Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Eşariyye Mezhebi Literatürü

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
T. E.
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 2188 Hit : 6329 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Şiir Mecmuası
6 Sufism A Beginners Guide
7 Shariah Law An Introduction
8 Risalei Usuli Tarikat ve Biati Hazreti Mevlana
9 Risalei Mevlevi
10 Reformation of Islamic Thought
11 Nuts and Volts Magazine
12 Müntehabat Mecmuası
13 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
14 Minhacül Fukara
15 Mevlevi Tarikatı Silsilesi
16 Mevlevi Şeyhleri Silsilesi
17 Mevlevi Notaları
18 Mevlevî Âyinleri, Mevlana ve Sultan Divaninin Gazeli
19 Mevlevi Ayinleri Notası
20 Mevlevi Ayinleri Mecmuası (II)
21 Mevlevi Ayinleri Mecmuası
22 Mevlevi Ayinleri
23 Mevlevi Ayin Ve Nota Mecmuası
24 Mevlana Kütüphanesi Defteri
25 Menakibi Sultan Divani
26 Mecmûa
27 Mecmua
28 Kelile ve Dimne (Karataka ve Damanaka)
29 Islamic Political Identity in Turkey
30 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
31 Islam: Religion, History, and Civilization
32 Hodaynamag
33 HelpYourself Reading QURAN
34 Hamparsan Ayini Şerif Notaları I-II
35 Fuel Cell Technology Handbook
36 First Thousand Words in Arabic
37 eş Şiatul İsnaaşeriyye ve Tahriful Kuran / الشيعة الإثنى عشرية وتحريف القرآن
38 English for Academic Purposes
39 el Mucem el Vasit / المعجم الوسيط
40 el islam ve el ilm (İslam ve İlim Afgani ve Renanın Münazaraları) / الإسلام والعلم مناظرة رينان والأفغاني
41 el Hulel el Mevşiyye - el Hulel el Mevşiyye fi Zikri el Ahbari el Merrakuşiyye / الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية
42 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
43 Conversational Arabic in 7 Days
44 Bebek Bakımı
45 Ayinnamag
46 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
47 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
48 Al Mutarjim Al Kafi
49 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
50 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Sufism A Beginners Guide
6 Shariah Law An Introduction
7 Reformation of Islamic Thought
8 Nuts and Volts Magazine
9 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
10 Islamic Political Identity in Turkey
11 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
12 Islam: Religion, History, and Civilization
13 HelpYourself Reading QURAN
14 Fuel Cell Technology Handbook
15 First Thousand Words in Arabic
16 English for Academic Purposes
17 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
18 Conversational Arabic in 7 Days
19 Bebek Bakımı
20 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
21 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
22 Al Mutarjim Al Kafi
23 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
24 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Zaman Yolculuğu ile İlgili Problemler Üzerine Muhakeme Soruları Testi / TIME TRAVEL and Newly related problems
2 Yezidilik Ve Yezidiler
3 Velikovskye Göre Musa ve Firavunun Gerçek Hikayesi
4 Vaiz Ahmet Tomorun Firavunun İmanının Kabul Edilmemesiyle Alakalı Vaazı VİDEO İZLE
5 Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Hakimiyeti
6 Serçemeli Hattat Hacı Mustafa Necatiddin (K.S.)
7 Sabah Ezanı Okunurken Yemek İçmek Caiz Değildir / الشرب أثناء أذان الفجر
8 Prof.Dr. Ahmed Akgündüz Hocamızla Söyleşi
9 Osmanlıda Matbaa Niçin Gelişmedi?
10 Osmanlı Devleti ve Matbaa
11 Organ Naklinin Hükmü Konusunda Resmi kuruluş ve Dini Merkezlerin Yayınları
12 Müminler Allaha Tevekkül Etsin / وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
13 Mevlevi Musikisi
14 Mevlana Celaleddin Rumi
15 Matbaa Osmanlıya neden geç geldi?..
16 Matbaa Neden Osmanlı Devletine Avrupadan 272 Yıl Sonra Gelebilmiştir?
17 Malik Aksel İle Mülakat
18 Kürtaj (Çocuk Aldırma) ve Kürtajın Dînî Hükmü
19 Kızıldeniz Selamet ve Felaket Deryası
20 Kavli Leyyin
21 Kameri Ayın Tesbitinde Hilalin Görülmesi / دخول الشهرالقمري بين رؤية الهلال والحساب الفلكي
22 Kabul Edilmeyen İman Firavun İmanı
23 İlk Matbaa ve İbrahim Müteferrika
24 İlk Kuran Tefsiri Olarak Hz Ali nin Mushafı
25 İki Dua Klasiği Yeniden Yayınlandı
26 İbrahim Müteferrikanın Matbaasında Basılan Eserler
27 İbn Hacer el Heyteminin İslamda Helaller ve Haramlar adlı Eserinde Firavunun İmanı Meselesi
28 Hz. Musanın Kızıldenizi Geçişinin Sırrı
29 Hulefa i Raşidin Dönemi Bibliyografyası
30 Hilal Gözlemlerinde Birliğin Sağlanması / توحيد رؤية الهلال
31 Hesaplama Yöntemi ve Kesinliği İle İlgili Mulahazalar / الحساب الفلكي بين القطعية والاضطراب
32 Hazreti Musa Firavunun Sarayında
33 Göktürk Tarihinin Meseleleri Kültigin mi ? Költigin mi ?
34 Firavunun Müslümanlığı
35 Firavunun İmanı...
36 Farabiye Göre Peygamberlik / النبوة عند الفارابي
37 Fahruddin er Raziye Göre Firavunun İmanı Neden Kabul Olunmadı
38 Eşariyye Mezhebi Literatürü
39 Eski Eserler Deneme
40 Eleştiri Yorum 1988 nolu Makalenin Eleştirisidir
41 Early Ottoman Printing the Müteferrika Press
42 Dr. Emel Esin ve Eserleri
43 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Bibliyografyası (1924-2009)
44 Çocuk Düşürme ( Kürtaj )
45 Cevşen Sahih Değildir
46 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi II
47 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi I
48 Bir Oryantalistin Hayatı Ignaz Goldziher
49 Bir Medeni Kanun Olarak Mecelle
50 Bir Macar Türkoloğu Dr. Ignaz Kunoş ve Dilimiz ve Halk Edebiyatımız Üzerine Çalışmaları
51 Bir Dost Elinden M. Akifin Son Günleri
52 Benim Babam Kafatasçı Değildi
53 Bediüzzaman ve Abdurrahim Zapsu
54 Bediüzzaman Said Nursinin Cevşen İle İlgili Görüşleri
55 Azerbaycanın Güzellikler Şairi Aşık Elesger
56 Asiye Validemizin Şehid Edilmesi
57 Ahilik Dergahları Ve İcra Ettikleri Fonksiyonlar
58 Ahi Evrenin Tercemei Hali / ترجمة حال اخي اورن
59 Ahi - Osmanlı İlişkisi / علاقات جماعة أخي مع العثمانيين
60 3000 Yıllık Firavunun Cesedi VİDEO İZLE
61 Muhayyelatı Aziz Efendi

