Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Nizamüddin Ali Şir Nevai

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3975  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Nevâî/Fânî 15. yy.
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Herat 09.02.1441 Herat 03.01.1501
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Edebiyatçı, Şair, Edebiyat, Şiir, Siyaset Adamı,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Farsça, Ahlaki: Nakşibendi,
       
Yazar No: 3975 عدد الزيارة : 7986 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب
1 Vakfiyye
2 Tarihi Mülüki Acem
3 Tarihi Enbiya ve Hükema
4 Siracül müslimin
5 Seddi İskender
6 Sebai Seyyare
7 Nevadirüş şebab
8 Nevadirün nihaye
9 Nesayimül mehabbe min şemayimil fütüvve
10 Nazmül cevahir
11 Münşeat
12 Münacat
13 Muhakemetül lugateyn
14 Mizanül evzan
15 Mecalisün nefais
16 Mahbubül kulub
17 Lisanüt tayr
18 Leyla vü Mecnun
19 Hazainül meani
20 Hayretüll ebrar
21 Hamsetül mütehayyirin
22 Halatı Seyyid Hasan Erdeşir Big
23 Halatı Pehlevan Muhammed
24 Garaibüs sıgar
25 Fevaidül kiber
26 Ferhad ü Şirin
27 Farsça Divan
28 Çihl Hadis
29 Bedayiul vasat
30 Bedayiul bidaye
31 Ali Şir Nevai Divanlar

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ali Şîr Nevâî

Klasik Çağatay edebiyatının,Osmanlı edebiyatı sahasında da tesirleri devam etmiş en büyük şairi; devlet adamıdır.

Soyca bir Uygur kabilesinden gelen Ali Şîr Nevâî 17 Ramazan 844 (9 Şubat 1441) tarihinde Herat'ta doğdu.

Babası Kiçkine Bahadır (Kiçkine Bahşı) Timur'un torun­larının hizmetinde bulunmuş, en sonra Bâbür Şah'ın sarayında da önemli bir mevki sahibi olmuştu.

Annesinin dedesi Bû Said Çiçek ise Hüseyin Baykara'nın dedesi Baykara Mirza'nın uluğ beyi (bey­lerbeyi) idi.

Şâhruh'un ölümüyle çıkan ka­rışıklıklar üzerine Kiçkine Bahadır o sı­rada altı yaşlarında olan Ali Şîr'i yanına alarak Yezd üzerinden Irak'a gitti.

Bu yolculuk sırasında Zafernâme müellifi Şerefeddin Ali Yezdî ile karşılaşan Ali Şîr, aralarında geçen konuşmayı daha sonra Mecâlisü'n-nefâis adlı eserinde anlat­mıştır (İÜ Ktp.,TY, nr. 841, s. 190-200).

Horasan'da karışıklığın sona ermesiyle Kiçkine Bahadır tekrar Horasan'a dön­dü (1452).

Arada geçen süre zarfında kendisi Bâbür'ün hizmetine girdiği gibi oğlunu da onun himayesine verdi.

Hü­seyin Baykara yi da himaye eden Bâbür Han, Ali Şîr'le olan münasebetini babası­nın ölümünden sonra da kesmemiş, Meşhed'e giderken hem Hüseyin'i hem de Ali Şîr'i beraberinde götürmüştü (1456).

Bâbür 1457'de Meşhed'de ölünce Hüse­yin Merv'e döndü.

Ali Şîr ise Meşhed'de kalarak tahsiline devam etti.

Bâbür'ün ölümü ile hamisiz kalan Ali Şîr, Timurlular'ın kuşçu emirlerinden Seyyid Ha­san Erdeşîr'den yardım ve ilgi gördü.

Ali Şîr Meşhed'de İmam Rızâ Medre­sesinde okurken pek çok İranlı âlim ve şairle tanışmış, birçoğundan da ders al­mıştır.

Bunlar arasında Kemal Türbetî ve Arap aruzunun üstadı sayılan Derviş Mansûr da vardı.

1464'te Meşhed'den Herat'a gelen Ali Şîr, burada Ebû Said Mirzanın hizmetine girdiyse de ondan ilgi göremeyince Semerkant'a gitti ve Hâce Celâleddin Fazlullah Ebü'l-Leysinin medresesine devam etti.

Arkadaşı Hü­seyin Baykara'nın tahta geçmesine ka­dar da Semerkant'ta kaldı.

Ebû Said Mirzanın 1469'da IrakSeferi'ne çıkışını fırsat bilen Sultan Hüseyin Horasan'a yürüdü; babasının yokluğu sı­rasında Semerkant'ı idare eden Ahmed Mirza da bu haber üzerine ordusu ile Horasan'a gitmek zorunda kaldı.

