Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Mevlana Celaleddin Rumi

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
T. E. Biyografi Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 73 Hit : 11692 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Şiir Mecmuası
6 Sufism A Beginners Guide
7 Shariah Law An Introduction
8 Risalei Usuli Tarikat ve Biati Hazreti Mevlana
9 Risalei Mevlevi
10 Reformation of Islamic Thought
11 Nuts and Volts Magazine
12 Müntehabat Mecmuası
13 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
14 Minhacül Fukara
15 Mevlevi Tarikatı Silsilesi
16 Mevlevi Şeyhleri Silsilesi
17 Mevlevi Notaları
18 Mevlevî Âyinleri, Mevlana ve Sultan Divaninin Gazeli
19 Mevlevi Ayinleri Notası
20 Mevlevi Ayinleri Mecmuası (II)
21 Mevlevi Ayinleri Mecmuası
22 Mevlevi Ayinleri
23 Mevlevi Ayin Ve Nota Mecmuası
24 Mevlana Kütüphanesi Defteri
25 Menakibi Sultan Divani
26 Mecmûa
27 Mecmua
28 Kelile ve Dimne (Karataka ve Damanaka)
29 Islamic Political Identity in Turkey
30 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
31 Islam: Religion, History, and Civilization
32 Hodaynamag
33 HelpYourself Reading QURAN
34 Hamparsan Ayini Şerif Notaları I-II
35 Fuel Cell Technology Handbook
36 First Thousand Words in Arabic
37 eş Şiatul İsnaaşeriyye ve Tahriful Kuran / الشيعة الإثنى عشرية وتحريف القرآن
38 English for Academic Purposes
39 el Mucem el Vasit / المعجم الوسيط
40 el islam ve el ilm (İslam ve İlim Afgani ve Renanın Münazaraları) / الإسلام والعلم مناظرة رينان والأفغاني
41 el Hulel el Mevşiyye - el Hulel el Mevşiyye fi Zikri el Ahbari el Merrakuşiyye / الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية
42 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
43 Conversational Arabic in 7 Days
44 Bebek Bakımı
45 Ayinnamag
46 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
47 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
48 Al Mutarjim Al Kafi
49 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
50 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Sufism A Beginners Guide
6 Shariah Law An Introduction
7 Reformation of Islamic Thought
8 Nuts and Volts Magazine
9 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
10 Islamic Political Identity in Turkey
11 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
12 Islam: Religion, History, and Civilization
13 HelpYourself Reading QURAN
14 Fuel Cell Technology Handbook
15 First Thousand Words in Arabic
16 English for Academic Purposes
17 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
18 Conversational Arabic in 7 Days
19 Bebek Bakımı
20 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
21 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
22 Al Mutarjim Al Kafi
23 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
24 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Zaman Yolculuğu ile İlgili Problemler Üzerine Muhakeme Soruları Testi / TIME TRAVEL and Newly related problems
2 Yezidilik Ve Yezidiler
3 Velikovskye Göre Musa ve Firavunun Gerçek Hikayesi
4 Vaiz Ahmet Tomorun Firavunun İmanının Kabul Edilmemesiyle Alakalı Vaazı VİDEO İZLE
5 Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Hakimiyeti
6 Serçemeli Hattat Hacı Mustafa Necatiddin (K.S.)
7 Sabah Ezanı Okunurken Yemek İçmek Caiz Değildir / الشرب أثناء أذان الفجر
8 Prof.Dr. Ahmed Akgündüz Hocamızla Söyleşi
9 Osmanlıda Matbaa Niçin Gelişmedi?
10 Osmanlı Devleti ve Matbaa
11 Organ Naklinin Hükmü Konusunda Resmi kuruluş ve Dini Merkezlerin Yayınları
12 Müminler Allaha Tevekkül Etsin / وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
13 Mevlevi Musikisi
14 Mevlana Celaleddin Rumi
15 Matbaa Osmanlıya neden geç geldi?..
16 Matbaa Neden Osmanlı Devletine Avrupadan 272 Yıl Sonra Gelebilmiştir?
17 Malik Aksel İle Mülakat
18 Kürtaj (Çocuk Aldırma) ve Kürtajın Dînî Hükmü
19 Kızıldeniz Selamet ve Felaket Deryası
20 Kavli Leyyin
21 Kameri Ayın Tesbitinde Hilalin Görülmesi / دخول الشهرالقمري بين رؤية الهلال والحساب الفلكي
22 Kabul Edilmeyen İman Firavun İmanı
23 İlk Matbaa ve İbrahim Müteferrika
24 İlk Kuran Tefsiri Olarak Hz Ali nin Mushafı
25 İki Dua Klasiği Yeniden Yayınlandı
26 İbrahim Müteferrikanın Matbaasında Basılan Eserler
27 İbn Hacer el Heyteminin İslamda Helaller ve Haramlar adlı Eserinde Firavunun İmanı Meselesi
28 Hz. Musanın Kızıldenizi Geçişinin Sırrı
29 Hulefa i Raşidin Dönemi Bibliyografyası
30 Hilal Gözlemlerinde Birliğin Sağlanması / توحيد رؤية الهلال
31 Hesaplama Yöntemi ve Kesinliği İle İlgili Mulahazalar / الحساب الفلكي بين القطعية والاضطراب
32 Hazreti Musa Firavunun Sarayında
33 Göktürk Tarihinin Meseleleri Kültigin mi ? Költigin mi ?
34 Firavunun Müslümanlığı
35 Firavunun İmanı...
36 Farabiye Göre Peygamberlik / النبوة عند الفارابي
37 Fahruddin er Raziye Göre Firavunun İmanı Neden Kabul Olunmadı
38 Eşariyye Mezhebi Literatürü
39 Eski Eserler Deneme
40 Eleştiri Yorum 1988 nolu Makalenin Eleştirisidir
41 Early Ottoman Printing the Müteferrika Press
42 Dr. Emel Esin ve Eserleri
43 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Bibliyografyası (1924-2009)
44 Çocuk Düşürme ( Kürtaj )
45 Cevşen Sahih Değildir
46 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi II
47 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi I
48 Bir Oryantalistin Hayatı Ignaz Goldziher
49 Bir Medeni Kanun Olarak Mecelle
50 Bir Macar Türkoloğu Dr. Ignaz Kunoş ve Dilimiz ve Halk Edebiyatımız Üzerine Çalışmaları
51 Bir Dost Elinden M. Akifin Son Günleri
52 Benim Babam Kafatasçı Değildi
53 Bediüzzaman ve Abdurrahim Zapsu
54 Bediüzzaman Said Nursinin Cevşen İle İlgili Görüşleri
55 Azerbaycanın Güzellikler Şairi Aşık Elesger
56 Asiye Validemizin Şehid Edilmesi
57 Ahilik Dergahları Ve İcra Ettikleri Fonksiyonlar
58 Ahi Evrenin Tercemei Hali / ترجمة حال اخي اورن
59 Ahi - Osmanlı İlişkisi / علاقات جماعة أخي مع العثمانيين
60 3000 Yıllık Firavunun Cesedi VİDEO İZLE
61 Muhayyelatı Aziz Efendi

