Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ramazan Altıntaş

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 1109  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof.Dr 20.yy altintas@cumhuriyet.edu.tr
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Kadınhanı/Konya 13.11.1959
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı -    
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Kelam,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Türkçe, Arabça, Fransızca,
       
Yazar No: 1109 عدد الزيارة : 8322 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة
1 Yeni Bir Kelam Vahidüddin Han Örneği
2 Teolojik Sekülerleşmenin Neden Olduğu İnanç ve Davranış Problemleri
3 Mevlanada İrade Hürriyeti
4 Kelami Epistemolojide Aklın Değeri
5 İzzüddin b. Abdisselamın İki Akaid Risalesi (Mülhatül İtikad ve Bidat Risalesi)
6 İz b. Abdüsselamın İtikadi Görüşleri
7 İslami Anlayışa Göre el Hayatüd Dünya Kavramını Yorumlama Biçimleri
8 İbnül Hümam es Sivasiye Göre Allahın Yaratıklara Acı Çektirmesi Sorunu
9 İbn Miskeveyhin Adalet Anlayışı
10 Hz. Peygamberin İtikadi Sapmaları Düzeltmesi
11 Haşviyyenin Doğuşu ve Kelami Görüşleri
12 Fuzulide Bilgi ve Tabiat Anlayışı

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Ramazan Altıntaş
Konya/Kadınhanı doğumlu.
İlkokuldan sonra hafızlığını bitirdi.
1981’de Konya İmam-Hatip Lisesi’nden;
1984’te Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1981-1995 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.
Yüksek Lisans’ını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Nübüvvet Öncesi Câhiliyye Toplumunun İtikadi Yapısı” adlı tez çalışmasıyla yaptı.
Doktora’sını, “Kur’an’da Hidâyet ve Dalâlet” adlı teziyle aynı üniversitede tamamladı.

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı.
1998 yılında Doçent, 2004’te Profesör oldu.
2009 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçti.
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine 03.06.2011 tarihinde başlamıştır.


 
 

Özgeçmiş

Doğum Yeri Ve Yılı: Kadınhanı- 13.11.1959 

Medeni Durum: Evli 

Yabancı Diller: Fransızca-Arapça

 

Öğrenim Ve Akademik Durum 

Lisans: S.Ü. İlahiyat Fakültesi, 1981–1985.

Yüksek Lisans: S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Ve İslam Felsefesi Anabilim Dalı- 1987–1989.

Doktora / Uzmanlık: S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı–1990–1994.

Yardımcı Doçentlik: C.Ü. İlahiyat Fakültesi,  Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı–1995–1998.

Doçentlik: C.Ü. İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı.  17.11. 1998

Profesörlük: 2004

 

ESERLERİ

 

Tezler

·         Bütün Yönleriyle Câhiliyye,  (S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü), Yüksek Lisans Tezi.

·         Kur’an’da Hidâyet ve Dalâlet, (S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü), Doktora Tezi.

 

Kitaplar

·         Bütün Yönleriyle Câhiliyye, Konya, 1990.

·         Kur’an’da Hidâyet ve Dalâlet, İstanbul, 1995.

·         İslam Düşüncesinde Tevhid ve Estetik İlişkisi, İstanbul, 1997.

·         İslam İnsanı, İstanbul, 1997.

·         İlm-i Kelâm’da Fonksiyonel Akıl, Sivas, 2001. (Henüz yayımlanmadı.)

·         İslam Düşüncesinde İşlevsel Akıl, İstanbul: Pınar Yayınları, 2003.

·         İslam ve Sekülerleşme,  Sivas, 2004.(Henüz yayınlanmadı

 

Ulusal Makaleler:

·         İlm-i Kelam Açısından İlerlemeye Farklı Bir Bakış, Türkiye Günlüğü, Sayı:35, (1995), s. 110-115.

·         İslam Düşüncesinde Tevhid ve Tefrika, C.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı:1, (1996), s. 111-121.

·         Kelamı Âyetleri Anlamada Okuma Yöntemi, C.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı:1, (1996), s. 103-110.

·         İslam İnsanı, İlim ve Sanat, Sayı: 42,  (1996), s. 92-98

·         Biyolojik Materyalistlerin Temel Yanılgıları, İlim ve Sanat, Sayı:43, (1997), s. 68-74.

·         İzz b. Abdüsselâm’ın İtikâdî Görüşleri, C.Ü.İ.F. Dergisi, (1998), s. 237-245.

·         Hz. Peygamberin İtikadî Sapmaları Düzeltmesi, C.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı:2, (1998), s. 251-262.

·         Haşviyye’nin Doğuşu ve Kelamî Görüşleri, C.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı:3, (1999), s. 57-100.

·         Aile ve Okulda İnanç Eğitimi, Mehir, Sayı:3, (1999), s. 55-60.

·         Yazgıcı ve Özgürlükçü Tevekkül Anlayışının Çalışma Hayatına Etkileri, Dinî Araştırmalar,  Sayı:7, (2000), s. 113-136.

 

Uluslararası Makaleler:

·         İlahiyat Fakültelerinde Kelam Öğretiminin Sorunları ve Bazı Öneriler, İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyonu toplantısı-II, İstanbul, 1998, s. 211-218. (Tebliğ).

·         Sosyal Kelama Giriş: “Şerafeddin Yaltkaya Örneği”, Kelamın İşlevselliği ve Günümüz Kelam Problemleri Sempozyumu, İzmir, 2000, s. 129-149. (Tebliğ).

·         İtikâdî Açıdan İbnü’l-Cevzî’nin Tasavvufa Bakışı, Tasavvuf, Sayı:7, (2001), s. 117-144. (7-8 Kasım 1998 tarihlerinde Kayseri’de yapılan “Tasavvuf-Kelam İlişkileri” Sempozyumuna sunulan tebliğ.)

·         Câhiliyye Arap Toplumunda Kadın, Diyanet İlmi dergi, Sayı:1, (2001), s. 61-86. (30 Ekim-1 Kasım 1998 tarihlerinde Konya’da yapılan  “I. Ulusal Kadın ve Aile” Sempozyumuna sunulan tebliğ.)

·         İslam’a Göre Sekülerleşmenin İmkanı, İslâmiyât, Sayı:3, (2001).


الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/bolumlery/ozgecmis/raltintas.htm
open why women cheat on husbands how many guys cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 11.07.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...