Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İsmail Hakkı Ünal

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 22  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof.Dr. 20,yy
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Ankara 1957
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı -    
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Hadis,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 22 عدد الزيارة : 4365 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

İsmail Hakkı Ünal

 1957 yılında Ankara'da doğdu.
1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal İlimler Bölümü'nü,
1982 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.
1975-1983 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı.
1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. 1987-1989 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Melik Suud Üniversitesi’nde alanıyla ilgili çalışmalarda bulundu ve aynı üniversiteye bağlı Arap Dili Enstitüsü’nü bitirdi.
1990 yılında doktor oldu ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu. Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi’nde ders verdi ve tez danışmanlığı yaptı.

24. 04. 2001 tarihinde birinci defa,
29.08.2008 tarihinde ikinci defa Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi.

UZMANLIK ALANI Uzmanlık alanı Hadistir.
DOKTORA TEZİ : İmam-ı Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu

ESERLERİ
•      İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı
•      Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu ile Hadis
•      Türkistan Türklerinin İslam Kültürüne Katkıları ve Fergana Bölgesi ve Civarında Yetişen Bazı Alimler(tebliğ)
•      Hz.Muhammed Cana Tınçtık (Hz. Muhammed ve Barış) (tebliğ)
•      İslamda Urp-Adattın Manilülüğü" (İslamda Örf ve Âdetin Değeri)(tebliğ)
•      "Tuura Din Düşünüğünün Kalıptanışında Bilimdin Rolü" ( Sağlıklı Din Anlayışının
Oluşumunda Bilimin Rolü) (tebliğ)
Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, ilmî sempozyum ve toplantılarda sunduğu tebliğleri mevcuttur.​​

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara 1957

Lisans: 1982

Yüksek Lisans: 1982

Doktora: 1989

Yardımcı Doçent: 1990

Doçent: 1993

Profesör: 2000

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce

 

Katıldığı Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar

·         "Türkistan Türklerinin İslam Kültürüne Katkıları ve Fergana Bölgesi ve Civarında Yetişen Bazı Alimler", Kırgızistan-Oş Devlet Üniversitesi tarafından 21-23 Ekim 1999 tarihinde Oş'ta düzenlenen Türk Elderinin Düynölük Sivilizasyada Algan Ordu Cana Rolü (Türk Halklarının Dünya Medeniyetindeki Yeri ve Rolü) konulu Uluslararası Sempozyumda sunulan tebliğ.

·         "Az. Muhammed Cana Tınçtık" (Hz.Muhammed ve Barış), (Kutlu Doğum Haftası

·         münasebetiyle Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen İslam Cana Tınçtık konulu Uluslararası Sempozyuma sunulan tebliğ.), İslam Cana Tınçtık, Oş Memlekettik Üniversiteti- Türkiye Diyanet Fondu, Oş-2000, s. 35-44.

·         "İslamda Urp-Adattın Manilülüğü" (İslamda Örf ve Âdetin Değeri), ( Kırgız-Özbek

·         Üniversitesi tarafından 19-20 Mayıs 2000 tarihinde Kırgızistan'ın Oş şehrinde düzenlenen Uluslararası Sempozyuma sunulan tebliğ.), Tüştük Kırgızistandın Tarihi, Madaniyatı Cana Ekonomikası ( Sempozyum bildirileri), Oş-2000, s.221-225.

·         "Tuura Din Düşünüşünün Kalıplanışında Bilimdin Rolü" ( Sağlıklı Din Anlayışının

·         Oluşumunda Bilimin Rolü), Oş Teknoloji Üniversitesince 1-2 Haziran 2000 tarihinde Kırgızistan'ın Oş şehrinde düzenlenen Uluslararası sempozyuma sunulan tebliğ.

·         Kahire Üniversitesince düzenlenen İslam Felsefesinde Yöntem Sorunu konulu sempozyuma katılımcı.

