E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Kameri Aylar─▒n Tesbiti ve Ramazan─▒n Ba┼člang─▒c─▒

 Kitap Detay─▒ Kitap No : K-  
Yazar Ad─▒ ─░lim Dal─▒ Konusu Dili
Sadreddin Y├╝ksel
├ľzelli─či Terc├╝me Eden
 
       
Makale No: 2198 Hit : 9100 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazar─▒na ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakk─▒ndaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Ad─▒

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Ad─▒

Yazara ait makaleler
# Makaleler Ad─▒
1 Kameri Aylar─▒n Tesbiti ve Ramazan─▒n Ba┼člang─▒c─▒

Yazar Hakk─▒ndaki Tan─▒t─▒m Makaleleri
# Makaleler Ad─▒

├ľzeti
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
cheats the unfaithful husband married woman looking to cheat
treatment of aids history of aids aids pictures
what are aids symptoms hiv aids facts new hiv treatment
doxycycline doxycycline doxycycline
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill

Yay─▒n Bilgileri
Yay─▒nland─▒─č─▒ Kaynaklar
Yay─▒nland─▒─č─▒ Tarih
Yay─▒nland─▒─č─▒ Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazd─▒r/Print]

Kameri Aylar─▒n Tesbiti ve Ramazan─▒n Ba┼člang─▒c─▒ÔÇő

Kameri Aylar─▒n Tesbiti ve Ramazan`─▒n Ba┼člang─▒c─▒  [1]

Mübarek Ramazan ay─▒ ─░slam Alemini (hulülü ile) ┼čereflendirmek üzere iken, geçen senelerde oldu─ču gibi bu sene de yine, (dini devletin vesayetine -emrine- veren bize has Laisizm anlay─▒┼č─▒…) Diyanet ─░┼čleri Ba┼čkanl─▒─č─▒n─▒n a─čz─▒yla; Müslümanlar─▒n bu ibadetine kar─▒┼čmak, bozmak ve ifsad etmek niyetindedir.

Ba┼čkan─▒ konu┼čturuyor, sarih ve aç─▒k ─░slami naslarla ters dü┼čen beyanatlarda bulunduruyor. Mesela Say─▒n Diyanet ─░┼čleri Ba┼čkan─▒ konu┼čmas─▒n─▒n bir yerinde “Kameri ay ba┼člar─▒, dini gün ve bayramlar─▒n─▒ tesbit etme görevi kanunen Kandilli Rasathanesi’nindir…─░slam aleminde bir yerde görülünce her yerde Ramazan’─▒n ba┼člamas─▒ söz konusu de─čildir…” deyip i┼čin içinden s─▒yr─▒l─▒yor…
Asl─▒nda Laiklik ad─▒na bu gibi meselelere kar─▒┼čmamak gerekirdi.

Zira cihan┼čümul ─░slam nizam─▒n─▒n binlerce maddesini mer’iyetten kald─▒ran düzenin Anayasas─▒ bile nedense ─░slam’─▒n iki maddesini müdahaleden istisna etmi┼čtir: ─░badetin zaman─▒n─▒ tesbit etmek ibadetin mukaddimesidir, ┼čart─▒d─▒r, tamamlay─▒c─▒s─▒d─▒r. O takdirde ibadetin bir ┼čart─▒ olan “zaman─▒n─▒ dini ölçülere göre tesbit etmek” de Müslümanlar─▒n hakk─▒d─▒r. Yani ibadet edenlerin hakk─▒d─▒r. Bu hak ne anayasan─▒nd─▒r, ne düzenindir, ne de Kandilli Rasathanesinindir.
Bu baptaki tesbitin ölçüsü de, esas─▒ da rü’yettir. Hilali görmektir.

