Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Bir Macar Türkoloğu Dr. Ignaz Kunoş ve Dilimiz ve Halk Edebiyatımız Üzerine Çalışmaları

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
T. E. Biyografi Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 69 Hit : 39908 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Şiir Mecmuası
6 Sufism A Beginners Guide
7 Shariah Law An Introduction
8 Risalei Usuli Tarikat ve Biati Hazreti Mevlana
9 Risalei Mevlevi
10 Reformation of Islamic Thought
11 Nuts and Volts Magazine
12 Müntehabat Mecmuası
13 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
14 Minhacül Fukara
15 Mevlevi Tarikatı Silsilesi
16 Mevlevi Şeyhleri Silsilesi
17 Mevlevi Notaları
18 Mevlevî Âyinleri, Mevlana ve Sultan Divaninin Gazeli
19 Mevlevi Ayinleri Notası
20 Mevlevi Ayinleri Mecmuası (II)
21 Mevlevi Ayinleri Mecmuası
22 Mevlevi Ayinleri
23 Mevlevi Ayin Ve Nota Mecmuası
24 Mevlana Kütüphanesi Defteri
25 Menakibi Sultan Divani
26 Mecmûa
27 Mecmua
28 Kelile ve Dimne (Karataka ve Damanaka)
29 Islamic Political Identity in Turkey
30 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
31 Islam: Religion, History, and Civilization
32 Hodaynamag
33 HelpYourself Reading QURAN
34 Hamparsan Ayini Şerif Notaları I-II
35 Fuel Cell Technology Handbook
36 First Thousand Words in Arabic
37 eş Şiatul İsnaaşeriyye ve Tahriful Kuran / الشيعة الإثنى عشرية وتحريف القرآن
38 English for Academic Purposes
39 el Mucem el Vasit / المعجم الوسيط
40 el islam ve el ilm (İslam ve İlim Afgani ve Renanın Münazaraları) / الإسلام والعلم مناظرة رينان والأفغاني
41 el Hulel el Mevşiyye - el Hulel el Mevşiyye fi Zikri el Ahbari el Merrakuşiyye / الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية
42 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
43 Conversational Arabic in 7 Days
44 Bebek Bakımı
45 Ayinnamag
46 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
47 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
48 Al Mutarjim Al Kafi
49 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
50 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Sufism A Beginners Guide
6 Shariah Law An Introduction
7 Reformation of Islamic Thought
8 Nuts and Volts Magazine
9 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
10 Islamic Political Identity in Turkey
11 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
12 Islam: Religion, History, and Civilization
13 HelpYourself Reading QURAN
14 Fuel Cell Technology Handbook
15 First Thousand Words in Arabic
16 English for Academic Purposes
17 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
18 Conversational Arabic in 7 Days
19 Bebek Bakımı
20 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
21 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
22 Al Mutarjim Al Kafi
23 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
24 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Zaman Yolculuğu ile İlgili Problemler Üzerine Muhakeme Soruları Testi / TIME TRAVEL and Newly related problems
2 Yezidilik Ve Yezidiler
3 Velikovskye Göre Musa ve Firavunun Gerçek Hikayesi
4 Vaiz Ahmet Tomorun Firavunun İmanının Kabul Edilmemesiyle Alakalı Vaazı VİDEO İZLE
5 Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Hakimiyeti
6 Serçemeli Hattat Hacı Mustafa Necatiddin (K.S.)
7 Sabah Ezanı Okunurken Yemek İçmek Caiz Değildir / الشرب أثناء أذان الفجر
8 Prof.Dr. Ahmed Akgündüz Hocamızla Söyleşi
9 Osmanlıda Matbaa Niçin Gelişmedi?
10 Osmanlı Devleti ve Matbaa
11 Organ Naklinin Hükmü Konusunda Resmi kuruluş ve Dini Merkezlerin Yayınları
12 Müminler Allaha Tevekkül Etsin / وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
13 Mevlevi Musikisi
14 Mevlana Celaleddin Rumi
15 Matbaa Osmanlıya neden geç geldi?..
16 Matbaa Neden Osmanlı Devletine Avrupadan 272 Yıl Sonra Gelebilmiştir?
17 Malik Aksel İle Mülakat
18 Kürtaj (Çocuk Aldırma) ve Kürtajın Dînî Hükmü
19 Kızıldeniz Selamet ve Felaket Deryası
20 Kavli Leyyin
21 Kameri Ayın Tesbitinde Hilalin Görülmesi / دخول الشهرالقمري بين رؤية الهلال والحساب الفلكي
22 Kabul Edilmeyen İman Firavun İmanı
23 İlk Matbaa ve İbrahim Müteferrika
24 İlk Kuran Tefsiri Olarak Hz Ali nin Mushafı
25 İki Dua Klasiği Yeniden Yayınlandı
26 İbrahim Müteferrikanın Matbaasında Basılan Eserler
27 İbn Hacer el Heyteminin İslamda Helaller ve Haramlar adlı Eserinde Firavunun İmanı Meselesi
28 Hz. Musanın Kızıldenizi Geçişinin Sırrı
29 Hulefa i Raşidin Dönemi Bibliyografyası
30 Hilal Gözlemlerinde Birliğin Sağlanması / توحيد رؤية الهلال
31 Hesaplama Yöntemi ve Kesinliği İle İlgili Mulahazalar / الحساب الفلكي بين القطعية والاضطراب
32 Hazreti Musa Firavunun Sarayında
33 Göktürk Tarihinin Meseleleri Kültigin mi ? Költigin mi ?
34 Firavunun Müslümanlığı
35 Firavunun İmanı...
36 Farabiye Göre Peygamberlik / النبوة عند الفارابي
37 Fahruddin er Raziye Göre Firavunun İmanı Neden Kabul Olunmadı
38 Eşariyye Mezhebi Literatürü
39 Eski Eserler Deneme
40 Eleştiri Yorum 1988 nolu Makalenin Eleştirisidir
41 Early Ottoman Printing the Müteferrika Press
42 Dr. Emel Esin ve Eserleri
43 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Bibliyografyası (1924-2009)
44 Çocuk Düşürme ( Kürtaj )
45 Cevşen Sahih Değildir
46 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi II
47 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi I
48 Bir Oryantalistin Hayatı Ignaz Goldziher
49 Bir Medeni Kanun Olarak Mecelle
50 Bir Macar Türkoloğu Dr. Ignaz Kunoş ve Dilimiz ve Halk Edebiyatımız Üzerine Çalışmaları
51 Bir Dost Elinden M. Akifin Son Günleri
52 Benim Babam Kafatasçı Değildi
53 Bediüzzaman ve Abdurrahim Zapsu
54 Bediüzzaman Said Nursinin Cevşen İle İlgili Görüşleri
55 Azerbaycanın Güzellikler Şairi Aşık Elesger
56 Asiye Validemizin Şehid Edilmesi
57 Ahilik Dergahları Ve İcra Ettikleri Fonksiyonlar
58 Ahi Evrenin Tercemei Hali / ترجمة حال اخي اورن
59 Ahi - Osmanlı İlişkisi / علاقات جماعة أخي مع العثمانيين
60 3000 Yıllık Firavunun Cesedi VİDEO İZLE
61 Muhayyelatı Aziz Efendi

