Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

eş Şiatul İsnaaşeriyye ve Tahriful Kuran

الشيعة الإثنى عشرية وتحريف القرآن

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1043  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
T. E. Kelam Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1043 Hit : 9108 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Şiir Mecmuası
6 Sufism A Beginners Guide
7 Shariah Law An Introduction
8 Risalei Usuli Tarikat ve Biati Hazreti Mevlana
9 Risalei Mevlevi
10 Reformation of Islamic Thought
11 Nuts and Volts Magazine
12 Müntehabat Mecmuası
13 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
14 Minhacül Fukara
15 Mevlevi Tarikatı Silsilesi
16 Mevlevi Şeyhleri Silsilesi
17 Mevlevi Notaları
18 Mevlevî Âyinleri, Mevlana ve Sultan Divaninin Gazeli
19 Mevlevi Ayinleri Notası
20 Mevlevi Ayinleri Mecmuası (II)
21 Mevlevi Ayinleri Mecmuası
22 Mevlevi Ayinleri
23 Mevlevi Ayin Ve Nota Mecmuası
24 Mevlana Kütüphanesi Defteri
25 Menakibi Sultan Divani
26 Mecmûa
27 Mecmua
28 Kelile ve Dimne (Karataka ve Damanaka)
29 Islamic Political Identity in Turkey
30 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
31 Islam: Religion, History, and Civilization
32 Hodaynamag
33 HelpYourself Reading QURAN
34 Hamparsan Ayini Şerif Notaları I-II
35 Fuel Cell Technology Handbook
36 First Thousand Words in Arabic
37 eş Şiatul İsnaaşeriyye ve Tahriful Kuran / الشيعة الإثنى عشرية وتحريف القرآن
38 English for Academic Purposes
39 el Mucem el Vasit / المعجم الوسيط
40 el islam ve el ilm (İslam ve İlim Afgani ve Renanın Münazaraları) / الإسلام والعلم مناظرة رينان والأفغاني
41 el Hulel el Mevşiyye - el Hulel el Mevşiyye fi Zikri el Ahbari el Merrakuşiyye / الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية
42 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
43 Conversational Arabic in 7 Days
44 Bebek Bakımı
45 Ayinnamag
46 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
47 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
48 Al Mutarjim Al Kafi
49 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
50 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Word by Word Picture Dictionary
2 Winning the Future : A 21st Century Contract with America
3 The Koran Handbook: An Annotated Translation
4 The Jerusalem Tract ( er Risaletül Kudsiyye Tercümesi)
5 Sufism A Beginners Guide
6 Shariah Law An Introduction
7 Reformation of Islamic Thought
8 Nuts and Volts Magazine
9 Muslim Networks from Hajj to Hip Hop
10 Islamic Political Identity in Turkey
11 Islamic Finance: Law, Economics, and Practice
12 Islam: Religion, History, and Civilization
13 HelpYourself Reading QURAN
14 Fuel Cell Technology Handbook
15 First Thousand Words in Arabic
16 English for Academic Purposes
17 East of the Jordan (Ürdün'ün Doğusu)
18 Conversational Arabic in 7 Days
19 Bebek Bakımı
20 Around The World In 80 Days ( 80 Günde Devri Alem)
21 Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary / Al Mawrid
22 Al Mutarjim Al Kafi
23 A Vocabulary: Persian, Arabic and English
24 Pocket Drug Reference 2008