Peygamberimiz bütün Müslümanlara bunu emretmektedir:
Hilal göründü─čü zaman oruç tutun. Hilal göründü─čü zaman da bayram edin. E─čer hava bulutlu ise-ay görünmezse- ┼×aban’─▒ otuz gün olarak tamamlay─▒n.” (Buhari-Müslim)[2]
Di─čer bir rivayet de ┼čöyledir: “E─čer hava bulutlu olursa otuz gün oruç tutunuz…”[3]

Demek ─░slami ibadet olan oruç ve bayramda, rü’yet-hilal (hilali görmek) esas olarak kabul edilmi┼čtir. Hesaba da, takvime de yer verilmemi┼čtir.Çünkü rüyette yan─▒lmak olmaz. Fakat hesapta, takvimde ve rasatta vaki olur. Rasathanelerin, hesaplay─▒c─▒lar─▒nda bile kendi aralar─▒nda ihtilafa dü┼čmeleri, bu gerçe─či aç─▒kça göstermektedir.

Bu meselede ┼ča┼čmayan, de─či┼čmeyen hatta ─░slam alemiyle beraberli─čimizi sa─člayan yegane ölçü rü’yettir; hilali görmektir. Türkiyemizde rü’yet esas olarak kabul edilirse ki: ─░slama göre esast─▒r (yukar─▒daki hadisler meydandad─▒r) ve ayr─▒ca ihtilaf-─▒ metali’ -Ufuklar─▒n ayr─▒l─▒┼č─▒- hükmü nazar-─▒ itibara al─▒nmazsa ki, üç büyük imamdan Hanefi,[4]  Hanbeli ve Maliki’ye[5]  göre, oruç mevzuunda mutlak surette nazar-─▒ itibare al─▒nmam─▒┼čt─▒r. Ve ┼×afii mezhebinde de hakim, rü’yete dair muteber ┼čahidli─če dayanarak oruca hüküm verirse “─░htilaf-─▒ Metali” hükümsüz kal─▒r. Yani ┼×afiiler de metali’lerin (ufuklar─▒n) ihtilaf─▒na ra─čmen bu takdirde Hanefi’ler gibi oruç tutmak zorundad─▒rlar. [6]
Bu iki hususa riayet edilirse oruç ve bayramlar mevzuunda bizim ile di─čer ─░slam alemi aras─▒nda hiçbir farkl─▒l─▒k kalmaz. Ve bugün umum ─░slam aleminin ┼čiddetle muhtaç oldu─ču birlik ve beraberli─če do─čru, ilk ad─▒m at─▒lm─▒┼č olur.

Astronomik hesaplara yer vermeyen ba┼čka bir hadis rivayeti daha var. ┼×öyle ki:
Hilali görünceye kadar oruç tutmay─▒n ve hilali görünceye kadar da bayram yapmay─▒n.”[7] 

Bu k─▒sa ve özetleyici aç─▒klamadan sonra Mü’min karde┼člerime ┼čöyle seslenmek istiyorum:
Türkiye Müslümanlar─▒ olarak oruç ve dini bayramlar meselesini bir tak─▒m resmi beyanlara b─▒rakmamal─▒y─▒z. Onlar─▒n bu mevzudaki gayr-i ─░slami fetvalar─▒na uymamal─▒y─▒z. Çaresini kendimiz bulmal─▒y─▒z. Yani adamlar─▒m─▒z─▒ gönderelim, gözetlesinler. Bu ─░slami bir vecibedir. Di─čer taraftan da ─░slam alemini dinleyelim. Ona kulak verelim. Çünkü Türkiye hariç, umum ─░slam alemi Ramazan ile dini bayramlar─▒ tesbit hususunda rü’yeti esas kabul ederek anla┼čm─▒┼čt─▒r. Bir yerde görüldü─čü takdirde oran─▒n Kad─▒’s─▒ radyo ve televizyona ç─▒kar, bütün dünyaya ilan eder. Ve di─čer ─░slam alemi de oruç tutmakta olsun, bayram etmekte olsun hakl─▒ olarak ona uyar.