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
read here read read
treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures
abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar Türk Edebiyatı Dergisi, cilt:1, sayı:8, s. 24.
Yayınlandığı Tarih Ağustos 1972
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Bir Macar Türkoloğu: Dr.Ignaz  Kunoş ve Dilimiz ve Halk Edebiyatımız Üzerine Çalışmaları

Nermin Pekin

 

Macar Encümen-i Dâniş âza­sından (İlimler  Akademisi Üyesi) olan Dr. Kunoş, ge­rek bizim  gerek Tatar ve Başkurd Türklerinin hayat ve edebi­yatımızı incelemiş, memleketimizi adım adım dolaşarak halkımızla ya­kından temas etmiş ve hatta kaynaş­mış, türküler, manîler, bilmeceler toplamış bu çalışmalarını Macarca ve Almanca olarak büyük cildler hâlin­de yayınlamıştır.

Dr. Kunoş 1925 yılında son defa memleketinize gelişinde Türk diline ve Türklere karşı duyduğu yakınlığı ve çalışmalarını, bu esnadaki hatıra­larını ve bazı fikirlerini örneklerle anlatan konferanslar vermiş, bu kon­feranslar gene örneklerle ve Veled Çelebi'nin bir ön yazısıyla 1925 yı­lında istanbul'da basılmıştır.

