E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap T├╝rleri
   Yazma Eserler    Bask─▒ Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   ├çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Mirat├╝l Mikat vel edvar maa Mecmuatil-e┼čkal
Gazi Ahmed Muhtar Pa┼ča
 Detay
Lezzetul Ay┼č bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kurey┼č
─░bn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul H─▒tab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza H├╝seyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet ─░li┼čkisi
Nurullah Karaka┼č
 Detay
1 - 2 -

Bedai es Sanai Fi Tertib e┼č ┼×erai

ěĘě»ěžěŽě╣ ěž┘äěÁ┘ćěžěŽě╣ ┘ü┘Ő ě¬ě▒ě¬┘ŐěĘ ěž┘äě┤ě▒ěžěŽě╣

 Kitap Detay─▒ Kitap No : K- 1091  
Yazar Ad─▒ ─░lim Dal─▒ Kitap Dili Kitap Tipi
el-Kasani , Alauddin Ebu Bekr b. Mesud b. Ahmed F─▒k─▒h Arab├ža
Konusu Bu Kitab─▒n Sitemizde Kay─▒tl─▒ T├╝rleri
  Yazma - Bask─▒ -  
Kitab─▒n Yay─▒nc─▒s─▒ ┼×erh Eden ─░htisar Eden(ler) Terc├╝me Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1091 Hit : 10809 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakk─▒ndaki Kitaplar Hakk─▒ndaki Makaleler  
   Kitaba ait Terc├╝meler ┼×erhler Muhtasarlar Ha┼čiyeler Zeyller Ele┼čtiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Ad─▒
1 Bedai es Sanai Fi Tertib e┼č ┼×erai / ěĘě»ěžěŽě╣ ěž┘äěÁ┘ćěžěŽě╣ ┘ü┘Ő ě¬ě▒ě¬┘ŐěĘ ěž┘äě┤ě▒ěžěŽě╣

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Ad─▒

Yazara ait makaleler
# Makaleler Ad─▒

Yazar Hakk─▒ndaki Tan─▒t─▒m Kitaplar─▒
# Kitap Ad─▒

Yazar Hakk─▒ndaki Tan─▒t─▒m Makaleleri
# Makaleler Ad─▒

Kitaba ait Terc├╝meler
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait ┼×erhler
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Ha┼čiyeler
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Ad─▒

Kitaba ait Ele┼čtiri Makaleleri
# Makaleler Ad─▒

├ľzeti

Bedâyiu’s-Sanâyi‘ Fî Tertîbi’┼č-┼×erâyi


─░bn Abidîn'in (v. 1252/1836), Hanefi mezhebine ait kitaplar içerisinde benzeri bulunmayan bir eser olarak zikretti─či [1] Bedayi‘, içerik aç─▒s─▒ndan klasik f─▒k─▒h eserlerindeki yönteme sahiptir.
Kitâbu’t-Tahâre ile ba┼člay─▒p Kitâbu’l-Karz ile bitmektedir.
1997’de on cilt olarak bas─▒lan Beyrut bask─▒s─▒ esas al─▒nd─▒─č─▒nda ibadetler, muamelât ve ukûbat alan─▒na dair altm─▒┼č sekiz kitâb─▒n eserde yer ald─▒─č─▒ görülür.
 

Eserde, miras ile ilgili konular müstakil bir bölüm olarak incelenmemi┼č olmakla beraber müellif, miras ile ilgili meselelerden bahsederken bunlar─▒ Kitâbu'l- Ferâizde ele ald─▒─č─▒n─▒ ifade etmektedir[4]. Bu da Kitâbu'l-Ferâizin kitaba eklenmedi─či veya müstakil bir eser olarak yaz─▒lm─▒┼č olmas─▒na ra─čmen bize ula┼čmad─▒─č─▒n─▒ göstermektedir. Ba┼čka bir yerde Kitâbu ’d-Diyât'a da i┼čaret etmekle[5] beraber, diyetler ile ilgili meseleleri Kitâbu’l-Cinâyât'ta geni┼čçe ele alm─▒┼čt─▒r.

