E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

H─▒rbetul Mefcer

 E─čitim Kurumu Detay─▒ No : E- 2138  
Kurucusu Kurulu┼č Tarihi E─čitim Dili ┼×ehir / ├ťlke
II. Vel├«d 743 Bo┼č / Filistin
├ľzellik T├╝r├╝
Harabe  Kas─▒r/Saray/K├Â┼čk/Kervansaray 
Adres Web
,
       
Kurum No: 2138 Hit : 4824 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Kuruma ait Dergileri K├╝t├╝phaneleri Fak├╝lteleri ├ťniversitesi ─░lgili Kurumlar Tezler


E─čitim Kurumuna ait Dergiler

E─čitim Kurumuna ait K├╝t├╝phaneler

E─čitim Kurumuna Ait Akademik Birimler

Universite 

ilgili kurumlar 

E─čitim Kurumuna ait Tezler

├ľzeti

Hakk─▒nda Bilgi

H─▒rbetu'l Mefcer

Filistin'de Emevîler'e ait saray kompleksi harabeleri.

Ölüdeniz yak─▒nlar─▒ndaki su kaynaklar─▒yla ünlü Vâdinnüvey'ime'de yer alan ve birbirine biti┼čik saray, cami, hamam binalar─▒ndan olu┼čan yap─▒lar toplulu─ču VIII. yüzy─▒lda ─░n┼ča edilmi┼č, fakat baz─▒ yerleri tamamlanmadan yar─▒m b─▒rak─▒lm─▒┼čt─▒r; ta┼č─▒d─▒─č─▒ ad "kaynak harabesi" anlam─▒na gelir. Y─▒k─▒nt─▒lar aras─▒nda üzerinde Hi┼čâm ismi bulunan bir ta┼ča rastlanmas─▒ndan dolay─▒ Halife Hi┼čâm b. Abdülmelik zaman─▒nda veya hamam─▒n çok de─či┼čik mimari ve tezyini özellikler arzetmesinden dolay─▒ sefahate a┼č─▒r─▒ dü┼čkünlü─čü ve al─▒┼č─▒lm─▒┼č─▒n d─▒┼č─▒ndaki davran─▒┼člar─▒yla tan─▒nan II. Velîd zaman─▒nda (743/744) yap─▒lm─▒┼č oldu─ču dü┼čünülmektedir. ─░n┼čaat─▒n yar─▒m kalmas─▒ saray─▒n, saltanat─▒ bir y─▒ldan az süren ve isyan sonucu Öldürülen II. Velîd taraf─▒ndan yapt─▒r─▒ld─▒─č─▒ fikrini desteklemektedir.
Tarihî kaynaklarda hakk─▒nda herhangi bir bilgi bulunmayan harabeleri ilk tan─▒tanlar, XIX. yüzy─▒l─▒n sonlar─▒nda Palestin Exploration Fund ad─▒na bölgede incelemeler yapan yüzba┼č─▒ Ch. VVarren ile F. J. Bliss'tir. As─▒l ilmî tan─▒t─▒m ise 1935'ten 1948'e kadar R. W. Hamilton ve D. C. Baramki idaresinde yürütülen kaz─▒lar vas─▒tas─▒yla olmu┼čtur (bk. bibi.}.
H─▒rbetü'lmefcer, bütün Emevî devri kas─▒r ve saraylar─▒ aras─▒nda özellikle, sadece Kusayru Amre ─░le yak─▒nl─▒k gösteren hamam binas─▒n─▒n de─či┼čik plan─▒, mimari te┼čkilât─▒ ve e┼čine rastlanmayan zengin tezyinat─▒ sebebiyle istisnaî bir yere sahiptir. Binalar─▒n üslûbu mahallî Suriye, Bizans ve Sâsânî tesirlerinin bir kar─▒┼č─▒m─▒ olarak dikkat çeker. Bizans'─▒n sürdürdü─čü Roma gelene─čine ba─članan mozaik tezyinat─▒n yan─▒nda alç─▒ kabartma ve heykellerle duvar resimlerinde görülen Sâsânî tesiri. Araplar'─▒n Emevî devrinde ortaya ç─▒kan yeni sanat anlay─▒┼č─▒yla ele al─▒narak çok ihti┼čaml─▒ bir biçimde mimariye aksettirilmi┼čtir.
