E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap T├╝rleri
   Yazma Eserler    Bask─▒ Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   ├çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Mirat├╝l Mikat vel edvar maa Mecmuatil-e┼čkal
Gazi Ahmed Muhtar Pa┼ča
 Detay
Lezzetul Ay┼č bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kurey┼č
─░bn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul H─▒tab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza H├╝seyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet ─░li┼čkisi
Nurullah Karaka┼č
 Detay
1 - 2 -

el ─░tkan Fi Ulum el Kuran

ěž┘äěžě¬┘éěž┘ć ┘ü┘Ő ě╣┘ä┘ł┘ů ěž┘ä┘éě▒ěó┘ć

 Kitap Detay─▒ Kitap No : K- 2  
Yazar Ad─▒ ─░lim Dal─▒ Kitap Dili Kitap Tipi
Suyuti - Abdurrahman b. Ebu Bekr b. Muhammed Ulumul Kur'an Arab├ža Zeyl
Konusu Bu Kitab─▒n Sitemizde Kay─▒tl─▒ T├╝rleri
  Yazma - Bask─▒ - Tez - E-Kitap -  
Kitab─▒n Yay─▒nc─▒s─▒ ┼×erh Eden ─░htisar Eden(ler) Terc├╝me Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 2 Hit : 32802 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakk─▒ndaki Kitaplar Hakk─▒ndaki Makaleler  
   Kitaba ait Terc├╝meler ┼×erhler Muhtasarlar Ha┼čiyeler Zeyller Ele┼čtiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Ad─▒
1 Tenasukud D├╝rer Fi Tenasubis Suver
2 Tabakat├╝l M├╝fessirin
3 Muterekul Akran Fi ─░cazil Kuran
4 Merasid├╝l Metali Fi Tenas├╝bil Mekati Vel Metali
5 L├╝bab├╝n N├╝kul Fi Esbabin N├╝zul
6 Katful Ezhar Fi Ke┼čfil Ezhar
7 Et Tahbir Fi ─░lmit Tefsir
8 El M├╝zhir Fi Ulumil L├╝─ča
9 el ─░tkan Fi Ulum el Kuran / ěž┘äěžě¬┘éěž┘ć ┘ü┘Ő ě╣┘ä┘ł┘ů ěž┘ä┘éě▒ěó┘ć
10 El ─░klil Fi ─░stinbat─▒t Tenzil
11 el E┼čbah ve en Nezair / ěž┘äěúě┤ěĘěž┘ç ┘łěž┘ä┘ćěŞěžěŽě▒
12 el Cami es Sagir / ěž┘äěČěž┘ůě╣ ěž┘äěÁě║┘Őě▒
13 Ed D├╝rr├╝l Mensur Fit Tefsir Bil Mesur
14 Celaleyn Tefsiri

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Ad─▒
1 El M├╝zhir Fi Ulumil L├╝─ča
2 el ─░tkan Fi Ulum el Kuran / ěž┘äěžě¬┘éěž┘ć ┘ü┘Ő ě╣┘ä┘ł┘ů ěž┘ä┘éě▒ěó┘ć

Yazara ait makaleler
# Makaleler Ad─▒

Yazar Hakk─▒ndaki Tan─▒t─▒m Kitaplar─▒
# Kitap Ad─▒

Yazar Hakk─▒ndaki Tan─▒t─▒m Makaleleri
# Makaleler Ad─▒
1 Suyutiye Y├Âneltilen Su├žlamalar

Kitaba ait Terc├╝meler
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait ┼×erhler
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Ha┼čiyeler
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Ele┼čtiri Makaleleri
# Makaleler Ad─▒
1 ─░mam Suyutinin el ─░tkan fi Ulumil Kuran ─░simli Eseri Hakk─▒nda / ěş┘ł┘ä ┘âě¬ěžěĘ ěž┘äěžě¬┘éěž┘ć ┘ü┘Ő ě╣┘ä┘ł┘ů ěž┘ä┘éě▒ěú┘ć ┘ä┘äě│┘Ő┘łěĚ┘Ő

├ľzeti

<


el-─░tkan fî-Ulûmi'l-Kur'ân 
Süyûtî'nin Kur'an ilimlerine dair eseri.

