E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Takkeci ─░brahim A─ča K├╝lliyesi

 E─čitim Kurumu Detay─▒ No : E- 2136  
Kurucusu Kurulu┼č Tarihi E─čitim Dili ┼×ehir / ├ťlke
─░stanbul /
├ľzellik T├╝r├╝
  K├╝lliye 
Adres Web
,
       
Kurum No: 2136 Hit : 3837 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Kuruma ait Dergileri K├╝t├╝phaneleri Fak├╝lteleri ├ťniversitesi ─░lgili Kurumlar Tezler


E─čitim Kurumuna ait Dergiler

E─čitim Kurumuna ait K├╝t├╝phaneler

E─čitim Kurumuna Ait Akademik Birimler

Universite 

ilgili kurumlar 

E─čitim Kurumuna ait Tezler

├ľzeti

Hakk─▒nda Bilgi

Takkeci ─░brahim A─ča Külliyesi
─░stanbul’da XVI.yüzy─▒l─▒n sonlar─▒nda in┼ča edilen külliye.

Topkap─▒ sur d─▒┼č─▒nda eski Davutpa┼ča caddesi ve Topkap─▒ Mezarl─▒─č─▒ ile E-5 karayolunun kesi┼čti─či kö┼čede yer almaktad─▒r. Yap─▒ Takyeci ─░brâhim Çavu┼č, Arakiyeci ─░brâhim A─ča ve Takkeci Camii isimleriyle de an─▒lmaktad─▒r. Takkeci ─░brâhim A─ča taraf─▒ndan yapt─▒r─▒lan külliye cami, iki sebil, kuyu, hazîre ve s─▒byan mektebi diye bilinen yap─▒dan olu┼čmaktad─▒r. Kap─▒s─▒ üzerindeki mermer kitâbeden caminin 1000 (1592), sebilin 1002 (1593-94) y─▒l─▒nda in┼ča edildi─či anla┼č─▒lmaktad─▒r. Dervi┼č Mehmed Pa┼ča’n─▒n in┼ča ettirdi─či çe┼čme ise külliyeye eklenen son yap─▒d─▒r. Ancak yap─▒lar─▒n kimler taraf─▒ndan in┼ča edildi─či bilinmemektedir. Vakfiyesinde yap─▒ grubuna ek olarak cami etraf─▒nda on be┼č hücre ve bir dershanenin varl─▒─č─▒ndan söz edilmektedir. Hadîkatü'l-cevâmi'de ve mezar ta┼č─▒ndaki ifadelerden caminin ayn─▒ zamanda Halvetî tekkesi ┼čeklinde kullan─▒ld─▒─č─▒ anla┼č─▒lmaktad─▒r. Avlunun kuzey kap─▒s─▒n─▒n üzerinde caminin II. Mahmud zaman─▒nda 1236’da (1821) tamir edildi─čini belirten bir kitâbe mevcuttur. Ayr─▒ca Vak─▒flar Genel Müdürlü─čü taraf─▒ndan 1985’te cami iç mekân─▒nda bir çal─▒┼čma yap─▒lm─▒┼č, ah┼čap dikmelerin yüzeylerinde, kemer kö┼čeli─či ve kavsaralar─▒n─▒n üzerinde yer yer kalem i┼čleri ortaya ç─▒kar─▒lm─▒┼čt─▒r. Yap─▒ 2005 y─▒l─▒ndan sonra esasl─▒ bir ┼čekilde tamir görmü┼čtür. Yol açma ve geni┼čletme çal─▒┼čmalar─▒ ile özgün avlu duvarlar─▒ kesilen camiyi kuzey, güney ve do─ču yönünde avlu duvarlar─▒, bat─▒da son y─▒llarda yap─▒lm─▒┼č yap─▒lar çevrelemektedir. Avlu duvarlar─▒ üzerinde birer kap─▒ vard─▒r.
