E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap T├╝rleri
   Yazma Eserler    Bask─▒ Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   ├çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Mirat├╝l Mikat vel edvar maa Mecmuatil-e┼čkal
Gazi Ahmed Muhtar Pa┼ča
 Detay
Lezzetul Ay┼č bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kurey┼č
─░bn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul H─▒tab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza H├╝seyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet ─░li┼čkisi
Nurullah Karaka┼č
 Detay
1 - 2 -

el Metalib el Aliye (el-Metalib├╝l-aliye minel-ilmil-ilahi)

ěž┘ä┘ůěĚěž┘äěĘ ěž┘äě╣ěž┘ä┘Őěę

 Kitap Detay─▒ Kitap No : K- 1253  
Yazar Ad─▒ ─░lim Dal─▒ Kitap Dili Kitap Tipi
Fahreddin er Razi Kelam
Konusu Bu Kitab─▒n Sitemizde Kay─▒tl─▒ T├╝rleri
  Yazma - Bask─▒ -  
Kitab─▒n Yay─▒nc─▒s─▒ ┼×erh Eden ─░htisar Eden(ler) Terc├╝me Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1253 Hit : 6742 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakk─▒ndaki Kitaplar Hakk─▒ndaki Makaleler  
   Kitaba ait Terc├╝meler ┼×erhler Muhtasarlar Ha┼čiyeler Zeyller Ele┼čtiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Ad─▒
1 Nihayet el Ukul fi Dirayet el Usul / ┘ć┘çěž┘Őěę ěž┘äě╣┘é┘ł┘ä ┘ü┘Ő ě»ě▒ěž┘Őěę ěž┘äěžěÁ┘ł┘ä
2 Mefatihul Gayb / ┘ů┘üěžě¬┘Őěş ěž┘äě║┘ŐěĘ
3 Levami el Beyyinat Fi ┼×erhi Esmaillahi Teala ve es S─▒fat / ┘ä┘łěž┘ůě╣ ěž┘äěĘ┘Ő┘ćěžě¬ ě┤ě▒ěş ěžě│┘ůěžěí ěž┘ä┘ä┘ç ě¬ě╣ěž┘ä┘ë ┘ł ěž┘äěÁ┘üěžě¬
4 Kitab el Erbain fi Usuluddin / ┘âě¬ěžěĘ ěž┘äěžě▒ěĘě╣┘Ő┘ć ┘ü┘Ő ěžěÁ┘ł┘ä ěž┘äě»┘Ő┘ć
5 el Muhassal - Muhassalu Efkar el Mutekaddimin ve el Muteahhirin / ┘ůěşěÁ┘ä ěž┘ü┘âěžě▒ ěž┘ä┘ůě¬┘éě»┘ů┘Ő┘ć ┘łěž┘ä┘ůě¬ěúě«ě▒┘Ő┘ć
6 el Metalib el Aliye (el-Metalib├╝l-aliye minel-ilmil-ilahi) / ěž┘ä┘ůěĚěž┘äěĘ ěž┘äě╣ěž┘ä┘Őěę
7 el Mealim / ěž┘ä┘ůě╣ěž┘ä┘ů
8 el Mahsul / ěž┘ä┘ůěşěÁ┘ł┘ä

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Ad─▒

Yazara ait makaleler
# Makaleler Ad─▒

Yazar Hakk─▒ndaki Tan─▒t─▒m Kitaplar─▒
# Kitap Ad─▒

Yazar Hakk─▒ndaki Tan─▒t─▒m Makaleleri
# Makaleler Ad─▒

Kitaba ait Terc├╝meler
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait ┼×erhler
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Ha┼čiyeler
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Ele┼čtiri Makaleleri
# Makaleler Ad─▒

├ľzeti

el-Metalibu'l-Aliye (el-Metâlibü'l-'âliye mine'l- ilmi'l-ilâhî) 

Fahreddin er-Râzî'nin (ö. 606/1210) kelâma dair en hacimli eseri.