Yap─▒lar─▒n güney k─▒sm─▒nda bulunan as─▒l saray, di─čer Emevî saray ve kas─▒rlar─▒ gibi merkezî bir avlunun etraf─▒na dizilmi┼č mekânlardan olu┼čmaktad─▒r. D─▒┼č duvarlar─▒, kulelerle desteklenmi┼č sur duvar─▒ ┼čeklinde olan yakla┼č─▒k64 x 67 m. boyutlar─▒ndaki bu müstahkem bina iki katl─▒ planlanm─▒┼čt─▒r; giri┼či do─čuya aç─▒lan ve d─▒┼čar─▒ya do─čru ta┼čan bir taçkap─▒dand─▒r. Güney taraf─▒ndaki be┼č odan─▒n ortas─▒na yerle┼čtirilen mihrapl─▒ mekân─▒n saray personelinin mescidi oldu─ču anla┼č─▒lmaktad─▒r. Bat─▒ taraf─▒ndaki birbiriyle irtibatl─▒ oda gruplar─▒n─▒n önünde ve ortada merdivenle inilen serdâb {serinlik) bulunmaktad─▒r.
Saray─▒n kuzeyinde yer alan ve bir ara kap─▒yla geçilen 23.60 x 17,10 m. boyutlar─▒ndaki caminin içinde yap─▒lan kaz─▒larda kemer s─▒ralar─▒na rastlanm─▒┼čt─▒r. Bina, ku
zey taraf─▒ndaki yan yana yerle┼čtirilmi┼č üç kap─▒yla d─▒┼čar─▒ aç─▒lmakta ve kap─▒lar─▒n önünde, daha kuzeydeki hamam─▒n ana giri┼činin de aç─▒ld─▒─č─▒ camiyle ayn─▒ büyüklükte bir avlu bulunmaktad─▒r. Caminin bat─▒s─▒nda, etraf─▒ duvarlarla çevrili büyük avludan geçen üstü kapal─▒ dehliz ┼čeklindeki bir yol vas─▒tas─▒yla saray ve hamam aras─▒nda do─črudan irtibat kurulmu┼čtur.
H─▒rbetü'lmefcer"in en de─či┼čik binas─▒ olan hamam, yakla┼č─▒k 30 x 30 m. boyutlar─▒nda kare planl─▒ büyük bir e─člence salonu ile ona ba─članan özel halvet, s─▒cakl─▒k. so─čukluk ve helalardan olu┼čmaktad─▒r. Salonun bat─▒ ve kuzey duvarlar─▒nda içleri ni┼čli apsis görünümünde üçer loca, do─ču taraf─▒nda iki loca aras─▒na yerle┼čtirilen ve d─▒┼čar─▒ya ihti┼čaml─▒ bir taçkap─▒yla aç─▒lan giri┼č, güneyde ise yine üç apsisin önüne yap─▒lm─▒┼č 20 m. uzunlu─čunda bir yüzme havuzu bulunmaktad─▒r. Bu geni┼č mekân─▒n üstü on alt─▒ payenin ta┼č─▒d─▒─č─▒, yüksek bir kasnak üzerine oturtulmu┼č merkezî bir kubbe ile çevresine yerle┼čtirilmi┼č kaburga ve be┼čik tonozlardan meydana geldi─či san─▒lan bir örtü sistemiyle kapat─▒lm─▒┼čt─▒r. Salonun kuzeybat─▒s─▒nda yer alan yar─▒m daire apsisli ve kubbeyle örtülü küçük mekân─▒n halifenin özel halveti oldu─ču anla┼č─▒lmaktad─▒r. Kuzeydo─ču taraf─▒nda salonla irtibat halindeki helalar, halvetle helalar aras─▒ndaki k─▒s─▒mda da salondan geçilen ve dört ayr─▒ bölümden olu┼čan as─▒l hamam yer almaktad─▒r. Zengin tezyinat─▒yla göz alan salonun 8,45 m. geni┼čli─čindeki cümle kap─▒s─▒, kemerle geçilen bir aç─▒kl─▒k içinde bulunan basamaklarla caminin önündeki avluya aç─▒lmaktad─▒r: aç─▒kl─▒─č─▒n üstü pandantifler üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülüdür. Üç binan─▒n do─čusunda, ortas─▒nda bir çe┼čme bulunan yakla┼č─▒k 135 m. uzunlu─čunda ve 53 m. eninde büyük bir avlu yer almaktad─▒r. Binalar─▒n in┼čas─▒nda kullan─▒lan malzeme kemerler ve ta┼č─▒y─▒c─▒ k─▒s─▒mlarda tu─čla, di─čer yerlerde mermer ve kireç ta┼č─▒d─▒r.
