E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

─░slamiyette Ni├žin Ay Takvimi Kullan─▒l─▒r?

 Kitap Detay─▒ Kitap No : K-  
Yazar Ad─▒ ─░lim Dal─▒ Konusu Dili
Muhammed Hamidullah
├ľzelli─či Terc├╝me Eden
 
       
Makale No: 2209 Hit : 9304 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazar─▒na ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakk─▒ndaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Ad─▒

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Ad─▒

Yazara ait makaleler
# Makaleler Ad─▒
1 ─░slamiyette Ni├žin Ay Takvimi Kullan─▒l─▒r?

Yazar Hakk─▒ndaki Tan─▒t─▒m Makaleleri
# Makaleler Ad─▒
1 Prof. Dr. Muhammed Hamidullah / ěž.ě» ┘ůěş┘ůě» ěş┘ů┘Őě» ěž┘ä┘ä┘ç
2 Muhammed Hamidullah─▒n Siyer ─░lmine Katk─▒lar─▒
3 Evrensel Alim Muhammed Hamidullah

├ľzeti
all wives cheat online women who cheated
husbands who cheat website dating for married men
website women affair open
open women who cheated how many guys cheat
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yay─▒n Bilgileri
Yay─▒nland─▒─č─▒ Kaynaklar
Yay─▒nland─▒─č─▒ Tarih
Yay─▒nland─▒─č─▒ Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazd─▒r/Print]

─░slamiyette Niçin Ay Takvimi Kullan─▒l─▒r?

Müslümanlar aras─▒nda dini maksatlarla kullan─▒lan Hicri takvim dünyam─▒z─▒n mevsimlerine nazaran daima yerlerini de─či┼čtiren aylardan müte┼čekkil karneri bir takvimdir. Mesela Ramazan ay─▒ bazan yaz mevsimine, bazan da k─▒┼č mevsimine isabet eder. Zaman─▒n Güne┼č takvimine göre hesap edilmesi adet olan h─▒ristiyan memleketlerde bir müslümana-:- «Ramazan ay─▒ Miladi takvimde hangi aya tekabül eder?>> suali soruldu─čunda, «Bu seneden seneye de─či┼čir ve asla muayyen bir aya tekabül etmez.» cevab─▒ al─▒n─▒r ki bu, daima soru sahibinin hayretini mucip olur ve derhal meçhulü olan böyle bir mevzuda münaka┼čadan sarf─▒ nazar eder.

Kat'i bir netice almak arzusu ile seneleri aylara, haftalara ve günlere bölmek mecburiyetinde kal─▒rsak hakikati bulmak ve kat'i bir Güne┼č (hatta Ay) senesi tesbit etmek imkans─▒z olur. Zira Güne┼č senelik devrini 365 gün, 6 saat, birkaç dakika, birkaç saniye ve saniyenin küsuru kadar bir zaman zarf─▒nda tamamlar (Ay ll gün kadar evvel bu devri bitirir.)

Bu küsurat teraküm etti─či zaman zorluklara sebebiyet verir. Böylece Juluis Sezar taraf─▒ndan tatbikine ba┼članm─▒┼č olan Güne┼č takviminde 1582 senesinde 10 günlük bir fazlal─▒k husule gelmi┼čti ve Papa Gregorius'un takviminde yapt─▒─č─▒ isiahat sonunda 15 Ocak, 25 Ocak olarak de─či┼čti, <

┼×uras─▒ muhakkakt─▒r ki, tabiat─▒n sebep oldu─ču kar─▒┼č─▒kl─▒─č─▒ hünerli bir ┼čekilde ortadan kald─▒ran Güne┼č y─▒l─▒n─▒n kabulü mevsimlere uygun dü┼čmektedir:

- ┼×öyle ki, Ekvatorun kuzeyindeki memleketlerde, yani kuzey yar─▒mkürede Aral─▒k ay─▒ daima k─▒┼ča ve Temmuz ay─▒ daima yaza isabet eder. ┼×u da muhakkakt─▒r ki, Güne┼čin bat─▒┼č─▒n─▒ müteakip gökkubbede beliren yeni ay─▒n, aylara ba┼člang─▒ç ittihaz edilmesi de kolay bir usuldür. ─░┼čte bu sebepledir ki eskiler iki sistemi birle┼čtirip bir Güne┼č- Ay takvimi kullanm─▒┼člard─▒r.