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Zaman Yolculuğu ile İlgili Problemler Üzerine Muhakeme Soruları Testi / TIME TRAVEL and Newly related problems
2 Yezidilik Ve Yezidiler
3 Velikovskye Göre Musa ve Firavunun Gerçek Hikayesi
4 Vaiz Ahmet Tomorun Firavunun İmanının Kabul Edilmemesiyle Alakalı Vaazı VİDEO İZLE
5 Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Hakimiyeti
6 Serçemeli Hattat Hacı Mustafa Necatiddin (K.S.)
7 Sabah Ezanı Okunurken Yemek İçmek Caiz Değildir / الشرب أثناء أذان الفجر
8 Prof.Dr. Ahmed Akgündüz Hocamızla Söyleşi
9 Osmanlıda Matbaa Niçin Gelişmedi?
10 Osmanlı Devleti ve Matbaa
11 Organ Naklinin Hükmü Konusunda Resmi kuruluş ve Dini Merkezlerin Yayınları
12 Müminler Allaha Tevekkül Etsin / وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
13 Mevlevi Musikisi
14 Mevlana Celaleddin Rumi
15 Matbaa Osmanlıya neden geç geldi?..
16 Matbaa Neden Osmanlı Devletine Avrupadan 272 Yıl Sonra Gelebilmiştir?
17 Malik Aksel İle Mülakat
18 Kürtaj (Çocuk Aldırma) ve Kürtajın Dînî Hükmü
19 Kızıldeniz Selamet ve Felaket Deryası
20 Kavli Leyyin
21 Kameri Ayın Tesbitinde Hilalin Görülmesi / دخول الشهرالقمري بين رؤية الهلال والحساب الفلكي
22 Kabul Edilmeyen İman Firavun İmanı
23 İlk Matbaa ve İbrahim Müteferrika
24 İlk Kuran Tefsiri Olarak Hz Ali nin Mushafı
25 İki Dua Klasiği Yeniden Yayınlandı
26 İbrahim Müteferrikanın Matbaasında Basılan Eserler
27 İbn Hacer el Heyteminin İslamda Helaller ve Haramlar adlı Eserinde Firavunun İmanı Meselesi
28 Hz. Musanın Kızıldenizi Geçişinin Sırrı
29 Hulefa i Raşidin Dönemi Bibliyografyası
30 Hilal Gözlemlerinde Birliğin Sağlanması / توحيد رؤية الهلال
31 Hesaplama Yöntemi ve Kesinliği İle İlgili Mulahazalar / الحساب الفلكي بين القطعية والاضطراب
32 Hazreti Musa Firavunun Sarayında
33 Göktürk Tarihinin Meseleleri Kültigin mi ? Költigin mi ?
34 Firavunun Müslümanlığı
35 Firavunun İmanı...
36 Farabiye Göre Peygamberlik / النبوة عند الفارابي
37 Fahruddin er Raziye Göre Firavunun İmanı Neden Kabul Olunmadı
38 Eşariyye Mezhebi Literatürü
39 Eski Eserler Deneme
40 Eleştiri Yorum 1988 nolu Makalenin Eleştirisidir
41 Early Ottoman Printing the Müteferrika Press
42 Dr. Emel Esin ve Eserleri
43 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Bibliyografyası (1924-2009)
44 Çocuk Düşürme ( Kürtaj )
45 Cevşen Sahih Değildir
46 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi II
47 Büyük Türk Bestekarı Dede Efendi I
48 Bir Oryantalistin Hayatı Ignaz Goldziher
49 Bir Medeni Kanun Olarak Mecelle
50 Bir Macar Türkoloğu Dr. Ignaz Kunoş ve Dilimiz ve Halk Edebiyatımız Üzerine Çalışmaları
51 Bir Dost Elinden M. Akifin Son Günleri
52 Benim Babam Kafatasçı Değildi
53 Bediüzzaman ve Abdurrahim Zapsu
54 Bediüzzaman Said Nursinin Cevşen İle İlgili Görüşleri
55 Azerbaycanın Güzellikler Şairi Aşık Elesger
56 Asiye Validemizin Şehid Edilmesi
57 Ahilik Dergahları Ve İcra Ettikleri Fonksiyonlar
58 Ahi Evrenin Tercemei Hali / ترجمة حال اخي اورن
59 Ahi - Osmanlı İlişkisi / علاقات جماعة أخي مع العثمانيين
60 3000 Yıllık Firavunun Cesedi VİDEO İZLE
61 Muhayyelatı Aziz Efendi

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Mesnevihan Şefik Can Dede
2 Hacı Bayram Velide İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci
3 Ebül Muin en Nesefiye Göre Allah ve Mekan
4 Ebul Muin en Nesefiye Göre Mahiyet Artma ve Azalma Yönüyle İman
5 Bursada Bir Mısri Dergahı ve Son Postnişini Seyyid Baba Tekkesi ve Şeyh Sabit Efendi

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
Kitap İsnaaşeriyye  ekolünün  Kuranı Kerimin nakli ve tahrifi konusundaki görüşlerini tesbit etme amacıyla kaleme alınmış.

