Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K-  
اسم المؤلف العلم الموضوع لغتها
Önder Nar Fıkıh Türkçe
ميزات الطبعة مترجم الكتاب
Ehli Sünnet Anlayışa Uygun  
       
Makale No: 2082 عدد الزيارة : 17534 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ملخص
Salih rüyanın müjde olduğunda müslümanlar ittifak halindedir. Yine, peygamberlerinin rüyalarının vahiy olduğunda ittifak vardır. Genel olarak rüyanın şeriatte delil olmadığı da ittifak edilen konular arasındadır. Bir şer i esasa dayanmadığı halde , teşri içeren (hüküm koyan) rüyada ise ihtilaf edilmiştir. Rüyayı tek bir şahsın görmesiyle , yüzlerce şahsın aynı rüyayı görmesi , ya da rüyada görülen şahsın hz. Peygamber olması durumunda ne yapılacağı islam ulemasınca ele alınmıştır. Rüyayayla görülen hz peygamber olsa ve bir şeyle emretse bile , görenin onunla amel etmesi gerekmez . Zira şer i hükümler rüyalarla sabit olmaz. Yalnızca peygamberlerin kendi rüyaları ya da takrirleri bu genel hükmün dışındadır. (Zira peygamberlerin rüyaları da vahiydir)
free abortion pill dilatation & curettage pro life abortion
treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures
progesterone progesterone progesterone
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin and alcohol addiction http://lensbyluca.com/and/alcohol/addiction gabapentin and alcohol addiction
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate

معلومات النشر
اين نشرت
تاريخ النشر
المجلة اتي نشرت فيها
المجلة الالكترونية
عنوان الموقع

نص المقالة   [Yazdır/Print]

Rüya ve İstihare’nin Dindeki yeri

Rüya, insanın uykusunda gördüğü şeylerdir. Uykunun bilinci tamamen kapatmadığı zamanlarda kalbe gelen duygular ve insanın hayalinde şekillenen suretlerdir, şeklinde de tarif edilmiştir.


Kuranda Geçen Rüyalar


 Bunlar İbrahim as ın  [1] Yusuf as ın [2];  Yusuf as ın hapishane arkadaşlarının [3]; Mısır Melikinin  [4] Hz.Peygamberi in sas Bedir günü  [5] ve  Hudeybiye günü [6]  gördükleri rüyalardır .


 


Rüya’nın gerçekliği Kur’an ve Sünnet tarafından isbat edilmiştir.
“Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjde vardır “, [7]ayetindeki müjdeden kasıt hz. Peygamber sas e sorulunca güzel rüyalardır, buyurmuşlardır. [8]

 

Yine hz. Peygamber “güzel rüyalar Allah tan , hulm(şehevi rüyalar) şeytandandır. Buyurmuşlardır.[9]

Hz. Peygamber sas “Kim rüyasında beni gördüyse gerçekten beni görmüştür,şeytan benim suretime giremez “ [10] buyurmuşlardır.


Rüyayla Amelin Hükmü

Salih rüyanın müjde olduğunda müslümanlar ittifak halindedir. Yine, peygamberlerinin rüyalarının vahiy olduğunda ittifak vardır. Genel olarak rüyanın şeriatte delil olmadığı da ittifak edilen konular arasındadır.

 
Bir şer i esasa dayanmadığı halde , teşri içeren (hüküm koyan) rüyada ise ihtilaf edilmiştir. Rüyayı tek bir şahsın görmesiyle , yüzlerce şahsın aynı rüyayı görmesi , ya da rüyada görülen şahsın hz. Peygamber olması durumunda ne yapılacağı islam ulemasınca ele alınmıştır.
Rüyayayla görülen hz peygamber olsa ve bir şeyle emretse bile , görenin onunla amel etmesi gerekmez . Zira şer i hükümler rüyalarla sabit olmaz. Yalnızca peygamberlerin kendi rüyaları ya da takrirleri bu genel hükmün dışındadır. (Zira peygamberlerin rüyaları da vahiydir)
 

 

Rüya da peygamber görülsede bir şeyle emretse , o emrettiğiyle amel edilmesinin Hükmü

