Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Muhammed Aydın

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 3446  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof. Dr. 20. yy. [email protected]
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
İlahiyat Fakültesi (Sakarya Üniv.) -   Ummulkura Üniversitesi -  
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Kelam, Tefsir,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, Osmanlıca, İngilizce, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi, Ahlaki: Hanefi,
       
Yazar No: 3446 عدد الزيارة : 6032 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Kuranda Teşbihli Anlatım Üslubu
2 Hz. İsanın Vefatı Refi ve Nüzulü Bağlamında M. Zahid Kevserinin İlgili Kuran Ayetlerine Yaklaşımı
3 Ayetleri Yorumlamada Düşülen Hatalar Üzerine Bir İnceleme

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Muhammed Aydın 

   

1984 yılında Mekke Ummu'l-kura Üniversitesinden mezun oldu. 

Aynı Üniversitede 1989 yılında Tefsir alanında Yüksek Lisansını, 1984 de Doktorasını tamamladı. 

 

Görevleri:

Okutman; İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi   1994-1996

Yrd. Doç.; İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi   1996-2004

Doç.; İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi   2004-2009

Prof.; İlahiyat Fakültesi Sakarya Üniversitesi    2009-

 

Ödüller:

Doktora tezi olarak edisyon kritiğini yapmış olduğum Hatîp İskâfi (ö. 420/1028)’ye ait Dürretü’t-Tenzîl ve Gurretü’t-Te’vîl adlı kitap, Mekke Ummü’l-Kura Üniversitesi tarafından 1994 yılında hem para hem de basımı yapılmakla ödüllendirilmiştir.

 

Makaleleri:

1. Aydın, M. (2001), “Kur’an Ayetlerinde Çelişki Görünümü Veren Sebepler ve Giderilmesi”, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 119-136

2. Aydın, M. (2001), “Kur’an’da Teşbihli Anlatım Üslûbu”, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 85-112.

3. Aydın, M. (2001), “Âyetleri Yorumlamada Düşülen Hatalar Üzerine Bir İnceleme”, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 113-143.

4. Aydın, M. (2002), “Fatiha Sûresinin Tahlili Tefsiri”, (Arapça Makale), Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 7-26.

5. Aydın, M. (2003), “Zâhiretü’l-İktibâs Mine’l-Kur’ani’l-Kerim/Kur’ân’dan İktibas (Alıntı)”, Arapça Makale, Havliyetü Külliyeti Usûli’d-Dîn, Kahire, Mısır Arap Cumhuriyeti. 20, 689-711.

6. Aydın, M. (2003), “ed-Dâbbetü Fi’l-Kur’an: Dirase Mevduiyye ve Dilâliyye/Kur’ân’da Dabbe: Konulu ve Semantik Bir çalışma”, Arapça Makale, Havliyetü Külliyeti Usûli’d-Dîn, Kahire, Mısır Arap Cumhuriyeti. 20, 712-735.

7. Aydın, M. (2003), “Hamdî Yazır Elmalılı ve Menhecuhu Fi’t-Tefsir/Elmalılı Hamdi Yazır ve Tefsirindeki Metodu”, Arapça Makale, Havliyetü Külliyeti Usûli’d-Dîn, Kahire, Mısır Arap Cumhuriyeti. 20, 736-767.

8. Aydın, M. (2007), “Kur’an ve Sünnete Göre Çocuk Eğitiminde Ödül ve Ceza”, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 75-88.

9. Aydın, M. (2007), “Çocuk Eğitiminde Kur’an Kıssalarının Önemi”, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 69-77.

10. Aydın, M. (2007), “Hz. İsa’nın Vefatı, Ref’i ve Nüzûlü Bağlamında M. Zahid Kevserî’nin İlgili Kur’an Ayetlerine Yaklaşımı”, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16, 1-28.

11. Aydın, M. (2008), “Teemmülât Fi’l-Münâsebât Dirâse Tatbîkıyye Mine’l-Kur’ani’l-Kerim”, (Arapça Makale), Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, 25-45.