Bu eserden edindiğimiz bilgilere göre:

Dr. Kunoş umumiyetle lisan Öğ­renmeğe meraklı olduğundan daha lise talebesi iken, batı dillerinden başka Yunanca, Lâtince hatta Rum­ca da Öğrenmişti. Bu sıralarda, bir halk adamı olan ve Türkiye’de uzun müddet yaşayarak Türkçe’yi   iyice öğrenmiş bulunan amcası ona: "Türk­çeyi de öğren, Türkçe bizim dilimize en yakın dildir; Türkçeyi öğrenirsen hem kendi dilimize hem Türklere yardım edebilirsin, bize en yakın millet Türkler ve en güzel en ahenkli ve en çabuk öğrenilen dil Türkçedir." demiş ve ikiyüzden fazla Türk-Macar kelimesini karşılaştırarak bu yakınlığı anlatmağa ve ispatlamağa çalışmıştır.

 

Bu suretle Kunoş'un içinde Türkçeye karşı büyük bir heves uyanmıştı. Liseyi bitirince Peşte üni­versitesinde "Türk dilleri ve Edebi­yatı" okutan Prof. Vanberi'nin tale­besi oldu. Fakat Vanberi'den ve kitablardan öğrendiği "kitab ve aydın­lar dili" onu tatmin etmemişti. O halkın tabiî dilini öğrenmek istiyor­du, mademki her milletin bir halk edebiyatı vardı elbette büyük ve kök­lü bir târihi' olan bu muhteşem mil­letin de muhakkak bir halk edebiya­tı olmak lâzım gelirdi. Hocasının bu husustaki fikirleri ve şübheleri yer­sizdi.

Kunoş'a göre halk edebiyatı: "Halkın düşünüşü, dudaklarının gü­lüşü, ruhunun eğlencesidir. Bahtlılığı varsa bahtlılığının gülü sünbülüdür. Tefekküre dalsa tefekkürü, gamı var­sa gamının yarasıdır. Türk halkı dü­şünmez mi? Türk köylüsünün âh-ü vâhı göğe çıkmaz mı? Bahçesindeki gülün rengi kolcusu yok mu? Bülbüllerinin figanı yok mu?" îşte var­lığına inandığı bu edebiyatı bulmak ve bu dili incelemek için Türkiye’ye gelmeğe ve memleketimizi adım adım dolaşmağa karar vererek Varna'dan Tuna yoluyla hareket ediyor. Daha ilk indiği Adakale İskelesinde Türk­lerle karşılaşıyor, kahvelerine giri­yor, sokaklarında dolaşıyor, halkla kaynaşarak onlardan dinlediği Tuna, Budin Türkülerini büyük bir heye­canla tespit ediyor.

Bundan sonra da şöyle düşünü­yor: "Macaristan’ın, Bulgaristan’ın hükmü altındaki bu yerlerde bile Türkçe bu kadar çok hissediliyor, Türklerin anayurdunda ve hele İstanbul'da elbette daha çok güzel ve zengin eserler bulmak mümkün ola­caktır."

Bu düşünce ile İstanbul'a geli­yor, Kahveleri mesire yerlerini do­laşıyor, hâlkı yakından tanıyor ve seviyor.

Hocasının verdiği tavsiye mek­tuplarıyla Çağatay lugati yazarı Şeyh İsmail efendi'ye ve Ahmed Vefik Paşa'ya gidiyor, İsmail efendi ile pek anlaşamıyor ama Vefik Paşa kendi­sine çok yardım ediyor ve çalışma gücünü arttıracak teşviklerde bulunu­yor. Bir aralık hususi müsâde ile Galatasaray Sultanisine devam edi­yor, devrin tanınmış üstadlarından ders görerek Türkçesini ilerletiyor.

Tetkiklerine devam ediyor, Bo­ğaziçi seyranlarına katılıyor, Rama­zan eğlencelerini görüyor, mahallî âdet ve ananelerimizi inceliyor, ORTAOYUNU'nun en güzel oynandığı Eskişehir'e gidiyor orada seyrettiği ORTAOYUNU'nu çok enteresan bu­luyor.


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 14.07.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...