Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Ilıca

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 4161  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Öğr. Gör. 20. yy. aliilica@gazi.edu.tr
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Çorum/Ovasaray 1962
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
İlahiyat Fakültesi (Hitit Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretmen, İslam Tarihi ve Sanatları,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Osmanlıca, İngilizce,
       
Yazar No: 4161 عدد الزيارة : 5218 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ali Ilıca

 

1962 yılında Çorum/Ovasaray Köyünde doğdu.

İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

1985 yılında Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında Yozgat Çekerek İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı.

Daha Sonra Çorum İmam Hatip Lisesinde öğretmen ve idareci olarak görev yaptı.

1987 yılında Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fakültesi'nde uzman olarak göreve başladı.

1999 yılında da öğretim görevlisi kadrosuna atandı.

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

Yurt içi arşivlerinden temin ettiği özellikle Çorum tarihi ve kültürü ile Ermeni sorunu hakkında orijinal belge çalışmalarına yoğunlaşmıştır.

Farklı konularda ulusal ve Uluslararası konferans ve panellere katılmıştır.

Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları anabilim dalı İslam Tarihi bilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Fakülte Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Eserleri:

Belgelerin Diliyle Ermeni Tehcirinde Devlet Politikası, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yay., Şenol Matbaası, Ankara, 2005.

Çorum Ulucami ve Vakıfları, Çorum Belediye Başkanlığı Yay., Matsa Yay., Ankara, 2006.

 

Makaleleri:

Çorum'da Tarihi Bir yapı: Veliyyüddin Paşa Hanı ve Vakfiyesi, U.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.9,C.9,Bursa 2000, s.507-535.

Tarihi Mirasımızdan Nadide Bir Örnek: Çorum Güpür Hamamı ve Vakfiyesi, Gazi Üniversitesi Çorum İliyat Fak. Dergisi, Cilt 1, Sayı:1, Çorum, 2002.

 

Tebliğler:

15. Yüzyıl Çorum'daki Tekke-Zaviye Hizmetleri İçerisinde Bektaşi Tekkeleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 2003, Çorum.

Küreselleşme ve Dini Değerlerin Kurumlar Üzerine Etkisi, Küreselleşme ve Din Sempozyumu, Çorum, 2003.

Osmanlı Döneminde Çorum'da Para Vakıfları, Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, Ekim 2004, Çorum.

 

Konferanslar:

Çorum Bölgesinde Ermeni Meselesi.

Vakıf Camileri ve Bu Camilerde Çalışan Din Görevlilerinin Sorumlulukları.

Ahilik Kültürü ve Çorum'da Ahi Faaliyetleri.

Tarihi Yapılar ve Bu Eserlerin Korunmasında Sorumluluklar.

700. Yılında Çorum Ulucami.

 

Projeleri:

Osmanlı Döneminde Çorum Tarihi (Devam Ediyor)


الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://w3.gazi.edu.tr/web/aliilica/
http://209.85.129.132/search?q=cache:4wS3XUP6rE8J:www.fef.hitit.edu.tr/ali_ilica.doc+Ali+Il%C4%B1ca&cd=9&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 30.05.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...