009.  

“Saltanattan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı, Olaylar Belgeler Gerçekler 1918–1923”, Timaş Yayınları, İstanbul 2007.  

“Seçim Kazanma Sanatı”, Alfa Yayınları,İstanbul 2007.

“Başarılı Siyasetçinin El Kitabı” Hayat Yayınları, İstanbul 2004.

“AB Yolunda Türkiye, Türkiye’nin AB Üyeliğinin Türkiye ve AB’ye Etkileri” İstanbul 2002.

“Türkiye’de Seçmen Davranışları Ve Etkin Propaganda”, Alfa Yayınları,

“Türkiye’nin Demokrasi Arayışı”, İz Yayıncılık, İstanbul 2000.

“Kemal Sunal Fenomeni”, İyiadam Yayınları, İstanbul 2002.

“Türkiye’nin İmaj Sorunu Ve 2000’li Yılların Eşiğinde Yeni Vizyon Arayışları”, Alfa Yayınları,İstanbul 1998.

“Propaganda Ve Kamuoyu Oluşturma”, Alfa Yayınları,İstanbul 1998.

“Değişen Dünyada Meslek Seçimi” Hayat Yayınları, İstanbul 2004,

“Gazetecinin İnfazı” Timaş Yayınları, İstanbul 1997.

“Politik Propaganda Teknikleri” Alfa Yayınları, İstanbul 1999.

“Etkin Eğitim” Hayat Yayınları, İstanbul 2003.

“Geleceğin Meslekleri” Bahçeşehir Üniversitesi Yayını, İstanbul 2001.

“Bilgi Yarışması El Kitabı” Papatya Yayıncılık, İstanbul 2003.

“Dünü Bugünü Yarınıyla Türkiye Dünyaya Açmak", Elit Yayınları.

“Depremde Mucizevî Kurtuluşlar” Alfa Yayınları, İstanbul 2000/

“Canlı Yayında Gündem” Alfa Yayınları,İstanbul 1998.

“Özal'ın Misyonu", Türdav Yayınları, İstanbul 1998.

“Ünlülerin Turgut Özal’la Hatıraları” Türdav, İstanbul 1994.

“Gelin Yarışalım” Türdav İstanbul 1995.

 

Kitapta Bölüm:

“Propagandanın Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Siyasetin İletişimi” TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Yayınları Yayınları, No 2, İstanbul, Mayıs 2009, Karton Kapak  Büyük Boy Ve Beyaz Kağıt, Ss.Ix+512, Ankara 2005. ISBN: 975-6285-41-1

“Türk Halkının Avrupa Birliği Üyeliğine Bakışı: Anketler Işığında Bir Tahlil, (İrfan Kalaycı (Ed.), Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine Ekonomi-Politik Tezler, İstanbul: Beta Yayınları, Ocak 2006, Büyük Boy Ve Beyaz Kağıt, Ss.Ix+512, Ankara 2005.

“Siyaset Notları, Siyasette Yeni Ufuklar Kitabı”, Bilge Danışmanlık, Yayım Habercilik Ltd.Şti.  2003, S. 29–75. İstanbul 2003.

 ÖZSOY, O., ÖZSOY, İ., “1838 Baltalimanı Sözleşmesi’nden Gümrük Birliği’ne Türkiye-Avrupa Ticari İlişkileri”, Avrupa Birliği Dersleri: Ekonomi-Politika-Teknoloji, (Ed. İrfan Kalaycı), Nobel Yayınları, Ankara, Ocak 2006, ss. 323-347.

“Neden Kıbrıs? Kıbrıs Ve Geleceği Ekonomi-Politik Bir Tartışma”, Editör: Dr. İrfan Kalaycı Nobel Yayıncılık, Ankara 2004.

“Türkiye’nin Dışa Açılmasında Ve Tanıtımında İzlenmesi Gereken Stratejiler”, İdare Etmek mi Yönetmek Mi?” Editör: Sevinç Engin, Sistem Yayıncılık, İstanbul 2007.

 

Sonuçlandırılmış Ve Kitap Olarak Basılmış Projeler: 

TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) Yayın Alanları Tespiti Teknik Kamuoyu Araştırması, TRT Yayın Planlama Koordinasyon Ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Ankara 2005.

