Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Media Arama
Media Türleri
   Çizim    Fotograf
   Hat    Hikaye
   İlahi    Karikatür
   Levha    Minyatür
   Müzik    Naat
   Ses    Şiir
   Vaaz    Video
Konu Arama


Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Naat - Baharı Feyzi Yare Ermedim

Eser Sahibinin Adı Türü
T. E. Naat  
İlim Dalı Konu
Şiir   Peygamberimiz  
Link
   
Media No: MM-182 Hit : 7814
Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakkında Bilgi

NAAT

Bahâr-ı feyz-i yâre ermedim rengim hazânîdir
Gül-i ruhsâr-ı yâdıyla sirişkim erguvânîdir
Bu âlemde o yekta hak nümâyı bir güreydim der
Dil-i hak-bin ki hicrân-âzma-yı men reânîdir
Ereydim âh yüz bin âh o devr-i devlet-efzâya
Ki takdîrimce her bir ânı, ân-ı bî-müdânîdir
Taâlî bahş-ı rûhum bir melîh-i lâmekânîdir
Gönül sultân-ı tayfiyle harîm-i Ümmühânîdir
Cemâli nûr-i vechullah için bürhân- evveldir
Mekaali her dil-i âgâh için Kur’ân-ı sânîdir
Açıldıkça ülül’elbâb olur dembeste-i hayret
Leb-i îcâz gûy-i lübb-i esrâr-ı mesânîdir
Nevîd-i lûtfudur erbâb-ı şevka müjde-i ekber
O ekber müjdeye ervâh-ı kemter müjdegânîdir
Onun isrinde âsâr-ı beka hissetmesem derdim
Bekaanın nâmı vardır âlem-i baakî de fânidir
Mukaddes Kubbe-i Hadrâ ki fâiktir semâvâta
Zemine gölge salmış arş-ı âlâ-yı maânîdir
Mekaam-ı Fahr-ı Âlemdir ne âlemdir teâlallah
Bu âlem en büyük bir âlem-i râz-ı nihânîdir
Olur yeksan zeminidir demekle âsümânîye
Zemininden uçan envâre dense âsümânîdir
Olur gird-i reh-i ârâyiş-i â’lâ-yı illîyîn
Gubar olmak bu yolda bence aksâ-yı emânîdir
Leamrük nassı hakkiyçün reh-i aşkında can vermek
Hayât-ı câvidânîdir hayât-ı câvidânîdir

Muallim Nâci (1850 — 1893)


Kaynak

Bu Medyanın Diğer Türleri
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
sumeyye Mekke / 11.04.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...