Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Bulunan Arap Dili ve Edebiyatı Tezleri

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1020  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
M. Vecih Uzunoğlu Tezler Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Tez -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1020 Hit : 21602 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Bulunan Arap Dili ve Edebiyatı Tezleri

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Türkiyede Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri -II- (1956-2004)
2 Türkiyede Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri -I- (1956-2002)
3 el Lemhatul Bedriyye fi İlmil Arabiyye
4 Ayşi Mehmet Efendi Hayatı Ve Eserleri

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Bulunan Arap Dili Ve Edebiyatı Tezleri

 

ÖNSÖZ

Tezler, bilimsel araştırma yapan akademisyenlerin ve araştırmacıların vazgeçilmez referanslarından olmalarına rağmen, maalesef bunların tanıtılması ve yayınlanmasına yeteri derecede önem verilmemektedir. Gerek ülkemizde gerekse orta doğuda yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine baktığımızda bu durum bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Zira hazırlanan tezler ile bunlardan neşredilenleri arasında kemiyetçe ciddi bir fark bulunmaktadır. Bu durumu Ürdün Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Arap dili ve edebiyatı alanında hazırlanan tezleri incelediğimizde yakından gördük. Zira bu Kütüphanede adı geçen alanla ilgili 1700 civarında Yüksek Lisans ve Doktora tezi bulunmasına karşın bunlardan çok az bir kısmı neşredilmiştir.

Bu sebeple Arap dili ve edebiyatı sahasında çalışan akademisyenlere ve araştırmacılara yardımcı olması amacıyla,  bu kütüphanedeki tezlerin, en azından, künye bilgilerini vermenin bu alana bir katkı sağlayacağını umuyorum. Tezlerin Ürdün Üniversitesi kütüphanesinde bulunması hasebiyle bu üniversite [1] ve kütüphanesi hakkında muhtasar bilgi vermek istiyorum.

Ürdün Üniversitesi 2 Eylül 1962 yılında Ürdün Kraliyeti tarafından alınan bir kararla kurulmuş olup 15 Aralık 1962’de Edebiyat Fakültesi’ne öğrenci alımı ile eğitim-öğretime başlamıştır.

İlk mezunları 149 erkek ve 18 kızdan ibaret iken 2003 yılında mevcut öğrenci sayısı 25,000’in üzerine çıkmıştır. 17 fakülte ve 71 akademik bölümden oluşan Üniversite 925 civarındaki Akademik personeli ve 2000’in üzerindeki çalışanı ile yüksek öğretime hizmet vermektedir.

Üniversitenin kuruluşu ile birlikte tesis edilen Ürdün Üniversitesi kütüphanesi ülkenin sayılı kütüphanelerden biridir. 10.500 metrekarelik kapalı alana sahip müstakil binasının yanında, fakülte ve değişik merkezlerde kendisine bağlı 16 salonu ile birlikte bu alan 15.000 metrekareye çıkmaktadır. Yerli-yabancı tüm araştırmacı ve öğrencilere açık olan kütüphanenin günlük ortalama ziyaretçi sayısı 9.000 civarındadır.

Üniversite kütüphanesini önemli kılan özelliklerden biri bünyesinde Tez Toplama Merkezi’ni barındırmasıdır. 1986 yılından itibaren Arap Üniversiteleri Birliği’ne üye olan bu merkez, birliğe bağlı üniversitelerde tamamlanan tezlerden birer nüsha alarak araştırmacıların istifadesine sunmaktadır. Bugün 37,000’in üzerinde teze sahip olan merkezden 5 yılını doldurmuş tezlerin tamamını fotokopi yoluyla temin etmek mümkündür.

Ayrıca kütüphane 1970 yılından beri Birleşmiş Milletler, 2001 yılından itibaren de IMF ve Dünya bankası yayınlarına abonedir. Bunun yanında yerli ve yabancı üniversitelerden, kültür, ilim ve araştırma merkezlerinden oluşan yaklaşık 500 kurumla işbirliği halinde olup bu kurumlarla yayın mübadelesi yapmaktadır.

Kütüphanenin bir diğer önemli özelliği 552’si Arapça olmak üzere toplam 1963 süreli yayına abone olmasıdır. Özellikle Arap Dili ve Edebiyatı sahasında araştırma yapanlar için zengin bir süreli yayın arşivine sahiptir.

Klasik fiş sistemini terk eden kütüphane, kendi geliştirdiği bir programla bilgisayar ortamında kitap ve doküman tarama imkanı sunmaktadır. İnternet kullanımı ise 1998 yılından itibaren başlamış olup bu hizmet önceleri kütüphane bünyesinde açılan bir salonda verilirken şimdilerde “1000 Bilgisayar Projesi” çerçevesinde her fakültede açılan salonlarla ve 400 bilgisayardan müteşekkil müstakil bina ile tüm akademik personele ve öğrencilere hizmet vermektedir. Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında maalesef kütüphaneden İnternet yoluyla faydalanmak henüz mümkün değildir.

1962 yılında 15.787 civarında kitabı bulunan kütüphane 40 yıl zarfında büyük atılımlar yaparak kitap sayısını 2003 yılında 7,126,244 cildin üzerine çıkartmıştır. Bu alanda çok hızlı gelişme gösteren kütüphanenin 2002-2003 yılındaki mevcut doküman sayısını vermek istiyoruz.

 

 

 

CİNSİ

2002-2003

Kitaplar (Arapça)

312,496

Kitaplar (Yabancı Dilde)

238,383

Süreli Yayınlar (Arapça - cilt), 552 başlık

35,392

Süreli Yayınlar (Yabancı Dilde - cilt), 1411 başlık

127,224

Haritalar

2,907

Tezler (Arapça)

24,942

Tezler (Yabancı Dilde)

12,157

Mikrofilm ve  Mikrofişler

14,356

Görsel ve İşitsel Materyal

13,522

Arapça Süreli Yayınlar

552

Yabancı Dildeki Süreli Yayınlar

1,411

Birleşmiş Milletler Yayınları

33,324

Dünya Bankası Yayınları

897

IMF Yayınları

582

 

 

 

 

 

Kütüphanede bazı gazete, dergi, yazma eser, vesika, tez ve şeriyye mahkemelerinin mikrofilm ve mikrofişleri mevcut olup bunların fotokopisi de alınabilmektedir.

Tezlerin çoğu Ürdün dışındaki üniversitelere ait olduğu için bu üniversitelerin hangi ülkelerde olduğunu göstermek ve üniversite hakkında bilgi edinmek isteyenler için -mevcut olanlarının- internet adreslerini vermeyi uygun görüyoruz.

 

المملكة الأردنية الهاشمية

 

جامعة آل البيت                               www.aabu.edu.jo

الجامعة الأردنية                             www.ju.edu.jo

جامعة مؤتة                           www.mutah.edu.jo

جامعة اليرموك                                www.yu.edu.jo

الجامعة الهاشمية                           www.hu.edu.jo

جمهورية الجزائر الديموقراطية

جامعة الجزائر                                  www.univ-alger.dz

جامعة باجي مختار                                www.univ-annaba.net

جامعة باتنة                             www.univ-batna.dz

جامعة عنابة                             www.univ-annaba.net

جامعة وهران                              www.univ-oran.dz

جامعة تلمسان                         www.univ-tlemcen.dz

جامعة قسنطينة                                 www.univ-constantine.dz

جمهورية السودان الإسلامية

جامعة أم درمان الإسلامية

معهد الخرطوم الدولي للغة العربية       www.alecsolugha.org

جامعة الجزيرة                          www.gezirauniversity.net

جامعة النيلين

المملكة العربية السعودية

جامعة أم القرى             www.uqu.edu.sa

الكويت

جامعة الكويت              www.kuniv.edu

الجمهورية العربية السورية

جامعة تشرين              www.tishreen-univ.com

جامعة حلب                    www.alepuniv.shern.net

جامعة دمشق                 www.damascusuniversity.edu

جامعة البعث    www.baathuniv.freeservers.com/Arabic/start.htm

الجمهورية العراقية

جامعة البصرة              www.geocities.com/basrahuniv

جامعة بغداد

جامعة المستنصرية

جامعة الموصل

جامعة صدام للعلوم الإسلامية

جامعة صلاح الدين                   www.salun.org

 فلسطين

جامعة القدس               www.alquds.edu

جامعة النجاح الوطنية              www.najah.edu

إسرائيل

جامعة حيفا                  www.haifa.ac.il

الجمهورية اللبنانية

جامعة القديس يوسف www.usj.edu.lb

الجامعة اللبنانية                  www.ul.edu.lb

جامعة بيروت العربية             www.bau.edu.lb

الجامعة اليسوعية

جمهورية مصر العربية

جامعة الأزهر                   www.alazhar.org

جامعة الإسكندرية

جامعة عين شمس                    www.asunet.eun.eg

جامعة القاهرة                www.cu.edu.eg

جامعة الدول العربية                www.arableagueonline.org

المملكة المغربية

 جامعة محمد الخامس                 www.emi.ac.ma

جمهورية اليمن

جامعة عدن                    www.y.net.ye/aden_university

جامعة صنعاء                            www.su.edu.ye

سلطنة عمان

جامعة السلطان قابوس                       www.squ.edu.om

تونس

جامعة تونس    www.universites.tn/arab/universite/tunis/a_uni_tna.htm

الجامعة التونسية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جامعة قاريونس                                   www.garyounis.edu

 

Açık raf usulüne göre hizmet veren kütüphanede kitaplar Dewey Decimal sistemine göre tasnif edilmiştir. Çalışmamızda bu tasnifi esas alarak tezleri konularına göre tertip ettik.

Bu eserin hazırlanmasında bizlere yardımcı olan Ürdün Üniversitesi Kütüphanesi yetkililerine ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Gayret bizden başarı Allah’tandır...

M. Vecih UZUNOĞLU

Temmuz 2003

Amman   

رسائل الماجستير والدكتوراه الموجودة في مكتبة الجامعة الأردنية

 

A- اللغة العربية

طراز المجالس لقاضي القضاة احمد بن محمد ابن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري (977هـ/

1569م – 1069هـ/ 1659م): دراسة وتحقيق، إعداد محمد فرحان عبد الحسيب الطرابلسي؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير) جامعة دمشق 1997، 543 ورقة.

الفصحى المنطوقة: منزلتها في النظرية النحوية وصورتها في اللغة العربية، إعداد محمد علي يونس رباع؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (دكتوراه) الجامعة الأردنية 1994، 377 ورقة.

غريب الحديث وأثره في علوم اللغة والبلاغة وعلوم الحديث، إعداد محمد ماجد العطائي؛ إشراف احمد محمد قدور، (ماجستير) جامعة حلب 1998، 450 ورقة.

النظريات العربية حول حصول ملكة اللغة، إعداد حسين بن زروق؛ إشراف عبد الرحمن الحاج صالح، (ماجستير) جامعة الجزائر 1986، 291 ورقة.

ظواهر لسانية في القراءات القرآنية من خلال كتاب "معاني القرآن" لأبي زكريا الفراء: دراسة وصفية تحليلية، إعداد رشيد سهلي؛ إشراف عبد الكريم عوفي، (ماجستير) جامعة باجي مختار 1997، 150 ورقة.

البحث اللغوي في لبنان في القرن التاسع عشر، إعداد رياض قاسم؛ إشراف حسن ظاظا، (ماجستير) جامعة الإسكندرية 1972، 303 ورقات.

تحليل الخطاب القصصي في القرآن الكريم: سورة القصص أنموذجا، إعداد سليمة مدلفاف؛ إشراف جمعي الأخضر، (ماجستير) جامعة الجزائر 1997، 275 ورقة.

المفاهيم اللغوية عند الفرق الإسلامية، إعداد أمان سليمان حمدان سليمان أبو صالح؛ إشراف نهاد ياسين الموسى، (دكتوراه) الجامعة الأردنية 1998، 299 ورقة.

الصفة عند الأصوليين، إعداد محمد صالح الشيب؛ إشراف محمود صالح جابر، (ماجستير) الجامعة الأردنية 1992، 291 ورقة.

الجملة المعترضة في القرآن: مواضعها ودلالاتها، إعداد سامي عطا حسن خضر عبد الرحمن السدة؛ إشراف فضل حسن عباس، (ماجستير) الجامعة الأردنية 1993، 210 ورقة.

أسلوب التمني في القرآن الكريم، إعداد مختار عمر مختار الشنقيطي؛ إشراف زياد خليل الدغامين - عبد الجبار القزاز، (ماجستير) جامعة آل البيت 2001، 110 ورقة.

المحاكاة الأرسطية بين الفارابي وحازم القرطاجني، إعداد خولة علي صبري؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 119 ورقة.

الأسلوب في مباحث النقاد والبلاغيين العرب: "من القرن الرابع حتى نهاية القرن السابع الهجري"، إعداد سامي محمد موسى عبابنة؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 243 ورقة.

إبن سيده اللغوي، إعداد عبد القادر سلامي؛ إشراف صلاح كزارة، (ماجستير)، جامعة حلب، 1989، 177 ورقة.

المنهج اللغوي عند أبي العلاء المعري في رسالتي الصاهل والشاحج والغفران، إعداد عزات عبد القادر عقل؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1989، 206 ورقة.

إبن الأثير الجزري كاتبا (637/1239)، إعداد راسم خليل عبد الفتاح عرفة، إشراف أهيف سنّو – لويس بوزيه، (دكتوراه) جامعة القدّيس يوسف 1998، 603 ورقة.

التوجيه اللغوي للقراءات التي تفرد بها أبو جعفر، إعداد يوسف عبد الله خليل الجوارنة؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير) جامعة اليرموك 1992، 206 ورقة.

السياق وأثره في الدرس اللغوي: دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، إعداد إبراهيم محمود خليل؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه) الجامعة الأردنية 1990، 296 ورقة.

حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء، إعداد حسين مطاوع حسين الترتوري؛ إشراف محمد محمد الخضراوي، (دكتوراه) جامعة أم القرى 1982، 613 ورقة.

الخصائص الأسلوبية للمثل في كتاب مجمع الأمثال للميداني، إعداد سالم عبد الرب صالح السلفي؛ إشراف ماهر مهدي هلال، (ماجستير) جامعة عدن 1999، 232 ورقة.

أسماء الأفعال بين النظرية والاستعمال، إعداد مريم حسن حسن إبراهيم؛ إشراف نهاد ياسين موسى، (ماجستير) الجامعة الأردنية 2002، 220 ورقة.

الأمثال العربية في العصر الجاهلي، إعداد محمود عبد المالك عيد، إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير) جامعة اليرموك 1983، 215 ورقة.

 

I- الكتابة والكلام (حروف الهجاء، الأصوات، الإملاء، الخط، التنغيم والإيقاع) 

الأبجدية العربية في ضوء علم اللغة الحديث، إعداد محمد احمد سامي أبو عيد؛ إشراف عبد الحميد لأقطش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 113 ورقة.

الأصوات العربية وتعليمها لغير الناطقين بها، إعداد عبد اللطيف محمد شاكر القاطوع؛ إشراف وليد سيف، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 106 ورقة.

مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي: (دراسة وتقويم)، إعداد آمنة بن مالك؛ إشراف خليل إبراهيم العطية، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1987، 561 ورقة.

ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات اللغوية، إعداد خلدون عبد الرحيم سعيد الهيجاوي؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 204 ورقة.

التغير التاريخي للأصوات في العربية واللغات السامية: دراسة مقارنة، إعداد آمنة صالح محمد الزعبي؛ إشراف إسماعيل احمد عمايرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 323 ورقة.

التحليل النطقي والأكوستيكي للحركات وللانتقال بينها وبين الوقفيات في العربية، إعداد ابتسام حسين جميل؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 125 ورقة.

المصطلحات الصوتية في كتب التراث العربي في ضوء التفكير الصوتي الحديث، إعداد إبراهيم عبود ياسين السامرائي؛ إشراف وليد سيف، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1993، 472 ورقة.

المستوى الصوتي في الضرائر الشعرية: دراسة وصفية تحليلية، إعداد احمد سالم فليح بني حمد؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 224 ورقة.

الإشباع ممارسة وتعليلا، إعداد أفنان عبد الفتاح النجّار؛ إشراف إبراهيم خليل، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 175 ورقة.

تحليل الظواهر الصوتية في قراءة ابن محيصن المكي، إعداد أمل شفيق العمري؛ إشراف سلان احمد بني ياسين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 164 ورقة.

المماثلة الصوتية في قراءتي أبي عمرو بن العلاء (154/770) وعلي بن حمزة الكسائي (189/804) دراسة في المستويين الصوتي والدلالي، إعداد بيان علي يوسف العمري؛ إشراف سعيد جاسم الزبيدي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2000، 114 ورقة.

الإيقاع في شعر احمد شوقي: دراسة أسلوبية، إعداد حسام محمد إبراهيم أيوب؛ إشراف إبراهيم خليل، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 179ورقة.

الدراسات الصوتية لدى علماء التجويد، إعداد حسين علي عبود؛ إشراف مزيد نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1993، 219 ورقة.

معايير التوجيه الفونولوجي للقراءات السبع عند ابن زنجلة في حجة القراءات، إعداد رانية السقرات؛ إشراف يحيى عبابنة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2001، 198 ورقة.

الحركات في اللغة العربية: دراسة في التشكيل الصوتي، إعداد زيد خليل فلاح القراله؛ إشراف إسماعيل عمايرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 121 ورقة.

المقطع في العربية: دراسة صرفصوتية وإحصائية، إعداد سامر زهير بحرة؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة تشرين 2000، 208 ورقة.

لهجة بني أسد: سماتها الصوتية والصرفية، إعداد سرين رفعت أمين صالح؛ إشراف محمد جواد النوري، ناجي عبد الجبار، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 184 ورقة.

 البحث الصوتي عند ابن يعيش، إعداد عبد الرؤوف إسماعيل محمود؛ إشراف عبد الرحمن العبيدي، (ماجستير)، جامعة صدام للعلوم الإسلامية 1999، 234 ورقة.

المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، إعداد عبد القادر مرعي العلي الخليل؛ إشراف رمضان عبد التواب، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1989، 290 ورقة.

الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى، إعداد عبد المعطي نمر موسى؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 161 ورقة.

الإيقاع في القرآن الكريم: السور المكية، إعداد عبد الله محمد ياسين الشمايلة؛ إشراف عبد الله عنبر، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 224 ورقة.

 الظواهر الصوتية في قراءة الكسائي، إعداد عبير نواف محمود بني مصطفى؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 159 ورقة.

 الظواهر الصوتية في قراءة ابن كثير، إعداد علاء الدين احمد محمد الغرايبة؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 181 ورقة.

النظير ودوره في توجيه القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، إعداد علاء الدين مصطفى محمود البحلوز؛ إشراف يحيى القاسم العبابنة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1997، 296 ورقة.

الوتران الصوتيان وتحليل وظائفهما النطقية في دراسة أصوات اللغة العربية، إعداد علي عبد الله احمد النعيم؛ إشراف سمير ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 164 ورقة.

قضية الخفة والثقل وأثرها في اللغة، إعداد عمر عبد الرحيم محمد حمد؛ إشراف احمد حسن حامد، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1996، 145ورقة.

المعيار الصوتي لغرابة الحديث في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: دراسة في بنية الكلمة العربية، إعداد عمر عبد المعطي عبد الوالي المسيعدين؛ إشراف يحيى عبابنة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2001، 196 ورقة.

الجوانب الصوتية الوظيفية في توجيه القراءات الشاذة، إعداد فاتنة جمال مفلح عواودة؛ إشراف يحيى عبابنة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 166 ورقة.

شهادة الكفاءة في البحث: خصائص الإيقاع في القرآن: جزء عم، إعداد كمال بوخريص؛ إشراف محمد الهادي الطرابلسي، (ماجستير)، جامعة تونس 1988، 131ورقة.

مقارنة بين حرفي العين والغين في اللغة العربية، إعداد لهواري قرى حداش؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1988، 165 ورقة.

مفهوم الدرس الصوتي عند العرب حتى نهاية القرن الخامس الهجري، إعداد ماهر عيسى حبيب؛ إشراف سامي عوض، (ماجستير)، جامعة تشرين 1995، 360 ورقة.

جهود المالقي الصوتية في كتابة الدر النثير، إعداد محمد حسان الطيان؛ إشراف شاكر الفحام، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1994، 341+405 (مجلدان).

الدراسات اللغوية وقيمتها في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: مجال الأصوات، إعداد محمد خان؛ إشراف مختار نويوات، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1996، 370 ورقة.

ظاهرة القلب المكاني في اللغة العربية، إعداد محمد سليم يوسف عبد الفتاح؛ إشراف عبده علي الراجحي، (ماجستير)، جامعة الإسكندرية 1980، 249 ورقة.

 اختيارات عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي: المستوى الصوتي، إعداد "محمد أمين" محمود فلاح النمرات؛ إشراف فارس البطاينة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 296 ورقة.

الظواهر الصوتية في قراءة حمزة بن حبيب الزيات: دراسة فونولوجية، إعداد مشعل سليمان حامد الخوالدة؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 259 ورقة.

الأصوات اللغوية عند ابن سينا (370-428هـ/980-1036م)، إعداد نادر احمد إبراهيم عبد الرحيم؛ إشراف علي عبد الله النعيم - بابكر الأمين الدرديري، (ماجستير)، جامعة الجزيرة 2002، 145 ورقة.

الظواهر الصوتية في شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي، إعداد نيء كاملة نور بنت نيء عبد الغني؛ إشراف سعيد جاسم الزبيدي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2000، 208 ورقة.

التنوع الصوتي الإيقاعي في العربية الفصيحة، إعداد هالة جعفر عبوشي؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 153 ورقة.

ظاهرة الانسجام الصوتي في القرآن الكريم: دراسة صوتية، إعداد هايل محمد الفقراء؛ إشراف عبد القادر مرعي الخليل، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1996، 275 ورقة.

المستوى الإيقاعي والمعجمي في كتاب "ظلمات واشعة" لمي زيادة، إعداد هيام خليل يعقوب درويش؛ إشراف متري سليم بولس، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1997، 243 ورقة.

دور المنهج الاستبدالي في وصف العربية وتقعيدها، إعداد وليد حسين محمد عبد الله؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 276 ورقة.

التنغيم اللغوي في القرآن الكريم، إعداد سمير إبراهيم وحيد الغزاوي؛ إشراف سعيد الزبيدي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 150 ورقة.

الخط العربي: دراسة وتطورا، إعداد وحيد راشد عبد الكريم حطاب؛ إشراف مي احمد يوسف، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 369 ورقة.

مدى امتلاك الطلبة غير الناطقين بالعربية لمهارات التعبير الكتابي في جامعة آل البيت، إعداد آمنة ناصر عاصي الملاحي؛ إشراف مصطفى محمد عيسى، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2001، 92 ورقة.

تحليل الأخطاء الكتابية لدى متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها، إعداد عاتكة احمد محمد التل؛ إشراف محمد احمد عمايرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 90 ورقة.

الأحاديث القدسية: دراسة في البنية اللغوية والنظم الأسلوبي، إعداد علي عبد الله احمد النعيم؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1994، 253 ورقة.

لسانيات النص في لغة الكتابة: طلبة اللغة العربية أنموذجا، إعداد محمد فضل ثلجي الدلابيح؛ إشراف رسلان بني ياسين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 98 ورقة.

القواعد المفيدة والفوائد الفريدة في الكتابة القياسية الاصطلاحية وتجويد القرآن ورسم المصاحف العثمانية لعلي بن إسماعيل المصري؛ تحقيق ودراسة، إعداد يوسف حسين جخيدم السحيمات؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 316 ورقة.

 

II- الاشتقاق

الألفاظ والتراكيب اللغوية في بيئة البخلاء، إعداد محمد رشيد حمزة؛ إشراف عبده الراجحي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1983، 276 ورقة.

الدخيل في شعر الأعشى الكبير: دراسة تأصيلية، إعداد توفيق أبو سعد؛ إشراف احمد ارحيم هبو، (ماجستير)، جامعة حلب 1990، 269 ورقة.

مشكلة المولد في اللغة العربية: دراسة نظرية وميدانية للمولد في الألفاظ والمصطلحات في ميدان الزراعة والنبات في الجزائر، إعداد احمد شامية؛ إشراف خولة طالب الإبراهيمي، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1996، 603 ورقة.

المعرب في الحديث النبوي من خلال صحيح البخاري، إعداد محمد باجس زيادة؛ إشراف حسين الدراويش، (ماجستير)، جامعة القدس 2001، 240 ورقة.

مشكلات تعريب المصطلح اللغوي المعاصر، إعداد مصطفى طاهر احمد الحيادرة؛ إشراف سمير شريف استيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 162 ورقة.

منهجية التعريب لدى المحدثين، إعداد ممدوح محمد خسارة؛ إشراف شاكر الفحام، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1993، 698 ورقة (مجلدان).

الصيغ الفعلية في السور المكية، إعداد احمد عبد الله محمد أبو عيده؛ إشراف عبده الراجحي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1983، 278 ورقة.

الإبدال وأثره في الصرف والاشتقاق، إعداد اسيدة شهبندر؛ إشراف شاكر الفحام، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1991، 457 ورقة.

غريب الفقه: دراسة معجمية، إعداد أمل حمد صالح الورقة؛ إشراف محمد حسن عبد العزيز، (ماجستير)، جامعة الكويت 2000، 171 ورقة.

المشتقات ودورها في الاصطلاح العلمي في أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إعداد أمل عيسى احمد فيروز؛ إشراف محمد حسن عبد العزيز، (ماجستير)، جامعة الكويت 1999، 140 ورقة.

الاشتقاق ودوره في إيجاد المصطلح العلمي العربي، إعداد خلود إبراهيم سلامة العموش؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 238 ورقة.

الخطاب القرآني: دراسة في العلاقة بين النص والسياق "مثل من سورة البقرة"، إعداد خلود إبراهيم سلامة العموش؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 412 ورقة.

المشتقات في شعر ذي الرمة، إعداد رضيه شرهان المرجان؛ إشراف خولة تقي الدين الهلالي، (ماجستير)، جامعة البصرة 1985، 361 ورقة.

دراسة المشتقات العربية للاسماء والافعال الواردة في القصائد العشر الطوال وآثارها البلاغية: دراسة افرادية تحليلية وتركيبية، إعداد زبدة بن عزوز؛ إشراف مصطفى حركات، (ماجستير)، الجامعة الجزائر 1988، 394 ورقة.

الدرس الدلالي في مقاييس اللغة لابن فارس (395هـ)، إعداد سماح فخري الشب؛ إشراف احمد محمد قدور، (ماجستير)، جامعة حلب 1999، 234 ورقة.

النحت في اللغة العربية على ضوء الساميات، إعداد عبد الرحمن دركزللي؛ إشراف مصطفى صالح جطل، (ماجستير)، جامعة حلب 1990، 341 ورقة.

المصطلح اللساني العربي وقضية السيرورة، إعداد عبد الله محمد عبد العبد؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 134 ورقة.

الإبدال في اللغة العربية: مظاهره وعوامله وأثره في تنمية اللغة وتفسيرها، إعداد مولاي عبد الحفيظ طالبي؛ إشراف صلاح كزارة، (ماجستير)، جامعة حلب 1990، 331 ورقة.

النحت في اللغة العربية، إعداد نهاد ياسين محمود طه الموسى؛ إشراف حسين نصار، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1966، 252 ورقة.

الأعراف بين علم النحو وعلم المعاني، إعداد هدى سالم عبد الله آل طه؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 172 ورقة.

التأويل الدلالي عند المعتزلة، إعداد هيثم محمد إبراهيم سرحان؛ إشراف نهاد ياسين الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 175 ورقة.

التفكير اللساني عند ابن حزم الأندلسي، إعداد ميساء احمد عبد القادر؛ إشراف محمد إسماعيل بصل، (ماجستير) جامعة تشرين 2000، 220 ورقة.

الأنظار اللسانية في مقدمة ابن خلدون، إعداد فيروز حسني درويش هارون؛ إشراف عبد الله عنبر، (ماجستير) الجامعة الأردنية 2001، 193 ورقة.

دلالة الصيغ العربية في ضوء علم اللغة الحديث: (اللسانيات)، إعداد احمد سليمان الشريف؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (دكتوراه) جامعة دمشق 1998، 773 ورقة.

دراسة لغوية لمفهوم "الآية" في القرآن الكريم، إعداد محمد العيد ريتمة؛ إشراف جعفر دك الباب، (دكتوراه) جامعة الجزائر 1993، 315 ورقة.

 

III- المعاجم

معجم "المحيط في اللغة" للصاحب بن عباد: دراسة تحليلية، إعداد بسمة عودة سلمان الرواشدة؛ إشراف محمد حسن عواد، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 321 ورقة.

الفيومي ومعجمه " المصباح المنير"، إعداد ناجي ناصر حسن؛ إشراف خليل إبراهيم العطية، (ماجستير)، جامعة البصرة 1989، 166 ورقة.

ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، إعداد أيوب سالم عاية؛ إشراف عيدة الراجحي، رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية 1979، 176+192 ورقة (مجلدان).

الدلالة في الأضداد اللغوية، إعداد سلوى بكداش؛ إشراف مسعود بوبو، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1996، 167 ورقة.

ظاهرة التضاد في شعر أبي تمام، إعداد سوسن لبابيدي؛ إشراف عصام قصبجي، (ماجستير)، جامعة حلب 1995، 383 ورقة.

المقابلة في القرآن الكريم، إعداد بن عيسى عبد القادر بطاهر؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1994، 224 ورقة.

 الترادف في العربية من منظور تاريخي مقارن، إعداد كفاح وليد إبراهيم محمد؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 57 ورقة.

الترادف في القرآن الكريم، إعداد كمال عبد الرحيم رشيد؛ إشراف محمد حسن عواد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 211 ورقة.

دراسة تطور المفردات العربية من خلال كتب اللحن، إعداد محمد الحباس؛ إشراف شكري السيد الخلوي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1983، 282 ورقة.

الترادف والاشتراك والتضاد في القرآن الكريم، إعداد محمد نور الدين المنجد؛ إشراف مسعود بوبو، (ماجستير)، جامعة دمشق 1996، 660 ورقة.

 التضاد في النقد الأدبي مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام، إعداد منى علي سليمان الساحلي؛ إشراف احمد محمد البدوي، (ماجستير)، جامعة قاريونس 1993، 386 ورقة.

المعجم العربي: دراسة إحصائية لدوران الحروف في الجذور العربية، إعداد يحيى مير علم؛ إشراف شاكر الفحام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1983، 238 ورقة.

التسمية بالفعل (دراسة ومعجم)، إعداد احمد سليمان سعيد بشارات؛ إشراف يحيى عبد الرؤوف جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 153 ورقة.

الأعلام في القرآن الكريم، إعداد احمد مصلح حسين دريدي؛ إشراف يحيى جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2000، 199 ورقة.

التصور اللغوي عند الإمام فخر الدين الرازي، إعداد أمان سليمان حمدان أبو صالح؛ إشراف إسماعيل العمايرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 149 ورقة.

المصطلح النقدي عند اللغويين النقاد من القرن الثاني حتى نهاية الرابع الهجري، إعداد بثينة سلمان القضاة؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 210 ورقة.

دراسة في التحليل اللغوي لأداء دارسي العربية من الماليزيين في الجامعات الأردنية، إعداد حاج ياسر ابن إسماعيل؛ إشراف إسماعيل احمد عمايرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 106 ورقة.

مسائل البيان من أساس البلاغة للزمخشري، إعداد حسام مصطفى عبد الفتاح اللحام؛ إشراف محمد بركات حمدي أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 135 ورقة.

معجم ألفاظ المتنبي: مصادره وقضاياه، إعداد حسن طاهر مصطفى أبو الرب؛ إشراف يحيى عبد الرؤوف جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 387 ورقة.

ألفاظ المتصوفة: دراسة دلالية في أعمال ابن عربي النثرية والشعرية، إعداد حلمي عبد الله حسين عدوي؛ إشراف يحيى جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2000، 292 ورقة.

دراسة بعض ألفاظ الحضارة في ضوء علم الدلالة من خلال كتاب البخلاء للجاحظ، إعداد بن حويلي ميدني؛ إشراف عاطف عبد الهادي علام، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1990، 337 ورقة.

الألفاظ العسكرية في القرآن الكريم: دراسة لغوية دلالية، إعداد خالد خميس مصطفى فراج؛ إشراف سلمان القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 207 ورقة.

التكرار اللفظي في لغة الحوار القرآني: دراسة لغوية أسلوبية، إعداد خالد قاسم حسين بني دومي؛ إشراف سمير ستيتية، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 270 ورقة.

 تعدد المعاني والترجيح بينها في النقد العربي القديم، إعداد راوية عادل حسني محمد الزهراوي؛ إشراف يوسف بكار، 1995، 122 ورقة.

 ظاهرة المقطعات في الشعر الجاهلي، إعداد رعد عبد اللطيف صالح السعدي؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 200 ورقة.

ما بُنِيَ على أشعار هذيل من تصاريف اللغة وقواعدها، إعداد سائد ياسين أسعد كبها؛ إشراف يحيى عبد الرؤوف جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 210 ورقة.

السياق والمعنى عند الإمام أبي حامد الغزالي في ضوء علم اللغة الحديث، إعداد سالم محمد الخوالدة؛ إشراف إبراهيم يوسف السيد، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 142 ورقة.

الألفاظ الحضارية وخصائصها اللغوية عند الكميت ابن زيد الأسدي، إعداد سعيد حوزة؛ إشراف عبد الرحمن الحاج صالح، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1990، 306 ورقة.

العلاقات الدلالية في ضوء السياق، إعداد سويس البطمان؛ إشراف صلاح كزارة، مصطفى صالح جطل، (دكتوراه)، جامعة حلب 1995، 346 ورقة.

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالفاظ لشهاب الدين احمد بن يوسف، إعداد وتحقيق صالح مهدي عباس؛ إشراف احمد نصيف الجناني، (دكتوراه)، الجامعة المستنصرية 1992، 569 ورقة.،

ألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربية حتى نهاية القرن السادس الهجري، إعداد عادل عبد الجبار زائر الكعبي؛ إشراف صاحب جعفر أبو جناح، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1991، 396 ورقة.

حروف المعاني في الاستعمال الجاري: مثل من القديم، مثل من الحديث، إعداد عادل مسلم بشير الربطة؛ إشراف إسماعيل احمد عمايرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 277 ورقة.

إبن فارس الرازي وتحقيق الجزء الثاني من كتابه مجمل اللغة، إعداد عبد الكريم احمد العمر؛ إشراف شاكر الفحام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1984، 426 ورقة.

شرح الفصيح لابن هشام اللخمي: تحقيق ودراسة، إعداد عبد الكريم عوفي؛ إشراف صبيح التميمي، (دكتوراة)، جامعة الجزائر 1992، 422+590 ورقة (مجلدان).

أثر اللغة في اختلافات الفقهاء، إعداد عدنان سومي؛ إشراف سلمان القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 260 ورقة.

البحث الدلالي في كتب معاني القرآن لأبي عبيدة والأخفش والفراء، إعداد عمار أمين الددو؛ إشراف غالب فاضل المطلبي، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1995، 164 ورقة.

بعض ظواهر علم الدلالة العربي من خلال ديوان حسان بن ثابت، إعداد عمر صبور؛ إشراف عاطف عبد الهادي علام، (دكتوراه) جامعة الجزائر 1990، 350 ورقة.

نغبة الرشاف من خطبة الكشاف: تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، إعداد عمر علوي بن شهاب؛ إشراف طارق عبد عون الجنابي، (ماجستير)، جامعة عدن 1998، 261 ورقة.

تنوع صيغ الكلمات ذات الأصل اللغوي الواحد في القرآن الكريم لتنوع ألوان السياق والمعاني، إعداد عودة الله منيع القيسي؛ إشراف محمود السمره، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1988، 423 ورقة.

استعمال اللغة العربية إبان حرب التحرير الجزائرية: دراسة نماذج من وثائق الثورة، إعداد عيسى بن العربي بن سديرة؛ إشراف جعفر دك الباب، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1988، 212 ورقة.

البحث الدلالي عند محمد رشيد رضا في تفسير المنار للقرآن الكريم، إعداد فوزية جميل عبد الكريم داود؛ إشراف سعيد جاسم الزبيدي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2001، 260 ورقة.

المخصص لابن سيده: دراسة في المنهج والمضمون، إعداد ليلى احمد حسين عثمان؛ إشراف عبد الحميد الأقطش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 91 ورقة.

كتب المصطلحات العلمية العربية إلي عصر النهضة الحديثة في ضوء الدرس اللغوي المعاصر، إعداد مالك محمد صالح ياسين؛ إشراف احمد محمد قدور، (دكتوراه)، جامعة حلب 1998، 602 ورقة.

الدرس اللغوي بين القالي والبكري في مادة كتاب الأمالي، إعداد عماد حازم طه، إشراف طارق عبد عون الجنابي، (ماجستير) جامعة الموصل 1988، 349 ورقة.

الترادف بين الدرس اللغوي العربي واللسانيات المعاصرة، إعداد رفيق عبد القادر هلال؛ إشراف محمد إسماعيل بصل، (ماجستير) جامعة تشرين 2000، 127 ورقة.

دراسة تقابلية بين اللغتين العربية والماليزية على مستوى المركبات الاسمية والوصفية والفعلية، إعداد مت طيب بن فا؛ إشراف وليد سيف، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 258 ورقة.

الألفاظ الاقتصادية في القرآن الكريم: دراسة لغوية دلالية، إعداد مثنى عبد الرحمن احمد الهيتي؛ إشراف رسلان بني ياسين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 135 ورقة.

كتاب البيان فيما اشتمل عليه خلق الإنسان المنسوب لأبي عبد الله يوسف بن عبد الله الزجاجي، إعداد محمد أمين يوسف عبد الله؛ إشراف يحيى جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 167 ورقة.

دلالة الألفاظ والتراكيب على مشاهد الأرض يوم القيامة في القرآن الكريم، إعداد محمد بن محمد العزعزي؛ إشراف كريم حسين ناصح، (ماجستير)، جامعة عدن 1999، 121 ورقة.

موارد البصائر لفرائد الضرائر تأليف محمد سليم بن عبد الحليم؛ تحقيق ودراسة، إعداد حازم سعيد يونس؛ إشراف عبد الوهاب محمد علي العدواني، رسالة ماجستير، جامعة الموصل 1986، 598 ورقة.

الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، إعداد محمد علي الزركان؛ إشراف شاكر الفحام، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1993، 377 ورقة.

ألفاظ الحيوان في الشعر الجاهلي: دراسة دلالية، إعداد محمد كامل إسماعيل الحسن؛ إشراف يحيى جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1995، 232 ورقة.

شروح الشواهد النحوية: دراسة لغوية تحليلية مع تحقيق شرح ابيات الجمل لابن سيدة، إعداد محمود محمد احمد العامودي؛ إشراف رمضان عبد التواب، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1990، 460 ورقة (مجلدان).

ألفاظ الألوان في اللغة: دراسة دلالية في علم اللغة الاجتماعي والنفسي، إعداد مريم هاشم سليمان دراغمة؛ إشراف يحيى عبد الرؤوف جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 145 ورقة.