İstanbul Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı Ve Müşteriler Araştırması – 1: Kaynak Taraması Kantitatif Ve Kalitatif, Fatih – Eminönü, İstanbul 2004.

İstanbul Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı Ve Müşteriler Araştırması – 2: Monografi, Fatih – Eminönü, İstanbul 2004.

Türkiye’de Konya İmaji, İstanbul 2005. Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları;

İstanbul, 2005, 16 x 24 cm., 184 sayfa, Türkçe, Kartonkapak.

Konya’da Hayat Tarzi, İstanbul 2006. Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları;

İstanbul, 2006, 16 x 24 cm., 255 sayfa, Türkçe, Kartonkapak.

Konya’da Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilinci, SAMM Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü, İstanbul 2006. Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları;

İstanbul, 2006, 16 x 24 cm., 222 sayfa, Türkçe, Kartonkapak.

İstanbul’u Bekleyen Sosyal Riskler Araştırması2: İstanbul’a Muhtemel Göç Dalgaları: 1, İstanbul 2004.

İstanbul’u Bekleyen Sosyal Riskler Araştırması 1: Kent Ve Deprem (Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi İle Birlikte), İstanbul 2004.

Sokak Çocukları, İBB Sosyal Doku Projesi Araştırmaları 8: İstanbul 2004.

Özürlüler, IBB Sosyal Doku Projesi Araştırmaları 7: İstanbul 2004.

Romanlar, IBB Sosyal Doku Projesi Araştırmaları 6: İstanbul 2004.

Yaşlılar, IBB Sosyal Doku Projesi Araştırmaları 5: İstanbul 2004.

İşportacılar – Pazarcılar, IBB Sosyal Doku Projesi Araştırmaları 4: İstanbul 2004.

Gençlik, IBB Sosyal Doku Projesi Araştırmaları 3: İstanbul 2004.

Bayanlar, IBB Sosyal Doku Projesi Araştırmaları 2: İstanbul 2004.

İstanbullu Olma Bilinci, IBB Sosyal Doku Projesi Araştırmaları 1: İstanbul 2004.

Anadolu 250 Araştırması Anadolu’ya Yön Veren 250 Büyük Şirket, Yapı Kredi Bankası Sponsorluğunda, TÜGİK, İstanbul 2003.

Futbol Ve Şiddet Araştırması, İstanbul 2004, (2004 Aralık Ayı Sonunda Basın Toplantısıyla Kapsamlı Bir Rapor Halinde Kamuoyuna Sunuldu.)

                         

Uluslararası Sempozyum & Kongre Bildirileri:

“Water And Strategy – “The Strategical Role Of Having The Control Of Water Sources And Water Routs İn The Shapening Of The Course Of History”, Water For Development Worlwide September 7–11, 2005 Istanbul

ÖZSOY, O. and ÖZSOY, İ., "Social Impacts of Migration and Security Risks Triggered Thereby", 2nd Istanbul Conference on Global Securlty and Democracy, Istanbul, Turkey, Jun. 2007.

Osmanli Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Mezalimine Karşı Anadolu İnsanının Tutumu, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Sempozyum, 21–23 Haziran 2007.

“Üsküdar’da Seçmen Davranışları 2002–2007”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 1-5 Kasım 2007. İstanbul.

“A. Mahmud Hudayi Neden Üsküdar’ı Seçti”, I. Uluslararası A.Mahmud Hüdayi Sempozyumu, 27–28 Mayıs 2005, İstanbul.

“Şirketlerde İmaj ve Farkındalık”, Ekonomi Sempozyumu,  Marmara Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2008, İstanbul.

“Kemal Sunal Filmlerinin Topumsal Karşılığı”, I3. Psikoloji Öğr. Kongresi, Hacettep Üniversitesi, 10-12 Temmuz 2008, Ankara.

“Teknolojik Gelişmelerin Tetiklediği Toplumsal Değişmelerin Hukuk Sistemi Üzerindeki Etkisi”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar, İstanbul Barosu HFSA (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi), 9-12 Eylül 2008 İstanbul.

“Marmaray'ın Tüm Yönleriyle Üsküdar'a Olası Etkileri” VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 06-09 Kasım 2008, İstanbul.