 
Rüya da peygamber görülsede bir şeyle emretse , o emrettiğiyle amel edilmemesinin temel dayanakları şunlardır;

1.Rüyada görülen kimse şeytanın suretine giremeyeceği hz.peygamber bile olsa uyku halindeki insanın ilim tahsiline ve onu nakline itibar edilmez. Çünkü ittifakla uyku halindeki kimse ilim tahammul ehlinden değildir.   [11]


2.Normal halde emredilen, nehyedilen ya da mendup kılınan bir amelin aksi bir hükümle rüyada emredilmesi halinde , şeriatle sabit bir hükmün rüyayla neshi söz konusu olacaktır. Halbuki rüyayla şer i bir hüküm isbat olunamayacağı gibi nesh de olunamaz.

[12]
3. Rüya da bir mahzurlu amel işlense ya da bir mahzurlu amele şahid olunsa ,mahzurlu amelden dolayı had uygulanmaz, şahid olunan olay aynen gerçekleşmiş olsa bile onun şahidliğine itibar edilmez ve mahzurlu amel işleyene cezai müeyyide uygulanmaz.


4.Şeriat , Allah Rasulu sas in vefatıyla birlikte ilave edilemez ve noksanlaştırılamaz bir hüviyet almıştır. Din o gün tamamlanmıştır. Dolayısıyla şeriat ahkamıyla alakalı bir şey ihdas etme ya da bir esası ortadan kaldırma gibi bir şey onu tahrif olacaktır. Bu sebeple keramet , rüya, keşf, ilham vs den birisiyle bir kişinin ya da binlerce kişinin Allah Rasulunu görüp ondan teşri manası taşıyan bir esas alıp amel etmeleri ,nakletmeleri , (hükmü mendup olan bir amelde değişiklik boyutunda bile olsa) caiz değildir.


Buna göre rüyayla amel için teşri alanı dışındaki alan kalır ki bu alandaki amel , ibret alma, vaaz ,hatırlatma, müjde , korkutma gibi suretlerde olabilir.


5.Şeriatte delil olan unsurlar arasında rüya yoktur. "Rüyada beni gören gerçekte beni görmüştür, şeytan benim suretime giremez" , hadisi , Allah Rasülünü görmek hakkındadır. Rüyada görüldüğünde söylediği sözlerle bir hüküm isbat edilebileceği manasına gelmemektedir

 

 

İstihare Ve Manası
Tasavvuf uleması eğitimde -tarikatten tarikate değişiklik arzetse de- istihare metodunu kullanmaktadırlar.


1. Manası : istihare yapılmak istenilen bir meselede hayırlı olanı tesbit etmeye çalışmak ve neticede fayda mülahaza edilen şıkkı seçip onu yapmaktır.
Bir işe niyetlenip te o işin neticede hayırlımı şerlimi olduğunda kararsız kalanlar istihare yaparlar. Bu durumda olanalar iki rekat namaz kılıp sonrasında Allah a yöneleriler ve haklarında hayırlıysa onu nasip etmesini , hayırlı değilse kendilerini ondan uzaklaştırmasını isterler. Yani istihare ; kılınacak iki rekat namaz ve akabinde yapılacak dua ve niyazdan ibarettir. Sonrasında düşünülür ve değer yargılarının islamiliğine de dikkat edilerek hangi şey uygunsa o yapılır

 

2.Meşruiyeti : istihare namazı ve duası sünnetle sabittir.
Cabir ra dan : Allah Rasulu bizlere her işimizde sanki kur andan bir sure öğretir gibi istihare yapmayı öğretmişti. Şöyle derdi : sizlerden birisi bir işi yapmayı arzu ederse farzların dışında iki rekat namaz kılıp şöyle desin :