Kur'an ilimleriyle ilgili bütün konulan içine alan müstakil bir eserin bulunmad─▒─č─▒ kanaatiyle böyle bir eser yazmay─▒ dü┼čündü─čünü söyleyen müellif, hocalar─▒ndan Kâfiyeci'nin tefsir ilimlerine dair muhtasar eserini ve Abdurrahman b. Ömer el-Bulkinî'nin oldukça hacimli Mevâk─▒'u'l-'ulûm min mevâkfu'n-nücûm'unu incelemi┼č, bunlardan ikinci kitapta muhtasar buldu─ču konulan geni┼čleterek ve yeni konular ilâve ederek önce et-Tahbîr fî ilmi't-tefsîr’ini yazm─▒┼čt─▒r (872/1467-68).
Daha sonra Bedreddin ez-Zerke┼čî'nin bu alanda yaz─▒lan ilk müstakil eser olan el-Burhân fî 'uIûmi'I-Kur-ân adl─▒ kitab─▒n─▒ gören ve Kur'an ilimlerine dair çal─▒┼čmalar─▒n─▒ bu eseri örnek alarak sürdüren Süyûtî, el-Burhân'dan daha muhteval─▒ ve daha düzenli oldu─čunu söyledi─či el-îtkan’─▒, haz─▒rlamakta oldu─ču Mecmaul'-bahreyn ve matlau'l-bedreyn adl─▒ büyük tefsirine mukaddime olmak üzere kaleme alm─▒┼čt─▒r.
Telifi s─▒ras─▒nda ─░bn Cerîr  et-Taberî, ─░bn Ebû Hatim, ─░bn Merdûye, ─░bn Hayyân, Ebû Ubeyd Kas─▒m b. Sellâm, ─░bn Ebû Dâvûd, Nevevî, Âcurrî, Alemüddjn es-Sehâvî, ─░bnü'l-Cezerî, Hüzelî, Nehhâs, Ebû Amr ed-Dânî. Râg─▒b el-─░sfahânî, ─░bn Kuteybe, ─░bn Cinnî, Hattâbî, Rummânî, Bâk─▒llânî gibi âlimlerin tefsir, hadis, f─▒k─▒h, lügat, k─▒raat, resm-i hat, ahkâm ve tarihle ilgili kitaplar─▒ndan faydalan─▒lan eser  birbirine yak─▒n konular birlikte ele al─▒narak seksen ba┼čl─▒k (nevi) halinde düzenlenmi┼čtir.
Konular i┼členirken önce ayn─▒ konuda eseri bulunan müellif ve eserleri zikredilerek de─čerlendirilmi┼č, ilgili meseleler âyet ve hadisler ─▒┼č─▒─č─▒nda, bunlarda yoksa âlimlerin sözlerinden deliller getirilerek çözümlenmi┼č, faydalan─▒lan kitaplardan özet metinler aktar─▒lm─▒┼čt─▒r. Farkl─▒ görü┼čler nakledildikten sonra müellif kendi görü┼čünü ortaya koymu┼č, haberlerin kaynak ve isnad─▒n─▒ belirtmi┼čtir. Hadisler senetleriyle verilmi┼č, s─▒hhatleri üzerindeki de─čerlendirme ise ara┼čt─▒rmac─▒ya b─▒rak─▒lm─▒┼čt─▒r.
el-─░tkan’da konular birbirinden farkl─▒ hacimlerde i┼členmi┼č olup sayfalarca tutanlar─▒ bulundu─ču gibi bir iki sayfa kadar olanlar─▒ da vard─▒r. Kur'an'─▒n nüzul sebepleri, isimleri, sûre adlar─▒. Kur'an'─▒n toplanmas─▒, tertibi, sûre, âyet, kelime ve harf say─▒lar─▒, isnad dereceleri, k─▒raatler, tecvidle ─░lgili konular, tilâvet âdab─▒, tefsir metodolojisi, müfessirlerin tabakalar─▒, sûrelere dair tefsir rivayetleri ayr─▒nt─▒l─▒ biçimde ele al─▒nm─▒┼čt─▒r.
Konular aras─▒nda ayr─▒ca "tenbih, fer', fasi, teznîb, fâide, mesele" gibi ba┼čl─▒klar alt─▒nda çe┼čitli bilgiler verilmi┼čtir.