─░slam─▒n sarih emri, kameri aylar─▒n ba┼člar─▒n─▒ tesbit hususunda, rü’yeti esas olarak kabul etmektedir. Türkiye hariç, ─░slam alemi bu emri tatbik etmektedir. ─░htilaf-─▒ Metali’a (ufuklar─▒n de─či┼čmesine) gelince; o da üç mezhebe göre suret-i kat’iyede hükümsüzdür. Dünyan─▒n herhangi bir yerinde rü’yet ┼čahitlerini dinlemi┼č, Kad─▒ taraf─▒ndan Ramazan ve yahut Bayram ilan edilirse, ─░htilaf-─▒ Metali’ ┼×afiiler içinde geçersiz olur. Zira, ─░slamda co─črafi hududlar─▒n hiçbir de─čeri yoktur. Bütün yer yüzü mü’minler için birdir.

Bu dini meselemizi düzenin adamlar─▒na b─▒rakmayal─▒m dedim: Çünkü, onlar; ─░slami manada liyakat aramayan, mevcut düzene borçludurlar. Onlar, bu düzen sayesinde o mevkilere gelmi┼člerdir. Yoksa o kudsi makamlar─▒n yak─▒n─▒ndan bile geçemezdiler. Çünkü Türkçe tercemeler hariç, direkt olarak as─▒l ─░slami kaynaklardan istifade edebilecek ilmi seviyeden mahrumdurlar. Sözün k─▒sas─▒ düzene borçludurlar…

Onun için ─░slam─▒n de─čil, düzenin istikametinde fetva ç─▒kartmak, düzene yaranmak ve daha iyi bir makam ve istikbale sahip olabilmek için daha büyük yat─▒r─▒mlarda bulunmak onlar─▒n ┼čan─▒d─▒r. Ve ayn─▒ zamanda normal haklar─▒d─▒r.

Demek istedi─čim oruç, dini bayramlar ve benzeri meselelerde bu zevatlardan müsbet ve do─čru bir ┼čey beklenemez! Onlar, ─░slam─▒n görü┼čünü söylemek kudretine sahip de─čillerdir. Vesselam…

Kameri Aylar─▒n Tesbiti Ve Ramazan─▒n Ba┼člang─▒c─▒ II
Geçti─čimiz senelerde baz─▒ gazetelerde yay─▒nlanan “Kameri aylar─▒n tesbiti” ba┼čl─▒kl─▒ yaz─▒ma ┼čunu da ilave etmek istiyorum. Say─▒n Diyanet ─░┼čleri Reisi düzenledi─či bas─▒n toplant─▒s─▒nda, geçen y─▒llarda ─░stanbul’da toplanan “Rü’yet-i Hilal Konferans─▒”n─▒n ald─▒─č─▒ karar─▒ lütfederek aç─▒klad─▒. Gördük ki mezkur karar aldatmaca, fantezi ve hiç bir müslüman─▒ ba─člamayan bir karardan ba┼čka bir ┼čey de─čildir.

Evet orada al─▒nan karar maalesef ─░slami bir ölçü olan “Rü’yet-i Hilal”e göre de─čil, ancak hesaba göredir, takvime göredir. Rü’yete göre olmu┼č olsayd─▒ daha Ramazan’a bu kadar zaman varken Ramazan’─▒n ilk günü nas─▒l tayin edilirdi. Do─črusu bu fakir milletten al─▒n─▒p o kongreye kat─▒lan zevatlara bilhassa Tarabya Oteli gibi bir yerde sarf edilen paraya çok yaz─▒k oldu. Çünkü Kongre ile hiçbir ┼čey de─či┼čmedi. Hiçbir ─░slami karar al─▒nmad─▒. Üstelik say─▒n Reisin, ┼ča┼čmazl─▒─č─▒na kuvvetle iman etti─či Kandilli Rasathanesi taraf─▒ndan yap─▒lan takvimlerin yanl─▒┼čl─▒─č─▒ ortaya ç─▒kar─▒ld─▒. Yani ─░slami ölçüler u─črunda de─čil, pisi pisine Türkiye’nin milli hissi rencide oldu. Onlar─▒n hatal─▒ oldu─ču kabul edildi.