“Teknolojinin Demokratik Katılıma Etkileri”, I.Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, 15–16 Nisan 2009, İstanbul. (İstanbul Aydın Üniversitesi)

“Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımının Nesiller Arası Kültür Transferine Etkisi”, I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçe’nin Kulanımı Sempozyumu, 16-17 Nisan 2009, Kırıkkale. (Türk Dil Kurumu & Kırıkkale Üniversitesi)

“Medyanın Toplumsal Hayata Etkileri”, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Praxis Kulubü, Fatih Üni, 20 - 21 Nisan 2009, İstanbul.

“Suyun Akışı İle Tarihin Akışı Arasındaki Paralel Dinamikler”, Su Medeniyeti Sempozyumu, 26 – 27 Haziran 2009, Konya. (Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ & Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi)

“Ölüm”, Fatih Üniversitesi Türk Dili Edeb. Ve Genç Araştırmacılar Topluluğu Uluslararası IV. Öğ. Sempozyumu” İstanbul 8 Mayıs 2009.

“Seçmen Davranışlarının Sosyolojik Boyutu Ve Konunun Toplumsal Değişkenler Açısından İncelenmesi”, 6.Ulusal Sosyolojİ Kongresi, Aydın, 1-3 Ekim 2009.

“Basında İslam Algısı”, The Union of NGOs of The Islamic World (İslam Dünyası STK’ları Birliği - İDSB) & Muslim World League (Dünya İslam Birliği) İşbirliği İle Uluslararası  Panel, ISAM, http://www.theunity.org, 21 Ekim 2009.

“Organizational Communication”, International 7th Knowledge, Economy and Management Congress, Yalova University & Istanbul University, 30 October - 1 November 2009 Yalova.

“İletişim ve Ahlak”, I. Türkiye Ahlak Şurası, Türkiye Yazarlar Birliği, 16-17 Ocak 2010, İstanbul.

“Demokrasinin Evrensel İlkeleriyle Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecine Genel Bakış”, Uluslararası Demokrasi Kongresi, MEMUR-SEN, Rixos Grand Ankara Oteli, 25-27 Ocak 2010, Ankara.

“Medyanın Sağlıkta Şiddet Konusuna Yaklaşımı”, Sağlık Bakanlığı "Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu", 12-14 Mart 2010, Kızılcahamam Ankara. http://www.sagliktavizyon.org/Default.aspx?ID=115

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:   

“Mustafa Kemal Paşa’nın Türk Kurtuluş Savaşı’nda İzlediği İletişim Stratejisi”, Atatürk Dergisi, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Uluslararası Hakemli Dergisi, Cilt 5, Sayı: 1, Ocak 2006.    

“Ermeni İddiaları Konusunda Türkiye Özür Mü Dilemeli, Özür Mü Beklemeli?

TARİHİ GERÇEKLER IŞIĞINDA TEHCİR OLAYINA BAKIŞ”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Hakemli Dergisi, Cilt: I, Sayı: I, Aralık 2008, ISSN; 1308 – 7363.

http://sbe.adiyaman.edu.tr/oozsoy.pdf

“Kamuoyunun Medya Aracılığıyla Kontrolü Çerçevesinde 19. Yüzyılda Medya Siyaset İlişkilerine Bakış”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2005, Sayı, 23.           

“Tarihte İlk Diplomatik Dostluk Ve Tanıtım Gemisi: Ertuğrul”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 158, Eylül-Ekim 2005.

“Kamuoyunun Basın Aracılığıyla Manipülasyonu ve Medya Siyaset İlişkileri Üzerine Tartışmalar” (Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı, 164, Eylül-Ekim 2006)   

“Türk-Amerikan İlişkilerinin İlk Dönemi Ve Amerika’daki İlk Tanıtım Faaliyetleri”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 114, Haziran 1998.   

“Kitle Haberleşme Araçlarının Kamuoyu Oluşumunda Kümülâtif Etkisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 7, 1998.           

“Özel Televizyonlarda Halkla İlişkiler”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 6, 1997. 

“Kurum İmajının Oluşumunda Halkla İlişkiler Hizmetinin Rolü”, Marmara Üniversitesi İletişim Fak. Dergisi, 1998.      