لغة الحوار عند المازني ومحمد عفيفي: دراسة لغوية أسلوبية، إعداد مصطفى بكري شحاتة حماد؛ إشراف محمد عوني عبد الرؤوف، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1990، 403 ورقة.

ألف باء: تأليف يوسف بن محمد البلوي القسم الثاني: "دراسة وتحقيق"، إعداد منى محمد طعمة؛ إشراف يوسف بن محمد البلوي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1999، 437 ورقة.

المصطلحات الصوتية عند النحاة واللغويين العرب، إعداد المهدى بوروبة؛ إشراف فخري الدين قباوة، (ماجستير)، جامعة حلب 1989، 330 ورقة.

جدل اللفظ والمعنى: دراسة في علم الدلالة العربي، إعداد مهدي أسعد صالح عرار؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية، 1995، 254 ورقة.

شرح درة الغواص في أوهام الخواص، إعداد ميسون عبد السلام نجيب؛ إشراف شوقي المصري، (ماجستير)، جامعة دمشق 1999، 604 ورقة.

غريب الحديث النبوي: لغته، تاريخه، وتصنيفه ومعاييره، إعداد نعمان احمد العلي؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 307 ورقة.

البنى اللغوية الأكثر شيوعا في اللغة المحكية: دراسة ميدانية للغة الراشدين في مدينة دمشق، إعداد يوسف خير الدين زنداقي؛ إشراف محمود احمد السيد، (ماجستير)، جامعة دمشق 1985، 354 ورقة.

ظاهرة التقابل الدلالي في اللغة العربية، إعداد عبد الكريم محمد حافظ العبيدى؛ إشراف هادي نهر، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1990، 184 ورقة.

جهود المستشرقين الألمان في المعجم العربي، إعداد جونغ كيو لي؛ إشراف إسماعيل احمد عمايرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 183 ورقة.

جمهرة اللغة لابن دريد وأسس النص المعجمي: دراسة وصفية تحليلية، إعداد زاهر بن مرهون بن خصيف الداودي؛ إشراف عبد الحليم محمد حامد، (ماجستير)، جامعت السلطان قابوس 2001، 235 ورقة.

المصطلحات المركبة في المعجمات المتخصصة لمجمع اللغة العربية، إعداد صباح يوسف الحنيان؛ إشراف محمد حسن عبد العزيز، (ماجستير)، جامعة الكويت 2000، 185 ورقة.

منهج الصغاني في التكملة والذيل والصلة على كتاب تاج اللغة وصحاح العربية، إعداد عبد الهادي وحيد غازي؛ إشراف شوقي المعري، (ماجستير)، جامعة دمشق 2001، 325 ورقة.

الفعل الرباعي في لسان العرب: دراسة تأصيلية، إعداد عمر يوسف عكاشة حسن؛ إشراف إسماعيل عمايرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995 223 ورقة.

معاجم الأبنية في التراث العربي نشأة وتطورا، إعداد مالك ياسين؛ إشراف مصطفى جطل، (ماجستير)، جامعة حلب 1993، 245 ورقة.

الحديث النبوي في المعجم العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، إعداد ياسر حمدون الدرويش؛ إشراف احمد محمد قدور، (ماجستير)، جامعة حلب 1999، 356 ورقة.

حروف الجر والظروف في لغة النقرش النبطية: دراسة دلالية مقارنة في إطار اللغات السامية الغربية، إعداد علي زعل محمود الخمايسة؛ إشراف رفعت هزيم، رسالة جامعية(ماجستير) جامعة اليرموك 1992، 191 ورقة.

 

IV- البلاغة  ( المعاني - البيان – البديع )

نظرية المحاكاة في النظام البلاغي لحازم القرطاجني، إعداد فيصل عبد المنعم عيسى سمحان؛ إشراف أديب نايف ذياب، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1988، 100 ورقة.

آراء الطيبي البلاغية وتأثيرها في البلاغيين العرب حتى القرن العاشر الهجري، إعداد عبد الحميد بوصوارة؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 230 ورقة.

جلال الدين السيوطي (911هـ) وجهوده البلاغية، إعداد عمر راشد حسن خليل؛ إشراف محمد بركات حمدي أبو علي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2002، 144 ورقة.

البلاغة عند التفتازاني في كتابه المطول، إعداد ثناء نجاتي محمود عياش؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 204 ورقة.

أثر نظرية النظم في الاتجاه الأسلوبي للبلاغة العربية في العصر الحديث، إعداد حسام مصطفى اللحام؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 205 ورقة.

نظرية النظم بين المعنى ومعنى المعنى: دراسة نقدية أسلوبية، إعداد ضحى عادل بلال؛ إشراف عصام قصبجي، (ماجستير)، جامعة تشرين 1999، 209 ورقة.

نظرية النظم عند العرب في ضوء مناهج التحليل اللساني الحديث، إعداد عبد الله نايف عنبر؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1991، 331 ورقة.

الشريف الجرجاني وجهوده البلاغية مع تحقيق القسم الخاص بعلمي البيان والبديع في كتابه شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي، إعداد محمد عيسى إبراهيم قنديل؛ إشراف لويس أبو زيد - أهيف سنو، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1994، 698 ورقة.

البيان القرآني عند الرمّاني والخطّابي، إعداد أسامة حسين محمود بريقع؛ إشراف محمد بركات حمدي أبو علي، (ماجستير) الجامعة الأردنية 1995، 115 ورقة.

أسلوب الخبر في القرآن الكريم: دراسة بلاغية نقدية، إعداد أحلام موسى حيدر؛ إشراف كامل حسن البصير، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1986، 238 ورقة.

التقديم والتأخير في القرآن الكريم، إعداد خلدون صبح؛ إشراف محمد موعد، (ماجستير)، جامعة دمشق 1995، 293 ورقة.

اللغة والبيان في الدلائل والأسرار للجرجاني، إعداد زعل الغزالي؛ إشراف أسعد علي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2001، 270 ورقة.

المبادئ الأساسية للسانيات العامة والأسلوبية من خلال دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، إعداد علي احمد أبو زقية؛ إشراف محمد بالقايد، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 132 ورقة.

في إعجاز القرآن الكريم: دراسة الإعجاز البياني في بعض آيات الأحكام، إعداد عمار ساسي؛ إشراف جعفر دك الباب، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1992، 325 ورقة.

أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم على رأي عبد القاهر الجرجاني، إعداد محمد فواز عرسان غنام؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 262 ورقة.

منهج التفسير اللغوي عند الطبرسي في تفسيره " مجمع البيان لعلوم القرآن"، إعداد ناصر كاظم زوير السراجي؛ إشراف أسعد علي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1987، 455 ورقة.

رسم الشخوص في القرآن الكريم، إعداد نزيه محمد عبد الكريم اعلاوي؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 285 ورقة.

التلوين الأسلوبي في القرآن الكريم، إعداد بشير سالم حسن فرج؛ إشراف محمد بدري عبد الجليل، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1983، 198 ورقة.

أساليب الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم: سورة الكهف نموذجا، إعداد حورية عبيب؛ إشراف الزبير سعدي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1997، 243 ورقة.

دراسة وتحقيق كتاب المجاز إلي حقيقة الايجاز، إعداد طاهر عبد الرحمن قحطان؛ إشراف إبراهيم عبد الرحمن، محمد عبد المطلب، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1989، 1020 ورقة (مجلدان).

نظرية ابن قيم الجوزية في مسألة المجاز في القرآن الكريم واللغة العربية، إعداد عامر علي ياسين؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 2000، 213 ورقة.

عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة، إعداد عبد الكريم احمد العبد السالم؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1977، 617 ورقة.

نماذج من المصطلحات البلاغية والنقدية عند السجلماسي في كتاب المنزع، إعداد غنيا احمد محمد أبو الهيجاء؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 151 ورقة.

التكرار في القرآن الكريم: دراسة بلاغية، إعداد محمد محمود صالح قاسم؛ إشراف موسى ربابعة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 159 ورقة.

فن الجناس في القرآن الكريم، إعداد معهد بن مختار؛ إشراف محمد علي أبو حمدة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 110 ورقة.

المصطلح البلاغي والنقدي في كتاب تحرير التحبير لابن أبي الإصبع، إعداد يحيى محمد عبد الله القضاة؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 187 ورقة.

أبو هلال العسكري ناقدا، إعداد أمل عطا الله عبد الكريم المشايخ؛ إشراف محمد علي أبو حمدة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 215 ورقة.

الصورة الفنية في القرآن الكريم، إعداد ألما سليمان المحمد؛ إشراف هناء دويدري، (ماجستير)، جامعة دمشق 1995، 263 ورقة.

الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي الأول، إعداد ابتسام احمد حمدان؛ إشراف حكمت عيسى - تامر سلوم، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1995، 297 ورقة.

مفهوم الذوق في البلاغة العربية من عبد القاهر الجرجاني إلي السكاكي، إعداد إبراهيم احمد حسن سليمان؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 88 ورقة.

المصطلح البلاغي والنقدي عند عبد القاهر الجرجاني، إعداد إبراهيم محمد سالم؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 263 ورقة.

التخييل عند عبد القاهر الجرجاني: مصادره وصوره، إعداد إبراهيم محمد سالم العمري؛ إشراف محمود درابسة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2002، 130 ورقة.

البديع في القرآن: أنواعه ووظائفه، إعداد إبراهيم محمود علان؛ إشراف أهيف سنو، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 2000، 587 ورقة.

علوم البلاغة عند العرب والفرس: دراسة مقارنة، إعداد إحسان صادق محمد سعيد؛ إشراف يوسف بكار، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 2000، 238 ورقة.

الأصول البلاغية في كتاب سيبويه أثرها في الدرس البلاغي، إعداد احمد سعد محمد سعد؛ إشراف احمد محمد النجار - حسن البنداري، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1990، 434 ورقة.

صورة الإنسان في التشبيهات القرآنية، إعداد احمد عبد الله الكاف؛ إشراف زهير احمد المنصور، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1996، 169 ورقة.

الاستعارة في القرآن الكريم، إعداد احمد فتحي رمضان، إشراف جليل رشيد فالح، (ماجستير)، جامعة الموصل 1988، 395 ورقة.

النزعة المثالية في نهج البلاغة موضوعا وأسلوبا، إعداد احمد فلاق عروات؛ إشراف حامد حفني داود، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1984، 256 ورقة.

 التشبيه صوره وألفاظه: دراسة تطبيقية في القرآن الكريم، إعداد احمدلزهري بلخضر؛ إشراف خالد أبو جندي - عمار عموش، (ماجستير)، جامعة باتنة 1992، 287 ورقة.

الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف، إعداد احمد ياسوف؛ إشراف عصام قصبجي - نور الدين عتر، (دكتوراه)، جامعة حلب 1994، 600 ورقة.

ظواهر أسلوبية وفنية في سورة النحل، إعداد أسامة عبد المالك إبراهيم عثمان؛ إشراف خليل عودة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2001، 217 ورقة.

المصطلح البلاغي والنقدي في كتاب مواد البيان لابن خلف الكاتب، إعداد الهام احمد عبد الرحمن حمادة؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 157 ورقة.

مجاز القرآن وسنن العرب في كلامها، إعداد أيمن محمد سليم الأحمد؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 351 ورقة.

 المصطلح النقدي والبلاغي عند أبي علي الحاتمي، إعداد بديع احمد حسن العزام؛ إشراف أنور أبو سويلم، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1994، 269 ورقة.

اللف والنشر وأثره في الدرس البلاغي، إعداد بشير سالم حسن فرج؛ إشراف محمد بدري عبد الجليل - محمد زكي العشماوي، (دكتوراه)، جامعة بيروت العربية 1998، 213 ورقة.

الفصاحة اللغوية والبلاغية في القرن الثالث الهجري، إعداد أبو بكر حفيظي؛ إشراف جعفر دك الباب، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1985، 258 ورقة.

قضايا الأدب والنقد في سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، إعداد وتقديم بلملياني بن عمر؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1988، 388 ورقة.

القرآن الكريم في الدرس البلاغي المعاصر، إعداد ثناء نجاتي عياش؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 240 ورقة.

المصطلح النقدي والبلاغي في كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، إعداد جبرا إبراهيم محمد بري؛ إشراف موسى ربابعة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 208 ورقة.

ظاهرة الحركة في القرآن الكريم، إعداد جلال أبو زيد هليل؛ إشراف محمد عبد الحميد سالم - سامية محمد احمد، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1991، 461 ورقة.

النظم القرآني في سورة يوسف عليه السلام، إعداد جمال رفيق الحاج علي؛ إشراف يوسف الحاج علي - خليل عودة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2000، 141 ورقة.

دراسة وتحقيق لمخطوط لانجيل لوقا: من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، إعداد جوزفين إبراهيم نصر؛ إشراف سمير خليل، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1998، 412 ورقة.

منهج ابن منظور في لسان العرب: المسائل النحوية واللغوية والصرفية، إعداد رائف السمارة؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1996، 717 ورقة (مجلدان).

البنية الأسلوبية في شعر الجواهري، إعداد حسام محمد إبراهيم أيوب؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2002، 297 ورقة.

البلاغة القرآنية عند العز بن عبد السلام، إعداد حسين احمد حسين كتانة؛ إشراف محمد بركات حمدي أبو علي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 107 ورقة.

مفهوم البلاغة عند ابن قيم الجوزية (691-751هـ)، إعداد حسين احمد حسين كتانة؛ إشراف محمد علي ابو حمدة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 187 ورقة.

النظم القرآني في سورة البقرة:دراسة في الدلالة والأسلوب، إعداد حسين احمد علي الدراويش؛ إشراف إبراهيم السامرائي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1986، 295 ورقة.

نظرية التلقي عند العرب: دراسة في التراث النقدي والبلاغي، إعداد خالد عبد الرؤوف الجبر؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2002، 299 ورقة.

البلاغة في التفسير القرآني الاندلسي في القرنين السابع والثامن، إعداد خلدون سعيد صبح؛ إشراف أسعد احمد علي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1998، 393 ورقة.

النظم القرآني في سورة الكهف: دراسة في الدلالة والأسلوب، إعداد خلود عبد الله خليل الترهي؛ إشراف حسين احمد الدراويش، (ماجستير)، جامعة القدس 2001، 268 ورقة.

الجنة في القرآن:دراسة في البناء اللغوي والأسلوب البلاغي، إعداد خليل عبد القادر قطناني؛ إشراف يحيى عبد الرؤوف جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 245 ورقة.

التشكيل التكراري في السور المدنية: ظاهرة أسلوبية، إعداد خولة محمود رفيفان الأسعد؛ إشراف زياد الزعبي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 278 ورقة.

الدرس البلاغي عند العلوي في الطراز، إعداد دلسوز جعفر حسين؛ إشراف مناهل فخر الدين فليح، (ماجستير)، جامعة الموصل 1986، 165 ورقة.

التضمين في التراث النقدي والبلاغي، إعداد ربى عبد القادر احمد رباعي؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 214 ورقة.

إبن البناء المراكشي المعروف بالعددي: بحث في عصره وحياته وثقافته مع تحقيق كتابه الروض المريع في صناعة البديع، إعداد رضوان بنشقرون؛ إشراف عزة حسن، (بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا)، جامعة محمد الخامس 1984، 125+204 ورقة (مجلدان).

الإشارة في البلاغة العربية في ضوء الدراسات الحديثة، إعداد رنا محمد احمد سعادة؛ إشراف زياد الزعبي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 165 ورقة.

مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب جوهر الكنز لابن الأثير الحلبي، إعداد رولا سلطان كاتب كوافحة؛ إشراف يوسف ابو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 170 ورقة.

منهج الزمخشري في أساس البلاغة، إعداد زعل الغزالي؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1997، 193 ورقة.

الرؤية البلاغية في شعر أبي نواس، إعداد سفاح علي محمد الصبح؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 190 ورقة.

النقد الجمالي في كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، إعداد سلمى عكو؛ إشراف عصام قصبجي، (ماجستير)، جامعة حلب 1990، 300 ورقة.

المصطلحات البلاغية والنقدية بين ابن سنان الخفاجي وعبد القاهر الجرجاني، إعداد سليم سليمان حسن الأنصاري؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 260 ورقة.

معجم الباقلاني، إعداد سميره فرحات؛ إشراف فريد جبر، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1986، 517 ورقة.

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، تحقيق ودراسة، إعداد سليم سليمان الأنصاري؛ إشراف جميل سعيد، (ماجستير)، جامعة بغداد 1975، 515 ورقة.

الجملة في أسلوب القصة القرآنية، إعداد سوزان عبد القادر ميري؛ إشراف احمد محمد قدور، (ماجستير)، جامعة حلب 1999، 274 ورقة.

الاستفهام بين النحو والبلاغة، إعداد الطاهر قطبي؛ إشراف فخر الدين قباوه، (ماجستير)، جامعة حلب 1987، 234 ورقة.

النظام البلاغي في المقامات الزينية لأبي الندى معد بن نصر الله البغدادي المعروف بابن الصيقل الجزرى، إعداد ظاهر معطش جمعان العنزى؛ إشراف محمد بركات حمدي أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 186 ورقة.

المناسبة بين المقال والمقام في القرآن الكريم، إعداد عادل حسني يوسف؛ إشراف نور الدين عتر - احمد محمد قدور، (ماجستير)، جامعة حلب 1995، 252 ورقة.

القرآن الكريم مصدرا للقوانين البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني والزمخشري والسكاكي، إعداد عادل حسني يوسف؛ إشراف نور الدين عتر، (دكتوراه)، جامعة حلب 2001، 390 ورقة.

ظاهرة الفصل والوصل بين النحو والبلاغة، إعداد عبد الجليل مصطفاوي؛ إشراف محمد حمويه، تامر سلوم، (ماجستير)، جامعة حلب 1987، 248 ورقة.

المصطلح البلاغي في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري: دراسة لغوية تاريخية بلاغية، إعداد عبد الرحيم بخيت الشهاب؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 194 ورقة.

الفصيح في اللغة والنحو حتى أواخر القرن الرابع الهجري، إعداد عبد الفتاح محمد؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1993، 387 ورقة.

مستويات الخطاب البلاغي في سورة البقرة، إعداد عبير محمد فايز مسعد؛ إشراف خليل عودة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2001، 135 ورقة.

سورة الفرقان: دراسة أسلوبية، إعداد عزيز عدمان؛ إشراف الأخضر جمعي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1994، 442 ورقة.

علي ملاحي؛ إشراف صلاح فضل، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1989، 414 ورقة.

أساليب الإقناع في القرآن الكريم مع دراسة تطبيقية لسورة " الفرقان"، إعداد بن عيسى عبد القادر بطاهر؛ إشراف محمد بركات حمدي أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 153 ورقة.

أنماط الشكل التعبيري في كتابات أبي حيان التوحيدي، إعداد غازي عبد العزيز عاشير؛ إشراف محمود إبراهيم، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 165 ورقة.

المصطلح النقدي والبلاغي في كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه، إعداد فاطمة حمد المزروعي؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1999، 165 ورقة.

لغة الحوار في القرآن الكريم: دراسة وظيفية أسلوبية، إعداد فوز سهيل كامل نزال؛ إشراف محمود داود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 353 ورقة.

فن الالتفات في البلاغة العربية، إعداد قاسم فتحي سليمان؛ إشراف جليل رشيد فالح، (ماجستير)، جامعة الموصل 1988، 343 ورقة.

تحليل نصوص من الأدب الكبير لابن المقفع: محاولة لاكتشاف بنيتها، إعداد ليليان نبيه كرم؛ إشراف هنري عويس، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1997، 211 ورقة.

الدراسات الأدبية لأسلوب القرآن الكريم في العصر الحديث، إعداد محمد احمد الأشقر؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 147 ورقة.

المجاز والنقل في اللغة العربية: دراسة تأصيلية، إعداد محمد جمال القباني؛ إشراف مسعود بوبو، (ماجستير)، جامعة دمشق 1991، 221 ورقة.

المصطلح البلاغي في كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني، إعداد محمد خليل محمود الخلايلة؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 166 ورقة.

التشبيه في الحديث النبوي من خلال صحيح البخاري، إعداد محمد طالب عمرو؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1997، 214 ورقة.

البلاغة عند المعتزلة، إعداد محمد هيثم غرة؛ إشراف مزيد نعيم، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1993، 309 ورقة.

التناسب القرآني عند الإمام البقاعي: دراسة بلاغية، إعداد مشهور موسى مشهور مشاهرة؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 222 ورقة.

جهود المفسرين في البحث البلاغي "أبي عبيدة، الفراء، ابن قتيبة"، إعداد منيرة محمد فاعور؛ إشراف فريد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1996، 393 ورقة.

البحث البلاغي عند يحيى بن حمزة العلوي، إعداد منيرة محمد فاعور؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1999، 734 ورقة.

أثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللغوية و النحوية في الكشاف، إعداد مهند حسن حمد الجبالي؛ إشراف سلمان محمد القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 188 ورقة.

الحقيقة والمجاز بين اللغة والبلاغة حتى نهاية القرن السادس الهجري، إعداد ميسون شوا؛ إشراف صلاح كزارة، (ماجستير)، جامعة حلب 1997، 293 ورقة.

الكناية في البلاغة العربية بين النظرية والتطبيق، إعداد هيفاء عربية؛ إشراف عصام قصبجي، (ماجستير)، جامعة حلب 1991، 278 ورقة.

الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث الاحيائية، والرومانسية، والمعاصرة، إعداد هيفاء عربية؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1998، 288 ورقة.

المبرد بلاغيا، إعداد ياسر محمد عطا عمار؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 141 ورقة.

عبد الرحيم العباسي (866 /1463 -963 / 1556) وجهوده البلاغية في كتابه "معاهد التنصيص على شواهد التلخيص"، إعداد يوسف عوض الريماوي؛ إشراف لويس بوزيه - اهيف سنو، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1996، 856 ورقة (مجلدان).

 

V- القواعد (النحو - الصرف - الإعراب)

تيسير تعليم النحو في القرن العشرين، إعداد دلال عبد الرؤوف اللحام؛ إشراف سعيد التل، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1988، 180 ورقة.

تعليم العربية لغير الناطقين بها في ضوء اللسانيات التطبيقية، إعداد وليد احمد محمود العناتي؛ إشراف وليد سيف، (ماجستير) الجامعة الأردنية 1997، 238 ورقة.

تدريس قواعد اللغة العربية بين القياس والاستقراء، إعداد عبد الكريم فضلو عزام؛ إشراف احمد أبو هلال، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1980، 58 ورقة.

إبن ولاد وجهوده في اللغة العربية، إعداد إبراهيم قلاتي؛ إشراف عبد الرحمن الحاج صالح، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1989، 280 ورقة.

الحسن بن قاسم المرادي النحوي 749هـ/1348م، إعداد احمد راتب حموش؛ إشراف شاكر الفحام، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1993، 482 ورقة.

أبو علي الشلوبين (ت645هـ/1247م) وأثره في الدراسات النحوية، إعداد أيمان عبد الله محمد حسنات؛ إشراف إبراهيم يوسف السيد، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2002، 251 ورقة.

أبو العباس ثعلب وجهوده في النحو، إعداد جمهور كريم الخماس؛ إشراف زهير غازي زاهد، (ماجستير)، جامعة الموصل 1985، 407 ورقة.

منهج ابن عصفور الاشبيلي في النحو والتصريف، إعداد جميل عبد الله عويضة؛ إشراف لويس بوزية، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1988، 403 ورقة.

الفراء وأثره في المدرسة الكوفية، إعداد جميل عبد الله عويضة؛ إشراف عبد الله العلايلي، احمد أبو حاقة، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف ؟197، 246 ورقة.

الشهاب الخفاجي نحويا، إعداد حاتم احمد القضاة؛ إشراف عبد الفتاح الحموز، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1997، 252 ورقة.

مذاهب اختيار الأخفش النحوية، إعداد حربية طيب عزايزه؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 230 ورقة.

الزمخشري وجهوده في النحو، إعداد سالم نادر عطيه أبو زيد؛ إشراف جميل علوش، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1986، 310 ورقة.

الزمخشري ناقدا: دراسة في شواهد الكشاف الشعرية على الأساليب التركيبية، إعداد سماء محمود عبد المجيد الخالدي؛ إشراف يوسف ابو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 153 ورقة.

إبن هطيل اليمني وجهوده النحوية، إعداد شريف عبد الكريم محمد النجار؛ إشراف طارق نجم عبد الله، (ماجستير)، جامعة صنعاء 1997، 482 ورقة.

جهود أبي البقاء العكبري في كتابيه إعراب القرآن وإعراب الحديث، إعداد صادق محمد محمد سليم؛ إشراف احمد خطاب العمر، (ماجستير)، جامعة الموصل 1988، 350 ورقة.

الرازي النحوي من خلال تفسيره (544-606هـ)، إعداد طلال يحيى إبراهيم ألطونجي؛ إشراف كاصد ياسر الزيدي، (ماجستير)، جامعة الموصل 1986، 281 ورقة.

إبن يعيش النحوي (553-643هـ)، إعداد عبد الاله نبهان؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1990، 481 ورقة.

أبو علي المرزوقي: نحويا، إعداد علي احمد عيفان الطوالبة؛ إشراف حنا جميل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 251 ورقة.

النحو عند ابن مالك، إعداد ليلى محمد بايزيد؛ إشراف ناصر حسين علي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2001، 403 ورقة.

إبن خروف وآراؤه اللغوية، إعداد محمد إبراهيم مصطفى عبابنه؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 267 ورقة.

محمد بن القاسم بن الانباري وجهوده في النحو والصرف واللغة، إعداد محمد عطا موعد؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1990، 329 ورقة.

السمين الحلبي ومواقفه من آراء النحاة في ضوء كتابه "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"، إعداد منى محمد الحمد؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2001، 972 ورقة (مجلدان).

الفصول في العربية لابن الدهان، 494-569هـ: تحقيق ودراسة، إعداد ناجية محمد عبد الرزاق عدس؛ إشراف محمود داود السمرة، نهاد ياسين الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1981، 220 ورقة.

منهج الفارسي في البحث النحوي وتطوره، إعداد ناديا حسكور؛ إشراف فخالدين قباوة، (دكتوراه)، جامعة حلب 1999، 319 ورقة.

عبد السلام محمد هارون محققا ودارسا نحويا، إعداد نداء الحسيني ندا؛ إشراف يوسف حسن نوفل، عفاف محمد حسانين، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1991، 454 ورقة.

السهيلي ومنهجه في النحو واللغة، إعداد نضال محمد هاشم؛ إشراف عبد الحسين مبارك، (ماجستير)، جامعة البصرة 1984، 219 ورقة.

منهج ابن هشام الأنصاري في كتابه "شرح شذور الذهب "، إعداد هارون (محمد بدر الدين) احمد الربابعة؛ إشراف محمود الحديد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 139 ورقة.

دور شروح الألفية في تيسير النحو العربي (ابن الناظم 686هـ والمرادي 749هـ وابن هشام 761هـ وابن عقيل 769هـ): نموذجا، إعداد عبير محمود شريف داود؛ إشراف سعيد جاسم الزبيدي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2002، 168 ورقة.

منهج أبي حيان الأندلسي في اختياراته من القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة المعاصر، إعداد يحيى عطية السالم القاسم؛ إشراف رمضان عبد التواب، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1989، 765 ورقة.

منهج أبي حيان في تفسيره "البحر المحيط"، إعداد عبد المجيد عبد السلام المحتسب؛ إشراف شوقي ضيف، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1968، 368 ورقة.

أصول الاجتهاد النحوي في المذهب الكوفي، إعداد بشير راشد عبد المهدي الزعبي؛ إشراف عبد الجبار القزاز، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2000، 210 ورقة.

وضع الخليل بن احمد لأصول النحو البصري وفروعه، إعداد جعفر نايف عبابنه؛ إشراف شوقي ضيف، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1970، 157 ورقة.

في مصطلح النحو الكوفي تصنيفا واختلافا واستعمالا، إعداد حمدي محمود حمد جبالي؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1982، 211 ورقة.

أمثلة النحاة ودورها في صناعة النحو وتعليمه، إعداد رسمية طراف حسين الجارحي؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 93 ورقة.

قاعدة النحو الكوفي في مسائل الخلاف، إعداد زين الدين فالح مهيدات؛ إشراف خليل عمايرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 249 ورقة.

تاريخ النحو العربي في قرطبة في القرن الرابع الهجري، إعداد عبد الحميد علي الفلاح السالم؛ إشراف باكزة رفيق حلمي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1979، 371 ورقة.

الخلاف بين نحاة البصرة، إعداد عطا محمد موسى؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 259 ورقة.

نقد الفكر النحوي عند "مهدي المخزومي"؛ قراءة في المنهج، إعداد عيسى بوقانون؛ إشراف محمد العيد رتيمة، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1997، 133 ورقة.

تحقيق القسم الثالث من التصريح بمضمون التوضيح: دراسته من باب الاشتغال حتى باب الإضافة للشيخ خالد الأزهري (905هـ)، إعداد ليلى محمد بايزيد؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1995، 388 ورقة.

شعبان الآثاري وجهوده في النحو، إعداد محمد حسين نجم؛ إشراف محيي الدين توفيق إبراهيم، (ماجستير)، جامعة الموصل 1986، 331 ورقة.

الدراسات النحوية في اليمن في الفترة من 800-850هـ، إعداد محمد عبد الرحمن محمد السالمي؛ إشراف عبد الحميد الأقطش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 200 ورقة.

مناهج القدماء في التأصيل الصرفي في ضوء المنهج التاريخي، إعداد محمد يونس صالح غضية؛ إشراف إسماعيل احمد عمايرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 40 ورقة.

الأدوات في كتب التفسير حتى منتصف القرن الثامن، إعداد محمود صغير؛ إشراف مصطفى جطل، (دكتوراه)، جامعة حلب 1990، 658 ورقة.

 دور السياق في منهج التحليل النحوي عند سيبويه، إعداد موسى إبراهيم موسى حسن الشلتاوي؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1991، 204 ورقة.

مصادر الخلاف النحوي حتى القرن الرابع، إعداد نايف حسين شقير؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2000، 387 ورقة.

النحو والصرف في خدمة التفسير عند المعتزلة، إعداد نايف شقير؛ إشراف مصطفى جطل، (ماجستير)، جامعة حلب 1986، 259 ورقة.

خالد الأزهري وجهوده النحوية في التصريح على التوضيح، إعداد هدى طاهر محمد؛ إشراف محيي الدين توفيق إبراهيم، (ماجستير)، جامعة الموصل 1986، 196 ورقة.

نظرية العامل في النحو العربي: عرضا ونقدا، إعداد وليد عاطف الأنصاري؛ إشراف سمير ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 189 ورقة.

الحريري وجهوده اللغوية، إعداد بسام علي احمد ربابعة؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 220 ورقة.

إبن قتيبة الدينوري وجهوده اللغوية، إعداد عمر مسلم العكش؛ إشراف مسعود بوبو، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1993، 460 ورقة.

ظاهرة الأصل والفرع عند سيبويه في ضوء النظرية التحويلية، إعداد آمنة رشيد خابور الشمري؛ إشراف محمود سليمان ياقوت، (ماجستير)، جامعة الكويت 2000، 62 ورقة.

الحال بين القاعدة النحوية والواقع الاستعمالي في اللغة العربية: دراسة وصفية دلالية في ديوان الراعي النميري، إعداد إبراهيم حسين محمد خليل؛ إشراف سلمان القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 123 ورقة.

شرح اللؤلؤ في النحو ليوسف بن محمد بن مسعود السرّموي، دراسة وتحقيق، إعداد إبراهيم حمد مهاوش الدليمي؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 292 ورقة.

الاستدلال بالقراءات القرآنية في كتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي، إعداد إبراهيم سطعان عواد المساعيد؛ إشراف إبراهيم يوسف عبد القادر السيد، (ماجستير)، جامعة آل البيت2001، 103 ورقة.

مواقع الاعتراض النحوي ومقاصده في أحاديث الموطأ: دراسة تطبيقية، إعداد إبراهيم عبد القادر الخزام؛ إشراف فخالدين قباوة، (ماجستير)، جامعة حلب 2000، 228 ورقة.

الأساليب الإنشائية في العربية: النمط والاستعمال، إعداد إبراهيم عبود ياسين السامرائي؛ إشراف حنا جميل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 161 ورقة.

الأدوات في التراث النحوي، إعداد إبراهيم محسن؛ إشراف مصطفى جطل، (دكتوراه)، جامعة حلب 1990، 695 ورقة.

شبه الجملة في القرآن الكريم، إعداد احمد حسن عواد ابو حسان؛ إشراف عبد القادر عبد الرحمن السعدي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1997، 184 ورقة.

ديوان الخطيئة: دراسة صرفية وتركيبية ودلالية، إعداد احمد داود عبد الله دعمس؛ إشراف إبراهيم يوسف السيد، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 229 ورقة.

دلالة الصيغ، إعداد احمد سليمان الشريف؛ إشراف عبد الرحمن الحاج صالح، (دكتوراة)، جامعة الجزائر 1986، 526 ورقة.

وجوه من الدرس الصوتي في كتاب سيبويه، إعداد احمد طالب علي الخلوف؛ إشراف عبد القادر مرعي الخليل، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2001، 324 ورقة.

ظاهرة التنوين في اللغة العربية، إعداد احمد عبد العزيز عمرو؛ إشراف عبده الراجحي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1978، 326 ورقة.

المبرد والقراءات القرآنية: دراسة لغوية، إعداد احمد عبد الكريم سالم كليب؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993 310 ورقة.

أسلوب التوكيد عند النحويين والبلاغيين حتى القرن السادس الهجري، إعداد احمد عوض باحمبص؛ إشراف طارق عبد عون الجنابي، (ماجستير)، جامعة عدن 1999، 183 ورقة.

ظاهرة الحذف في الجملة العربية، إعداد احمد فالح مطلق؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 183 ورقة.

الاتباع في العربية ظواهره وعلله، إعداد احمد محمد ذيب ابودلو؛ إشراف حنا جميل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 216 ورقة.

جدلية القاعدة والنص في النحو العربي، إعداد أحمد محمد فليح؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1994، 448 ورقة.

الحذف في الحديث النبوي الشريف، إعداد احمد محمد فليح؛ إشراف علي الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 278 ورقة.

إبن السراج ومذهبه في النحو، إعداد احمد مطر عطية؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراه) جامعة دمشق 1990، 353 ورقة.

سر صناعة الاعراب صنعة الشيخ ابي الفتح بن جني النحوي: دراسه وتحقيق، إعداد احمد مطر العطيه؛ إشراف محمد علي سلطاني، (ماجستير)، جامعة دمشق 1983، 494 ورقة.

اللام في القرآن الكريم: معانيها وعملها، إعداد احمد إسماعيل الوحيدي؛ إشراف هبة سنو شبارو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1998، 664 ورقة.

شرح الأنموذج لمحمد عبد الغني الاردبيلي، إعداد الأخضر شعلال؛ إشراف عبد الرحمن الحاج صالح، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1984، 235 ورقة.

أثر النظرية النحوية في رواية الشواهد الشعرية، إعداد ازدهار عبد الرحمن عيسى زياد؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 198 ورقة.

الضوء: كتاب في النحو يشرح فيه تاج الدين الاسفرائيني (ت684هـ/1285م) كتاب المصباح لناصر المطرزي (ت610هـ/1213م)، تأليف تاج الدين الاسفرائيني دراسة وتحقيق، إعداد عبد المجيد عوض الله أبو الحاج؛ إشراف لويس بوزيه، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1984، 390 ورقة.

الحدود النحوية وتراثها في العربية، إعداد اسلام خالد محمد العمري؛ إشراف حنا جميل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 367 ورقة (جزئان في مجلد واحد).

المفعول لأجله بين النظرية والاستعمال، إعداد إسماعيل احمد ضاعن الخوالدة؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 99 ورقة.

بناء الجملة وقضاياها الدلالية في ديوان عشيات وادي اليابس، عرار، إعداد إسماعيل حسين محاسنة؛ إشراف سلمان القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 303 ورقة.

أخطاء التراكيب النحوية مادة وتحليلا: دراسة في كتب التصحيح اللغوي في العصر الحديث، إعداد إسماعيل محمود منيزل القيام؛ إشراف عبد الحميد الأقطش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 286 ورقة.

بناء الجملة في آيات الأحكام: نصوص مختارة، إعداد إسماعيل مغمولي؛ إشراف عبد الله بوخلخال، (ماجستير)، جامعة باجي مختار 1997، 141 ورقة.

الدرس الصرفي في كتب المجالس والأمالي، إعداد اعتدال عمر محسن الكثيري؛ إشراف طارق عبد عون الجنابي، (ماجستير)، جامعة عدن 1998، 80 ورقة.

الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو، إعداد أمان الدين حتحات؛ إشراف مصطفى جطل، (دكتوراه)، جامعة حلب 1993، 604 ورقة.

إسناد الأفعال إلي الضمائر: دراسة في البنية والتركيب، إعداد أمجد عيسى قاسم طلافحة؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 119 ورقة.

شبه الجملة في دواوين الحماسة " الجار والمجرور، الظرف "، إعداد أمينة مسلم أبو العدوس؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 221 ورقة.

الفصائل النحوية في اللغة العربية، إعداد ان سوب لي؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 268 ورقة.

الحال والتمييز: نموذج في تأسيس الفرق ورفع اللبس بين المنصوبات، إعداد ان سوب لي؛ إشراف جعفر نايف عبابنة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 229 ورقة.

القاعدة النحوية بين النظرية والتطبيق من خلال معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن للأخفش: دراسة تحليلية وصفية، إعداد أيمان محمد أمين خضر الكيلاني؛ إشراف حنا حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 281 ورقة.

 أسلوب الحذف في اللغة العربية من الوجهة النحوية والبلاغية، إعداد أيمن الشوا؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2000، 594 ورقة.

المركبات في العربية، إعداد أيمن"محمد أمين" المساعدة؛ إشراف حنا جميل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 186 ورقة.

المفعول به وواقع الاستعمال الجاري: مثل من القديم ومثل من الحديث، إعداد ايهاب ريمون نخلة حنانيا؛ إشراف إسماعيل عمايرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 254 ورقة.

القضايا اللغوية في كتاب "الصاحبي في فقه اللغة" لابن فارس: دراسة نقدية، إعداد بسمة عوده سلمان الرواشدة؛ إشراف جاسر أبو صفية - محمود جفال الحديد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 210 ورقة.

الخلافات النحوية واختيارات أبي حيان في المنصوبات من كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب: (دراسة تأصيل وتقويم)، إعداد بشائر عبد الله محمود علاونة؛ إشراف يحيى عبابنة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 237 ورقة.

التراكيب النحوية ودلالاتها في السياقات الكلامية والأحوال التي ترتبط بها عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، إعداد بلعيد صالح؛ إشراف جعفر دك الباب، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 222 ورقة.

الأنماط التحويلية في جملة الاستثناء العربية، إعداد تيسير محمد احمد عيسى؛ إشراف سمير شريف ستيتة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 116 ورقة.

اللامات في العربية: دراسة لغوية نحوية، إعداد ثامر نجم عبد الله؛ إشراف خليل إبراهيم العطية، (ماجستير)، جامعة البصرة 1989، 176 ورقة.

النحو في الأمالي، ابن الحاجب ومدى تأثره بابن الشجري، إعداد جابر إبراهيم رومية؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2001، 414 ورقة.