 

Uluslararası Bildiriler:

Uluslararası sempozyum, kongre ve konferansların bildiriler kitabında tam metin olarak yayınlanmış bildiriler:

1. Aydın, M., (1997) “Kur’an-ı Kerim’i Ezberleme Metotları ve Ezberde Türk Tecrübeleri” (Arapça), Kur’an-ı Kerim ve Kur’an’ı Ezberleme Metotları Sempozyumu, Kuveyt Vakıflar Bakanlığı Yay., Kuveyt, 85-100.

2. Aydın, M., (2008), “Kur’an ve Sünnete Göre İnsanların Bozgunculuklarının Çevreye Etkileri”, Uluslar arası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 15-16 Mayıs 2008, İstanbul, s.193-207.

3. Aydın, M., (2008), “M. Zahid Kevserî’ye Göre Hz. İsa’nın Vefatı, Ref’i Ve Nüzûlü İle İlgili Ayetlerin Yorumu”, Uluslararası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007 Düzce, Uyum Ajans, Ankara, s. 225-239.

 

Ulusal Bildiriler:

1. Aydın, M., (2006), “Kur’an Tilavetiyle İlgili Bazı Temel Esaslar”, Abdurrahman Gürses Anısına I.Kur’an ve Kıraati Sempozyumu, Sakarya 12 Kasım 2002, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Adapazarı,  s.94-115.

2. Aydın, M., (2004), “Ahlaki Açıdan “Yol Hakkı” Kavramı”, Toplumsal Bilinçlenme Sürecinde Trafik ve İnsan Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü- Sakarya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, 4-5 Mayıs 2004 Sakarya, s161-168.

3. Aydın, M. (2007), “Kur’an Meallerinde İrab Bağlamındaki Tercüme Problemleri”, Kur’an Meâlleri Sempozyumu (Eleştiriler ve Öneriler), Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir, 24-26 Nisan 2003, Diyanet İşleri Başk. Yay.,  Ankara, 285-309.

 

Kitapları:

Yurt Dışında Yayınlanmış Kitap Yazarlığı:

1. Aydın, M. (2001), Dürretü’t-Tenzîl ve Gurretü’t-Te’vîl’in Edisyon Kritiği, Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesi Yay., Mekke.

 

Yurt İçinde Yayınlanmış Kitap Yazarlığı:

1. Aydın, M. (1998), Kur’an-ı Kerim’de Lafzî Müteşâbihler, Nûn Yayıncılık, İstanbul.

2. Aydın, M. (2001), Kur’an’ın Metni Üzerindeki Tartışmalar, Değişim Yayınları, Adapazarı.

3. Aydın, M. (2001), Kur’an’da Benzer Ayetlerdeki Anlatım Farklılıkları, 2. Baskı, Değişim Yayınları, Adapazarı.

4. Aydın, M. (2009), Genel Tefsir Kuralları, Nûn Yayıncılık, İstanbul.

 

Tez Yönetimi;

Yönetiminde tamamlanan DOKTORA Tezleri:

1. Kahveci, İ, “Fahreddin Er-Râzî’nin Mefatihu’l-Ğayb Adlı Tefsirinde Ulûmu’l-Kur’ân”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

 

Yönetimimde tamamlanan YÜKSEK LİSANS tezleri:

1. Uçar, S. “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Fatiha Suresi” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

2. Göl, M. “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet 6-25” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

3. Kaya, Erdal, “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri  “Bakara Suresi Ayet 44-59” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

4. Yetim, H. “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet 60-74” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

5. Özdemir, A. İhsan, “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri  “Bakara Suresi Ayet 106-23" Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

6. Türker, Ö., “Mukatil b. Süleyman’ın Kur’an’ın Te’vil Yöntemi” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

7. İyibilgin, O, “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet 142-157” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

8. Karaman, D. Ali, “Kur’an-ı Kerim’de Ulu’l-Azim Peygamberlerin Örnek Özellikleri” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

9. Özsoy, A. Vehbi, “Mutaffifîn Sûresinde Facirlerin Özellikleri” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

10.  Ateş, F, “Başlangıçtan Günümüze Kur’an Tefsiri “Bakara Suresi Ayet: 189-203” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

11. Yılmaz, A, “Hasan Basri Çantay ve Meâl-i Kerim’indeki Tefsir Kısımlarının Analizi” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
open why women cheat on husbands how many guys cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://web.sakarya.edu.tr/~muhammed/ozgecmis.html
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
read here wifes that cheat unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 5.05.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...