“TRT’nin Her Yıl 23 Nisan’da Düzenlediği Uluslararası Çocuk Şenliğinin Türkiye’nin Tanıtımı Ve Halkların Kaynaşması Açısından İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1998.           

“Türkiye’nin ABD’deki Tanıtımı Konusunda Lobi Şirketlerinin Kullanımı Ve Türk Lobiciliğinin Karşılaştığı Zorluklar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 1998.   

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın Başlarında Halkla Kurduğu İlişkiler Ve Bağımsızlık Konusunda Anadolu İnsanını Harekete Geçirmesi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 1998.   

“Savaş İçinde Barış Umutları / Türk Kurtuluş Savaşı’nın Devam Ettiği Yıllarda Türkiye’nin Tanıtımı Konusunda Atatürk’ün Gösterdiği Çabalar” Türk Dünyası Araştırmaları Tarih,  Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, 1998)

“Kamuoyunun Stratejik Olarak Yönlendirilmesi Ve Türk Kurtuluş Savaşı Sırasındaki Uygulamaları”, Türk Dünyası Araştırmaları Tarih,  Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 140, 1998)

“Osmanlı Toplumunda Mahalle Arası Münasebetler”, Türk Dünyası Araştırmaları Tarih,  Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 144, 1998)

“Milli Mücadele Yıllarında İstanbul Olayları, Milli Mücadele Yıllarında TBMM Hükümeti’nin İstanbul Kamuoyunu Yanına Çekme Girişimleri İstanbul Darülfünun’daki Öğrenci Olaylarının Tertiplenmesindeki Etkisi Ve Olayların Kamu Psikolojisi Ve Halkla İlişkiler Açısından İncelenmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Tarih,  Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 139, 1988.

“İletişimin Öteki Boyutu”, Akademi İletişim Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, 2006.

“Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Yönü Neden Hep Batı’ya Dönük Olmuştur”, Akademi İletişim Dergisi, Yil 1, Sayı 3, 2005.

“Kiralık Gazeteciler”, Akademi İletişim Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 2005.

“Türkiye’nin Potansiyel Dinamikleri ve AB…”, Bilgi ve Düşünce Dergisi, Sayı 13, Ekim 2003.

“Bananecilikten Kurtulup Sivil Topluma Dahil Olmak”, Bilgi ve Düşünce Dergisi, Ağustos – Eylül, Sayı 11-12, 2003.

“Küreselleşmenin Paletleri Altında Afrikalının Sesini Duymaya Çalışmak”, Bilgi ve Düşünce Dergisi, Sayı 10, Temmuz 2003.

“Bir Başka Açıdan Sanat-Siyaset İlişkisi”, Bilgi ve Düşünce Dergisi, Sayı 9, Haziran 2003.

“Hiç Bitmeyen Savaş; Propaganda”, Bilgi ve Düşünce Dergisi, Sayı 8, Mayıs 2003.

“Tarihsel Sürecin Devletlere Biçtiği Misyon Bağlamında 11 Eylül Sonrası ABD’nin Dünyadaki Konumu Ve Türkiye’nin Durumu: Tarihin Akışı İçinde Sürüklenmek”, Bilgi ve Düşünce Dergisi, Sayı 7, Nisan 2003.

“Çanakkale Zaferi’nin 88. Yılında Çanakkale’den Körfez’e Bakmak”, Bilgi ve Düşünce Dergisi, Sayı 6, Mart 2003.

“Uluslar Arası Sistemin Yeniden Tanzimi  (II)”, Bilgi ve Düşünce Dergisi, Sayı 5, Şubat 2003.

“Uluslar Arası Sistemin Yeniden Tanzimi  (I)”, Bilgi ve Düşünce Dergisi, Sayı 4, Şubat 2003.

“Türk Milleti’nin Asaleti Tescillendi”, Yeşilay Dergisi, Kasım 2006.

“Köprüdeki Çığlık”,  Sağlık Bakanlığı Diyalog Dergisi, Sayı 2, Haziran 2004.

“Bir Ülke Sahip Olduğu Markalar Kadar Zengindir”, MÜSİAD Çerçeve Dergisi, Sayı 33, Eylül 2004.