ALLAHUMME İNNİİ ESTEHİRUKE Bİ İLMİKE VE ESTAGDİRUKE Bİ KUDRETİKE VE ES’ELUKE MİN FADLİKE’L-AZİM. FE İNNEKE TAGDİRU VELA AGDİRU VE TA’LEMU VELA A’LEMU VE ENTE ALLAAMU’L-ĞUYUUB.
ALLAHUMME İN KUNTE TA’LEMU ENNE HAZEL-EMRA HAYRUN Lİİ Fİ DİİNİİ VE MEAAŞİİ VE AKİBETU EMRİ EV AACİLU EMRİ VE AACİLİİ FAGDİRHU Lİİ VE YESSİRHU Lİİ. SUMME BARİK Lİİ FİİHİ.
VE İN KUNTE TA’LEMU ENNE HAZE’L-EMRA ŞERRUN Lİİ Fİİ DİİNİİ VE MEAAŞİİ VE AAKİBETU EMRİİ EV KALE AACİLU EMRİİ VE AACİLİHİİ FASRİFHU ANNİ VESRİFNİİ ANHU , VE’KDİR Lİİ EL-HAYRA HAYSÜ KANE SÜMME RADDİNİİ BİHİİ  , Sonrasında da ne ihtiyacı varsa Allah tan onu istesin. [13]

 

3. Yapılış Şekli :
Meşru bir işe niyetlenen mü’min abdest alır ve iki rek’at istihare namazı kılar. Birinci rekatte fatiha ve kafirun surelerini ( gul yaa eyyuhel kafiruuun....) ; ikinci rekatte de fatiha ve ihlas surelerini ( gul huvellahu ehad...) okur.  
Sonrasında Allah Rasulu sas in öğrettiği üzere Allaha dua eder ve akabinde de kalbi hangi şeçeneğe inşirah duyarsa onu yapar. Kalbi inşirah bulmazsa buluncaya kadar bu amele devam eder. Inşirahtan kasıt ; nefsin hevası olmadan bir şeye karşı duyulan rahatlama ve huzurdur.


Not : Bir mü’min her işinde rabbini aklından çıkarmaz.  Bu sebeple de en sıradan olaylarda bile dünyevi işlerini rabbine danışır. İnançlarıyla uyumlu amellerde bulunmayı önemser. İstihareden kasıt budur. Yoksa insanın sağduyusu ve dengeli mantiki değerlendirmelerini terkedip rüyayla amel etmesi asla değildir   ... İstihare her şeyde Allah’tan inançlarına uygun amellerde bulunmayı istemektir  

Kendi davranışları üzerinde kontrolünü kurmak . kontrolsüz davranışlardan uzak durmaya çalışmaktır.


4. Halk Arasında Yaygın Olan İstihare Şekilleri Ve Hükümleri :
Dua edip akabinde uyuyarak görülen rüyaya göre hareket esasına dayalı uyku istiharesi ;
Kur’anı önüne koyup herhangi bir sayfasını açarak oradan bir ayet seçerek ondan hüküm çıkarmak esasına dayalı Kur’an istiharesi , Tesbih , kahve istihareleri vb. istihareler, dinde aslı olan istihareler değildir.
Özellikle uyku istiharesi köken itibarıyla bazı tasavvuf şeyhlerine dayanmaktadır . Ve asr-ı saadette bildiğimiz kadarıyla örneği yoktur.
 • [1]  es-Saffat 99-107

 • [2]  Yusuf 4,5 ve 100

 • [3]  Yusuf 36

 • [4]  Yusuf 43-46,47-49

 • [5]  el-Enfal 43

 • [6]  el-Feth 27

 • [7] Yunus 64

 • [8] Bkz. et-Tirmizi ,2274 ; 3105 ; Ahmed b. Hanbel , el Müsned  VI. 447 .

   

 • [9] Bkz. el-Buhari, es sahih, X.177,178 ;İmam Malik, el-Muvatta II. 957 ; et-Tirmizi ,es Sünen 2288 ; Ebu Davud, es Sünen , 5021

 • [10] Bkz. et-Tirmizi 2277

 • [11] bkz. ez-Zerkeşi ,el-Bahrul Muhit, VI. 106.

 • [12] Bkz. ez-Zerkeşi ,el-Bahrul Muhit,  I. 62,63

 • [13] İbn Hacer el-Askalani , Fethu’l Bari ,  XI. 185


 • مقالات حول مضمون هذه المقالة
  # اسم المقالة
  Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 15.04.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...