Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Hidayet Aydar

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 1278  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Doç.Dr 20.yy hidayetaydar@yahoo.com
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Eruh / Siirt 02.04.1964
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
   
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Tefsir,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 1278 عدد الزيارة : 5296 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Hidayet Aydar

 

Özgeçmiş

Doç. 2002 İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. 1997 İstanbul Üniversitesi

Dr. 1993 Marmara Üniversitesi

 

ESERLERİ

 

Kitaplar

·         Kur'an-ı Kerim'in Tercümesi Meselesi, Kur’an Okulu Yay. İstanbul 1996.

·         Genetik Şifre Kopyalama ve Kur'an, Elif Yay. İstanbul 2003.

·         İnsan Kopyalama ve İslam, (Dr. Mehmet Arslan’la beraber), İstanbul 2005.

 

Makaleler

·         “Mehmet Akif ve Kur’an-ı Kerim Tercümesi”, Diyanet İlmi Dergi, cilt 32, sayı 1, (Ankara 1996), 43–56 arası.

·         “Bir Kur’an Müfessiri Olarak Mehmet Akif”, Diyanet İlmi Dergi, cilt 32, sayı 4, (Ankara 1996), 25–50 arası.

·         “Kur’an’daki Müteşabihlerden: Kadınlarınız Sizin Tarlanızdır...”, Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi (Journal of The Scientific Researches), yıl 1, sayı 3, (İstanbul 1998), 52-58 arası.

·         “Kur’an’a Dokunmak ve Abdest Meselesi”, Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi (Journal of The Scientific Researches), yıl 1, sayı 4, (İstanbul 1998), 55-75 arası.

·         “Kur’an Tercümesiyle Namazın Tarihi”, Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi (Journal of The Scientific Researches), yıl 1, sayı 5, (İstanbul 1998), 54-73 arası.

·         “Bir Din Eğitimi Konusu Olarak Namaz ve Öğrencilerin Hayatındaki Tezahürleri”, Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi (Journal of The Scientific Researches), yıl 2, sayı 16-18, (İstanbul 1999), 121-148 arası.

·         “Bazı Kur’an Ayetlerinin Işığı Altında Kocaeli Depremine Bakış”, Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi (Journal of The Scientific Researches), yıl 2, sayı 19-21, (İstanbul 1999), 110-148 arası.

·         “Darulfünun İlahiyat Fakültesinden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı I, (İstanbul 1999), 297-311 arası.

·         “Türklerde Kur’an Çalışmaları”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı I, (İstanbul 1999), 159-235 arası.

·         “Osmanlılarda Tefsir Çalışmaları”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı III Düşünce ve Bilim, yıl 6, sayı 33, (Ankara 2000), 535-550 arası.

·          “Kur’an’da ‘Kitap’ Kavramı ve Bir Kitap Olarak Levh-ı Mahfuz”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı II, (İstanbul 2000), 63-141 arası.

·         “Bazı Kur’an Ayetlerinin Işığı Altında İnsan Eliyle Yaratmak ve Öldükten Sonra Dünya Hayatında Diriltmek Meselesine Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Review of The Faculty of Divinity of Istanbul University), sayı III (İstanbul 2001), 107-195 arası.

·         “Kur’an’da Geçen ‘el-Hayatu’d-Dunya’ Kavramı Üzerinde Bazı Mülahazalar I”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Review of The Faculty of Divinity of Istanbul University), sayı V, (İstanbul 2002), 51-84 arası.

·         “Kur’an’da Geçen ‘el-Hayatu’d-Dunya’ Kavramı Üzerinde Bazı Mülahazalar II”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Review of The Faculty of Divinity of Istanbul University), sayı VI, (İstanbul 2002), 51-84 arası.

·         "Ürdün Üniversitelerinde Tefsir Alanında Yapılmış Çalışmalar", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Review of The Faculty of Divinity of Istanbul University),  sayı VII, (İstanbul 2003), 15-59 arası.

·         "Genetik Alanındaki Gelişmeler Bağlamında Kur’an ve Bilimsel Buluşlar" İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Hakemli) Dergisi, sayı 1, (İstanbul 2004), 135-149.

·         " Ölümsüzlük Veya Uzun Süre Yaşamak Meselesi -Dînî Referanslar Ve Bilimsel Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme-“ Diyanet İlmi Dergi, cilt 41, sayı 1, (Ankara, Ocak-Mart 2005), 81-108.