الأبنية الصرفية ودلالاتها في ديوان طرفة بن العبد، إعداد جمال تركي صالح أبو نعاج؛ إشراف سمير استيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 134 ورقة.

مناهج الصرفيين العرب المحدثين، إعداد جمال دليع العريني؛ إشراف عبد الفتاح الحموز، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1996، 289 ورقة.

منهج السيوطي في الاختيار والنقد من خلال كتابه النكت النحوية مع تحقيق الكتاب إلي باب ظن وأخواتها، إعداد جمال شريف العوض؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 1993، 352 ورقة.

ظاهرة البدل في العربية، إعداد جمعة عوض عبد الله الخباص؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 162 ورقة.

نظام الربط في النص العربي، إعداد جمعة عوض عبد الله الخباص؛ إشراف إسماعيل عمايرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 318 ورقة.

أوجه العربية في شواذ القراءات في كتاب المحتسب، إعداد جمعة محمد علوه؛ إشراف خليل عمايره، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 230 ورقة.

إبن الأنباري وجهوده في النحو، إعداد جميل إبراهيم علوش؛ إشراف ميشيل الار، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1977، 403 ورقة.

أساليب الجمل المسكوكة في النحو العربي بين الدلالة والتركيب، إعداد جميل محمد سليمان الزعبي؛ إشراف سمير استيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 125 ورقة.

الأبنية الصرفية في ديوان عامر بن الطفيل، إعداد جنهويتشي؛ إشراف علي الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 194 ورقة.

أثر المعلقات العشر في النحو العربي، إعداد جهاد محمد احميد دويكات؛ إشراف حمدي محمود جبالي، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2000، 257 ورقة.

ظاهرة الاشتغال في العربية، إعداد جهاد يوسف العرجا؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1991، 151 ورقة.

تحقيق كتاب الأمالي لابن الحاجب570-646هـ، إعداد فخر صالح سليمان قداره؛ إشراف إبراهيم عبد الرازق البسيوني، (دكتوراه)، جامعة الازهر 1983، 665 ورقة.

الرابط اللفظي في لغة الحديث الشريف: مختصر البخاري للزبيدي أنموذجا، إعداد حامد علي منيفي أبو صعيليك؛ إشراف عبد الحميد الأقطش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 258 ورقة.

ظاهرة التعارض والترجيح في أصول النحو العربي، إعداد حبيبة محمد نعمان جبر الرفاعي؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 166 ورقة.

نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، إعداد حسن خميس سعيد الملخ؛ إشراف محمد حسن عواد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 227 ورقة.

نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، إعداد حسن خميس سعيد الملخ؛ إشراف جعفر نايف عبابنة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 244 ورقة.

التقديم والتأخير عند اللغويين العرب قدامى ومحدثين مع تطبيق على سور القرآن الكريم، إعداد حسن عبد الكريم شحود؛ إشراف سامي عوض، (دكتوراه)، جامعة تشرين 2002، 210 ورقة.

نظرية العامل وتطبيقها عند ابن جني، إعداد حسن عبد الكريم شحود؛ إشراف سامي عوض، (ماجستير)، جامعة تشرين 1997، 197 ورقة.

النفي في العربية: تطبيق على شعر النابغة الذبياني، إعداد حسن"محمد حجازي" عاشور سلهب؛ إشراف سمير ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 210 ورقة.

 جملة الفعل المبني للمجهول في العربية، إعداد حسن محمود شبانه؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1981، 310 ورقة.

الافتتاح في شرح المصباح كتاب في النحو (يشرح فيه حسن باشا ت824هـ الأسود كتاب المصباح لناصر المطرزي ت610هـ)، تحقيق، إعداد عبد المجيد أبو الحاج؛ إشراف احمد حاطوم - محمد علي موسى، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1982، 360 ورقة.

أسلوب الجملة التفسيرية في القرآن الكريم: دراسة تركيبية دلالية، إعداد حسين رشيد الأسود العظامات؛ إشراف إبراهيم يوسف عبد القادر السيد، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1998، 278 ورقة.

الكلم وشبه الجملة، إعداد حسين حبيب سليمان؛ إشراف سامي عوض، (ماجستير)، جامعة تشرين 1996، 119 ورقة.

ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، إعداد حسين عباس محمود الرفايعة؛ إشراف عبد الفتاح الحموز، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 317 ورقة.

العجمة والمنع من الصرف في القرآن الكريم، إعداد حسين علي يوسف الحمد؛ إشراف رسلان بني ياسين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 116 ورقة.

بلاغة الحذف في التراكيب النحوية في سورة البقرة: دراسة تركيبية دلالية، إعداد حسين مصطفى حسين غوانمة؛ إشراف سلمان محمد القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 151 ورقة.

الحال في القرآن الكريم، إعداد حسين يوسف لافي قزق؛ إشراف خليل عمايرة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك 1987، 178 ورقة.

ظاهرة الحذف في العربية: حذف الاسم في النحو العربي، إعداد حفظي حافظ العودة؛ إشراف يوسف الخليفة، (ماجستير)، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية 1990، 238 ورقة.

ظاهرة الحذف في القرآن الكريم، إعداد حفظي حافظ محمد اشتية؛ إشراف محمد بركات حمدي أبو علي، (دكتوراه) الجامعة الأردنية 1995، 330 ورقة.

جملة النداء بين النظرية والتطبيق، إعداد حليمة احمد عمايرة؛ إشراف سمير ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 248 ورقة.

الاتجاهات النحوية لدى القدماء: دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة، إعداد حليمة احمد محمد عمايرة؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 353 ورقة.

الجواز وعدمه في احكام النحويين من سيبويه حتى منتصف القرن الرابع الهجري، إعداد حمدة عبد الله صباح أبو شهاب؛ إشراف محيي الدين عبد الرحمن رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 108 ورقة.

العباب في شرح اللباب لعبد الله بن محمد بن احمد الحسيني النيسابوري المعروف بالنقره كار (776): دراسة وتحقيق، إعداد حمدي إبراهيم المارد؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 475+638 ورقة (مجلدان).

الخلاف النحوي الكوفي، إعداد حمدي محمود حمد الجبالي؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 544 ورقة.

اسم الآلة دراسة صرفية معجمية، إعداد حنان إسماعيل عمايرة؛ إشراف محمد حسن عواد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 152 ورقة.

اختيارات عبد القاهر الجرجاني النحوية من خلال كتابة المقتصد في شرح الإيضاح، إعداد حنان محمد احمد أبو لبدة؛ إشراف علي الحمد، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 382 ورقة.

كتاب كشف المشكلِ في علم النحو، تصنيف أبو الحسن علي بن سليمان الحيدرة اليمني التميمي النحوي المتموفى سنة 599هـ، دراسة وتحقيق، إعداد كامل محمد يعقوب أبو اسنينه؛ إشراف السيد يعقوب أبو بكر، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1975، 1050 ورقة (مجلدان).

التعليل النحوي في الدرس اللغوي العربي القديم والحديث، إعداد خالد بن سليمان بن مهنا الكندي؛ إشراف عبد الحليم محمد حامد، (ماجستير)، جامعة السلطان قابوس 2001، 281 ورقة.

أثر التوحيد والتنـزيه في توجيه إعراب القرآن الكريم عند السنة والمعتزلة، إعداد خالد عبد القادر السعيد؛ إشراف إبراهيم السامرائي، ومساعدة راجح الكردي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1984، 140 ورقة.

الزيادة ومعانيها في الأبنية الصرفية في ديوان الطفيل الغنوي، إعداد خالد عبد الكريم خلف بسندي؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 175 ورقة.

التعارض والترجيح بين النحويين في الأبواب التركيبية في كتاب الجمل للزجاجي، إعداد خالد موسى مصطفى العجارمة؛ إشراف علي الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 145 ورقة.

الأفعال الجامدة: مصطلحا واستعمالا، إعداد خالدية زناتي علي طاهات؛ إشراف حنا جميل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 150 ورقة.

المنصوبات بين القاعدة التركيبية والقيمة الدلالية في ضوء علم اللغة المعاصر، إعداد خلدون جميل اسكندر الحنيطي؛ إشراف يحيى عبابنة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1998، 207 ورقة.

ظاهرة التكرير في التراكيب النحوية، إعداد خلف عايد إبراهيم الجرادات؛ إشراف عبد الفتاح الحمور، (ماجستير)، جامعة مؤته 1996، 394 ورقة.

في توظيف الرواية وجدلية البرهان: دراسة في كتاب "الإنصاف" للأنباري، إعداد خولة جعفر أرشيد القرالة؛ إشراف يحيى العبابنة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2000، 251 ورقة.

أسلوب الشرط ودلالاته في الحديث الشريف، إعداد دالية حسن خليل حسين؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 250 ورقة.

العدول الصرفي في القرآن الكريم، إعداد رائد فريد نجيب طافش؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 138 ورقة.

دراسة وتحقيق لمخطوط التطريف على شرح التصريف لابن هلال النحوي، إعداد رائد محمد منصور؛ إشراف سامي عوض، (ماجستير)، جامعة تشرين 2000، 466 ورقة.

أسلوب العطف بين النحو والبلاغة حتى القرن السابع الهجري، إعداد رائف فرحان السماره؛ إشراف سامي عوض، (ماجستير)، جامعة حلب 1987، 409 ورقات.

وسائل الربط في القرآن الكريم خلال السياق، إعداد رابحة محمد ضعين سعد؛ إشراف يحيى علي احمد، (ماجستير)، جامعة الكويت 2000، 165 ورقة.

القياس النحوي عند أبي علي الفارسي وابن جني، إعداد راسم رضوان عبد الوهاب عقل؛ إشراف إبراهيم يوسف السيد، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 121 ورقة.

النكت النحوية للسيوطي: دراسة وتحقيق، إعداد رزان يحيى خدام؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة تشرين 1997، 398 ورقة.

الفعل المعتل في العربية، إعداد رشاد رشيد إبراهيم؛ إشراف عبده الراجحي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1983، 354 ورقة.

براجماتية اللغة ودورها في تشكيل بنية الكلمة: دراسة لغوية في كتب لحن العامة، إعداد ريم فرحان عودة المعايطة؛ إشراف يحيى عبابنة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1999، 306 ورقة.

الوقف ومظاهره في العربية، إعداد زكي علي العوضي؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 141 ورقة.

النحو والصرف في شروح حماسة أبي تمام 188-231هـ، إعداد زهرة عبد الرحمن الشيخ عبود؛ إشراف فخر الدين قباوة، (ماجستير)، جامعة حلب 1999، 246 ورقة.

الدرس الصرفي عند المبرد، إعداد زهير احمد سعيد إبراهيم؛ إشراف عبده علي الراجحي، (ماجستير)، جامعة الإسكندرية 1980، 300 ورقة،

شرح المفصل بين ابن يعيش وابن الحاجب: دراسة نحوية موازنة، إعداد زياد محمد سلمان أبو سمور؛ إشراف كامل سعيد عواد شهوان، (ماجستير)، جامعة صدام للعلوم 2000، 250 ورقة.

معاني القرآن بين الفراء والزجاج: دراسة نحوية، إعداد زياد محمود حمد جبالي؛ إشراف احمد حسن حامد، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2001، 239 ورقة.

الوجهة الاجتماعية في منهج التحليل اللغوي في الخصائص عند ابن جني، إعداد سائدة عمر عبد الله العيص؛ إشراف محمود جفال الحديد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 141 ورقة.

الأمالي في اللغة والأدب حتى أواخر القرن الخامس الهجري، إعداد سامة محمد سليم حباس؛ إشراف مسعود بوبو، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1993، 269 ورقة.

حذف الاسم: تركيبا وأثرا في الدلالة، إعداد سامي محمد صالح البدر؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 89 ورقة.

الدلالة عند ابن جني من خلال كتاب الخصائص، إعداد سامية الأطرش؛ إشراف عبد الله بوخلخال، (ماجستير)، جامعة عنابة 1996، 234 ورقة.

العلاقات التركيبية في القرآن الكريم: دراسة وظيفية، إعداد سعدي الزبير؛ إشراف محمد بلقايد، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1989، 485 ورقة.

المصدر في القرآن الكريم، إعداد أبو سعيد محمد عبد المجيد وحيدي عبد اللطيف؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1992، 471 ورقة.

ظاهرة الإهمال في النحو العربي، إعداد سعيد احمد طالب البطاطي؛ إشراف غالب فاضل المطلبي، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1998، 198 ورقة.

التصريح بمضمون التوضيح تأليف خالد بن عبد الله الأزهري (ت905هـ) (القسم الثاني - المرفوعات): دراسة وتحقيق، إعداد سكينة محمود موعد؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1995، 393 ورقة.

كتاب المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل المتوفى سنة 769هـ: دراسة وتحليل، إعداد سلام عبد الله محمود عاشور؛ إشراف عبد الحميد احمد محمود الزوى، (ماجستير)، جامعة قاريونس 1994، 211 ورقة.

ظاهرة النداء في العربية، إعداد سلوى زهدي حسن فرفورة؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1986، 428 ورقة.

الضمير والعطف عليه: دراسة تركيبية دلالية، إعداد سمر خالد قاسم أبو عيشة؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 76 ورقة.

التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان النحوي، إعداد سميحا يوسف زريقي؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1999، 447 ورقة.

التوابع في اللغة العربية، إعداد سميرة شحادة موسى؛ إشراف سامي عوض، محمد إسماعيل بصل، (ماجستير)، جامعة تشرين 2000، 304 ورقة.

مكانة ابن يعيش في الصرف العربي، إعداد سهى فتحي أسعد نعجة؛ إشراف جعفر نايف عبابنة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 218 ورقة.

إبن قتيبة الدينوري؛ تصحيحه اللغوي والردود عليه: دراسة نقدية، إعداد سهى فتحي أسعد نعجة؛ إشراف جاسر أبو صفية، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 187 ورقة.

الزيادة في القرآن الكريم، إعداد سهير إبراهيم احمد سيف؛ إشراف محمد حسن عواد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 215 ورقة.

الفعل بين العربية واللغات السامية، إعداد سويس البطمان؛ إشراف احمد إبراهيم هبو - صلاح كزاره، (ماجستير)، جامعة حلب 1989، 174 ورقة.

أثر العقيدة الأشعرية في التوجيه النحوي واللغوي لنصوص القرآن والسنة، إعداد شاهر فارس حسين ذياب؛ إشراف إسماعيل احمد عمايرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 193 ورقة.

موقف نحاة اليمن من الخلافات النحوية من القرن السادس الى القرن التاسع، إعداد شريف عبد الكريم محمد النجار؛ إشراف طارق نجم عبد الله - علي غالب المخلافي، (دكتوراه)، جامعة صنعاء 1999، 458+560 ورقة (مجلدان).

إظهار الأسرار "للبركوي": دراسة وتحقيق، إعداد شكران فائق قابا؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 234 ورقة.

منهج الزبيدي في تاج العروس: المسائل النحوية والصرفية، إعداد شوقي المعري؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1992، 494 ورقة.

شرح اللباب في علم الاعراب لمحمد بن مسعود الشيرازي: دراسة وتحقيق، إعداد شوقي نايف المعري؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1986، 873 ورقة (مجلدان).

الأوجه الإعرابية في مشكل إعراب القرآن، إعداد صائل رشدي شديد؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 109 ورقة.

دور الحرف في أداء معنى الجملة، إعداد الصادق خليفة راشد؛ إشراف محمد خليفة الدناع، (ماجستير)، جامعة قاريونس 1993، 351 ورقة.

القياس النحوي في كتاب سيبويه، إعداد صالح محمد أبو صيني؛ إشراف سمير ستيتيه، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 432 ورقة.

مسائل الإنصاف للأنباري في ضوء المنهج الوصفي، إعداد صفاء عدنان الحصان؛ إشراف سلمان محمد القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 171 ورقة.

الوقف والإبتداء لإبن الغزال النيسابوري، إعداد طاهر محمد الهمس؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 2000، 945 ورقة (مجلدان).

شرح الجمل الكبرى لابن هشام الأنصاري: دراسة وتحقيقا، إعداد عادل ديوب؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 329 ورقة.

عبد القادر البغدادي وآراؤه النحوية في خزانة الأدب، إعداد عادل سلمان بقاعين؛ إشراف حنا جميل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 179 ورقة.

قضية الزيادة وأثرها في اللغة والنحو، إعداد عاطف إبراهيم سليم دويكات؛ إشراف احمد حسن حامد، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 315 ورقة.

ضمير الغائب في القرآن الكريم: دراسة نحوية تحليلية أسلوبية، إعداد عاطف عبد المجيد عبد النبي أبو جاجة؛ إشراف عبد القادر عبد الرحمن السعدي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 98 ورقة.

بناء الجملة في جمهرة رسائل العرب، في ضوء علم اللغة الحديث، إعداد عاطف فضل محمد موسى؛ إشراف إسماعيل عمايرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 325 ورقة.

الإضافة وصور استخدامها في شعر النابغة الذبياني، إعداد عباس عبادي عيلان؛ إشراف زهير غازى زاهد، (ماجستير)، جامعة البصرة 1989، 256 ورقة.

الفعل في القرآن الكريم: بحث في الزمن والتعددية والتضمين، دراسة تحليلية تطبيقية في الآيات المكية، إعداد عبد الجبار توامة؛ إشراف مصطفى جطل، (ماجستير)، جامعة حلب 1986، 521 ورقة.

القرائن المعنوية في النحو العربي، إعداد عبد الجبار توامة؛ إشراف فرحات عياش، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1995، 497 ورقة.

المشاكلة بين واو الحال وواو المصاحبة في النحو العربي، إعداد عبد الجبار فتحي زيدان؛ إشراف عبد الجبار علوان النايلة، (ماجستير)، جامعة الموصل 1988، 321 ورقة.

أبو العباس المبرد: حياته وأثاره ومذهبه النحوي، إعداد عبد الجليل بدا؛ إشراف مؤيد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1984، 278 ورقة.

نهج السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه، إعداد عبد الحميد علي فلاح السالم؛ إشراف إبراهيم السامرائي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1988، 618 ورقة.

الأبنية الصرفية في ديوان عنترة، إعداد عبد الحميد محمد الأقطش؛ إشراف محمود فهمي حجازي، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1978، 423 ورقة.

أثر المعنى في الخلافات النحوية وتوجيه الإعراب في سورة البقرة في كتاب "البيان في غريب إعراب القرآن" لأبي البركات الأنباري، إعداد عبد الرحمن احمد سليم فحماوي؛ إشراف يحيى عطية عبابنة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 173 ورقة.

حروف الصلة ومعانيها التركيبية في القرآن الكريم وفي كتب التراث، إعداد عبد الرحمن محمود طحان؛ إشراف مصطفى النحاس، (ماجستير)، جامعة الكويت 2000، 141 ورقة.

بناء الجملة الفعلية في ضوء علم اللغة المعاصر، إعداد عبد الرحيم رضوان؛ إشراف علي الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1981، 143 ورقة.

توجيهات ابن يعيش للخلافات النحوية في باب المنصوبات "في شرح المفصل"، إعداد عبد العزيز موسى درويش علي؛ إشراف عبد الحميد الأقطش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 199 ورقة.

البيان النحوي وتطبيقه في قسم من القرآن الكريم، إعداد عبد القادر بوزبوجه؛ إشراف فخر الدين قباوة، (ماجستير)، جامعة حلب 1989، 169 ورقة.

الجملة الافصاحية في ديوان الشابي، دراسة منهجية تطبيقية، إعداد عبد القادر مرعي العلي الخليل؛ إشراف خليل عمايرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 208 ورقات.

منهج ابن إياز (681هـ) في كتابه المحصول في شرح الفصول لابن معطي (564-628هـ)، إعداد عبد الكافي توفيق المرعب؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2001، 383 ورقة.

الصلة في الجملة العربية، إعداد عبد اللطيف مطيع عبد القادر محمد؛ إشراف عبده علي الراجحي، (ماجستير)، جامعة الإسكندرية 1980، 196 ورقة.

الفتح القريب على مغني اللبيب، إعداد عبد المجيد فلاح؛ إشراف شوقي المعري، (ماجستير)، جامعة دمشق 1999، 600 ورقة.

الحال ومعالمها في المعلقات السبع: إحصاء، أقساما، استعمالا، دلالة، مذهبا، قيمة، إعداد عبد المهدي هاشم حسين الجراح؛ إشراف يحيي الدين عبد الرحمن رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 210 ورقة.

جهود ابن عطية الاندلسي النحوية والصرفية، إعداد عبد الناصر إسماعيل عساف؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1996، 992 ورقة (مجلدان).

شرح الشافية لركن الدين الاستراباذي (686هـ)، إعداد عبد الناصر عساف؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 1992، 585 ورقة (مجلدان).

أخطاء البنية الصرفية: مادة وتحليلا، دراسة في كتب التصحيح اللغوي في العصر الحديث، إعداد عبد الوهاب مفضي حسين بني الدومي؛ إشراف عبد الحميد الأقطش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 241 ورقة.

ظاهرة النيابة في العربية: دراسة وصفية تحليلية، إعداد عبد الله صالح عمر بابعير؛ إشراف هادي نهر، (دكتوراه)، الجامعة المستنصرية 1997، 529 ورقة.

ظاهرة الاستغناء في النحو العربي، إعداد عبد الله صالح عمر بابعير؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 184 ورقة.

القسم في القرآن الكريم تركيبا ودلالة، إعداد عبد الله علي عبد الله الهتاري؛ إشراف سمير شريف ستيتية،  (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 124 ورقة.

أثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربية: دراسة لغوية، إعداد عبد الله محمد طالب الكناعنة؛ إشراف يحيى عبابنة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 274 ورقة.

أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، إعداد عبد الله محمد فرج الله؛ إشراف سلمان القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1991، 258 ورقة.

الجملة الاسمية بين التوليد والتحويل، إعداد عبد الله نايف عنبر؛ إشراف علي الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 159 ورقة.

 بناء الجملة في الأمثال العربية حتى نهاية القرن الخامس الهجري، إعداد عبير سالم عبد الله البالول؛ إشراف محمود سليمان ياقوت، (ماجستير)، جامعة الكويت 2000، 115 ورقة.

مغني اللبيب: دراسة لسانية حديثة في ضوء منهج التوليد والتحويل، إعداد عبير "محمد هشام" سعيد نجار؛ إشراف عبد الله عنبر، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 266 ورقة.

 الجملة الاسمية وأساليبها في شعر عمر بن أبي ربيعة، إعداد عدنان عبد الكريم جمعه؛ إشراف زهير غازى زاهد، (ماجستير)، جامعة البصرة 1988، 186 ورقة.

أسلوب الاستثناء في القرآن الكريم بين النحو والبلاغة، إعداد عزام عمر قاسم الشجراوي؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1991، 440 ورقة.

 شرح قواعد البُصرويّة في النحو تأليف شيخ الإمام العلامة علي بن خليل بن أحمد بن سالم علاء الدين البُصروي المتوفى عام 950هـ دراسة وتحقيق، إعداد عزام عمر قاسم الشجراوي؛ إشراف محمد حسن عواد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1987، 214 ورقة.

كتاب الموشح على كافية ابن الحاجب تأليف محمد بن أبي بكر بن محرز بن محمد الخبيصي (731هـ)، إعداد عصام درار الكوسي؛ إشراف شوقي نايف العمري، (ماجستير)، جامعة دمشق 1997، 472 ورقة.

 مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، إعداد عطا محمد محمود موسى؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1992، 394 ورقة.

المجيد في إعراب القرآن المجيد لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم السفاقسي المتوفى سنة 742هـ: آل عمران والنساء والمائدة، إعداد عطية احمد محمد؛ إشراف محمد عبد اللطيف عبد الكريم، (دكتوراه)، الجامعة المستنصرية 1999، 745 ورقة.

وجوه الجواز النحوي وعلاقتها بسياق الحال، إعداد علا محمد مسلم ضهير؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 104 ورقة.

البغداديات: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات تأليف أبو علي الفارسي، إعداد وتحقيق رفاه طرقجي؛ إشراف شاكر الفحام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 320 ورقة.

السماع اللغوي، إعداد علي احمد العبدي الفريح؛ إشراف سلمان محمد سلمان القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 223 ورقة.

أسلوب التوكيد بين المبنى والمعنى في ضوء علم اللغة المعاصر، إعداد علي خلف الهروط؛ إشراف خليل عمايرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1982، 205 ورقة.

أبو الحسن الأخفش واراؤه في الصرف والنحو، إعداد علي عبد الحفيظ علي البياري؛ إشراف محمد رفعت فتح الله، (ماجستير)، جامعة الأزهر 1975، 297 ورقة.

المنصف من الكلام على مغني ابن هشام للشيخ تقي الدين ابي العباس احمد بن محمد الشّمُني المتوفي سنة 872هـ تحقيق القسم الثاني ودراسة، إعداد علي عفان؛ إشراف مازن المبارك، (ماجستير)، جامعة دمشق 1986، 841 ورقة (4 مجلدات).

المنصف من الكلام على مغني ابن هشام: تحقيق القسم الاول: الادوات، إعداد محمد وليد حافظ؛ إشراف مازن المبارك، (ماجستير)، جامعة دمشق 1986، 999 ورقة (3 مجلدات).

ظرف الزمان وصور استخدامه في القرآن الكريم، إعداد علي لازم مزبان؛ إشراف زهير غازى زاهد، رسالة جامعية (ماجستير)، جامعة البصرة 1987، 323 ورقة.

ظاهرة التقديم والتأخير بين المبنى والمعنى في القرآن الكريم، إعداد علي محمود سالم جعفر؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 194 ورقة.

شرح الفية ابن معطي: تحقيق ودراسة، إعداد علي موسى الشوملي؛ إشراف النعمان القاضي، (دكتوراة)، جامعة القاهرة 1982، 940 ورقة (مجلدان).

شرح المقدمة الأجرومية للشيخ أحمد بن أحمد الرملي : تحقيق ودراسة، إعداد علي موسى الشوملي؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1977، 429 ورقة.

نظرية المعنى في كتاب سيبويه، إعداد عماد زاهي ذيب نعامنة؛ إشراف محمد كاظم جاسم البكاء، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1999، 281 ورقة.

تعدد الآراء الإعرابية وأثره في النحو، إعداد عماد كمال داود الترتير؛ إشراف احمد حسن حامد، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 315 ورقة.

الاعتراض في القرآن الكريم، إعداد عمر راشد حسن خليل؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 183 ورقة.

إبراهيم السامرائي وترجيحاته في التراكيب النحوية، إعداد عمر عبد المحسن فرح الخزاعلة؛ إشراف عبد الحميد الأقطش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 228 ورقة.

 الجملة عند الأصوليين، إعداد عمر محمد عوض أبو خرمه؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 113 ورقة.

شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري (905هـ): دراسة وتحقيق، إعداد عمر يوسف مصطفى؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1994، 421 ورقة.

منهج الدماميني في تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب مع تحقيق فصل منه، إعداد عمر يوسف مصطفى؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1997، 125 ورقة.

بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين، إعداد عوده خليل أبو عوده؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1988، 634 ورقة.

الخبر عند عبد القادر الجرجاني والسكاكي، إعداد عيسى بوفسيو؛ إشراف جعفر دك الباب، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1989، 277 ورقة.

مسألة المذكر والمؤنث في اللغة والنحو: ظاهرة، تقريرا، إحصاء، معجما، إعداد عيسى عودة موسى برهوم؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 281 ورقة.

السلوك اللغوي واختلاف الجنسين في العربية، إعداد عيسى عودة موسى برهوم؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 164 ورقة.

 أسلوب الحصر في القرآن الكريم عند النحويين والبلاغيين، إعداد فؤاد رشدي عبد اللطيف الحطاب؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 269 ورقة.

تعدد الأوجه الإعرابية في سورة البقرة في كتاب البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري، إعداد فؤاد علي احمد عبيدات؛ إشراف فارس فندي بطاينة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 86 ورقة.

التعمية في النحو واللغة: عرض ودراسة، إعداد فارس فندي البطاينه؛ إشراف حنا جميل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 248 ورقة.

النفي اللغوي بين الدلالة والتركيب في ضوء علم اللغة المعاصر، إعداد فارس محمد عيسى؛ إشراف خليل العمايرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 262 ورقة.

ملامح النظر النحوي الكوفي في ضوء القواعد التّوليدية التّحويلية، إعداد فارس محمد فارس عيسى؛ إشراف رمضان عبد التواب، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1989، 455 ورقة.

تعاقب الذكر والحذف في آيات القرآن الكريم، إعداد فاطمة فضل محمود السعدي؛ إشراف جعفر عبابنة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 204 ورقة.

الظاهرة الصوتية في قراءة ورش، إعداد فاطمة محمد سليمان أبو النصر؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 326 ورقة.

مناهج شروح الشواهد النحوية، إعداد فايزة عبد الله؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 1990، 263 ورقة.

وجوه من الرسم القرآني وأغراضه في القراءات، إعداد فايز عيسى محمد محاسنة؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 231 ورقة.

التوكيد في القرآن الكريم، إعداد فخر صالح سليمان قداره؛ إشراف طه الزيني، (ماجستير)، جامعة الأزهر 1978، 312 ورقة.

لهجات القبائل العربية وأثرها في الدرس النحوي، إعداد فدوى محمد حسان؛ إشراف عبد الله صالح بابعير، عبد الله علي مصطفى، (ماجستير)، جامعة عدن 2000، 223 ورقة.

بناء الجملة في المعلقات السبع:دراسة نحوية دلالية، إعداد فريد محمود احمد العمري؛ إشراف سلمان القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 372 ورقة.

الأمثال في القواعد اللغوية، إعداد فواز محمد سليمان الشريقي؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 169 ورقة.

بناء الجملة في شعر كثير عزة: دراسة نحوية دلالية، إعداد فوزية علي عواد القضاة؛ إشراف حنا حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1991، 294 ورقة.

الاتجاهات النحوية الحديثة، إعداد فيصل احمد فؤاد؛ إشراف إبراهيم السامرائي، (ماجستير)، جامعة بغداد 1976، 340 ورقة.

الشواهد النحوية مجهولة القائل المعتمدة في التقعيد، إعداد فيصل الحسن العمري؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 314 ورقة.

الجملة الخبرية في ديوان الفرزدق، إعداد فيصل مفتن كاظم؛ إشراف عبد الحسين المبارك، (ماجستير)، جامعة البصرة 1988، 277 ورقة.

محاولات حديثة في تيسير النحو العربي: دراسة وتقويم، إعداد قاسم عبد الرضا كاصد، (ماجستير)، جامعة البصرة 1984، 403 ورقة.

الظاهرة النحوية بين الزمخشري وأبي حيان: مسائل من البحر المحيط، إعداد قاسم محمد صالح؛ إشراف خليل عمايرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 282 ورقة.

إعراب القرآن الكريم: مصادره ومذاهب النحاة فيه، إعداد قاسم محمد صالح الحمد؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1997، 333 ورقة.

أسلوب النداء بين اللغة العربية واللغات السامية الشمالية الغربية، إعداد قباري محمد عبده شحاته؛ إشراف محمد عوني عبد الرؤوف، محمود عبد السلام العزب، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1990، 294 ورقة.

كتاب التكملة: لأبي علي الفارسي: تحقيق ودراسة، إعداد كاظم بحر المرجان؛ إشراف حسين نصار، (ماجستير)، جامعة بغداد 1981، 692 ورقة.

ما حذف وما زيد من أحرف العلة لفظا ورسما في القراءات السبع، إعداد كمال احمد أمين عبابنة؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 169 ورقة.

الزمن النحوي في اللغة العربية، إعداد كمال عبد الرحيم رشيد عبد الفتاح؛ إشراف جميل علوش، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1990، 243 ورقة.

التركيب النحوي في الآيات المدنية في القرآن الكريم، إعداد كمال قادري؛ إشراف فخالدين قباوة، (ماجستير)، جامعة حلب 1988، 392 ورقة.

منزلة المعنى في نظرية النحو العربي، إعداد لطيفة إبراهيم محمد النجار؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 343 ورقة.

دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، إعداد لطيفة إبراهيم محمد النجار؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 251 ورقة.

بناء الجملة العربية في شعر السّلميّين: الخفاف بن ندبة (20هـ)، والخنساء بنت عمرو (24هـ)، والعباس بن مرادس (18هـ): دراسة لغوية تحليلية، إعداد مؤمن عمر محمد البدارين؛ إشراف كمال جبري عبهري، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 357 ورقة.

الإملاء على الكافية لعثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب (646هـ): دراسة وتحقيق، إعداد ماجد أبو ماضي؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 408 ورقة.

جهود ابن مالك في اللغة والصرف مع تحقيق بعض الرسائل اللغوية والصرفية، إعداد ماجد يحيى أبو ماضي؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1995، 500 ورقة.

علل اختيارات الفراء في القراءات القرآنية في كتابه معاني القرآن، إعداد مازن احمد الفارس المحمود؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 304 ورقة.

المسائل الصرفية والنحوية في معجم تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (282-370هـ)، إعداد مالك يحيا؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1999، 493 ورقة.

شرح الأشموني ومنزلته بين شروح الألفية للأشموني "علي بن محمد بن يوسف بن عبد النور أبو الحسن بن الشمس ابن الشرف الأشموني (838 – 918هـ)، إعداد محسن العبيد؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1993، 230 ورقة.

 إن، أن في ضوء الدراسات القرآنية والنحو العربي، إعداد محمد احمد علي بني عامر؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 285 ورقة.

 الحركات الإعرابية في اللغة العربية، أصالتها ودلالتها " القيمة الدلالية للفتحة بخاصة "، إعداد محمد احمد محمد حسن؛ إشراف خليل احمد عمايرة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك 1986، 312 ورقة.

الحذف الصرفي في اللغة العربية، إعداد "محمد أمين" احمد نهار الروابدة؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 240 ورقة.

شرح لامية الأفعال لبدر الدين بن مالك، إعداد محمد أبو شاقور؛ إشراف عاطف عبد الهادي علام، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1991، 171 ورقة.

الاتباع الحركي في اللغة العربية، إعداد محمد توفيق عبد المحسن الدغمان؛ إشراف صاحب جعفر أبو جناح، (ماجستير)، جامعة البصرة 1986، 240 ورقة.

التضمين النحوي بين القدماء والمحدثين، إعداد محمد خالد بي؛ إشراف سامي عوض، (ماجستير)، جامعة تشرين 1997، 275 ورقة.

دلالة حروف العطف والجر عند النحاة والأصوليين وأثرها في فهم النص التشريعي، إعداد محمد خير الدين بن أمان رزالي؛ إشراف عبد الجبار جعفر القزاز، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2000، 233 ورقة.

موقف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة مع تحقيق كتاب اعراب القراءات الشواذ للعكبري، إعداد محمد السيد احمد عزوز؛ إشراف رمضان عبد التواب، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1989، 1389 ورقة (مجلدان).

الجملة بين النحو والمعاني، إعداد محمد طاهر الحمصي؛ إشراف مازن المبارك، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1989، 292 ورقة.

مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها، إعداد محمد طاهر الحمصي؛ إشراف شاكر الفحام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 305 ورقة.

حروف الجر وأثرها في الدلالات، إعداد محمد طيب فانكا الناغوي؛ إشراف محمد خليفة الأسود، (ماجستير)، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس 1999، 549 ورقة (مجلدان).

الظروف في ديوان الطرماح: دراسة صرفية نحوية دلالية، إعداد محمد عبد اللطيف عبد المحسن صبح؛ إشراف ياسر إبراهيم الملاح، (ماجستير)، جامعة القدس 2000، 248 ورقة.

حروف المعاني بين النحاة والأصوليين من خلال كتاب البحر المحيط للزركشي (794/1392)، إعداد محمد عبد المجيد عبود؛ إشراف هبه شبارو سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 2000، 363 ورقة.

اسم الفاعل في القرآن الكريم، إعداد محمد عبد المجيد وحيدي عبد اللطيف (أبو سعيد)؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 225 ورقة.

قراءة زيد بن علي في ضوء نظرية المستويات، إعداد محمد عبد إسماعيل الطراونة؛ إشراف احمد نصيف الجابي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 304 ورقة.

الخلاف بين البصريين والكوفيين في الأدوات العاملة في الفعل المضارع، إعداد محمد عبد الله صالح أبو الرب؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 114 ورقة.

عبد القادر البغدادي ومنهجه في شرح الشاهد النحوي، إعداد محمد عبدو فلفل؛ إشراف شاكر الفحام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1990، 364 ورقة.

ما لم يطرد في قواعد النحو والصرف عند اعلام النحاة حتى القرن السابع الهجري، إعداد محمد عبدو فلفل؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراة)، جامعة دمشق 1993، 618 ورقة (مجلدان).

القرينة في النحو العربي، إعداد محمد علوي احمد بن يحيى؛ إشراف عبد الله صالح بابعير، (ماجستير)، جامعة عدن 2000، 175 ورقة.

القليل والنادر في الاستعمال عند النحاة، إعداد محمد علي السليم الحمدان؛ إشراف حنا حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1991، 247 ورقة.

الجواز في النحو العربي، إعداد محمد علي عبد الله؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1994، 545 ورقة.

الفوائد الضيائية على الكافية لنور الدين عبد الرحمن الجامي(898 هـ): دراسة وتحقيق، إعداد محمد علي عبد الله؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 1988، 640 ورقة.

غريب القرآن: تاريخا، تصنيفا، معايير، إعداد محمد علي محمد جرادات؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 184 ورقة.

بناء الجملة في ديوان الخطيئة: دراسة تركيبية دلالية، إعداد محمد علي فالح مقابلة؛ إشراف سلمان القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2002، 218 ورقة.

 السماع وأهميته في التقعيد النحوي عند سيبويه، إعداد محمد علي يونس رباع؛ إشراف سمير استيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 291 ورقة.

أساليب الشرط والقسم في القرآن الكريم: دراسة وصفية تاريخية، إعداد محمد عودة سلامة أبو جرى؛ إشراف رمضان عبد التواب، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1990، 457 ورقة.

ابن طولون الدمشقي في ضوء شرحه لألفية ابن مالك (672هـ): تحقيق ودراسة، إعداد محمد قاسم الزوكاني؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 1990، 329 ورقة.

أثر النحو في تفسير القرطبي، إعداد محمد لطفي زهدي دحلان؛ إشراف محمد بركات حمدي أبو علي - محمد حسن عواد، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1992، 361 ورقة.

إبن عقيل في شرحه للألفية: منهجه وفوائده، إعداد محمد لطفي زهدي دحلان؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 254 ورقة.

اللغة العربية بين القياس والسماع: دراسة تطبيقية مقارنة، إعداد محمد محمود السيد حمودة؛ إشراف رمضان عبد التواب، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1990، 710 ورقة.

بناء الجملة الفعلية في جزء عم، إعداد محمد محمود ضيف الله المقبل؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 191 ورقة.

المشكلات اللغوية في شعر المتنبي، إعداد محمد معشوق حمزة؛ إشراف مسعود بوبو، (ماجستير)، جامعة دمشق 1996، 260 ورقة.

التخريج في النحو العربي، إعداد محمد نجيب عبد الرحمن أبو الرب؛ إشراف احمد حسن حامد، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1996، 155 ورقة.

اختيارات الأخفش النحوية في كتابه "معاني القرآن"، إعداد محمد نور بن مت؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 252 ورقة.