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
married men affairs why do married men cheat on their wives my boyfriend cheated on me with a guy
treatment of aids history of aids aids pictures
abortion pills over the counter website-knowledge.com when is it to late to get an abortion
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
bystolic coupon 2013 site bystolic generic alternative
drug coupon cialis coupons printable cialis trial coupon

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar Türk Edebiyatı Dergisi, cilt:1, sayı:12, s. 37.
Yayınlandığı Tarih
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki Aralık 1972

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Mevlana Celaleddin Rumi

Ayten Lermioğlu

 

En çok bahsi edi­len velilerden biri Mevlâna Muham­medi Celaleddîn-i Rûmî'­dir.    "Mevlâ­na" ismi hal­kın kendisine verdiği lâkaptır; fakat öylesine kullanılmıştır ki, âdeta isminin yerini almıştır. Mevlana Celâleddin, sözle anlatılabilecek, ke­lime kalıplarına sığacak bir mevzu değildir. Mâ­na Sultanını anlamak, ancak yoluna başkoymakla, aşkına boyan­makla mümkündür.

Mevlana'yı anlamak herkesin irfanı nisbetincedir. Bunun için Mes­nevinin ilk beyitlerin­den birinde:

Herkes bana kendi zannınca yâr oldu Kimse içimdeki sır­lan araştırmadı

buyurur.. Muhakkak kî, Mevlâna ve ilahî aşk, sözle anlaşılmaz. Öm­ründe parmağı yanmamış insana yanık acısı­nın tarif edilemeyeceği gibi, aşk Sultanı ancak insanın talebince, îmanı nisbetinde yaşanarak öğrenilir.

