Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Uyunut Tefasir lil Fudalais Semasir

عيون التفاسير للفضلاء السماسير

 Kitap Detayı Kitap No : K- 45  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Şihabuddin Ahmed es Sivasi , Ayasluği Tefsir Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma - E-Kitap -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 45 Hit : 22836 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Uyunut Tefasir lil Fudalais Semasir / عيون التفاسير للفضلاء السماسير

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Uyunut Tefasir lil Fudalais Semasir / عيون التفاسير للفضلاء السماسير

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Şihabuddin es Sivasinin Hayatı Eserleri ve Hadis Usulüne Dair Riyadul Ezhar fi Cilail Ebsar Eseri
2 Şihabuddin es Sivasi Hayatı ve İlmi Şahsiyeti / شهاب الدين السيواسي حياته و شخصيته العلمية

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

عيون التفاسير للفضلاء السماسير

Sîvâsî’nin tefsirini yazarken kullandığı ana kay­naklar, Semerkandî(v. 375/985)’nin Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i, Beğavî(v. 516/1122)’nin Me’âlimu’t-Tenzîl’i ve Zemahşerî(v. 538/1143)’nin Keşşâfıdır. Müellif kısmen de, Vâhidî (v. 468/1075), Fahreddîn er-Râzî (v. 606/1209), Kurtubî (v. 671/1272) ve Kâzî Beyzâvî (v. 685/1286)’den yararlanmıştır.

‘sultânu’l-müfessirîn’ diye anılan Ebû’s-Su’ûd (v. 982/1574)42, İsmail Hakkı Bursevî (v. 1137/1724)43 ve Lutfullah Erzurûmî (v. 1202/1787)44 Sîvâsî’nin etki ettiği müfessirlerdendir. Hatta Hasan Basri Çantay bile mealini kaleme alırken Sîvâsî’den yararlanmıştır. 1

 

Sîvâsî’nin, ‘Uyûnu’t-Tefâsîr li’l-Fuzalâ’i’s-Semâsîr adlı bu tefsiri, di­râyet metoduna göre Arapça olarak yazılmış orta hacımlı selis bir tefsirdir.

 

 

 

1.      Bkz., Çantay, Hasan Basri, Kur’ân-ı Hakîm ve Me’âl-i Kerîm, 4. baskı, istanbul, 1962, s. 17  (Bakara (2) sûresinin 25. âyetin me’âline ait 19. dipnot).

 

 

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 10.02.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...