Ah­med Mirza'nın ordusunda Ali Şîr de bu­lunuyordu.

Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın Ebû Said'i öldürdüğü haberi­nin gelmesi üzerine Sultan Hüseyin Herat'ı alarak tahta çıktı (Ramazan 873/ Mart 1469) ve arkadaşı Ali Şîr'i de yanı­na çağırdı.

Herat'ın alınışından bir ay kadar sonra buraya gelen Ali Şîr, Sultan Hüseyin'e ünlü "Hilâliyye" kasidesini sun­du.

Bu tarihten sonra devlet işleriyle de ilgilenmeye başladı ve ölünceye kadar sadakatle ona hizmet etti.

Bağlılığının bir belirtisi olarak Mecâlisü'n-nefâis adlı tezkiresinin sekizinci bölümünü bü­tünüyle ona ayırdı.

Diğer eserlerinde de Hüseyin Baykara'dan bahseden Ali Şîr, eserlerinin bir kısmını onun adına yaz­mıştır.

Hüseyin Baykara eski arkadaşını ken­dine nişancı olarak tayin etmişse de devlet işlerinden pek hoşlanmayan Ali Şîr bir süre sonra bu görevi Nizâmeddin Süheylî'ye bırakmıştır.

Ali Şîr, Hüse­yin Baykara tarafından Muhammed Ya­digâr Mirza'ya karşı açılan sefere katıldı (1470) ve taht üzerinde hak iddia eden bu şehzadeyi bizzat yakalayarak hüküm­dara teslim etti.

Bir süre sultanın divan beyi ve nedimi oldu.

Hükümdardan son­ra idarede söz ve en büyük nüfuz onun­du.

Mührünü evrakın üstüne basacağı yerde altına basmış olmasıyla bu usul daha sonra resmî âdet haline gelmiştir.

Devlet idaresinde Hüseyin Baykara'nın yanında sahip olduğu mevki ve nüfuza rağmen idarî işlerden uzak kalmak is­tiyordu.

Kendisini çekemeyen bazı kim­selerin aleyhinde çalışmalarına bakma­yıp yine de çeşitli görevlerde bulundu.

Kardeşi Derviş Ali'nin isyanı ile çok sev­diği Seyyid Hasan Erdeşîr'in ölümüne (1489) çok üzüldü; bunun üzerine 1490 yılında divan beyliği görevinden ayrıla­rak sadece sultanın nedimi olarak hiz­metini sürdürmeye başladı.

Nevâî'ye bü­yük bir saygı duyan Hüseyin Baykara bir fermanla herkesin şaire hürmet etmesi­ni emretti (1490)

Birkaç yıl sonra yakın dostu mutasavvıf-şair Câminin ölümü de (898/1492) onu derinden etkileyen bir başka hadise oldu.

Hamsetü'l-mütehayyirîn adlı eseri bu yıllardaki duy­gularının mahsulüdür.

Bazı saray entrikaları sonucunda Hü­seyin Baykara'nın oğlu Bedîüzzaman ile arasının açılması ve bundan olma toru­nu Mirza Mehmed Mü'min'in yanlış bir fermanla öldürülmesi, daha sonra bu olayı hazırlayan vezir Nizâmülmülk'ün idam edilmesi, hem hükümdarı, hem de Nevâî'yi çok sarstı.

Bu hadiselerde me­selelerin halli daima ona düşmüştü.

Fa­kat o bu saltanat mücadeleleri arasın­da bile Lisânü't-tayr (903/ 1498), Muhakemetül-lugateyn (904/1499), Sirâcü'l-müslimîn (904/1499) ve Mahbûbü'l-kulûb (905/1500) adlı eserlerini kaleme almaktan geri kalmadı.

Bu sırada sağlı­ğı bozuldu, 31 Aralık 1500'de Hüseyin Baykara yi Esterâbâd dönüşünde karşı­larken el öptüğü sırada yere yıkıldı.

Herat'a getirildikten üç gün sonra 13 Cemâziyelâhir 906'da (3 Ocak 1501) öldü.

Kudsiyye Camii yanında kendisinin yap­tırdığı türbeye defnedildi.

Ali Şîr Nevâî manzum ve mensur eser­leriyle sadece Çağatay edebiyatının de­ğil bütün Türk edebiyatının önde gelen simalarındandır.

Türkçe eserlerinde Ne­vâî ve Farsça şiirlerinde Fânî olmak üze­re iki mahlası vardır.