Müellif eserin mukaddimesinde, "Bu ilm-ilâhîye dair kitab─▒m─▒zd─▒r" demekte (1, 33), be┼činci kitapla (V, 7) Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki yazma nüshan─▒n sekizinci kitab─▒n─▒n ba┼č─▒nda Kitâbü'l-Metûlibil-'âliye ad─▒n─▒ zikretmektedir.
Eserin tesbit edilebilen tek bask─▒s─▒nda ─░se isim el-Metâlibü'l-'âliye mine'l- ilmi'l-ilâhî ┼čeklinde kaydedilmi┼čtir.
Dokuz kitaptan (matbu nüshada cüz) olu┼čan eserin ilk kitab─▒ bir giri┼čle üç bölümden meydana gelmektedir.
Giri┼čte kelâm ilminin önemi, ulûhiyyete ili┼čkin aklî bilginin de─čeri. Allah'─▒n varl─▒─č─▒n─▒ ve s─▒fatlar─▒n─▒ bilmenin yollan gibi konular ele al─▒nm─▒┼čt─▒r.
Birinci bölümde Allah'─▒n zorunlu (vacip) varl─▒k olu┼čuna ait kesin kan─▒tlar─▒n tahliline giri┼čilir. On dört fas─▒ldan ibaret olan bu bölümde filozoflarca geli┼čtirilen imkân deliliyle kelâmc─▒lar─▒n kulland─▒─č─▒ hudûs delili etraf─▒nda ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi verilir. Üç fas─▒ldan olu┼čan ikinci bölümde felekler ve ay alt─▒ âleminde bulunan isbât-─▒ vâcib delilleri zikredilir. Vücûb. vücûd, iradeler, taayyün ve mahiyet gibi kavramlar─▒n tart─▒┼č─▒ld─▒─č─▒ üçüncü bölümde varl─▒k-mahiyet ili┼čkisi, ayr─▒ca ilâhî s─▒fatlar─▒n yarat─▒klardan ve onlara ait niteliklerden tamam─▒yla farkl─▒ olu┼ču, Allah'─▒n ezelî ve ebedîli─či gibi konular yedi meselede incelenir (I, 33-332).