·         "Kur’an’da Rüyalar ve Rüyaların Hayata Yansımaları“ Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi (Elektronik Dergi), cilt 5, sayı 1, (Ocak-Mart 2005), 39-60 (http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt5/sayi1/makale/aydar.pdf 09.05.2005).

·         “Muavvizeteyn Üzerine Bir Değerlendirme” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Review of The Faculty of Divinity of Istanbul University), sayı XII, (İstanbul 2005), 3-25 arası.

·         “Hz. Muhammed’in Bazı Rüyaları ve Yaptığı Rüya Yorumlarından Örnekler”, Ekev Akademi Dergisi, sayı 25, yıl 9, Güz 2005, 89-102.

·         “Ürdün Üniversitelerinde Tefsîr Alanında Yapılan Lisansüstü Eğitim Ve Hazırlanmış Olan Tezler”, İslami Araştırmalar, XVII/2, Ank. 2005, 193-208.

·         “Muhâvelâtu İqâmeti’s-Salâti bi luğati’l-Ummi İnde’l-Etrâki ve’n-Niqâşu’l-letî Cerat Beynehumâ fîhâ” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Review of The Faculty of Divinity of Istanbul University), sayı XIII, (İstanbul 2005), 3-20 arası.

·         “The Issue of Chanting the Adhan in Languages Other than Arabıc and Related Socıal Reacıons Agaınst it in Turkey” (Mehmet Atalay’la birlikte),İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Review of The Faculty of Divinity of Istanbul University), sayı XVI, (baskıda).

·         “Kopya İnsanın Akrabalığı Meselesi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, (baskıda).

·         “Dârülfünun İlahiyat Fakültesi Ve Türk Kültür Hayatına Katkıları” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Review of The Faculty of Divinity of Istanbul University), sayı XVI, (baskıda).

 

Bildiriler

·         Uygurlarda Kur'an Çalışmaları”,Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of The Turkish World), sayı 26, (Ankara 2004 Kış), 37–71 arası.

·         "Dreams in Quran From The Perspective Of Prophecy And Their Reflections On Life" (Gerçekleşip Gerçekleşmemesi Açısından Kur'an'da Rüyalar Ve Bunların Hayata Yansımaları) 21st Conference of the International Association for the Study of Dreams Copenhagen (Danimarka) on 18 - 22 June 2004. (Özeti yayınlandı).

·         “Some Dreams of Prophet Muhammad and Examples of His Dream Commentaries” (Hz. Peygamber’in Bazı Rüyaları ve Yaptığı Rüya Yorumları), 22nd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams, Berkeley/California/USA., on 24-28 June 2005. (Özeti yayınlandı).

·         “Reform Attempts To Change The Form Of Prayer: Turkısh Case”, Renaissance, Representation and Identity, European Association for Middle Eastern Studies and the British Society for Middle Eastern Studies, University of Durham School of Modern Languages and Cultures, Durham/UK, 12-16 September 2005. (Özeti yayınlandı).

·         “Istikhara and Dreams -Learning About the Future Through Dreams-” (Geleceği Öğrenme Girişimi Olarak İstihare ve Rüya), 23nd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams, Bridgewater/Massachussettes/USA., on 20-24 June 2006. (Özeti yayınlandı).

·         “Turkish Alawite’s Understanding Of The Qur’an”, Brismes Conference Centre For The Study Of Islam & Christian-Muslim Relations, University of Birmingham School of Historical Studies, Birmingham/UK, on 24-26 July 2006, (Özeti yayınlandı).

·         “Muhâwalât al-Atrâk İqâmata Shaâir al-İbâdah bi al-Luga al-Turkiyyah fî Daw’i Maqâsid al-Sharîah” (The Evaluation of Attempts to Worship with Native Language by Turks in the light of Islamic Law) (Türklerin Anadilde İbadet Girişimlerinin İslam Fıkhı Açısından Değerlendirilmesi), International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of The 21st Century: Maqasid al-Shari’ah and its Realization in Contemporary Societies, International Islamic University, Malaysia, on 08-11 Augost 2006, Kuala Lumpur/Malaysia (Tümü yayınlandı).

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click here website why do married men cheat

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat/aydar.htm
click here website why do married men cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 13.09.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...