كتاب شرح الاعراب عن قواعد الاعراب لابن هشام الانصاري 761هـ، صنعة محمد بن سليمان الكافيجي: دراسة وتحقيق، إعداد محمود احمد السويد؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق ؟198، 512 ورقة.

التفسير الكبير للفخر الرازي لغويا ونحويا، إعداد محمود احمد السويد؛ إشراف مزيد إسماعيل نعيم، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1996، 308 ورقة.

تعدد أوجه التحليل النحوي عند الزمخشري وأبي حيان وابن هشام، إعداد محمود الجاسم؛ إشراف احمد محمد قدور، (دكتوراه)، جامعة حلب 1999، 400 ورقة.

التأويل النحوي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، إعداد محمود الجاسم؛ إشراف مصطفى جطل، (ماجستير)، جامعة حلب 1995، 443 ورقة.

المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي: بحث، إعداد محمود حسني محمود؛ إشراف محمد كامل احمد جمعه، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1976، 507 ورقة.

أسماء الإشارة في العربية: دراسة سامية مقارنة في البنية والتركيب، إعداد محمود حماد محمود أبو موسى؛ إشراف نهاد ياسين الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2002، 167 ورقة.

الضمير وأثره في بناء الجملة العربية وتركيبها، إعداد محمود حمود محمود أبو موسى؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 120 ورقة.

الأدوات النحوية في المعاجم حتى القرن الثامن: دراسة نظرية وتطبيقية، إعداد محمود راشد أنيس؛ إشراف فخالدين قباوة، (دكتوراه)، جامعة حلب 1998، 528 ورقة.

شبه الجملة في مرحلة التأصيل اللغوي بين النظرية والتطبيق، إعداد محمود راشد أنيس؛ إشراف مصطفى جطل، (ماجستير)، جامعة حلب 1991، 276 ورقة.

الإعلال في ضوء علم اللغة المعاصر، إعداد محمود سالم عيسى خريسات؛ إشراف سمير شريف ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 338 ورقة.

أثر ظاهرة التنكير والتعريف في السياق اللغوي، إعداد محمود فؤاد محمود عبد الله؛ إشراف سعيد جاسم الزبيدي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 125 ورقة.

توجيهات ابن خالويه الصوتية في القراءات القرآنية في كتاب "إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم"، إعداد محمود مبارك عبد الله عبيدات؛ إشراف علي الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 232 ورقة.

الحذف في الجملة العربية، إعداد محمود محمد الخطيب؛ إشراف عبده الراجحي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1981، 170 ورقة.

الموصول وصلته في العربية: دراسة في البنية والتركيب، القرآن الكريم نموذجا للتطبيق، إعداد محمود محمد رمضان الديكي؛ إشراف عبد الحميد الأقطش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 119 ورقة.

مصادر النحو والصرف في خزانة الأدب للبغدادي، إعداد محمود نجيب؛ إشراف مصطفى جطل، (ماجستير)، جامعة حلب 1992، 352 ورقة.

شروح الألفية: مناهجها والخلاف النحوي فيها، إعداد محمود نجيب؛ إشراف عبد الرحمن دركزللي، مصطفى جطل، (دكتوراه)، جامعة حلب 1999، 282 ورقة.

أسلوب التوكيد في الحديث النبوي الشريف: دراسة نحوية دلالية، إعداد مراد رفيق البياري؛ إشراف محمود حسني مغالسة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 182 ورقة.

البدل عند المفسرين والنحاة، إعداد مروان مصطفى حسن عبد الله؛ إشراف احمد حسن حامد، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 146 ورقة.

النعت في ديوان امريء القيس، إعداد مروج مصطفى عبد الرحمن صبري؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 155 ورقة.

الشّربيني النحوي في ضوء كتابه مغيث الندا الى شرح قطر الندى، إعداد مريم فوّاز؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق ؟198، 308 ورقة.

منهج أبي حيان النحوي الاندلسي في كتابه ارتشاف الضرب من لسان العرب مع تحقيق فصل منه، إعداد مزيد إسماعيل نعيم؛ إشراف عبد الله درويش، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1978، 264+283 ورقة (مجلدان).

القاعدة النحوية بين النظر والتطبيق في ضوء علم اللغة المعاصر، إعداد مطاوع محمد العامودي؛ إشراف خليل العمايرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 250 ورقة.

التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري: القسم السادس؛ دراسة وتحقيق، إعداد مظهر محمد صلاح لحام؛ إشراف شوقي المعري، (ماجستير)، جامعة دمشق 1998، 449 ورقة.

تقدير المعنى والإعراب في النحو العربي، إعداد ملاك احمد توفيق صادق؛ إشراف جعفر عبابنة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 150 ورقة.

الإعراب التقديري والمحلي بين مقتضى النظرية والتطبيق، إعداد منال "محمد هشام" سعيد نجار؛ إشراف عبد الله عنبر، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 189 ورقة.

جوانب التفكير الصرفي عند ابن المؤدب، إعداد منصور حسين علي العمر؛ إشراف يحيى عبابنة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 224 ورقة.

توجيهات مكي للقراءات القرآنية من وجهة نظر نحوية في ضوء علم اللغة الحديث، إعداد منصور عبد الكريم الكفاوين؛ إشراف احمد نصيف الجنابي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 219 ورقة.

الزمن النحوي في اللغة العربية، إعداد منى محمد الشمري؛ إشراف سعد مصلوح، (ماجستير)، جامعة الكويت 2000، 150 ورقة.

شواهد القراءات القرآنية في شروح الألفية؛ أبو حيان الأندلسي والأشموني نموذجين، إعداد منير تيسير منصور شطناوي؛ إشراف سمير استيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 162 ورقة.

أسلوب التقديم والتأخير بين النحو والبلاغة: شعر الهزليين نموذجا، إعداد مها علي محمد الشطناوي؛ إشراف فايز القرعان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 153 ورقة.

كتاب العلل في النحو لأبي الحسن محمد بن عبد الله المعروف بالوراق، إعداد مها المبارك؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1998، 431 ورقة.

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (654-745هـ): دراسة وتحقيق قطعة منه (من الآية 151 من سورة آل عمران- 86 من سورة النساء)، إعداد مها محمد الجزر؛ إشراف إبراهيم عبد الله، (ماجستير)، جامعة دمشق 2000، 798 ورقة.

القضايا النحوية في كتاب الكامل للمبرد، إعداد ميسون عبد الرؤوف أبو طبنجة؛ إشراف رسلان بني ياسين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 130 ورقة.

اسم التفضيل بين النظرية والواقع، إعداد ميسون علي إسماعيل درويش؛ إشراف محمد حسن عواد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 213 ورقة.

اختيارات النحويين المذكورين غير المشهورين في كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي، إعداد ناجح عبد الحافظ عبد الوالي أبو عرابي؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 103 ورقة.

الظواهر الصوتية في قراءة الأعمش، إعداد نادر جمعة عثمان حنفية؛ إشراف سمير ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 194 ورقة.

السببية في تركيب الجملة العربية: دراسة نظرية وتطبيقية، إعداد ناديا حسكور؛ إشراف مصطفى صالح جطل، (ماجستير)، جامعة دمشق 1989، 143 ورقة.

الفعل في اللغتين العربية والماليزية: دراسة في التحليل التقابلي، إعداد نافي حنفي بن دولة؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1999، 377 ورقة.

المقصور والممدود عند ابن سيدة (458 / 1068): دراسة في المستويين الصوتي والصرفي، إعداد نبال نبيل سليم نزال؛ إشراف سعيد جاسم الزبيدي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1998، 206 ورقة.

شرح الشافية للجاربردي: دراسة وتحقيق، إعداد نبيل محمد أبو عمشه؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1990، 612 ورقة (مجلدان).

التعدد الإعرابي في الأسماء المعربة ودلالاته من خلال كتاب "البيان في غريب إعراب القرآن" لأبي البركات ابن الأنباري، إعداد نجاة ناصر عوض؛ إشراف هادي نهر، (ماجستير)، جامعة عدن 2001، 221 ورقة.

المعنى النحوي في مذاهب علماء العربية: مقاربة لسانية حديثة، إعداد نجود جميل احمد المساعفة؛ إشراف عبد الله عنبر، (ماجستير)، الجامعة الأردنية، 2002، 296 ورقة.

ياء الإضافة في قراءة أبي عمرو بن العلاء والكسائي: تحليل وتوجيه، إعداد نصر الله محمد احمد الشاعر؛ إشراف علي توفيق الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 151 ورقة.

النداء في القرآن الكريم، إعداد نوال سلطان؛ إشراف نور الدين عتر، (ماجستير)، جامعة دمشق 1985، 268 ورقة.

التركيب الإضافي في العربية المعاصرة، إعداد نوال صالح عبد الرحمن العبدلي؛ إشراف سعد عبد العزيز مصلوح - محمد حلمي هليل، (ماجستير)، جامعة الكويت 1999، 133 ورقة.

الصفة المشبهة في الحديث النبوي الشريف: تطبيق على صحيح مسلم، إعداد نور يزيدة يحيى حسن؛ إشراف رسلان بني ياسين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 108 ورقة.

خصائص العربية في خصائص ابن جني، إعداد نينيت إبراهيم خضور؛ إشراف مسعود بوبو، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1998، 639 ورقة.

الوافية في شرح الكافية لركن الدين أبي الفضائل الحسن بن محمد الاستراباذي: تقديم وتحقيق، إعداد نينيت خضور؛ إشراف شاكر الفحام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1985، 513 ورقة.

الجملة الاستئنافية في القرآن الكريم: دراسة لغوية تحليلية، إعداد هاني لطفي عواد الأسعد؛ إشراف كمال جبري عبهري، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1998، 280 ورقة.

التصريح بمضمون التوضيح تأليف خالد بن عبد الله الأزهري (905هـ): القسم الخامس من باب مالا ينصرف إلي نهاية باب التصغير: دراسة وتحقيق، إعداد هبة موفق برقوقي؛ إشراف مزيد سماعيل نعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1997، 517 ورقة.

بناء الجملة في أحاديث الموطأ المرفوعة: دراسة تركيبية تحليلية دلالية، إعداد هداء احمد حسين البس؛ إشراف سلمان القضاة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1991، 272 ورقة.

أسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسة إحصائية، إعداد وضحة عبد الكريم جمعة الميعان؛ إشراف عبد العزيز سفر - مصطفى النحاس، (ماجستير)، جامعة الكويت 2000، 183 ورقة.

الاستثناء على القاعدة النحوية، إعداد وفاء محمد علي السعيد؛ إشراف محمود جفال الحديد، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 254 ورقة.

ظاهرة التوكيد في العربية، إعداد وفاء محمد علي السعيد؛ إشراف نهاد الموسى، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 207 ورقة.

التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية، إعداد وليد احمد محمود العناتي؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 357 ورقة.

التذييل والتكميل لأبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي: دراسة وتحقيق، إعداد وليد محمد السراقبي؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2001، 120+790 ورقة (مجلدان).

المصنفات الأولى في معاني القرآن (أبو عبيدة والاخفش والفراء) والدراسات الصرفية والنحوية، إعداد ياسر محمد خليل الحروب؛ إشراف اهيف سنو، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 2002، 1281 ورقة (مجلدان).

أنظمة التركيب في جملة الاستفهام العربية، إعداد ياسر محمد خليل الحروب؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1996، 202 ورقة.

أصول التفكير النحوي في أمالي ابن الشجري: مقاربة أدبية، إعداد ياسمين سعد كليب الموسى؛ إشراف عبد الله عنبر، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 278 ورقة.

أثر القاعدة النحوية في تطويع الشواهد اللغوية لدى المبرد، إعداد ياسين أبو الهيجاء؛ إشراف فوزي الشايب، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 254 ورقة.

أسلوب الأمر في القرآن الكريم، إعداد يحيى خليل مرار؛ إشراف محمد حسن عواد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1989، 215 ورقة.

في المصطلح النحوي البصري من سيبويه إلي الزمخشري، إعداد يحيى عطية السالم القاسم؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 329 ورقة.

منهج العكبري في شرح الايضاح لابي علي الفارسي:دراسة وتحقيق، إعداد يحيى مير علم؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1992، 389+560 ورقة (مجلدان).

كتاب بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب للعلامة زكريا الأنصاري، إعداد يوسف الحاج احمد؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1999، 507 ورقة.

أسلوب حسيب عبد الساتر بين التقيد بالأصول والحيد عنها، إعداد يوسف حسيب عبد الساتر؛ إشراف متري ليم بولس، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1996، 142 ورقة.

النسفي وجهوده اللغوية في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، إعداد يوسف سليمان عليان؛ إشراف علي الحمد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 209 ورقة.

علم الدين السخاوي وجهوده في اللغة والنحو مع تحقيق القسم السادس من كتابه "المفضل في شرح المفصل"، إعداد يوسف محمد علي الحشكي؛ إشراف عبد النبي محمد علي، (دكتوراه)، جامعة النيلين 1998، 712 ورقة.

الجملة الفعلية ودلالاتها في مجمع الأمثال للميداني، إعداد يوسف محمود محمد يونس شاهين؛ إشراف محمد بركات حمدي أبو علي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 250 ورقة.

محاولات التجديد في النحو: اتجاهات وتفسير ونتائج، إعداد يوسف محمود محمد يونس شاهين؛ إشراف محيي الدين رمضان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 288 ورقة.

ظاهرة إلغاء العمل في الدرس النحوي، إعداد يونس سويلم عودة أبو حميد؛ إشراف حنا حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 225 ورقة.

التفكير اللغوي والنحوي عند أبي الخطاب الأخفش الكبير، إعداد يونس علي يونس؛ إشراف سامي رفيق عوض، (ماجستير)، جامعة تشرين 2000، 223 ورقة.

مدخل إلي النحو التفريعي التحويلي من خلال كتاب تشومسكي " البني التركيبية"، إعداد عبد الرزاق دورارى؛ إشراف عبد الرحمن الحاج صالح، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1984، 228 ورقة.

رضي الدين الاستراباذي ومنهجه في شرح الكافية، إعداد فضل خليل إبراهيم حسن؛ إشراف محمد حسن عواد، (ماجستير) الجامعة الأردنية 2002، 180 ورقة.

الأسس العامة للنحو عند الزمخشري، إعداد سالم علوي؛ إشراف جعفر دك الباب، (ماجستير) جامعة الجزائر 1987، 231 ورقة.

 

VI- العروض

الوزن والإيقاع: دراسة في موسيقا الشعر العربي، إعداد ازدهار محمد سمندر؛ إشراف أسعد احمد علي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1991، 219 ورقة.

الإطار العروضي للقصيدة الجزائرية المعاصرة، إعداد حسين أبو النجا؛ إشراف مصطفى حركات، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 247 ورقة.

عروض الشعر العربي الحديث، إعداد عبد المحسن أبو عليق؛ إشراف محمد النويهي، حمدي السكوت، (ماجستير)، مركز الدراسات العربية 1968، 152 ورقة.

الرجز في النقد القديم، إعداد علي سلامة حسين؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 221 ورقة.

موسيقا الشعر بين النظرية والتطبيق عند حازم القرطاجني، إعداد فريدة محمد غالب الزيود؛ إشراف إبراهيم خليل، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 232 ورقة.

الإيقاع في شعر نزار قباني، إعداد مؤمنات الشامي؛ إشراف رياض العوابدة، (ماجستير)، جامعة دمشق 2002، 245 ورقة.

نظريات الموسيقى الشعرية في القصيدة العربية، إعداد ابن يوسف جديد؛ إشراف محمد حسين الاعرجي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1989، 266 ورقة.

 

VII- اللهجات العربية 

دراسة صوتية صرفية للهجة مدينة نابلس الفلسطينية، إعداد محمد جواد محمد النوري؛ إشراف عبد الصبور شاهين، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1979، 591 ورقة.

القوالب الزوجية في اللهجة العامية في الجليل، إعداد زاهي سلامة؛ إشراف رفائيل طلمون، (ماجستير)، جامعة حيفا 2001، 248 ورقة.

اللهجة العوذلية واللغة الفصحى: دراسة تقابلية، إعداد احمد سالم عبد الله الضريبي؛ إشراف عبد الصبور شاهين، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1998، 413 ورقة.

التراكيب والدلالة في لهجات الدقهلية: دراسة وصفية تاريخية، إعداد حسام البهي علي البهنساوي؛ إشراف رمضان عبد التواب، علي الحديدي، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1989، 614 ورقة.

دراسة لهجة مركز "ناصر" محافظة بني سويف: دراسة لغوية، إعداد السيد محمد احمد احمد؛ إشراف محمد عوني عبد الرؤوف، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1990، 602 ورقة.

دور اللهجة في توجيه القراءات القرآنية عند أبي حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط، إعداد جزاء محمد حسن المصاروه؛ إشراف يحيى عبابنة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2000، 253 ورقة.

بناء الجملة في لهجة برديس المعاصرة: دراسة وصفية تاريخية، إعداد حازم علي كمال محمد؛ إشراف رمضان عبد التواب، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1989، 407 ورقة.

ظاهرة الإمالة عند العرب القدماء، إعداد صلاح الدين سعيد حسين؛ إشراف محمد إسماعيل بصل، (ماجستير)، جامعة تشرين 2001، 181 ورقة.

اللهجة الطائية وأثرها في العربية، إعداد عبد الفتاح محمد؛ إشراف محمد رضوان الداية، (ماجستير)، جامعة دمشق 1989، 373 ورقة.

لهجة قبيلة أسد، إعداد علي ناصر غالب؛ إشراف محمد علي حمزة سعيد، (ماجستير)، جامعة البصرة 1985، 291 ورقة.

 

VIII- التطبيقات اللغوية (الترجمة، التهجئة والإملاء، الإنشاء، القراءة) 

ترجمة بضعة مقالات لشارل بلا في أدب الجاحظ وإنتاجه، إعداد إلهام إلياس صليبا؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1995، 255 ورقة.

ترجمة بضعة مقالات في الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس: من الفرنسية إلي العربية، إعداد باتريسيا، لويز جان مركيز؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1997، 243 ورقة.

الترجمة والتعريب عند أبي الريحان البيروني، إعداد حسين احمد علي الدراويش؛ إشراف عبد الكريم خليفة، 1977، 280 ورقة.

دراسة أسلوبية لترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الماليزية: سورة البقرة، إعداد حكيم بن زينل؛ إشراف وليد سيف، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 188 ورقة.

إعادة هيكلة نظام اللغات تأليف جون هـ. جاكن، إعداد حورية حمودي؛ إشراف العياشي عيسى، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1994، 146 ورقة.

توليد المصطلحات الجديدة في التعبير السياسي الجزائري من خلال نصوص الميثاق الوطني والصحافة، إعداد الصديق سعدي؛ إشراف محمد بلقايد، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 362 ورقة.

المعنى في جزء عم بين التفسير والترجمة، إعداد عبد الله حسين الصالح العمري؛ إشراف سمير ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 222 ورقة.

ترجمة الفصـل الأول من كتاب التأويل القرآني ونشـأة اللغـة الصوفيـة للأب بولس نويا، إعداد عمار قدور؛ إشراف متري بولس، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1998، 130 ورقة.

تعريب التعليم في جامعة دمشق: إنجازاته وقضاياه التربوية الراهنة والجهود المبذولة لمواجهتها 1918-1986، إعداد لينا محمود شالاتي؛ إشراف ملكة ابيض، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 293 ورقة.

المصطلح السياسي الإنجليزي بين الترجمة والتعريب، إعداد محمد احمد عبد الوالي؛ إشراف لطفي أبو الهيجاء، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 177 ورقة.

الموظفات غير الفعلية من الفرنسية إلي العربية، إعداد محمد بدر الإسلام بلامين؛ إشراف محمد بلقايد، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1988، 263 ورقة.

الزمن في العربية والفرنسية، إعداد محمد الشريف بن دالي حسين؛ إشراف حمدان حجاجي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1992، 359 ورقة.

تحليل مقارن لترجمة الصفة من الإنجليزية إلي العربية، إعداد نجاعي مبطوش فاطمة الزهراء؛ إشراف عيسى العياشي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1992، 215 ورقة.

صيغة المبني للمجهول من الإنجليزية إلي العربية، إعداد نور الدين شوقي؛ إشراف زليخة حساين، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1991، 242 ورقة.

المقابلات العربية لبعض الظروف الفرنسية ونصوص تطبيقية عنها، إعداد الأزهر بوغنبوز؛ إشراف محمد بلقايد، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1988، 256 ورقة.

التراكيب اللغوية الشائعة في كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها: دراسة تحليلية، إعداد محمد رشيد منصور؛ إشراف محمد احمد عمايرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 190 ورقة.

نظم العربية: نحو توصيف جديد في مقتضى تعليم العربية للناطقين بغيرها، إعداد عمر يوسف عكاش حسن؛ إشراف نهاد الموسى، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 330 ورقة.

التركيب الجملي للجملة الإنشائية في غريب الحديث من خلال كتاب الخطابي: دراسة ميدانية، إعداد عاطف فاضل محمد موسى؛ إشراف خليل احمد العمايرة، (ماجستير)، جامعة بغداد 1990، 130 ورقة.

التحقيق النحوي ما بين عبد السلام هارون ومحمد محيي الدين عبد الحميد، إعداد جمال نمر محمد إبراهيم؛ إشراف احمد حسن حامد، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2000، 326 ورقة.

الدلالات الزمنية للفعل الماضي في اللغة العربية وأهميتها في الترجمة، إعداد فؤاد عيد عوده فراج؛ إشراف عبد المجيد ثلجي، (ماجستير) جامعة اليرموك 1988، 122 ورقة.


 

B- الأدب العربي

I- النقد  

ائتلاف اللفظ والمعني في النقد العربي القديم: بيئات النقاد والمتكلمين والفلاسفة، إعداد الأخضر جمعي؛ إشراف محمد حسين الأعرجي، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1988، 426 ورقة.

المجالس الأدبية في صدر الاسلام وعصر بني امية، إعداد احمد عبد المنعم حالو؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 794 ورقة (مجلدان).

النقد التطبيقي عند العرب في القرنين الرابع والخامس الهجريين، إعداد احمد محمد نتوف؛ إشراف عمر موسى باشا، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2001، 510 ورقة.

المشاكلة والاختلاف بين الشعر والنثر في الفكر النقدي، إعداد احمد محمد ويس؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1999، 410 ورقة.

الانزياح بين النظريات الأسلوبية والنقد العربي القديم، إعداد احمد محمد ويس؛ إشراف عصام قصبجي، 1995، (ماجستير)، جامعة حلب 364 ورقة.

الموازنات الأدبية في تاريخ النقد العربي، إعداد توفيق علي احمد الفيل؛ إشراف حفني محمد شرف، (ماجستير)، جامعة القاهرة ؟198، 404 ورقة.

اللباقة في النقد العربي القديم، إعداد جبر خالد جبر العزام؛ إشراف محمود درابسة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 235 ورقة.

حادثة الإسراء والمعراج وتجلياتها في النثر العربي، إعداد جمال محمد عودة مقابلة؛ إشراف إبراهيم السعافين، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 216 ورقة.

مفهوم الطبقات في النقد العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، إعداد جهاد شاهر المجالي؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1985، 174 ورقة.

أسواق العرب في الجاهلية والإسلام حتى نهاية القرن الثالث وأثرها في اللغة والأدب والأساطير، إعداد حسن فالح حسين الفالح؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 285 ورقة.

الموازنة في النقد العربي حتى القرن الخامس الهجري، إعداد حمود حسين يونس؛ إشراف حكمت عيسى، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1998، 367 ورقة.

الحياة الأدبية في عمان حتى نهاية الإمامة الأولى (134هـ)، إعداد زيدان بن سليمان بن عبد الله الجهضمي؛ إشراف موسى الربابعة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 293 ورقة.

ظاهرة الطباق في النقد العربي القديم: دراسة في النظرية والتطبيق، إعداد سالم محمود خلف النوافلة؛ إشراف زهير المنصور، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1996، 128 ورقة.

الخطاب النقدي عند أبي العلاء المعري، إعداد سامر محمود زيود؛ إشراف عبد اللطيف عمران، (ماجستير)، جامعة دمشق 1999، 251 ورقة.

التلقي الحسي للشعر في النقد العربي القديم، إعداد سحر محمد شريف الجاد الله؛ إشراف زياد صالح الزعبي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 142 ورقة.

الإبداع الفني بين الجد واللعب في النقد العربي القديم، إعداد سلوى الحلو؛ إشراف عصام قصبجي، (ماجستير)، جامعة حلب 1997، 222 ورقة.

الأدب في مجلة العربي، إعداد طاهر معلا ربيع؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، معهد الآداب الشرقية 1979، 245 ورقة.

الاتجاه الاجتماعي في النقد العربي الحديث، بحث في التأسيس والتأصيل، إعداد عباس محمد؛ إشراف الأعرج واسيني، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1995، 309 ورقة.

اللانسونية وأبرز أعلامها في النقد العربي الحديث، إعداد عبد المجيد حنون؛ إشراف أبو العيد دودو، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1991، 351 ورقة.

كتاب " ترجمة الكاتب في آداب الصاحب للثعالبي ": دراسة وتحقيق، إعداد علي ذيب زايد زايد؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 299 ورقة.

الأسطورة في النقد العربي الحديث "منحى تطبيقي في الشعر الحديث "، إعداد عماد علي سليم احمد الخطيب؛ إشراف بسام قطوس، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 2000، 210 ورقة.

إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر، إعداد عمار زعموش؛ إشراف واسيني الأعرج، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1990، 482 ورقة.

الأخلاق في النقد العربي من القرن الثالث حتى القرن السادس الهجري، إعداد غسان إسماعيل عبد الخالق الفطافطة؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 196 ورقة.

القضايا الأدبية في مقدمة ابن خلدون، إعداد غسان إسماعيل عبد الخالق الفطافطة؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1989، 132 ورقة.

قضية التلقي في النقد الأدبي العربي القديم، إعداد فاطمة عبد الرحمن البريكي؛ إشراف إبراهيم عبد الرحيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 202 ورقة.

آراء "رابطة الأدب الإسلامي العالمية" في الأدب والنقد: دراسة وتقويم، إعداد كمال احمد فالح المقابلة؛ إشراف شكري عزيز الماضي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2001، 228 ورقة.

مفهوم الخيال بين الفلاسفة والنقاد حتى القرن السابع الهجري، إعداد محمد خليفة؛ إشراف محمد حموية، (دراسات عليا)، جامعة حلب 1988، 242 ورقة.

الشاهد الأدبي في النقد العربي القديم: مفهومه ووظيفته، إعداد محمود عيسى محمد العزام؛ إشراف محمود درابسة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 155 ورقة.

مفهوم اللفظ والمعنى في التراث النقدي العربي حتى القرن السابع الهجري، إعداد مختار بولعراوي؛ إشراف محمد حموية، (دكتوراه)، جامعة حلب 1989، 378 ورقة.

السيرة الفنية في الأدب العربي، إعداد مها العطار؛ إشراف عزيزة مريدن، (ماجستير)، جامعة دمشق 1981، 395 ورقة.

نظرية الذوق في النقد الأدبي عند العرب من القرن الرابع حتى نهاية القرن السابع الهجري: ماهيتة ومهمتة، إعداد وليد سليم عبد الرحمن ربابعة؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 233 ورقة.

التوجهات الأدبية والنقدية في مجلة المقتطف، إعداد يسرى هولو محمود خصاونة؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 133 ورقة.

الأسلوبية في النقد العربي الحديث، إعداد نور الدين السد، إشراف طاهر حجار، (دكتوراه) جامعة الجزائر 1994، 374 ورقة.

النقد عند ابن أبي الإصبع المصري، إعداد حمود حسين يونس، إشراف علي أبو زيد (ماجستير) جامعة دمشق 1992، 342 ورقة.

 

II- الشعر

a- التقسيمات الشكلية  

أسس الاختيار وخصائصه في كتاب الأشباه والنظائر للخالدين، إعداد آمنة عبد الرحمن أبو عبيلة؛ إشراف عمر الأسعد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 177 ورقة.

صورة البطل في كتب الحماسة، إعداد صادق الشيخ خريوش محمد؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1991، 201 ورقة.

شعر غطفان من الجاهلية الى نهاية العصر الأموي: جمع وتحقيق ودراسة، إعداد إبراهيم محمد غماري المغربي؛ إشراف حسين يوسف خريوش، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1999، 669 ورقة (مجلدان).

الحياة والموت في الشعر العربي، إعداد احمد فلاق عروات؛ إشراف صلاح يوسف عبد القادر، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1993، 354 ورقة.

نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، إعداد الأخضر جمعي؛ إشراف محمد حسين الأعرجي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1984، 312 ورقة.

دور الشعر في شرح المفردة القرآنية، إعداد إسماعيل محمود احمد عمرو؛ إشراف خليل أب ورحمة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 159 ورقة.

قضايا القصائد الملحمات السبع في كتاب جمهرة أشعار العرب، إعداد أيمن خالد مصطفى دراوشة؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 110 ورقة.

الرق في العصر الجاهلي و أثره في الشعر، إعداد أيمن محمد سليم الأحمد؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1988، 172 ورقة.

وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث: دراسة في تطور المفهوم واتجاهات النقاد المعاصرين، إعداد بسام موسى عبد الرحمن قطوس؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1988، 326 ورقة.

موقف أبي الفرج الأصفهاني من الانتحال في الشعر العربي في كتاب الأغاني، إعداد جلال يوسف عطاري؛ إشراف حسين عطوان، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1982، 309 ورقة.

بناء القصيدة لدى الشعراء الرواد من أصحاب البديع، إعداد جمال عبد الحميد جابر السوداني؛ إشراف كامل حسن البصير، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1986، 236 ورقة.

مقارنة بين شعر مدرسة المهجر الشمالي وجماعة ابولو، إعداد بوجمعة بوبعيو؛ إشراف عدنان يوسف سكيك، (ماجستير)، جامعة دمشق ؟198، 399 ورقة.

المعايير النقدية في المختارات الشعرية من القرن الخامس إلي القرن الثامن، إعداد حنان محمد موسى حموده؛ إشراف محمود السمره، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1997، 227 ورقة.

حركة الشعر في قبيلة غني حتى نهاية العصر الأموي، إعداد داود إبراهيم علي غطاشه؛ إشراف هاشم ياغي، عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1976، 842 ورقة.

التناسب في الشعر: دراسة في نقد الشعر حتى نهاية القرن السابع الهجري، إعداد عائشة عبد الحميد هلال الجندي؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 128 ورقة.

قضية الدفاع عن الشعر في النقد العربي القديم، إعداد عايش محمد محمود الحسن؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 187 ورقة.

مختارات عبد القاهر الجرجاني: دراسة نقدية في ضوء فكره النقدي، إعداد عايش محمود سليم العايش؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 191 ورقة.

فكرة الاعتدال في الشعر: دراسة في التراث النقدي عند العرب، إعداد عايش محمد محمود الحسن؛ إشراف قاسم المومني، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1998، 253 ورقة.

الغربة والاغتراب في الشعر الكويتي والبحريني، إعداد عبد الأمير محسن عودة آل كزار؛ إشراف عبد الحسين المبارك، (ماجستير)، جامعة البصرة 1989، 372 ورقة.

نظرية الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين، إعداد عبد الله العشي؛ إشراف عبد الملك مرتاض، (دكتوراه)، جامعة وهران 1992، 450 ورقة.

إبن طباطبا وكتابه عيار الشعر، إعداد عطية نايف عبد الله الغول؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1983، 372 ورقة.

مذهب الغلو في الشعر: دراسة في النقد العربي القديم، إعداد عمر احمد غالب البركات؛ إشراف محمود درابسة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 125 ورقة.

قضايا المنتقيات السبع في جمهرة أشعار العرب في ضوء الشعر الجاهلي، إعداد عمر عبد الله احمد شحادة الفجاوي؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 74 ورقة.

التنقيح والمعاودة في الشعر عند الشعراء والنقاد العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري، إعداد فالح حمد احمد؛ إشراف قصي سالم علوان، (ماجستير)، جامعة البصرة 1988، 324 ورقة.

مفهوم المعاناة في النقد الأدبي، إعداد فطيم دناور؛ إشراف عصام قصبجي، (ماجستير)، جامعة حلب 2001، 201 ورقة.

أهم قضايا القصائد السبع المشوبات في جمهرة أشعار العرب، إعداد لميس احمد عارف البرغوثي؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 126 ورقة.

حسن التخلص عند النقاد العرب القدماء من القرن الثالث حتى نهاية القرن السابع الهجري، إعداد ماجد حسين علي بكار؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 160 ورقة.

النقد الأدبي في شروح الشعر العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، إعداد محمد تحريشي؛ إشراف عيسى العاكوب، (ماجستير)، جامعة حلب 1989، 278 ورقة.

الشعر والتصوير، إعداد محمد محمود علي العمرو؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 224 ورقة.

الشعر في بني يشكر حتى نهاية العصر الأموي، إعداد محمود احمد محمد إسماعيل؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1980، 342 ورقة.

النزوع المثالي في الشعر الوجداني في العصرين الإسلامي والأموي، إعداد محمود كحيل؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1998، 535 ورقة.

الغموض في الشعر، إعداد مريم محمود علي البصول؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 242 ورقة.

حركة الشعر العربي في قبيلة عقيل من العصر الجاهلي وحتى نهاية العصر الأموي، إعداد معاوية فوزي نمر محمد جرادات؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 173 ورقة.

المصطلح النقدي في عيار الشعر لابن طباطبا: دراسة لغوية تاريخية نقدية، إعداد منتهى علي خليل حسين؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 116 ورقة.

صورة المرأة في شعر الصعاليك واللصوص حتى نهاية العصر الأموي، إعداد منذر ذيب كفافي ؛ إشراف موسى الربابعة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 177 ورقة.

النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعر حتى نهاية القرن الخامس الهجري في ضوء النقد الحديث، إعداد موسى سامح ارشيد ذيبان؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1982، 238 ورقة.

قضية الإبداع الشعري في النقد العربي القديم، إعداد هاشم احمد محمد العزام؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1999، 248 ورقة.

المرزباني وكتابة الموشح، إعداد ياسين يوسف عايش خليل؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1986، 266 ورقة.

الشعر الجاهلي في كتابي الشعر والشعراء والمعاني الكبير لابن قتيبة: دراسة تحليلية، إعداد يحيى راشد حسين العمري؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 136 ورقة.

اتجاهات شروح الشعر في التراث العربي ومناهجها حتى نهاية القرن السادس الهجري، إعداد يوسف حمزة زرده؛ إشراف تامر سلوم، عبد الاله النبهان، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1996، 318 ورقة.

 

1- الشعر الغنائي - الغزل

التشبيه شعر العذريين: دراسة أسلوبية، إعداد اسيا احمد سالم الموسى؛ إشراف زياد الزعبي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 176 ورقة.

الغزل في عصر صدر الإسلام، إعداد حسن جبار محمد؛ إشراف مصطفى عبد اللطيف جياووك، (ماجستير)، جامعة البصرة 1988، 209 ورقة.

المظاهر الحضارية عند شعراء الغزل في العصر الأموي، إعداد عمر عيد السليمان المومني؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 181 ورقة.

شعر الغزل في حواضر الحجاز منذ مطلع القرن الهجري الثاني حتى سقوط الدولة الأموية، إعداد محمود كحيل؛ إشراف محمد حمودية، (ماجستير)، جامعة حلب 1991، 281 ورقة.

بنية اللغة الشعرية عند العذريين: جميل بثينة نموذجا، إعداد يوسف محمود غثيان العليمات؛ إشراف موسى ربابعة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 186 ورقة.

 

2- الفخر والحماسة   

لغة الحرب في شعر الحماسة: دراسة دلالية، إعداد عبد اللطيف مطيع عبد القادر محمد؛ إشراف محمد مصطفى هدارة، (دكتوراه)، جامعة الإسكندرية 1988، 255 ورقة.

شعر الفخر والحماسة في العصر الإسلامي: دراسة وتحليل، إعداد محمود علي سليم الحمدان؛ إشراف سامي مكي العاني، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1986، 260 ورقة.

شعر الوقائع في القرن الثاني الهجري، إعداد عمرو سعيد الهليس؛ إشراف حسين خريوش، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 2000، 352 ورقة.

 

3- المدح   

قصيدة الاعتذار حتى نهاية العصر الأموي، إعداد علي احمد عبد الله؛ إشراف عبد الكريم يعقوب، (ماجستير)، جامعة تشرين 1999، 202 ورقة.

المديح في الشعر الجاهلي: المفضليات والأصمعيات أنموذجا، إعداد مهند نايف حسن ساري؛ إشراف موسى ربابعة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 165 ورقة.

أثر الإسلام في شعر الرثاء في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، 1-40هـ / 622-660م، إعداد أماني عبد الحليم علي الشيخ خليل؛ إشراف يحيى الجبوري، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2002، 256 ورقة.

فن الرثاء في الشعر في العصرين الفاطمي والأيوبي، إعداد خلود يحيى احمد جرادة؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 323 ورقة.

فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي الأول، إعداد رائد مصطفى حسن عبد الرحيم؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 358 ورقة.

فن الرثاء في الشعر الأموي، إعداد سناء جميل عطا جبر؛ إشراف جاسر أبو صفية، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 206 ورقة.

مراثي القادة المسلمين حتى نهاية العصر الراشدي: دراسة موضوعية وفنية، إعداد طراف طارق النهار؛ إشراف ناهي إبراهيم العبيدي، (ماجستير)، جامعة بغداد 2000، 174 ورقة.

الرثاء في شعر الشريف الرضي: دراسة موضوعية وفنية، إعداد محمد تركي أمين طرادات؛ إشراف محمد حور، (ماجستير)، الجامعة الهاشمية 2002، 233 ورقة.

الرثاء في شعر العصر العباسي الأول، إعداد مظفر عبد الستار غانم؛ إشراف مزهر عبد السوداني، (ماجستير)، جامعة البصرة 1984، 568 ورقة.

الشعراء المرثيون في الشعر العربي الحديث، إعداد نادر عبد الرحمن محمد الراشد الوقفي؛ إشراف محمد المجالي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1997، 148 ورقة.

شعر رثاء الأخوة من الجاهلية إلي نهاية العصر الأموي: دراسة نصية موازنة، إعداد احمد موسى عيسى يعقوب؛ إشراف مخيمر صالح موسى، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 207 ورقة.

الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، إعداد حسين جمعة؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 438 ورقة.

اتجاهات الرثاء في القرن الثالث الهجري من خلال أعلامه أبي تمام، ديك الجن، دعبل الخزاعي، البحتري، ابن الرومي، إعداد روضة المحمد؛ إشراف محمود الربداوي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1983، 219 ورقة.

شعر الرثاء في الأندلس في ظل بني الأحمر، إعداد فاطمة مفلح مرشد العبد اللآت، إشراف حمدي منصور – صلاح جرار، (ماجستير) الجامعة الأردنية 2002، 247 ورقة.

 

4- الشعر الديني (التصوف والزهد) 

شعر الاتجاه الإسلامي في الأردن: دراسة موضوعية وفنية (1967-1994)، إعداد عطا الله رجا محمد الحجايا؛ إشراف محمد احمد المجالي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1997، 181 ورقة.

شعر الزهد في العصر الأموي، إعداد احمد راضي رواجية؛ إشراف خليل عودة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2001، 159 ورقة.