─░kinci kitap iki bölümden meydana gelir. On yedi fas─▒l ┼čeklinde düzenlenen birinci bölümde Allah'─▒n tenzihi s─▒fatlar─▒ üzerinde durulmu┼č, üç fas─▒ldan olu┼čan ikinci bölümde Allah'─▒n birli─či, kelâmc─▒lar─▒n buna ili┼čkin kan─▒tlan ve vahdaniyetin ilâhî zâta zait bir nitelik olmas─▒ gibi konular ele al─▒nm─▒┼čt─▒r. Dokuz babdan ibaret olan üçüncü kitapta sübûtîfîcâbî) s─▒fatlar─▒n say─▒s─▒, insan─▒ fiil yapmaya sevkeden sebepler, insan─▒n kadir ve fail olu┼čunun anlam─▒, Allah'─▒n âlim oldu─čuna dair deliller ve cüz'iyyât─▒ bilmesi; Allah'─▒n mürîd, semî', basîr, mütekellim, kadîm, baki, hay ve ha-kîm olmas─▒, filozoflarla di─čer din mensuplar─▒n─▒n kadir anlay─▒┼č─▒, Allah'─▒n isimleri, tek-vîn-mükevven aynîli─či, teklif-i mâ iâ yu-tâk─▒n fiilen vuku bulmas─▒ ve akl─▒n ilâhî fiilleri iyi veya kötü olarak de─čerlendirmesine ili┼čkin tart─▒┼čmalar zikredilir (III, 5-358).
Eserin dördüncü kitab─▒ iki bölümden meydana gelir. Birinci bölümde âlemin k─▒demini ileri sürenlerin delilleri incelenir, buna mukabil ilâhî s─▒fatlardan elde edilen kan─▒tlara ve semavî kitaplar─▒n âlemin hudûsuna temas eden bahislerine yer verilir. ─░kinci bölümde âlemin hudûsunu benimseyenlerin görü┼čleriyle bunlara dair aklî ve naklî deliller. Allah'─▒n fâil-i muhtar oldu─čunu gösteren aklî ve naklî kan─▒tlar, Dehriyye'nin reddi, filozoflar─▒n sudur teorisinin ele┼čtirisi. Seneviyye'nin tenkidi ve tenasühün reddi gibi konular tart─▒┼č─▒l─▒r.
Be┼činci kitab─▒n on bir fas─▒ldan olu┼čan birinci bölümünde zaman─▒n varl─▒─č─▒n─▒ kabul edenlerle etmeyenlerin delilleri, zaman─▒n mahiyeti, biti┼čik kemiyetlerden ibaret olmay─▒┼č─▒, an. dehr ve sermed kavramlar─▒ aras─▒ndaki farklar ve zaman─▒n hudûsu gibi problemler incelenmi┼č, yedi fas─▒l halinde düzenlenen ikinci bölümde mekân hakk─▒ndaki farkl─▒ görü┼člerle bunlar─▒n kan─▒tlar─▒n─▒n tahlili, bo┼člu─čun (halâ, feza) varl─▒─č─▒ veya yoklu─čuna dair delillerin de─čeri gibi konular ele al─▒nm─▒┼čt─▒r ei-Metâlibü'l-'âliye'nin alt─▒nc─▒ kitab─▒ dört bölümden ibarettir. Sekiz fas─▒ldan meydana gelen birinci bölümde filozoflarla kelâmc─▒lar─▒n cisim tan─▒mlan ve kelâmc─▒lar─▒n atomun varl─▒─č─▒na ili┼čkin kan─▒tlar─▒ s─▒ralan─▒r. On fas─▒ldan olu┼čan ikinci bölümde atomun varl─▒─č─▒n─▒ reddeden filozoflara ait deliller anlat─▒l─▒r. Üç fas─▒l halinde düzenlenen üçüncü bölümde cismin boyutlar─▒n─▒n sonlulu─ču, zat ve mahiyet itibariyle cisimlerin benzerli─či gibi konular incelenir. Yine üç fas─▒ldan meydana gelen dördüncü bölümde heyulan─▒n varl─▒─č─▒n─▒ kabul edenlerle bunu reddedenlerin delilleri hakk─▒nda bilgi verilerek heyûlâ diye temel bir maddenin bulunmad─▒─č─▒ ileri sürülür. (VI, 5-216).
Sekiz bölümden olu┼čan yedinci kitab─▒n ilk bölümü dört fasla ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. Burada ruh (nefis) hakk─▒nda farkl─▒ görü┼čler, ruhlar─▒n grupland─▒r─▒lmas─▒, ruhanî varl─▒klar─▒ inkâr edenlerle kabul edenlerin delilleri zikredilir. Yedi fas─▒ldan meydana gelen ikinci bölümde insan ruhuna ait farkl─▒ görü┼čler, ruhu cismanî cevher kabul edenlerin delilleri, ─░bn Sina'n─▒n ruhu soyut cevher olarak nitelemesi, ruhun cisimden soyutlanm─▒┼č oldu─čuna ili┼čkin zay─▒f deliller, ruhun varl─▒─č─▒n─▒n kesin delilleri ve ruhun bedenden ayr─▒ bir mevcudiyeti bulundu─čuna dair naklî deliller aç─▒klan─▒r. Yirmi ─░ki fasla ayr─▒lan üçüncü bölümde insan ruhunun nitelikleri, ruhlar─▒n farkl─▒l─▒k arzetme-sinin sebepleri, ruhun yeri ve kalple ba─člant─▒s─▒, Aristocu ruh görü┼čü, ruhlar─▒n hadis veya kadîm olmas─▒, tenasüh, bedenin ölümünden sonra ruhun bekas─▒na dair deliller, ruhun bekas─▒, idraklerin yan─▒ s─▒ra bedenî faaliyetleri de ruhun sa─člamas─▒ ve idrakin ölümden sonra devam etmesi, kabir ziyaretinden ölünün yararlanma keyfiyeti, insan ruhunun özellikleri ve hayvanlar─▒n ruhlar─▒ gibi konulara temas edilir. Üç fas─▒ldan olu┼čan dördüncü bölümde cin ve ┼čeytan diye isimlendirilen süflî ruhlar─▒n mevcudiyeti, bunlar─▒n varl─▒─č─▒na dair kan─▒tlar, vesvese ve ilham─▒n hakikati bahislerine yer verilir. Dokuz fas─▒ldan ibaret olan be┼činci bölümde feleklerin ve y─▒ld─▒zlar─▒n ruhlu varl─▒klar olmas─▒, buna dair deliller ve nitelikleri, Kur'an'a göre meleklerin nitelikleri ve meleklerin insanlardan üstün olu┼ču gibi konular i┼členir. (VII, 7-429).
Eserin sekizinci kitab─▒ üç bölüm halinde nübüvvet konusuna ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. On be┼č fas─▒ldan meydana gelen birinci bölümde nübüvveti inkâr edenlerin delilleri, harikuladenin imkâns─▒zl─▒─č─▒n─▒ ileri sürenlerin dayanaklar─▒, mucizenin nübüvveti kan─▒tlad─▒─č─▒n─▒ savunanlar─▒n delilleri, mucizenin tevatüre dayanmas─▒ ve tevatüre yöneltilen ele┼čtiriler, peygamberlerin, nübüvvetlerini zedeleyen davran─▒┼člar─▒n─▒n olup olmad─▒─č─▒ gibi konular ele al─▒n─▒r. Yedi fasla ayr─▒lan ikinci bölümde peygamberlerin inanç ve davran─▒┼č alan─▒nda insan bilgisinin eksikliklerini tamamlamas─▒ esas─▒na dayanan ispat yöntemi, Kur'an'da temas edilen bu yöntemin hissî mucizeyle yap─▒lan ispattan üstün olmas─▒, Hz. Muhammed'in di─čer peygamberlerden üstünlü─čü, filozoflar─▒n mucizeye ve peygamberin mucize gösterme imkân─▒na bak─▒┼č─▒ gibi konular aç─▒klan─▒r. Alt─▒ fas─▒l olan üçüncü bölümde sihir ve türleri, t─▒ls─▒mlar, y─▒ld─▒z ve burçlar─▒n etkilerinin bulunup bulunmad─▒─č─▒ vb. hususlara temas edilir. (VIII, 7-196).
Dokuz bölüm halinde düzenlenen dokuzuncu kitap insanlar─▒n iradî fiillerine ve kader konusuna ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. Bu kitapta iradî fiillerin yarat─▒lmas─▒ meselesinde ileri sürülen farkl─▒ görü┼čler, bu fiillerin Allah taraf─▒ndan yarat─▒ld─▒─č─▒na ve insan─▒n bir fiili yapmak veya terketmekte ba─č─▒ms─▒z olmad─▒─č─▒na ili┼čkin aklî deliller, bir ┼čeyin yokluktan varl─▒k alan─▒na ç─▒kmas─▒nda insan gücünün etkisinin bulunmad─▒─č─▒na dair delillerin aç─▒klanmas─▒ ve imanla inkâr─▒n Allah'─▒n yaratmas─▒yla gerçekle┼čti─čini gösteren kan─▒tlar hakk─▒nda bilgi verilir. ─░radî fiillerin Allah taraf─▒ndan yarat─▒ld─▒─č─▒na ili┼čkin Kur'an'da, hadislerde ve sahabe sözlerinde yer alan deliller, Mu'tezile'nin bu konuda ileri sürdü─čü aklî ve naklî dayanaklar─▒n tahlili gibi meseleler bu kitapta yer verilen di─čer konulardand─▒r (IX, 5-390).

