Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Sivas

 تفاصيل حول المدينة رقم المدينة : S- 70  
اسماؤها الاخري البلد
Sebastia, Sebast, Sipas   Türkiye  
مؤسسها تاريخ التاسيس
   
   
Şehir No: S-70 عدد الزيارة : 7096
الإبلاغ عن خطأ التوصية

ملخص
google map link için tıklayın
husbands who cheat open dating for married men
open go how many guys cheat
read here click here unfaithful wives

معلومات عامة

Sivas

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. Mezopotamya ve Karadeniz arasında kervanların geçtiği bölgede olduğu için, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez haline gelmiştir. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu il Sivas'tır. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, çifte minareli medrese ve mavi medreseleri çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerdir. Ulu Camii ise 1100 yılında inşaa edilmiştir. Ayrıca Sivas Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük ikinci ilidir, başka bir özelliği ise Türkiye'nin en büyük yerleşim birimi olmasıdır.

Sivas coğrafi açıdan kıraç, yeşili maalesef az, sert iklimli bir yerdir. İkliminin elverdiği ölçüde yetiştirilebilen tahıl ürünleri, şeker pancarı, patates gibi ürünlerdir.

Türk İstiklâl Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya’dan sonra ikinci sırada yer alan bir ilimiz. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu’nun yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindedir. Kuzeyden Giresun, Ordu ve Tokat; doğudan Erzincan; güneyden Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri; batıdan Yozgat illeriyle çevrilidir.

Sivas, yözölçümü itibariyle Türkiye'nin 2. büyük ilidir. Toprakları üç bölgeye yayılmıştır. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yer alır. Gerek iklim gerekse doğa koşulları ile bir doğu Anadolu şehri sayılabilir. Kızılırmak Sivas’tan doğar.

Şehrin adı kentin antik dönemdeki adı olan Sebastia sözcüğünün evrimleşerek türkçeleşmesiyle bugünkü halini almıştır. Sebastia ismi de Yunancada 'saygıdeğer, yüce' anlamına gelir ki, Latince Augustus'un yunanca karşılığıdır. Bu da pontuslar tarafından kurulan kentin Roma İmparatoru Augustus onuruna onun ismiyle adlandırıldığına delalet eder.

Halk arasındaki rivâyetlere göre ise Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrıya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifâde edermiş. Bu üç pınara “Sipas Suyu” denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrâfında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve “Sipas” ismi verilmiştir. Diğer bir rivâyete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden “Sibasipler”den gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle anılmıştır.

Sivas ismi ile ilgili bir başka rivâyete göre ise, kentin adı Farsçada “üç değirmen” mânâsına gelen “Sebast” kelimesinden gelmektedir; Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiştir.

Son Yıllarda yapılan kazılarda çok eskilere dayanan mamut,gergedan ve kaplan fosilleri bulunmuştur. (Haliminhanı'nda yapılan kazılar sonucunda) Ve bu nedenle Sivas’a müze açılacağı belirtilmiştir. Hafik Gölü, Pılır Höyüğü, Zara Tödürge Gölü kıyısındaki Tepecik Höyüğü ile Kangal İlçesi Çukurtarla ve Kavak Nahiyesi Höyük değirmeninde Prehistorik buluntular elde edilmiştir. Yıldızeli Argaz Höyük ve çevresinde Kalkolitik çağ (maden taş devri (M.Ö.5000-3500) ile Tunç devri (M.Ö.3000-1500) buluntuları elde edilmiştir. Sivas'ın yazılı tarihi M.Ö.2000 yılı başlarında Hititlerle başlamakta olup, merkez Tatlıcak Köyü ile Uzuntepe köylerinde bulunan höyük ve Gürün Şuğul Vadisindeki Hititçe yazılar başlıca Hitit yerleşim alanlarıdır. Balkanlar üzerinden Anadolu'ya gelen Friglerin, Hititleri ortadan kaldırmaları sonucu Sivas'ta Frig yerleşimi Hitit yerleşim alanlarının üst katlarında görülmektedir. Lidyalılar zamanındaki meşhur Kral Yolu da Sivas'tan geçmektedir.

