Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Muhayyelatı Aziz Efendi

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
T. E. Tasavvuf Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 92 Hit : 12940 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Şiir Mecmuası
6 Sufism A Beginners Guide
7 Shariah Law An Introduction
8 Risalei Usuli Tarikat ve Biati Hazreti Mevlana
9 Risalei Mevlevi
10 Reformation of Islamic Thought
11 Nuts and Volts Magazine
12 Müntehabat Mecmuası
13 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
14 Minhacül Fukara
15 Mevlevi Tarikatı Silsilesi
16 Mevlevi Şeyhleri Silsilesi
17 Mevlevi Notaları
18 Mevlevî Âyinleri, Mevlana ve Sultan Divaninin Gazeli
19 Mevlevi Ayinleri Notası
20 Mevlevi Ayinleri Mecmuası (II)
21 Mevlevi Ayinleri Mecmuası
22 Mevlevi Ayinleri
23 Mevlevi Ayin Ve Nota Mecmuası
24 Mevlana Kütüphanesi Defteri
25 Menakibi Sultan Divani
26 Mecmûa
27 Mecmua
28 Kelile ve Dimne (Karataka ve Damanaka)
29 Islamic Political Identity in Turkey
30 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
31 Islam: Religion, History, and Civilization
32 Hodaynamag
33 HelpYourself Reading QURAN
34 Hamparsan Ayini Şerif Notaları I-II
35 Fuel Cell Technology Handbook
36 First Thousand Words in Arabic
37 eş Şiatul İsnaaşeriyye ve Tahriful Kuran / الشيعة الإثنى عشرية وتحريف القرآن
38 English for Academic Purposes
39 el Mucem el Vasit / المعجم الوسيط
40 el islam ve el ilm (İslam ve İlim Afgani ve Renanın Münazaraları) / الإسلام والعلم مناظرة رينان والأفغاني
41 el Hulel el Mevşiyye - el Hulel el Mevşiyye fi Zikri el Ahbari el Merrakuşiyye / الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية
42 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
43 Conversational Arabic in 7 Days
44 Bebek Bakımı
45 Ayinnamag
46 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
47 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
48 Al Mutarjim Al Kafi
49 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
50 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Sufism A Beginners Guide
6 Shariah Law An Introduction
7 Reformation of Islamic Thought
8 Nuts and Volts Magazine
9 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
10 Islamic Political Identity in Turkey
11 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
12 Islam: Religion, History, and Civilization
13 HelpYourself Reading QURAN
14 Fuel Cell Technology Handbook
15 First Thousand Words in Arabic
16 English for Academic Purposes
17 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
18 Conversational Arabic in 7 Days
19 Bebek Bakımı
20 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
21 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
22 Al Mutarjim Al Kafi
23 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
24 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Zaman Yolculuğu ile İlgili Problemler Üzerine Muhakeme Soruları Testi / TIME TRAVEL and Newly related problems