─░slamiyetten evvelki zamanlarda Mekke'de araplar her üç senede bir kendi tabirleriyle bir bo┼č ay ilavesi suretiyle 13 ayl─▒k bir sene te┼čkilini adet edinmi┼člerdi. Ay senesi Güne┼č senesinden ll gün kadar k─▒sa oldu─čundan bu ameliye her üç senede bir yap─▒labiliyordu. Böylece Zil Hicceyi müteakip Sefer, sonra Muharrem ve tekrar bir Sefer ay─▒ ve Rebiyülevvel birbirini takibediyordu. Rivayete göre, Yemen'de Kinda Kral─▒, ─░slamdan evvel Mekke ┼čehir devletinde bir «Takvim Naz─▒rl─▒─č─▒>> ihdas etmi┼č ve bu irsi naz─▒rl─▒k makam─▒ndakiler (ki Basra körfezinde oturan Tamim a┼čiretniden seçilirlerdi) her sene Mekke'de ─░slam öncesi Hac ziyareti zaman─▒nda gerekli tebli─člerde bulunurlard─▒. Bu hal birkaç yüzy─▒l devam etmi┼čtir. Kin d an─▒n güneyde, Tamim a┼čiretinin do─čuda olmas─▒ ve Mekke'nin Arap yar─▒madas─▒n─▒n bat─▒s─▒nda bulunmas─▒ hadiselerin sadece Mekke'den de─čil, her taraftan tetkik edildi─čini gösterir.

─░LGA:

610 senesinde Peygamber Muhammed (S.A.S.) ─░slam dinini yaymakla vazifelendirilmi┼čti ve 63'2 senesinde de vefat etti. O sene Ay ve AyGüne┼č aylar─▒ yine birbirine tetabuk etmi┼čti. Bir sene evvelki bo┼č ay─▒n ilavesi a┼ča─č─▒daki ┼čekilde yap─▒lm─▒┼čt─▒ :

Normal Ay Takvimi:

Zil Kade

Zil Hicce

Muharrem

Sefer

Rebiyülevvel

Zil Hicce ...

Eski Mekke ─░laveli Takvimi:

Zil Hicce

Sefer [bo┼č ay]

Muharrem

Sefer

Rebiyülevvel

Zil Hicce

Yukar─▒daki son Zi'l-Hicce ay─▒nda Hz. Peygamber (S.A.S.) Veda Hacc─▒ için Mekke'ye gitmi┼č ve Mekke'nin eteklerinde kurulu oldu─ču Arafat da─č─▒ndaki merasirnde ┼ču me┼čhur hutbeyi irad etmi┼čti:

«Ey insanlar! Hakikat (Allah─▒n sulh ve müsalemet aylar─▒ «= e┼čhur'ulhurum» ortas─▒na kutsal olmayan bir) ay ilavesi (= nesiy)'de bulunma, küfürde ileri gitmekdir; küfre sapanlar bu ilaveyle sap─▒tm─▒┼člard─▒r : Onlar bu ay─▒ bir sene helal bir sene haram teH'tkki ederler. Bu, Allah─▒n mukaddes (haram) k─▒ld─▒─č─▒ (aylarda) gfiya bir uygunluk temin etmek içindir. Onlar Allah─▒n helal etti─čini haram, haram etti─čini helal ederler. Ve ┼čüphesiz zaman, Allah─▒n gökleri ve yeri yaratt─▒─č─▒ gündeki haline dönmü┼čtür (yani katma ayl─▒ ve katmas─▒z ayl─▒ sene bir mutabakat haline gelmi┼č vaziyettedir). Ve filhakika Allah─▒n kitab─▒nda gökleri ve yeri yaratt─▒─č─▒ günde, Allah indinde aylar─▒n say─▒s─▒ on ikidir. Bu on iki aydan dördü mukaddesdir (haram aylar = E┼čhur'ul-hurum), bunlar─▒n üçü ard arda biri ayr─▒d─▒r yani bu, Z'il-Kade, Zi'l-Hicce, Muharrem ve ┼×aban ile Cumada aras─▒nda bulunan Mudar O─čullar─▒n─▒n Receb ay─▒d─▒r. Tebli─č ettim mi? ┼×ahid ol ya Rab!»