Ali Şîr'e tesir eden­lerin başında İran'ın büyük mutasavvıf­larından Abdurrahman-ı Câmî gelmek­tedir.

Câmiye olan hayranlığı ve fikir­lerine duyduğu hürmet onun Câminin mensup olduğu Nakşibendiyye tarikatı­na girmesine sebep oldu.

Bunların dı­şında Attâr, Hüsrev-i Dihlevî ve Nizamî ona tesir eden belli başlı şairler arasın­da sayılabilir.

Şiire Farsça ile başlayan Ali Şîr daha on beş yaşlarında iken ken­dini şair olarak tanıtmayı başarmıştır.

Sonraları Türkçe de yazmaya başlamış ve bu yüzden "zü'l - lisâneyn" diye tanın­mıştır.

Nevâî'nin Orta Asya Türk dili ve ede­biyatının gelişmesinde büyük tesiri ol­muştur.

Bundan dolayı Çağatayca'ya "Nevâî dili" denmiştir.

Eserleri Türkis­tan'dan başka, Azerî ve Anadolu saha­sında da okunan Ali Şîr Nevâi Osman­lı şairleri üstat tanımışlar, şiirlerine XV. yüzyıldan bu yana çeşitli nazireler yaz­mışlardır.

Ali Şîr, divan şiirine Türk ha­yatından gelen millî ve mahallî unsurlar kazandırmıştır.

Eserlerinin gördüğü devamlı rağbet dolayısıyla bunları bütünü ile içine ala­cak şekilde külliyat nüshaları meydana konulmuştur.

Bugün ikisi İstanbul'da olmak üzere beş büyük "Külliyat'ı bilin­mektedir.

Bunların bir kısmı minyatürlü ve tezhiplidir.

Bu beş "Külliyat'ın için­deki eserlerin ayrı ayrı listesi Agâh Sır­rı Levend tarafından verilmiştir (Ali Şir Neuat, II, Divanlar, İstanbul 1965, s. 3-6).

Eserinin ilk cildini Ali Şîr Nevâî’nin ha­yat ve şahsiyetine ayıran A. S. Levend bu ikinci ciltte onun bütün divanlarından, üçüncü ciltte hamselerinden, dördüncüde ise bunlar dışında kalan eserlerin­den geniş ölçüde seçme metinleri top­lamıştır.

 

Eserleri: 

Muhâkemetü'l-lugateyn'

Mîzânü'l-evzân

Mahbûbü'l-kulûb'

Münşe­at

Vakfiyye

Nazmü'l-cevahir

Târih-i Enbiyâ ve Hükemâ

Târîh-i Mü-lûk-i "Acem

Seb'atü ebhur (Arapça Sözlük)

Nazm-ı Akâid

Târih-i Fendi" (Viyana 1872)

Dibace

Zübdetü't-tevârih

Risâle-i Mu'amma (Fars­ça)

Vakfivye (Farsça)

Münşe 'ât (Fars­ça)

 

Divanlar:

Bedâyiu'l-bidâye

Nevâdirü'n-nihâye

Garâibü's-sıgar

Nevâdirü'ş-şebâb

Bedâyiu'l - vasat

Fevâidü'l-kiber

Hazâinü'l-meânî (Külliyyât-ı Devâvîn)

Farsça Dîvân

 

Mesneviler:

Hayretü'l-ebrâr

Ferhâd ü Şîrîn

Leylâ vü Mecnûn

Seb'a-i Seyyare

Sedd-i İskender

Lisânü't-tayr

 

Tezkireler, Hal Tercümeleri - Hâtıralar:

Nesâyimü'l-mehabbe min şemâyimi'l-fütüvve

Mecâlisü'n-nefâis'

Hamsetü'l-mütehayyirîn

Hâlât-ı Seyyid Hasan Erdeşîr Big

Hâlât-ı Pehlevân Muhammed

Dinî Eserleri:

Çihl Hadîs

Sirâcü'l-müslimîn

Münâcât

 

 

 

open go how many guys cheat
read here cheat wifes unfaithful wives

الهوامش
Bursalı Mehmed Tâhir, Nevâinin Siyerü'l-mülûk adlı bir Farsça eserinden söz ederse de şimdiye kadar böyle bir esere rastlanmamıştır.
husbands who cheat website dating for married men
click here click married affairs
click open what makes husbands cheat