Bir de say─▒n Reisi Kongre karar─▒n─▒ birle┼čtirici buldu─čundan ötürü memnuniyetlerini bildirmi┼člerdir. ┼×a┼č─▒lacak ┼čey, say─▒n Reis neden bu kadar sevinmi┼čtir. Oysa ki üzülmeli idi. Çünkü ─░slam dünyas─▒n─▒n, efendimizin yer vermedi─či bir metodun-mesela hesab─▒n, takvimin- ─▒┼č─▒─č─▒ alt─▒nda beraberce oruç tutup beraberce bayram yapmas─▒ bizim için gaye de─čil. As─▒l gaye, ─░slami ölçüler içerisinde beraberce hareket etmesidir. ─░┼čte bizi sevindirecek budur ve bu olmal─▒d─▒r. ┼×üphe yok ki, Kongrenin ald─▒─č─▒ karar bu haliyle hiç de sevindirici de─čil, aksine çok üzücüdür. Zira, Resulullah’─▒n bu hususlarda bize gösterdi─či düsturlara kar┼č─▒ ç─▒kmaktad─▒r. Binaenaleyh ba┼čkan─▒n mezkur karara kar┼č─▒ izhar buyurdu─ču memnuniyetin sebebini bir türlü anlayamad─▒k. E─čer reis, sadece karar ─░slamiyete ters dü┼čtü─čü için memnun olmu┼čsa, o bizi ilgilendirmez.

┼×imdi say─▒n ba┼čkan─▒ kö┼čeye s─▒k─▒┼čt─▒rmak için burada birkaç sual sormak istiyorum:
Say─▒n Alt─▒kulaç, (24 Temmuz ak┼čam─▒ Ramazan Hilali ülkemizin hiçbir yerinde, hatta en bat─▒daki ─░slam ülkesi olan Fas’ta bile görülmeyecektir. Ancak Bat─▒ Afrika sahillerinde ve bat─▒ya do─čru giderken görülebilir) diye konu┼čmu┼čtur. Peki bizde ve yahut ba┼čka herhangi bir ─░slam ülkesinde hilal görülürse, af buyurun, say─▒n ba┼čkan, yalanc─▒ durumuna dü┼čmez mi Onun gibi bir zat─▒n biraz ihtiyatl─▒ konu┼čmas─▒ gerekmez miydi.

Neye dayanarak bu kadar kesin kehanetlerde bulunuyor. Biliyorum, hesaba dayand─▒─č─▒n─▒ söyleyecek, ama hesap bu kadar kesin olsayd─▒ o vakit ─░slam, aylar─▒n tesbitinde Rü’yet-i de─čil hesab─▒ esas olarak kabul edecek idi. Bak─▒n─▒z rasathane hesab─▒na dayal─▒ Türkiye’de bas─▒lan tüm takvimlerin yanl─▒┼čl─▒─č─▒n─▒ ba┼čkan Tayyar da kabul etmi┼čtir. Kabul etmi┼čtir ki Ramazan, takvimlerimizin hesab─▒ndan bir gün önce kutlanacakt─▒r diyor. O halde hesapta bir kesinlik yoktur. Hesapta yan─▒lmak mümkündür.

