Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Yusuf Açıkel

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3849  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Yrd. Doç. Dr. 20. yy. [email protected]
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Ondokuz Mayıs Üniv.) -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Fıkıh, Kelam, Hadis,
اللغات التي يجيدها مذهبه
       
Yazar No: 3849 عدد الزيارة : 8455 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Özürlüler 03 Sergi Kongre ve Sosyal Etkinlikleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Yusuf Açıkel

 

1982 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsü Fıkıh- Kelam Bölümünden (şimdiki adı Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak.) mezun oldu.

 

Yüksek Lisans Tezi: 1992, "Hadis Toplamak İçin Yapılan Seyahatler (Rıhle), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Doktora Tezi: 1999, "Hadislerde Ehl-i Beyt", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 

Kitap:

2009, "Kur'an ve Hadisler Işığında Ehl-i Beyt", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2009.

 

Makaleleri:

2002, "I. Eğirdir Sempozyumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, Eğirdir Belediyesi Yayını, s. 45–61, Yıl: 2002, Eğirdir/Isparta.

2006, "Özürlüleri Duymak: Engellilerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri", Sosyal Bilimler Evi (SOBE), s.72–79, Sayı: 3, Yıl: 2006, Isparta.

2000, "Nefsini Bilen Rabbini Bilir' Hadis mi Kelam-ı Kibar mı?", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.173–200, Sayı: 5, Yıl: 2000, Isparta.

2001, "İbnü'l-Arabî’nin Mir'atü'l-İrfan Risalesi ve Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s. 177–204, Sayı: 7, Yıl: 2001, Isparta

 

Bildirileri:

1998, "Sahabenin Hz. Peygamber'in Sünnetini Yorumu", I. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20–21 Nisan 1997, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s.229–257, Isparta.

2001, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından Rahmet", III. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20 Nisan 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s.253–270, Isparta.

2001, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından Müsavat", IV. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 21 Nisan 2001, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s. 415–439, Isparta.

2001, "XIV-XVI. Yüzyıllarda Eğirdir Yazla Mahallesinde Yaşamış İnanç Önderleri", Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 07–08 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, s. 108–129, Isparta.

2002, "XV. Yüzyılda Yetişmiş Mehmed Çelebi ve Divanı", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, I. Eğirdir Sempozyumu Bildirileri, 01.09.2001, Eğirdir Belediyesi Yayını, s. 85–120, Eğirdir/Isparta.

2003, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından 'Sulh' Prensibi", V. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20 Nisan 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s. 253–270, Isparta.

2006, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından 'Adalet' Prensibi", VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 21 Nisan 2003, Isparta.

2000, "Geleneksel El Sanatlarından Tokat Bölgesinde Kullanılan 'Yazma' ve 'Yazmacılık Sanatı'na Yeni Bir Yaklaşım", Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.469–479, Isparta.

2004, "Gazi Osman Paşa'nın Çocukluk Döneminde Yetiştiği Eğitim ve Öğretim Kurumları", I. Uluslararası Gazi Osman Paşa Sempozyumu Bildirileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basımevi (Press), 2004, Tokat/Turkey.

2000, "Gazi Osman Paşa'nın Çocukluk Döneminde Yetiştiği Eğitim ve Öğretim Kurumları", I. Uluslararası Gazi Osman Paşa Sempozyumu, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu, 05.04.2000, Tokat.

 

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü:

"İslâm'da Engellilik ve Engelliler", Diyanet Vakfı İslâm Araştırmalar Merkezi (İSAM), 03.07.-16.09.2006, İstanbul.

 

Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

"I. Eğirdir Sempozyumu" Sekreterya Üyesi.2001.

"I. Eğirdir Sempozyumu" Bilim Kurulu Üyesi.2001.

"I. Eğirdir Sempozyumu Bildiriler Kitabı" Yayın Kurulu Üyesi.2002.

 

Ulusal Nitelikteki Bilimsel, Mesleki, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kurum Ve Kuruluşların Yönetimlerinde, Kurullarında, Komisyon Yada Komitelerinde Görev:

2005. "II. Özürlüler Şûrası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Komisyon Üyeliği", 30.05-02.06.2005, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.

