Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Cumhuriyetten 1960 a Kadar Kur'an Tercümeleri

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K-  
اسم المؤلف العلم الموضوع لغتها
Mehmet Yüksel Tefsir
ميزات الطبعة مترجم الكتاب
 
       
Makale No: 2113 عدد الزيارة : 16593 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Tanzimattan Cumhuriyete Kadar Kur'an Tercümeleri I
2 Kur'an Çevirisi Tarihi
3 Cumhuriyetten 1960 a Kadar Kur'an Tercümeleri
4 1960 tan Günümüze Kadar Kur'an Tercümeleri

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ملخص
all wives cheat women who cheated
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
cheats infidelity in marriage married woman looking to cheat
married men affairs i cheated on husband my boyfriend cheated on me with a guy
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
cialis coupon cialis coupon cialis coupon

معلومات النشر
اين نشرت
تاريخ النشر
المجلة اتي نشرت فيها
المجلة الالكترونية
عنوان الموقع

نص المقالة   [Yazdır/Print]

CUMHURİYET’TEN 1960’A KADAR KUR'AN TERCÜMELERİ

1) Kur’an-ı Kerim Tercemesi - Türkçe Kur’an-ı Kerim:
Cumhuriyet döneminde yapılan çevirilerden biri Cemil Said’e aittir.
Eserin 1924 tarihinde ilk, 1928’de de ikinci baskısı yapılmış ve eser İstanbul’da yayınlanmıştır.  Kısa denilebilecek bir önsöze sahip olup incelediğimiz nüshada iki buçuk sayfa kadardır. Meal Osmanlıca’dır.

2) Türkçe Kur’an-ı Kerim:
Eser 1926 yılında Marif Kütüphanesi tarafından İstanbul’da yayınlanmıştır. Eseri hazırlayan Süleyman Tevfik’tir.
Mealde eserin Ders vekili Halis Efendi, Meclis Marif Azası Hacı Zihni Efendi, Müellefat-1 Şeriyye Heyeti Azası Aydoslu Tevfik Efendi ve Meclis Marif Azası Faiz Efendi isimlerinden oluşan komisyon tarfından tetkik ve takdir edilen Tafsilu’l-Beyan adlı tefsirden mülehhas olduğu kaydı yer almaktadır. Mealde Naci imzalı kısa bir önsöz bulunmaktadır.

3) Terceme-i Şerife - Türkçe Kur’an-ı Kerim:
Suhulet Kütüphanesi tarafından İstanbul’da basılan eserde S.T. rumuzlu bir kişiye ait önsöz bulunmaktadır. Önsözde 1926 tarihi görülmektedir. Ayrıca eserde Ders vekili Halis, Meclis Marif Azası Hacı Zihni ve Faiz, Müellefat-1 Şeriyye Heyeti Ağzası Aydoslu Tevfik Efendi merhumlarından oluşan heyet tarafından tetkik ve takdir edilen Tafsilu’l-Beyan fi Tefsiri’l Kur’an isimli tefsirden mülehhastır bilgisi de yer almaktadır.

4) Kur’an-ı Kerim Tercemesi - Türkçe Mushaf-ı Şerif:
Suhulet Matbaa sı tarafından yayınlanan mealde S.T. rumuzlu bir önsöz bulunmaktadır.  Eser 1927’de İstanbul’da basılmıştır.

5) Tercemeli Kur'an-ı Kerim:
Kapak sayfasında mealin Fatih dersiam ve vaizlerinden Osman Raşid Efendi riyasetinde ilmi bir heyet tarafından hazırlandığı ifade edilmektedir. Eser Marif Kütüphanesi tarafından 1927 yılında İstanbul’da basılmıştır. Bu çeviri Ahmet Cevd et Paşa’nın kısa hayat hikayesi ile onun Kur’an ve tercüme ile ilgili düşüncelerinin yer aldığı bir bölümü de ihtiva etmektedir.

