Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
البحث عن المؤلفين
تخصصات المؤلفين
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

وظائف المؤلفين
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Bünyamin Erul

 تفاصيل حول المؤلف رقم المؤلف : Y- 10  
كنية المؤلف/Titri القاب المؤلف طبقته البريد الالكتوني
Prof.Dr 20.yy
مكان الولادة تاريخ الموت مكان الموت تاريخ الموت
Gerede / Bolu 1965
المؤسسات التي اخذ الوظيفة فيها المؤسسات التعليمية التي تخرج منها
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı -    
وظائفه تخصصاته
Akademisyen, Araştırmacı, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Hadis,
اللغات التي يجيدها مذهبه
Türkçe, Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 10 عدد الزيارة : 6820 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الاشعار القصص Fetvalar
   حول المؤلف كتب للتعريف المقالات للتعريف        

مؤلفات المؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

مقالات المؤلف
# اسم المقالة

اشعار المؤلف

قصص المؤلف
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

الكتب للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمة حياته

Bünyamin Erul

1965 yılında Bolu Gerede’de doğdu.
1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yaptı.
1989 yılında yüksek lisansını tamamladı.
1989-1990 Öğretim yılında Mısır’a gitti ve alanıyla ilgili çeşitli inceleme ve araştırmalar yaptı.
1993 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1996 yılında doktor oldu. Aynı yıl İslam Araştırmaları Birincilik Ödülünü aldı.
1999 yılında dil ve sahası ile ilgili çalışmalar yapmak üzere altı ay süre ile İngiltere’ye gitti.
2000 yılında doçent,
2008 yılında profesör oldu.
29.08.2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi.

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Gerede 1965

Lisans: 1987

Yüksek Lisans: 1989

Doktora: 1996

Doçent: 2000

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce

 

Yurtdışı Görevler

·         27.9.2004–23.12.2004 tarihleri arasında 3 aylığına Tataristan’ın başkenti Kazan’da bulunan Rusya İslam Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

 

Aldığı Ödüller

·         1996 yılı İslam Araştırmaları birincilik ödülü

 

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri

·         İslamiyet Dergisi Yayın Kurulu üyesi

 

Sempozyumlar

·         İlmiyye Sınıfına Mensup Bazı İskilipli Alimler ve Eserleri, Türk Tarihinde İz Bırakan İskilipli Alimler, (Sempozyum: 23-25 Mayıs 1997-İskilip), Ankara-1998.

·         Kevserî’nin Dirâyet Yönü, “en-Nuketu’t-Tarîfe” Örneği, Muhammed Zâhid el-Kevserî, Hayatı-Eserleri-Tesirleri, s. 107-125, İstanbul-1996, Seha Neşriyat, (9-10 Aralık 1995 yılında Düzce’de yapılan Sempozyum Bildirileri)

·         Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Sempozyumu bildirisi, s. 419-435. Ankara-2003.

·         4.5.2004 – 7. 5. 2004 tarihinde S. Arabistan’ın Sünnet ve Sirete Verdiği Önem adlı sempozyumda “Türkiye’de Hadis Çalışmaları” adlı Arapça tebliğini sundu.

·         14.5.2004-15.5.2004 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen Kur’an ve Müslümanlar sempozyumunda “Erken Dönem Kur’an Okumaları” adlı tebliği sundu.

·         27.5.2004-29.5.2004 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Günümüzde Sünnetin Anlaşılması sempozyumunda “Yorum-Rivayet İlişkisi” adlı tebliği sundu.

 

Konferanslar

·         Kutlu Doğum münasebetiyle Mersin-Bozyazı’da, Mardin’de ve Mardin-Kızıltepe’de, Bolu’da ve Bolu-Gerede’de Hz. Peygamber, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması vb. konularda konferanslar verdi.

·         Tataristan’ın başkenti Kazan’da “Türkiye’de Hadis Çalışmaları”, “Türkiye’de Kur’an Eğitimi”, “Üniversitelerde Eğitim Yöntemleri”, “Hadis ve Sünnetin Anlaşılması Meselesi”, “Hz. Peygamber’in Konumu ve Sünnet’in Dindeki Yeri” vb. başlıklarla çeşitli konferanslar verdi.

 

ESERLERİ

 

Kitap

·         Sahabenin Sünnet Anlayışı, Ankara–1999, 2000, 2005, TDVY.

·         Örnek Bir Lider Hz. Peygamber, Ankara–2002.

·         el-İcabe, Zerkeşi’nin Eseri’nin tahkikli neşri, Beyrut–2004, Müessesetu’r-Risale, (Arapça)

·         Sünneti Anlamada Yöntem, Y. Kardavi’den Çeviri. Kayseri–1991, Rey Yay.

·         Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, B. Zerkeşi’den Çeviri, Ankara–2000, Kitabiyat Yay.

·         Haccı Anlamak, Ankara–2004, DİB yayınları, (Ekrem Keleş ile birlikte)

·         Kutsal İklimde Dua, Ankara–2004, DİB yayınları, (Ekrem Keleş ile birlikte)

 

Makaleler

·         Sahabe Döneminde “Tekzîb” ve Tekzibin Mahiyeti, Rivayetlerdeki Tekzîb İfadelerinin Anlamı Üzerine Bir İnceleme, A.Ü.İ.F. Dergisi, XXXIX. 455-489, Ankara-1999.

·         Hz. Peygamber’e Kur’an Dışında Vahiy Geldiğini İfade Eden Rivayetlerin Tahlil ve Tenkidi, İslâmiyât I (1998) sayı: 1, s. 55-72.