Yine sorular─▒m─▒za devam edelim:  Mesela 23 Temmuz ak┼čam─▒ Ramazan hilali herhangi bir ─░slam ülkesinde bir, iki ve yahut daha fazla Mü’min ki┼čiler taraf─▒ndan görülürse ve bunlar─▒n ┼čahitlikleri de ─░slam Kad─▒’s─▒ taraf─▒ndan ilan edilirse, Reis bey o zaman ne diyecek, Biliyormusunuz “Öncede hilalin yoklu─čuna hükmeden hesab─▒n görü┼čü, ┼čahidlerin ┼čahidli─čine tercih edilir. Yani ┼čahidlerin ┼čahitlikleri kabul edilmez. Ancak hesaba göre amel edilir,” diyecektir. Gerçekten reisin görü┼čü budur. Belgelerle de tevsik edebiliriz…Reisinki budur. Ama ─░slam’─▒n görü┼čü ise tam bunun tersidir. Yani hesaba de─čil, ┼čahitlerin kavline itibar edilir.

Dahas─▒ var, say─▒n Haf─▒z Tayyar, bas─▒n toplant─▒s─▒nda ┼čunlar─▒ da söylemi┼čtir: “Ülkemizde ve bütün ─░slam dünyas─▒nda da bu Rü’yet-i Hilal’in Bat─▒ Afrika sahillerinde ve bat─▒da görülmesine itibar edilerek 25 Temmuz günü oruca ba┼članacakt─▒r” ifade bu.-Rü’yete itibar edilerek- yaln─▒z kelam─▒n siyak ve sibak─▒n yard─▒m─▒yla anla┼č─▒l─▒yor ki, Tayyari iddias─▒na göre hilal, ─░slam ülkelerinde pek görülmeyecektir. Daha ziyade gayri ─░slami ülkelerde görülecektir. Bu itibarla hilal, gayrimüslimler taraf─▒ndan da radyo ve televizyon ile dünyaya ilan edilirse bu ┼čahidlik ve yahut bu ilan dinen geçerli say─▒l─▒r m─▒. ┼×üphesiz ki say─▒lmaz. Çünkü ┼čahidlerin, bütün mezheplere göre, müslüman olmas─▒, hatta fas─▒k olmamas─▒ ┼čart oldu─ču gibi, ilan edenin de kad─▒ olmas─▒ ┼čartt─▒r.
Öyle ise reis bu çok önemli noktay─▒ niçin kapal─▒ b─▒rakm─▒┼čt─▒r. Ve bunun üzerinde hiç durmam─▒┼čt─▒r, neden “Bu Rü’yete itibar edilir…” demekle çok yanl─▒┼č intibalar b─▒rak─▒l─▒r.

En sonda say─▒n ba┼čkan benim ekleyece─čim ┼ču birkaç cümleye de lütfen tahammül etsin: “Per┼čembenin geli┼či Çar┼čambadan bellidir” derler ya! Çok do─črudur. Zaten mahut Kongrenin ne mal oldu─ču birinci günde bile anla┼č─▒lm─▒┼čt─▒. Çünkü say─▒n Tayyar ile O’nun velinimeti bulunan Dr. Lütfi Do─čan beyler kongreye kat─▒lan bütün delegeler nam─▒na solcu, sosyalist, Lübnan delegesi Suphi Salih’i konu┼čturdular.
Aman Allah’─▒m! Adam ne herzeler yedi, ne hatalar i┼čledi! Asl─▒nda bir edebiyat hocas─▒ olan bu zat, büyük bir müctehid ve müfessir edas─▒yla ba┼člad─▒, ayetlerle hiç alakas─▒ bulunmayan ┼čahsi görü┼člerini ayetlerin içine sokmaya… Bir zorlama, bir münasebetsizlik, bir tahrif ki sorma…─░┼čte biz tam orada bu kongrenin sadece ┼čekli bir kongre oldu─čunu ve bundan ─░slam’a uygun bir karar─▒n ç─▒kmayaca─č─▒n─▒ kesinlikle anlad─▒k. Birinci gün reisin yapt─▒─č─▒ aç─▒l─▒┼č konu┼čmas─▒ ve onu takip eden Suphi Salih’in saçmalar─▒yla geçti. Ertesi gün ise delegeler d─▒┼č─▒nda hiç yetkili bir din alimi içeri al─▒nmad─▒, konu┼čturulmad─▒. Ve böylece meydan tamamen yetkisiz etiketlere kald─▒. Onun içindir ki Rü’yet-i Hilal kongresinde ─░slami ölçü olan Rü’yet, esas olarak kabul edilmedi.