Mevlâna Celâleddin, sadece bir mütefekkir, bir mutasavvıf ve şâir değildir. Evliya burcu­nun güneşidir. "ULE­MÂ, ENBİYANIN V­RİSİDİR" Hadisi hük­münce, Hz. Peygamberin manevî vârisidir; velâvet sırrının tecelligâhıdır.

Mevlâna, Hakk'ın aş­kıyla, aklın, fikrin çok ötesine varmış, "Bir ayağını Şeriatte, bir ayağımla pergel gibi yetmiş iki milleti dola­şıyorum" buyurmuştur. Kendisi   hayatını: "HAMDIM,PİSTİM,YANDIM" diyerek üç kısa fakat ateşli sözler­le hulasa etmiş, "yan­dım" kelimesiyle    neler neler    anlatmıştır. "Hamdım"    sözüne ge­lince . Doğrusu bu şaşı­lacak bir sözdür.  Bu­nunla beraber, ihtimal ki, "Hamdım" kelimesi, Hazret-i Şems'e mülâki olmazdan evvelki devre­yi ifade etmektedir.

Mevlana, bir seçilmiş olarak dünyaya salınmıştır. Velîler dünyaya geldikten sonra olmuş değil,  olup  gelmiş  seçkinlerdir. Ancak, iba­det, mücahede ve çile, cevherlerini gün ışığına çıkarmakta, kendilerini kendilerine tanıtmakta­dır.

Bir mısraında Mev­lâna: "Sevgide derlenip toparlananlar şu insan kalabalığı gibi ölmez­ler" buyurmuştur. Ko­ca Veliyi işte bu yön­den mütalâa etmek ge­rekir: Pişmesi, yanma-sı, açıkçası sevgide der­lenip toparlanması ve şu insan kalabalığı gibi ölmeyişi...

Dünya tarihinde hiç-kimse onun kadar aşk­la gıdalanmamış, hiçkimse onun kadar aşkı dile getirmemiştir.Divan-ı Kebir'i, Rubaiyat'ı sonsuz aşkının, Fîhi mâ fih'i, Mecalis'i Saba'sı sohbetlerinin, yirmi altı bin beyitlik Mesnevî'si kemalinin semeresi ola­rak meydana gelmiştir.

Mevlâna, şiiri şairlik için değil, vâsıl olduğu ilâhî HAKİKAT sırları­nı âşinâlarına açıkla­mak gayesiyle söyle­miş, vecdini ifadeye va­sıta etmiştir. Sözleri hikmet, hakikat kayna­ğıdır. Kur an-ı Kerim'in, Hadis-i Kudsî ve Ha­dislerin tefsiri, açıkçası İnsanı Kâmil tarafın­dan izahdır. Bunun için bir şiirinde:

"BEN SÖYLEMİYO­RUM, HAKK'IN 'NAH NÜ NEFAHNA (Biz üfledik) nefesi içimde üflüyor da iniltilerim tâ Süreyya'ya kadar çıkıyor. Bu tenimin ka-

mışını aziz ve yüce Al­lah, yokluk kamışlığın­dan kesti, yonttu, ney yapıp üfledi" diye ses­lenmektedir.

Şu eşsiz beyana göre, Mevlâna Celâleddin, ney gibidir. Ondaki ses, ya­ni kelâm Haktandır. Hakk'ındır. Zaten aşık­ların Mevlâna'sı için ney, Rabbin Halifesi olan  D E M'in, ÎNSAN-I KÂMİL in rem­zidir. Bu itibarla Mesnevî-i şerife  :

Bişnov in ney çün hikayed mikoned (Dinle bu neyi neler ne­ler hikâye ediyor) di­yerek başlamış, "Dinle İnsan-ı Kâmil i" buyur­muştur; dinlemenin ehemmiyetini belirtmiş­tir.

