Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


M. Şevki Aydın

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3615  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof.Dr 20.yy msaydin@erciyes.edu.tr
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Oltu / Erzurum 04.12.1954
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı -    
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Arap Dili ve Belağatı, Din Eğitimi,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Fransızca,
       
Yazar No: 3615 عدد الزيارة : 5291 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

M. Şevki Aydın

 

Özgeçmiş

Oltu'da doğdu (04.12.1954).

Ortaöğretimini Erzurum İmam-Hatip Lisesi'nde (1973),

Yükseköğrenimini ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamladı (1977).

1977–1980 yıllarında Liselerde Din Bilgisi ve Ahlak Dersi, İmam-Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği ve idarecilik yaptı.

Şubat 1981'de Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü'nde Arap Dili ve Edebiyatı Asistanı olarak göreve başladı.

Daha sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Öğretim Görevlisi olarak naklen atandı (Temmuz- 1983).

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Din Eğitimi Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı.

Ekim- 1993’de Doçent, 21 Mayıs 1999’da Profesör oldu.

Arapça ve Fransızca bilmektedir.

 

ESERLERİ

 

Kitaplar

·         Din Dersi Öğretmenlerinin Pedagojik Formasyon Yeterlikleri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No: 95, Kayseri, 1996.

·         İslam Geleneğinde Öğretmen Öğrenci, Marifet yayınları, İstanbul, 1998 (Arapçadan çeviri. Yeniden gözden geçirilmiş ve Takdim yazısı ilaveli II. Baskı.)

·         Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni, (II. Baskı), DEM Yay. İstanbul, 2005,. (I. baskısı, 2000 yılında İBAV tarafından yapılmıştı.)

·         İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu 4, MEB Yay. Ankara, 2002.

·         İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu 5, MEB Yay. Ankara, 2002.

·         İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu 6, MEB Yay. Ankara, 2002.

·         İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu 7, MEB Yay. Ankara, 2002.

·         İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Kılavuzu 8, MEB Yay. Ankara, 2002.

·         Mehmed Şemseddin (Günaltay) ın Din Eğitimi Anlayışı; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1986, Kayseri.

 

Makaleler

·         "Ahlak Eğitimi", Erciyes Dergisi, Sayı:105, kayseri, 1986 (Osmanlıca´dan sadeleştirme).

·         "Okullar ve Öğretmenler", Erciyes Dergisi, Sayı:105, Kayseri, 1986 (Osmanlıca´dan sadeleştirme).

·         "Medreselerin Gerileyiş Nedenleri Üzerine", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Kayseri, 1987.

·         "Gelecek Neslin Eğitim-Öğretimi Meselesi", Erciyes Dergisi, Sayı:114, kayseri, 1987 (Osmanlıca´dan sadeleştirme).

·         "Mehmed Şemseddin´in Eğitim Anlayışı", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Kayseri, 1988.

·         "II. Meşrutiyet Dönemi Din Eğitiminin Genel Manzarası", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, Kayseri, 1989.

·         "Eğitim-Öğretim Esasları", Erciyes Dergisi, Sayı: 141, Kayseri, 1989 (Osmanlıca´dan sadeleştirme).

·         "Mekteplerde Din Dersleri", Erciyes Dergisi, Sayı: 139, Kayseri, 1989 (Osmanlıca´dan sadeleştirme).

·         "Mehmed Şemseddin´in Fikir Dünyası", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 3,Kayseri, 1989.

·         "İbn Cemaa´ya Göre Öğretmenin Görev ve Nitelikleri", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, Kayseri, 1992.

·         "Programların Uygulanmasında Öğretmenin Rolü", M.E.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı:38, Ankara, Ocak-Şubat, 1993

·         "Öğretmenler İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Kursları Üzerine", M.E.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı. 39, Ankara, Mart-Nisan, 1993.

·         "Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Olarak İlahiyat Fakülteleri", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, Kayseri, 1995.

·         "Eğitimde Din Duygusundan Faydalanma", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, Kayseri, 1996 (Fransızca´dan çeviri).

·         "Eğitim Tarihi Araştırmaları Üzerine Notlar", Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı:5, İstanbul, 1998

·         "Osmanlıda Kız Çocuklarının Eğitimi", Osmanlılar Ansiklopedisi, C.5., s.218-228, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999.

·         "Din Öğretimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi", Öğretmenlik Mesleği, Türkiye-Almanya ve Kıbrıs´ta Öğretmen Yetiştirme, s. 161-174, Editör: Hasan Coşkun, CTB Yayınları, Ankara, 2000.

·         "İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik", E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.11, Kayseri, 2001

·         "Cumhuriyet Döneminde Örgün Eğitim Kurumlarındaki Din Eğitimi",Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, (s. 455-465)

·         "Yüksek Din Öğretimi Kurumları: Gelgitler Alanı",Tezkire Dergisi, Sayı,31-32, Mart-Haziran, 2003.

·         ‘İslamın Şartları’ Üzerine” Diyanet Aylık Dergi Haziran, 2005

·         “Dünya Kelamı” Diyanet Aylık Dergi Eylül, 2005

·         “Din Eğitimi Kurumu Olarak Kur’an Kursları; Diyanet Aylık Dergi Aralık, 2005

·         “Kur'an Kursunun Alternatifliği” Diyanet Aylık Dergi Ocak 2006.

·         “Cumhuriyetimizin Bir Kurumu Olarak Kur’an Kursu”, Diyanet Aylık Dergi, Mart, 2006

·         “Tevhid-i Tedrisat ve Kur’an Kursları”, Diyanet Aylık Dergi Mayıs, 2006.

