Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İbrahim Erdal

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3996  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Yrd. Doç. Dr. 20. yy. [email protected]
[email protected]
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Mersin/Anamur 1970
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
Fen Edebiyat Fakültesi (Pamukkale Üniv.) - Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) - Fen Edebiyat Fakültesi (Bozok Üniv.) -   Edebiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Tarih,
اللغات التي يجيدها مذهبه
       
Yazar No: 3996 عدد الزيارة : 7766 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Türk Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardım Faaliyetleri

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

İbrahim Erdal

 

1970 yılında Mersin/Anamur’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Anamur’da Kıbrıs (Temel Eğitim İlköğretim Okulu) ilkokulu ve Anamur lisesi’nde tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

1994 yılında Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Kırlık Köyünde kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak Akademik hayatına başladı.

1998 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “XIX. Asır Sonlarında İçel Sancağı Anamur Kazasında Sosyal ve Kültürel Hayat” konulu Yüksek Lisan çalışmasını tamamladı.

2006 yılında da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında, “Türkiye ve Yunanistan arasında Mübadele Meselesi 1923-1930 konulu Doktora çalışmasını tamamladı.

2007 yılında Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak atandı, halen bu görevine devam etmektedir

 

Eserleri:

“Mübadele ( Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan (1923-1925)”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Haziran 2006
“Anadolu’da Yörükler ( Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler)”, Phoenix Yayınları, Ankara, Şubat 2007 (Hayati Beşirli ile birlikte)
“Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008 (Hayati Beşirli ile birlikte)

"Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler" IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2009 (Ahmet Karaçavuş ile birlikte)


Ulusal Hakemli Dergilerde Makale Ve Kitapta Bölümler:

“ Mübadil Göçmenlerin Taşınması Meselesi ve Türk Vapurcuları ile Yapılan Nakil Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2003, Yıl:16, Sayı:31–32, Ankara

“Türk Basınına Göre Patrikhane Konusu ve Patrik Araboğlu Konstantin’in İhracı Meselesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2004, Yıl:17, Sayı:33–34, Ankara.

“Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde Gayri mübadil Konusu ve Mübadeleden Iskat (Çıkma) Yolları”, Akademi Günlüğü Dergisi, Nisan 2006, Bahar, Yıl:1, Sayı:2, Ankara

“Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardımlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C:XXV, Sayı:40, Kasım 2006

“ Türk Basınına Göre Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2006, Yıl:17, Sayı:35–36, Ankara.

“ II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’nin İktisadi Politikaları ve Muhalefet”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:9, S:1,Yıl: 2007, Sakarya.

“Muhacirlerin İskânında Türk Ordusu ve Hilal-i Ahmer’in Yardım Faaliyetleri”, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10 Yıl: 2007, Ankara

“ Anamur’da Yerleşik Yörük-Türkmen Aşiretleri ve Kıbrıs’a İskânları Konusu”, Anadolu’da Yörükler ( Tarihsel ve Sosyolojik İncelemeler), Phoenix Yayınevi Ankara, 2007 (Kitapta Bölüm)

Cumhuriyet Döneminde Yörüklerin İskânı Konusu, “Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008 (Kitapta Bölüm)

“Türkiye’de Devletçilik Uygulamaları ve Basında Liberal Muhalefet (1940–1945)” Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, Sayı:7 Güz 2008

“Cumhuriyetin Oluşum Süreci ve Dönemin Türk Basınında Cumhuriyet Algısı”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 13, Ankara 2009

“Ermeni Komitecilerin Ermeniler ve Diğer Gayrimüslimlere Yaptığı Baskı ve Saldırılar” Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında ERMENİLER, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Nisan 2009 (Kitapta Bölüm)

“Demokrat Parti Dönemi Azınlıklar ve Türk Basınında 6/7 Eylül Olayları”, Türk Siyasal ve Sosyal Hayatında RUMLAR, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, 2009 (Kitapta Bölüm)

 

Uluslararası İndekse Giren Hakemli Dergilerde Makaleler:

 “Rumeli ve Anadolu Muhacirlerinde Kimlik ve Vatan Algısı” Milli Folklor Dergisi, Cilt:11, Yıl:20, Sayı: 81-Mart, Ankara 2009

 “Amerikan Arşiv Belgelerine Göre İzmir’in Boşaltılması Ve Rum Göçmenlere Yardım Konusu”, Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı: 21 Ankara 2009

 

Diğer Yayınlar:

 “Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Ardındaki Gerçek; Stratejik Mücadele ve Propaganda Faaliyetleri” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:6 Haziran 2008, Yozgat

 “Türklerde At Kültürü ve Çövgen (Polo) Oyununun Tarihi” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:8 Ağustos 2008, Yozgat

 “Milli Mücadele Dönemi Yozgat Mebusları 1919–1923” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:10 Ekim 2008, Yozgat

 “Sovyet Rusya Sonrası Transkafkasya Enerji Yolu Projeleri Ve Türkiye-I” Şehriyar, Yıl:2, Sayı:12 Şubat 2009, Yozgat

Avrupa Birliği’nin Transkafkasya Projeleri Ve Türkiye–II, Şehriyar, Yıl:2, Sayı:13 Mart 2009 Yozgat

 “II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Mebusan Meclisi Yozgat Mebusları 1908–1920” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:14 Temmuz 2009, Yozgat

 

Bildiriler (Uluslararası Sempozyum ve Kongreler):

 “ Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Mübadillerin Uyum Süreci ve Sosyal-İktisadi Değişimdeki Rolleri”, International Congress of Asian and North African Studies, (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10–15 Eylül 2007 Ankara.

 “Amerikan belgelerine Göre; Ermeni Milliyetinin Oluşumunda Misyonerlerin ve Yardım Kuruluşlarının Rolü”, Uluslararası II. Ermeni Araştırmaları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 22–24 Mayıs 2008 Kayseri

 

Paneller:

 “Ermeni Lobisinin Faaliyetleri ve Belge Sahteciliği” Bozok Üniversitesi Sözde Ermeni Soykırımı ve Gerçekler Paneli, 7 Mayıs 2008, Yozgat

 

Tv Programları:

1- “Cumhuriyetin 85. Yılı”  RTV66 Televizyonu Programı ( 29 Ekim 2007)

2- “Atatürk ve Cumhuriyet”  RTV66 Televizyonu Programı ( 29 Ekim 2008)

  

Yayın Aşamasındaki Çalışmaları:

Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet Döneminde Yozgat

Türk ve Avrupa Kamuoyunda Balkan Antantı

Osmanlı Devletinde Bir Kaza Anamur

Türkiye Kırsalında Siyasal Değişim ve Dönüşümread here wifes that cheat unfaithful wives
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=4695
http://fef.bozok.edu.tr/tarihweb/tar_aka_per/ibrahim_erdal.htm
all wives cheat women who cheated
read here cheat wifes unfaithful wives
click beautiful women cheat what makes husbands cheat
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 6.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...