Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Şuayip Özdemir

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3663  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof.Dr 20.yy sozdemir55@hotmail.com
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Samsun 1964
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Din Eğitimi,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Almanca,
       
Yazar No: 3663 عدد الزيارة : 5710 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Şuayip Özdemir

 

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Samsun 

Doğum Tarihi: 1964

Yabancı Dil: Almanca - Arapça

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1987 

Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1994 

Doktora: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1998 

Doçentlik: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2002 

Profesörlük: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2007 

 

ESERLERİ

 

Kitap

·         Şuayip Özdemir, Cezaevlerinde Din Eğitimi, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2006.

·         Şuayip Özdemir, Seyyit Ahmet Arvasi Hayatı, Eserleri ve Eğitim Üzerine Görüşleri, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2006.

·         Şuayip Özdemir, Müftülerin Gözüyle Din Hizmetleri, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007.

 

Makaleler

·         Şuayip Özdemir, “İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Fıkıh Dersi Programının Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, Sayı:1, 43-56, Malatya, 1995.

·         Şuayip Özdemir, “Çocuğun Aile Eğitiminde Hoşgörü”, Diyanet İlmi Dergi, C.33, Sayı:1, 121-128, Ankara, 1997.

·         Şuayip Özdemir, “Toplumsal Birliğin Teşekkülünde İslâm Kardeşliğinin Rolü”, Diyanet İlmi Dergi, C.33, Sayı:3, 107-115, Ankara, 1997.

·         Şuayip Özdemir, “Seyyit Ahmet Arvasi’nin Eğitimci Kişiliği ve Din Eğitimiyle İlgili Görüşleri”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı:7, 335-348, İstanbul, 2000.

·         Şuayip Özdemir, “Toplumsal Dayanışmanın Sağlanmasında Camilerin Fonksiyonu”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı:118, 22-31, Ankara, 2000.

·         Şuayip Özdemir, “Sosyal Dayanışmanın Sağlanmasında İnfakın Rolü”, Akademik Araştırma, Sayı:1, 63-76, Konya, 2001.

·         Şuayip Özdemir, “İslâm’ın Çalışmaya Verdiği Önem ve Çalışmayı Olumsuz Yönde Etkileyen Birtakım Yanlış Anlayışlar”, Akademik Araştırma, Sayı:1, 163-172, Konya, 2001.

·         Şuayip Özdemir, “Dini Eğitiminin Ön Şartı Olarak Çocukta Ahlâki Kavramların Gelişmesi”, Çeviri, Tabula Rasa, Yıl:1, Sayı:2, 195-201, Isparta, 2001.

·         Şuayip Özdemir, “İslâm’ın İlk Dönemlerinde Hapishanelerin Doğuşu, Kurumsallaşması ve İşlevleri”, Tabula Rasa, Yıl:1, Sayı:3, 97-107, Isparta, 2001.

·         Şuayip Özdemir, “Öğrencinin Dini Eğitimi ve Dini Sosyalleşmesi”, Çeviri, Tabula Rasa, Yıl:1, Sayı:4, 235-248, Isparta, 2001.

·         Şuayip Özdemir, “Seyyit Ahmet Arvasi’nin Aile İle İlgili Görüşleri”, Tabula Rasa, Yıl:2, Sayı:5, 39-54, Isparta, 2002.

·         Şuayip Özdemir, “Türkiye’de Cezaevlerinde Din Eğitimi Uygulamasının Geçirdiği Aşamalar”, http://www.dinbilimleri.com, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:2, Sayı:2, 65-78, Nisan/Mayıs/Haziran 2002.

·         Şuayip Özdemir, “Nisa Sûresinde Aile İle İlgili Olarak Yar Alan Âyetlerin İstikrarlı Bir Aile Kurumunun Teşekkülü ve Çocuğun Eğitimi Açısından Tahlili”, http://www.dinbilimleri.com, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, 1-17, Temmuz/Ağustos/Eylül 2002.

·         Şuayip Özdemir, “Çocuğun Din Eğitiminde Ailenin Rolü”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı:9, 113-131, İstanbul, 2002.

·         Şuayip Özdemir, “Cezaevi Din Görevlileri ve Yöneticilerine Göre Cezaevlerinde Din Eğitimi”, http://www.dinbilimleri.com, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, 1-19, Ekim/Kasım/Aralık 2002.

·         Şuayip Özdemir, “Yoksullukla Mücadelede İslâm’ın Ortaya Koyduğu Bazı İlkeler”, Diyanet İlmi Dergi, C.39, Sayı:1, 95-108, Ankara, 2003.

·         Şuayip Özdemir, “Kur’an’da Islah Kavramına Eğitim Açısından Bir Yaklaşım”, Diyanet İlmi Dergi, C.39, Sayı:2, 111-118, Ankara, 2003.