·         Hadiste Eleştirel Yaklaşımın Öncüsü Olarak Hz. Aişe, İslâmiyât, III. (2000) sayı: 2, s. 109-129.

·         Rivayet Metinlerinde Ravî Tasarrufları, (Arapça) , A.Ü.İ.F. Dergisi, XLI ., s. 173-212

·         Sahabenin Sünnete Bağlayıcılık Açısından Bakışları, İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt: 10, sayı: 1-2-3, yıl: 1997, s. 59-68.

·         Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım, Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) -Özel Sayı- s. 33-66, Ankara-2003, II. baskı.

·         Bir Alan Taramasının Panoraması, Vahy-i Gayri Metluv Hakkında Bazı Mülahazalar ve Bir Eleştirinin Eleştirisi, İslâmiyât III (2000) sayı: 1, s. 161-184.

·         Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (I) II. Rivayet Açısından Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIII. sayı: 1, s. 27-61.

·         Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (II) II. Dirayet Açısından Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIII. sayı: 2, s. 57-90.

·         er-Rabî’ b. Habîb (ö. 175-180) ve Rivayet-Dirayet Açısından el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 2, s. 27-68.

·         Hz. Huzeyfe ve Sır Kâtipliği, Yayınlanmamış makale

·         Kazan Kütüphanelerinde Hadis ile İlgili Elyazmaları Üzerine, Yayınlanmamış makale

·         Kazan Matbuatındaki Hadis ile İlgili Çalışmalar Üzerine, Yayınlanmamış makale

 

Diğerleri

·         Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî’nin, es-Sunnetu Masdaran li’l-Ma’rifeti ve’l-Hadâra (Bilgi ve Medeniyetin Kaynağı Olarak Sünnet) adlı eserinin tanıtımı, Davha-1995. İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt: 10, sayı: 1-2-3, yıl: 1997, s. 209-210.

·         Dr. Ahmet Yıldırım’ın, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları adlı Basılmamış Doktora Tezi’nin tanıtımı, A. Ü. S. B. E, Ankara -1996. (Eser, Ankara-2000’de basılmıştır) İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, cilt: 10, sayı: 1-2-3, yıl: 1997, s. 212-215.

·         Ma’mer b. Râşid’in el-Câmi’ Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası, İslâmiyât I (1998) sayı: 2, s. 125-133.

·         Harput’lu Abdülhamit Hamdi Efendi ve Hz. Peygamber’in Bilgisine Dair Bir Risalesi, F.Ü.İ.F.D, sayı: 6, s. 1-20.

·         N. Abbott’un “Aishah” Adlı Eseri ve “Hz. Muhammed’in Sevgili Eşi Ayşe Çevirisi” Üzerine, Türkiye Günlüğü, sayı: 61, Yaz 2000-4, s. 101-112’de yayınlanmıştır.

·         “İslam Hukukunda Sünnet” Adlı Tercume Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt: 3, sayı: 2, Nisan-1989, s. 75-78.

·         Dr. ûde Halîl Ebû ûde, Binâu’l-cumle fi’l-Hadîsi’n-nebeviyyi’ş-şerîf fi’s-Sahîhayn, (Sahîhayn Hadislerinde Cümle Yapısı), Dâru’l-Beşîr, Ammân-1994, II. baskı, 728s. A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 2, s. 27-68. (Kitap tanıtımı)

·         Ahmed b. Hanbel (ö. 241), el-Mevsûatu’l-hadîsiyye, Musnedu’l-Imam Ahmed b. Hanbel, tah. Şuayb el-Arnaût ve yardımcıları, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut–1993-2001, I-XLV+V. A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 1, s. 497-504. (Kitap tanıtımı)

·         Yaşar Nuri Öztürk’ün Kendi Dilinden Hazreti Muhammed, İslamiyat, c: 6, sayı:2, s. 161-172. (Tanıtım ve eleştiri)

·         Hadis Çalışmalarını Anlamada Öznellik Sorunu, Marife, yıl: 2, sayı: 1, s. 231-246.

·         el-İcâbe, (T. D.V. İslam Ansiklopedisi, c. XXI, s. 379’da yayınlanmıştır)

·         İskilîbî, (T. D.V. İslam Ansiklopedisi, XXII. 582’de yayınlanmıştır)

·         Keşfu’l-Hafâ, (T. D.V. İslam Ansiklopedisi, c. XXV, s. 320-1’de yayınlanmıştır)

·         İslam’da Eğitim, Ignaz Goldziher, İngilizce’den tercüme: M. Emin Özafşar ve Mehmet Görmez ile birlikte, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt: 2, sayı: 7, Mayıs–1988, s. 79-94.

·         Sünnetin Yasal Yönü, (Sünneti Anlamada Yöntem ile birlikte), Rey Yayıncılık, Kayseri–1998. III. baskı. Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî’nin, Amman’da düzenlenmiş olan Sünnet Sempozyumunda el-Cânibu’t-Teşriî fi’s-Sunneti’n-Nebeviyye başlığıyla sunmuş olduğu tebliğin tercümesidir.

 

Üzerinde Çalıştığı Konular

·         Tataristan’da Hadis Mirası

·         Rızaeddin b. Fahreddin ve Hadisçiliği

·         Kur’an Hz. Peygamber’i Anlatıyor

·         Hz. Peygamber Kendisini Anlatıyor

·         Sahabe Hz. Peygamberi Anlatıyor.

click here dating for married men married affairs
read here wifes that cheat unfaithful wives

الهوامش

اساتذته    

تلاميذه    

مصادر ترجمت له
http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/index.php?s=apd&p=21
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 11.07.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...