Tekrar ediyorum, kabul edilmi┼č olsayd─▒, bundan sekiz ay önce Ramazan’─▒n birinci günü tayin edilmezdi. Bu aç─▒k gerçektir…┼×imdi biz Türkiye Müslümanlar─▒ olarak bu meselemizi de yine ─░slam’─▒n gösterdi─či ölçüler ve esaslar içerisinde hal etmeye çal─▒┼čaca─č─▒z. Hiç kimse bizi merak etmesin.

Kameri Aylar─▒n Tesbiti III
Sab─▒rla zaman mefhumu içerisinde her ┼čey daha güzel ve daha net olarak anla┼č─▒labilir. Mesela Ramazan Bayram─▒ münasebetiyle bir bas─▒n toplant─▒s─▒ düzenleyen Tayyar Alt─▒kulaç, bu sefer daha iyi anla┼č─▒lm─▒┼č oldu. Yani a┼č─▒r─▒ derecede laik zihniyetli bir ki┼či oldu─ču bütün ç─▒plakl─▒─č─▒yla meydana ç─▒kt─▒. Aksi takdirde, Suudi Arabistan’da iki ┼čahidin ┼čehadetiyle sübut bulan rü’yet-i hilali çi─čneyerek Bayram gününde oruç tutulabilir miydi. Fakat maalesef…Orada bayram günü bile oruç tutabilmi┼čtir. Çünkü ba─čl─▒ bulundu─ču laik düzende bayram ile oruç ölçüsü rü’yet de─čil, hesapt─▒r. Takvimdir. Oysaki hilal, Suudi Arabistan’da ┼čahitler taraf─▒ndan görülürken hesaba göre daha görülmesi imkan dahilinde de─čildi. Bu sebeple laik reis iki ┼čahidin ┼čehadetine de─čil, yine hesaba, yine takvime, yine rasada uymu┼čtur.

Bu zihniyete sadakat ve ba─čl─▒l─▒k ancak bu kadar olabilir. Do─črusu! Say─▒n Reis düzene sadakatini göstere dursun, biz gelelim meselemize: ┼×imdi reisin Suudi Arabistan’da bayram günü orucunu bozmamas─▒, ─░slam ┼čeraiti aç─▒s─▒ndan ele al─▒nd─▒─č─▒ zaman dört mezheple son derece ters dü┼čmesi hemen görülür. Her ne kadar laik düzene uyuyorsa da. Çünkü üç mezhebe-Hanefi, Hanbeli, Malikiye- göre hilal meselesinde hesaba hiç yer verilmemi┼čtir.
Geriye ┼×afii mezhebi kal─▒yor: O mezhepte de e─čer hesapla rü’yet çat─▒┼č─▒rsa, mesela bir taraftan iki adil ┼čahit hilali gördük dese, öbür taraftan da hesapç─▒lar hay─▒r hesap düsturlar─▒na göre bu gece hilali görmek mümkün de─čildir diye iddia ederlerse, ┼×afii ulemalar─▒nca mutlak surette adil ┼čahitlerin ┼čahitli─či tercih edilir. Hesapç─▒lar─▒n sözüne hiç itibar edilmez. ┼×afii ulemalar─▒ndan yaln─▒z Süpki “Bu surette hesap tercih edilir” demi┼čse de alimler taraf─▒ndan gereken cevab─▒ alm─▒┼čt─▒r. Demek iki ┼čahit ┼čehadette bulunduktan sonra art─▒k hesap mesap hepsi çöp tenekesine at─▒l─▒r. Hiçbir de─čeri kalmaz. Zira Hz. Peygamber, ┼čahitli─či kesin bir inanç gibi kabul etmektedir.