6) Kur’an-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı (Ma’âni-i Kur’an):
İsmail Hakkı İzmirli tarafından telif edilen meal 1927 yılında, M. İbrahim Hilmi Kütüphanesi tarafından tab edilmiştir.  Eserin incelediğimiz baskısında çift sütun olarak 2,5 sayfa kadar bir önsöz bulunmaktadır.

7) Tanrı Buyruğu: Kur’an-ı Kerim Tercüme ve Tefsiri:
O dönem Latin harfleriyle basılmış ilk tercümelerden biri de Ömer Rıza Doğrul’a aittir. Mealin ilk baskısı 1934, ikincisi 1947, üçüncüsü de 1958 yılında yapılmıştır.  Eserin İlk Söz başlığı altında iki sayfaya yakın kısa bir önsözü bulunmaktadır. Mukaddime bölümünde ise Kuran hakkında geniş bilgiler verilmektedir.

8) Hak Dini Kur’ân Dili:
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlatılan eser 9 cilt olarak 1935-1938 yılları arasında neşredilmiştir. Bu eser Hak Dini Kuran Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsir adıyla Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınmıştır.
Eserin meal kısmı 1982 yılında Nebioğlu Basımevi tarafından Hak Dini Kur’an Dili Meali adıyla neşredilmiştir. Yayınevleri bu eseri 1992 yılında yayın yasağının kalkması ile sadeleştirilerek hızlı bir şekilde basma gayreti içine girmişlerdir.  Eserin Mukaddime kısmı çeviri ile ilgili değerli bilgiler içermektedir.

9) Kur’ân-ı Kerîm Tefsirli ve Fihristli Türkçesi:
Ömer Fevzi Mardin tarafından hazırlanan eserin ilk baskısı 1950 yılında İstanbul’da Acun Basımevi tarafından yapılmıştır. 
Bu meal kendine özgü nitelikleri bulunan alanında ilk eser sayılabilir.  Eserde yaklaşık yarım sayfa kadar bir önsöz bulunmaktadır. Ayrıca mütercimin Kur’an ve diğer semavi dinlerin kitapları hakkında bilgi verdiği bir bölüm ile maksadını anlattığı bir kısım da yer almaktadır. Müellif Kur’an’ın tamamının meal olarak eserde yer almadığını sadece insanlar için her zaman lazım olacağını düşündüğü ayetlere yer verdiğini belirtmektedir.
 
10) Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm:
Hasan Basri Çantay tarafından telif edilen eser ilk baskısını 1952 yılında üç cilt olarak yapmıştır. Eserin ilk baskısını İsmail Akgün Matbası, sırasıyla 1957, 1958, 1962 baskılarını da Ahmet Sait Matbaası gerçekleştirmiştir.  Eserde dört buçuk sayfa kadar müellifin görüşlerini serdettiği bir önsöz bulunmaktadır.

11) Kur’ân-ı Kerîm ve Meâli:
Bu meal Abdülbaki Gölpınarlı’ya aittir. Eser ilk olarak 1955 yılında  Remzi Kitabevi tarafından İstanbul’da yayınlanmıştır. Eserde Açıklama başlığı altında müellifin Kur’an hakkında bilgiler verdiği uzun sayılabilecek bir bölüm yer almaktadır. 

12) Kur'an: Bizim tespitlerimize göre bu çeviride önsöz bulunmamasının yanı sıra herhangi bir açıklama da yer almamaktadır. İsmail Hakkı Baltacıoğlu’na ait olan bu meal 1957 yılında Ankara’da yayınlanmıştır.

13) Türkçe Kur'an-ı Kerim:
 Osman Nebioğlu tarafından kaleme alınan bu meal önsöz veya açıklama ihtiva etmemektedir. Eser Nebioğlu yayınevi tarafından 1957 yılında İstanbul’da neşredilmiştir.مقالات حول مضمون هذه المقالة
# اسم المقالة
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 11.02.2013Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...