 


Tertip ve metot bak─▒m─▒ndan klasik Hanefi f─▒k─▒h literatüründe önemli bir yere sahip olan eserde, aktar─▒lan görü┼čler belirli bir sistem dâhilinde ┼čöyle s─▒ralanm─▒┼čt─▒r; önce kabul etti─či ve kuvvetli gördü─čü görü┼čü verdikten sonra kuvvetliden zay─▒fa do─čru bir s─▒ralama ile di─čer görü┼čleri vermektedir. ─░kinci a┼čamada ise bu görü┼člerin delillerini, en zay─▒ftan ba┼člayarak en kuvvetli ve kabul etti─či görü┼če do─čru zikretmektedir[6].

Kâsânî (v. 587/1191), mezhep içi tart─▒┼čmalar d─▒┼č─▒nda ─░mam Malik’in (v. 179/796) görü┼člerine de de─činmekle beraber hemen her konuda ─░mam ┼×afiî'nin (v. 204/820) fikirlerini aktarmakta ve onunla tart─▒┼čmaktad─▒r. Ahmet b. Hanbel’i (v.241/855) Ashabu’l-Hadis olarak zikretmekte 57 ve Ashâbu’l-Hadis'in görü┼člerine birkaç yerde de─činmektedir 58. Bunlar d─▒┼č─▒nda, Mesruk (v. 63/683), ┼×ürayh (v. 78/697), Said b. Müseyyeb (v. 94/712), ─░brahim en-Nehâî (v. 96/714), Mücahid (v. 100/718), ┼×a’bî (v. 103/722), Hasan-─▒ Basrî (v. 110/728), ─░bn Sîrîn (v. 110/728), Atâ’ b. Ebi Rebah (v. 114/732), Nâfi‘ (v. 117/735), Katade (v. 118/736), Mekhûl (v. 119/737), Hammâd b. Ebî Süleyman (v. 120/738), Zührî (v. 124/742), Râbiatu'r-Re'y (v. 136/753), ─░bn ┼×übrüme (v. 144/761), ─░bn-i Ebi Leylâ (v. 148/765), Evzâî (v. 157/774), Süfyan-─▒ Sevrî (v. 161/778), Süfyan b. Uyeyne (v. 198/813) gibi fakihlerin görü┼člerini de zaman zaman aktarmaktad─▒r.

F─▒khî meseleleri teferruatl─▒ bir ┼čekilde ele al─▒rken bu konular─▒n uzant─▒s─▒ olan kelamî tart─▒┼čmalar─▒ bazen onlarca sayfa i┼člemektedir.
Mesela Allah─▒n s─▒fatlar─▒[7]  , Ehl-i Sünnet'e göre isim müsemma  [8], me┼čietullah [9], cevher-araz [10] gibi konulara de─činmekte ve uzun mülahazalarda bulunmaktad─▒r. Yine benzer ┼čekilde ba┼čka mezheplerin (Mutezile [11], E┼čariye [12], ─░sna A┼čeriyye [13], Kaderiye [14], Hariciler [15], Dehriyye, Zenad─▒ka ve Ehl-i ibâha [16], Felasife [17]) görü┼člerini aktarmakta ve bunlara kar┼č─▒ Ehl-i Sünnet'in yakla┼č─▒m─▒n─▒ savunmaktad─▒r [18].

  

Bedâi‘in Tuhfe’nin ┼čerhi olup olmad─▒─č─▒ hususu tart─▒┼čmal─▒d─▒r. Kimi bilginlere göre Tuhfe’nin ┼čerhidir[19]. Bunda, "hocas─▒n─▒n Tuhfe’sini ┼čerh etti k─▒z─▒ ile evlendi" sözünün de etkili olmas─▒n─▒n yan─▒nda, Kâsânî’nin (v. 587/1191), bizzat hocas─▒n─▒n nezareti alt─▒nda Tuhfe’yi yeniden kaleme alm─▒┼č olma ihtimalinin de bulundu─ču kaydedilmektedir[20].

Ancak Bedâyi ‘ dikkatle incelendi─či zaman, bunun gerek ┼čekil ve gerekse muhteva aç─▒s─▒ndan klasik ┼čerhlere benzemedi─či ve her iki kitab─▒n tertibinin de fakl─▒ oldu─ču görülür[21].
Eserde hocas─▒ndan ziyade, ─░mam Muhammed'in (v. 189/805) Zâhiru'r-Rivâye eserlerini dikkate ald─▒─č─▒ söylenebilir. Mesela Kitâbu'l-Gasb'─▒n ba┼č─▒nda ─░mam Muhammed'in (v. 189/805) gasb ve itlaf ile ilgili meseleleri bu ba┼čl─▒k alt─▒nda inceledi─čini ve kendisinin de konuyu bu ┼čekilde ele alaca─č─▒n─▒ ifade etmektedir[22].