·         Şuayip Özdemir, “Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Gelişiminin Psikolojik Temeli”, Çeviri, http://www.dinbilimleri.com, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:3, Sayı:2, 209-232, Nisan/Mayıs/Haziran 2003.

·         Şuayip Özdemir, “Günümüz Ailesinde Din Eğitimi”, Çeviri, http://www.dinbilimleri.com, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:3, Sayı:3, 173-192, Temmuz/Ağustos/Eylül 2003.

·         Şuayip Özdemir, “Seyyit Ahmet Arvasi’ye Göre Eğitimle Kültür Arasındaki İlişki”, http://www.dinbilimleri.com, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:4, Sayı:1, 5-14, Ocak/Şubat/Mart 2004.

·         Şuayip Özdemir, “Uyuşturucunun Zararları ve Gençliğin Uyuşturucudan Korunmasında Alınması Gerekli Önlemler”, Diyanet İlmi Dergi, C.40, Sayı:4, 99-112, Ankara, 2004.

·         Şuayip Özdemir, “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Cami Dışı Hizmet Alanlarında Din Görevliliği”, Diyanet İlmi Dergi, C.41, Sayı:3, 7-16, Ankara, 2005.

·         Şuayip Özdemir, “Ceza Evlerinde Din Eğitiminin Temel Problemlerine Genel Bir Bakış”, Değerler Eğitimi Dergisi, C. II, Sayı: 9, 163-175, İstanbul, 2005.

·         Şuayip Özdemir, “Misyonerlikle Mücadelede Din Eğitiminin Rolü”, Tabula Rasa, Yıl:6, Sayı:17, 119-135, Isparta, 2006.

·          “Müftülerin Gözüyle Din Hizmetleri”, Diyanet İlmi Dergi, C.44, Sayı:2, 83-126, Ankara, 2008.

 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

·         Şuayip Özdemir, “Orta Öğretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Öğretmenlerin Yardımcı Ders Araç ve Gereçleri Kullanma Durumu”, Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri, İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, 166-188, Kayseri, 1998.

·         Şuayip Özdemir, “Türkiye’de Cezaevlerinde Din Eğitimi Hakkında Bir Değerlendirme”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk Yurdu Yayınları, 353-381, Ankara, 1999.

·         Şuayip Özdemir, “Çocuğun Din Eğitiminde Ailenin Rolü”, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün İmam-Hatip Liseleri Gelişim ve Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları kapsamında düzenlediği Panel, Darende İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu, 15.06.2000.

·         Şuayip Özdemir, “Gençlik ve Sorunları”, Panel Yöneticisi, 2002 Yılı Kutlu Doğum Haftası nedeniyle düzenlenen Panel, Malatya Yeşilyurt İlçe Müftülüğü, Yeşilyurt Kolu Kısa Anadolu Lisesi Konferans Salonu, 31.05.2002.

·         Şuayip Özdemir, “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Çalışma Alanları ve Bu Alanlara Eleman Yetiştirmek Üzere İlahiyat Programında Yapılması Gerekli Düzenlemeler”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 193-210, 16-17 Ekim, Isparta, 2003.

·         Şuayip Özdemir, “Çocuğun Eğitiminde Ailenin Rolü”, Panel, Malatya İl Müftülüğü, Belediye Konferans Salonu, 11.12.2003.

·         Şuayip Özdemir, “Malatya Özel İlköğretim Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Yardımcı Araç Gereç Kullanım Düzeyi”, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Çalışma Toplantısı - I, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 52-72, İstanbul, 2004.

·         Şuayip Özdemir, “Etkili Bir Din Hizmeti Açısından İletişimin Önemi”, Konferans, Malatya İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik, Malatya Müftülüğü Konferans Salonu, 25.02.2004.

·         Şuayip Özdemir, “Gençlik ve Kimlik Problemleri”, Konferans, Malatya Hekimhan Öğretmenevi Konferans Salonu, 19.04.2004.

·         Şuayip Özdemir, “Din ve Ahlak”, Panel Yöneticisi, 2004 Yılı Kutlu Doğum Haftası nedeniyle düzenlenen Panel, Battalgazi İlçe Müftülüğü, Battalgazi Karahan Erkek Kur’an Kursu Konferans Salonu, 06.05.2004.

·         Şuayip Özdemir, “Aile ve Eğitim”, Panel, Malatya Arapgir Belediye Konferans Salonu, 31.05.2004.

·         Şuayip Özdemir, “Cami, Eğitim ve Öğretimde Etkili Bir Din Hizmeti ve İletişim”, Konferans, Malatya İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik, Belediye Konferans Salonu, 15.06.2004.