 

Katıldığı Yurt İçi Bilimsel Toplantılar

·         "Cafer es-Sâdık- Ebû Hanife Münasebeti Çerçevesinde Özlenen İslâmî Birlik" (8 Kasım 1992 de Ankara'da düzenlenen Kardeşlik Günleri Sempozyumu'nda sunulan tebliğ.), İlim ve Sanat, sayı: 35-36, s.87-94, İstanbul-1993.

·         "Hadisleri Değerlendirmede Akılcı Yaklaşım", Hadisin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu

·         (14-15 Ekim 1993), s.137-161, Samsun-1994.

·         "İslamda İşçi-İşveren İlişkileri", İslamda İnsan Modeli ve Hz.Peygamber Örneği,

·         s.243-249, Tükiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara-1995.

·         "Ahmed Hamdi Akseki'nin 'Peygamberimizin Vecizeleri' Kitabındaki Mesajı". 4-6 Kasım 1994 tarihinde Antalya’da düzenlenen Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu'nda sunulan tebliğ, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara-2004.

·         Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Sünnetin Dindeki Yeri ve Değeri konulu sempozyuma sunduğu tebliğ.

 

ESERLERİ

 

Kitap

·         İmam Ebû Hanife'nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara–1994, 2001.

·         Hadis ( İmam Hatip Liseleri Ders Kitabı ), MEB yayınları, Ankara-2004.

 

Makaleler

 

·         " Fazlurrahman'ın Sünnet Anlayışı ve ' Yaşayan Sünnet ' Kavramı Üzerine", İslamî

·         Araştırmalar , cilt: 4, sayı: 4, s.285-294, Ankara-1990.

·         "Cerh ve Ta'dilde Mezhep Taassubunun Rolü ve İmam Ebû Hanîfe Örneği", Bizim Dergah,

·         sayı: 60, s.11-15, Ankara-1993. ç

·         "Ebu Nuaym el-Isfâhânî, Hayatı ve İlmî Şahsiyeti", Sahâbeden Günümüze Allah

·         Dostları, Şûle Yayınları, cilt: 1, s.29-42, İstanbul-1995. ç

·         "Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz.Peygamber'i (s.a.v.) Anlamak", İslamî

·         Araştırmalar, cilt: 10, sayı: 1,2,3 , s.42-58, Ankara-1997.

·         " Hanefî Usulcülere Göre Hz.Peygamber'in Fiilleri", Ankara Üniversitesi İlâhiyat

·         Fakültesi Dergisi , cilt:XXXVIII, s.191-199, Ankara-1998.

·         " Hz.Peygamber'in Dilinde Konuşturulan Tarih: Yere Batırılacak Ordu Rivayeti",

·         İslâmiyât, cilt: 1, sayı: 2, s.38-51, Ankara -1998.

·         " İslam Kültüründe Kırk Hadis Geleneği ve Şeyh Hâmid-i Velî'nin Hadîs-i Erbaîn Şerhi",

·         Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt:XXXIX, s.137-146, Ankara-1999.

·         " Bir Tasavvuf Şairi Ahmedî'nin Hadis Kültürü", İslâmiyât, cilt: 2, sayı: 3, (Temmuz-

·         Eylül), s. 197-207, Ankara-1999.

·         "Şehirlerin Faziletiyle İlgili Uydurma Hadisler Ve ' Hayru'l-Buldân ' Risâlesi", ( Ankara

·         Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi'nin 41. cilt.

·         "İslamda Üybülö Müçölörünün Biribirine Bolgon Mildeti Cana Coopkerçilikteri"

·         ( İslamda Aile Bireylerinin Birbirlerine Karşı Görev Ve Sorumlulukları), Oş Devlet

·         Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı: 1, s. 20-31, Oş-2000. ç

·         "Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Tıp", Diyanet İlmî Dergi' (Hz. Muhammed özel sayısı 

husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click beautiful women cheat what makes husbands cheat
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/index.php?s=apd&p=18
open go how many guys cheat
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 11.07.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...