2 Yezidilik Ve Yezidiler
3 Velikovskye Göre Musa ve Firavunun Gerçek Hikayesi
4 Vaiz Ahmet Tomorun Firavunun İmanının Kabul Edilmemesiyle Alakalı Vaazı VİDEO İZLE
5 Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Hakimiyeti
6 Serçemeli Hattat Hacı Mustafa Necatiddin (K.S.)
7 Sabah Ezanı Okunurken Yemek İçmek Caiz Değildir / الشرب أثناء أذان الفجر
8 Prof.Dr. Ahmed Akgündüz Hocamızla Söyleşi
9 Osmanlıda Matbaa Niçin Gelişmedi?
10 Osmanlı Devleti ve Matbaa
11 Organ Naklinin Hükmü Konusunda Resmi kuruluş ve Dini Merkezlerin Yayınları
12 Müminler Allaha Tevekkül Etsin / وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
13 Mevlevi Musikisi
14 Mevlana Celaleddin Rumi
15 Matbaa Osmanlıya neden geç geldi?..
16 Matbaa Neden Osmanlı Devletine Avrupadan 272 Yıl Sonra Gelebilmiştir?
17 Malik Aksel İle Mülakat
18 Kürtaj (Çocuk Aldırma) ve Kürtajın Dînî Hükmü
19 Kızıldeniz Selamet ve Felaket Deryası
20 Kavli Leyyin
21 Kameri Ayın Tesbitinde Hilalin Görülmesi / دخول الشهرالقمري بين رؤية الهلال والحساب الفلكي
22 Kabul Edilmeyen İman Firavun İmanı
23 İlk Matbaa ve İbrahim Müteferrika
24 İlk Kuran Tefsiri Olarak Hz Ali nin Mushafı
25 İki Dua Klasiği Yeniden Yayınlandı
26 İbrahim Müteferrikanın Matbaasında Basılan Eserler
27 İbn Hacer el Heyteminin İslamda Helaller ve Haramlar adlı Eserinde Firavunun İmanı Meselesi
28 Hz. Musanın Kızıldenizi Geçişinin Sırrı
29 Hulefa i Raşidin Dönemi Bibliyografyası
30 Hilal Gözlemlerinde Birliğin Sağlanması / توحيد رؤية الهلال
31 Hesaplama Yöntemi ve Kesinliği İle İlgili Mulahazalar / الحساب الفلكي بين القطعية والاضطراب
32 Hazreti Musa Firavunun Sarayında
33 Göktürk Tarihinin Meseleleri Kültigin mi ? Költigin mi ?
34 Firavunun Müslümanlığı
35 Firavunun İmanı...
36 Farabiye Göre Peygamberlik / النبوة عند الفارابي
37 Fahruddin er Raziye Göre Firavunun İmanı Neden Kabul Olunmadı
38 Eşariyye Mezhebi Literatürü
39 Eski Eserler Deneme
40 Eleştiri Yorum 1988 nolu Makalenin Eleştirisidir
41 Early Ottoman Printing the Müteferrika Press
42 Dr. Emel Esin ve Eserleri
43 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Bibliyografyası (1924-2009)
44 Çocuk Düşürme ( Kürtaj )
45 Cevşen Sahih Değildir
46 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi II
47 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi I
48 Bir Oryantalistin Hayatı Ignaz Goldziher
49 Bir Medeni Kanun Olarak Mecelle
50 Bir Macar Türkoloğu Dr. Ignaz Kunoş ve Dilimiz ve Halk Edebiyatımız Üzerine Çalışmaları
51 Bir Dost Elinden M. Akifin Son Günleri
52 Benim Babam Kafatasçı Değildi
53 Bediüzzaman ve Abdurrahim Zapsu
54 Bediüzzaman Said Nursinin Cevşen İle İlgili Görüşleri
55 Azerbaycanın Güzellikler Şairi Aşık Elesger
56 Asiye Validemizin Şehid Edilmesi
57 Ahilik Dergahları Ve İcra Ettikleri Fonksiyonlar
58 Ahi Evrenin Tercemei Hali / ترجمة حال اخي اورن
59 Ahi - Osmanlı İlişkisi / علاقات جماعة أخي مع العثمانيين
60 3000 Yıllık Firavunun Cesedi VİDEO İZLE
61 Muhayyelatı Aziz Efendi