Hutbenin bu k─▒sm─▒n─▒ izah etmek için k─▒sa bir aç─▒klama yapmak icap eder. Arabistanda ─░slamiyetten evvelki devirlerde baz─▒ aylar─▒n kutsal say─▒lmas─▒ dolay─▒siyle o aylarda kan dökmek günah addedilirdi. Biribirini takip eden üç mukaddes ay dan sonra gelen «bo┼č ay» ile dinsiz haydutlar yolcular─▒ insafs─▒zca soymaya ba┼člar, hacca gidenlere i┼čitilmedik eziyetler ederlerdi. Böylece ay ilaveleri anar┼či içindeki memlekette yeni birçok karga┼čal─▒klar─▒n kayna─č─▒ haline gelmi┼čti. Ayr─▒ca kuzey ve bat─▒ Arabistan'daki Mudar kabilesince Recep ay─▒ haram ay olarak tan─▒nm─▒┼č öte taraftan do─ču Arabistan'daki Rabi'a a┼čireti Ramazan ay─▒n─▒ kutsal kabul etmi┼čti. (Bu kutsall─▒ktan gaye y─▒ll─▒k pazar ve panay─▒rlar─▒n emniyetini temindi.)

Takvim Reformunun Sebepleri :
Hz. Peygamberin hutbesinden al─▒nan yukar─▒daki k─▒s─▒m gösteriyor ki kendisi astronomi matemati─činin kar─▒┼č─▒k neticelerinden malumattard─▒ ve bu usulü bilhassa Hicri onuncu y─▒lda ilga etti. Zira, o sene bütün Arabistan müslümanl─▒─č─▒ kabul etmi┼č, memlekette yol kesme adeti ve haydutluk da ortadan kalkm─▒┼čt─▒.

Öyleyse karneri takvimin vaz'─▒na ne lüzum vard─▒?

Bu suale kar┼č─▒l─▒k çe┼čitli cevaplar akla gelebilir :

1 - Peygamber zirai vergilerle ticaret ve sair mevzulardaki vergileri birbirinden ay─▒rm─▒┼čt─▒. Bu «reform» memleketin mali i┼čleriyle alakas─▒ olanlar taraf─▒ndan bugün tamamen benimsenmi┼č iyi kar┼č─▒lanm─▒┼čt─▒r :

- Hükumetierin mali y─▒l sonuna do─čru çektikleri s─▒k─▒nt─▒lar, vergi toplan─▒ncaya kadar bütçedeki aç─▒klar─▒ kapayabilmek için k─▒sa vadeli krediler, s─▒k s─▒k ba┼čvurulan geçici tedbirler gibi çareler aran─▒r. Mamafih ─░slam memleketlerinde devlet, zirai vergileri, gelir, ticaret, sanayi ve hayvan vergilerinden zaman itibariyle ayr─▒ olarak toplar. Bu vergiler muayyen bir sene ayni zamana dü┼čseler bile bu hal mütebaki senelerde tekrar zuhur etmez.

2 -·Ay ve Güne┼č takvimlerinin günlük ibadet vakitlerine hiçbir tesirleri yoktur. Fakat vergi ödeme zaman─▒na müessir olur. Peygamberin söyledi─čine göre müslümanl─▒kta verginin gayesi, paray─▒ zenginlerden toplamak ve fakiriere da─č─▒trnakt─▒. Zengin, y─▒ll─▒k vergisini verme hususunda 354 gün ile 365 gün aras─▒nda bir fark gözetmez: Bunu katiyen dü┼čünrnez bile. Zaten ay takviminin bir neticesi olarak evvelce verilen vergilerden ç─▒kan netice ┼čudur ki, her 33 senede bir, mükellef, normal 33 senelik vergiye ilave olarak bir senelik vergi daha ödüyordu. Ateist Rusyada olsun, dine inanan Arnerikada olsun hiçbir maliye vekili hazinenin gelirini artt─▒rmak için halk taraf─▒ndan fark─▒na vanlmadan ihtiyaçlar─▒ kar┼č─▒l─▒yan böyle bir yolu muhakkak ki ihmal etmez. Daha fazla mali imkanlar daha çok ihtiyac─▒ giderrnek demektir.

3 - Oruca gelince, bunda Ay takviminin direkt tesirleri vard─▒r. Bir an için Güne┼č takviminin kabul edildi─čini farzedelim : Mevsimlerin birisine daima Ramazan ay─▒ isabet etsin. Ekvatorun kuzeyindekiler için k─▒┼č dernek, güneyindekiler için yaz demektir. Yine farzedelim ki Peygamber «Oruç k─▒┼č─▒n sonundad─▒r.» demi┼č olsun. Bu takdirde Fransa'da halk ┼×ubatta, Arjantin'de ise A─čustosta oruç· tutacakt─▒r. Bütün ay oruç tutmu┼č bir Frans─▒z müslüman mesela ┼×ubat─▒n 27 sinde bir uça─ča atlay─▒p Boenes Aires'e gitse kutl─▒yaca─č─▒ bir ┼×eker Bayram─▒ bularn─▒yacakt─▒r. ─░┼čte bu halde, cemaatin birli─či parçalanm─▒┼č olacakt─▒r. Baz─▒ vicdans─▒z rnürailerin ekvatorun bir taraf─▒ndan di─čer taraf─▒na geçerek ömürleri boyunca asla oruç tutmayacaklar─▒ da dü┼čünülebilir.