2005. "II. Özürlüler Şûrası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Şûra Üyeliği", 26-28.09.2005, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.

 

Kamu Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Görev Yada Katkı:

2003, "Özürlüler'03 Sergi, Kongre ve Sosyal Etkinlikleri", 13-15.06.2003, Özürlüler Vakfı, İstanbul.

"XXXIV. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu", 11-12.12.2003, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul.

2005, "1. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 07-08.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

2005, "1. Uluslar arası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu", 28-30.09.2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ve Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği İşbirliği, İzmir.

2005, "Isparta Hasta Hakları Sempozyumu", 21.12.2005, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, S.D.Ü. Rektörlüğü ve Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı İşbirliği, Isparta.

2005, "2. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 13-14.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

2005, "2. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 13-14.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

2005, "2. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 13-14.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

2006, "Cerebral Palsy Sempozyumu VII", 20.05.2006, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Spastik Çocuklar Derneği ve S.D.Ü. işbirliği, Isparta.

2006, "Aktif Öğrenme-Öğretme Stratejileri Semineri", 8-10.02.2006, S.D.Ü. Rektörlüğü ve Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı İşbirliği, Isparta.

2008, "3. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 24-25.05.2008, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.

 

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

2003, "İslâm'da Kardeşlik ve Hoşgörü", Konferans, Gölhisar Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Burdur, 15.05.2003.

2003, "Kur'an ve Hz. Peygamber'in Engellilere Bakışı ve Engelli Hakları", Söyleşi, Isparta Kanal 32 Televizyonu, Saat 21-22.30, 04.12.2003.

2004, "Hz. Peygamber'in Engellilere Bakışı", Konferans, Senirkent Belediye Sinema Salonu, Saat 15.00, Isparta, 03.12.2004.

2006, "İslâm'da Allah, Peygamber ve Ehl-i beyt Sevgisi", Konferans, Çardak Lise Konferans Salonu, Saat 14.00, Çardak/Denizli, 19.04.2006.

2006, "İslâm'da Allah, Peygamber ve Ehl-i beyt Sevgisi", Konferans, Bozkurt Belediye Konferans Salonu, Saat 20.00, Bozkurt/Denizli, 19.04.2006.

2006, "İslam'ın Engellilere Bakışı",Söyleşi, Polis Radyosu, Saat 15.00, Isparta, 12.05.2006.

2006, "Engelliler Bağlamında Toplum Bilincinin Geliştirilmesi", Panel, SDÜ Kültür Merkezi, Saat 17.00, Isparta, 15.05.2006.

2007, "Hadislerde İnsan Sevgisi", Konferans, Kemer İlköğretim Okulu Konferans Salonu, Saat 14.00, Kemer/Burdur, 19.04.2007.

2007, "Hz. Muhammed'de Anne-Baba Sevgisi", Konferans, Baklan Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Baklan/Denizli, 20.04.2007.

2007, "İslam'da Anne-Baba Sevgisi", Konferans, Belediye Sosyal Hizmet Binası, Saat 21.00, Babadağ/Denizli, 21.04.2007.

2007, "İslam'da Engellilerin Konumu ve Onlara Bakışımız", Konferans, Cezaevi Konferans Salonu, Saat 14.00, Isparta, 17.05.2007.

2008, "Milli ve Manevi Değerlerimiz", Konferans, Belediye Sosyal Hizmet Binası, Saat 17.30, İbradı/Antalya, 16.04.2008.

2008, "İslâm'ın Engellilere Bakışı ve Engellilerin İstihdam Sorunu", Panel, Isparta Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi, Saat 18.30, Isparta, 22.08.2008.

2009, "Kütüb-i Sitte Bağlamında Engelliler İle İlgili Hadislerin Analizi", Seminer, İlahiyat Fak. Seminer Salonu (219 Nolu Oda) Saat 14.00, Isparta 27.02.2009.

2009, "III. Engelsiz Üniversite Çalıştayı, İslâm'ın Engellilere Yaklaşımı", İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu, İstanbul 05-6.03.2009.

2009, "İslam'da Aile", Konferans, Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Sütçüler/Isparta 15.04.2009.