Anadolu'daki Pers egemenliğinden sonra kurulan şehir devletlerinin zamanla Roma İmparatorluğuna bağlandığı, önemli yol kavşağı üzerinde bulunan şimdiki şehir merkezinin iskan edildiği ve Sebasteia adını aldığı bilinmektedir. Bu ad, rivayete göre Pontus Kralı Polemonos'un karısı Pitodoris'ce verilmiş ve Roma İmparatoru Augustus'a ithaf edilmiştir.

Roma İmparatorluğu hakimiyetine giren şehir, 395'te Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğuna ayrılan topraklar içerisinde kaldı.1059'da Anadolu'ya giren Türkmen güçleri ve 1064'te Alparslan'ın önünden kaçan Selçuklu şehzadesi Elbasan Sivas yöresinde kısa süre hakimiyet sağlamışsa da, bölgenin Türk egemenliğine girmesi 1071 Malazgirt Zaferinden sonra gerçekleşti. Kısa bir süre Selçuklu hâkimiyetinde kalan Sivas'ta 1075'te Danişmend Beyliği kuruldu. Danişmend Beyliğinin taht kavgaları ile zayıf düşmesinden sonra Anadolu Selçuklularını yeniden birleştiren I. Mesud, 1152'de Sivas'ı ele geçirdi.

Bizanslıların da karıştığı taht ve egemenlik kavgaları sırasında Anadolu Selçukluları ile Danişmendliler arasında sürekli el değiştiren Sivas, 1175'te II.Kılıçarslan tarafından kesin olarak Selçuklulara bağlandı. Daha sonra İzzeddin Keykavus Sivas'ı başkent yapmış, uzun müddet Sivas'ta kalarak günden güne genişleyen Sivas Şehri mamur edilmiş ve 1217 yılında Şifaiye Medresesini yaptırmıştır. İlim adamlarını Sivas'ta toplayarak şehri büyük bir ilim merkezi haline getirmiştir. İzzeddin Keykavus'un türbesi, yaptırdığı medrese içinde bulunmaktadır.

1220 Yılında İzzeddin Keykavus ölünce yerine I. Alaeddin Keykubat hükümdar oldu. Bu dönem Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi oldu. Moğol istilasını dikkatle izleyen ve önlemler almaya çalışan sultan 1224'de Sivas'ı surlarla çevirerek korunaklı duruma getirdi. Yerine geçen II.Gıyasettin Keyhüsrev'in kötü yönetimi sırasında sıkıntı çeken halk, 1240 yıllarında ayaklanarak Sivas'ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivilleri sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar Anadolu'yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyasettin Keyhüsrev'i 1243'te Kösedağı Savaşında yenilgiye uğratan Moğol güçleri, Sivas'ı işgal ettiler. Moğollara bağımlı duruma gelen Selçukluları, bir süre de Moğollar tarafından kurulan İlhanlı devleti ile idare etti. Sivas ili bu dönemlerde büyük bir gelişme göstererek önemli bir ticaret ve bilim kenti olmuştur.