·         “Kur’an Kursunu Eleştirmek”, Diyanet Aylık Dergi, Temmuz, 2006.

·         “Kur’an Kursu ve Ezberci Eğitim”, Diyanet Aylık Dergi, Eylül, 2006.

·         “Kur’an Kursunda Ne Öğretilir”, Diyanet Aylık Dergi, Ekim, 2006.

 

Tebliğler ve Konferanslar

·         "Okul Öncesi Çocuğun Eğitiminin Önemi ve Bu Açıdan Anne-Babanın Konumu", Aile ve Çocuk Sempozyumu, Düzenleyen: Ensar Vakfı, Bursa, 4-6 Ekim, 1991.

·         "Muallim Peygamber”, Kutlu Doğum Haftası Paneli, Nevşehir, 11.10..1992. Yayınlandığı Yer: E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, Kayseri, 1996

·         "Eğitimci Olarak Hz.Peygamber´in Örnek Oluşu", Kutlu Doğum Haftası Paneli, 3.9.1993.

·         "Muallim Peygamber´in Yetiştirmek İstediği İnsan", Kutlu Doğum Haftası Paneli, Ürgüp, Sarız, 20-26.4. 1993.

·         "Muallim Peygamber´in İnsan Sevgisi", Kutlu Doğum Haftası Paneli, 28.5.1997.

·         "Din Eğitim-Öğretiminin Kilit Sorunu: Branşının Uzmanı Öğretmen Eksikliği", Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri Sempozyumu (1-2 Mayıs 1997). İBAV Yay., Kayseri,1998

·         "Kınalızade Ali Efendi´nin Eğitim Anlayışı", Kınalızade Ali Efendi Sempozyumu, 17 Mart 1998, Kayseri:Yayınlandığı Yer: KINALI-ZADE ALİ EFENDİ (150-1572) Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayını No.31, Kayseri, 1998.( s.12-29).

·         "Toplumsal Gelişim Sürecinde Kadın Eğitiminin Önemi", 2. Kadın Sempozyumu, 31 Mayıs Kayseri.

·         "Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Son Durum", Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Paneli, Nevşehir, 18 Eylül 1998.

·         "M.E. B. Din Eğitimi Öğretimi Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri", Cumhuriyet´in 75. Yılında Türkiye´de Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, (4-6 Aralık, İzmir,1998). Türk Yurdu Yayınları, Ankara 1999, (s.411-442).

·         "Gençliğin Eğitimi Hususunda Bazı Temel Yanlışlarımız", Konferans, 20.03.1999, Develi/Kayseri.

·         "Kınalızade Ali Efendi´ye Göre Kız Çocuklarının Eğitimi", Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, IRCICA, İstanbul, (12-15 Nisan, 1999). İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Yay.2001, İstanbul. (s.175-183).

·         Tıp Külliyatı (Müşterek), Gevher Nesibe Sultan Anısına İbn Rüşd Sempozyumu, İbn Rüşd, Gevher Nesibe Tıp Enstitüsü Yayını, No:17, Kayseri,1994

·         "Barış/Uzlaşma Kültürü ve Din Eğitimi", Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye´de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu (Sakarya 26-27 Mayıs 2001) Değişim Yayınları, Adapazarı, 2002, (s.114-125).

·         "Hz. Peygamberin Örnekliği", Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde konferans 14 Mayıs, 2003, Kayseri/Develi.

·         "Bir Din Öğretimi Materyali Olarak İlköğretim DKAB Dersi Öğretim Kılavuzu", Din Öğretiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Çalışma Toplantısı 24-25 Mayıs 2003. İstanbul.

·         "İlahiyat Lisans Programının Amaç Sorunu", Türkiye´de Yüksek Din Eğitimi ve Öğretiminin Sorunları ve Geleceği Sempozyumu, 16-17 Ekim, 2003, Isparta.

·         "Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi", Cumhuriyet Paneli, E.Ü. İlahiyat Fak, Konferans Salonu, 28 Ekim,2003.

·         "Hollanda Şartlarında İmam’ın Dini ve Sosyal Açılardan Fonksiyonu ve Statüsü: İşi, Mesleği ve Kimliği" İmam Eğitimi Sempozyumu, 19-20 Şubat, 2005, Amsterdam, Hollanda

·         "Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülen Eğitim Hizmetlerini Yeniden Düşünmek" Türk Milli Eğitim Sisteminde Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 02-03 Mart 2005, Hilton Oteli, Ankara.

·         "Diyanet İşleri Başkanlığının Devlet İçindeki Yeri ve İşlevleri" Devlet-Din İlişkisi Semineri, Moskova, 28 Nisan, 2005.

·         "Et-Terbiyetu'd-Diniyye ve Kefaatu'l- muvazzafi'd-Dînî", İslâm ve Gençlik: Eğitim, Bilim ve Bilinçlendirme Uluslararası Konferansı, 01-02 Mart 2006 Bakü, Azarbeycan.

·         "Sekafetu's-Selam/et-Tefahum ve't-Terbiyetu'D-Dîniyye", IV. Doha Dinler Diyalogu Konferansı, 25-26 Nisan, 2006, Doha/Katar.

·         “Hacı (Aday)ların(ın) Eğitimi”, Türkiye Hac Organizasyonu Sempozyumu, 7-9 Temmuz, 2006, İstanbul. 

·         "Küreselleşen Dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Eğitimi Yaklaşımı", Din Özgürlüğü uluslararası Konferansı, 30 Eylül 2006- 06.Ekim 2006, Provo /ABD.


الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/ilahiyat/index.htm
click here website why do married men cheat
read here click here unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 11.07.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...