E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Huand Hatun K├╝lliyesi

 E─čitim Kurumu Detay─▒ No : E- 2141  
Kurucusu Kurulu┼č Tarihi E─čitim Dili ┼×ehir / ├ťlke
Kayseri /
├ľzellik T├╝r├╝
  K├╝lliye 
Adres Web
, ,
       
Kurum No: 2141 Hit : 4387 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Kuruma ait Dergileri K├╝t├╝phaneleri Fak├╝lteleri ├ťniversitesi ─░lgili Kurumlar Tezler


E─čitim Kurumuna ait Dergiler

E─čitim Kurumuna ait K├╝t├╝phaneler

E─čitim Kurumuna Ait Akademik Birimler

Universite 

ilgili kurumlar 

E─čitim Kurumuna ait Tezler

├ľzeti

Hakk─▒nda Bilgi

Huand Hatun Külliyesi

Kayseri'de Selçuklular'a ait külliye.
I. Alâeddin Keykubad'm e┼či ve II. G─▒yâseddin Keyhusrev'in annesi Mahperi Huand (Hunad, Hunat) Hatun taraf─▒ndan ┼čehrin merkezinde yapt─▒r─▒lm─▒┼č olan külliye cami. Medrese, hamam ve türbe ile varl─▒─č─▒ Evliya Çelebi'den ö─črenilen bir imaretten meydana gelmi┼čtir; ancak ilmî tesbitler sadece cami ve türbenin Huand Hatun'a ait oldu─čunu göstermektedir. Hamam 1929 y─▒l─▒ndan beri özel mülkiyettedir.
Cami. Külliyenin ana birimini te┼čkil eden caminin in┼čaat─▒, kap─▒lar─▒n─▒n üzerindeki kitabelere göre 635 y─▒l─▒n─▒n ┼×evval ay─▒nda (Haziran 1238) tamamlanm─▒┼čt─▒r. Kö┼čelerinde ve duvarlar─▒nda prizmatik takviye kuleleri bulunan 56 x 46,5 m. boyutlar─▒nda ve klasik Selçuklu plan─▒ndaki bina, mihrap önü kubbesinin ve sonradan kubbe ile kapat─▒lan merkezî aç─▒kl─▒─č─▒n yer ald─▒─č─▒ kuzeygüney istikametinde uzanan geni┼č bir orta sahn ile yanlar─▒ndaki üçer ┼čah─▒ndan olu┼čmaktad─▒r. Merkezdeki kubbeden sonra ikiye bölünen orta sahn─▒n biti┼či─čindeki sahnlar ayn─▒ yönde, di─čerleri ise do─čubat─▒ yönünde oturtulan birer dizi tonozla örtülmü┼čtür. Bunlardan do─čudakilerin say─▒s─▒ on, bat─▒dakilerinki, binan─▒n kuzeybat─▒ kö┼česini i┼čgal eden türbe ve bat─▒ taçkap─▒s─▒ sebebiyle yedidir. Kubbe ve tonozlar─▒ iki kubbe aras─▒ndakiler daha güçlü olmak üzere toplam elli dört paye ta┼č─▒maktad─▒r. Mihrap önü kubbesi orijinaldir, ancak üzerindeki devrinin karakteristi─či külah y─▒k─▒larak yok olmu┼čtur. Orta aç─▒kl─▒─č─▒ örten kubbe ise kitabesinde 1317(1899) y─▒l─▒nda II. Abdülhamid taraf─▒ndan in┼ča ettirildi─či belirtilen Osmanl─▒ tarz─▒ndaki inceuzun minare ile birlikte yapt─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. Yöreye has kiremit örtü tarz─▒nda ta┼č kapl─▒ olan ve büyük pencerelere sahip yüksek bir kasna─č─▒ bulunan bu zarif kubbenin 1139 (172627) onar─▒m─▒na ait muhdes kubbenin yerine yap─▒ld─▒─č─▒ bilinmektedir. Arkas─▒ndaki geni┼č aç─▒kl─▒kl─▒ yüksek tonoz y─▒k─▒larak tamamen ortadan kalkm─▒┼č olan bat─▒ taçkap─▒s─▒n─▒n üzerindeki kö┼čkminare de 1139 onar─▒m─▒ndan kalan bir hât─▒ra olsa gerektir. Caminin orijinal Selçuklu minaresi yoktur; ezan herhalde do─ču duvar─▒n─▒n iç yüzündeki ta┼č merdivenlerle ç─▒k─▒lan damdan okunuyordu. Vaktiyle burada bir kö┼čkminarenin olmas─▒ da muhtemeldir. Mihrap mermer sütunçeli, kavsaras─▒ mukarnasl─▒ ve çerçevesi geometrik süslemeli olup istiridye kabu─ču motifli üç ni┼čle bezenmi┼čtir. Çakma kündekârî tekni─čiyle yap─▒lm─▒┼č muhte┼čem ah┼čap minber yaz─▒lar─▒n─▒n bir k─▒sm─▒ kaz─▒n─▒p bir k─▒sm─▒ tamamen ç─▒kar─▒larak tahrip edilmi┼č ve kötü bir ┼čekilde boyanm─▒┼čt─▒r. Caminin en önemli unsurlar─▒ndan olan bat─▒ ve do─ču taçkap─▒lar─▒, klasik Selçuklu tarz─▒nda geometrik motifli bordürlerin çevreledi─či kavsaras─▒ mukarnasl─▒ âbidevî giri┼člerdir. Her ikisinde de in┼ča kitabesi bulundu─ču gibi giri┼č kemeri üzerinde ve en üstteki silmenin alt─▒nda âyet ku┼čaklar─▒ dola┼čmaktad─▒r. Bunlardan ba┼čka bir de kuzey duvar─▒na sonradan aç─▒lm─▒┼č basit ve küçük bir kap─▒ daha bulunmaktad─▒r. Cami. külliyenin di─čer yap─▒lan gibi kesme küfeki ta┼č─▒ndan mükemmel bir i┼čçilikle ─░n┼ča edilmi┼čtir; ta┼člar üzerinde usta i┼čaretleri görülür.
