Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Halifeler Kureyşten olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri

ترجمة جزء لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1050  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Muhammed Önder Hadis Türkçe Tercüme
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
Muhammed Önder
       
Kitap No: 1050 Hit : 19059 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Halifeler Kureyşten olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri / ترجمة جزء لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 حول رسالة لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش
2 Vekaletle Kurban Kestirmenin Hükmü ve Mahiyeti Hakkında Bir Hatırlatma
3 Organ Naklinin Haram Oluşunun Delilleri
4 Organ Naklinin Cevazına Dair Öne Sürülen Deliller
5 İslamda İlk Siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin Kureyşiliği / قرشية الخليفة في الاسلام
6 İmam Ebu Hanifenin Siyasi Mezhebi Üzerine Ebu Zehranın Tespitleri ve Bunların Değeri
7 İbn Hacer el Askalaninin Allahın İsim ve Sıfatlarının Tevkifiliği ve Manalandırılması
8 Hilafetin Kureyşiliği Makalesinde Öne Sürülen İddialar ve İlmi Değerleri
9 Halifede Aranan Şartlar / الشروط التي تجب توافرها في الخليفة
10 Ehli Sünnet vel Cemaat Mezhebinin Kureyşilik Şartının Sıhhatine Dair Delilleri
11 Cevşen Dua Mecmuası İle İlgili Mülahazalarım (YENİ)
12 Cemaleddin el Efgani nin Kuranın Tahrifiyle Alakalı Görüşlerinin Tesbiti
13 Bilimsel Delillendirme Metodları ve Din
14 Ay takvimine bağlı ibadetlerde ictihad; ya da ibadetlerde ictihad olmaz, ölçüsü der beyanındadır
15 Ahi Evren İsminin Kökeni ve Manası / منشئ التسمية ب اخي اورن و معني هذه التسمية

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Halifeler Kureyşten Olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri
KONU FİHRİSTİ
ÖNSÖZ ;
Lezzetu’l-ayş Risalesi Hakkında
Esere Hizmetim
Yurt Dışı Mezunlarının Kırgınlığı Hakkında Birkaç Söz
Halife Seçme Sorumluluğu  Ve Nasıl Seçileceği  Ve Kureyşilik Şartının Seçimde  Oynayacağı  Kolaylaştırıcı Rol  İle Alakalı Bir Değerlendirme
1.BÖLÜM ;
HALİFEDE ARANACAK ŞARTLAR ;
•         Akıllı Olmak  Ve Buluğa Ermiş Olmak
•         İslam Ve Müslüman Olmak Ve Takva Hayatı Yaşamak
•         Erkek Olmak
•         Adil Olmak
•         İlim  -
•         Yeterlilik 
•         Sağlıklı Olmak 
•         Kureyş Kabilesinden Olmak
2. BÖLÜM ;
İSLAM MEZHEPLERİNİN  BU MESELEYE BAKIŞLARI
1-Kureyşilik Şartıyla Alakalı Mezhepler
•         1-Ehli Sünnetin Mezhebi
•         2-Ehli Sunnete Mensup Bazı Çağdaş  İlim Adamlarının Mezhepleri
•         3 -Şiiler Ve Zeydiyyenin Mezhebi
•         4-Hariciler Ve Mutezile’nin Mezhebi
•         5-Bazı Akademisyenlerin Mezhebi
2- Mezheplerin Bu konuda  Görüş Ayrılığına Düşmelerinin Sebepleri
•         1-Kureyşilik Şartını Kabul Ve Red Edenlerin  Bu Tavırlarının  Sebebi Referans Aldıkları Usulleri Olması
•         2-Ehli Sünnet Dışı  Ekollerin Kureyşilik Şartını Dikkate Almamalarının Dini Meseleleri Ele Alıştaki  Usullerinin Farklı Oluşundan Olması .
3.BÖLÜM ;
EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT MEZHEBİNİN  DELİLLERİ
1-Ehli Sünnet ve’l Cemaatin Kureyşilik Şartının Sıhhatine Dair Delilleri
•         -Görüşlerinin Özeti
•         1-Kuran ı Kerimden Deliller ;
•         2- Sünnetten Deliller  ;
•         3-İcma’dan Delil ;
•         4-Konu Hakkındaki Hadisler Tevatür Derecesinde Olması Delili .