H─▒rbetü'lmefcer'in di─čer Emevî eserleri d─▒┼č─▒nda benzeri bulunmayan tezyinat─▒ ─░slâm sanat─▒n─▒n en de─či┼čik örneklerini sergilemektedir. Camiden ba┼čka bütün mekânlar─▒n mozaik, duvar resmi, stuko kabartma ve heykel gibi zengin süslemelerle bezendi─či görülmektedir. Özellikle e─člence salonu ile ona ba─čl─▒ halvetin taban─▒ndaki mozaikler bu sanat dal─▒n─▒n en güzel örneklerindendir. Roma anlay─▒┼č─▒n─▒ aksettiren ve ─░slâm sanat─▒nda rakipsiz olan bu mozaikler Emevî sanat─▒nda da istisnaî bir yere sahiptir. Çok renkli mahallî malzemeyle yap─▒lan mozaiklere geometrik ve bitkisel motifler hâkimdir. Salonun giri┼č kap─▒s─▒n─▒n kar┼č─▒s─▒ndaki apsisin içinde ve halvette bulunan mozaik panolar di─čerlerinden farkl─▒ olup orta apsistekilerde, görkemli bir yar─▒m rozetle birlikte svastikalar aras─▒nda yer alan bir meyve ve b─▒çak deseni, tamamen tasvirî bir anlay─▒┼čla ele al─▒nan halvettekinde ise meyveli bir a─čac─▒n bir taraf─▒nda iki gazal, di─čer taraf─▒nda bir gazale sald─▒ran aslan figürü ilgi çekmektedir. Salonun ortas─▒na gelen k─▒s─▒mdaki mozaik rozet de bu tekni─čin güzel bir örne─čidir.
Duvar resimleri hamam─▒n salonunda ve saray k─▒sm─▒n─▒n do─ču taraf─▒nda bulunmakta olup çok tahribat görmü┼čtür. Anla┼č─▒ld─▒─č─▒ kadar─▒yla hamamda Bizans, sarayda ise Sâsânî tesiri daha fazlad─▒r. Yap─▒lardaki en önemli tezyinî elemanlar─▒ndan biri olan stuko heykel ve kabartmalar, özellikle e─člence salonunun de─či┼čik yerlerindeki kemer ve ni┼člerle cümle kap─▒s─▒n─▒n üzerinde bulunmaktad─▒r. Daha ziyade da─č keçileri, gazaller ve av ku┼člar─▒ndan olu┼čan bu süs unsurlar─▒ içinde belden yukar─▒s─▒ ç─▒plak, pe┼čtamall─▒ erkek ve kad─▒n, özellik
le ellerinde çiçek tutan dansöz heykelleri hayli de─či┼čik bir ─░ntiba b─▒rak─▒r. ─░slâm sanat─▒ için al─▒┼č─▒lmam─▒┼č bir durum sergileyen bu heykellerle taçkap─▒n─▒n üzerindeki orta ni┼čte bulunan ve halifeyi temsil etti─či san─▒lan çift aslan kabartmal─▒ bir kaideye basm─▒┼č (eski Ön Asya tanr─▒ heykelleri gibi ) k─▒l─▒çl─▒ ve uzun kaftanl─▒ Sâsânî tarz─▒ erkek heykeli çok dikkat çekicidir.

 


Kadrosu

Mezunlar─▒

Fihrist 
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 22.03.2016Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...