Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Sezai Karakoç

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 2460  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
19.yy
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Ergani 1933
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Memur, Milletvekili, Siyasetçi, Şiir,
اللغات التي يجيدها مذهبه
İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 2460 عدد الزيارة : 6637 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Sezai Karakoç 
Ergani'de doğdu.
Ortaöğretim'ini Maraş Ortaokulu ve
Gaziantep Lisesi'nde Parasız Yatılı olarak tamamladı (1950).
Babası ilahiyat tahsil etmesini, kendisi ise Felsefe okumayı istiyordu.
Fakat Yatılı Okuma imkanı verdiği için Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi ve buradan Mezun oldu (1956-1959).
Gelirler Genel Müdürlüğü Kontrotörlüğü Görevler'inde bulunduktan sonra kendi İsteği ile Memuriyet'ten ayrıldı. (1965)
Maliye Bakanlığı'nda Görev aldı. Tekrar İstifa etti ve bir daha Memuriyet'e dönmedi.(1974)
Şiirler'iyle Yayın Dünyası'na girdi.
Hisar ( 1951-1954), Mülkiye ( 1953-1954), İstanbul (1953-1957),
Şiir Sanatı ( 1955), Pazar Postası ( 1957-1958), Soyut ( 1965), Diriliş (1966 sonrası) gibi Dergiler'de Şiirler yayınladı.
Şiir Sanatı, Büyük Doğu ve Pazar Postası  Dergiler'inde Edebiyat-Sanat'la İlgili Yazılar yazdı. Bir Büyük Doğu Hayranı.
Diriliş Dergisi’ni yeniden yayınlamaya başladı. Sağ ve Müslüman Kesim'e Yeni Şiir'in, Yeni Edebiyat Anlayışı'nın Kapılar'ını açan Diriliş sırf Edebiyat Dergisi olarak kalmadı, özellikle Sezai Karakoç'un Deneme Yazılar'ıyla Düşünce Tarafı da ağırlıklı ve etkili oldu.
Diriliş Partisi'nin Kuruluşunu da gerçekleştirdi. 1997 de kapanana kadar bu Parti’nin Genel Başkanı oldu.(1990)
Yazılar'ında Zülküf Canyüce, Mehmet C. Güneş, Sait Yeni, Mehmet Yasin, M. Cemil gibi bir çok Müstearlar da kullandı.
Radikal Çevrelerce onun Önemi ‘Arayış içinde olan İslami Kesimi, yaşadığı Çevre'nin Düşünsel, Siyasal ve Toplumsal Sorunlar'ına karşı Duyarlı kılmasında yatar. Ama O’nun Öncü de Söylem'de bir hayli Radikal, Öz'de ise Gelenekçi bir Uslub'un Sahibi olan Necip Fazıl’dır’ şeklinde değerlendiriliyordu.(1990)
Yeni İstanbul, Yeni İstiklal, Milli Gazete ve Babıali’de Sabah Gazetelerinde de Günlük Yazılar yazdı.
 
Eserleri:


Şiir:

  • Körfez
  • Şahdamar
  • Hızır'la Kırk Saat
  • Sesler
  • Taha'nın Kitabı
  • Gök Muştusu


Şiir Kitapları:

  • Şiirler I  ,Hızırla 40 Saat
  • Şiirler II ,Taha'nın Kitabı- Gül Muştusu
  • Şiirler III , Körfez- Şahdamar- Sesler
  • Şiirler IV ,Zamana Adanmış Sözler
  • Şiirler V , Ayinler
  • Şiirler VI , Leyla ile Mecnun
  • Şiirler VII ,Ateş Dansı
  • Şiirler VIII ,Alın Yazısı Saati
  • Mona Rosa


Çeviri Şiir:

  • Üç Kaside
  • İslam’ın Şiir Anıtları'ndan
  • Batı Şiirleri'nden

Hikaye:

  • Hikayeler I, Meydan Ortaya Çıktığında
  • Hikayeler II ,Portreler


Piyes:

  • Piyesler I

Edebiyat:

 

  • Edebiyat Yazıları I
  • Edebiyat Yazıları II


Düşünce- Deneme:

  • İslam’ın Dirilişi
  • İslam Toplumu'nun Ekonomik Strüktürü
  • Diriliş'in Çevresinde
  • İslam
  • Kıyamet Aşısı
  • Mağara ve Işık
  • Allah'a İnanma ve İnsanlık
  • Ölüm'den Sonra Kalkış
  • Ruh'un Dirilişi
  • Çağ ve İlham I
  • Diriliş Nesli'nin Amentüsü
  • Yitik Cennet
  • Çağ ve İlham II
  • İnsanlığın Dirilişi
  • Gündönümü
  • Çağ ve İlham III
  • Makamda
  • Diriliş Muştusu
  • Çağ ve İlham IV
  • Düşünceler I 


İnceleme:

 

  • Yunus Emre
  • Mehmet Akif


Günlük Yazılar:

  • Farklar
  • Sutun
  • Sur
  • Gün Saati


Anı:

  • Hatıralar

 


الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
1 Sürgün ülkeden baskentler baskentine
2 Naat - Göz Seni Görmeli Agız Seni Söylemeli
3 Mona Rosa
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 4.01.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...