E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Yemini Gamus Risalesi

 Kitap Detay─▒ Kitap No : K-  
Yazar Ad─▒ ─░lim Dal─▒ Konusu Dili
Mustafa Sabri (┼×eyh├╝lislam) F─▒k─▒h Osmanl─▒ca
├ľzelli─či Terc├╝me Eden
Hanefi   Nuri Derdiyok
       
Makale No: 2208 Hit : 8758 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazar─▒na ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakk─▒ndaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Ad─▒
1 Yeni M├╝ctehidlerin K─▒ymeti ─░lmiyesi
2 Yemini Gamus Risalesi
3 Sayd─▒ Hat─▒r
4 Savm Risalesi
5 Muhtarat min e┼č ┼×iir el Arabi
6 Mevk─▒f├╝l Be┼čer Tahte Sultanil Kader
7 Mevk─▒f├╝l Akli vel ─░lmi vel Alem min Rabbil Alemin ve ─░badihil Murselin
8 MesÔÇÖelet├╝ TercemetiÔÇÖl-KurÔÇÖ├ón
9 Kitab─▒ Reddi Ala ma fiI Kavlil Ceyyid miner Redy
10 Kavli fi el Mereti ve Mukarenetuhu bi Akvalin Mukallidetin bi el Garbi / ┘é┘ł┘ä┘Ő ┘ü┘Ő ěž┘ä┘ůě▒ěúěę
11 ─░slamda ─░mameti K├╝bra
12 ─░man Namaz ve Oru├ž hakk─▒nda Risale
13 Ha┼čiye ala Kitab Netaic el Efkar
14 en Nekiru ala M├╝nkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel ├ťmme
15 el-Kavl├╝ÔÇÖl-Fasl Beynellez├«ne Y├╝minune Bil Gaybi Vellezine La Y├╝minun
16 Dini M├╝cedditler Yahut T├╝rkiye ─░├žin Necat ve ─░tila Yollar─▒nda Bir Rehber
17 (Meseleler) Dini ─░slamda Hedefi M├╝naka┼ča Olmu┼č Mesail

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Ad─▒

Yazara ait makaleler
# Makaleler Ad─▒
1 Yemini Gamus Risalesi
2 Dini ─░slamda Hedefi M├╝naka┼ča Olan Mesailden Musiki

Yazar Hakk─▒ndaki Tan─▒t─▒m Makaleleri
# Makaleler Ad─▒

├ľzeti
read here cheat wifes unfaithful wives
read here read read
click beautiful women cheat what makes husbands cheat
treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
bystolic coupon 2013 bystolic add on copay card bystolic generic alternative
cialis discount coupon cialis coupon coupons for prescription drugs

Yay─▒n Bilgileri
Yay─▒nland─▒─č─▒ Kaynaklar
Yay─▒nland─▒─č─▒ Tarih
Yay─▒nland─▒─č─▒ Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazd─▒r/Print]

Yemîn-i Gamûs Risalesi (Transkrip)

Cenab-─▒ Hak ve feyyaz-─▒ mutlak emiru’l-mu’minin ve halifetun bi’l-hakk─▒ Seyyidu’l-murselin padi┼čah-─▒ ┼čeriat medar u ┼čehni┼čah-─▒ mulhemiyyet-i ┼čiar efendimiz hazretlerini madame’l-melevan taht-─▒ muallay─▒ hilafette daim ve berkarar buyursun.Amin.

Bi’l-cumle me’mur’in-i devlet-i ebed-i muddet Osmaniyyelerini r─▒zay─▒ kudsiyyeti ihtivay-─▒ hilafet-penahileri, daire-i munciyyesinde ifay─▒ vazife-i sadakat u muadelete sevk edecek usul-i mustahsine ve me┼čruadan olmak uzere mahza me┼čr─▒k-─▒ tecelliyat-─▒ hikmet u keramet oldu─ču musellem bulunan kariha-i munevvere-i ┼čahanelerinin en muhim ve en mulhiman asar-─▒ aliyye ve mumtazesinden addolunma─ča lay─▒k olan “ tahlif’ usul-i muttehizesine dair hasbe’l-vesile nacizane oldu─ču kadar sad─▒kane baz─▒ mulahazat-─▒ daiyanenin nazargah-─▒ akdes-i humayunlar─▒na arz-─▒ vaz’─▒ ile bir hizmet-i mucibu’l-mefharet ibraz eylemek niyyet-i halisanesinde bulunuyorum.