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
married men affairs i cheated on husband my boyfriend cheated on me with a guy
free abortion pill abortion pictures pro life abortion
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection
bystolic coupon 2013 bystolic add on copay card bystolic generic alternative

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Eş’ariyye Mezhebi Literatürü
 
Ehli sünnete mensup bir Kelam ekolüdür. kurucusu Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’ari’dir. Kendisiden sonra gelen Bakıllani mezhebi sistematize etmiştir. Genelde Eşari hakkında fıkıhta Hanefi olduğunu söylemişlerdir. Kendinden önceki ehli sünnet mezhebini açıklamıştır. İmamı Eşari itikatta selefi idi.  hayatının ilk döneminde Mutezile mezhebine ittisal etmişti. Daha sonra buradan ayrılarak Ahmet b. Henbel’e intisab etmiştir. Ehli sünnetin iki büyük mezhebinden biridir. 

EŞ’ARİ Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’ari  (ö. 324/935-36)
Makalatü’-İslamiyyin
el-İbane
el-Lüma’
el-Has ‘ale’l-bahs
Risale ila ehli’s-Seğr

BAKILLANİ, Kadı Ebu Bekir Muhammed b. Tayyib el-Bakıllani (ö.403/1013)
et-Temhid
el-İnsaf
İ’cazü’l-Kur’an
el-Beyan
 
HALİMİ, Ebu Abdullah Hüseyin b. Hasan el-Halimi el-Cürcani (ö. 403/1012)
el-Minhac fi şu’abi’l-iman
 
İBN FUREK, Ebu Bekir Muhammed b. Hasan b. Furek el-İsfahani (ö. 406/1015)
Risale fi’t-tevhid
Şerhu’l-Alim ve’l-Müteallim
Mücerredü makalat
Müşkilü’l-hadis
el-Hudud fi’l-usul
el-Esma’ ve’s-sıfat
 
İSFERAYİNİ, Ebu İshak Rükneddin İbrahim b. Muhammed el-İsferayini (ö. 418/1027)
‘Akide
Şerhu’l-i’tikad
el-Cami’ fi usuli’d-din ve’r-red ‘alel’l-mülhidin
 
 
EBU MANSUR el-EYYÜBİ, Ebu Mansur Muhammed b. Hasan el-Eyyubi (ö. 421/1030)
Telhisü’d-dela’il
el-Mukni
 