•         5- Dört  Mezhebin Fukahası Ve Ehli Sünnet  Bilginleri Halifenin Seçiminde  Kureyşilik  Şartının  Aranmasında İttifak Etmişler Ve Bunu Fetvaya Bağlamışlardır  delili.
Ehli Sünnetin Diğer  Delilleri :
•         6-‘’el Eimmetu Min Kureyş’’ Rivayeti Sahih Bir Senedle Nakledilmiştir Hadis Otoritelerinin Sözleri Buna Delildir.
•         7-el Alai’nin,  ‘’bu hadisi hadis kitaplarında bulamadım’’ sözü büyük bir hatadır .Bu Rivayeti Hadis Otoriteleri Tashih Etmişlerdir
•         8 – el Eimmetu Min Kureyş Hadisinde Geçen  ‘’Eimme’’ den Kasıt  Halifelik Makamıdır
Buna Göre  Devlet Başkanları Kureyşten  ; Diğer Devlet Görevlileri Bütün Müminlerden  Olabilir. Manası Ortaya Çıkar, delili
4. BÖLÜM ,
EHLİ SUNNET ULEMASININ KUREYŞİLİK ŞARTININ KOŞULMASIYLA YAKIN ALAKALI GÖRDÜKLERİ BAZI MESELELER 
•         1-el Eimmetu Min Kureyş Hadisnin  Sıygasının  Delaleti Haber midir ,Yoksa Emir Midir ?
•         2- el Eimmetu Min Kureyş  Hadisine Göre  Halifelik Kureyşe Ait Bir  Makam mıdır  Ulemanın Görüşleri
•         3- Sakife Günü Bu Hadisle İhticac Edilmiştir
•         4-Kureyşilik Şartının Koşulmasının Hikmeti Nedir Konusu
•         5-Kureyş Kimdir Sorusunun Cevabı
•         6-Hadisteki Mana Halifeyi Kureyşliler Kureyşten Seçsin  mi Demek ,Müslümanlar Kureyşli Bir Halife Seçsin mi Demek.
5. BÖLÜM:
KUREYŞİLİK SARTI GEÇERSİZDİR DİYENLERİN DELİLLERİ
Giriş
1.Grup   2. Grup   3. Grup 
Bu görüşte olanların  mezheplerinin  Delilleri ; 
Özet Fikri     
1-Bu Sart  İslam Dini Ve Değerleriyle  Bağdaşmayan  Bir Batıl Şart  Ve Rivayet de  Cahiliye Kalıntısı  Bir Hurafedir.
2-Halife Seçiminde Bu Şartın Gözetilmesi Gerekmez Bu Kuran  Ve Sünnetle Ve Akılla  Sabittir.
•         Kuranı Kerimden Delil ;
•         Sünnetten Deliller ;
•         Sünnetten Deliller ;
•         İcma İddiası Geçersizdir Delili
•         Akli Deliller ; 
Bunlardan Başka Kureyşilik Şartının Batıl Olduğuna Dair Çok Sayıda  başka Deliller ve Delillendirmeler  Öne Sürülmüştür;
3- Sahabenin Önde Gelenlerinden Nakledilenler  Bu Rivayetin Aslının Olmadığına Delildir.
•         -hz. Ömer’in  ben ölürken  Ebu Ubeyde sağ ise  halifeliği ona bırakırım,  o yoksa  Muaz b. Cebel’e  o da yoksa  Salim Mevla Huzeyfe’ ye bırakırım demiştir . 
•         -Hz Ebubeki ra ın ölmeden bir müddet önce ;-  Allah rasulune bu iş halifelik kimde olacak  ensarın bu işte bir payı olacakmı  diye sormayı cok isterdim sormadığıma hayıflanırım hep ,  sözü…
•         -Hz. Aişe’nin  Allah rasulu yaşasaydı Zeyd’i yerine halife bırakırdı sözü…
-          Bu sözlerin  halifenin kureyşten olması  şartını çürütmesi delili
4-Sakife Gününde Olanlar  Bu Şartın Aslının Olmadığını İsbat Eder.
•         -Sad  b. Ubade halifeliğe aday olmuştur.  Ensar Sakife gününde   halife seçmek için toplanmıştır. Bu sart var olsaydı onlar bu işe kalkışmazlardı.