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
click here website why do married men cheat
link reasons why women cheat why do wifes cheat
abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion
manufacturer coupon for bystolic bystolic copay savings card
bystolic free trial coupon bystolic add on copay card

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar Türk Edebiyat Dergisi, sayı:27, s. 31.
Yayınlandığı Tarih Mart 1974
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Muhayyelat-ı Aziz Efendi

Dr. Saim Sakaloğlu

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın güzel ve hayırlı bir teşebbüsü ile 1969 yılında ya­yın hayatına başlayan 1000 Temel Eser serisi, millî kül­türümüze 66 kitaplık bir ha­zine kazandırdıktan sonra, 12 Mart'ı   takip   eden   günlerde işbaşına gelen  hükümetin  iş­güzar bir yetkilisi tarafından, biraz da bazı kuruluşların jur­nalleri  ile  kapatılmış,  kütüp­hanelerimizde o seri için ayır­dığımız yerler boş bırakılmış­tı. 1000 Temel Eser serisinin, bu kere Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı tarafından yeni­den yayma başlatılması bizler için sonsuz bir sevinç kaynağı olmuştur.Bu seri Ziya Gökalp'ın terbiye üzerine yazdı­ğı muhtelif makalelerini içine alan 67., Atatürk'ün ölmez eseri Nutuk'u yeniden ve genç nesillerin de anlayabileceği bir dille sadeleştirilmiş 68. ve 69. (henüz baskıdadır) eserlerden sonra bizlere,   iki asır kadar gerilere götüren bir hayal âle­minin kapılarını açmıştır. Ya­zar ve edebiyat tarihçisi Ah­met Kabaklı'nın   sadeleştirerek    günümüzün Türkçesine kazandırdığı Muhayyelât-ı Aziz Efendi, 1000 Temel Eser serisinin 70. kitabı  ola­rak halk kültürümüzün bilin­meyen bir âlemine ışık tut­maktadır (*).

Eser ve müellifi hakkında pek az şey bilinmektedir. Sa­yın Kabaklı bütün bilgileri toplayıp kendi bulduklarını da ekleyerek Aziz Efendi'yi ve eserini bizlere tanıtmaya çalışmıştır. Sayın Kabaklı 'Aziz Efendi ve Muhayyelât' (s. VII-XIII) başlıklı bölümde Aziz Efendi hakkında, her halde bulunabilecek bütün bilgileri titiz bir araştırma neti­cesinde bizlere sunmuştur.

Biz bu yazımızda, Sayın Kabaklı'nın temas etmediği bir iki hususu ortaya koyma­ya çalışacağız.

Muhayyelât-ı Aziz Efendi'nin iki yazma nüshası vardır. Bunlardan tam olanı İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde Türkçe Yazmalar bölümünde 7411 numarada kayıtlıdır. Muhayyelât-ı Ledünn-i İlâhî adını taşımaktadır, ölümün­den bir yıl sonra, 1799 (1214) de Ahmed Zihni tarafından istinsah edilmiştir. Üç hayale de yer verilmiştir. 103 varak­tır. Talik hattı ile yazılmış­tır. Hayaller sıra ile 2a - 20b, 21a - 80b, 80b - 102b varak­larda yer almaktadır. Ebadı 333x195 mm. olup cetvelleri kırmızıdır.

Muhayyelât-ı Aziz Efendi'nin ikinci yazması Fatih, Mil­let Kütüphanesinde Ed - 595 numarada kayıtlıdır. İstinsah yılı ve müstensihi  kayıtlı değildir. Yalnız birinci hayale yer verilmiştir. 27 varak olup rika hattı ile yazılmıştır. So­nundaki bazı ekler metne da­hil değildir.

 

Muhayyelât-ı Aziz Efendi'nin, bizim görebildiğimiz 5 matbu nüshası vardır. Bunla­rı da kısaca tanıtalım.

 

1.  Muhayyelât-ı Aziz Efen­di. İstanbul, 1268/1852, Takvim-i Vakayi Matbaası, 239 s. Hayal-i evvel 3-73, hayal-i sani 73 - 186, hayal-i salis 186 - 239. sayfalardadır.

2.   Muhayyelât-ı Aziz Efen­di. İstanbul, 1268/1852, mat­baası kayıtlı değildir, 239 s., hayallerin sayfaları birinci kaynaktaki gibidir.

3.  Muhayyelât-ı Ledünn-i İlâhî. İstanbul. 1284/1867, Mekteb-i Harbiyye-i Şahane Matbaası, 239 s. Hayallerin sayfalan birinci kaynaktaki gibidir. Sayın Kabaklı'nın neşrettiği Muhayyelât-ı Aziz Efendi, Temmet'ül Muhayye­lât (s. 389)'tan öğrendiğimize göre bu matbu nüsha esas alı­narak hazırlanmıştır.