Bişnov to zi ney çehâ miguyed mısraı ile başlayan bir rubaisinde şöyle seslen­miştir:

Dinle sen neyden neler neler söylüyor Kibriyanın esrarını söylüyor... Âşıkların Mevlâna'sı büyük bir Hak aşıkıdır; aşkta kemale ve ölüm­süzlüğe ermiştir. Aşkın kıymetini bildirmek için: "AŞKI SEÇ Kİ SEÇİLMİŞ BİR İNSAN OLASIN" buyurmuş-tur. Potasında eridiği aşkın ne olduğunu so­ranlara: "Benim gibi ol da bil" cevabını vermiş­tir. Bununla insana, ilim ile bilmekten (ilm el yakin),görerek bil­mekten (ayn el yakin) geçip,  olarak bilmeyi (Hakk al yakin)i işa­ret etmiştir. Sonra da buyurmuştur:  'İSTER NUR OLSUN, İSTER KARANLIK; O OL­MADIKÇA ONU TAMAMÎLE BİLEMEZ­SİN.."

Az evvel Mevlâna için: "ölümsüz" kelime­sini kullandık; çünkü kendisi: "Eğer sen diri isen beni ölmüş görme" buyurmaktadır..

VELÎ için ölüm ne­dir?.. Velî dünya âle­minde nefsinden geç­miş, benliği HAK'ta eritmiş, daha doğrusu nefsini bilmiş, "ÖLME­DEN EVVEL ÖLME" sırrına ermiş kutlu in­sandır.

VELÎ, gerçek insan­dır; Hz. İnsandır. Mad­deten dünya âl aminden göçtüğünde hay'dır. Bu sebeple Mevlâna açıkla­maktır: "AŞIKLARA ÖLÜM YOK Kİ YASA DERDE DÜŞE­LİM..."

Mevlâna, güzeli, iyi­yi doğruya, tek kelime ile Hakikati arayanlara müjdeler veren. Tevhi­de boyanmış, âlemi bir­leşmiş bir PÎR'dir. "Bi­zim Mesnevimiz vahdet dükkânıdır, orada bir­den gayrı gördüğün herşey puttur" buyur­ması, vahdete garkolmasındandır. Bununla beraber Mesnevi, her mertebedeki insana ay­rı ayrı hitap etmekte, çoklukta BİR'i göster­mektedir.

Mevlâna,  insanı ebe­dî saadete kavuşturan, mâna yolunu gösteren, beşeri kusur ve zaaf­larıyla çağıran rahmet ve sevgi deryasıdır; hikmet, marifet ummanıdır. Veliyi ekmeldir.

Bir Hadiste: "Kişi sevdiği ile beraberdir" buyrulmuş, insanın sev­diği zümreden olduğu işaret edilmiştir. Şu halde Velîyi seven en büyük kârdadır; zira Veliler, Rabbin sevgili­leridir. Gözbebeği insa­na ne ise, Velî de Hakk' ın o derece kıymetlisidir. Onlara yakınlık, şüphesiz, Rabbe yakın­lıktır.

Allah, Kur'an'da em­reder: "Ey îman eden­ler! Allahtan korkun ve sâdıklarla beraber olun."

Mutasavvıf müfessirlere göre: "Sâdıklar

Velilerdir."

Hz. Peygamber buyu­rur: "Cennet ağaçları­nın gölgesinde oturun."

Mutasavvıflara göre: "Cennet ağaçları da Velîler'dir."

Mevlâna ise seslenir: "Allah ile olmak isteyen Evliyanın huzurunda bulunsun." Âşık ve Ma­şuk Mevlâna yine Mesnevisinde buyurur: "Gül mevsimi geçince gül kokusunu nereden alacaksın? Gülsuyundan..."

Mesnevîhanlara göre, "GÜL" Hz. Muhammed, "GÜLSUYU" Evliyaul-lahtır.

Evet böyle..

Mevlâna, Kutbul âşıkindir.

Mevlâna, Kutbu1 ari­findir.

Mevlâna, Kutbul vâsılindir. Bir coşkunlu­ğunda açıklamıştır : "Herkes bizi suret gö­zü ile nasıl görecek, biz, Kibriyanın su ve bal­çık  içindeki  nuruyuz."

Mesnevinin ilk beyit­lerinde de buyurmuş­tur: "Denizi bir testi­ye dökersen ne kadar alır? Bir günün kısme­tini.."

İşte derleyip arzettiklerimiz, bir kabın miktarıncadır ve bu kabın derinliklerinden Mevlâ­na'yı çok sevmiş

 

ŞEYH GALİB sanki ses ver­mektedir:

Ey kâşif-i esrar-ı Hûda Mevlâna

Sultan-ı fena, şah-ı baka Mevlâna

Aşk etmededir hazretine böyle hitab

Mevlâ-yı  güruh-u Evliya Mevlâna..


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 14.07.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...