Kendisini hatal─▒ yoldan kurtarmak gayesiyle bu mevzuda say─▒n Reise samimi bir tavsiyem olacakt─▒r: Her ne kadar kendisi Arapça yaz─▒lm─▒┼č eserlerden istifade edemiyorsa da yüksek din kurulunda bilenler var. Say─▒n Reis onlar─▒n yard─▒m─▒yla lütfen ┼×afii ulemas─▒ndan Remli’nin el Feteva adl─▒ eserine ve ayn─▒ zamanda ─░bnu Abidin Ha┼čiyesinin ikinci cildinin 92. sahifesine baks─▒n ve hakl─▒l─▒─č─▒m─▒z─▒ gözleriyle görsün. Do─črusu ülkemizde görünürde en yüksek dini makam─▒ i┼čgal eden bir zat─▒n hiç ─░slam─▒ bilmiyormu┼č gibi konu┼čmas─▒ Müslüman halk─▒m─▒z─▒ cidden üzmekte, hatta rencide etmektedir.

Hesapç─▒lar Ve Ehliyet Meselesi
Reis, ─░bnül Baz iste─čimi yerine getirmedi, diye ondan yak─▒nmaktad─▒r. Fakat biz Suudi Arabistan’─▒n umumi müftüsü hükmünde olan Say─▒n ─░bnül Baz’─▒ yerden gö─če kadar hakl─▒ görmekteyiz. Zira rü’yet birinci gece iki adil ┼čahidin ┼čehadetiyle sübut bulduktan ve yetkili makamlar taraf─▒ndan da ilan edildikten sonra art─▒k ikinci bir heyetin ikinci gece hilali görüp görmemesi, ┼čeran ve dinen hiçbir ┼čeyi de─či┼čtiremez. Çünkü ─░slami ┼čeriat─▒n─▒ çok iyi bilen Say─▒n ─░bnül Baz, fuzuli ve lüzumsuz ┼čeylerle u─čra┼čmak istememi┼čtir.Bundan dolay─▒ ─░bnül Baz’─▒ tebrik etmek isteriz.

Bir de onun gibi yetkili bir zat hesapç─▒lar─▒n sözüyle amel edilmez ┼čeklindeki konu┼čmas─▒ oldukça yerindedir. Gerçekten Hesapç─▒lar fas─▒k ve tacir ki┼čilerdir. Onlardan kaç ki┼či namaz k─▒l─▒p oruç tutar...─░bnül Baz burada da kazanm─▒┼čt─▒r.

┼×imdi s─▒ra reisin bas─▒n toplant─▒s─▒nda sarfetti─či baz─▒ sözlere geliyor. Bir yerinde diyor ki: Benden önceki say─▒n ba┼čkanlar da ayn─▒ yoldan yürümü┼čler. ┼×u günü Ramazan’─▒n 1. günüdür…Veya bayram─▒n 1. günü felan gündür…diye önceden gerekli ilanlar─▒n─▒ yapm─▒┼člard─▒r. Ahmet Hamdi Akseki, Ömer Nasuhi Bilmen ve Hasan Hüsnü Erdem beyler de dahil olmak üzere, hiçbir diyanet i┼čleri reisi falan ülkede bayram ilan edildi…diye bayram─▒ ilan yoluna gitmemi┼čtir.