4.  Muhayyelât-ı Aziz Efen­di. İstanbul, 1290/1873, İzzet Efendi Matbaası, 239 s. Ha­yallerin sayfaları evvelkiler gibidir.

5.  Muhayyelât. istanbul, 1290/1873, İzzet Efendi Mat­baası, 192 s. Hayal-i evvel 3 - 60, hayal-i sani 60 - 151, hayal-i salis 151 - 192. say­falardadır.

 

Bizim görüp tesbit ettiğimiz bu 5 matbu nüshanın ilk dör­dü aynı tertip üzere basılmış­lardır. Bunların da 1867 bas­kısının adı değişiktir. Dikkati çeken husus, 1873 tarihli nüs­halardan ikincisinin, hem ad yönünden, hem de sayfa ter­tibi bakımından diğer 4 nüs­hadan farklı olmasıdır.

Sayın Kabaklı'nın zik­rettiği bir nüshayı ise biz göremedik. (Bkz. Muhay­yelât-ı Aziz Efendi, s. X). Bu nüsha 1852 tarihli olup Matbaa-i Âmire'de basılmıştır. O halde Muhayyelât-ı Aziz Efendi, 3 değişik tarihte, 2 değişik tertipte ve 3 farklı ad­la neşredilmiş olmaktadır.

Muhayyelât-ı Aziz Efendi'-nin 2. hayali «The History of Jewad» adı ile Gibb tarafın­dan 1884 yılında İngilizceye tercüme edilmiştir (İslâm An­siklopedisi, C. II, s.  155).

Sayın Kabaklı'nın neşre ha­zırladığı ve Muhayyelât-ı Aziz Efendi'nin yeni harfler­le olan bu ilk baskısı 3 haya­lin tamamına yer vermektedir. 1. hayal 1-108, 2. hayal 109-295, 3. hayal 297-368. sayfa­larda yer almaktadır. Eserin sonuna eklenen Sözlük, metin­lerde geçen  ve açıklanmaya ihtiyaç hissettiren kelime ve terimleri içine almaktadır.

Tanpınar ve Kabaklı'nın da temas ettikleri gibi, Muhayyelât'ta, Türk masallarının olduğu kadar Doğu masalla­rının da derin izleri vardır. Bugün Anadolu'muzda anlatıl­makta olan bazı masalların ender rastlanılan motiflerim Muhayyelât'ın sayfalarında bulabiliriz. Bu nokta, her iki­sinin de ortak bir kaynaktan yayıldıklarını akla getirebilir. Fakat Muhayyelât'ta görülen çerçeve hikâyeler, her halde, bizden daha çok Hint, Arap ve İran masalcılığının tesiriy­le veya taklidiyle vücude geti­rilmişlerdir.

Muhayyelât, Türk masal ve hikâye sahasında kendine has şekli ile, olaylardaki değişik­lik ve birinden diğerine geçişteki ustalık ile, her halde bun­dan sonra da meraklıları ara­sında beklenen ve hakkettiği ilgiyi görecektir. Vaktiyle bu eserin orijinalleriyle de uğra­şan birisi olarak günümüz Türkçesine Muhayyelât gibi bir eseri kazandıran Sayın Ahmet Kabaklı'yı ne kadar tebrik etsek azdır. Ayrıca 1000 Temel Eser serisinin, böyle eserlerle devam etmesi de, bazı çevrelere hakkettiği cevabı vermesi yönünden se­vindiricidir.

 

(*) Ahmet Kabaklı 'Sadeleştiren', Muhayyelât-ı Aziz Efendi (Aziz Efendi'nin Ha­yalleri). İstanbul, 1973, Millî Eğitim   Basımevi,   XVI+409  s., Başbakanlık Kültür Müste­şarlığı 1000 Temel Eser Ya­yınları 70.

Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 12.07.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...