الشيعة الإثنى عشرية وتحريف القرآن

 

 

الفهرس

     م

الموضـــــــــــــــــوع

رقم الصفحة

1

مقدمة الكتاب

1

2

الفصــــل الأول :  ( أهل السنة والقرآن الكريم)

4

3

الفصل الثاني  : ( الشيعة والقرآن الكريم )

8

4

أولا :   علماء الشيعة المصرحون بأن القرآن محرف وناقص

علي بن إبراهيم القمي

نعمة الله الجزائري

محمد الفيض الكاشاني

احمد بن منصور الطبرسي

محمد باقر المجلسي

محمد بن النعمان  ( المفيد )

أبو الحسن العاملي  .

سلطان الخرساني

عدنان البحراني

يوسف البحراني

النوري الطبرسي

حبيب الله الهاشمي  الخوئي

الميثم البحراني

العلماء الموثقين لدعاء صنمي قريش

محمد بن يعقوب الكليني

محمد بن مسعود العياشي

محمد بن حسن الصفار

المقدس الأردبيلي

كريم الكرماني

الهندي السيد  دلدار  علي

محمد تقي الكاشاني .

9

 

9

11

14

15

17

17

19

27

29

29

30

34

35

35

36

37

37

38

38

38

39

 

 

5

ثانيا :  علماء الشيعه يقولون ان الروايات التي تطعن في القرآن متواترة ومستفيضة .

40

6

ثالثا :  علماء الشيعه يقولون بأن القول بالتحريف من ضروريات مذهب الشيعه .

42

7

رابعا : علماء الشيعه يقولون بأن الشيعه مجمعون على أن  القرآن محرف  .

43

8

خامسا: لماذا قال الشيعه أن القرآن محرف :

( أ )  عدم ذكر الامامه في القرآن الكريم .

(ب)  التناقض بين منزلة الصحابه في القرآن وكتب الشيعه .

(جـ)  عدم ذكر اسماء وصفات ومعجزات وفضائل زيارة قبور الأئمة في القرآن .

44

44

53

 

66

9

سادسا:  لما لم يظهر الامام على القرآن الصحيح حين استلم الخلافة .

77

10

سابعا :  أين القرآن الصحيح في اعتقاد الشيعه .

78

11

ثامنا  :  لماذا يقرآ الشيعه هذا القرآن ويتحاكمون إلى أحكامه إذا كان ناقصاً ومحرفاً .

79

12

تاسعا :  التحريف والنقص الذي يدعيه الشيعه في القرآن في لفظ القرآن وآياته وسوره وتفسيره  وليس في التفسير فقط كما يدعي بعض الشيعه .

80

13

عاشراً:  سورة الولاية والنورين اللتان يدعي علماء الشيعه أنهما حذفتا من القرآن الكريم .

81

14

الحادي عشر:  بعض علماء الشيعه انكرو التحريف تقيه وليس حقيقة .

84

15

الفصل الثالث   :  الخوئي والقرآن الكريم                                               الكليني والقرآن الكريم

90

92

 

16

الفصل الرابع : روايات في كتب أهل السنة يستغلها الشيعه ليتهموا أهل السنة بتحريف القرآن

95

17

الفصل الخامس  :  تراجم لبعض علماء الشيعة .

                 *  رأي علماء الشيعه بالكتب الاربعة

*  محمد باقر المجلسي

*  نعمة الله الجزائري

*  محمد بن حسن الصفار

*  أحمد بن علي الطبرسي

*  محمد بن النعمان ( المفيد )

    *  محمد بن الحسين بن بابويه القمي  (الصدوق)

*  ابي القاسم الخوئي  .

*  محمد صادق الصدر .

*  زين الدين على العاملي النباطي .

*  ابي عمرو الكشي .

*  محمد بن الحسن الحر العاملي .

*  هاشم البحراني

*  يوسف البحراني .

*  علي بن ابراهيم القمي .

*  الخميني  .

*  محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني .

*  ابو الحسن العاملي .

*  محمد رضا المظفر .

*  أغا بزرك  الطهراني .

*  محمد كاشف الغطاء  .

*  عبد الحسين شرف الدين .

*  النوري الطبرسي .

*  محمد بن  مسعود العياشي .

*  محمد بن على شهر أشوب .

*  محمد بن الحسن الطوسي .

*  محمد بن يعقوب الكليني .

*  ميثم البحراني .

*  عدنان البحراني .

*  تقي الدين ابراهيم الكفعمي .

112

113

113

115

116

117

118

119

121

122

122

123

123

124

125

125

126

127

128

129

129

130

131

131

133

134

134

135

136

136

137

 

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 5.10.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...