Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K-  
اسم المؤلف العلم الموضوع لغتها
Önder Nar Kelam Türkçe
ميزات الطبعة مترجم الكتاب
Ehli Sünnet Anlayışa Uygun  
       
Makale No: 2174 عدد الزيارة : 11296 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ملخص
NŞA da ; Yezidilere müslümanların destek olması , yardım etmesi, onlar için yardım toplaması caiz değildir.
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
lisinopril lisinopril lisinopril
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill

معلومات النشر
اين نشرت
تاريخ النشر
المجلة اتي نشرت فيها
المجلة الالكترونية
عنوان الموقع

نص المقالة   [Yazdır/Print]

 Yezidilik Hak Dinlerden midir ? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
 

İsim:  Yezidi, Yezidlik. Ezidi(kürtçedeki karşılığıdır)
Manası  : Azda/Allah'ın yarattığı kişilik" demektir. Allah'ın diğer bir ismi ise "yezdan"dır. 
"yezidi" kelimesi, zerdüştlükteki "yezata" kelimesinden gelmektedir.
Kurucusu:   Kökeninin lübnanlı Şeyh Adi b. Musafir ve Yezid b. Ezidiyan a dayandığı  kaynaklarda geçmektedir.
Kaynak Kitapları :  Mushaf-ı Reş ve Kitab-ı Cilve dir.

Meshaf Reş: 15. Yüzyılda yazıldığı ortaya atılmış olan ve yezîdîlerin mitolojisini anlatan bir eser. Ayrıca kitabın sonunda yezîdîlerin yapmalarının yasak olduğu şeyler bildirilir.
 

Kitab el Celve: Daha geniş bir zaman diliminde yezîdîleri bilgilendiren yazılmış bir kitaptır. Bu kitabın içide bu kitabın sadece yezîdîler tarafından okunması gerektiği ve yabancıların eline geçmemesi söylenir. Beş bölümden oluşur.
Birinci bölüm: Melek tavus'un ezelî oluşu ve sıfatları. Diğer dinlerin artık hükümsüz oluşu ve kitaplarının geçerlililiğini kaybetmiş olduğu.
İkinci bölüm: Ödül ve ceza, reenkarnasyon.
Üçüncü bölüm: Herşeyin melek tavus'un denetiminde olduğunu anlatan bölüm.
Dördüncü bölüm: Mevsimler, yasalar ile ilgili bilgiler ve yabancı inançlara kapılmamak gerektiğine dair uyarılar.
Beşinci bölüm: Kendisini simgeleyen kavramlara saygılı olmayı buyuran bölüm.
 

İnançları:
''Allah , tavus isimli meleği yarattı ve o da insanı yarattı. Allah melek tavus a (şeytana ) onu sınamak için yarattığı insana secde emri verdi. O tevhidnin büyüklüğü ile secde etmedi. Allah onu denemek için lanetledi. Ama o buna rağmen sevde etmedi ve imtihanı kazandı. Bu sebeple meleklerin en büyüğü olan Melek Tavus affedildi ve dünya ve mahlukat onun hükmüne verildi. ''
Bu ana mantaliteyle inançlarını şekillendiren yezidiler. Şeytana adak adar. Ona taparlar. Ve kendilerini ona nisbet ederler.

Ortaya Çıkış Süreci :
Yezidilik  Bir Sünni Şafii Tarikatı iken  zamanla  bazı tasavvuf müntesiplerinde görülen şatahatlar(şer’i değerlere ve inançlara aykırı ifadeler)in  doğru kabul edilmeye başlanmasıyla bozulmuş ve şirke düşmüş bir Müslüman topluluktur. Mecusi, Zerdüşt, karışı bir İslam öncesi dinin zamanımıza kadar ulaşmış ve İslam kültüründen de  birtakım figürler almış kalıntısıdır, diyen araştırmacılar da vardır.
Ahmet Teymur Paşa, Yezidilikle alakalı kaleme aldığı eserinde Yezidilik Mezhebinin İslami bir tasavvufi topluluk iken zamanla bağlılarının şatahatlarının genel kabul görerek gayri İslami inançların ön plana çıktığı bir itikadi akım haline geldiği tesbitini yapmaktadır. [1]

Merkezleri :
Irak/ Duhok /Şeyhan/Laleş Vadisi

Adedleri:
Irak bölgesi, yaklaşık adedlerinin 500.000 civarında olduğu varsayılıyor. Türkiye’de de Güneydoğu Anadolu’da yaşıyorlar.
 