Bahçe kotundan yükseltilmi┼č bir alana yerle┼čtirilen camide kuzeydeki cümle kap─▒s─▒ d─▒┼č─▒nda biri güneybat─▒ cephesinde, di─čeri kuzeydo─ču cephesinde birer kap─▒ daha bulunmaktad─▒r. Çift revakl─▒ son cemaat yeri d─▒┼čta on sekiz, içte on adet kare kesitli ah┼čap dikme ile ta┼č─▒nmaktad─▒r. Son cemaat yerinde pencereler aras─▒nda iki mihrap ni┼či yer almaktad─▒r. Her iki ni┼č üzerinde ayn─▒ rûmî motiflerle olu┼čturulmu┼č süslemeler görülmektedir. Son cemaat yerinde alt s─▒radaki pencerelerin al─▒nl─▒klar─▒nda mermer üstüne celî sülüs hatla ─░hlâs, Felak, Nâs ve Fâtiha sûreleri yaz─▒l─▒d─▒r. Cephelerin genel karakterini yans─▒tan ta┼č-tu─čla alma┼č─▒k örgünün yan─▒ s─▒ra s─▒val─▒ ve kesme ta┼č örgülü duvarlar mevcuttur. Camide kâgir yap─▒n─▒n tahkim edilmesi amac─▒yla ah┼čap hat─▒llar, gergiler ve demir donat─▒lar kullan─▒lm─▒┼čt─▒r. Caminin vaktiyle kiremit kapl─▒ çat─▒ örtüsü yak─▒n zamanda kur┼čun olarak yenilenmi┼čtir. Ah┼čap çat─▒ alt─▒nda üst örtü iç mekânda ah┼čap kubbeye dönü┼čmektedir. K─▒rma çat─▒ ile örtülen caminin ön cephesinde üç üçgen al─▒nl─▒k vard─▒. Bunlar 1941 ve 1986 y─▒llar─▒na ait foto─čraflarda yan cephelerde de görülmekteydi. D─▒┼čar─▒dan alg─▒lanmayan, çap─▒ yakla┼č─▒k 5,50 m. olan ve sekizgen kasna─ča oturan ah┼čap kubbenin ince ç─▒talarla olu┼čturulmu┼č küresel formundan sekizgene geçi┼čte ah┼čap mukarnas bezeme kullan─▒lm─▒┼čt─▒r.
Caminin harimi kareye yak─▒n plandad─▒r. Kuzeybat─▒ ve güneydo─ču duvarlar─▒ yakla┼č─▒k 11,20 m., kuzeydo─ču ve güneybat─▒ duvarlar─▒ ise 11,70 m. ölçülerinde olan mekân─▒n yüksekli─či yakla┼č─▒k 6,20, duvar kal─▒nl─▒klar─▒ ortalama 1,15 metredir. Ayn─▒ do─črultuda altta ve üstte on dört pencerenin yan─▒ s─▒ra mihrap ni┼či üzerinde küçük bir pencere daha bulunmaktad─▒r. On adet ah┼čap dikmenin ta┼č─▒d─▒─č─▒ mahfil kuzeybat─▒ du-var─▒n─▒n tamam─▒n─▒, kuzeydo─ču ve güneybat─▒ duvarlar─▒n─▒n yar─▒ya yak─▒n k─▒sm─▒n─▒ çevrelemektedir. Alt s─▒radaki pencerelerin üstünde mihrap duvar─▒nda mermer üzerine celî sülüs hatla yaz─▒lm─▒┼č kitâbeler, dik yöndeki kuzeydo─ču ve güneybat─▒ duvarlar─▒nda mahfil d─▒┼č─▒nda kalan pencerelerde çini al─▒nl─▒klar, di─čer iki pencerede birer kitâbe yer almaktad─▒r.