شعر الحسين بن منصور الحلاج دراسة أسلوبية، إعداد أماني سليمان داود علي عبد الله؛ إشراف ياسين عايش، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 183 ورقة.

تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية "ابن عربي"، إعداد أمين يوسف عودة عودة؛ إشراف حسين خريوش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 243 ورقة.

المقامات والأحوال في الشعر الصوفي في العصر العباسي، إعداد أمين يوسف عودة عودة؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 416 ورقة.

المدائح النبوية عند شهاب الدين محمود الحلبي: دراسة موضوعية وفنية، إعداد أيمن فرحان الحميدي العمايرة؛ إشراف شفيق محمد الرقب، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1999، 204 ورقة.

شعر التصوف عند احمد بن علوان (665/1258): دراسة موضوعية وفنية، إعداد جميل سلطان عثمان؛ إشراف عدنان عبيد العلي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2002، 142 ورقة.

عبد الغني النابلسي: حياته وشعره، إعداد شوغيك قلايجيان؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1989، 427 ورقة.

شرح قصيدة حياة المهج للشيخ ناصر الخروصي: دراسة وتحقيق، إعداد عالية بنت حسن بن محمد العجمي؛ إشراف وليد محمود خالص، (ماجستير)، جامعة السلطان قابوس 2002، 73 ورقة.

تلقي النص الشعري الصوفي: تجربة ابن عربي الشعرية نموذجا، إعداد لبنى أمين حسن عبد المهدي؛ إشراف يوسف بكار، يونس شنوان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2002، 370 ورقة.

الخيال الشعري عند شعراء الصوفية في الأندلس، إعداد "محمد نازك" احمد طه الكفارنة؛ إشراف مجدي شمس الدين، نبيل خالد أبو علي، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1998، 246 ورقة.

شعر الزهد في القرن الرابع الهجري، إعداد نزار عبد الله خليل الضمور؛ إشراف رشدي حسن، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2000، 218 ورقة.

ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام لابن الخلوف، إعداد العربي دحو؛ إشراف محمد ناصر، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1987، 506 ورقة.

الخمرة في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائف، إعداد فيروز الموسى؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1987، 235 ورقة.

الشعر الصوفي في الجزائر في العهد العثماني: دراسة موضوعية وفنية، إعداد مختار حبار؛ إشراف محمد عبد المطلب، عبد الشافي الشورى، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1991، 401 ورقة.

منظومة عشاقنامة لفجر الدين العراقي: دراسة تحليلية ونقدية، إعداد منى رمضان إبراهيم؛ إشراف عبد النعيم حسين، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1989، 404 ورقة.

 

5- شعر الوصف (الطبيعة والخمريات)

الشعر الخمري عند بني ربيعة في العصر الجاهلي، إعداد حضيرة بوتمجت؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 341 ورقة.

تطور المعاني الخمرية من العصر الجاهلي حتى أبي نواس، إعداد زهية سعدو؛ إشراف محمد حسين الأعرجي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1986، 328 ورقة.

النجوم في الشعر العربي القديم حتى أواخر العصر الأموي، إعداد يحيى عبد الأمير شامي؛ إشراف أسعد علي، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1980، 296 ورقة.

 

6- شعر الهجاء والفكاهة

اللواح الخروصي سالم بن غسان: حياته وشعره (895-981هـ)، إعداد راشد بن حمد بن هاشل الحسيني؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 257 ورقة.

الحسين بن احمد الجزري، إعداد فريال حيدر عاقل؛ إشراف عبد اللطيف عمران، (ماجستير)، جامعة دمشق 1998، 285 ورقة.

إبن معصوم 1052-1120: حياته وشعره، إعداد محمد مسعود أرجن؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 153 ورقة.

 

7- الشعر السياسي والقومي والوطني

الصورة الشعرية في شعر الحروب الخارجية عند العرب المشارقة: من عصر صدر الإسلام إلي نهاية القرن الرابع للهجرة، إعداد كيم نييونغ أو؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 281 ورقة.

الأناشيد الوطنية في الشعر العربي، إعداد عز الدين عبد الحميد منصور؛ إشراف إسحق موسى الحسيني، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمية 1965، 518 ورقة.

 

8- الشعر الاجتماعي

شعر علي هاشم رشيد: دراسة موضوعية وفنية، إعداد عزة محمد محمد جدوع؛ إشراف عبد العزيز نبوي، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1991، 357 ورقة.

الشعر الاجتماعي في بلاد الشام في القرن الرابع الهجري، إعداد حنان محمد الحريرات؛ إشراف شفيق الرقب، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1998، 337 ورقة.

الشعر التعليمي منذ بداية العهد العباسي إلي نهاية العهد المملوكي (132-750/923-1517)، إعداد عبد العزيز حسن أبو حشيش؛ إشراف أهيف سنو - لويس بوزيه، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1999، 525 ورقة.

الشعر التعليمي في القرون الأربعة الأولى، إعداد عصمة عبد الله غوشه؛ إشراف شوقي ضيف، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1970، 303 ورقة.

بناء القصيدة في النقد العربي الحديث: عز الدين إسماعيل، أدونيس، كمال أبو ديب، محمد بنيس نموذجا، إعداد مشري بن خليفة؛ إشراف عبد القادر هني، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1994، 168 ورقة.

 الشعر بين الفن والأخلاق في النقد العربي القديم (حتى نهاية القرن الخامس الهجري)، إعداد مولود بغورة؛ إشراف عبد القادر هني، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1995، 208 ورقة.

التشبيه الملحمي في الشعر الجاهلي، إعداد ناصر سلامة كريم المساعفة؛ إشراف محمد علي أبو حمدة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 248 ورقة.

 

b- العصور المعينة

1- الشعر الجاهلي

بنية القصيدة الجاهلية: دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني، إعداد علي عبد الحميد سليمان مراشدة؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 232 ورقة.

حركة الشعر في بني سعد من تميم في العصر الجاهلي، إعداد إحسان يعقوب حسن خضر؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 192 ورقة.

شعر قريش في الجاهلية، إعداد احمد خضير رميض الجبوري؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 289 ورقة.

الرؤية الجمالية في شعر الجاهلية وصدر الإسلام، إعداد احمد الخليل؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1989، 356 ورقة.

ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، إعداد احمد الخليل؛ إشراف فخالدين قباوة، (ماجستير)، جامعة حلب 1986، 294 ورقة.

الصحراء في الشعر الجاهلي، إعداد احمد موسى أحمد النوتي؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 250 ورقة.

التشاؤم ومظاهره في الشعر الجاهلي، إعداد احمد موسى احمد النوتي؛ إشراف إبراهيم موسى السنجلاوي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1991، 204 ورقة.

قضايا المجمهرات السبع في جمهرة أشعار العرب في ضوء الشعر الجاهلي، إعداد اروى غازي توفيق المومني؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 88 ورقة.

المكان في الشعر الجاهلي، إعداد أمل مفرج عابد؛ إشراف علي المحاسنه، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1997، 158 ورقة.

رؤية الشاعر الجاهلي من خلال رمز الطلل، إعداد الأمين محمد الصغير؛ إشراف محمد مصايف، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1984، 202 ورقة.

الأسود بن يعفر النهشلي: حياته وشعره، إعداد توفيق إبراهيم صالح الجبورى؛ إشراف حميد آدم ثويني، (ماجستير)، جامعة صلاح الدين 1989، 267 ورقة.

الفقر في الشعر الجاهلي، إعداد جمال علي محمود حسن؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 235 ورقة.

اللغة والنحو في شعر الأعشى، إعداد جهينة نصر علي؛ إشراف منى إلياس، (ماجستير)، جامعة دمشق 1992، 201 ورقة.

مقدمات القصائد في الشعر الجاهلي، إعداد حسين احمد عطوان؛ إشراف يوسف خليف، (ماجستير)، جامعة البصرة 1966، 177 ورقة.

الصورة عند شعراء الصنعة في العصر الجاهلي، إعداد حسين عمر محمد الهدار؛ إشراف مزاحم احمد عبد اربيعي البلداوي، (ماجستير)، جامعة عدن 1999، 190 ورقة.

حركة الشعر في قبيلة ضبة في الجاهلية وصدر الإسلام، إعداد حمدي محمود ناجي منصور؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1990، 455 ورقة.

شعر الفخر عند الشعراء الفرسان في العصر الجاهلي: دراسة تحليلية، إعداد حنان احمد جاد الله الحتاملة؛ إشراف إبراهيم السنجلاوي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 185 ورقة.

الحركة ودروبها في شعر ما قبل الإسلام، إعداد ختام محمد حسن الطنطاوي؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 173 ورقة.

 الأقوام غير العربية في الشعر الجاهلي، إعداد خليل عبد سالم الرفوع؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 189 ورقة.

مظاهر النشاط الاقتصادي العربي في الشعر الجاهلي، إعداد خليل عبد سالم الرفوع؛ إشراف حسين عطوان، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1997، 243 ورقة.

الفارس والموت في الشعر الجاهلي، إعداد خيري صابر عوض حسن؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 211 ورقة.

حركة الشعر في اليمانين في الجاهلية الأخيرة، إعداد داود إبراهيم غطاشه؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1986، 490 ورقة.

العلاقات الزوجية في الشعر الجاهلي، إعداد راضي نواف احمد عواد؛ إشراف عادل أبو عشمة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 160 ورقة.

صورة فصول السنة في الشعر الجاهلي، إعداد رامي حسين إبراهيم عفانة؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 144 ورقة.

عبيد بن الأبرص الأسدي: حياته وشعره، إعداد رفعت عبد الله مصطفى عابد؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1989، 293 ورقة.

القبر في الشعر الجاهلي، إعداد روحي ثروت علي عمران؛ إشراف إحسان يعقوب الديك - مشهور الحبازي، (ماجستير)، جامعة القدس 2001، 146 ورقة.

الموت في أشعار العرب الجاهليين والمخضرمين، إعداد رولا علي سلوم؛ إشراف عبد الكريم يعقوب، (ماجستير)، جامعة تشرين 2002، 350 ورقة.

حركة النقد العربي الحديث حول الشعر الجاهلي، إعداد ريم عبد القادر هلال؛ إشراف يعقوب البيطار، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1998، 284 ورقة.

ألفاظ النبات في الشعر الجاهلي، إعداد زايد خالد مصطفى بني موسى مقابلة؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 227 ورقة.

شعر بني أسد في الجاهلية: جمع ودراسة، إعداد زهرة مطيع حطاب؛ إشراف عبد الفتاح نافع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 160 ورقة.

صورة المرأة عند شعراء البحرين واليمامة في العصر الجاهلي، إعداد سالم حامد السالم العمري؛ إشراف عمر الأسعد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 149 ورقة.

الشعر العربي العماني في المهجر الإفريقي، إعداد سبيت بن سعيد بن خميس الغيلاني؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 239 ورقة.

الدهر في أشعار أصحاب المعلقات العشر، إعداد سمران نديم متوج؛ إشراف عبد الكريم يعقوب، (ماجستير)، جامعة تشرين 2000، 282 ورقة.

الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام، إعداد صاحب خليل إبراهيم؛ إشراف نوري حمودى القيسي، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1988، 182 ورقة.

القيم الإنسانية في الشعر الجاهلي من خلال المفضليات والأصمعيات، إعداد صلاح الدين احمد دراوشة؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 250 ورقة.

بشر بن أبي خازم الأسدي: حياته وشعره، إعداد عادل الفريجات؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 330 ورقة.

شعر عبيد بن الأبرص: دراسة نصية تحليلية، إعداد عاطف احمد علي الدرابسه؛ إشراف إبراهيم موسى السنجلاوي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 251 ورقة.

الإنسان في الشعر الجاهلي في ضوء الدراسات الحديثة، إعداد عاطف محمد مصطفى كنعان؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1997، 406 ورقة.

الصورة الفنية في شعر الهذليين، إعداد عاطف محمد مصطفى كنعان؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 363 ورقة.

رثاء الممالك والملوك في الشعر الجاهلي، إعداد عبد الخالق عبد الله عودة عيسى؛ إشراف عادل أبو عمشة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 110 ورقة.

الزمن في الشعر الجاهلي، إعداد عبد العزيز محمد موسى طشطوش؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1983، 207 ورقة.

الإنسان في الشعر الجاهلي، إعداد عبد الغني زيتوني؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1986، 355 ورقة.

عمرو بن قميئة: سيرته وشعره، إعداد عبد اللطيف حمودى كاظم الطائي؛ إشراف محمود عبد الله الجادر، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1988، 181 ورقة.

المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، إعداد عقل سليمان محمد ربيع؛ إشراف عادل أبو عمشة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 120 ورقة.

المعلقات العشر: توثيق ودراسة، إعداد علي حسين العتوم؛ إشراف يوسف خليف، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1980، 530 ورقة.

شعر تأبط شرا، إعداد علي ذوالفقار شاكر؛ إشراف محمد زكي العشماوي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1980، 558 ورقة (3 مجلدات).

أرباب المهن في الشعر الجاهلي، إعداد علي مصطفى محمد عشا؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 234 ورقة.

هموم الإنسان في شعر ما قبل الإسلام، إعداد علي مصطفى محمد عشا؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1998، 311 ورقة.

الصورة الفنية في المنهج الأسطوري لدراسة الشعر الجاهلي: دراسة تحليلية نقدية، إعداد عماد علي سليم احمد الخطيب؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 245 ورقة.

محمود محمد شاكر وقضية الشعر الجاهلي، إعداد عمر حسن ذياب عمر؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 188 ورقة.

شروح ديوان امريء القيس: دراسة تحليلية مع تحقيق "التعليقة" لابن النحاس، إعداد عمر عبد الله احمد شحادة الفجاوي؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1999، 143 ورقة.

صراع الإنسان ضد وحش الصحراء عند أصحاب المعلقات، إعداد عيسى حماد عبد العزيز؛ إشراف طاهر حجاز، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1990، 649 ورقة.

حركة الشعر في بنى كلاب في العصر الجاهلي، إعداد غالب إبراهيم علي شريم؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 175 ورقة.

الثأر في الشعر الجاهلي، إعداد غدير سالم الشمايلة؛ إشراف أنور أبو سويلم، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1996، 176 ورقة.

مظاهر الوجود والعدم في أشعار أصحاب المعلقات العشر، إعداد غيثاء علي قادرة؛ إشراف عبد الكريم يعقوب، (ماجستير)، جامعة تشرين 2000، 249 ورقة.

الشعر في بلاط النعمان بن المنذر، إعداد فؤاد فياض كايد شتيات؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 275 ورقة.

الانتماء في الشعر الجاهلي، إعداد فاروق اسليم؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1995، 515 ورقة.

الوشم والوشي في الشعر الجاهلي، إعداد فايز عارف سليمان القرعان؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 329 ورقة.

حركة الشعر في بني نهشل من تميم في العصر الجاهلي، إعداد فتحي إبراهيم احمد خضر؛ إشراف عادل محمد أبو عمشة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1995، 201 ورقة.

ظاهرة التحدي في الشعر الجاهلي، إعداد فدوى عزت سليمان الحنبلي؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 276 ورقة.

الشعر في بلاط الغساسنة، إعداد قطنة احمد الهزاع؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 309 ورقة.

أثر اللون في نفس عنترة من خلال شعره: دراسة أدبية نفسية، إعداد لارا عبد الرؤوف أمين شفاقوج؛ إشراف جاسر أبو صفية، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 128 ورقة.

الشعراء الجاهليون بين الأسطورة والتاريخ، إعداد لطيفة فريجين؛ إشراف محمود الربداوي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1983، 272 ورقة.

الشعر الجاهلي في تفسير الطبري، إعداد ليلى توفيق العمري؛ إشراف ناصرالدين الأسد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1988، 933 ورقة (مجلدان).

مجلس المرأة وزينتها في العصر الجاهلي، إعداد ليلى توفيق العمري؛ إشراف حسين عطوان، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 351 ورقة.

الأسرة في الشعر الجاهلي: دراسة موضوعية وفنية، إعداد ماهر احمد علي المبيضين؛ إشراف رشدي علي الحسن، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 244 ورقة.

مظاهر الحضارة المادية في الشعر الجاهلي، إعداد ماهر احمد علي المبيضين؛ إشراف حسين عطوان، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2002، 269 ورقة.

أثر الشعر الجاهلي في النقد العربي القديم حتى القرن الرابع الهجري، إعداد محجوب بلمحجوب؛ إشراف فايز الداية، (ماجستير)، جامعة حلب 1986، 247 ورقة.

شعر قبيلة أسد قبل الإسلام: دراسة فنية، إعداد محسن علي عريبي؛ إشراف مصطفى عبد اللطيف جياووك، (ماجستير)، جامعة البصرة 1988، 249 ورقة.

القصص في الشعر الجاهلي، إعداد محمد حسين عبيد الله العزازمة؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 228 ورقة.

بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين، إعداد محمد خليل محمود الخلايلة؛ إشراف موسى ربابعة، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 2001، 270 ورقة.

شعراء بني كلب بن وبرة أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية والإسلام، إعداد محمد شفيق البيطار؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1995، 297 ورقة.

الخير والشر في الشعر الجاهلي، إعداد محمد علي أمنيفي أبو صعيليك؛ إشراف يوسف أبو العدوس، عبد الحميد المعيني، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1999، 337 ورقة.

شعراء بني أسد: أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية وصدر الإسلام، إعداد محمد علي دقه؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1991، 502 ورقة.

الحرب وأدواتها في شعر شعراء المعلقات، إعداد محمد مرعي حسين الهدروسي؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 162 ورقة.

النخيل في الشعر الجاهلي، إعداد محمد موسى علي العبسي؛ إشراف فواز احمد طوقان، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 173 ورقة.

حركة الشعر في بني قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل في العصر الجاهلي، إعداد محمد موسى علي العبسي؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 494 ورقة.

الدهر في الشعر الجاهلي والإسلامي، إعداد محمود احمد محمد الحلحولي؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 189 ورقة.

الجبل في الشعر الجاهلي، إعداد محمود سمارة محمد صالح؛ إشراف إحسان يعقوب الديدي، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 173 ورقة.

الشعر في بلاط الحيرة، إعداد محمود عبد الله احمد أبو الخير، (ماجستير)، جامعة الأزهر 1974، 226 ورقة.

الظعينة في الشعر الجاهلي، إعداد محمود علي محمود الحسن؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 153 ورقة.

الأمومة في الشعر الجاهلي، إعداد ملكي كامل عيد؛ إشراف عبد الكريم يعقوب، (ماجستير)، جامعة تشرين 2000، 233 ورقة.

البطولة في الشعر الجاهلي، إعداد منذر محمد إبراهيم الزعبي؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1997، 339 ورقة.

الإنسان عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، إعداد منذر محمد إبراهيم القاسم الزعبي؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 232 ورقة.

الصحراء في الشعر الجاهلي، إعداد مها قنوت؛ إشراف منى إلياس، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1995، 505 ورقة.

المهلهل بن ربيعة التغلبي: حياته وشعره، دراسة وتحقيق، إعداد نافع منجل شاهين الراجحي؛ إشراف نوري حمودي القيسي، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1986، 457 ورقة.

صورة البطل في شعر عنترة بن شداد العبسي، إعداد نايف حمدان احمد عويضات؛ إشراف إحسان يعقوب الديك مشهور عبد الرحمن الحبازي، (ماجستير)، جامعة القدس 2000، 200 ورقة.

ديوان طرفة بن العبد: دراسة أسلوبية، إعداد نبيل علي محمد حسنين؛ إشراف نصرت عبد الرحمن، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 299 ورقة.

حركة الشعر في قبيلة طىء في العصر الجاهلي، إعداد نجمة سعيد محمود زايد؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1982، 303 ورقة.

صورة المرأة عند شعراء المعلقات، إعداد نجوى نجيب عنبتاوي؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 202 ورقة.

شعر شيبان في الجاهلية والإسلام، إعداد نزيهة احمد طه؛ إشراف علي حيدر، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1998، 636 ورقة.

الليل في الشعر الجاهلي، إعداد نوال مصطفى احمد إبراهيم؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 218 ورقة.

اختيارات ياقوت الحموي الشعرية ودلالاتها: دراسة للحياة العربية في العصر الجاهلي، إعداد هاني محمد عبد الكريم عبود؛ إشراف علي المحاسنة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1997، 201 ورقة.

الأسود بن يعفر: حياته وشعره، إعداد هدى محمد بكري السباعي؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1991، 201 ورقة.

الثور الوحشي في الشعر الجاهلي، إعداد يوسف احمد يوسف الرباعي؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 160 ورقة.

الشعر الجاهلي بين الذات والجماعة، إعداد يوسف مفعلاني؛ إشراف محمود سالم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1994، 222 ورقة.

 

2- الشعر المخضرمي  

حميد بن ثور الهلالي: حياته وشعره، إعداد فاروق عبد الله عيسى محمود؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 287 ورقة.

العاذلة في الشعر العربي إلي نهاية القرن الثاني الهجري، إعداد إبراهيم احمد ذيب ملحم؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1997، 320 ورقة.

النمر بن تولب: حياته وشعره، إعداد احمد صالح عيسى الزعبي؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 166 ورقة.

شعراء قبيلة طيء: اخبارهم واشعارهم في العصرين الجاهلي والاسلامي، إعداد احمد عبد المنعم حالو؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1992، 463+739 ورقة (مجلدان).

شعراء فزارة في الجاهلية والإسلام أخبارهم وأشعارهم، إعداد أمية محمد موسى؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1996، 455 ورقة.

الأساليب الإنشائية في شعر الخنساء، إعداد أيمان محمد احمد محمود؛ إشراف خليل عودة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 150 ورقة.

قيس بن الخطيم: حياته وشعره، إعداد جليل حسن محمد؛ إشراف حميد آدم ثويني، (ماجستير)، جامعة صلاح الدين 1989، 225 ورقة.

ديوان ابن مقبل: دراسة لغوية، إعداد خلدون مرعي إبراهيم حداد؛ إشراف حنا حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1991، 309 ورقة.

دراسة لغوية في ديوان سحيم عبد بني الحسحاس مع تأصيل لقواعد الجملة، إعداد زاهي مفلح الخليل العطروز؛ إشراف سمير ستيتية، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 524 ورقة.

دراسة نصية تحليلية لشعر الشماخ بن ضرار، إعداد سامي محمد سالم الزغول؛ إشراف مخيمر صالح، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 208 ورقة.

شعر النابغة الجعدي بين الجاهلية والإسلام، إعداد سميح مصطفى محمود اعرج؛ إشراف بابكر البدوي دشين، (ماجستير)، جامعة أم درمان الإسلامية 1996، 319 ورقة.

تميم بن أبي مقبل: حياته وشعره، إعداد سهام فالح أبو جارور؛ إشراف خليل أبو رحمة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 117 ورقة.

إبن مقبل: حياته وشعره، إعداد عبد الأمير نعمة عبد؛ إشراف مصطفى عبد اللطيف جياووك، (ماجستير)، جامعة البصرة 1985، 542 ورقة.

القصائد المنصفات في الشعر العربي من العصر الجاهلي إلي آخر العصر الأموي، إعداد عبد السلام عبد المجيد عبد السلام المحتسب؛ إشراف حسين عطوان، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 111 ورقة.

لبيد بن ربيعة العامري وشعره الإسلامي: دراسة تحليلية، إعداد عبد الله محمود احمد إبراهيم؛ إشراف فواز احمد طوقان، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 159 ورقة.

الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام، إعداد علي شواخ إسحق؛ إشراف بكري شيخ أمين، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1981، 336 ورقة.

شعر قيس بن الخطيم: دراسة وتحليل، إعداد غصاب نهار مطر الحوري؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 230 ورقة.

حميد بن ثور الهلالي: حياته وشعره، إعداد محمد شفيق البيطار؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1991، 481 ورقة.

النابغة الجعدي: حياته وشعره، إعداد محمد صايل حمدان؛ إشراف خليل أبو رحمة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 127 ورقة.

الصورة الفنية في شعر الشماخ، إعداد محمد علي ذياب؛ إشراف أنور أبو سويلم، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 252 ورقة.

شعر عمرو بن احمر الباهلي: جمع وتحقيق ودراسة، إعداد محمد محيي الدين مينو؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1988، 446 ورقة.

تميم بن أبي بن مقبل: حياته وشعره، إعداد مسعود عامر؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 351 ورقة.

سويد بن أبي كاهل اليشكري: حياته وشعره، إعداد مها فنوت؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1991، 373 ورقة.

دراسة فنية في ديوان حميد الهلالي، إعداد نعمة خالد علي الشياب؛ إشراف عبد الحميد المعيني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 136 ورقة.

شعر المرأة في صدر الإسلام من البعثة النبوية إلي عصر الخلفاء الراشدين، إعداد هويدا نجاري؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1992، 201 ورقة.

النمر بن تولب: حياته وشعره، إعداد وعد محمد مفلح عربيات؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 97 ورقة.

مظاهر الغربة النفسية في الشعر العربي في العصرين الإسلامي والأموي، إعداد احمد دواليبي؛ إشراف عصام قصبجي (دكتوراه)، جامعة حلب، 2000، 273 ورقة.

 

3- الشعر الاسلامي

شعر الفروسية في ظل الفتوحات العربية من بداية الإسلام حتى نهاية العصر الأموي، إعداد احمد محمد ياسمين؛ إشراف عبد اللطيف عمران، (ماجستير)، جامعة دمشق 2000، 344 ورقة.

شعر اللصوص في العصر الاسلامي، إعداد احمد يونس علي محمد؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 153 ورقة.

البطولة في الشعر العربي الإسلامي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد حسن مرعي حسن الشلبي؛ إشراف يحيى وهيب الجبوري، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2000، 171 ورقة.

أثر القرآن الكريم في شعر الجهاد حتى نهاية العصر الأموي، إعداد سائرة فناجوء دائيغ ملينتق دائيغ عبد الكريم؛ إشراف يحيى وهيب الجبوري، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2001، 249 ورقة.

القتال الكلابي شاعرا، إعداد ساهرة عادل فخر الدين؛ إشراف خليل محمد عودة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1995، 132 ورقة.

الصورة الفنية عند شعراء البادية في عصر صدر الإسلام، إعداد سمر جورج الديوب؛ إشراف احمد علي دهمان، (ماجستير)، جامعة البعث 1998، 304 ورقة.

الشعر اليمني السياسي في الإسلام، إلي نهاية العصر الأموي، إعداد عبد يحيى صالح الدباني؛ إشراف مزاحم احمد البلداوي، محمود عبد الله الجادر، (ماجستير)، جامعة عدن 1999، 295 ورقة.

الرسائل الشعرية من البعثة النبوية إلي آخر العصر الأموي، إعداد فاطمة تجور؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1992، 241 ورقة.

السلام في الشعر العربي حتى نهاية عصر صدر الإسلام، إعداد مظفر هاشم المجيد العاني؛ إشراف سامي مكي العاني، (ماجستير)، جامعة المستنصرية 1991، 227 ورقة.

شعراء هذيل: أخبارهم وأشعارهم في القرن الأول الهجري، إعداد المكي العلمي؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1983، 544 ورقة.

العلاقات الأسرية في الشعر الإسلامي والأموي، إعداد هويدا نجاري؛ إشراف عبد الرزاق الخشروم، (دكتوراه)، جامعة حلب 1999، 216 ورقة.

شعر اللصوص في العصر الإسلامي (1-132هـ)، إعداد وهران حبيب؛ إشراف حكمت عيسى، (ماجستير)، جامعة تشرين 1998، 234 ورقة.

 

4- الشعر الأموي

نصر بن سيار: حياته وشعره، إعداد سمية "محمد فاروق " سراس؛ إشراف جاسر أبو صفية، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 96 ورقة.

حماد الراوية: دراسة استقرائية نقدية، إعداد علي احمد علي غبن؛ إشراف محمد علي أبو حمدة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 245 ورقة.

المرأة في الحياة العربية عند أعلام الشعر الأموي، إعداد أمل طاهر محمد نصير؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 326 ورقة.

شعر الفتوح الإسلامية في العصر الأموي: توثيق ودراسة، إعداد إبراهيم محمد غماري المغربي؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 236 ورقة.

شعر بني أمية في بلاد الشام في العصر الأموي: 40-132هـ، إعداد إسماعيل مسلم أبو العدوس؛ إشراف حسين عطوان - نصرت عبد الرحمن، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1983، 479 ورقة.

الحياة الاقتصادية وأثرها في الشعر الأموي، إعداد إنعام موسى إبراهيم رواقة؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 328 ورقة.

توبة بن الحمير الخفاجي صاحب ليلى الأخيلية، إعداد بهية فهد طلال رسلان؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1990، 344 ورقة.

عدي بن الرقاع العاملي: حياته وشعره، إعداد تحسين محمد الصلاح؛ إشراف حسين عطوان، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1986، 163 ورقة.

الشعر في مصر في ظل عبد العزيز بن مروان، 65-86هـ، إعداد حمود بن خلفان بن منين الدغيشي؛ إشراف شدي علي الحسن، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1999، 97 ورقة.

أثر الإسلام في شعر جرير بن عطية الخطفي (110/728)، إعداد خالد محمود محمد عزام؛ إشراف يحيى وهيب الجبوري، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 149 ورقة.

حركة الشعر في قبيلة قيس في العصر الأموي 40-132هـ، إعداد خليل صالح سليم أبو رحمة؛ إشراف هاشم عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1976، 347 ورقة.

شعر اليمامة والبحرين في العصر الأموي، إعداد خولة علي مصطفى صبري؛ إشراف حسين عطوان، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1999، 235 ورقة.

الصورة الفنية في شعر ذي الرمة، إعداد رامية مخفوض؛ إشراف حكمت عيسى، (ماجستير)، جامعة تشرين 1998، 189 ورقة.

شعر الأسر والسجن في العصر الأموي، إعداد ريم محمود فاخوري؛ إشراف محمد حمدية، (ماجستير)، جامعة حلب 2000، 193 ورقة.

شعر الحارث بن خالد المخزومي، إعداد سعد فهد عيطان الذويخ؛ إشراف يحيى وهيب الجبوري، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 147 ورقة.

شعر قيس بن الملوح: دراسة في الرؤية والتشكيل، إعداد سفاح علي محمد الصبح؛ إشراف علي المحاسنة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 154 ورقة.

الاتجاهات والمذاهب الفنية في شعر بلاد الشام في القرن الثاني للهجرة، إعداد سميحة غنام؛ إشراف عمر موسى باشا، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1995، 471 ورقة.

إبن طباطبا الأديب الناقد، إعداد شريف راغب شريف السليمان؛ إشراف محمود السمره، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1980، 377 ورقة.

عمر بن لجأ التيمي: حياته وشعره، إعداد عائشة محمد عيسى بني عيسى؛ إشراف خليل أبو رحمة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 196 ورقة.

شعر الجزيرة الفراتية في العصر الأموي، 40-133هـ، إعداد عادل جابر صالح محمد؛ إشراف حسين عطوان، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1980، 354 ورقة.

شعر عمر بن أبي ربيعه بين القدماء والمحدثين، إعداد عثمان خالد محمد الطاهات؛ إشراف إبراهيم السنجلاوي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 228 ورقة.

شعر النعمان بن بشير الأنصاري: دراسة موضوعية وفنية، إعداد عزمي عيسى سعيد أبو لبدة؛ إشراف يحيى وهيب الجبوري، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2000، 151 ورقة.

المعنى والأداة في شعر أبي الدمينة، إعداد علي احمد محمد العرود؛ إشراف موسى ربابعة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 179 ورقة.

الراعي النميري: حياته وشعره، إعداد علي ارشيد المحاسنة؛ إشراف خليل أبو رحمة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 152 ورقة.

الصورة التشبيهية في شعر ذي الرمة، إعداد عماد موسى؛ إشراف الطاهر حجار، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 416 ورقة.

دراسة أسلوبية في شعر الأخطل، إعداد عمر عبد الهادي قاسم إبراهيم (عتيق)؛ إشراف خليل عودة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2001، 408 ورقة.

الراعي النميري: حياته، شعره، إعداد عيسى الطنيفر؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 261 ورقة.

صورة الحيوان في شعر ذي الرمة، إعداد محمد احمد عبد الرحيم احمد؛ إشراف خليل عودة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 134 ورقة.

عروة بن أذينة: حياته وشعره، إعداد محمد احمد محمد؛ إشراف عبد القادر الرباعي، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك 1988، 250 ورقة.

شعر عبد الله بن الزبير الأسدي: دراسة أدبية، إعداد محمد غازي محمد مقابلة؛ إشراف يحيى وهيب الجبوري، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 159 ورقة.

الشعر في ظل المهالبة زمن بني أمية، إعداد محمد مصطفى سالم عثمان؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1979، 223 ورقة.

بناء القصيدة لدى شعراء الحجاز في العصر الأموي، إعداد محمود احمد الحلحولي؛ إشراف حسين عطوان، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 222 ورقة.

النشاط الأدبي للموالي في العصر الأموي، إعداد محمود المقداد؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 584 ورقة (مجلدان). ويلحقه ديوان اشعار الموالي في العصر الأموي: جمع وتحقيق: ملحق الرسالة 566 ورقة (مجلدان).

عمر بن أبي ربيعة في الميزان النقدي، إعداد مظهر احمد مكية؛ إشراف حكمت إبراهيم عيسى، (دكتوراه)، جامعة تشرين 2001، 316 ورقة.

شعر القبائل اليمانية الشامية في العصر الأموي، إعداد مفلح عطا الله صياح الفايز؛ إشراف حسين عطوان، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1989، 246 ورقة.

ليلى الأخيلية: حياتها وشعرها، إعداد مهى عبد القادر المبيضين؛ إشراف خليل أبو رحمة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 194 ورقة.

أثر الحياة الاقتصادية في شعر البداة في العصر الأموي، إعداد نبيل محمد صلاح الدين خانجي؛ إشراف خليل أبو رحمة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 301 ورقة.

الشعر العربي في ظل بني المهلب في العصر الأموي، إعداد نضال إبراهيم يأسين؛ إشراف غانم جواد رضا الحسن، (ماجستير)، جامعة البصرة 1989، 201 ورقة.

كثير عزة والنقاد، إعداد نعيمه أبو عفيفة؛ إشراف جميل علوش، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1983، 309 ورقة.

شعر العتاب حتى نهاية العصر الأموي، إعداد نورما جودات طعمة؛ إشراف عبد الكريم يعقوب، (ماجستير)، جامعة تشرين 2002، 304 ورقة.

الغزل في شعر جرير: دراسة فنية، إعداد هاشم طه عبد الصمد اليوسف؛ إشراف قصي سالم علوان، (ماجستير)، جامعة البصرة 1989، 228 ورقة.

الصورة الفنية في شعر قبيلة عاملة في العصر الأموي، إعداد هدى قطان؛ إشراف حسين بيوض، (ماجستير)، جامعة حلب 1996، 523 ورقة.

أعشى همدان: حياته وشعره، إعداد وليد محمود أبو ندى؛ إشراف بابكر البدوي دشين، (ماجستير)، جامعة أم درمان 1995، 242 ورقة.

التصوير الفني في شعر العميان حتى نهاية القرن الخامس الهجري، إعداد جهاد رضا؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1992، 297 ورقة.

حركة الشعر من قبيلة ذبيان في العصر الأموي، إعداد ختام سعيد عبد الله سلمان؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1979، 507 ورقة.

عدي بن الرقاع العاملي: حياته وشعره، إعداد صباح صالح محمد النتشة؛ إشراف عبد الحميد المعيني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 169 ورقة.

نقائض جرير والفرزدق، إعداد محمود غناوي الزهيري؛ إشراف احمد بك الشايب، (دكتوراه)، جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) ؟194، 359 ورقة.

 

5- الشعر الأندلسي 

شعر النازحين من الأندلس إلي مصر والشام في القرن السابع الهجري بين التأثر والتأثير، إعداد امنة سليمان محمد البدوي؛ إشراف محمود إبراهيم، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 243 ورقة.

شعر ابن زيدون: دراسة في اللغة والإيقاع، إعداد احمد جمال احمد المزاريق؛ إشراف يونس شنوان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 158 ورقة.

البحر في الشعر الأندلسي، إعداد احمد عبد القادر صلاحية؛ إشراف علي دياب، (ماجستير)، جامعة دمشق 1990، 244 ورقة.

المدن الأندلسية في شعر عصر ملوك الطوائف "القرن الخامس الهجري"، إعداد انتصار خليل محمد النجار؛ إشراف محمد علي أبوحمدة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 171 ورقة.

الصور الشعرية عند ابن خفاجة، إعداد بسيم عبد العظيم عبد القادر؛ إشراف علي محمد الحديدي، يوسف حسن نوفل، حسن البنداري، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1991، 342 ورقة.

الطبيعة في شعر ابن خفاجة الأندلسي، إعداد بومدين كروم؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1983، 402 ورقة.

شعر الجهاد في الأندلس في ظل بني الأحمر، إعداد جمال عبد الجابر عبد المعطي؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1986، 228 ورقة.

اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس، إعداد الجيلاني سلطاني؛ إشراف محمد رضوان الداية، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 276 ورقة.

إبن الزقاق والمدرسة البلنسية في وصف الطبيعة خلال القرن السادس الهجري، إعداد حامد حسن؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1986، 250 ورقة.

المجالس الشعرية في الأندلس في عصر ملوك الطوائف، إعداد حسن احمد علي حيدر؛ إشراف فايز القيسي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1999، 283 ورقة.

حياة وآثار ابن زمرك شاعر الحمراء، إعداد حمدان مجاجي؛ إشراف اندري ميكال، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1984، 492 ورقة.

الطبيعة في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين، إعداد حمدي محمود ناجي منصور؛ إشراف عصمة غوشه، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1982، 322 ورقة.

الاغتراب في الشعر الأندلسي عصري الطوائف والمرابطين: دراسة في الظاهرة والبنية الفنية، إعداد حنان أمين حيرب؛ إشراف علي دياب، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1997، 522 ورقة.

أبو بكر محمد بن عمار: حياته وشعره، إعداد دياب راشد؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1990، 368 ورقة.

الحب الإلهي في الشعر الأندلسي، إعداد دينا قنبر؛ إشراف عصام قصبجي، (ماجستير)، جامعة حلب 1993، 257 ورقة.

تجربة السجن في الشعر الأندلسي، إعداد رشا عبد الله الخطيب؛ إشراف هاني العمد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 228 ورقة.

الموسيقا في شعر ابن زيدون، إعداد رود محمد خباز؛ إشراف مهجة الباشا، (ماجستير)، جامعة حلب 1999، 382 ورقة.

ظاهرة الحزن في الشعر الأندلسي في القرن الخامس للهجرة، إعداد ساري علي محمود الصمادي؛ إشراف حسين يوسف خريوش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 519 ورقة.

الغزل في الشعر الأندلسي: في ظل بني الأحمر، إعداد سراب يازجي؛ إشراف عمر موسى باشا، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1992، 346 ورقة.

المعارضات الشعرية في الأندلس في عصر الموحدين، إعداد سعاد محمد العقيل؛ إشراف صلاح جرار، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 202 ورقة.

الشعر السياسي في الأندلس: في عهد الطوائف، إعداد سلمان الحطاب؛ إشراف عمر الدقاق، (دكتوراه)، جامعة حلب 1988، 231 ورقة.