 

Yezidilere Yardım edilmesinin Sadaka Veerilmesinin , Zekattan Pay Verilmesinin Hükmü:
NŞA da; Yezidilere müslümanların destek olması, yardım etmesi, onlar için yardım toplaması caiz değildir. 
Bir müslümanın bir konu hakkında caiz mi değil mi diye sorması imanının kemalindendir.
diğer taraftan insani değerler çerçevesinde bizler hem insanlara hem de insandan başka bütün mahlukata rahmet nazarıyla bakan bir dinin mensuplarıyız. Elbette aç olana yemek, darda kalana çare, yardım isteyene eman vermek en çok bize yakışır. Ama iananç, insanı olarak humanist bir anlayışla değil. 
Bunun için de;  asıl inançları "ŞEYTANA TAPMAK ve ŞEYTANIN EN BÜYÜK FİTNESİ" olan ben gerçek muvahhidim... anlayışına hizmet etmek ve kendilerini ''ŞEYTANIN TEVHİDNİNİN ERLERİ'' olarak niteleyen insanlara kol kanat germek durumunda olmadan bir insan ve müslüman olmanın gereklerini onlara karşı göstermek ve uygulamak durumundayız.
Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar o mişriklerle cihad edin ( el enfal 39 ) ayetine muhalefet olacak şekilde bir rahmet ve uygulamaya düşmemek çok önemsenmelidir. 

 

İslamafobia bir oryantalist kavramdır. Onlar öyle düşünmesin diye Allaha küfredenlere kardeş muamelesi yapamayız. Şeytana tapanlara elbette gelin size tapınak yapalım da şeytana rahat rahat tapının diyemeyiz.  

Bu inançta insanlarla evlenilmesi, kendilerine kız verilmesi haramdır. Yiyecekleri şeytana adandığından yenilmez, haramdır.
----
Müslümanların onların çocuklarını kadınlarını yaşlılarını durup dururken öldürmeleri de caiz olmaz. İslam ve müslümanlarla savaşmadıkları müddetçe kendi hallerine bırakılırlar .

Onlara islam davetinin ulaştırılması için müellefe i kulub statüsü verilmesi caizdir. Müellefe i Kulub statüsü verildiyse müslümanlara sığınanlarına eman verilip temel insani ihtiyaçlarının karşılanması caiz olur.


Yezidiler gibi Müşrik hükmünde inançlara sahip olanlara Müslümanlar sadaka vermezler, İslam alimleri ve İslam devleti yöneticileri onlara müellefei kulub statüsü verirse zekattan pay verilerek  kendilerine  İslam Olma  İslamla tanışma ortamı oluşturulacak şekilde  yardım edilmesi caiz olur.


Haklarında Yazılmış Bilgi Alınabilecek Eserler I

 

1-اليزيدية ومنشا نحلتهم
2-Yezidi İnanç Ve İbadetleri  ,Ahmet Turan
3-Yezidiler,-Yezidilik Ve Osmanlı Yönetiminde Yezidiler
4-Tarihsel Süreç İçerisinde Yezidiler Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yezidilerinin Günümüzdeki Sosyal Konumu
5-Yezidiler, İnanç Esasları Ve Ritüelleri [The Yezidis, Principles Of Their Belief And Rituals] Mehmet Akça
6-Mardin Yezidileri, İnanç, Sosyal Hayat Ve Coğrafi Dağılım    Yusuf Öz
7-Yezidilerde Sosyo-Kültürel Hayat Ve Din Viranşehir Örneği
8-Yezidilik Teolojisi