Acaba reis beye ne demeli galiba ┼čunu söylemek daha do─čru olur: Dinen yanl─▒┼č bir uygulama kimler taraf─▒ndan yap─▒l─▒rsa yap─▒ls─▒n yanl─▒┼čt─▒r, hatal─▒d─▒r ve vebaldir. Velev ki uygulayanlar say─▒s─▒z diyanet i┼čleri ba┼čkanlar─▒ olsun… Tayyar Alt─▒kulaç hakk─▒nda söylediklerimizi onlar─▒n hakk─▒nda da söyleriz. Diyanet ─░┼čleri Ba┼čkanlar─▒n─▒n çoklu─ču hatta baz─▒lar─▒n─▒n ilmi ┼čöhretleri; ─░slam’da me┼čru olmayan bir ┼čeyi me┼črula┼čt─▒ramaz. Ve hatal─▒ bir metodu hatal─▒ olmaktan ç─▒karamaz. Zira kuvvet haktad─▒r. Ne ┼čah─▒slardad─▒r, ne de vas─▒flar─▒nda…Biz ┼čah─▒slar─▒ hak metodlar─▒yla de─čerlendiririz. Yoksa hakk─▒ ┼čah─▒slarla de─čerlendirmeyiz. Say─▒n Reisin zihniyeti kesinlikle yanl─▒┼čt─▒r. Zira o hak budur. Çünkü falanca zat söylemi┼čtir diyor.

┼×ahitlik Meselesi
Say─▒n Reisin ─░bnül Baz’a söyledi─či mant─▒k d─▒┼č─▒ laflardan biri daha: Bizler sorumlu ki┼čileriz. Herkesin ┼čehadetiyle amel edilmez. Sorumsuz ki┼čilerin (muhtemelen yalan beyanat─▒ ile…) burada anlad─▒─č─▒m kadar─▒yla, sorumlu ki┼čilerden reisin maksad─▒ bir koltu─ča, bir mevkiye, bir maa┼ča sahip olan kimselerdir. Sorumsuz ki┼čilerden maksat ise bunlara sahip olmayanlard─▒r. Say─▒n Reise soruyoruz: Peki ─░slam da böyle bir s─▒n─▒fland─▒rma var m─▒. Yani ─░slam diyor mu ki: Sorumlular─▒n ┼čahitli─či geçerli, sorumsuzlar─▒nsa geçersizdir. Ha┼ča, ─░slam ┼čeriat─▒, bu gibi sakat ve adaletten uzak hükümlerden münezzehtir. ─░slam dini ┼čahitli─čin geçerlili─či için adaleti ┼čart ko┼čmaktad─▒r. Yani, islamda adil olan ki┼činin ┼čehadeti kabul edilir. Velev ki maa┼č─▒, koltu─ču ve dünyevi makam─▒ bulunmayan da─č ba┼č─▒ndaki çoban da ola, gerçek budur. Bunun d─▒┼č─▒nda laik zihniyetli ki┼čiler ne söylerlerse söylesinler söyledikleri hiçbir müslüman─▒ ba─člayamaz.

 

 •  
 • [1] Sadreddin Yüksel, ─░slâmî Ara┼čt─▒rmalar,Tuba Yay─▒nlar─▒, ─░stanbul  1982 

 • [2] el Buhari, es Sahih, hno: 1907; Müslim, es Sahih, hno: 1081 

 • [3] el Buhari, es Sahih, hno: 1906; Müslim, es Sahih, hno: 1080; Ebu Davud, es Sünen, hno: 2319 

 • [4] Hidaye ┼×erhu Fethu’l-kadir,  II.53 ; el Mavsili, el ─░htiyar I. 129 ; ─░bn Abidin, Reddü’l-muhtar, II.131-132

 • [5]  Kitabü’l-F─▒kh Ale’l-mezahibi’l Erbea , I.550  

 • [6] ─░bn Hacer el-Heytemî,Tuhfetü’l-muhtac, III.383

 • [7] Seyyid Mansur Ali Hasif el-Hüseyni e┼č-┼×afii, Tacu’l-usul, II.54


 • Bu Makaleye Ait Ele┼čtiri Makaleleri
  # Makaleler Ad─▒
  Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

  ! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
  ├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

  Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Muhammed Ender / 11.06.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

  Hesap ─░┼člemleri

  ├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

  Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...