•         -Sakife günü muhacirler bu hadisle  ihticac etmemişlerdir. Bu rivayet sabit olsaydı bununla istidlal etmeleri gerekirdi.  Halbuki  hz Ebubekir ya da Ömer bu hadis ile istidlal etmemişlerdir.
•         -Sakife günü  ve ‘’len tarife’l arabu haze’l emre illa li haze’l hayy min kureyş’’  denilerek  siyasi acıdan Arapların kureyşten başkasına  o günkü konumlarına nazaran itaat etmeyecekleri teziyle Ensar halifeliğe adaylıktan çekilmiştir.  Bu siyasidir. 
•         -Sakife günü bu hadisle istidlal edilmediği  meşhur ilim adamı Zahid el Kevseri ve ondan önce de el Alai tarafından tesbit edilmiştir.
•         -Sa’d  Akabe Bey’atlarına katılan önde gelen Ensar’dan birisidir. Böyle bir hadis olsa ona söylense  reddetmezdi . Ama siyasi açıdan yapılan  kureyşten seçilmesi fikrini reddetmiştir.Bu gayet açıktır.
•         -İlk kaynaklarda da bu hadisle istidlal edilmesi  nakledilmemektedir. olsaydı nakledilmesi gerekirdi.
5-Bu Sart Peygamberimizin  Yerine Bıraktığı Vekillere Bakıldığında Onun Uygulamasına Aykırıdır.
6-İslam Evrensel Bir Dindir Bütün İnsanlığa Gönderilmiştir.  Müslümanların  Liderinin Kureyşi Olması Mecbur Olması Evrenselliğe Aykırıdır.
7-Bu Şartın Koşulması  Arab Cahiliye  Kalıntısıdır.  Bu Şartın kabulu ve uygulanması Irkçılık Olur 
ve İslam kavmiyet fikrindi redderken böyle bir şartı kabul etmesi asla düşünülemez olacak iş değildir.
8-Müminler Ailesine Herkes Girebildiğine Göre  Şartlarına Sahip Her Mümin Halifeliğe Aday Olabilir. Bu şartın koşulması bu değerle bağdaşmayacağından batıldır.
9-İsbat için öne sürülen rivayetlerde bile  Bu Şart Asıl Değil Talidir. İlgili Rivayetlerdeki İçerik Bile  Bu Şartın Koşulmasına  Manidir.
10-Kureyşin Varlığını Yitirmesi  Ve Kureyşi Kimse Kalmaması  Mümkündür.  Bu Durumda  Halife Seçimi Yapılamayacak  Ümmet İmamsız Mı Kalacaktır.  Bu olacak iş değildir.  O halde  kureyşilik şartı  kemal şartı olarak  kabul edilebilir  ama  asli şartlardan  kabul edilemez.
11-Bu Haberler  Ahad’dır  Temel İslam Prensipleriyle  Ve Sahih  Ve Meşhur Hadislerle   Çelişki Halindedirler  Ve Merdutturlar.
12-  Kureyşilik Şartıyla Alakalı Rivayetlerin Aslı Yoktur Cedelen Var Olduğu Kabul Edilse Bile  Haber Manası Taşıyor Olmalıdırlar Zira Hz Ebu Bekir, Ömer ,Aişe gibi Sahabilerin Sözleri Bunların Asli Şart Olarak Onlar Tarafından da Görülmediğini Gösterir .
13- Halifenin Kureyşiliği İle İlgili Rivayetler  Ün İçeriklerinde   Kureyşe  Taata  Ancak Adil Olurlarsa  Ve Merhametli Davranırlarsa   Ve  Aksi Durumda Lanetlenme Ve Bu  İşin Ellerinden Gitmesiyle Cezalandırılma  İfadeleri Vardır  O Halde Bu Şart Belli Şartlar Oluşursa Geçerlidir. Mutlak Değildir. 
6.BÖLÜM ;
KUREYŞİLİK SARTIYLA ALAKALI ÖNE SÜRÜLEN  DELİLLERİN  KRİTİĞİ
SONUÇ
7. BÖLÜM
LEZZETUL AYŞ Bİ CEM İ TURUK HADİS EL EİMME MİN KUREYŞ RİSALESİNİN TERCÜMESİ


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 18.01.2012Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...