“Girişimcilerin Yeni Gündemi”, MÜSİAD Çerçeve Dergisi, Sayı 35, Mart 2005.

“Ne Kadar Eğitim, O Kadar Demokrasi...” MÜSİAD Çerçeve Dergisi, Sayı 37, Aralık 2005.

“Geleceğin Şekillenmesinde Gençliğin Rolü”, Genç MÜSİAD Akademi Dergisi, Sayı 1, 2006.

“İşsizlik denilen felaket”, Ekolife Dergisi, Yıl 2, Sayı 8, 2004.

“Çöp Konteynırında Türkiye Fotoğrafını Görmek”, Ekolife Dergisi, Yıl 2, Sayı 7, 2003.

“Aynur Usta”, Ekolife Dergisi, Yıl 3, Sayı 11, 2004.

“Türkiye'nin Gizli Hazineleri”, Ekolife Dergisi, Yıl 2, Sayı 6, 2003.

“Yol ayrımındaki ülke: Türkiye”, İş Güç Bakış İş Yaşamı Dergisi, Sayı 5, Kasım 2002.

“Olan Biteni Anlamaya Çalışmak”, Ekovitrin Dergisi, Ağustos 2001.

“Teknolojide Şaşırtan Gelişmeler”, Ekovitrin Dergisi, Temmuz 2001.

“Rüzgârı Yakalamışken Yelkenlileri Şişirmek”, Ekovitrin Dergisi, Haziran 2001.

“Dijital Demokrasiye Doğru”, Ekovitrin Dergisi, Mayıs 2001.

“İmajımızı Mı Değiştirelim, Kendimizi Mi?”, Ekovitrin Dergisi, Nisan 2001.

“Gelecek Perspektifi”, Ekovitrin Dergisi, Mart 2001.

“Krizin Bilânçosu”, Ekovitrin Dergisi, Şubat 2001

“Deveyi Havuduyla Yutup, Faturayı Başkasına Ödetmek”, Ekovitrin Dergisi, Ocak 2001

“WAP’tan GAP’a, Türkiye’nin Yarınları”, Ekovitrin Dergisi, Aralık 2000

“Dünyanın Patronları Değişiyor”, Ekovitrin Dergisi, Haziran 2000

“Bilgi Çağının Argümanları”, Ekovitrin Dergisi, Ekim 2000.

“Büyük Düşünen Devlet Adamları Aranıyor!”, Ekovitrin Dergisi, Temmuz 2000.

“Gazeteci Ne Yazar, Okuyucu Ne Okur”, Ekovitrin Dergisi, Eylül 2000.

“Ne Kadar Demokrasi, O Kadar”, Ekovitrin Dergisi, Ağustos 2000.

“Yeniden Anadolu”, Ekovitrin Dergisi, Haziran 2000.

“Gerçekleri Gizleyen Gündemle Yaşamaya Alışmak”, Ekovitrin Dergisi, Mayıs 2000.

“Uygarlıkların Kavşak Noktasında Ayakta Kalmak”, Ekovitrin Dergisi, Nisan 2000.

“Türkiye’nin Gelecek Perspektifinde AB’nin Yeri”, ANTALYA GİAD (Genç İşadamları Derneği) Dergisi, Yıl 2003.

“Kavşaktaki Ülke: Türkiye”, Gaziantep Genç İşadamları Derneği Genç Çizgi Dergisi, Sayı 10, Yıl 4, Aralık 2002.5

“Reklâm Ve Markalaşma”, Gaziantep Genç İşadamları Derneği Genç Çizgi Dergisi, Sayı 11, Yıl 4, Ocak 2003.

“Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin Yeni Vizyonu”, Bursa Genç Sanayici İşadamları Derneği, Nisan 2003.

“Gençliğin Önünü Açmak”, Bursa Genç Sanayici İşadamları Derneği, Ekim 2003.

“Takaslı Alışverişten E-Ticarete, E-Ticarette”, Barter Finans Dergisi, Kasım 2003.

“Bu Kötü Bir Rüya Olmalı...”, Tohum Dergisi, Sayı 129, Mayıs - Haziran 2008

 

 

read here wifes that cheat unfaithful wives
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.osmanozsoy.com.tr/
open why women cheat on husbands how many guys cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 7.03.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...