2009, "Eşlerinin Dilinden Hz. Peygamber", Konferans, Belediye Düğün Salonu, Saat 20.30, Çavdır/Burdur 16.04.2009.

2009, "İslam'da Aile ve Önemi", Konferans, Belediye Düğün Salonu, Saat 17.00, Atabey/Isparta 17.04.2009.

2009, "Kur'an ve Hadisler Işığında Ehl-i Beyt", Konferans, Isparta Öğretmenevi, Saat 10.00, Isparta 21.01.2009.

 

Ulusal Yada Yerel Düzeyde Yazılı Veya Görsel Basında Yayın Faaliyetleri:

2001, "Onbir Ayın Sultanı, Dua Ve Oruç Ayı Ramazan'a Girerken", Demokrat Gazetesi, 15.11.2001, Isparta.

2001, "Ramazan Ayı, 'Rahmet' Deryası", Demokrat Gazetesi, 20.11.2001, Isparta

2001, "Yüce Allah'ın Affetmediği En Büyük Zulüm, 'Şirk'", Demokrat Gazetesi, 23.11.2001, Isparta.

2001, "Elleri Öpülesi Öğretmenlerim", Demokrat Gazetesi, 24.11.2001, Isparta.

2001, "Mağfiret Olunması Helâlleşmeye Bağlı Hak, 'Kul Hakkı'", Demokrat Gazetesi, 26.11.2001, Isparta.

2001, "Dünyada Helâlleşilmesi Mümkün Olmayan Hak, 'Hayvan Hakkı'", Demokrat Gazetesi, 27.11.2001, Isparta.

2002, "Kitabının Basımı Son Aşamada Olan I. Eğirdir Sempozyumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme", (Demokrat, Gülses, Gülkent, Akın, Eğirdir Express, Demokrat Eğirdir), 18-31.01.2002, Isparta.

2003, "Kutlu Doğum Haftası İle Örtüşen Engelliler Haftası Üzerine", Demokrat Gazetesi, 19.05.2003, Isparta.

2003, "Engelli Kardeşlerimin ve Yakınlarının Sahipleri Kim?", Demokrat Gazetesi, 20.05.2003, Isparta.

2003, "Sevgili Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de Engellilerden Dolayı Uyarıldı mı?", Demokrat Gazetesi, 21.05.2003, Isparta.

2003, "Hz. Peygamber'in Engellilerle İlgili Mesajları (1)", Demokrat Gazetesi, 22.05.2003, Isparta.

2003, "Hz. Peygamber'in Engellilerle İlgili Mesajları (2)", Demokrat Gazetesi, 23.05.2003, Isparta

2003, "Dünya Özürlüler Günü Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Demokrat Gazetesi, 03.12.2003, Isparta.

2003, "Özürlülere Nasıl Destek Olunmalıdır?" Demokrat Gazetesi, 04.12.2003, Isparta.

2003, "Özürlülülük İlâhî Bir Ceza mıdır?", Demokrat Gazetesi, 05.12.2003, Isparta.

2003, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine Göre Sakat Ya da Özürlü Hakları", Demokrat Gazetesi, 06.12.2003, Isparta.

2003, "İslâm'da Kul Hakkı", TRT Ramazan Konuşması, 2003.

2003, "İslâm'ın Öğretmenlere Verdiği Değer", TRT Ramazan Konuşması, 2003.

2003, "İslâm'ın Engellilere Bakışı", TRT Ramazan Konuşması, 2003.

2003, "İslâm'da Hayvan Hakları", TRT Ramazan Konuşması, 2003.

2003, "Hz. Peygamber'in Engellilere Bakışı", Isparta Kanal 32 Ramazan Konuşması, 2003.

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyal Çalışma Birimi

Öğrenci Danışmanlığı

İlahiyat Fakültesi 2007 ve 2008 Yıllarına Ait Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Çalışma Grubu

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Alanında Yurtiçinde Yayımlanan Kitap Editörlüğü:

Ramazan Kazan, "İslâmın Evrensel Değerlerinden Ahde Vefâ", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2009.

husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=00632&fkod=15&bkod=01&akod=00
all wives cheat online women who cheated
read here read read
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 7.01.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...