الشعر السياسي في الأندلس في عهد الطوائف، إعداد سلمان الحطاب؛ إشراف عمر الدقاق، (دكتوراه)، جامعة حلب 1988، 231 ورقة.

المرأة في الشعر الأندلسي"عصر الطوائف " من 400-484هـ، إعداد سلمى سلمان علي؛ إشراف سامي مكي العاني، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1986، 383 ورقة.

إبن شهيد الأندلسي شاعرا، إعداد سليمان إبراهيم الغلبان؛ إشراف بشير عباس بشير، (ماجستير)، جامعة أم درمان الإسلامية 1996، 256 ورقة.

الحركة الشعرية في طليطلة في ظل بني ذي النون، إعداد سماح يوسف هويشل السميرات؛ إشراف فايز القيسي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1997، 175 ورقة.

شعر الجهاد في عصر الموحدين، إعداد شفيق محمد عبد الرحمن الرقب؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1979، 260 ورقة.

الصورة الفنية في شعر ابن خفاجة، إعداد عامر إسماعيل محمد بني سلمان؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 174 ورقة.

الطبيعة في شعر ابن خفاجة الأندلسي: دراسة في البنية الموضوعية ولغة الشعر، إعداد عبد الحسن طاهر محمد الربيعي؛ إشراف خالد لفتة باقر، (ماجستير)، جامعة البصرة 1998، 176 ورقة.

اتجاهات الشعر الأندلسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، إعداد عبد القادر هني؛ إشراف شاكر الفحام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1984، 600 ورقة.

شعر الحرب في الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة، إعداد عبد اللطيف محمود؛ إشراف سامي مكي العاني، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1987، 196 ورقة.

الحركة الشعرية في ظل المنصور بن أبي عامر، إعداد عصام عبد المجيد احمد المطرمي؛ إشراف صلاح جرار، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 143 ورقة.

أثر المتنبي في اشعار ابن هانيء وابن زمرك، إعداد عيسى إبراهيم فارس؛ إشراف حكمت عيسى، (دكتوراة)، جامعة تشرين ؟199، 270 ورقة.

شاعرات الأندلس، إعداد غادة الحصني؛ إشراف علي دياب، (ماجستير)، جامعة دمشق 1998، 239 ورقة.

حازم القرطاجني: حياته وشعره، إعداد فريدة زرقين؛ إشراف عمر موسى باشا، رسالة جامعية (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 267 ورقة.

قصيدة المديح الأندلسية بين التجديد والتقليد، إعداد فيروز الموسى؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1992، 463 ورقة.

الصورة في الشعر الأندلسي في عهدي المرابطين والموحدين، إعداد قرش عبد القادر؛ إشراف علي بن محمد، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1993، 445 ورقة.

الشعر السياسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، إعداد محمد شهاب احمد؛ إشراف سامي مكي العاني، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1988، 211 ورقة.

الشعر المقطعي الأندلسي وأثره في الشعر الاوكسيتاني، إعداد محمد عباسة؛ إشراف عبد القادر هني، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1996، 316 ورقة.

إبن عبد ربه وشعره: دراسة وتحليل، إعداد محمد عيسى موسى؛ إشراف صيام زكريا، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1986، 480 ورقة.

الشعر الصوفي في الأندلس في عصر المرابطين والموحدين، إعداد محمد قريبيز؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1986، 280 ورقة.

الشعر الاجتماعي في الأندلس من الفتح إلي نهاية عصر الطوائف، إعداد محمد مولود خلف المشهداني؛ إشراف سامي مكي العاني، (دكتوراه)، الجامعة المستنصرية 1990، 345 ورقة.

خصائص الشعر الأندلسي في عصر غرناطة 635-897هـ، إعداد محمد وليد سرميني؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1986، 231 ورقة.

ديوان أبي الحسن بن الجياب: دراسة وتحقيق، إعداد مشهور عبد الرحمن حسين الحبازي؛ إشراف عصمة عبد الله غوشه، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1983، 639 ورقة.

الشعر المغربي في عصر الدولة المرينية وخصائصه الفنية 668-869 هـ، إعداد مصطفى سياخن؛ إشراف محمد شريف قاهر، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1990، 276 ورقة.

أثر المتنبي في أعلام الشعر الأندلسي، إعداد مصطفى العيس؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 2000، 223 ورقة.

لمع السحر من روح الشعر لابن ليون التجيبي: دراسة وتحقيق، إعداد منال محمد منيزل؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 329 ورقة.

رؤية الاستشراق الفرنسي إلي الشعر الأندلسي: منذ فتح إسبانيا سنة 92/710 إلي سقوط قرطبة سنة 423/1031، إعداد مهى محمد رفيق يموت؛ إشراف متري سليم بولس، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 2001، 157 ورقة.

وصف الطبيعة في الشعر الأندلسي في عصر الخلافة 316-399 هـ، إعداد نادية صالح راشد أبو عودة؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 182 ورقة.

صفوان بن إدريس: حياته وأدبه، إعداد نعمات جمال البداينة؛ إشراف صلاح جرار، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1977، 134 ورقة.

شعر السجن والأسر الأندلسي في عصر الطوائف، إعداد نوال عوض عنقود؛ إشراف علي دياب، (ماجستير)، جامعة حلب 2001، 396 ورقة.

النقد السياسي والاجتماعي عند شعراء الذخيرة، إعداد هناء مصطفى نافع أبو الرب؛ إشراف يونس شنوان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 156 ورقة.

الشعر في إشبيلية في القرن الخامس الهجري، إعداد يوسف مسلم أبو العدوس؛ إشراف عصمة غوشه، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1980، 435 ورقة.

شعر ابن دراج القسطلي: دراسة وتحليل، إعداد إبراهيم منصور محمد إلياسين؛ إشراف يونس شنوان شديفات، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 182 ورقة.

إبن دراج القسطلي شاعرا (347/958-421/1030)، إعداد حسين دلالة؛ إشراف أهيف سنو - لويس بوزيه، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1996، 439 ورقة.

يحيى بن بقي: حياته وأدبه، إعداد صلاح محمد محمود جرار؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1977، 447 ورقة.

 

6- الشعر العباسي 

التطور الفني في شكل القصيدة وموضوعاتها في القرن الثاني الهجري، إعداد أحلام الزعيم؛ إشراف محمد زكي العشماوي، (ماجستير)، جامعة الاسكندرية 1977، 315 ورقة.

أثر النزعة العقلية في القصيدة العربية: العصر العباسي، إعداد احمد علي محمد؛ إشراف أسعد احمد علي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1993، 344 ورقة.

علية بنت المهدي: حياتها وشعرها، إعداد افتخار سليم مصطفى محيي الدين؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 199 ورقة.

الأسرة في شعر العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، إعداد أمل طاهر محمد نصير؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 233 ورقة.

المدينة في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، إعداد حسن فالح حسين بكور؛ إشراف موسى ربابعة، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1999، 401 ورقة.

مقدمة القصيدة العربية من جرير إلي المتنبي، إعداد حسين احمد عطوان؛ إشراف يوسف خليف، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1968، 641 ورقة.

أبو الشيص الخزاعي: حياته وشعره، إعداد زهير محمد احمد منصور؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 256 ورقة.

الشفاعات في شعر العصر العباسي، إعداد سها فتحي صالح أبو صالح؛ إشراف محمد قاسم نوفل، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 109 ورقة.

الرفض في شعر القرن الرابع الهجري، إعداد عاطف سلامة الدويكات؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1997، 301 ورقة.

عمر بن لجأ التيمي: حياته وشعره، إعداد عمرو سعيد إبراهيم الهليس؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 158 ورقة.

الليل في الشعر العباسي، إعداد فاطمة العمر؛ إشراف محمد حموية، (ماجستير)، جامعة حلب 1998، 185 ورقة.

شعر الفتن والثورات في بلاد الشام والجزيرة الفراتية من قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن الثالث الهجري، إعداد فداء محمد عبد الرحمن غنيم؛ إشراف شفيق الرقيب، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1998، 225 ورقة.

الرياض والأزهار والرياحين عند شعراء المشرق في العصر العباسي، إعداد فهد جميل الحاج شحادة؛ إشراف لويس بوزية - أهيف سنو، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1994، 238 ورقة.

شعر الرياضة البدنية والذهنية في العصر العباسي، إعداد مؤمن جاسم العيسى؛ إشراف فهد عكام، (ماجستير)، جامعة البعث 1999، 406 ورقة.

شعر الجزيرة الفراتية في العصر العباسي، إعداد محمد أشقر؛ إشراف محمد حموية، (دكتوراه)، جامعة حلب 1989، 372 ورقة.

المختارات الشعرية ومعاييرها النقدية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، إعداد محمد دروبي سالم كنعان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1983، 196 ورقة.

بشار بن برد بين القدماء والمحدثين، إعداد محمود سالم محمد؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق ؟198، 278 ورقة.

التطور الفني للقصيدة العربية في العصر العباسي الأول، إعداد نور الدين السد؛ إشراف فايز الداية، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 371 ورقة.

الشعر في بلاد الشام والجزيرة من قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن الثالث الهجري، إعداد ياسين يوسف عايش خليل؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1991، 364 ورقة.

الحب والموت في شعر بشار بن برد، إعداد إبراهيم احمد ذيب ملحم؛ إشراف إبراهيم السنجلاوي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 115 ورقة.

طيف الخيال في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، إعداد احمد علي محمد؛ إشراف أسعد احمد علي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1990، 260 ورقة.

البداوة في شعر العصر العباسي الأول، إعداد حافظ كوزي عبد العالي المنصوري؛ إشراف مزهر السوداني، (ماجستير)، جامعة البصرة 1989، 301 ورقة.

شعر الديارات في القرن الثاني الهجري، إعداد حسان محمد منصور أبو صوصين؛ إشراف حسين نصار، النعمان القاضي، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1970، 282 ورقة.

شعر أبي العتاهية الزهدي: القضايا والمؤثرات، إعداد خالد فرحان ارحيل البداينة؛ إشراف رشدي علي حسن، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1998، 156 ورقة.

شعر النزعات الشعبية في العصر العباسي الأول للفترة من 132-334هـ، إعداد راجحة عبد السادة سلمان الزبيدى؛ إشراف حميد مخلف الهيتي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1989، 245 ورقة.

الغزل بالسود في العصر العباسي، إعداد سهيل محمد جميل خصاونة؛ إشراف عبد الفتاح صالح نافع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 108 ورقة.

إبراهيم بن هرمة: حياته وشعره، إعداد شكري ذيب عبد جبر؛ إشراف حسين عطوان، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1987، 225 ورقة.

الاتجاه الشعبي في شعر العصر العباسي الأول، إعداد طاهر حجار خرفان؛ إشراف محمود الربداوي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1981، 321 ورقة.

بغداد في شعر العصر العباسي الأول حتى سنة 334هـ، إعداد عامر نايف الهيتي؛ إشراف حميد مخلف الهيتي، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1988 219 ورقة.

النساء الشاعرات في العصر العباسي الأول والثاني، إعداد عباس علي احمد المصري؛ إشراف محمد محمود قاسم نوفل، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 149 ورقة.

شاعر آل البيت: دعبل بن علي الخزاعي: حياته وشعره، إعداد عبد القادر حافظ؛ إشراف احمد مكي، (ماجستير)، الجامعة اللبنانية 1973، 241 ورقة.

الصورة الفنية عند العباس بن الأحنف، إعداد عبد الله احمد سالم الميسري؛ إشراف ماهر مهدي هلال، (ماجستير)، جامعة عدن 1999، 163 ورقة.

كتاب الوحشيات لأبي تمام: دراسة وتحليل، إعداد عبده علي محمد سعيد؛ إشراف موسى ربابعة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 176 ورقة.

المثل الأخلاقية في شعر العصر العباسي الأول، إعداد عدنان كريم رجب؛ إشراف هند حسين طه، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1988، 212 ورقة.

قصيدة المديح العباسية من بشار إلي المتنبي، إعداد علي احمد رشيد المصطفى؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1999، 407 ورقة.

المرأة في حماسة أبي تمام، إعداد فخرية احمد عبد الله المخلوق؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1995، 265 ورقة.

ملامح أسلوبية في شعر العباس بن الأحنف، إعداد فغيران أنق حاج أمير الدين عالم شاه؛ إشراف موسى ربابعة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 173 ورقة.

المعادل الموضوعي في مدح أبي تمام ووصيته، إعداد فوزية علي زوبارى؛ إشراف أسعد علي، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1986، 266 ورقة.

شعر الغزل العذري في العصر العباسي، إعداد لينا عبدربه خورشيد الشخشير؛ إشراف محمد قاسم نوفل، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 91 ورقة.

العباس بن الأحنف: حياته وشعره، إعداد محمد الحاج خليل؛ إشراف احمد مكي، (ماجستير)، الجامعة اللبنانية 1979، 296 ورقة.

الشعر الحسي عند ابي نواس: دراسة في الخمرية والغزل، إعداد محمد النويري، جامعة الجزائر 1982، 133 ورقة.

أبو يعقوب الخريمي شاعرا، إعداد منى مدحت عبد الله طهبوب؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1998، 146 ورقة.

محمد بن عبد الملك الزيات شاعرا، إعداد وليد عبد المجيد إبراهيم العبد الله؛ إشراف مزهر عبد السوداني، (ماجستير)، جامعة البصرة 1988، 255 ورقة.

إبراهيم بن المهدي شاعرا (162-224هـ/779-839م)، إعداد وو شيو تشينغ؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 148 ورقة.

شعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي: جمع وتحقيق ودراسة، إعداد عصمة عبد الله غوشه؛ إشراف شوقي ضيف، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1974، 182 ورقة.

الحسين بن الضحاك: عصره وأدبه، إعداد علي احمد مهدي عمران؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1999، 316 ورقة.

إبن الرومي في التراث النقدي والأدبي، إعداد إبراهيم عبد الله احمد عبد الجواد؛ إشراف يوسف حسين بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 121 ورقة.

شعر ابن المعتز العباسي: دراسة تحليلية حديثة، إعداد احمد جاسم الحسين؛ إشراف علي دياب، (ماجستير)، جامعة دمشق 1996، 304 ورقة.

شعر الشيب والشباب في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، إعداد اروى احمد عبد الرحمن الشوشي؛ إشراف رشدي الحسن، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1992، 115 ورقة.

الصور الفنية في شعر البحتري، إعداد حسن محمد علي ربابعة؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1994، 435 ورقة.

معنى المعنى عند أبي الطيب المتنبي بين السيفيات والكافوريات، إعداد حفيظة صالح ناصر الشيخ؛ إشراف عبد القادر احمد الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 268 ورقة.

شعر الفتن في القرن الثالث الهجري، إعداد خالد احمد الجراح؛ إشراف رشدي الحسن، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1996، 138 ورقة.

ديك الجن: الذاتية والإبداع، إعداد خالد الحلبوني؛ إشراف عمر موسى باشا، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2000، 515 ورقة.

التطور والتجديد في شعر ابن الرومي، إعداد ركان توفيق الصفدي؛ إشراف أحلام الزعيم، (ماجستير)، جامعة دمشق 1991، 251 ورقة.

إبن الرومي: دراسة تحليلية لشعره، إعداد سامي يوسف محمود أبو زيد؛ إشراف أهيف سنو - لويس بوزية، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1997، 634 ورقة.

الصورة الفنية في شعر ابن الرومي: دراسة تطبيقية، إعداد سلمى إبراهيم عكو؛ إشراف أسعد احمد علي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1999، 443 ورقة.

أثر مذهب أبي تمام في شعر المتنبي: دراسة نقدية تطبيقية، إعداد سوسن احمد لبابيدي؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 2000، 541 ورقة.

فن التشبيه في شعر البحتري، إعداد صلاح إبراهيم حسن الملا؛ إشراف محمد بركات أبو علي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1991، 244 ورقة.

نقد الشعر عند ابن قتيبة: مصادره وأثره في من جاء بعده، إعداد عبد الكريم محمد حسين؛ إشراف عبد الحفيظ السطلي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1992، 462 ورقة.

الاتجاهات النقدية عند شراح المتنبي حتى القرن السابع الهجري، إعداد عدنان محمود سليمان العزام؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1994، 455 ورقة.

الطبيعة في شعر ابن المعتز، إعداد علي احمد الرشيد المصطفى؛ إشراف يونس شنوان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1991، 207 ورقة.

الشعر والمحاكاة عند الفارابي، إعداد علي بولنوار؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1988، 241 ورقة.

صورة الحضارة في شعر البحتري، إعداد فيصل السيد حمود المجالي؛ إشراف رشدي علي حسن، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 207 ورقة.

المحاكاة في شعر المتنبي، إعداد محمد دواليبي؛ إشراف عصام قصبجي، (ماجستير)، جامعة حلب 1999، 318 ورقة.

إبن حمير حياته وشعره، إعداد محمد صالح علاية؛ إشراف هادي حمودي الحمداني، (ماجستير)، جامعة عدن 2001، 184 ورقة.

إبن أبي عون وكتابه التشبيهات، إعداد محمود محمد حسن الدرابسه؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 164 ورقة.

اللطيف في شعر البحتري: دراسة في الظاهرة أصولها وأبعادها، إعداد هاني توفيق أسعد احمد نصر الله؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير) جامعة اليرموك 1989، 193 ورقة.

الحياة والموت في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين، إعداد هشام فاضل محمد الشيخ عيسى؛ إشراف طارق عبد الوهاب، (ماجستير)، جامعة بغداد 1984، 274 ورقة.

صورة المرأة في شعر العصر العباسي الثاني في العراق، إعداد وضحا محمد عواد الحلاحلة؛ إشراف عصمة غوشة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 211 ورقة.

الصورة الفنية في شعر أبي فراس الحمداني، إعداد إبراهيم مصطفى سليمان الدلاهمة؛ إشراف عبد الفتاح صالح نافع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 150 ورقة.

الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري، إعداد جواد رشيد مجيد؛ إشراف عناد إسماعيل الكبيسي، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1988، 205 ورقة.

شعر الخالديين: دراسة فنية، إعداد شلاش قسيم القداح؛ إشراف عبد اللطيف عمران، (ماجستير)، جامعة دمشق 1999، 282 ورقة.

شعر أبي فراس الحمداني: دلالاته وخصائصه الفنية، إعداد عبد اللطيف عمران؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 279 ورقة.

التشيع في الشعر العباسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين، إعداد فرحان علي موسى القضاة؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1987، 641 ورقة.

دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني، إعداد نهيل فتحي احمد كتانة؛ إشراف خليل عودة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2000، 217 ورقة.

روميات السرى الرفاء: دراسة وموازنة، إعداد عبد المعطي احمد مصطفى؛ إشراف محمد السعدي فرهود، (ماجستير)، جامعة الأزهر 1978، 330 ورقة.

الشعراء الكتاب في العراق: في القرن الثالث الهجري، إعداد حسين صبيح العلاق، (ماجستير)، جامعة بغداد 1975، 590 ورقة.

الشيعة في شعراء العصر العباسي الأول، إعداد محسن غياض؛ إشراف شوقي ضيف، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1964، 205 ورقات.

الرؤية السياسية والاجتماعية في شعر الشريف الرضي، إعداد إنعام موسى إبراهيم رواقة؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 197 ورقة.

الأنس والعرس لآبي سعد منصور بن الحسين الأبي، إعداد ايفلين فريد يارد؛ إشراف جميل علوش، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1996، 533 ورقة.

حجازيات الشريف الرضي ونجدياته، إعداد أيمان عمران أبو دهيم؛ إشراف ياسين عايش، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 223 ورقة.

الوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن علي 370-418هـ/980-1027م: حياته وأدبه، إعداد خالد معدل؛ إشراف محمد حموية، (ماجستير)، جامعة حلب 1992، 265 ورقة.

شعر الديارات في القرنين الثالث والرابع الهجريين، إعداد صالح علي سليم الشتيوي؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1994، 319 ورقة.

آثار الاعتزال في الشعر العباسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين، إعداد فرحان علي الموسى الفارس؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1981، 467 ورقة.

نقد الشعر عند أبي حيان التوحيدي، إعداد كامل يوسف محمود عتوم؛ إشراف قاسم المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 218 ورقة.

الإطار الموضوعي والتشكيل الفني في شعر عبد المحسن الصوري، إعداد محمد علي موسى ابنيان؛ إشراف ماجد الجعافرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 324 ورقة.

بديع الزمان الهمذاني: حياته وشعره، إعداد موسى سليمان إبراهيم أبو الشيخ؛ إشراف عبد الحسيب طه حبيبته، (ماجستير)، جامعة الأزهر 1981، 419 ورقة.

أبو الحسن التهامي: حياته وشعره، إعداد نجوى صبحي كمال الدين عرفات؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1991، 251 ورقة.

"عمود الشعر" في النقد العربي القديم بعد المرزوقي، إعداد هاله فائز الحمد؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 158 ورقة.

المفارقة في شعر أبي العلاء المعري: دراسة تحليلية في البنية والمغزى، إعداد هيثم محمد قاسم عبد الوهاب؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 190 ورقة.

صورة المرأة في شعر البلاط البويهي، إعداد اعتدال خليل علي أبو درويش؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 174 ورقة.

الصورة الفنية في شعر مهيار الديلمي، إعداد قيس عباس؛ إشراف حكمت عباس، (ماجستير)، جامعة تشرين 1998، 192 ورقة.

ديوان أبي الحسن التهامي، إعداد نجوى صبحي كمال الدين عرفات؛ إشراف أهيف سنو - لويس بوزيه، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1995 402 ورقة.

عرقلة الكلبي: حياته وشعره، إعداد إبراهيم موسى إبراهيم سنجق؛ إشراف محمد قاسم نوفل، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 217 ورقة.

الطرد في الشعر العباسي في القرن الرابع الهجري، إعداد جمال عبد السلام علي الطراونة؛ إشراف رشدي الحسن، (ماجستير)، جامعة مؤته 1996، 242 ورقة.

شعر ابن مطروح: جمع وتحقيق ودراسة، إعداد جودة أمين حسن علي؛ إشراف عبد الحكيم بلبع، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1976، 208 ورقة.

العماد الاصفهاني الأديب، إعداد عبد الرحيم بخيت مفضي الشهاب؛ إشراف عبد الجليل حسن عبد المهدي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 468 ورقة.

جمال الدين يحيى بن عيسى بن مطروح 592-649هـ: حياته وشعره، إعداد عمر وفيق عثمان صابر؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 107 ورقة.

الصرصري: حياته وشعره 588-656هـ/1192-1258م: دراسة وتحقيق، إعداد فداء فيصل زباد؛ إشراف محمود سالم محمد، (ماجستير)، جامعة دمشق 1996، 581 ورقة.

الشعر في البصرة خلال القرن الرابع الهجري، إعداد نهلة محمد حسن عبد الصمد؛ إشراف احمد جاسم النجدي، (ماجستير)، جامعة البصرة 1989، 143 ورقة.

الشعر العراقي في القرن الخامس الهجري، إعداد هاشمية حميد جعفر الحمداني؛ إشراف سامي مكي العاني، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1987، 252 ورقة.

ديوان ابن قزل المشد: دراسة وتحقيق، إعداد هاني محمد حمود الرفوع؛ إشراف سمير الدروبي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2000، 891 ورقة (مجلدان).

الشعر في إمارة شيزر أيام بني منقذ (474-552/1081-1157)، إعداد بهية فهد طلال رسلان؛ إشراف أهيف سنو - لويس بوزيه، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1995، 352 ورقة.

عمارة اليمني: حياته وشعره، إعداد سميرة سلامي؛ إشراف محمود الربداوي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 262 ورقة.

 الملامح البارزة في حياة بشار بن برد وأثرها على شعره وسلوكه، إعداد عبد العزيز حسن احمد أبو حشيش؛ إشراف يوسف فرحات، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1979، 187 ورقة.

مراث وأشعار في غير ذلك من أخبار ولغة عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي المتوفى سنة 310 هـ، إعداد محمد نبيل الطريفي؛ إشراف عزة حسن، رسالة لدبلوم الدراسات العليا جامعة محمد الخامس 1985، 244 ورقة.

 

7- الشعر المملوكي

شعر تميم بن المعز لدين الله الفاطمي، إعداد إبراهيم الدسوقي جاد الرب؛ إشراف محمد كمال حسين، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1960، 212 ورقة.

المنهج النقدي عند ابن رشيق القيرواني، إعداد الشيخ بوقربة؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 283 ورقة.

إبن رشيق القيرواني شاعرا، إعداد عبد العزيز محمد بوريني؛ إشراف أسامة عانوتي، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1981، 357 ورقة.

عبد المحسن الصوري: حياته وشعره، إعداد حسين احمد المناور الغوشة؛ إشراف أهيف سنو، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 2001، 380 ورقة.

عبد المحسن الصوري: حياته وشعره، إعداد قدرية احمد عبد الجبار شريدة؛ إشراف محمد قاسم نوفل، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 249 ورقة.

أثر المتنبي في شعر الحروب الصليبية: في مصر وبلاد الشام، إعداد حسام محمد عمر التميمي؛ إشراف محمود إبراهيم، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 208 ورقة.

اتجاهات الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري، إعداد شفيق محمد عبد الرحمن الرقب؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 406 ورقة.

شعر ابن القيسراني، جمع وتحقيق ودراسة، إعداد عادل جابر صالح محمد؛ إشراف محمود إبراهيم، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1987، 557 ورقة.

نور الدين زنكي في الأدب العربي في عصر الحروب الصليبية، إعداد محمود فايز إبراهيم السرطاوي؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1987، 263 ورقة.

شعر الهجاء في مصر والشام زمن الحروب الصليبية، إعداد مفلح ضبعان الحويطات؛ إشراف شفيق الرقب، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1999، 278 ورقة.

القدسيات في شعر الحروب الصليبية، إعداد ناجي عبد الجبار محمود عبد الجابر؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1978، 277 ورقة.

اتجاهات الشعر العربي في القرن السابع الهجري في بلاد الشام، إعداد هنرييت زاهي سابا الصايغ؛ إشراف حسين نصار، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1980، 588 ورقة.

الشعر الاجتماعي في بلاد الشام في ظل الزنكيين والأيوبيين، إعداد آمنة سليمان محمد البدوي؛ إشراف محمود إبراهيم، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1991، 172 ورقة.

الطبيعة في شعر مصر والشام من القرن الخامس إلي نهاية الدولة الأيوبية، إعداد احمد عطية محمود أبو صعيليك؛ إشراف رشدي الحسن، (ماجستير)، جامعة مؤته 1997، 337 ورقة.

شعر أسامة بن منقذ: دراسة أسلوبية، إعداد أمجد ضيف الله حمد الصانع؛ إشراف شفيق محمد الرقب، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2001، 318 ورقة.

شعر أسامة بن منقذ: دلالاته وخصائصه الفنية، إعداد رولا ناصر سليمان؛ إشراف عبد اللطيف عمران، (ماجستير)، جامعة دمشق 2000، 342 ورقة.

مدخل لدراسة ديوان شهاب الدين التلعفري، إعداد سحر النابلسي؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1990، 462 ورقة.

صلاح الدين الأيوبي في الشعر العربي في فترة الحروب الصليبية، إعداد عوني خليل محمود جابر؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 394 ورقة.

أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي من القرن السابع إلي القرن التاسع، إعداد مأمون فريز جرار؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1979، 295 ورقة.

الموشحات المشرقية وأثر الأندلس فيها منذ بداية العصر الأيوبي حتى نهاية العصر العثماني، إعداد مجد الأفندي؛ إشراف عصام قصبجي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1990، 383 ورقة.

المدائح النبوية في العصر المملوكي، إعداد محمود سالم محمد؛ إشراف عمر موسى باشا، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1987، 560 ورقة.

الشعر الشامي في مواجهة الصليبين، إعداد محمود عبد الله أبو الخير؛ إشراف حسن جاد حسن، (دكتوراه)، جامعة الازهر 1979، 1052 ورقة (مجلدان).

أسامة بن منقذ شاعرا: محاولة لاعادة تجميع قصائده المفرقة وتحليل لبعض قصائده المجمعة، إعداد مفيدة نجيب حمدان؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1996، 194ورقة.

البهاء زهير: حياته وشعره، إعداد نجية فايز حافظ الحمود؛ إشراف خليل أبو رحمة، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 163 ورقة.

ديوان شهاب الدين التلعفري: تحقيق ودراسة، إعداد هنرييت زاهي سابا الصايغ؛ إشراف حسين نصار، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1976، 512 ورقة.

ديوان ابن دنينير: تحقيق ودراسة، إعداد محمود شاكر سعيد؛ إشراف محمد السعدي فرهود، (دكتوراه)، جامعة الازهر 1981، 341+784 (مجلدان).

الشعر في الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة، إعداد شريف بشير احمد أمين؛ إشراف ناظم رشيد شيخو، (ماجستير)، جامعة الموصل 1989، 204 ورقة.

مجير الدين ابن تميم الأسعردي: حياته وشعره، إعداد أكرم رجب اللالا؛ إشراف حسن عبد الهادي، (ماجستير)، جامعة تلمسان 1992، 92 ورقة.

عائشة الباعونية شاعرة، إعداد حسن محمد ربابعة؛ إشراف قاسم محمد المومني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 316 ورقة.

دراسة شعر شمس الدين النواجي مع تحقيق ديوانه، إعداد حسن محمد عبد الهادي عيسى؛ إشراف الطاهر احمد مكي، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1980، 783 ورقة.

المرأة في أدب الدولة المملوكية الأولى في مصر (648-784هـ)، إعداد خلود يحيى احمد جرادة؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 229 ورقة.

صورة المغول في الشعر العربي: العصر المملوكي، إعداد رائدة مصطفى حسن عبد الرحيم؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 245 ورقة.

الحجة في سرقات ابن حجة الحموي لمؤلفه شمس الدين النواجي: تحقيق ومقدمة في دراستها، إعداد سميحة حسين محمود؛ إشراف محمود السمرة، نهاد الموسى، (ماجستير) الجامعة الأردنية 1988، 656 ورقة (مجلدان).

شعر أبي الحسين الجزار: دراسة فنية تحليلية، إعداد محمود حامد محمود الجريدلي؛ إشراف محمد مهدي علام - إبراهيم عبد الرحمن محمد، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1990، 287 ورقة.

التحفة الندية في شرح اللامية الوردية لشيخ الإسلام نجم الدين الغزي (1061هـ): دراسة وتحقيق، إعداد هناء علي سبيناتي؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 2002، 211 ورقة.

ديوان محمد أمين المحبي: دراسة وتحقيق، إعداد يوسف صبري عبد الغافر؛ إشراف أهيف سنو، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1999، 507 ورقة.

 

8- الشعر العثماني

الشعر الاجتماعي في العهد العثماني، إعداد ميادة التونجي؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1991، 517 ورقة.

الشعر في بلاد الشام في العصر العثماني، 1516-1798م، إعداد خليل قاسم غريري؛ إشراف عمر موسى باشا، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1991، 321 ورقة.

الشعر في لبنان في القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى: تطوره واتجاهاته وظواهره الفنية، إعداد سمير بدوان قطامي؛ إشراف شكري عياد، نبيلة إبراهيم، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1973، 285 ورقة.

أثر الفكر الإباضي في الشعر العماني في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، إعداد محمود بن مبارك بن حبيب السليمي؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 337 ورقة.

المرأة العربية الشاعرة وشعرها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إعداد ميسون حمدي ديرانية؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1982، 230 ورقة.

الإجازة في فن الخط العربي، إعداد نصار محمد سليمان منصور؛ إشراف وجدان علي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1997، 113 ورقة.

 

9- الشعر الحديث

إبن منير الطرابلسي: حياته وشعره، إعداد محمد صبحي أسعد أبو حسين؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 249 ورقة.

الحروب الصليبية من خلال الشعر في مصر والشام في القرنين السادس والسابع الهجريين، إعداد جبر سليمان خضير؛ إشراف أهيف سنو، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1994، 369 ورقة.

سليمان العيسى: حياته وشعره، إعداد احمد عبد الحميد المسالمة؛ إشراف الطاهر حجار، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1993، 198 ورقة.

الشاعر عبد الرحمن شكري ومكانه بين رواد التجديد في مصر: دراسة تحليلية نقدية مقارنة، إعداد بهجت احمد العطار؛ إشراف محمد خلف الله، (ماجستير)، معهد البحوث 1967، 414 ورقة.

جماعة أبُولّو وأثر احمد زكي ابي شادي فيها، إعداد عبد العزيز الدسوقي، (ماجستير) ؟196، 392 ورقة.

اتجاهات الشعر العربي في المهجر الشمالي، إعداد محمود جواد علاوي المشهداني؛ إشراف رزوق فرج رزوق، (دكتوراه)، الجامعة المستنصرية 1990، 325 ورقة.

التراث في شعر رواد الشعر الحديث، إعداد "احمد عرفات " حامد حسن الضاوي؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1993، 202 ورقة.

الموت في الشعر العربي الحديث من 1917 إلي 1967، إعداد احمد عصلة؛ إشراف عبد الكريم الأشتر، (دكتوراه)، جامعة حلب 1995 465 ورقة.

صورة مدينة يافا في شعر المشرق العربي الحديث 1917-1990، إعداد إسماعيل مسلم احميدي الأقطش؛ إشراف وليم الخازن، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 2001، 248 ورقة.

البعد الصوفي في الشعر العربي الحديث، إعداد انصاف محمد سالم المومني؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 205 ورقات.

القناع في الشعر العربي المعاصر: دراسة نقدية، إعداد خالد عمر يسير؛ إشراف احمد زياد محبك - يعقوب البيطار، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1997، 324 ورقة.

مفهوم الوحدة في القصيدة العربية الحديثة، إعداد خليل الموسى؛ إشراف فهد عكام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 504 ورقة.

المرأة الناقدة للشعر العربي الحديث، إعداد رفعت عبد الله المرايات؛ إشراف محمد احمد المجالي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1999، 185 ورقة.

القناع في الشعر العربي الحديث: دراسة في النظرية والتطبيق، إعداد سامح عبد العزيز الرواشدة؛ إشراف إبراهيم السعافين، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1994، 186 ورقة.

الاتجاه الجديد في شعرنا المعاصر: الشعر الحر، إعداد سعد محمد إبراهيم جاويش؛ إشراف محمد مندور - عبد القادر القط، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية 1965، 354 ورقة.

القيم الجمالية في الشعر العربي الحديث 1950-1975، إعداد سعد الدين كليب؛ إشراف فؤاد المرعي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1989، 376 ورقة.

صورة الغرب في الشعر العربي الحديث 1945-1970، إعداد سمية الأيوبي؛ إشراف احمد زياد محبك، (ماجستير)، جامعة حلب 2001، 364 ورقة.

دور الشعر الحديث في القومية العربية، إعداد سميرة محمد زكي أبو غزالة؛ إشراف سهير القلماوي، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1960، 268 ورقة.

قضية الشعر المحدث وموقف النقاد منه حتى القرن الرابع الهجري، إعداد عبد الحميد صابي؛ إشراف عيسى العاكوب، (ماجستير)، جامعة حلب 1989، 208 ورقة.

أدونيس والتراث النقدي، إعداد عبد الرحيم عزام مراشدة؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 223 ورقة.

كربلاء في الشعر العربي الحديث، إعداد علي فاضل حسين الشلاه؛ إشراف خليل محمد الشيخ، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 170 ورقة.

الاتجاه القومي في الشعر المعاصر، رسالة ترصد الاتجاه القومي وروافده في الشعر بين الحدبين العالميتين في مصر والعراق والشام والمهجر، إعداد عمر دقاق؛ إشراف إسحق موسى الحسيني، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية1960، 482 ورقة.

الإيقاع الداخلي في القصيدة العربية الحديثة: رؤية معاصرة، إعداد عوض خالد بديوي؛ إشراف خالد سليمان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 148 ورقة.

مصر في الشعر العربي المعاصر، إعداد محمد بهي الدين محمد سالم؛ إشراف إسحق موسى الحسيني، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات والبحوث العربية العالية 1969، 327 ورقة.

نظرية الشعر في النقد العربي الحديث في كتابات طه حسين وعباس العقاد ومحمد مندور، إعداد محمد سهيل "جواد موسى" عفانة؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1999، 247 ورقة.

الغربة في الشعر العربي الحديث: رواد الشعر الحر، إعداد منى علام؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 272 ورقة.

مدخل إلي دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر: الاتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، إعداد نسيب نشاوي؛ إشراف أسعد علي، (دكتوراة)، جامعة القديس يوسف 1978، 512 ورقة.

خليل مردم بك: شعره وآثاره العلمية، إعداد طه محمد طه قوقزه؛ إشراف عمر الأسعد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1989، 292 ورقة.

الحركة النقدية حول الريادة والرواد في الشعر العربي الجديد: بدر شاكر السياب نموذجا، إعداد عبد الباسط محمد محمود الزيود؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2002، 238 ورقة.

الرمز الديني عند رواد الشعر العربي الحديث: السياب، عبد الصبور، خليل حاوي، أدونيس، إعداد آمنة بلعلي؛ إشراف محمد حسين الأعرجي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1989، 340 ورقة.

الغموض في الشعر العربي الحديث، إعداد إبراهيم رماني؛ إشراف محمد ناصر، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 420 ورقة.

القصيدة المعاصرة المتكاملة بين الغنائية والدرامية 1948-1980م، إعداد خليل الموسى؛ إشراف عبد الكريم الأشتر، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1986، 356 ورقة.

القصيدة الطويلة في الشعر العربي الحديث: دراسة في شعر التفعيلة، إعداد رقية محمود عثمان حجازي؛ إشراف خالد الكركي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 171 ورقة.

صورة المدينة في الشعر العربي الحديث، إعداد زهير محمود سليمان عزام عبيدات؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1987، 234 ورقة.

مختارات المعاصرين الشعرية: دراسة نقدية، إعداد زين العابدين محمود محمد العواودة؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 298 ورقة.

أثر القرآن في الشعر العربي الحديث: المرحلة الإحيائية، إعداد شلتاغ عبود شراد؛ إشراف حامد حفني داود، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1983، 296 ورقة.

ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر، إعداد العالية حديدي؛ إشراف فهد عكام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1986، 568 ورقة.

التناص في الشعر العربي الحديث: دراسة نظرية وتطبيقية، إعداد عبد الباسط احمد محمد مراشدة؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 275 ورقة.

المدن العربية المقاتلة في الشعر الحديث (القدس، بيروت، البصرة)، إعداد محمد احمد محمد المجالي؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراة)، الجامعة الأردنية 1989، 387+418 ورقة (مجلدان).

المفارقة في الشعر العربي الحديث: محمود درويش، أمل دنقل، سعدي يوسف، إعداد ناصر يوسف إبراهيم جابر؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 304 ورقة.

اتجاهات نقد الشعر في سورية بعد الحرب العالمية الثانية 1945-1985، إعداد أحلام بدر حلوم؛ إشراف نعيم اليافي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1992، 160 ورقة.

النقد حول حركة الشعر الحر في سورية ولبنان 1950- 1980، إعداد أحلام بدر حلوم؛ إشراف خليل الموسى، علي نجيب إبراهيم، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1997، 163 ورقة.

صورة المستقبل في الشعر العربي المعاصر في سورية ولبنان في النصف الثاني من القرن العشرين، إعداد أنس بديوي؛ إشراف احمد زياد محبك، (ماجستير)، جامعة حلب 2001، 220 ورقة.

