Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Ahi Evren İsminin Kökeni ve Manası

منشئ التسمية ب اخي اورن و معني هذه التسمية

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
Muhammed Önder Biyografi
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 2040 Hit : 25557 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Halifeler Kureyşten olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri / ترجمة جزء لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 حول رسالة لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش
2 Vekaletle Kurban Kestirmenin Hükmü ve Mahiyeti Hakkında Bir Hatırlatma
3 Organ Naklinin Haram Oluşunun Delilleri
4 Organ Naklinin Cevazına Dair Öne Sürülen Deliller
5 İslamda İlk Siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin Kureyşiliği / قرشية الخليفة في الاسلام
6 İmam Ebu Hanifenin Siyasi Mezhebi Üzerine Ebu Zehranın Tespitleri ve Bunların Değeri
7 İbn Hacer el Askalaninin Allahın İsim ve Sıfatlarının Tevkifiliği ve Manalandırılması
8 Hilafetin Kureyşiliği Makalesinde Öne Sürülen İddialar ve İlmi Değerleri
9 Halifede Aranan Şartlar / الشروط التي تجب توافرها في الخليفة
10 Ehli Sünnet vel Cemaat Mezhebinin Kureyşilik Şartının Sıhhatine Dair Delilleri
11 Cevşen Dua Mecmuası İle İlgili Mülahazalarım (YENİ)
12 Cemaleddin el Efgani nin Kuranın Tahrifiyle Alakalı Görüşlerinin Tesbiti
13 Bilimsel Delillendirme Metodları ve Din
14 Ay takvimine bağlı ibadetlerde ictihad; ya da ibadetlerde ictihad olmaz, ölçüsü der beyanındadır
15 Ahi Evren İsminin Kökeni ve Manası / منشئ التسمية ب اخي اورن و معني هذه التسمية

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
Ahi Evran İsminin Kökeni Ahi Kelimesinin Eski Türk lugatinde yigit ve cömert anlamında kullanılan Akhi kelimesinden geldigi zamanla Arapça Kardeş anlamına gelen Ahi kelimesinin telaffuzuyla telaffuz edilmeye başlandığı bazı araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Herkesin korkarak kaçtığı Evran ismindeki büyükçe bir yılanın kendisine itaat etmesi, herkesin gözü önünde bu kerameti göstermesi sebebiyle “Ahi Evran (yılanın Kardeşi)” ve islamiyete yaptığı hizmetlerinden dolayı “Nasirüddin” lakabı verildiği de söylenilmiştir .
open why women cheat on husbands how many guys cheat
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat
bystolic copay savings card link bystolic manufacturer coupon
progesterone progesterone progesterone
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
bystolic generic name what is the generic for bystolic

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Ahi Evren İsminin Kökeni ve Manası

 

Ahi Evren adı, Anadolu’da Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve velinin meşhur olduğu lakabıdır.  

İsmi, Mahmud b. Ahmed el-Hoyi, künyesi Ebü’l-Hakayık, lakabı Nasirüddin’dir.

1171 (H. 567) senesinde İran’ın batı  Azerbaycan taraflarında bulunan Hoy kasabasnda doğmuş ;1262 (H. 660)de Kırşehir’de şehid edilmiştir.

 

Zamanın en büyük alimlerinden olan Fahreddin-i Razi’nin  öğrencilerindendir.

Sırasıyla  Ahmed Yesevi nin    talebelerinin  ,  Meşhur Sufi Şihabüddin  es Sühreverdinin ve  evliyadan Evhadüddin Hamid el Kirmani  sohbetlerinde seyru sulukunu tamamlamıştır.

 O ; tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp ilimlerinde derin alim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir velidir.

 

Ahi Evran İsminin Kökeni

 

Ahi Kelimesinin Eski Türk lugatinde yigit  ve cömert anlamında kullanılan Akhi kelimesinden geldigi zamanla  Arapça   Kardeş  anlamına gelen Ahi kelimesinin telaffuzuyla telaffuz edilmeye başlandığı bazı araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir.

 

Herkesin korkarak kaçtığı Evran ismindeki büyükçe bir yılanın kendisine itaat etmesi, herkesin gözü önünde bu kerameti göstermesi sebebiyle “Ahi Evran (yılanın Kardeşi)” ve islamiyete yaptığı  hizmetlerinden dolayı “Nasirüddin” lakabı verildiği de söylenilmiştir .

 

İnsan nefsinin bir ejder gücünde olduğu, nefsini yenen kişinin dünya hırslarından, kininden ve maddi isteklerinden arınacağı inancıyla, Ahi Evren’in nefis denen benlik yılanını içinden söküp atarak bir kamçı gibi elinde taşıdığı söylenmiş ve bu nedenle kendisine “Yılanlı  Ahi” anlamına gelen Ahi Evren denmiştir.

 

 Kaynaklarda Şeyh Nasirüddin’e verilen Evren lakabı ile ilgili bazı kayıtlar bulunmaktadır. Buna göre Ahi Evren katıldıgı Bedir Savası’nda düsmana yılan gibi saldırdıgı için bizzat Hz. Peygamber kendisine ‘’Evren’’ (Yılan) adını vermiştir.  Daha sonra Ahi üniforması giydirerek Diyar-i Rum’a göndermis ve böylece kendisine Ahi Evren denmis rivayeti bulunmaktadır.

Kayseride kurduğu debbağ atölyesinde yılan beslediği için bu ismi almıştır da denilmektedir. 

Başka bir rivayete göre ise Ahi Nasirüddin Kırsehir’e gelince halk bir yılanın kendisine musallat olduğunu, onun korkusundan işlerine gidemediklerini bildirmişler, o da bu yılanı kendisine muti kılmış ve bu yüzden ona evren denmiştir. 

Yine Ahi Evren ölü bir yılan donuna girip bir kayanın dibine girmek seklinde ölmüstür, türbesi de bu kayanın üzerine inşa edilmistir denilirken, menakıbnamelerde de onun ejderha donuna girdiği, sık sık söz konusu edilmistir  .

Ancak diger bir rivayet ise Ahi Evren’nin Evren adının Hoy sehrinin batı taraflarında 3500 m.

Yüksekliğinde olan bölgenin en yüksek ve 3 zirveden olusan Evrin dağından    dolayı aldığıdır. Şehrin her noktasından azamet ile görülen bu dağ daima Hoy halkı tarafından kutsal sayılmıştır.

 

Halk ile dağ arasında mistik bir ilişki vardır. Bu mistik bakış çocukların adına da yansımış ve bazı aileler çocuklarına Evren adını koymuştur. Uzaktan üç başlı büyük ejderhaya benzetilen bu dağın kutsallığı ve nedenleri de bellidir. Bilindiği gibi Türk halklarının dağlar ile mistik ilişkileri daima var olmuştur. Bu dağın Eteklerinden akan çayların halkın yaşamında önemli bir etkisinin bulunması ise bu kutsallığın diğer bir nedeni de sayılabilir.  Nitekim Ahi Evren’in ailesinin bu dağa duyduğu ilgiden dolayı Ahi Evren’e Evren adının koyulmuş olması mümkündür.

 

 

not : Yukarıdaki bilgiler Ahi Evren ile ilgili Okumalarımızdan tutulan not ve iktibaslardan oluşmaktadır .

 


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 11.03.2011Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...