BAĞDADİ, Ebu Mansur Abdülkahir b. Tahir el-Bağdadi (ö. 429/1037)
Usulü’d-Din
el-Fark beyne’l-Fırak
 
İSFAHANİ, Ebu’s-Sena Şemseddin Mahmud b. Abdurrahman el-İsfahani (ö. 749/1348)
Şerhu’l-‘Aka’id
Metali’u’l-enzar
Teşyidü’l-kava’id fi şerhi Tecridi’l-‘aka’id
Hulasatü’l-‘akide
 
BEYHAKİ, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki (ö. 458/1066)
el-Esma
Dela’ilü’n-nübüvve
Şu’abü’l-iman
el-İ’tikad
Kitabü’l-Kaza ve’l-kader
 
KUŞEYRİ, Ebü’l-Kasım Abdülkerim b. Hevazin el-Kuşeyri (ö. 465/1072)
Akidetü’l-Kuşeyri
Lum’a fi’l-i’tikad
Mu’tekadü’l-imam el-Kuşeyri
er-Risale
Selasü resaili’l-Kuşeyri
et-Tahbir fi’t-tezkir
 
İSFERAYİNİ, Ebu’l-Muzaffer Şahfur b. Tahir b. Muhammed el-İsferayini (ö. 471/1078)
et-Tebşir fi’d-din ve temyizi’l-fırkati’n-naciye ‘ani’l-fırakı’l-halikın
Tacü’t-teracim fi tefsiri’l-Kur’an li’l-e’acim
el-Evsat
 
CÜVEYNİ, İmamu’l-Haremeyn Ebu’l-Meali Abdülmelik b. Abdullah el-Cüveyni (ö. 478/1085)
eş-Şamil fi usuli’d-din
el-İrşad
el-‘Akidetü’n-Nizamiyye
Lüma’u’l-edille fi kava’idi Ehli’s-sünne
Şifaü’l-galil
Mesailü’l-İmam
 
MÜTEVELLİ, Ebu Sa’d Abdurrahman b. Me’mun en-Nisaburi el-Mütevelli (ö. 478/1085)
Kitabü’l-Muğni
el-Gunye fi usuli’d-din
 
FUREKİ, Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed el-Fureki (ö. 478/1085)
en-Nizam fi usuli’d-din
 
GAZZALİ, Huccetü’l-İslam Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazzali (ö. 505/1111)
Feda’ihu’l-Batıniyye
el-İktisad fi’l-i’tikad
el-Maksadü’l-esna
Fayşalü’tefrika
el-Kanunü’l-külli fi’t-te’vil
Risale ila Ebi’l-Feth Ahmed b. Selame
ed-Dürretü’l-fahire
İlcamü’l-‘avam ‘an ‘ilmi’-kelam
Kava’idü’l-‘aka’id
Hüccetü’l-hak
Mufassilü’l-hilaf
ed-Dürcü’l-merküm bi’l-cedavil
el-Müntehal fi ‘ilmi’l-cedel
 
BATALYEVSİ, Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed es-Said el-Batalyevsi (ö. 521/1127)
el-İnsaf
 
KADI İYAZ, Ebü’l-Fazl İyaz b. Musa el-Yahsubi es-Sebti (ö. 544/1149)
el-İ’lam bi-hududi kava’idi’l-İslam
eş-Şifa bi-ta’rifi hukuki’l-Mustafa
 
ŞEHRİSTANİ, Ebü’l-Feth Muhammed b. Abdülkerim eş-Şehristani (ö. 548/1153)
el-Milel ve’n-Nihal
Nihayatü’l-ikdam fi ilmi’l-kelam
el-Müsara’a
el-‘Akide
 
İBN ASAKİR, Ebu’l-Kasım Sikatüddin Ali b. Hasan b. Asakir (ö. 571/1176)
Tebyinü kezbi’l-müfteri
 
LAMİŞİ, Ebü’l-Mehamid Bedreddin Mahmud b. Zeyd el-Lamişi (VI.[XII.] yüzyıl başları)
et-Temhid li-kavaidi’t-tevhid
 
FAHREDDİN-İ RAZİ, Ebu Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Razi (ö.6061209)
el-Muhassal
el-Metalibü’l-‘aliye
Kitabü’l-Erba’in
el-Mealim
Levamiu’l-beyyinat
Esasü’t-takdis
İsmetü’l-enbiya
Nihayetü’l-‘ukul
el-Mesa’ilü’l-hamsun
Halku’l-Kur’an beyne’l-Mu’tezile ve Ehli’s-sünne
en-Nübüvvet ve ma yete’alleku biha
Metali’u’l-iman
Hudusü’l-‘alem
Kitabü’l-İman
 