Eser. ilk defa Mevlevî Be┼čîrüddin ve Nûrulhak taraf─▒ndan Aloys Sprenger'in bir tahliliyle birlikte ne┼čredilmi┼č (Kalküta1852-1854), daha sonra M─▒s─▒r'da yay─▒mlanm─▒┼č (Kahire 1278, 1279, 1287, 1306), ayr─▒ca kenar─▒nda Bâk─▒llânî'nin ─░'câzü'l-Kur'an'─▒yla birlikte bas─▒lm─▒┼čt─▒r (Kahire 1317, 1318, 1370/1951).
Bunun d─▒┼č─▒nda el-─░tkân, Muhammed Ebü'l-Fazl ─░brahim'in tahkiki (Kahire 1387/1967, 1405/1985) ve Mustafa Dîb el-Bugâ'n─▒n ta'likiyle (Beyrut 1407/1987) iki cilt halinde yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r.
Sak─▒p Y─▒ld─▒z ve Hüseyin Avni Çelik eseri el-─░tkan fî ulûmi'l-Kur'an: Kur'an ─░limleri Ansiklopedisi ad─▒yla Türkçe'ye çevirmi┼člerdir (─░stanbul 1987).


Bask─▒lar─▒
1. Bask─▒
─░sim ěž┘äěžě¬┘éěž┘ć ┘ü┘Ő ě╣┘ä┘ł┘ů ěž┘ä┘éě▒ěó┘ć
Ebatlar ile Bilgi 10x20 en 30x40x boy 13 sat─▒r her sat─▒rda 200

Yay─▒n Evi

Darul K├╝t├╝b el M─▒sr─▒yye

Yay─▒n Yeri

Kahire

Yay─▒n Tarihi

1404 h.
Bask─▒ Dili Arab├ža
├ľzelli─či Tahkikli N├╝sha
Cilt Sayfa Adedi 2.cilt 300+300 s.
├ťcreti Stokta yok
A├ž─▒klama Mahmud Nedim Cisr in tahkikiyle bas─▒lm─▒┼č nushan─▒n pdf kayd─▒d─▒r.
 
Konu Fihristi

Yazmalar─▒
1. Yazma
─░sim ěž┘äěžě¬┘éěž┘ć ┘ü┘Ő ě╣┘ä┘ł┘ů ěž┘ä┘éě▒ěó┘ć
Ebatlar ile Bilgi 10x20 en 30x40x boy 13 sat─▒r her sat─▒rda 200
K├╝t├╝phane Ad─▒ merkez k├╝t├╝phanesi
K├╝t├╝phane B├Âl├╝m├╝ merkez
Demir Ba┼č No 23
Yaz─▒m Tarihi 1206
Yazma Dili Arab├ža
├ľzelli─či M├╝ellif Hatt─▒
Cilt Sayfa Adedi II. 200+145 s.
├ťcreti Stokta yok
A├ž─▒klama Bu yazma N├╝sha renkli y├╝ksek kaliteli dijital kamera foto─čraflama ┼čeklindedir. iki cilt bir arada 345 sayfad─▒r .
all wives cheat online women who cheated
husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
wife affair click here husbands that cheat
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
bystolic coupon coupons for bystolic
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction
bystolic coupon 2013 forest patient assistance bystolic generic alternative
 
website website open
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
wife affair woman affair husbands that cheat
bystolic generic name linzess patient assistance what is the generic for bystolic
bystolic coupon 2013 site bystolic generic alternative
Konu Fihristi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
reasons married men cheat how to cheat with a married woman want my wife to cheat
read here cheat wifes unfaithful wives
read here redirect redirect
married men affairs i cheated on husband my boyfriend cheated on me with a guy
bystolic copay savings card link bystolic manufacturer coupon
bystolic coupon 2013 bystolic coupon 2014 bystolic coupon 2014
cialis coupon cialis coupon cialis coupon

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Ad─▒
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 16.12.2007Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...