Caminin önemli bir özelli─či iç mekândaki zengin çini bezeme program─▒d─▒r. Yatay ve dü┼čey düzlemde kuzeybat─▒-güneydo─ču ekseninde görülen simetri çini panolar─▒n yerle┼čtirilmesinde de görülmektedir. Duvar yüzeylerinin yar─▒ya yak─▒n k─▒sm─▒, farkl─▒ motiflerle ya da ayn─▒ motifin tekrar─▒ ile olu┼čturulan XVI. yüzy─▒l ─░znik çini panolar─▒ ile kaplanm─▒┼čt─▒r. Çinilerde s─▒r alt─▒ tekni─či kullan─▒lm─▒┼čt─▒r. Çatlaks─▒z, parlak ve pürüzsüz yüzeyli levhalarda çini hamuru beyaz veya beyaza yak─▒n renktedir. ─░znik çinilerinin yan─▒ s─▒ra XVII. yüzy─▒l Kütahya çinilerine ve özgün olmayan çinilere de rastlanmaktad─▒r. Günümüzde camiye ait baz─▒ çini levhalar Lizbon’da Gülbenkyan Müzesi’nde sergilenmektedir. Asma dal─▒ ve üzüm salk─▒m─▒, çiçek açm─▒┼č meyve a─čac─▒ ve dal─▒, nar ve nar çiçe─či, gül, lâle, karanfil, menek┼če gibi meyve ve çiçeklerin yan─▒ s─▒ra rûmî, çin bulutu, hatâyî, ┼čemse ve palmet gibi motifler görülmektedir. Mercan k─▒rm─▒z─▒s─▒, zümrüt ye┼čili, mavi, kobalt mavisi, koyu lâcivert en s─▒k kullan─▒lan renklerdir. Tamamen bitkisel kompozisyonlu çinilerle kapl─▒ olan mihrab─▒n d─▒┼č─▒nda ince i┼čçili─či ve oranlar─▒ ile devrinin üslûbunu yans─▒tan mermer minberi, renkli caml─▒ revzenleri, pencere kanatlar─▒ ve binileri, özgün kündekâri kap─▒s─▒ ile cami oldukça zengin mimari ö─čelere sahiptir. Kesme ta┼čtan in┼ča edilen minare caminin kuzeybat─▒ kö┼česindedir. Kare kaideli minarenin onalt─▒gen gövdesinde sark─▒tl─▒ mukarnasl─▒ ve ajurlu korkuluklar─▒ olan tek ┼čerefe mevcut olup üzeri kur┼čun külâhl─▒d─▒r.
Takkeci ─░brâhim A─ča Camii, mütevazi boyutlar─▒na kar┼č─▒n yap─▒m tekni─či ve hariminin zenginli─či aç─▒s─▒ndan önemli bir yap─▒d─▒r. Benzer Osmanl─▒ yap─▒lar─▒nda aç─▒k biçimde gözlemlenemeyen baz─▒ detaylara bu camide rahatça ula┼č─▒labilmektedir. Meselâ caminin günümüze kadar gelmi┼č ah┼čap kubbeli mekân─▒nda özgün nitelikler muhafaza edilebilmi┼čtir.
Külliyede iki adet sebil mevcuttur. Bunlardan biri camiden önce in┼ča edilmi┼č olup Davutpa┼ča caddesiyle Takkeci Camii soka─č─▒n─▒n kesi┼čti─či kö┼čede ve Dervi┼č Pa┼ča Çe┼čmesi’nin kar┼č─▒s─▒nda bulunmaktad─▒r. Sebilin günümüzde yerinde olmayan iki kitâbesinden biri cami içinde korunmaktad─▒r. Bu kitâbede sebilin 986 (1578) y─▒l─▒nda ─░brâhim A─ča taraf─▒ndan yapt─▒r─▒ld─▒─č─▒ yaz─▒l─▒d─▒r. Sebilin üzerinde görülen s─▒val─▒ yap─▒ kuzeyde ve bat─▒da sebil duvarlar─▒na oturmaktad─▒r. Sebil ile üzerindeki yap─▒n─▒n giri┼či Davutpa┼ča caddesi yönünden tek bir kap─▒ ile sa─članmakta olup