·         Şuayip Özdemir, “Cezaevi Din Hizmetlerinin Yeterlilik Sorunu”, ‘Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Merkezi tarafından 4-5 Aralık 2003 tarihinde düzenlenen Hapishane Sempozyumunda sunulan tebliğ’, Hapishane Kitabı, Kitabevi Yayınları, 346-358, İstanbul, 2005.

·         Şuayip Özdemir, “İmam Hatip Liselerinde Okutulan Fıkıh Dersi Programındaki Amaç ve Konuların Program Geliştirme Açısından Değerlendirilmesi”, İmam-Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 189-199, İstanbul, 2005.

·         Şuayip Özdemir, “İmam Hatip Liselerinde Okutulan Temel Dini Bilgiler Dersi Programındaki Amaç ve Konuların Program Geliştirme Açısından Değerlendirilmesi”, İmam-Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 201-209, İstanbul, 2005.

·         Şuayip Özdemir, “Gençlik ve Zararlı Alışkanlıklar”, Panel, Malatya İl Müftülüğü, Belediye Konferans Salonu, 07.01.2005.

·         Şuayip Özdemir, “Gençlik ve Problemleri”, Panel, Üniversite Öğrencilerine Yönelik, Malatya Battalgazi-Üniversite Erkek Öğrenci Yurdu, 16.03.2005.

·         Şuayip Özdemir, “Gençlik ve Problemleri”, Panel, Üniversite Öğrencilerine Yönelik, Malatya Üniversite Kız Öğrenci Yurdu, 17.03.2005.

·         Şuayip Özdemir, “Etkili Bir Din Hizmeti İçin İletişimin Önemi”, Konferans, Malatya İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik, Belediye Konferans Salonu, 15.06.2005.

·         Şuayip Özdemir, “Din Hizmetlerinde Eğitim Öğretim Metotları”, Konferans, Malatya İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik, Malatya Müftülüğü Konferans Salonu, 24.06.2005.

·         Şuayip Özdemir, “Gençlik ve Kimlik Problemleri”, Panel, Malatya Yazıhan Lisesi Salonu, 28.03.2006.

·         Şuayip Özdemir, “İslâm’da İnsan, Aile ve Çocuk Sevgisi”, Panel, Malatya Battalgazi Erkek Kur’an Kursu Salonu, 13.04.2006.

·         Şuayip Özdemir, “İslâm’da İnsan, Aile ve Çocuk Sevgisi”, Konferans, Malatya Pütürge Belediye Konferans Salonu, 17.04.2006.

·         Şuayip Özdemir, “İslâm’da İnsan, Aile ve Çocuk Sevgisi”, Panel, Malatya Doğanşehir Belediye Düğün Salonu, 19.04.2006.

·         Şuayip Özdemir, “Gençlik ve Kimlik Problemleri”, Panel, Malatya Yeşilyurt Müftülük Konferans Salonu, 12.05.2006.

·         Şuayip Özdemir, “Din Hizmetlerinde İletişim”, Konferans, Malatya İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik, Belediye Konferans Salonu, 17.07.2006.

·         Şuayip Özdemir, “Erzurum'lu İbrahim Hakkı'nın Eğitimci Kişiliği”, Türk İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Erzurum, 2006.

·         Şuayip Özdemir, “İslam’da İnsan Sevgisi”, Halka Yönelik, Elazığ Maden Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, 18.04.2007.

·         Şuayip Özdemir,“İslam’da İnsan Sevgisi”, Halka Yönelik, Malatya-Doğanyol, 19.04.2007.

·         Şuayip Özdemir, "Cezaevi Din Hizmetlerinin Temel Problemleri", 1. Din Hizmetleri Sempozyumu, 3–4 Kasım, Ankara, 2007.

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

·         Şuayip Özdemir, “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Alevi Dernek ve Vakıflarının Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığında Temsil Meselesine Bakışı-Malatya Örneği-”, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, 441-454, 28-30 Eylül, Isparta, 2005.

·         Şuayip Özdemir, “Milli Mücadele'de Türk Kadını”, Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 353-359, 19-22 Temmuz, Erzurum, 2005.

·         Şuayip Özdemir, “Farabi'nin Eğitim Görüşlerine Harran'lı Düşünürlerin Etkisi”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 241-248, 28-30 Nisan, Şanlıurfa, 2006.

·         Şuayip Özdemir, "Mevlana'nın Eğitimci Kişiliği", Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, 26-28 Ekim, Şanlıurfa, 2007.

·         Şuayip Özdemir, "Çorumlu Büyük Alim: Şeyhzade Abdullah Vecihi Efendi", Osmanlı'dan Cumhuriyete Uluslararası Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım, Çorum, 2007.

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
open women who cheated how many guys cheat
read here read read

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://perweb.firat.edu.tr/default.asp?content=personelgoster.asp&uid=i-A–0067
website website open
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 3.09.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...