الثورة وقضاياها في الشعر العربي المعاصر: في سورية من 1948 إلي 1967، إعداد بكري عكو؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1991، 210 ورقة.

الصورة الشعرية في شعر عمر أبو ريشة، إعداد حامد كساب عياط الحبيلان؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1994، 392 ورقة.

الأسطورة والرمز في الشعر المعاصر في سوريا (1960-1980)، إعداد سعد الدين كليب؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1986، 225 ورقة.

دراسة أسلوبية لشعر نزار قباني، إعداد طارق عبد القادر عطا الله المجالي؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 311 ورقة.

اتجاهات نقد الشعر في سورية بعد الاستقلال، إعداد طلال درويش؛ إشراف فيصل سماق، (ماجستير)، جامعة دمشق 1993، 380 ورقة.

صورة المرأة بين الشعر التقليدي والشعر الحديث في سورية 1920-1975، إعداد عاطفة فيصل؛ إشراف حسام الخطيب، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 377 ورقة.

الصورة والخيال في شعر عمر أبو ريشة، إعداد عبد الحميد محمود راشد؛ إشراف اسكندر جميل لوقا، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1998، 210 ورقة.

الصورة الفنية في الشعر العربي المعاصر في سورية ولبنان 1945-1975، إعداد عبد الله عساف؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1988، 368 ورقة.

الثورة الجزائرية في الشعر السورى، إعداد عثمان السعدى؛ إشراف محمد حسين الاعرجي، (دكتوراه)، جامعة الجزائر ؟198، 730 ورقة (مجلدان).

التحدي والرفض في شعر نزار قباني، إعداد فلك جميل الأسد؛ إشراف محمد معلا حسن - يوسف حامد جابر، (ماجستير)، جامعة تشرين 2000، 286 ورقة.

المعذب في الشعر العربي الحديث في سوريا ولبنان من عام 1945الى عام 1985، إعداد ماجد قاروط؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1998، 253 ورقة.

ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان، إعداد محمد سليمان عيال سلمان؛ إشراف سامح الرواشدة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2000، 196 ورقة.

الشعر العربي في سورية بين الحربين العالميتين، إعداد محمد صبري الأشتر؛ إشراف إسحق موسى الحسيني - محمد مندور، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية 1958، 409 ورقة.

التطور الدلالي في الشعر العربي السوري حديثه ومعاصره، إعداد محمود عمر خيتي؛ إشراف مازن الوعر، (ماجستير)، جامعة دمشق 1986، 435 ورقة.

شاعرية نديم محمد بن منظور المنهج النفسي، إعداد منى داغستاني؛ إشراف وائل بركات، (ماجستير)، جامعة دمشق 2000، 252 ورقة.

اللون ودلالته في الشعر العربي السوري الحديث، إعداد هدى الصحناوي؛ إشراف أسعد علي، (دكتوراه)، جامعة دمشق ؟199، 328 ورقة.

الصورة الشعرية عند محمد عمران، إعداد وجدان ناصر المقداد؛ إشراف هدى الصحناوي، (ماجستير)، جامعة دمشق 2001، 359 ورقة.

خليل مردم شاعرا، إعداد حسين حامد مجلي حميده؛ إشراف شوقي ضيف، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية 1967، 279 ورقة.

التصوف في شعر بدوي الجبل، إعداد طارق عريفي؛ إشراف إسماعيل الكفري، (ماجستير)، جامعة دمشق 1997، 270 ورقة.

الموت في الشعر العربي السوري المعاصر (1950-1990)، إعداد وليد مشوح؛ إشراف أسعد احمد علي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1997، 455 ورقة.

سليمان ظاهر في حياته وشعره، إعداد احمد محمد عليان؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1975، 194 ورقة.

بشير يموت: حياته وأدبه، إعداد غازي عبد الكريم يموت؛ إشراف أسعد احمد علي، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1978، 165+323+590 ورقة (3 أجزاء في 4 مجلدات).

الصورة الفنية في شعر خليل حاوي، إعداد "محمد سهيل" جواد موسى عفانة؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 307 ورقة.

الأبعاد الصوفية في شعر أدونيس، إعداد منير خليل عبد المجيد الخطيب؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 191 ورقة.

إلياس أبو شبكة: حياته وشعره، إعداد حسن أحمد علي محمود الجمل؛ إشراف محمد السعدي فرهودة، (ماجستير)، جامعة الأزهر 1978، 633 ورقة.

أنسي الحاج وقصيدة النثر، إعداد رانة مصطفى نزال؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 167 ورقة.

النزعة الاسلامية في شعر محمد علي الحوماني، إعداد محمد عبد الحسن فقيه؛ إشراف أسعد احمد علي، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1978، 186 ورقة.

شعر محمد علي الحوماني واتجاهاته الفنية، إعداد محمد عبد الحسن فقيه؛ إشراف محمد زكي العشماوي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1984، 189 ورقة.

أبعاد الأسطورة البابلية والفينيقية في شعر السياب وأدونيس، إعداد فريال الفحل؛ إشراف إلياس بيطار، (ماجستير)، جامعة دمشق 2001، 287 ورقة.

شعر سعدي يوسف: دراسة تحليلية، إعداد امتنان عثمان محمد الصمادي؛ إشراف وليد سيف، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 359 ورقة.

دراسة أسلوبية لشعر بدر شاكر السياب، إعداد أيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 356 ورقة.

الطبيعة في الشعر العراقي الحديث في النصف الأول من القرن العشرين، إعداد حسين عبود حميد؛ إشراف قصي سالم علوان، (ماجستير)، جامعة البصرة 1984، 361 ورقة.

القناع في الشعر العربي الحديث: دراسة فنية في شعر مرحلة الرواد، إعداد رعد احمد علي الزبيدي؛ إشراف ثابت عبد الرزاق الالويس، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1991، 162 ورقة.

صورة "عائشة" في شعر عبد الوهاب البياتي، إعداد زكوان جمعة العبدو؛ إشراف محمد معلا حسن، (ماجستير)، جامعة تشرين 2001، 291 ورقة.

صورة الدم في شعر الجواهري، إعداد زين عبد اللطيف عبد الله البيشاوي؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 142 ورقة.

شعر عبد الوهاب البياتي والتراث، إعداد سامح عبد العزيز خلف الرواشدة؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1988، 218 ورقة.

حركة الواقع مصدرا للصورة الشعرية في الشعر العراقي الحديث، إعداد ستار عبد الله الناصري؛ إشراف رزوق فرج رزوق، (دكتوراه)، جامعة المستنصرية 1990، 300 ورقة.

الجوانب التربوية في شعر معروف الرصافي: دراسة تحليلية تقويمية، إعداد سعيد الحمادي؛ إشراف احمد كنعان، (ماجستير)، جامعة دمشق 1997، 336 ورقة.

النزعة الإنسانية في شعر جميل صدقي الزهاوي، إعداد صالح احمد محمد البديوي؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 135 ورقة.

التواصل بالتراث في شعر عبد الرزاق عبد الواحد، إعداد صباح نجم عبد الله البوريح؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 333 ورقة.

المعارك الأدبية حول الشعر في العراق بين الحربين العالميتين، إعداد صلاح خضر بني؛ إشراف عناد الكبيسي، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1986، 389 ورقة.

أثر مضمون الحياة والموت في بناء القصيدة في شعر بدر شاكر السياب، إعداد عبد الباسط احمد محمد مراشدة؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 176 ورقة.

شعر عبد القادر رشيد الناصري: دراسة تحليلية فنية، إعداد عبد الكريم راضي جعفر؛ إشراف قصي سالم علوان، (ماجستير)، جامعة البصرة 1985، 609 ورقة.

الصورة الشعرية عند السياب، إعداد عدنان محمد علي المحادين؛ إشراف جلال الخياط، (ماجستير)، جامعة بغداد 1986، 375 ورقة.

الشعر النسوي في العراق: مضامينه وخصائصه الفنية من الحرب العالمية الثانية حتى ثورة تموز 1958، إعداد علي محمد حسين الخالدي؛ إشراف عناد إسماعيل الكبيسي، (ماجستير)، جامعة المستنصرية 1988، 185 ورقة.

عبد الأمير الحصيري، إعداد فاضل عبود خميس؛ إشراف صبحي ناصر حسين، (ماجستير)، جامعة البصرة، 1989، 199 ورقة.

الصورة الشعرية عند بدر شاكر السياب، إعداد فريد سعدون؛ إشراف وائل بركات، (ماجستير)، جامعة دمشق 1997، 248 ورقة.

القصة في الشعر العربي الحديث في العراق، إعداد قصي عسكر؛ إشراف فهد عكام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 221 ورقة.

 عناصر الإبداع الفني في شعر احمد مطر، إعداد كمال احمد محمد غنيم؛ إشراف نبيل أبو علي - عادل الأسطة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1997، 239 ورقة.

الالتزام في الشعر العربي الحديث في العراق منذ نكبة فلسطين حتى نهاية الستينيات، إعداد ليلى جباري؛ إشراف فهد عكام، (ماجستير)، جامعة دمشق 1987، 290 ورقة.

تطور أدوات الاتساق النحوي والمعجمي في الخطاب الشعري العربي ‎عبد الوهاب البياتي نموذجا، إعداد محمد احمد سامي أبو عيد؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 2001، 224 ورقة.

حركة نقد الشعر العربي الحديث في العراق 1968-1980، إعداد محمود جابر عباس الجنابي؛ إشراف عباس توفيق رضا، (ماجستير)، جامعة صلاح الدين 1989، 185 ورقة.

القصيدة الحربية العراقية: دراسة نقدية، إعداد محمود محسن الفالح؛ إشراف وليم الخازن، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1994، 461 ورقة.

الشعر المسرحي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية حتى القادسية الثانية، إعداد مصطفى ساجد مصطفى الراوي؛ إشراف عناد إسماعيل الكبيسي، (ماجستير)، الجامعة المستنصرية 1991، 318 ورقة.

رحلة الموت: دراسة في رموز السياب الشخصية، إعداد هاني توفيق نصر الله؛ إشراف حسني محمود، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1997، 263 ورقة.

الشعر العراقي المعاصر 1958-1990، إعداد هشام فاضل محمود؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 343 ورقة.

بلند الحيدري شاعرا، إعداد نازه نين علي محمد؛ إشراف ظاهر لطيف كريم، (ماجستير)، جامعة صلاح الدين 1989، 178 ورقة.

يوسف الخطيب: حياته وشعره، إعداد أمل جمال أبو عيدة؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 218 ورقة.

الالتزام في الشعر الفلسطيني المعاصر، إعداد احمد محمد احمد المصري؛ إشراف مهدي علام - يحيى عبد الدايم، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1989، 2398 ورقة (مجلدان).

دراسة في أعمال توفيق زياد الأدبية، إعداد أسامة حاتم عبد القادر شاهين؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 156 ورقة.

صورة العدو في شعر محمود درويش، إعداد أسماء غيث أبو غيث؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 146 ورقة.

احمد دحبور وتجربته الشعرية، إعداد إسماعيل محمد اصليح؛ إشراف عبد القادر قرش، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1995، 205 ورقة.

البناء الفني في شعر فدوى طوقان، إعداد بوزيد كحول؛ إشراف شكري محمد عياد، (ماجستير)، جامعة قسنطينة 1980، 326 ورقة.

اللغة في شعر عبد الرحيم محمود، إعداد جمال الدين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم؛ إشراف يحيى عبد الرؤوف جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1996، 205 ورقة.

لغة الشعر عند سميح القاسم، إعداد جمال محمد قاسم يونس؛ إشراف حسني محمود حسين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1985، 90 ورقة.

صورة اللاجيء الفلسطيني في الشعر العربي الفلسطيني الحديث 1967-1990، إعداد حسام محمد عمر عبد الكريم جلال التميمي؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1991، 290 ورقة.

ملامح التراث في شعر معين بسيسو، إعداد حسن عطية جلنبو؛ إشراف سامح الرواشدة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1998، 195 ورقة.

التناص في تجربة البرغوثي الشعرية، إعداد حصة بنت عبد الله بن سعيد البادي؛ إشراف احمد الطريسي، (ماجستير)، جامعة السلطان قابوس 2001، 214 ورقة.

الوطنية والإنسانية في آثار سميح القاسم، إعداد خالد عبد اللطيف زهد؛ إشراف أسعد احمد علي، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1978، 434 ورقة.

الموت في الشعر الفلسطيني المعاصر 1963-1995، إعداد ديبة زياد شما؛ إشراف وائل بركات، (ماجستير)، جامعة دمشق 2001، 282 ورقة.

التغير الدلالي في شعر سميح القاسم، إعداد رقية زيدان؛ إشراف يحيى جبر، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2001، 261 ورقة.

سيرة فدوى طوقان وأهميتها في دراسة أشعارها، إعداد رمضان عطا محمد شيخ عمر؛ إشراف عادل الاسطة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1998، 154 ورقة.

توفيق أمين زياد: حياته وشعره، إعداد زهران عبد محمد عيد الزبيدي؛ إشراف خليل محمد الحسيني، (ماجستير)، جامعة القدس 2000، 167 ورقة.

تطور الدلالات اللغوية في شعر محمود درويش، إعداد سعيد جبر محمد أبو خضر؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 157 ورقة.

تجربة كمال ناصر الأدبية، إعداد سهيل سليمان؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1979، 392 ورقة.

التواصل بالتراث في أعمال سميح القاسم الأدبية، إعداد شوقي احمد يعقوب أبو زيد؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 262 ورقة.

تواصل الشعر الفلسطيني الحديث بالتراث، إعداد شوقي أحمد يعقوب أبو زيد؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 377 ورقة.

صورة الطفل الفلسطيني في الشعر الفلسطيني، إعداد عالية محمود يعقوب الحاج صالح؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1980، 230 ورقة.

الصورة وتحولات المعنى عند محمود درويش (مرحلة ما بعد بيروت 1982) الثابت والمتحول نموذجا، إعداد عبد الباسط محمد محمود الزيود؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 210 ورقة.

حسن البحيري: حياته وشعره، إعداد عبيد صبحي محمد عباس؛ إشراف زكريا صيام، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1985، 275 ورقة.

الانفعال والافتعال في الحركة الشعرية الفلسطينية من الوعد إلي النكسة، إعداد عفيفه خليل سقيرق؛ إشراف أسعد احمد علي، (ماجستير)، الجامعة اليسوعية 1979، 351 ورقة.

الصورة الفنية في شعر "فدوى طوقان"، إعداد علي بن يوسف بن احمد النوفلي؛ إشراف سامح عبد العزيز الرواشدة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2000، 153 ورقة.

 الرمز الفني في شعر محمود درويش، إعداد فتحي "محمد رفيق" يوسف أبو مراد؛ إشراف حسني محمود، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 324 ورقة.

 السخرية في الشعر الفلسطيني المقاوم بين عامي 1948-1993، إعداد فراس عمر أسعد الحاج محمد؛ إشراف عادل الاسطة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 232 ورقة.

لغة الشعر عند محمود درويش: قراءة أسلوبية، إعداد لينة احمد إسماعيل عوض؛ إشراف عبد الله عنبر، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 177 ورقة.

الجانب الاجتماعي في الشعر الفلسطيني الحديث، إعداد محمد شحاده عليان زيد؛ إشراف حسن جاد حسن، (دكتوراه)، جامعة الأزهر 1981، 641 ورقة.

شعر توفيق زياد: دراسة أسلوبية بلاغية، إعداد محمد ماجد مجلي الدخيل؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 215 ورقة.

ظواهر فنية في شعر التفعيلة عند معين بسيسو، إعداد مصلح عبد الفتاح مصلح النجار؛ إشراف حسني محمود، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 218 ورقة.

تحولات المكان في شعر محمود درويش: مرحلة ما بعد بيروت (1982-1995)، إعداد مهى محمود عتوم؛ إشراف خليل الشيخ، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 140 ورقة.

بنية القصيدة في شعر محمود درويش، إعداد ناصر علي إبراهيم؛ إشراف إبراهيم السعافين، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 274 ورقة.

معين بسيسو: حياته وشعره، إعداد بسام علي أبو بشير؛ إشراف عز الدين المناصرة، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1992، 369 ورقة.

إبراهيم طوقان 1905-1941: دراسة في شعره، إعداد المتوكل سعيد بكر طه؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 224 ورقة.

فدوى طوقان شاعرة الأرض المحتلة، إعداد مثقال عبد الغني الشيخ زيدان؛ إشراف حسن جاد حسن، (ماجستير)، جامعة الأزهر 1979، 492 ورقة.

أبو سلمى الأديب الأنسان، إعداد مصطفى محمد الفار؛ إشراف أسعد احمد علي، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1980، 264 ورقة.

الأسطورة في الشعر الأردني الحديث، إعداد احمد داود عبد خليفة؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 220 ورقة.

الشعر الحر في الأردن 1942-1967، إعداد احمد محمد المشرف؛ إشراف صبحي ناصر حسين، (ماجستير)، جامعة البصرة 1990، 264 ورقة.

إبراهيم نصر الله شاعرا، إعداد أكرم احمد علي الدويري؛ إشراف احمد الزعبي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 168 ورقة.

خالد الساكت: شاعرا، إعداد حامد سالم درويش الرواشدة؛ إشراف سامح الرواشدة، (ماجستير)، جامعة مؤتة ؟199، 283 ورقة.

الأبعاد السياسية في الشعر الأردني بعد 1967م، إعداد خالد سالم الربيجان المشاقبة؛ إشراف احمد الزعبي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 344 ورقة.

شعر الملك عبد الله بن الحسين: توثيق ودراسة، إعداد خلف إبراهيم محمد النوافلة؛ إشراف نبيل حداد، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 240 ورقة.

حسني فريز شاعرا، إعداد راشد علي عيسى أبو مريم؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 216 ورقة.

عشيات وادي اليابس: ديوان مصطفى وهبي التل "عرار"، جمع وتحقيق وتقديم، إعداد زياد صالح المحمود الحمد؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1982، 662 ورقة (مجلدان).

عبد الرحيم عمر: دراسة في شعره، إعداد شفيع محمود يوسف صبح؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 282 ورقة.

الهم القومي في القصيدة الأردنية المعاصرة من 1967-1991م، إعداد طارق عبد القادر عطا الله المجالي؛ إشراف محمد المجالي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1995، 316 ورقة.

الموضوعات الأساسية في الشعر الأردني المعاصر 1967-1987، إعداد عبد الفتاح شحدة أبو معال؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1993، 273 ورقة.

حسني فريز شاعرا وروائيا، إعداد عبد الله مسلم الكساسبة؛ إشراف غازي يموت، (ماجستير)، الجامعة اللبنانية 1996، 298 ورقة.

 البعد الإنساني في الشعر الفلسطيني الحديث 1967-1990، إعداد علي يوسف الحسين أبو الرب؛ إشراف خالد سليمان، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 281 ورقة.

حسني زيد الكيلاني: حياته وشعره، إعداد عيده علي المحمد الهربيد؛ إشراف هنري عويط، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1982، 274 ورقة.

شعر إحسان عباس: دراسة تحليلية، إعداد لانا محمد خير علي مامكغ؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 123 ورقة.

الشعر والشعراء في جنوب الأردن 1921-1998م، إعداد لقمان رضوان خالد شطناوي؛ إشراف محمد المجالي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2000، 285 ورقة.

عبد المنعم الرفاعي: حياته وشعره، إعداد محمد احمد موسى احمد؛ إشراف عبد المجيد هندي، (ماجستير)، جامعة الأزهر 1981، 366 ورقة.

الحركة الشعرية في الأردن: تطورها وماضيها 1921-1967، إعداد محمد عبد الرحيم عطيات؛ إشراف وليم الخازن، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1994، 369 ورقة.

المضامين التراثية في الشعر الأردني المعاصر، إعداد يوسف محمد احمد أبو صبيح؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية 1987، 267 ورقة.

محمود فضيل التل: حياته وشعره، إعداد عماد عبد الوهاب خليل الضمور؛ إشراف محمد المجالي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1996، 321 ورقة.

حيدر محمود: حياته وشعره، إعداد محمود فهمي طاهر عامر؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1997، 215 ورقة.

عبد الرحيم عمر حياته وشعره، إعداد ناصر يوسف إبراهيم جابر؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 175 ورقة.

خالد محادين حياته وشعره، إعداد نايل محمد سليمان السراحين الحجايا؛ إشراف محمد المجالي، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1999، 268 ورقة.

الشعر المعاصر في شرقي جزيرة العرب، إعداد عبد الله بن علي آل مبارك؛ إشراف إسحق موسى الحسيني، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية 1967، 180 ورقة.

شعر غازي القصيبي: دراسة فنية، إعداد محمد بن سالم بن سعيد الجهني؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 291 ورقة.

الصورة في الشعر العربي المعاصر في اليمن 1980-1995، إعداد احمد قاسم علي اسحم؛ إشراف شكري عزيز الماضي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 154 ورقة.

الصورة الفنية في شعر عبد العزيز المقالح، إعداد محمد مسعد سعيد؛ إشراف عبد المطلب جبر، (ماجستير)، جامعة عدن 2000، 201 ورقة.

دور السيمائية اللغوية في تأويل النصوص الشعرية: شعر البردوني نموذجا، إعداد هيام عبد الكريم عبد المجيد علي؛ إشراف وليد سيف، سمير ستيتية، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 253 ورقة.

أثر كف البصر في الصورة عند عبد الله البردوني، إعداد وليد مشوح؛ إشراف خليل الموسى، (ماجستير)، جامعة دمشق 1994، 328 ورقة.

شعر عبد الله البردوني، إعداد محمد احمد عبد العزيز القضاة؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 223 ورقة.

أثر التحولات الاقتصادية في الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج العربي (الإمارات، البحرين، قطر، الكويت) 1970 - 1990، إعداد إلهام بدر علي السادة؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 252 ورقة.

العلاقة بين النقد وتاريخ الأدب في شقائق النعمان للخصيبي، إعداد فايزة بنت خميس اليعقوبي؛ إشراف خليل محمد الشيخ، (ماجستير)، جامعة السلطان قابوس 2001، 134 ورقة.

شعر حميد بن عبد الله الجامعي "أبو سرور"، إعداد محمود بن مبارك بن حبيب السليمي؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 281 ورقة.

الظواهر الوطنية والقومية والنفطية وخصائصها الفنية في شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة، إعداد راتب حمود نصر الله؛ إشراف وليم الخازن، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1996، 265 ورقة.

إبراهيم العريض شاعر البحرين: دراسة في فنه العشري، إعداد فهد محسن فرحان؛ إشراف احمد جاسم النجدي، (ماجستير)، جامعة البصرة 1987، 395 ورقة.

شعراء البحرين العموديون في الربع الثالث من القرن العشرين (1950-1975)، إعداد نجاح نديم المارديني؛ إشراف هنري العويط، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1998، 229 ورقة.

عبد الكريم العقون شاعرا، إعداد الشريف مريبعي؛ إشراف محمد ناصر، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 311 ورقة.

الوحدة في شعر المغرب العربي الحديث: 1930-1956، إعداد الطيب زريمش؛ إشراف عثمان حشلاف، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1997، 223 ورقة.

قضية فلسطين في الشعر المغربي (1930-1980) تونس، الجزائر، مراكش، إعداد محمد احمد المجالي؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1983، 275 ورقة.

مظاهر الابداع الفني في شعر ابي القاسم الشابي، إعداد عزيز لعكاشي؛ إشراف سعدالدين الجيزاوي، (ماجستير) جامعة قسنطينة 1980، 204 ورقة.

الحياة والموت في شعر أبي القاسم الشابي: دراسة في الثنائيات، إعداد لطيف محمد حسن؛ إشراف غالب فاضل المطلبي، (ماجستير)، جامعة صلاح الدين 1989، 192 ورقة.

بنية القصيدة عند أمل دنقل، إعداد إبتسام محفوظ محمود أبو محفوظ؛ إشراف وليد سيف، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 173 ورقة.

مجلة أَبُولّو ودورها في حركة الشعر ونقده، إعداد اخليف عبد الرحمن ربابعة؛ إشراف يوسف حسين بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 249 ورقة.

الثورات الوطنية في مصر وأثرها في تطور الشعر المعاصر من ثورة عرابي 1881حتى ثورة عبد الناصر 1952، إعداد إلياس بيطار؛ إشراف أسعد علي، (ماجستير)، الجامعة اليسوعية، 1976، 362 ورقة.

الصورة الفنية في الشوقيات: مضمونها وبناؤها الفني، إعداد حسن احمد هندم؛ إشراف لويس بوزية، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1987، 410 ورقة.

المكان في شعر احمد عبد المعطي حجازي، إعداد حنان محمد موسى حمودة؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 163 ورقة.

شعر عباس محمود العقاد بين النظرية والتطبيق، إعداد حورية عروى؛ إشراف محمد مصايف - العربي دحو، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1992، 254 ورقة.

البنية الفنية في شعر صلاح عبد الصبور، إعداد خلود محمد نذير ترمانيني؛ إشراف احمد زياد محبك، (ماجستير)، جامعة حلب 1998، 326 ورقة.

المسرح الشعري عند عبد الرحمن الشرقاوي، إعداد سمية زباش؛ إشراف مصطفى سواق، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1991، 226 ورقة.

لغة التضاد في شعر أمل دنقل، إعداد عاصم "محمد أمين" حسن بني عامر؛ إشراف نايف العجلوني، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2000، 164 ورقة.

شعر العقاد في ميزانه النقدي، إعداد عايد عبد اللطيف الحاج محمود أبو لبدة؛ إشراف حسني محمود، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 250 ورقة.

القناع في شعر امل دنقل، إعداد عبد العزيز الحاجي؛ إشراف حسين الواد، (ماجستير) جامعة تونس 1987، 113 ورقة.

نظرية الشعر عند محمد مندور، إعداد عمار زعموش؛ إشراف شكري محمد عياد، (ماجستير)، جامعة قسنطينة 1980، 253 ورقة.

الحركة النقدية حول شعر احمد شوقي الغنائي في بلاد الشام، إعداد فوزي محمد مصطفى الشلبي؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 169 ورقة.

احمد محرم شاعرا، إعداد ليلى إبراهيم سرحان؛ إشراف جميل علوش، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1995، 307 ورقة.

شعر إسماعيل صبري: دراسة فنية، إعداد محمد وحيد الدين محمد الكايد عبيدات، إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1986، 140 ورقة.

الصورة الشعرية في شعر احمد شوقي، إعداد مصطفى الغماري؛ إشراف حامد حفني داوود، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1984، 225 ورقة.

الشاعر احمد محرم: دراسة في حياته وشعره، إعداد مصطفى محمد الفار؛ إشراف الأمين منوفلي عبد الكريم، (دكتوراه)، جامعة النيلين 1998، 376 ورقة.

المكان في شعر أمل دنقل، إعداد منال سعيد الخصاونة؛ إشراف عبد القادر الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 140 ورقة.

الزمن في شعر خليل حاوي، إعداد مي نايف احمد المغايرة؛ إشراف عبد القادر احمد الرباعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 224 ورقة.

مخيلة شوقي الشعرية في شعره الغنائي، إعداد وجدان عبد الكريم محمد آغا؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 246 ورقة.

شعر التيجاني يوسف بشير: دراسة أسلوبية، إعداد عبد الله حامد جاد الله؛ إشراف مبارك حسن خليفة - محمود عبد الله الجادر، (ماجستير)، جامعة عدن 1999، 202 ورقة.

الحرب العالمية الثانية في الشعر العربي في مصر وبلاد الشام، إعداد احمد عبد الرؤوف عثمان جبر؛ إشراف عبد المطلوب عبد الحميد الطبولي، (ماجستير)، جامعة قاريونس 1996، 625 ورقة (مجلدان).

الأبعاد السياسية والاجتماعية في فكر ولي الدين يكن، إعداد احمد عودة الله الشقيرات؛ إشراف أفرام البعلبكي، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1988، 267 ورقة.

علي محمود طه: حياته وشعره، إعداد السيد تقي الدين السيد؛ إشراف محمد مندور، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية 1960، 282 ورقة.

حياة احمد محرم وشعره، إعداد محمد إبراهيم الجيوشي، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية ؟196، 306 ورقة.

باعثة (الباحثة) عائشة عصمة تيمور، إعداد مريم خشه؛ إشراف أمجد الطرابلسي، (ماجستير)، الجامعة السورية 1958، 79 ورقة.

الدلالة الاجتماعية للشعر المغاربي "السبعينات نموذجا": بحث في سوسيولوجية النص الشعري المغاربي، إعداد زينب الأعوج؛ إشراف حسام الخطيب، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1989، 491 ورقة.

الصورة والرمز في الشعر العربي المعاصر بأقطار المغرب 1962- 1987، إعداد عثمان حشلاف؛ إشراف عبد الله ركيبي، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1992، 360 ورقة.

الغزل في الشعر الجزائري الحديث من 1925-1962، إعداد احمد خديم؛ إشراف محمد ناصر، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1989، 380 ورقة.

تطور مفهوم الثورة في الشعر الجزائري، إعداد زينب الأعوج؛ إشراف حسام الخطيب، (ماجستير)، جامعة دمشق 1984، 364 ورقة.

الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر: شعر السبعينيات نموذجا، إعداد عبد الحميد هيمة؛ إشراف عبد الله حمادي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1995، 274 ورقة.

محمد العيد آل خليفة: شعره الاسلامي، إعداد محمد الباقر ابن سمينه؛ إشراف حامد حفني داود، (ماجستير)، جامعة الجزائر ؟198، 506 ورقة.

الشعر الاصلاحي الجزائري الحديث: قضاياه المعنوية والفنية (1925-1962)، إعداد محمد كناي؛ إشراف عبد الله الركيبي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1994، 362 ورقة.

أثر القرآن في الشعر الجزائرى الحديث، إعداد محمد ناصر بوحجام؛ إشراف محمد ناصر، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 412 ورقة.

الاسلوب في شعر محمد العيد آل خليفة، إعداد نصرالدين بن زروق؛ إشراف محمد الصغير بناني، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1996، 222 ورقة.

الموضوعات الاساسية في شعر الرابطة القلمية، إعداد جرجس شكيب سعادة؛ إشراف مترى سليم بولس، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1995، 553 ورقة.

النزعة التأملية في شعر الرابطة القلمية، إعداد فاتح علاق؛ إشراف عمر الدقاق، ماجستير، جامعة حلب 1987، 280 ورقة.

نسيب عريضة: حياته وشعره، إعداد جمال عبد الرحمن صالح؛ إشراف عبد اللطيف خليف، (ماجستير)، جامعة الازهر 1978، 396 ورقة.

رشيد ايوب: حياته وشعره، إعداد محمد عيسى مكنا؛ إشراف وائل بركات، (ماجستير)، جامعة دمشق 1997، 204 ورقة.

شكرالله الجر: الشاعر الكاتب الصحفي الناقد، إعداد بوجمعه بوبعيو؛ إشراف عزيزه مريدن، (دكتوراة)، جامعة دمشق 1986، 323 ورقة.

العروبة في شعر المهاجر الامريكي الجنوبي، إعداد عبد الرحيم محمود زلط، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية ؟197، 203 ورقة.

 

III- المسرحية  

مسرح احمد رضا حوحو: دراسة أدبية تحليلية مقارنة، إعداد احمد منور؛ إشراف عبد الله ركيبي، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1989، 387 ورقة.

نجيب الحداد المترجم المسرحي، إعداد ادوارد سامي سبانخ، إشراف اسحاق موسي الحسيني، (ماجستير) ؟197، 187 ورقة.

أثر برتولد بريخت في مسرح المشرق العربي، إعداد الرشيد بوشعير؛ إشراف حسام الخطيب، (ماجستير)، جامعة دمشق 1983، 386 ورقة.

المسرحية في الشعر الحر، إعداد محمد رضا مروه؛ إشراف محمد زكي العشماوي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1983، 239 ورقة.

المأسوي في الأدب المسرحي في سورية من عام 1967 الى عام 1990، إعداد بدرالدين عبد الرحمن؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1996، 422 ورقة.

توظيف التراث في مسرح سعدالله ونوس، إعداد حسن علي المخلف؛ إشراف وائل بركات، (ماجستير)، جامعة دمشق 1999، 293 ورقة.

مسرح سعدالله ونوس: دراسة نصية على ضوء المناهج السياقية، إعداد ريم خليف عبد الله المرايات؛ إشراف إبراهيم السعافين، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 268 ورقة.

مسرح سعدالله ونوس والتراث، إعداد زينب فلاح عيسى الفلاح؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1990، 133 ورقة.

المسرح السياسي عند سعدالله ونوس، إعداد صبحة احمد محمد علقم؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 223 ورقة.

تأصيل المسرح العربي بين التنظير والتطبيق في سورية ومصر، إعداد حورية محمد حمو؛ إشراف احمد زياد محبك - يعقوب البيطار، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1997، 317 ورقة.

توظيف الموروث الشعبي في المسرح الفلسطيني والاردني (1967-1998)، إعداد دعد رشراش الناصر؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 242 ورقة.

معين بسيسو والمسرح الشعري، إعداد عبد الكريم محمد عناد؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1985، 255 ورقة.

المسرح العربي في فلسطين بين (1975-2000)، إعداد نهى محمود عبد الرحمن عفونة؛ إشراف إبراهيم خليل، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 203 ورقة.

التجربة المسرحية الأردنية من عام 1918-1980، إعداد صادق الشيخ صالح خريوش محمد؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1985، 147 ورقة.

القصص الديني في مسرح الحكيم، إعداد حسن علي حسن دبا؛ إشراف محمد عبد الرحمن شعيب، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1989، 213 ورقة.

أحمد شوقي والمسرح الكلاسيكي الفرنسي: دراسة مقارنة، إعداد سميرة شبال؛ إشراف أبو العيد دودو، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1993، 362 ورقة.

المسرح الذهني عند توفيق الحكيم، إعداد عبد القادر عكوش؛ إشراف محمد زكي العشماوي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1981، 272 ورقة.

اتجاهات المسرح العربي في الجزائر 1945-1980، إعداد نصرالدين صبيان؛ إشراف عزيزة مريدن، (ماجستير)، جامعة دمشق 1985، 370 ورقة.

 

IV- القصة

غرناطة في الرواية: دراسة في خمسة نماذج روائية، إعداد جمانة مفيد عبد الله السالم؛ إشراف إبراهيم خليل، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 277 ورقة.

تجليات الظاهرة الدرامية في السرد العربي القديم في النقد الحديث، إعداد علي صالح علي محمد بن تميم؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 313 ورقة.

النص السردي بين (الأجنحة المتكسرة) و (زينب)، إعداد وليد عمر عوض الشرفا؛ إشراف عادل أبو عمشة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1999، 115 ورقة.

الصحراء في الرواية العربية واشكالية تحريك المكان، إعداد صلاح صالح؛ إشراف نعيم اليافي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1991، 415 ورقة.

الزمن في الرواية العربية (1960-2000)، إعداد مها حسن يوسف عوض الله؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2002، 310 ورقة.

أدب معروف الأرناؤوط، إعداد براءة قدسي؛ إشراف إسحق موسى الحسيني، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، المعهد العالي للدراسات والبحوث العربية 1967، 214 ورقة.

الحكاية في أدب الجاحظ، إعداد توفيق يوسف عبد الكريم أبو الرب؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 241 ورقة.

اشكاليات الرواية التونسية من النشأة الى 1985، إعداد مصطفى بن كيلاني؛ إشراف محمود طرشونه، الجامعة التونسية 1987، 327 ورقة.

القصة القصيرة في مجلة الهلال: 1892-1980، إعداد عوني احمد الشيخ صالح؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1983، 173 ورقة.

علي حسين خلف: اعماله القصصية والروائية، إعداد ربا سعيد عبد الحفيظ عبد السلام؛ إشراف نبيل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 255 ورقة.

قصص الاطفال في الجزائر: دراسة موضوعاتية، إعداد مسعودة لعريط؛ إشراف محمد عيلان، (ماجستير)، جامعة عنابة 1997، 178 ورقة.

تقنيات الرواية في النقد العربي المعاصر، إعداد احمد الحسن؛ إشراف فؤاد المرعي، (دكتوراه)، جامعة حلب 1993، 288 ورقة.

البطل الروائي العربي في مواجهة الحضارة الغربية: دراسات في الرواية العربية في مصر وبلاد الشام (1935-1978)، إعداد خليل محمد الشيخ خليل؛ إشراف محمود السمره، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1979، 465 ورقة.

الاعمال الروائية التنويرية العربية والكورية منذ القرن التاسع عشر الى عام 1920: دراسة مقارنة، إعداد سي وون سانغ؛ إشراف صلاح جرار، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1999، 163 ورقة.

المكان وجمالياته في القصة العربية القصيرة، إعداد كرم خليل محمد طبنجه؛ إشراف إبراهيم خليل، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 265 ورقة.

قضايا المرأة بين الصمت والكلام في الرواية النسوية العربية، إعداد نبيلة فايز السيوف؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 178 ورقة.

النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة 1967-1992، إعداد نضال الصالح؛ إشراف فؤاد المرعبي، (دكتوراه)، جامعة حلب 2000، 274 ورقة.

دراسة في نقد الرواية السورية 1930-1985، إعداد احمد الحسن؛ إشراف فؤاد مرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1989، 270 ورقة.

عوالم الميتاقص في الرواية العربية الحديثة، إعداد احمد حسن يوسف خريس؛ إشراف يوسف بكار، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 2000، 186 ورقة.

الصراع الحضاري في الرواية العربية، إعداد بوجمعة الوالي؛ إشراف الاعرج واسيني، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1994، 163 ورقة.

تأثير وليم فوكنر في الرواية العربية، إعداد خالد محمد صالح كرم ال جعفر؛ إشراف احمد منصور الزعبي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 189 ورقة.

ارهاصات الفن القصصي في عصر النهضة العربية، إعداد ربا عبد الرزاق ونوس؛ إشراف علي نجيب إبراهيم، (ماجستير)، جامعة تشرين 1997، 217 ورقة.

خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة، إعداد رزان محمود احمد إبراهيم؛ إشراف سمير قطامي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 330 ورقة.

رواية الاجيال في الأدب العربي الحديث، إعداد زهير محمود سليمان عبيدات؛ إشراف إبراهيم السعافين، (دكتوره)، الجامعة الأردنية 1994، 214 ورقة.

إستلهام التراث في الرواية العربية الحديثة، إعداد محمد رياض وتار؛ إشراف فؤاد المرعي، (دكتوراه)، جامعة حلب 2001، 280 ورقة.

قضية المرأة وصورتها في الأدب الروائي السورى 1918-1967، إعداد أمية ترمانيني؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1989، 207 ورقة.

اشكالية التجاوز في أدب غادة السمان القصصي، إعداد احسان صادق محمد سعيد؛ إشراف خليل محمد الشيخ، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 231 ورقة.

صورة المدينة وانعكاسها على بنية الشكل الروائي في الرواية العربية السورية (1954- 1974)، إعداد احمد عزيز الحسين؛ إشراف علي نجيب إبراهيم، (ماجستير)، جامعة تشرين 1997، 261 ورقة.

الخطاب السردي عند عبد السلام العجيلي: الرؤية والبناء، إعداد اريج جهاد احمد ارشيد؛ إشراف محمود جفال الحديد، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 245 ورقة.