┼×imdiye kadar icray─▒ tahlif icin murettep ve mukarrar olan llZat-─▒ ┼čevket simat hazret-i Padi┼čahiye ve devleti-i aliyyelerine sad─▒kane ifay─▒ hizmed edece─čine” ibaresi, kavaid-i f─▒khiyye nokta-i nazar─▒ndan tetkik ve tahlil edildikde aksam-─▒ yeminden Yemin-i mun’akideye, yani kaili yemininde bar ve sabit olmazsa itay-─▒ keffaretle tahlis-i nefs edebilmesi mumkun olan bir yemine raci oldu─ču goruluyor. Gerci r─▒zay-─▒ meyamin-i irtizay-─▒ z─▒llullahileri, daire-i felah-─▒ bah┼časmda hudane-gerde ifay-─▒ vazife- mefruda eylememek zaten dunya ve ahirette mutecassenin yakas─▒na mehlik-i y─▒lan gibi sar─▒lan bir vebal-i azimi, bir mesuliyet-i muhakkay─▒ mustelzim olmak icin kafi ise de aynca yemini ile de merkez-i metin, s─▒dk-u sadakadden ser-i mu inhiraf edememe─če mecbur eylemek, multelzim-i ali bulundu─ču cihetle e┼čedd-i azab-─▒ ─░lahiye ducar olma─č─▒ mucib olan yemin-i gamus suretinde icras─▒ muvaf─▒k-─▒ maslahat olaca─č─▒ varid-i hat─▒r-─▒ kemteranemdir. Emr-i tahlifte murettep ve mukarrar olan ibare-i sab─▒ka ise mustakbele  ait oldu─čundan yemin-i gamus bulunam─▒yor. Cunki Yemin-i gamus, fukahay-─▒ izam hazerat─▒nm ta’riflerine nazaran amden kizb uzerine yemin eylemektir. Halbuki istikbalde yapmamak fikr-i itikadmda oldu─ču bir ┼čeye yapaca─č─▒m demek, kelam─▒n itikada mutab─▒k  lmamas─▒ndan ibaret bulundu─ču icin Mutezile’den Nazzam mezhebine gore buna kizb denilebilir ise de eimme-i Ehl-i sunnet indinde bir kelam─▒n kizbi, mutekellimin itikad─▒na de─čil, vaki ve nefsu’l-emre mutab─▒k olmamas─▒na mutevakk─▒fd─▒r.  

─░stikbale ait mevadda ise vaki ve nefsif 1-emr henuz tayin edilemeyece─činden velev f─▒kru itikad─▒n─▒n hilaf─▒na olarak telaffuz olunan yeminde vak─▒a mutabakat ve adem-i mutabakat nazar─▒ndan - halifm kizbiyle hukmolunamaz ki yemin-i gamusun ta’rifi bunun hakk─▒nda kabil-i intibak olsun. An─▒n icundir ki fenni celil-i f─▒k─▒hta yemin-i gamusun mahluf-u aleyhi yaln─▒z mazi ile hal suretlerine hasredilerek suret-i istikbaliyyesinden asla bahs olunmuyor.