4 - Farzedelim ki Peygamber : -- ┼×ubat ay─▒nda oruç tutunuz demi┼č olsun. Bu, Finlandiya ve Kazan (ki buralar─▒ çok so─čuk bölgelerdir) müslümanlar─▒na, ┼×ili (ki bu ayda müthi┼č s─▒cakt─▒r) müslümanlar─▒na bir zulmet olur. Bir ömür boyunca her sene ayni eza ... Ancak Ekvator civar─▒nda ya┼č─▒yan halk memnun olacakt─▒r. Fakat dincia┼člar aras─▒nda böyle bir tefrik do─čru olur mu? ─░slamiyet kürenin muayyen bir bölgesinde tatbik edilsin diye ortaya at─▒lmam─▒┼č ve fakat her ┼čeyin üstünde mukadder k─▒l─▒nm─▒┼č, her┼čeyin e┼čitli─čini kabul etmi┼č, ─▒rk, dil, renk ve mekan fark─▒ tan─▒mam─▒┼čt─▒r.

5 - Oruç dini bir vecibe oldu─ču kadar, bir disiplindir ve me┼čakkate katlanmak hususunda bir tecrübedir. Dünyevi cephesini nazar─▒ itibara al─▒rsak Ramazan─▒n mevsimden mevsime de─či┼čmesi, ferdi her mevsim ┼čartlar─▒ alt─▒nda bu disipline al─▒┼čt─▒r─▒r. Fert s─▒cak yaz mevsiminde oldu─ču gibi so─čuk k─▒┼č günlerinde de mahrumiyete katlan─▒r. Bu devaml─▒ de─či┼čme, ferdin s─▒hhati üzerinde müsbet tesir icra eder ve günde birkaç ö─čün yeme─čimizi durmadan hazmetmekle vazifelendirilmi┼č mi─čdemizin senelik <

6 - Ayni hal Hac için de varittir. Hac Mekke'den daima ayni mevsime dü┼čse idi, bu mevsim dünyan─▒n di─čer yar─▒mküresindeki dinda┼člar─▒n dini vazifelerini ifa etmelerinde bir kolayl─▒k sa─člamazd─▒. Mesela benFransa'da tatilimi yaz aylar─▒nda yapar─▒m. Mali durumumu sarsmadan ba┼čka bir zaman Hacca gitmem mümkün olm─▒yabilir. (Ayn─▒ zamanda Kur'ancia ┼ču da vard─▒r : - Ulu Tanr─▒, di─čer dünyada oldu─ču gibi bu dünyada da bize iyiyi ver.) Ay takvimi dolay─▒siyle Hacc─▒n tatilimi geçirdi─čim bir mevsime dü┼čmesini intizar edebilirim. Buna mukabil, mesela s─▒hhatim dolay─▒siyle yaz─▒n çok s─▒cak olan Mekke'ye yaz tatilim esnas─▒nda gitmem mümkün olm─▒yabilir. Bu takdirde birkaç sene bekliyebilirim.

Hülasa:
Hangi yönden bak─▒l─▒rsa bak─▒ls─▒n, Hz. Peygamber taraf─▒ndan ortaya at─▒lan ve yap─▒lan takvim reformu be┼čer karakterine gayet güzel uymu┼č ve sadece bir bölge camias─▒n─▒n de─čil,~fakat bütün dünya camias─▒n─▒n alaka ve ruhuna tetabuk etmi┼čtir. Dedelerimizin gayretlerini ┼čükranla kar┼č─▒l─▒yal─▒m: ┼×imdi Finlandiya'dan Ümit Burnu'na, Kanada'dan Arjantin'e, Mekke'den Çin'e, Amerika'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya ve yine Mekke'ye kadar vüsatimiz var. Allah─▒m, bu kulunu koru, bütün milletleri himaye et. Allahumme salli Ala Muhammed.


Bu Makaleye Ait Ele┼čtiri Makaleleri
# Makaleler Ad─▒
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 19.06.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...