içeride her iki mekâna farkl─▒ kap─▒larla ula┼č─▒l─▒r. ─░çinde hâlâ kullan─▒lmakta olan bir de kuyu mevcuttur. Sebilin kuzey duvar─▒nda bir, bat─▒ duvar─▒nda üç penceresi vard─▒r. Di─čer sebil avlunun do─ču kap─▒s─▒n─▒n yan─▒nda s─▒byan mektebiyle avlu duvar─▒ aras─▒nda yer almaktad─▒r. Do─ču avlu kap─▒s─▒n─▒n yan─▒ndaki bir kap─▒dan caminin bahçesine geçilmekte ve sebile girilmektedir. Kitâbesinden 1002 (1593-94) y─▒l─▒nda in┼ča edildi─či anla┼č─▒lan sebil kenarlar─▒ birbirine e┼čit olmayan be┼čgen planl─▒d─▒r. Sebilin avlu duvar─▒ üzerinde iki ve cami avlusuna aç─▒lan bir penceresi mevcuttur. Yap─▒n─▒n tam ortas─▒nda bulunan, tek parça mermerden yap─▒lm─▒┼č kuyunun kapa─č─▒ ve ç─▒kr─▒─č─▒ kaybolmu┼čtur. Kuyunun kuzey ve güney kenarlar─▒nda yine mermer ve tek parça ç─▒kr─▒k ayaklar─▒, avluya bakan pencere üzerinde su haznesi bulunmaktad─▒r. Kuzey avlu duvar─▒ ile do─ču avlu duvar─▒n─▒n kesi┼čti─či kö┼čede yer alan çe┼čmenin ön cephedeki mermer kitâbesinde 1235 (1820) y─▒l─▒nda Sadrazam Dervi┼č Mehmed Pa┼ča taraf─▒ndan yapt─▒r─▒ld─▒─č─▒ belirtilmektedir.
Caminin güneydo─čusundaki s─▒byan mektebi hakk─▒nda yeterli bilgi yoktur. Günümüzde bo┼č olan yap─▒n─▒n bir süre ev olarak kullan─▒ld─▒─č─▒ bilinmektedir. Kare ve dikdörtgen iki mekândan olu┼čan yap─▒n─▒n güneydo─ču duvar─▒ sebille ortakt─▒r. Yap─▒n─▒n üzeri dört yöne e─čimli çat─▒ ile örtülmü┼čtür. Bas─▒k kemerli giri┼č kap─▒s─▒n─▒n görüldü─čü kuzeydo─ču cephesini kap─▒n─▒n her iki yan─▒nda kareye yak─▒n boyutlar─▒ olan birer pencere tamamlamaktad─▒r. Bu cepheye dik yöndeki kuzeybat─▒ cephesine iki, güneybat─▒ cephesine üç pencere yerle┼čtirilmi┼čtir. Güneybat─▒ cephesinde bir helâ penceresi mevcuttur. Külliyede biri cami avlusunun içinde, di─čeri sebilin arkas─▒nda yer alan iki hazîre bulunmaktad─▒r. Bunlar─▒n d─▒┼č─▒nda se-bilin arkas─▒ndaki hazîrenin kar┼č─▒s─▒nda kime ait oldu─ču bilinmeyen iki mezar daha vard─▒r. Avlunun içindeki hazîrede biri Takkeci ─░brâhim A─ča Camii ┼čeyhi Ali Efendi’ye ait olmak üzere alt─▒ mezar görülmektedir. Sebilin arkas─▒ndaki hazîrede ise mezar ta┼č─▒ kaybolmu┼č bir mezarla ─░brâhim A─ča’n─▒n ve o─člu Halil Çavu┼č’un sandukalar─▒ yer almaktad─▒r.


Kadrosu

Mezunlar─▒

Fihrist 
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 30.10.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...