 

Bedâyi‘ Üzerinde Yap─▒lan Çal─▒┼čmalar:

Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed er-Redînî el-Hüseynî’nin Zâdu’l- Garîbi’d-Dâyi‘ Min Bedâii’s-Sanâi‘ Fî Tertîbi’┼č-┼×erâi‘ isimli eseri, Bedâyi‘ üzerinde yap─▒lm─▒┼č bir ihtisar çal─▒┼čmas─▒d─▒r.
Bu ihtisar, 925/1519 tarihinde yaz─▒lm─▒┼č olup, bir nüshas─▒ Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktad─▒r[23].
┼×âh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Suud el-Manastirî’nin Mücerredu’l-Bedâyi‘ Ve Mulahhasu’┼č-┼×erâyi‘ isimli ┼čerhi kaynaklarda geçse de [24] bunun mevcudiyeti tespit edilememi┼čtir [25].

 

 

[1]─░bn-i Abidîn, Hâ┼čiyetu Reddi’l-Muhtâr, I, 101.

[2]Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 375.

[3]Kâsânî, Bedâyi‘, IV, 495; V, 528, 534, 561; VII, 324.

[4]Kâsânî, Bedâyi‘, III, 380; IV, 507, 508; V, 494; X, 497.

[5]Kâsânî, Bedâyi‘, IX, 315.

[6]Kâsânî, Bedâyi‘, II, 210-211, 454-455; III, 102; V, 464-465; VII, 380-382; X, 38-39, 113.

[7]  Kâsânî, Bedâyi ‘               I, 442, 630; II, 631, 640; IX, 86.

[8] Kâsânî, Bedâyi ‘                IV, 16.

[9] Kâsânî, Bedâyi ‘                IV, 342.

[10] Kâsânî, Bedâyi ‘              V, 298.

[11] Kâsânî, Bedâyi ‘              IV, 25, 342 VI, 368; IX, 47, 139.

[12] Kâsânî, Bedâyi ‘              IV, 25.

[13] Kâsânî, Bedâyi I, 356; II, 95, 109, 116, 137, 214.

[14] Kâsânî, Bedâyi ‘              , IX, 83.

[15] Kâsânî, Bedâyi ‘              IX, 310, 354, 544, 545, 548.

[16] Kâsânî, Bedâyi ‘              VIII, 403, 434.

[17] Kâsânî, Bedâyi ‘              IX, 403.

[18] Kâsânî, Bedâyi ‘              I, 517; III, 270, 406; IV, 30, VI, 246, 368; IX, 104; X, 103

[19]Kâtip Çelebî, Ke┼čfu’z-Zunûn, I, 230-371; Kure┼čî, el-Cevâhiru’l-Mudiyye, IV, 26.

[20]Kavakc─▒, ─░slam Hukukçular─▒, s. 125.

[21]Özel, Hanefi F─▒k─▒h Alimleri, s. 54-55; Koca, "Kâsânî", D─░A, XXIV, 531; Ünal, "Bedâiu’s-Sanai‘", D─░A,

294.

[22]Kâsânî, Bedâyi‘, X, 3.

[23]Ünal, "Bedâiu’s-Sanai‘", D─░A, V, 294.

[24]Kâtip Çelebî, Ke┼čfu’z-Zunûn, I, 371.

[25]Ünal, "Bedâiu’s-Sanai‘", D─░A, V, 294.

Kasan─▒ N─▒n Bedayi ─░simli Eserinde Kavâidin Yeri,(Yüksek Lisans Tezi),Necmettin K─▒z─▒lkaya ,Dan─▒┼čman:Prof. Dr. ─░brahim Kâfî Dönmez den al─▒nt─▒lanm─▒┼čt─▒r.


Bask─▒lar─▒

Yazmalar─▒

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Ad─▒
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

Muhammed ├ľnder   7.06.2014 16:48:03
anlad─▒m te┼čekk├╝r ederim 
! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 15.05.2014Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...