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
Ali Şîr Nevâî, Münşeat, Baku 1926, s. 41-42; A. Belin, "Notice biographique et litteraire sur Mir-Ali-Chir Nevaîi", JA, XVII (1861), s. 175-256, 281-357; Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 187-192; a.mlf. "Ali Şir Nevaî ve Tesirle¬ri", Araştırmalar, s. 257-266; a.mlf. "Bir Yıl Dönümü", Ülkü, nr. 96, Ankara 1941, s. 481-482; a.mlf., "Çağatay Edebiyatı", İA. 111, 297 306; Rıza Nour, "Ali-Chir-Nevai", Revue de Turcologie, nr. 5, Alexandrie 1935, s. 5-58; Barthold, "Mir-Ali Şîr ve Siyasî Hayatı" (trc. Ahmed Caferoğlu), Ülkü, nr. 56, Ankara 1937, s. 160-167; nr. 58, s. 356-365; nr. 59, s. 517-528; nr. 61, 1938, s. 43-50; nr. 62, 145-156; a.mlf, Four Studies on the History of Central Asia III: Mir cA/î Shir. A History of the Türk¬men People (trc. V. T. Minorsky), Leiden 1962; Semenov, "Mir-Ali-Şir Hakkında Farsça Bir Hikâye" (trc. Abdülkadir İnan), Ülkü, nr. 96, Ankara 1941, s. 483-492; Ali Nihat Tarlan, Ali Ştr Nevâî, İstanbul 1942; İsmail Hikmet Ertay-lan, Risâle-i Hüseyin Baykara, İstanbul 1945; a.mlf, "Amasya'da Bayezit Kütüphanesinde Bulunan Divan-ı Mir Ali Şir Nevaî", TDED, nr. 1 (1946), s. 39-47; Zeki Velidî Togan. "Ali Şîr", İA, I, 349-357; Abdülbâki Gölpınarlı. "Ali Şir Nevâî", AA, III (1946-47), s. 1064-1065; E. E. Bertels, "Ali Şir Nevaî, Leyli ve Mecnun" (trc. Mirza Bala), TM, IX (1951), s., 47-64; a.mlf, "Ali Şir Nevaî'nin Ferhad ü Şîrîn'i" (trc. Râsime Uygun), TDAY Belleten 1957, s. 115-130; Borovkov, "Özbek Yazı Dilinin Kuru¬cusu Ali Şir Nevaî" (trc. R. Uygun). a.e. (1954), s. 59-96; L. Volin, "Leningrad Kitaplıkların¬daki Nevaî Yazmaları Hakkında" (trc. R. Uy¬gun), a.e. (1955), s. 99-141; Ahmed Ateş, "Ali Şir Nevaî'nin Arapça Sözlüğü Hakkında", a.e. (1957), s. 183-188; Agâh Sırrı Levend, "Nevaî'ye Atfedilen Bir Eser; Muammeyât-ı Esmâ-i Hüsnâ", a.e. (1957), s. 179-182; a.mlf, "Ne¬vaî'nin Eserleri", a.e. (1957), s. 189-193; a.mlf, Türkiye Kitaplıklarında Nevaî Yazmaları", a.e. (1958), s. 127-209; a.mlf. "Nevaî Adına Basılmış Bir Eser: Nazm-ı Akaid", Jean Deny Armağanı, Ankara 1958, s. 163-169; a.mlf, Ali Şir Neuat, Ankara 1965-68, 1-IV; J. Eckmann, "Ali Şir Nevaî", Bilgi Dergisi, nr. 119, İstan¬bul 1957, s. 4-5; a.mlf, "Die Tschagataische Literatür", Ph.7F(1964), II, 364-402; Ali Şir Ne-vâyî: Hayatı ve Eserleri (nşr. Doğu Türkistan Göçmenler Derneği), İstanbul 1962; Ahmed Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul 1964, II, 226-235; İstanbul 1974 (2. bs), II, 195-211; Abdülkadir İnan, "Ali Şir Nevaî ve Folklor", TFA, nr. 182 (1964), s. 3510-3511; Mehmed Ya'kub Vahidî Cüzcânî, Emfr Ali Ştr Neuâyl: Fânt, Kabil 1967; Osman F. Sertkaya, "Osman¬lı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri", TDED, XVIII, 1970, s. 133-138; XIX, 1971, s. 171-184; XX, 1972, s. 157-184; XXII, 1977, s. 169-189; Ba-narlı, RTET, I, 423-434; Mehmed Çavuşoğlu, "Kanunî Devrinin Sonuna Kadar Anadolu'da Nevâyî Tesiri Üzerine Notlar", Atsız Armağa¬nı, İstanbul 1976, s. 75-90.
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 11.11.2009



Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...