 

 

Haklarında Yazılmış Eserler II
  
Gazavi-Abbas ,Tarihu'l-Yezidiyye Ve Aslu Akidetihim 1935/1354 
Astan-Fethullah,Yezidiler ,1983
Uygun-Adem ,Yezidilik İnanışlari Ve Kitaplari ,1992
Sever-Erol ,Yezidilik Ve Yezidilerin Kökeni 1993
Okçu-Davut ,Yezidilik Ve Yezidiler-Mülakat Metodu İle- 1979 
Başbuğ-Hayri, Yezidilik İnanci 1987
Ebu Firas Ubeydullah B. İbl  Er-Red Ale'r-Reafida Ve'l-Yezidiyyeti'l-Muhalifeyn Li'l-Mille
Teymur Paşa-Ahmed,  El-Yezidiyye Ve Menşeu Nahletihim ,1352
Hayyatzade-Muhammed B. Ahmed,   El-Feridetü's-Seniyye Fi Beyani Akaidi'l-Yezidiyye
Guest-John S. The Yezidis 1987
Sirma-İhsan Süreyya Haz.,   Yezidiler ,1966
M. Nuri ,Abede-İ İblis Yezidi Taifesinin İtikadi Adeti Evsafi ,1328
Tori, Bir Kürt Düşüncesi Yezidilik Ve Yezidiler 2000
Demluci-Sadık ,El-Yezidiyye 1949/1368
Çul-İsmail Bey ,  El-Yezidiyye Kadimen Ve Hadisen ,1934
Cerad-Halef,   El-Yezidiyye Ve'l-Yezidiyyun, 1995
Lescot-Roger, Enquete Sur Les Yezidis De Syrie Et Du Djebel Sindjar 1975
Ziyai-Ali Ekber,    Fihrisu Masadiri'l-Fıraki'l-İslamiyye El-Masadirü'l-Yezidiy 1994/1415 
Turan-Ahmet , Güneydoğu Anadolu Yezidileri Tarihçeleri Coğrafi Dağilimları, 1987
Azzavi-Abbas,  Tarihu'l-Yezidiyye Ve Aslu Akidetuhum ,1935/1354 
Guest-John S. , The Yezidis A Study İn Survival ,1987
Astan-Fethullah ,Yezidiler ,1983
Lescot-Roger , Yezidiler Din Tarih Ve Toplumsal Hayat Cebel Sincar Ve Su
Çelik-Ahmet  , Yezidiler Dün-Bugün Röportaj-İnceleme 1977
Beysanoğlu-Şevket , Yezidiler İnançlari Gelenek Ve Görenekleri İle 1988
Öztemir-B. Murat ,  Yezidiler Ve Süryaniler 1988
Guest-John S. , Yezidilerin Tarihi Meleke Tawus Ve Mishefa Re'in İzinde 
Sever-Erol  , Yezidilik Ve Yezidilerin Kökeni 1993
 Rabtaki Abdullah , Risale Fi Beyan Mezhebu'l-Taifati'l-Yezidiye 
El-Yezidi-Celaleddin Muhammed B. Abdullah , Tuhfetü'l-Müneccimin   
Nuri Abdahi ,İblis -Yezidi Taifesinin İtikadati Aadti Evsafi 1328
 Les ,Yezidis Du Mont Sindjar -Adorateurs D'iblis- 1963
Menant-Joachim  Les  Yezidiz Episodes De L'histoire Des Adorateurs De Diable 1892
Aydın-Mehmet  ,Yezidiler Ve İnanç Esasları 1988

 

 

 

 •  
 • [1] Ahmed Teymur Paşa , el Yezidiyye , s. 56


 • مقالات حول مضمون هذه المقالة
  # اسم المقالة
  Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Muhammed Ender / 8.04.2016  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...