AMİDİ, Seyfeddin Ebü’l Hasan Ali b. Muhammed el-Amidi
(ö. 631/1233)
Ebkarü’l-efkar
Gayetü’l-meram fi ilmi’l-kelam
Risale fi ilmillah
el-ihkam
Kitabü’l-Cedel
 
İBNÜ’L-ARABİ, Ebu Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Ali el-Arabi el-Endelüsi (ö. 638/1240)
el-Fütühatü’l-Mekkiyye
Fususü’l-hikem
 
KURTUBİ, Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi (ö. 671/1272)
el-Cami’ li-ahkami’l-Kur’an
el-Esma fi şerhi esma’il-lahi’l-hüsna
et-Tezkire fi ahvali’l-mevta ve’l-ahire

BEYZAVİ, Kadı Ebu Said Nasirüddin Abdullah b. Ömer el-Beyzavi (ö. 685/1286)
Envarü’t-tenzil ve esrarü’t-te’vil
Tevali’ul-envar
Misbahu’l-ervah
 
İCİ, Adudüddin Abdurrahim b. Ahmed el-İci (ö. 756/1355)
el-Mevakıf fi ‘ilmi’l-kelam
Cevahirü’l-kelam
el-‘aka’idü’l-‘Adudiyye
Şerhu Muhtasari’l-Münteha
Haşiyetü’l-Keşşaf
Ahlak’ı-‘Adudiyye

SÜBKİ, Ebu Nasr Taceddin Abdülvehhab b. Ali es-Sübki (ö. 771/1370)
Risaletü’l-Havbe
Kavaidü’d-din
es-Seyfu’l-meşhur
 
TEFTAZANİ, Sa’deddin Mes’ud b. Ömer b. Abdullah et-Teftazani (ö. 793/1390)el-MekasıdTehzibu’l-mantık ve’l-kelamŞerhu’l-‘akaidi’n-Nesefiyye

CÜRCANİ, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcani (ö. 816/1413)
Şerhu’l-Mevakıf
Şerhu’l-Akaidi’l-‘Adudiyye
Şerhu esmail-Hüsna
Risale fi beyani’l-firkati’n-naciye
Haşiyetü’t-Tecrid
 
SENUSİ, Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf el-Haseni es-Senusi (ö. 895/1490)
Ümmü’l-Berahin
İkdü’l-Ferid
Şerhu esmai’l-hüsna
‘Akidetü ehli’t-tevhid
 
DEVVANİ, Ebu Abdullah Celaleddin Muhammed b. Es’ad ed-Devvani (ö. 908/1502)
Şerhu’l-Akaidi’l-Aduddiyye
Haşiye ala Şerhi’t-Tecrid
Risale fi isbati’l-vacib
Risale fi imani Fir’avn
 
İSFERAYİNİ, İsamüddin İbrahim b. Muhammed b. Arabşah el-İsferayini (ö. 951/1544)
Haşiyetü’l-İsam ‘alaşerhi’s-Sa’d ‘ale’l-‘Akaidi’n-Nesefiyye
Şerhu Tehzibi’l-mantık ve’l-kelam
Şerhu’l-Adabi’l-‘Adudiyye
Şerhu Tevali’u’l-envar min metalii’l-enzar
Şerhu’l-‘Aka’idi’l-‘Adudiyye
Şerhu’l-Muhassal
 
ŞA’RANİ, Ebu Muhammed Abdülvehhab b. Ahmed b. Ali eş-Şa’rani (ö. 973/1565)Muhtasaru tezkireti’l-Kurtubiel-Yevakıt ve’l-cevahir fi beyani ‘akideti’l-ekabir
LEKANİAbdüsselam b. İbrahim el-Lekani (ö. 1078/1631)
Şerh-u cevhereti’t-tevhid

MUSTAFA SABRİ, İnsan ve kader Yeni İslam müctehidlerinin kiymet-i ilmiyesiel-Kavlü’l-fasl
ENBARİE bu’l-Berekat Kemaleddin Abdurrahman b. Muhammed el-Enbari (1119-1181)
Kitabü’d-Da’i ile’l-İslam Fi usuli ‘ilmi’l-kelam
 
TEHANEVİ, Muhammed b. Ali el-Faruki et-Tehanevi (ö. 1158/1745)
Ebu Hanife ve ashabuhu
 
FEDALİ, Muhammed b. Muhammed b. Şafi el-Fedali (ö. 1236/1820-21)
Kifayetü’l-‘avam fima yecibu ‘aleyhim min ‘ilmi’l-kelam
Risale ‘ala la ilahe illallah
 
BACÜRİ, İbrahim b. Muhammed el-Bacuri (ö. 1277/1860)
Risale fi’l-‘akaid
Tuhfetü’l-mürid ‘ala Cevhereti’t-tevhid
Haşiye ‘ala Şerhi’s-sugra


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 22.03.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...