الأصالة والتغريب في روايات حيدر حيدر، إعداد اسماء احمد معيكل؛ إشراف حسين الصديق، (ماجستير)، جامعة حلب 2000، 317 ورقة.

السمات النفسية والفنية للرواية النسوية في بلاد الشام 1950-1985، إعداد ايمان القاضي؛ إشراف حسام الخطيب، (ماجستير)، جامعة دمشق 1989، 364 ورقة.

مشكلات النص الروائي العربي: النص السوري نموذجا، إعداد جهاد عطا نعيسة؛ إشراف عبد الكريم يعقوب - علي نجيب إبراهيم، (دكتوراه)، جامعة تشرين 2001، 276 ورقة.

معالم التغير الإجتماعي في الرواية السورية: دراسة سوسيولوجية لنماذج من الرواية السورية، إعداد حسام محمد السعد؛ إشراف عبد الكريم اليافي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 2001، 192 ورقة.

الشخصيات التراثية في أعمال زكريا تامر القصصية، إعداد سامر عبد الرحيم محمد مسعود؛ إشراف عادل مصطفى الأسطه، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2001، 267 ورقة.

نقد القصة القصيرة في سورية منذ نشوئه الى عام 1985، إعداد سهام عبد القادر ناصر؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1990، 463 ورقة.

التمرد والثورة لدى الشخصية النسائية في الرواية العربية السورية (1937-1967)، إعداد عاطفة فيصل؛ إشراف نعيم اليافي، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1994، 375 ورقة.

الالتزام في الرواية العربية السورية من 1948-1973م، إعداد العلاء بن ساعد؛ إشراف نعيم اليافي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1988، 250 ورقة.

الاغتراب في أدب حيدر حيدر (1968، 1995)، إعداد غادة محمود عبد الله خليل؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 186 ورقة.

الرواية والايديولوجية في سوريا 1958 - 1990م، إعداد فادية المليح؛ إشراف فيصل سماق، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1997، 228 ورقة.

رسم الشخصية في روايات حنا مينة، إعداد فريال كامل محمد صالح سماحة؛ إشراف شكري عزيز الماضي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 162 ورقة.

غادة السمان في ضوء المنهج الواقعي، إعداد ماجدة مروان احمد الخطيب؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 116 ورقة.

شخصية المثقف في الرواية العربية السورية من نكسة 1967 الى عام 1990، إعداد محمد رياض وتار؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1996، 236 ورقة.

اتجاهات القصة في سورية بعد الحرب العالمية الثانية، إعداد محمود الاطرش؛ إشراف جبور عبد النور، (دكتوراة)، جامعة القديس يوسف 1980، 297 ورقة.

صورة المرأة في روايات حنا مينة، إعداد ناهدة احمد عثمان الكسواني؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 131 ورقة.

رواية السيرة الذاتية في ثلاثية حنا مينة (بقايا صور، المستنقع، القطاف)، إعداد هناء عرفات سليمان أبو سالم؛ إشراف يوسف أبو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 150 ورقة.

المعالجة الفنية للتاريخ في الرواية السورية حتى عام 1961، إعداد محمد عادل حمادة عرب؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1992، 429 ورقة.

البناء الروائي عند توفيق يوسف عواد في روايتي الرغيف وطواحين بيروت، إعداد جوزف عبد الله شهدا؛ إشراف متري سليم بولس، (دكتوراه)، جامعة القديس يوسف 1999، 367 ورقة.

فرح انطون روائيا ومسرحيا، إعداد حسين عبد الله المناصرة؛ إشراف محمود السمره، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1984، 282 ورقة.

تأثير سارتر في أدب سهيل ادريس، إعداد شتوح قنية؛ إشراف أبو العيد دودو، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1985، 354 ورقة.

القصة التاريخية عند جورجي زيدان، إعداد غادة محمد احمد عفيفي؛ إشراف محمد عبد الرحمن شعيب، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1991، 366 ورقة.

الخطاب الروائي عند امين معلوف، إعداد فريال محمد احمد القضاة؛ إشراف وليد سيف، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 215 ورقة.

سهيل ادريس وقصصه، إعداد مصطفى محمد حسين شهاب؛ إشراف أسعد احمد علي، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1976، 233 ورقة.

حركة نقد القصة القصيرة في العراق 1968 – 1980، إعداد حمزة فاضل يوسف؛ إشراف عباس توفيق رضا، (ماجستير)، جامعة صلاح الدين 1988، 247 ورقه،

غائب طعمة فرمان روائيا، إعداد خالد محمد علي المصري؛ إشراف خليل محمد الشيخ، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 172 ورقة.

عبد الرحمن مجيد الربيعي في الرواية العراقية الحديثة، إعداد ضياء عبد الرضا حمودي الفلاحي؛ إشراف سمير قطامي، (دكتوراة)، الجامعة الأردنية 1995، 198 ورقة.

القصة اللبنانية القصيرة في النصف الأول من القرن العشرين، إعداد عبد المجيد ترحيني؛ إشراف عبد القادر القط، (ماجستير)، جامعة بيروت 1981، 217 ورقة.

المكان في رواية "مدن الملح" لعبد الرحمن منيف، إعداد غدير عثمان طه الخروبي؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 144 ورقة.

التجريبية في رواية "مدن الملح" لعبد الرحمن منيف، إعداد نوره محمد ماجد آل سعد؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 242 ورقة.

جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، إعداد اسماء عبد القادر شاهين؛ إشراف إبراهيم السعافين - محمد عصفور، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 140 ورقة.

البطل في الرواية الفلسطينية 1965-1990، إعداد ايمان القاضي؛ إشراف ماجدة حمود، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1995، 352 ورقة.

يحيى يخلف دراسة في فنة القصصي، إعداد بسمات سالم خليل السلمان؛ إشراف عادل الأسطة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2000، 200 ورقة.

المرأة في الرواية الفلسطينية 1965-1985، إعداد حسان رشاد الشامي؛ إشراف احمد زياد محبك - يعقوب البيطار، (دكتوراه)، جامعة تشرين 1997، 322 ورقة.

المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية الفلسطينية: بحث في نماذج مختارة، إعداد حسين عبد الله المناصرة؛ إشراف نبيلة إبراهيم، (دكتوراه)، الجامعة العربية، معهد البحوث والدراسات العربية 2001، 288 ورقة.

ملامح شعرية الرواية جبرا إبراهيم جبرا انموذجا: دراسة فنية تحليلية، إعداد حمدان حسن محمد البطوش؛ إشراف محمد الشوابكة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 2001، 155 ورقة.

الرمز في أدب غسان منفاني القصصي، إعداد خالدة شيخ خليل؛ إشراف مصطفى سواق، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1987، 307 ورقة.

الرمز في أدب غسان كنفاني القصصي، إعداد خالدة شيخ خليل؛ إشراف مصطفى سواق، (دكتوراة)، جامعة الجزائر 1987، 307 ورقة.

 

المقاربات النصية لقصص غسان كنفاني القصيرة: قراءة سوسيوسيميولوجية، إعداد خولة محمد الوادي؛ إشراف احمد الزعبي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 319 ورقة.

توظيف التراث في أدب اميل حبيبي، إعداد رائدة محمود اخوازهية؛ إشراف خليل الشيخ، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 195 ورقة.

الشخصية في أدب جبرا إبراهيم جبرا الروائي، إعداد ريما زهير الكردي؛ إشراف خليل الشيخ، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 234 ورقة.

الفن القصصي عند جبرا إبراهيم جبرا، إعداد سليمان حسين؛ إشراف نعيم اليافي، (ماجستير)، جامعة دمشق ؟198، 331 ورقة.

القصة العربية القصيرة في فلسطين المحتلة: 1967-1981 مناطق الاحتلال الثاني، إعداد عادل مصطفى احمد الاسطة؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1982، 283 ورقة.

تقنيات النص السردي في أعمال جبرا إبراهيم جبرا الروائية، إعداد عدوان نمر عدوان؛ إشراف عادل أبو عمشة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2001، 140 ورقة.

جبرا إبراهيم جبرا: دراسة في فنه القصصي، إعداد علي احمد الفزاع العواملة؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1982، 246 ورقة.

الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني: جمع ودراسة، إعداد عمر عبد الرحمن الساريسي؛ إشراف نبيلة إبراهيم، (ماجستير)، جامعة القاهرة 1972، 444+402 ورقة (مجلدان).

غسان كنفاني والقصة القصيرة، إعداد فاطمة حسن حسين السراحنة؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 164 ورقة.

البطل في الرواية الفلسطينية والأردنية من عام 1948-1978، إعداد فخري احمد طملية؛ إشراف يوسف فرحات، (دكتوراة)، جامعة القديس يوسف 1981، 394 ورقة.

الشخصية الفلسطينية في اعمال غسان كنفاني الروائية والقصصية، إعداد ماجدة حمود؛ إشراف عزيزة مريدن، (ماجستير)، جامعة دمشق 1983، 262 ورقة.

الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة في الضفة الغربية وقطاع غزة 1967-1993، إعداد "محمد ايوب " محمد عبد الله أبو هدروس؛ إشراف عادل أبو عمشة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 1996، 182 ورقة.

مفهوم الارض في القصة الفلسطينية من الستينات حتى اليوم، إعداد محمد الخبو؛ إشراف توفيق بكار، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1980، 300 ورقة.

المكان في الرواية الفلسطينية 1948-1988، إعداد مها حسن يوسف عوض الله؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1991، 496 ورقة.

التواصل بالتراث في الرواية العربية الفلسطينية الحديثة من عام 1967-1993، إعداد نادر جمعة علي قاسم؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1994، 232 ورقة.

تجربة اميل حبيبي القصصية والروائية، إعداد نادر جمعة علي قاسم؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1991، 233 ورقة.

روايات سحر خليفة، إعداد نسرين محمد عطا الشنابلة؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1993، 273 ورقة.

المرأة في القصة القصيرة في فلسطين والاردن 1950-1990، إعداد نسرين محمد عطا الشنابلة؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 157 ورقة.

الارض في الرواية العربية الفلسطينية 1965-1982، إعداد نضال الصالح؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1991، 229 ورقة.

قصص الانتفاضة في فلسطين المحتلة، إعداد نهى محمود عبد الرحمن عفونة؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1984، 198 ورقة.

التجربة الروائية عند إبراهيم نصرالله، إعداد هيام احمد العلي شعبان؛ إشراف نبيل يوسف حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 297 ورقة.

النص الآخر في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي، إعداد ولات حسن محمد؛ إشراف وائل بركات، (ماجستير)، جامعة دمشق 1999، 352 ورقة.

بنية الرواية العربية الفلسطينية بعد النكبة: دراسة في مكونات الانشاء الروائي، إعداد يوسف حطيني؛ إشراف فهد عكام، (دكتوراه)، جامعة دمشق ؟199، 326 ورقة.

القصة القصيرة عند سميرة عزام: دراسة في الموضوع والفن، إعداد يوسف حطيني؛ إشراف نعيم اليافي، (ماجستير)، جامعة دمشق 1992، 203 ورقة.

الرواية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 1967-1993م، إعداد يوسف محمد ذياب الشحادة؛ إشراف عادل الأسطة، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2000، 210 ورقة.

حركة التجريب في الرواية الفلسطينية من الستينات حتى عام 1995م، إعداد عدنان عبد العثمان محمد؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 300 ورقة.

الاقصوصة في الاردن، إعداد إبراهيم أديب العلم؛ إشراف اهيف سنو، ماجستير، جامعة القديس يوسف 1977، 226 ورقة.

صورة المرأة الأردنية في الرواية الأردنية 1948-1985، إعداد اروى عبد الله فارس عبيدات؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1986، 203 ورقة.

عبد الحميد الانشاصي: روائيا وقاصا، إعداد ايوب خلف حسين المشاقبة؛ إشراف نبيل يوسف حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 133 ورقة.

صورة المثقف في الرواية في الاردن في العقد الاخير من القرن العشرين، إعداد ردينة احمد حسن سوالمة؛ إشراف شكري عزيز الماضي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2002، 198 ورقة.

توظيف الموروث في الرواية الأردنية المعاصرة، إعداد رفقة محمد عبد الله دودين؛ إشراف محمد الشوابكة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1996، 257 ورقة.

الاغتراب في الرواية في الاردن بين سنتي 1967-1990، إعداد سمية علي الخصاونة؛ إشراف نبيل يوسف حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 100 ورقة.

صورة الريف في الرواية الأردنية 1968-2000، إعداد سناء محمدفاروق عبد الرؤوف العفيفي؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 155 ورقة.

الرواية في الاردن دراسة في الفضاءالروائي، إعداد عبد الرحيم عزام مراشدة؛ إشراف نبيل حداد، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 2001، 258 ورقة.

القصة القصيرة في مجلة "الآداب " 1953-1995، إعداد عوني احمد صالح تغوج؛ إشراف هاشم ياغي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 270 ورقة.

السياسة وأثرها في روايات تيسير سبول وجمال ناجي ومؤنس الرزاز، إعداد عوني صبحي العلي الفاعوري؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 163 ورقة.

الرواية الأردنية (1967-1990)، إعداد عيسى نوري قويدر العبادي؛ إشراف محمود السمرة، (دكتوراة)، الجامعة الأردنية 1994، 299 ورقة.

القصة القصيرة في مجلة الافق الجديدق، إعداد محمد حسين عبيدالله الملطعة؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 186 ورقة.

القصة الطويلة في الأدب الاردني، إعداد محمد عبد الرحيم عطيات؛ إشراف عليها وليم الخازن، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1981، 305 ورقات.

قضايا القصة القصيرة في الاردن في العقد الأخير من القرن العشرين، إعداد محمود فليح سلمان الخريشة؛ إشراف شكري عزيز الماضي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2002، 149 ورقة.

توظيف التراث في القصة القصيرة في الأردن 1990-1997، إعداد محمود نهاد محمود باشا؛ إشراف شكري عزيز الماضي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 174 ورقة.

المرأة في القصة القصيرة في الاردن 1970-1990، إعداد مريم جبر محمود فريحات؛ إشراف نبيل حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1995، 134 ورقة.

الرؤية والبنية في روايات زياد قاسم، إعداد منتهى طه القسيم الحراحشة؛ إشراف شكري عزيز الماضي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2000، 215 ورقة.

حركة التجريب في الرواية العربية الأردنية (1960-1994)، إعداد منى محمد محمود محيلان؛ إشراف إبراهيم السعافين، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1997، 285 ورقة.

التجربة الروائية عند جمال ناجي، إعداد ناصر حسن عيد يعقوب؛ إشراف نبيل يوسف حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 137 ورقة.

تجربة زياد قاسم الروائية، إعداد نضال محمد فتحي سليم الشمالي؛ إشراف نبيل يوسف حداد، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 173 ورقة.

البناء الفني في روايات مؤنس الرزاز، إعداد نوال احمد إسماعيل مساعدة؛ إشراف شكري عزيز ماضي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1998، 150 ورقة.

محمود سيف الدين الايراني: الكاتب القصصي، إعداد عبد الله عبد المطلب علي الشحام؛ إشراف محمود السمره، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1979، 611 ورقة.

عبد الرحمن منيف روائيا، إعداد عيسى نوري علي قويدر؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 214 ورقة.

عبد الرحمن منيف روائيا، إعداد عيسى نوري علي قويدر؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1984، 214 ورقة.

جماليات المكان في روايات عبد الرحمن منيف، إعداد مرشد احمد؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1992، 409 ورقة.

القصة القصيرة في اليمن (1939-1980)، إعداد محمد علي يحيى عمر؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1988، 269 ورقة.

البنية السردية للرواية والقصة القصيرة في سلطنة عٍمان (1958-2000م)، إعداد آمنة بنت ربيع سالمين بيت مبروك؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2002، 299 ورقة.

المكان في الرواية البحرينية، دراسة في ثلاث روايات (الجذوة، الحصار، أغنية الماء والنار)، إعداد فهد حسين حسن علي؛ إشراف هنري العويط، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 2002، 189 ورقة.

إسماعيل فهد إسماعيل روائيا، إعداد عمر صبحي محمد جابر؛ إشراف محمد الشوابكة، (ماجستير)، جامعة مؤتة 1997، 170 ورقة.

بناء الرواية العربية في الكويت 1962-1988، إعداد مهدي جبر صبر؛ إشراف عبد السلام محمد الشاذلي، سمير كاظم، (ماجستير)، جامعة البصرة 1989، 152 ورقة.

صورة المثقف في رواية المغرب العربي: الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، إعداد امين الزاوي؛ إشراف حسام الخطيب، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1988، 671 ورقة.

صورة الارض في رواية المغرب العربي: بحث في الدلالة الاجتماعية والجمالية، إعداد ربيعة جلطي؛ إشراف فيصل سماق، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1996، 513 ورقة.

اتجاهات الرواية العربية في بلدان المغرب العربي: تونس، الجزائر، المغرب 1945-1975، إعداد الطاهر رواينية؛ إشراف معروف خزنه دار، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1986، 470 ورقة (مجلدان).

اوضاع العمال من خلال نماذج قصصية تونسية، إعداد بوراوي عجينة؛ إشراف محمد طرشونة، (ماجستير)، الجامعة التونسية 1984، 200 ورقة.

البطل في القصة التونسية حتى الاستقلال، إعداد مصطفى غاسي؛ إشراف عبد الكريم الاشتر، (ماجستير)، جامعة دمشق 1982، 497 ورقة.

إبراهيم الكوني روائيا، إعداد عوني صبحي الفاعوري؛ إشراف سمير قطامي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 198 ورقة.

القصة الليبية القصيرة: قضاياها واتجاهاتها، إعداد عمر بن قينة؛ إشراف عبد الله ركيبي، (دكتوراة)، جامعة الجزائر 1982، 259 ورقة.

الخطاب الأدبي لدى جرجي زيدان: تحليل رواية جهاد المحبين، إعداد إبراهيم صحراوي؛ إشراف طاهر حجار، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1993، 166 ورقة.

ثنائيات ادوار الخراط النصية: دراسة في السردية وتحولات المعنى، إعداد احمد حسن يوسف خريس؛ إشراف خليل الشيخ، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 201 ورقة.

بنية القصة القصيرة في أدب يوسف ادريس، إعداد إلهام بدر علي السادة؛ إشراف إبراهيم السعافين، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 374 ورقة.

زكريا تامر والقصة القصيرة، إعداد امتنان عثمان محمد الصمادي؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 187 ورقة.

مصر في قصص نجيب محفوظ: مصر ما قبل الثورة، إعداد اميمة محمد محمد شندى؛ إشراف محمد عبد الرحمن شعيب، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1991، 278 ورقة.

الصراع بين الشرق والغرب في الرواية المصرية الحديثة، إعداد حسن بن مالك؛ إشراف إبراهيم عبد الرحمن محمد - يحيى إبراهيم عبد الدايم، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1989، 348 ورقة.

المكان في الرواية الجديدة: الخطاب الروائي لادوار الخراط نموذجا (1980-1997)، إعداد خالد حسين حسين؛ إشراف وائل بركات، (ماجستير)، جامعة دمشق 1999، 330 ورقة.

اعمال سلوى بكر في سياق الأدب النسائي، إعداد رزان محمود احمد إبراهيم؛ إشراف سميرقطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 174 ورقة.

المونولوج الداخلي عند نجيب محفوظ، إعداد زياد محمود احمد أبو لبن؛ إشراف سهير القلماوي، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية 1991، 127 ورقة.

محمد يوسف القعيد روائيا: اعماله من 1969 الى 1997، إعداد سمية سليمان علي الشوابكة؛ إشراف إبراهيم خليل، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 252 ورقة.

محمود تيمور وجي دي موباسان: دراسة مقارنة في القصة القصيرة، إعداد عبد القادر بهزيدة؛ إشراف أبو العيد دودو، (دكتوراه)، جامعة الجزائر 1993، 487 ورقة.

المرأة في روايات نجيب محفوظ حتى 1967، إعداد عبد الله تزروتي؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1987، 217 ورقة.

بناء الشخصية في الرواية المصرية، إعداد عبد الله عبد المطلب احمد؛ إشراف إبراهيم عبد الرحمن محمد، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1989، 460 ورقة.

الشخصية الريفية في قصص يوسف ادريس القصيرة، إعداد فاتح عبد السلام نوري؛ إشراف فائق مصطفى احمد، (ماجستير)، جامعة الموصل 1986، 224 ورقة.

روايات صنع الله إبراهيم: دراسة تحليلية، إعداد فراس عصام يوسف عبيد؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 135 ورقة.

نجيب محفوظ والتراث، إعداد محمد احمد عبد العزيز القضاة؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 287 ورقة.

روايات تاريخ الاسلام لجورجي زيدان: دراسة ونقد، إعداد محمد الحسين عبد القادر؛ إشراف عبد السلام سرحان، (دكتوراه)، جامعة القاهرة 1985، 479 ورقة.

صورة المرأة في روايات احسان عبد القدوس، إعداد محمد مسباعي؛ إشراف مصطفى سواق، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1993، 322 ورقة.

علي الجارم والقصة التاريخية، إعداد مونا خيري عبد العزيز الاعصر؛ إشراف جابر قميحة، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1990، 389 ورقة.

خطاب الطفولة في القصة العربية القصيرة في مصر، إعداد نهى سالم سليمان حداد؛ إشراف يوسف بكار، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1999، 193 ورقة.

إبراهيم عبد المجيد روائيا، إعداد ووشيو تشينغ؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 231 ورقة.

ملامح اجتماعية سودانية في اعمال الطيب صالح، إعداد فاطمة علي ضيف الله خزعلي؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 127 ورقة.

طه حسين روائيا، إعداد خالد عبد العزيز الكركي؛ إشراف محمود السمره، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1977، 262 ورقة.

الواقعية في أدب يوسف ادريس، إعداد الرشيد بوشعير؛ إشراف احمد سليمان الاحمد، (ماجستير)، جامعة دمشق 1980، 493 ورقة.

نجيب الكيلاني روائيا، إعداد سهيل ياسين توفيق؛ إشراف سمير قطامي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1985، 255 ورقة.

جمال الغيطاني والتراث: دراسة في اعماله الروائية، إعداد مأمون عبد القادر الصمادي؛ إشراف إبراهيم السعافين (ماجستير)، جامعة اليرموك 1991، 278 ورقة.

الرواية العربية في المغرب الاقصى من 1956-1983: دراسة سوسيو تاريخية في ضوء علم الاجتماع الأدبي، إعداد إبراهيم محمود خليل؛ إشراف محمود السمرة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1985، 147 ورقة.

صورة الارض في الأدب القصصي العربي في الجزائر، إعداد حسين قحام؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1987، 348 ورقة.

شعرية السرد الروائي في نماذج من الرواية الجزائرية الحديثة، إعداد رحمة خليل أحمد عوينة؛ إشراف إبراهيم خليل، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2001، 301 ورقة.

الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية: بحث في تطور علاقة الانتاج الروائي بالايديولوجيا من 1830 الى 1982، إعداد الزواوي محمد امين؛ إشراف حسام الخطيب، (ماجستير)، جامعة دمشق 1984، 668 ورقة (مجلدان).

الواقعية في روايات عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار، إعداد سعيدة هوارة؛ إشراف محمد مصايف، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1985، 227 ورقة.

توظيف التراث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة، إعداد عبد الحميد بوسماحة، إشراف مصطفى سواق، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1992، 183 ورقة.

الثورة التحريرية في الأدب القصصي الجزائري، إعداد عبد الناصر مباركية؛ إشراف فؤاد المرعي، (ماجستير)، جامعة حلب 1986، 293 ورقة.

ملامح الشخصية الدينية في الرواية العربية الجزائرية، إعداد عبد الوهاب بوشليحة؛ إشراف بوجمعه بوبعيو، (ماجستير)، جامعة عنابة 1995، 175 ورقة.

اشكالية السلطة في الرواية العربية الجزائرية، إعداد علال سنفوفة؛ إشراف نورالدين السد، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1997، 180 ورقة.

البعد الاجتماعي والجمالي في روايات مرزاق بقطاش، إعداد فتحية رحماني؛ إشراف عبد الله حمادي، (ماجستير)، جامعة عنابة 1997، 170 ورقة.

صورة المرأة في روايات عبد الحميد بن هدوقة، إعداد فهيمة الطويل؛ إشراف محمد ناصر، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1986، 292 ورقة.

المدينة في الرواية الجزائرية العربية، إعداد قرطي خليفة؛ إشراف عبد القادر هني، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1995، 260 ورقة.

روايات الطاهر وطار: دراسة تحليلية، إعداد لينة احمد إسماعيل عوض؛ إشراف وليد سيف، سمير قطامي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2000، 425 ورقة.

الرمز الفني في الرواية العربية المعاصرة، إعداد محمد البصير؛ إشراف طاهر حجاز، (دكتوراة)، جامعة الجزائر 1993، 667 ورقة.

الموقف الثورى في الرواية الجزائرية المعاصرة 1970-1982، إعداد محمد البصير؛ إشراف عبد اللطيف اطيمش، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1986، 282 ورقة.

أثر التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية، إعداد محمد بن مرزوقة؛ إشراف إبراهيم عبد الرحمن محمد - يحيى إبراهيم عبد الدايم، (ماجستير)، جامعة عين شمس 1989، 438 ورقة.

البطل في القصة القصيرة الجزائرية، إعداد محمد الصالح محفوظ؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1987، 255 ورقة.

الشخصية الروائية عند الطاهر وطار، إعداد مرزوق هداية؛ إشراف زكريا صيام، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1987، 205 ورقة.

الشخصية الدينية في روايات الطاهر وطار، إعداد موسى بن جدو؛ إشراف محمد ناصر، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1990، 180 ورقة.

 

V- المقالة 

المقالة في ليبيا: نشأتها وتطورها خلال العهد العثماني الثاني من 1866 الى 1911م: دراسة فنية تحليلية نقدية، إعداد احمد عمران بن سليم؛ إشراف محمد المهدي الغزالي، (ماجستير)، جامعة قاريونس 1989، 420 ورقة.

المقالة الأدبية في مصر وموقفها من قضية فلسطين في الفترة من 1948-1960، إعداد عطاالله احمد محمد كفافي؛ إشراف إسحق موسى الحسيني، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية 1969، 123 ورقة.

فن المقالة الأدبية عند المازني، إعداد منيرة سليمان السموري؛ إشراف جميل علوش، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 2001، 135 ورقة.

 

VI- الخطب 

أدب الوصايا في العصر الجاهلي وصلته بالنقد العربي القديم، إعداد جهاد رضا، إشراف فخرالدين قباوة، (ماجستير)، جامعة حلب 1987، 289 ورقة.

حركة الخطابة في قبيلة تميم حتى نهاية العصر الاموي، إعداد سالم مرعي حسين الهدروسي؛ إشراف هاشم ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1981، 456 ورقة.

فن الخطابة في العصر الأموي: دراسة نقدية، إعداد فريال عبد الرحمن سعيد العلي؛ إشراف جاسر أبو صفية، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 190 ورقة.

فن الخطابة في الأندلس، إعداد نوال عبد الرحمن محمد الشوابكة؛ إشراف صلاح جرار، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1999، 149 ورقة.

إبن نباتة الفارقي خطيبا، إعداد عمر محمود محمد دعسان؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 231 ورقة.

دراسة في تحول الخطاب النثري العربي في عصر النهضة، إعداد احمد ياسين موسى العرود؛ إشراف علي الشرع، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 214 ورقة.

 

VII- الرسائل  

فن الترسل عند عبد الحميد الكاتب وإبن العميد، إعداد فيصل حسين طحيمر العلي؛ إشراف محمد محمود قاسم نوفل، (ماجستير)، جامعة النجاح الوطنية 2001، 213 ورقة.

الكتابة الديوانية في عصر صدر الاسلام، إعداد فريال عبد الله محمود هديب؛ إشراف صلاح جرار، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 204 ورقة.

رسائل ابن حزم الاندلسي: دراسة تحليلية، إعداد تميم احمد عقيلان؛ إشراف حسين خريوش، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1994، 207 ورقة.

الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في عصر بني الاحمر، إعداد عبد الحليم حسين جدوع الهروط؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1994، 202 ورقة.

أدب الرسائل في الاندلس في القرن الخامس الهجري، إعداد فايز عبد النبي القيسي؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1986، 364 ورقة.

فن الرسائل في الأندلس في عصر ملوك الطوائف، إعداد محمد علي سبليني؛ إشراف محمد زكي العشماوي، (ماجستير)، جامعة بيروت العربية 1984، 296 ورقة.

أدب الرسائل الديوانية في المغرب والاندلس في عهد الموحدين، إعداد محمود محمد عبد الرحمن خياري؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1990، 231 ورقة.

رسائل موحدية جمعا وتحقيقا ودراسة، إعداد محمود محمد عبد الرحمن خياري؛ إشراف صلاح جرار، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 337 ورقة.

فن الرسائل في الأدب الاندلسي في عصري الخلافة الاموية والطوائف، إعداد مصطفى العيسى؛ إشراف عمر الدقاق، (ماجستير)، جامعة حلب 1986، 204 ورقة.

الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، إعداد محمد محمود احمد الدروبي؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1996، 620 ورقة.

الرسائل الديوانية في عصر هارون الرشيد، إعداد رائد حسين حسن النبتيتي؛ إشراف عصمة غوشة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 206 ورقة.

الرسائل الدينية في العصر العباسي حتى نهاية عهد المتوكل (132-247هـ)، إعداد عمر وفيق عثمان صابر؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 2001، 389 ورقة.

رسائل عبد الله بن المقفع: دراسة نقدية، إعداد مها احمد صالح؛ إشراف عصمة غوشة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1995، 164 ورقة.

النقد في رسائل النقد الشعري حتى نهاية القرن الخامس الهجري، إعداد حسين علي الزعبي؛ إشراف فهد عكام، (دكتوراه)، جامعة دمشق 1997، 274 ورقة.

الجهاد في أدب الرسائل في القرنين السادس والسابع في مصر والشام، إعداد عمر محمد عمر ربابعه؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1988، 162 ورقة.

فن الرسائل في العصر الأيوبي، إعداد راكان حسين علي بكار؛ إشراف يوسف ابو العدوس، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2002، 197 ورقة.

الرسالة في العصر المملوكي الثاني بمصر والشام 784-923هـ/1382-1517هـ، إعداد ادريس بن عبد الله؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1998، 220 ورقة.

الرسالة الفنية في العصر المملوكي الاول بمصر والشام، إعداد خالد عبد الرووف عثمان جبر؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1992، 255 ورقة.

 

VIII- المنوعات الأدبية 

فن المناظرات في أدب الترسل في القرن الثالث للهجرة، إعداد خولة عمر الحليبي؛ إشراف عبد اللطيف عمران، (ماجستير)، جامعة دمشق 1997، 213 ورقة.

أدب الترسل من الجاهلية الى اواخر العصر الاموي، إعداد محمود المقداد؛ إشراف عمر موسى باشا، (دكتوراة)، جامعة دمشق 1986، 475 ورقة.

كشف الاسرار عن حكم الطيور والازهار لعبد السلام المقدسي: دراسة وتحقيق، إعداد ماهر عبد القادر؛ إشراف محمد حموية، (ماجستير)، جامعة حلب 1990، 315 ورقة.

أدب النثر المعاصر في شرقي الجزيرة العربية: بحث، إعداد عبد الله بن علي آل مبارك؛ إشراف عبد القادر القط، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 1970، 252 ورقة.

النثر وفنونه في المهجر الشمالي، كتاب الرابطة القلمية، إعداد عبد الكريم الاشتر، (ماجستير)، جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية 1959، 626 ورقة (مجلدان).

الموضوعات التي تحدثت عنها الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الواردة في كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام، إعداد إسماعيل عناد قطيش؛ إشراف عمر موسى باشا - أسعد علي، (دكتوراة)، جامعة دمشق 1998، 414 ورقة.

قصص الحب العذري في النثر الأموي: دراسة نقدية، إعداد ديمة مصطفى يوسف أبو سنة؛ إشراف جاسر أبو صفية، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 2000، 131 ورقة.

النثر في بلاد الشام في العصر الاموي، إعداد هناء نايف إسماعيل حمدان؛ إشراف حسين عطوان، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1999، 285 ورقة.

النثر الفني في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري، إعداد رضا عبد الغني الكساسبة؛ إشراف افرام البعلبكي، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1994، 199ورقة.

دراسة الاستشراق الفرنسي للنثر الأندلسي منذ فتح اسبانيا حتى سقوط قرطبة 92-710 / 423-1031، إعداد صونيا سليم النجار؛ إشراف متري سليم بولس، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 2001، 149 ورقة.

النثر الأندلسي في ظل الموحدين: دراسة فنية، إعداد "محمدنازك" احمد طه الكفارنة؛ إشراف مجدي شمس الدين - نبيل خالد ابو علي، (دكتوراه)، جامعة عين شمس 2000، 416 ورقة.

انماط النثر العراقي في القرن الثالث الهجري، إعداد ايمان احمد اللحام؛ إشراف محمود إبراهيم، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1991، 206 ورقة.

نثر علي بن عبيدة الريحاني: دراسة موضوعية وفنية (219/834)، إعداد فتحي ارشيد محمد شديفات؛ إشراف عدنان عبد العلي، (ماجستير)، جامعة آل البيت 2000، 124 ورقة.

أشكال التعبير النثري في كتاب ''الحيوان" للجاحظ، إعداد لطفي يوسف أسعد حمد؛ إشراف داود سلوم كاظم، (ماجستير)، جامعة آل البيت 1999، 197 ورقة.

مقامات الزمخشري: دراسة تحليلية، إعداد باي هونغ وي؛ إشراف عبد الجليل عبد المهدي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1997، 125 ورقة.

مقامات بديع الزمان الهمذاني: دراسة اسلوبية، إعداد خيرالدين محمد عبد الحميد عبد الهادي؛ إشراف وليد سيف، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 295 ورقة.

مظاهر الإغتراب في أدب التوحيدي، إعداد سليمان تركي سليمان البطاينة؛ إشراف مي احمد يوسف، (ماجستير)، جامعة اليرموك 2001، 168 ورقة.

أصول مقامات بديع الزمان الهمذاني من القرن الأول الى القرن الرابع الهجريين، إعداد الهادي عمر الفيتوري النجار؛ إشراف عبد المطلوب عبد الحميد الطبولي، (ماجستير)، جامعة قاريونس 1994، 249 ورقة.

الامتاع والمؤانسة لابي حيان التوحيدي: عرض وتحليل، إعداد حنان احمد محمد الغول؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1996، 298 ورقة.

التراث الشعبي في أدب التوحيدي: الامتاع والمؤانسة انموذجا، إعداد محمد رجب حسين السامرائي؛ إشراف مي احمد يوسف، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1998، 253 ورقة.

مقامات بديع الزمان الهمذاني: دراسة نصية، إعداد سهيل محمد جميل خصاونه؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (دكتوراه)، جامعة اليرموك 1997، 332 ورقة.

دراسات في مقامات البديع (رؤية نقدية)، إعداد أحلام الطباخي؛ إشراف إبراهيم خليل، (ماجستير) الجامعة الأردنية 2003، 280 ورقة.

مقامات الحريري: دراسة اسلوبية، إعداد فوز سهيل كامل نزال؛ إشراف عبد الله عنبر، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1998، 313 ورقة.

مقامات الحريري بشرح المطرزي المسمى الايضاح في شرح المقامات: دراسة وتوثيق وتحقيق، إعداد أيمن اديب بكيراتي؛ إشراف عمر موسى باشا، (ماجستير)، جامعة دمشق 1995، 238+586 ورقة (مجلدان).

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي ابن الجوزي ومقاماته الأدبية، إعداد علي جميل مهنا، (دكتوراه)، جامعة الازهر 1970، 594 ورقة.

الراغب الاصفهاني وجهوده في اللغة والأدب مع تحقيق مخطوطة مجمع البلاغة له، إعداد عمر عبد الرحمن يوسف؛ إشراف عزالدين إسماعيل، (دكتوراة)، جامعة عين شمس 1977، 249 ورقة.

منامات الوهراني ومقاماته ورسائله: دراسة وتحليل، إعداد فادية عبد الوهاب خليفة؛ إشراف إبراهيم السعافين، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 83 ورقة.

مقامات جلال الدين السيوطي: تحقيق وشرح ومقدمة في دراستها، إعداد سمير محمود الدروبي؛ إشراف عبد الكريم خليفة، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1983، 1021 ورقة (3 مجلدات).

النثر الفني في مصر وبلاد الشام في القرن السادس الهجري، إعداد عبد الله محمد الإبراهيم السالم؛ إشراف عفيف عبد الرحمن، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1993، 226 ورقة.

النثر الفني في العصر المملوكي الاول 648-784هـ، إعداد جلال يوسف حسن العطاري؛ إشراف محمود إبراهيم، (دكتوراه)، الجامعة الأردنية 1995، 385 ورقة.

صدى الغزو المغولي في النثر الفني العربي من القرن السابع الهجري حتى اوائل القرن التاسع الهجري، إعداد ذكريات سليمان موسى الحمامرة؛ إشراف محمود إبراهيم، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1996، 180 ورقة.

الرفض المبدع في أدب احمد فارس الشدياق، إعداد دعد قناب عائدة؛ إشراف سعيد البستاني، الجامعة اللبنانية 1975، 252 ورقة.

السيرة الذاتية في بلاد الشام في الأدب العربي الحديث: دراسة تحليلية، إعداد ناجي حسن أبوشريحة؛ إشراف خليل الشيخ، (ماجستير)، جامعة اليرموك 1997، 223 ورقة.

حركة التأليف الأدبي واللغوي في القطر العربي السوري منذ مرحلة الاستقلال حتى منتصف السبعينات، إعداد سحر السيوفي؛ إشراف حسام الخطيب، (ماجستير)، جامعة دمشق 1981، 319 ورقة.

فرنسيس فتح الله مراش: دوره في النهضة العربية الحديثة، إعداد علي احمد حسين الشرع؛ إشراف عبد الرحمن ياغي، (ماجستير)، الجامعة الأردنية 1976، 248 ورقة.

شكيب ارسلان: حياته وأدبه، إعداد احمد الشرباصي؛ إشراف إسحق موسى الحسيني، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية 1962، 625 ورقة.

خليل السكاكيني: حياته وآثاره، إعداد وليد احمد جابر؛ إشراف عليها يوسف فرحات، (ماجستير)، جامعة القديس يوسف 1980، 196 ورقة.

المويلحي الصغير: حياته وأدبه، إعداد عبد اللاه عبد المطلب احمد؛ إشراف إسحق موسى الحسيني، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية1969، 240 ورقة.

حديث عيسى بن هشام: دراسة تحليلية، إعداد عبد المالك كجور؛ إشراف واسيني الاعرج، (ماجستير)، جامعة الجزائر 1988، 230 ورقة.

رسالة عن عبد الله النديم، حياته وآثاره، إعداد محمد السعدي عوض فرهود؛ إشراف إسحق موسى الحسيني - عبد اللطيف حمزة، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية 1958، 437 ورقة.

علي الجارم وآثاره الأدبية، إعداد محمد عبد الله حواء؛ إشراف أحمد الحوني، (ماجستير)، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية 1966، 1445 ورقة.

 

 

Dipnot

[1] Daha fazla bilgi için www.ju.edu.jo internet adresine bakınız.

 

 

 

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 8.12.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...