el-Metâlib tabiat felsefesinden ba┼čka ulûhiyyet, nübüvvet, kader, ayr─▒ca ruh konular─▒nda ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi verilmi┼č, VII. (XIII.) yüzy─▒la kadar geli┼čtirilen naklî, aklî ve felsefî deliller zikredilerek de─čerlendirilmi┼č, isbât-─▒ vâcibde imkân ve itkân delillerine a─č─▒rl─▒k verilmi┼č, nübüvvetin ispat─▒nda hissî mucize yerine peygamberlerin bilgi mucizeleri öne ç─▒kar─▒lm─▒┼č, ruhun varl─▒─č─▒na dair naklî deliller tahlil edilmi┼č ve insan─▒n ezelde belirlenen plan çerçevesinde hareket etti─či görü┼čü savunulmu┼čtur.

Müellifin kitab─▒n çe┼čitli yerlerine o k─▒sm─▒ bitirme tarihini kaydetmesinden anla┼č─▒ld─▒─č─▒ üzere eserin telifine 603 (1206-1207) y─▒i─▒nda ba┼članm─▒┼č, vefat─▒ndan sekiz ay önce bitirilmi┼čtir.
 Bu aç─▒dan eserin Fahreddin er-Râzî'nin son bilgi ve kanaatlerini yans─▒tt─▒─č─▒n─▒ söylemek mümkündür.
el-Metâlibü'I-'âliye, müellifin tefsiri dahil oimak üzere hemen bütün eserlerinde görüldü─čü gibi kitap, bab ve fas─▒l tasnifinde a┼č─▒r─▒ya kaçan, zaman zaman ahenkli olmayan ve sonuç olarak okuyucunun zihnini da─č─▒tan bir sisteme sahiptir.
Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma nüshalar─▒ bulunan el-Metâlibü'l-'âliye'-yi Ahmed Hicâzî es-Sekkâ tahkik ederek yay─▒mlam─▒┼čt─▒r.
Eser Çelebizâde Abdurrahman Efendi taraf─▒ndan ┼čerhedilmi┼č Hûnecî taraf─▒ndan da Muhtasarü'1-Metâlibi'l-'âliye ad─▒yla özetlenmi┼čtir.
Seyfeddin el-Âmidî de el-Metâlibü'l-'âliye'yi el-Me'âhiz 'ale'r-Râzî ad─▒yla özetlemi┼č ve Râzî'yi yer yer ele┼čtirmi┼čtir.

 


Bask─▒lar─▒

Yazmalar─▒

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Ad─▒
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 30.09.2014Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...