Medrese. Do─ču bat─▒ yönüne kurulmu┼č olan dikdörtgen planl─▒ medrese avlunun güney, bat─▒ ve kuzeyini dola┼čan sivri kemerli, tonoz örtülü revaklarla do─čuda yer alan yazl─▒k dershane eyvan─▒ ve yanlar─▒ndaki ayd─▒nl─▒k fenerli k─▒┼čl─▒k dershanelerden ve hücrelerden olu┼čmaktad─▒r. Giri┼č eyvan─▒n─▒n sa─č─▒nda yer alan mekân medresenin mescidi olarak düzenlenmi┼čtir. Cami gibi medresenin de kö┼čelerinde ve duvarlar─▒nda takviye kuleleri bulunmaktad─▒r; kuzey kö┼čedeki prizmatik, di─čerleri silindiriktir. Yap─▒ Özelli─či ve geçirdi─či geni┼čletmelerden muhtemelen medresenin camiden önce yap─▒lm─▒┼č oldu─ču sonucuna var─▒lmaktad─▒r. Mevcut izlerden sonradan ilâve edildi─či anla┼č─▒lan eyvan─▒n önündeki tek tonoz örtülü do─ču revak─▒, yüksekli─či ve geni┼čli─či sebebiyle caminin bat─▒ kap─▒s─▒n─▒n arkas─▒ndaki tonoz gibi k─▒sa sürede y─▒k─▒lm─▒┼č ve bir daha da yap─▒lmam─▒┼čt─▒r. Medresede tezyinata zamanla y─▒pranm─▒┼č taçkap─▒ ile eyvan─▒n a─čz─▒nda rastlan─▒r; çörtenler de arslan ba┼č─▒ ┼čeklindedir. Kalan tek örne─če dayan─▒larak ilk yap─▒ld─▒─č─▒nda dam─▒n dendanlarla çevrili oldu─ču söylenebilir. Bina bugün etnografya müzesine tahsis edilmi┼č durumdad─▒r.
Türbe. Medreseden, eyvan─▒n sa─č─▒ndaki dershanenin içinde yer alan kö┼če hücresinden kap─▒s─▒ basit tezyinatl─▒ bir dehliz merdivenle geçilen Huand Hatun"un türbesi yine klasik Selçuklu tarz─▒nda cenazelerin gömülü oldu─ču kapal─▒ alt kat, sandukalar─▒n bulundu─ču mihrapl─▒ üst kat ve kubbeyi örten külahtan olu┼čmaktad─▒r: cami ile medresenin aras─▒na ve Halûk Karama─čaral─▒'n─▒n tesbitine göre burada bulunan camiden de medreseden de daha eski tarihli bir yap─▒n─▒n yerine mecburen portalsiz olarak in┼ča edilmi┼čtir. Kaidesi de mermer mukarnasl─▒ olan kümbetin özellikle d─▒┼č yüzü süslenmi┼čtir; müzeyyen sütunçeli pencerelerle külah─▒n alt─▒n─▒ dola┼čan Âyetü'lkürsî yaz─▒l─▒ ku┼čak dikkat çeker. Türbenin içinde yer alan üç sandukadan Huand Hatun"unki eski bir lahit kapa─č─▒ndan yap─▒lm─▒┼čt─▒r; kitabesinde tarih bulunmamakla birlikte o─člu II. Keyhusrev'in ölmü┼č oldu─ču da belirtilmektedir. Di─čer sandukalardan biri torunu Selçuk Hatun'a aittir; Horasan harç s─▒val─▒ olan üçüncü ise kitâbesizdir.
Hamam. Temelinin güneydo─ču kö┼česi cami duvar─▒n─▒n alt─▒nda kald─▒─č─▒ için daha eski oldu─ču anla┼č─▒lan çifte hamam─▒n oturumu külliyenin genel plan─▒na çaprazd─▒r. Muhtemelen tarihi medreseden de eskiye giden bu yap─▒ sebebiyle caminin bat─▒ taçkap─▒s─▒ normalinden fazla kuzeye çekilmi┼č, hamam─▒n erkekler k─▒sm─▒ soyunmal─▒─č─▒ da alçalt─▒lm─▒┼čt─▒r; ancak caminin en önemli unsuru olan taçkap─▒ya yine de tam bir aç─▒kl─▒k kazand─▒r─▒ld─▒─č─▒ söylenemez. Son restorasyon s─▒ras─▒nda hamam─▒n kad─▒nlar k─▒sm─▒nda baz─▒ figürlü çiniler ortaya ç─▒kar─▒lm─▒┼čt─▒r; bunlar Kubadâbâd çinileri tarz─▒nda olup sanat de─čeri ve ┼čekil ─░tibariyle Kubadâbâd Saray─▒'nda bulunanlardan çok daha mükemmeldirler.
Çe┼čitli zamanlarda restore edilen külliyede daha önce topra─č─▒ al─▒n─▒p ta┼č kaplanan caminin üzeri son olarak bak─▒rla kaplanm─▒┼č, medresenin dam─▒na ise yine topra─č─▒ al─▒n─▒p yerine beton mozaik yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

 


Kadrosu

Mezunlar─▒

Fihrist 
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 22.03.2016Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...