O halde meri’yyul-icra olan yeminlerin samimiyetten ari oldu─ču takdirde yemin-i gamus nevinden olmalar─▒ laz─▒m gelecek bir tarza irca ve ifra─č─▒ icun tahlife me’mur olan zat, istikbale delalet eden ibarey-i sab─▒kaya bedel-i maziyi veya hal-i mufid bir ta’bir olmak uzere mesela “fikr ve r─▒iyyeti zat-─▒ ┼čevket simat hazret-i hilafet penahiye ve devleti aliyyelerir─▒e sad─▒kane ifay-─▒ hizmedden ibaret oldu─čuna”  [1] tahlif eder, yahud - hem o buyuk gunah─▒ hem de keffareti mustelzim olmak icun - fikr-i niyyeti bundan ibaret oldu─čunu ibare-i kadimeye ilave ettirirse f─▒kr ve niyyetin - hatta vaki ve nefsu’l-emirde - neden ibaret oldu─ču istikbale kalmaks─▒z─▒n halifm kendisince teayyun etmi┼č olan umuru maziyye veya haliyyeden bulundu─ču ve nitekim “edece─čine” kelimesine muntehi olan bir cumle ile “oldu─čuna” kelimesine muntehi olan bir cumle aras─▒ndaki fark─▒n da bu hakikati muvazzahan gosterdi─či gibi, bu suretde kailin itikad─▒ her ne ise, vaki ve nefsu’l-emirde onun ayn─▒ oldu─čundan evvela adem-i mutabakat-─▒ saniye adem-i mutabakat─▒ istilzam ederek matlub oldu─ču uzre Ehl-i sunnetin ta’rif eyledikleri kizb dahi tahakkuk eder ve binaenaleyh Yemin-i gamus nev’inden olmas─▒nda hic ┼čübhe kalmaz.

Tahlifin el-haletu hazihi mer’i olan suret-i icras─▒yla abd-i daiy-i kemterlerinin istihrac etti─či ibare aras─▒ndaki fark─▒n hulasas─▒, ┼čimdiye kadar tahlif, bir f─▒il-i istikbali uzerine icra edildi─či halde daiy-i ahkarlannm usulunde, fiil-i mezkurun mazi haline getirilmesi ve usul-i kadimeye nazaran halifin itikad─▒yla vaki ve nefsu’l-emir ba┼čka ba┼čka ┼čeylerden ibaret iken usul-u maruza-i fakiranemde itikad─▒ halifle nefsuT-emrin tevhidine muvaffakiyet has─▒l olmas─▒d─▒r ki bu vechile meal-i ibarede husule gelen fark ve tefavut dakik oldu─ču nisbetinde ┼čayan-─▒ ehemmiyettir.

Bundan sonra Yemin-i gamustan da tevbe ve isti─čfar ile tahallus edebilmek ihtimaline gelince bu babda tevbe ve isti─čfar tarik-i dalal-u i’vicacdan nedamet-i sahiha ile katiyyen tashih-i niyet ve kesb-i salah u istikamet eylemekten ibaret olmakla matlub husule gelmi┼č bulunaca─č─▒ndan, bu ihtimal, usul-i maruza-i acizanemin noksan─▒n─▒ de─čil, belki kifayet ve muhassenat─▒m isbat edecek umurdand─▒r.

Heman-─▒ Cenab-─▒ Hak Kur’an-─▒ Kerim ve ┼čer-i kavimi hurmetine mubarek yed-i mueyyide-i hilafet-penahilerine bir vediay-─▒ ─░lahiye olan kaffe-i ibadm hukuk ve mesalihi ictin ila yevmi’l-k─▒yam bir daman-─▒ bi imtinan h─▒fz u himayet, bir timsal-i alu’lal adl-u merhamet olmak uzere vucud-i nusret-i mev’ud-u z─▒llullahilerini uzerimizde ┼čems-i taban-─▒ fuyuzat gibi daim ve ber karar buyursun Allahumme. Amin.

 

Huzur-i humayun-i cenab-─▒ mulukaneleri ders-i ┼čerif─▒ muhatablar─▒ndan el-abdu’d dai ez- zaif
Mustafa Sabri

 


 • [1]  Bu ibareye bir de “ile’l-ebed” kayd─▒ ilave eylemek faideden hali de─čildir. Maamaf─▒h “ibaret”kelimesinden mustefad olan hasr buna hacet de b─▒rakmaz. Halbuki tahlifm lafz-─▒ kadimi i┼čbu “ile’l-ebed” kayd─▒-─▒ ihtiyatisinin makam─▒na kaim olmak meziyyetini haiz olan “ibaret” kelimesinden dahi halidir.


 • Bu Makaleye Ait Ele┼čtiri Makaleleri
  # Makaleler Ad─▒
  Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

  ! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
  ├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

  Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Muhammed Ender / 13.06.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

  Hesap ─░┼člemleri

  ├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

  Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...