Anadolu'da yarım asır kadar devam eden İlhanlılar devrinde Vali Demirtaş Sivas'a yerleşmiş ve istiklalini ilan ederek Sivas'ta uzun yıllar saltanatını sürdürmüştür. Demirtaş'tan sonraki Sivas Valisi sırayla, Alaeddin Eratna oğlu Gıyasettin Mehmet, Alaeddin Ali ve oğlu Mehmet Bey'dir. Ali Bey'in ölümünden sonra yerine geçen yedi yaşındaki Mehmet Bey'i Kadı Burhaneddin saltanatından uzaklaştırarak Sivas'ta kendi adıyla anılan devletini kurmuştur. Sivas'ı onarmak için de birçok çabalar göstererek surların etrafında hendekler kazdırılmış, kaleleri tamir ettirilmiştir. Akkoyunlu aşireti reisi Kara Osman'la yaptığı muharebe sonunda katledilmiş yerine oğlu Alaeddin geçmiştir. Bu sırada Timur Anadolu'ya akınları başlamıştır. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt Amasya'yı almış Sivas'a yaklaşmıştır. Güneyde Karamanlıların baskısına dayanamayan Alâeddin, şehri Osmanlılara teslim etmiştir. Bir davetle Sivas'ı teslim alan Yıldırım Beyazıt, şehri vali olarak tayin ettiği en büyük Şehzadesi Emir Süleyman'a vermiştir. Sivas Osmanlıların eline geçtikten bir yıl sonra 1400 yılında Timur'un istilasına uğramış, bir süre sonra tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Sivas Osmanlı İmparatorluğu döneminde eyalet merkezi haline getirilerek Amasya, Çorum, Tokat kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas'a bağlı birer sancak olmuştur. Evliya çelebi Seyahatnamesi'nde belirtildiği gibi Sivas zamanının en önemli eyaletlerinden biridir (40 ilkokul, 1000 dükkân,19 han, 40 kadar çeşmesi olduğundan bahsedilir).

Sivas'a birçok vali atanmış, bunlar içinde belki de ismi hiç unutulmayacak olan Halil Rıfat Paşa'nın yaptırdığı yollar, köprüler, hanlar ve konaklar halen halkımızın hizmetindedir.

Sivas'ın yakın tarihiyle ilgili önemli bir ayrıntı da , 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal şenlikleri için şehre gelen ve çoğunluğunu 18 yaş altı gençlerin oluşturduğu 35 aydın, sanatçı ve ozanın Madımak Oteli'nde yakılmak suretiyle katledilmesidir. Çerkezlerin çoğunlukta olduğu bir ildir. Sivas'taki alevilerin büyük bir çoğunluğunu tehcirden kurtulmak isteyen Ermeniler oluşturmaktadır.

Sivas'ın başlıca geçim kaynakları önceleri tarım ve hayvancılıkken son yıllarda sanayiinde büyük hamleler yapılmaya başlanmıştır. 2001 yılı Sivas ili GSYİH’nın sektörel dağılımında en yüksek payı yüzde 22,4 ile sanayi sektörü alırken, ulaştırma ve haberleşme sektörü 2. sırada, daha önceki yıllarda ilk sırada yer alan tarım sektörü üçüncü ve son olarak ticaret sektörü de dördüncü sırada yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde kurulan Dünyanın en büyük demiryolu fabrikası bu ilimizdedir. 59. hükümet tarafından çıkarılan teşvik yasası ile yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yüzden fazla fabrika temeli atılmış; Lens fabrikası(Alman), otomotiv yan sanayii, çelik tencere (İtalyan) fabrikaları vb. üretime başlamıştır. Bunun yanında bir su markası ilk ve tek doğal kaynak suyu fabrikasını kurulmuştur. Ayrıca ilde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi 30.000'e civarındaki öğrenci mevcuduyla Sivas merkezi ve ilçelerde dolaylı veya doğrudan önemli ekonomik katkılar sağlamaktadır. Sivas ili her yıl büyük ölçüde dış göç vermektedir.

 

website website open
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
why do people cheat women love to cheat redirect

المؤسسات
1.Cumhuriyet Üniversitesi -
2.Tıp Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
3.Fen Edebiyat Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
4.Mühendislik Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
5.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
6.İlahiyat Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
7.Diş Hekimliği Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
8.Eğitim Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
9.Güzel Sanatlar Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
10.Teknik Eğitim Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
11.İletişim Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
12.Sağlık Bilimleri Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -
13.Fen Bilimleri Enstitüsü (Cumhuriyet Üniv.) -
14.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Cumhuriyet Üniv.) -
15.Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Cumhuriyet Üniv.) -
16.Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
17.Sivas Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
18.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
19.Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
20.Divriği Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
21.Gürün Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
22.Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
23.Kangal Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
24.Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
25.Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
26.Yıldızeli Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
27.Gemerek Meslek Yüksekokulu (Cumhuriyet Üniv.) -
28.Sivas Müzesi -

Bu şehirde kayıtlı üyeler
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 26.12.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...