E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Turgut Reis K├╝lliyesi

 E─čitim Kurumu Detay─▒ No : E- 2135  
Kurucusu Kurulu┼č Tarihi E─čitim Dili ┼×ehir / ├ťlke
Turgut Reis XVI. y├╝zy─▒l Bo┼č /
├ľzellik T├╝r├╝
Cami, T├╝rbe   
Adres Web
,
       
Kurum No: 2135 Hit : 3702 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Kuruma ait Dergileri K├╝t├╝phaneleri Fak├╝lteleri ├ťniversitesi ─░lgili Kurumlar Tezler


E─čitim Kurumuna ait Dergiler

E─čitim Kurumuna ait K├╝t├╝phaneler

E─čitim Kurumuna Ait Akademik Birimler

Universite 

ilgili kurumlar 

E─čitim Kurumuna ait Tezler

├ľzeti

Hakk─▒nda Bilgi

Turgut Reis Külliyesi

Trablusgarp’ta XVI. yüzy─▒l─▒n ikinci yar─▒s─▒nda in┼ča edilen cami ve türbe. 

Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis taraf─▒ndan yapt─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. Cami, türbe ve hamamdan olu┼čan bu külliyeye daha sonra iki türbe ilâve edilmi┼čtir. 12 ┼×âban 958 (15 A─čustos 1551) tarihinde, Malta ┼čövalyelerinin elinde bulunan Trablusgarp’─▒ fetheden Turgut Reis 1556-1565 y─▒llar─▒ aras─▒nda burada beylerbeyi s─▒fat─▒yla görev yapm─▒┼čt─▒r. Malta ku┼čatmas─▒ s─▒ras─▒nda 24 Zilkade 972’de (23 Haziran 1565) Saint John ┼čövalyelerine kar┼č─▒ Saint Elmo Kalesi’ne gerçekle┼čtirilen bir sald─▒r─▒da ┼čehid dü┼čen Turgut Reis’in naa┼č─▒ Trablusgarp’a getirilerek yapt─▒rd─▒─č─▒ külliyeye defnedilmi┼čtir.

Turgut Reis, Trablusgarp’─▒n kuzeyine hâkim bir tepe üzerinde önce bir kale in┼ča ettirmi┼č, daha önce 1510 y─▒l─▒nda tahrip edilen büyük caminin kal─▒nt─▒lar─▒n─▒n üzerine de Turgut Reis Saray─▒ diye an─▒lan kendi saray─▒n─▒ yapt─▒rm─▒┼čt─▒r. Burada ┼čövalyelerin in┼ča ettirdi─či bir ┼čapelin üstüne yap─▒lan caminin kitâbesinden binan─▒n 958 (1551) y─▒l─▒nda in┼ča edildikten sonra 1013’te (1604) Ali Bey taraf─▒ndan yeniden ihya edildi─či anla┼č─▒lmaktad─▒r. Cami plan─▒ itibariyle tabhâneli / zâviyeli Osmanl─▒ camilerine benzerli─čiyle dikkati çekmekte olup bölgenin çini mozaik ve ah┼čap i┼čçili─činin en güzel uygulamalar─▒n─▒ bünyesinde bar─▒nd─▒rm─▒┼čt─▒r.

II. Dünya Sava┼č─▒’nda ─░ngiliz sava┼č gemilerinin att─▒─č─▒ bombalarla caminin harim k─▒sm─▒ ile minaresi hasar görmü┼č, sava┼čtan sonra Trablusgarp Vak─▒flar ─░daresi taraf─▒ndan betonarme direkler üzerine oldukça basit ┼čekilde yap─▒lan eklemelerle binan─▒n eski görünümü bozulmu┼čtur. Bu çal─▒┼čmalar s─▒ras─▒nda binaya geni┼č bir orta avlu eklenmi┼č, dükkân, helâ, gusülhâne ve hizmet odas─▒ gibi birimler ilâve edilmi┼čtir. Hasar gören minarenin petek ve külâh k─▒sm─▒ eskisine göre daha k─▒sa biçimde tamamlanm─▒┼čt─▒r. Camide 1960’ta Türkiye Cumhuriyeti Vak─▒flar Umum Müdürlü─čü bir tamir yapt─▒rm─▒┼č, son olarak 2009 y─▒l─▒nda iki Türk firmas─▒ taraf─▒ndan Turgut Reis Türbesi’nin restorasyon çal─▒┼čmas─▒ gerçekle┼čtirilmi┼čtir. Kaleiçi semtinde Seydi Turgut caddesi kenar─▒nda Türk Çar┼č─▒s─▒ ile Bâbülbahr aras─▒nda yer alan cami ve türbeler limana hâkim bir konumdad─▒r. Caminin yan soka─ča bakan as─▒l giri┼č k─▒sm─▒ tamamen yeniden yap─▒lm─▒┼čt─▒r. Ma─črib üslûbunda söve ve kemerli kap─▒s─▒yla, at nal─▒ kemer ve Roma tarz─▒ ba┼čl─▒klar─▒yla yap─▒ zevksiz bir hüviyete sahiptir. Seydi Turgut caddesinin kö┼česine rastlayan bu kap─▒ d─▒┼č duvar cephesinden biraz geriye al─▒nm─▒┼čt─▒r.

Cami, bombard─▒mandan sonra yap─▒lan merkezî k─▒sm─▒yla beraber iki ayr─▒ tekni─če ve ┼čekle sahip olmu┼čtur. Betonarme merkezî k─▒s─▒m üslûpsuz ve çirkin bir yap─▒d─▒r. Uzun, iri ve dairevî on iki adet betonarme sütun üzerine oturtulan kemerlerin ta┼č─▒d─▒─č─▒ yirmi kubbe nisbetsiz ve sakil görünü┼člüdür. Binan─▒n eskiden kalan k─▒s─▒mlar─▒ daha alçak iki┼čer sütuna ve aya─ča (Roma harabelerinden getirilmi┼č mimari parçalardan kompozit ve toskan üslûbundaki ba┼čl─▒klar ve trakit sütunlar) dayanmakta, kemer ve kubbelerle çok mütevazi bir etki olu┼čturmaktad─▒r. Burada yer alan ve basit tromplarla geçi┼čleri sa─članan kubbeler alt─▒┼čardan on iki adet olup elips biçimindedir. Kubbelerin derinli─či, kasnak k─▒-s─▒mlar─▒, kemer kavisleri, sütunlar─▒n boylar─▒ sava┼č─▒n ard─▒ndan yap─▒lan merkezî k─▒sma nazaran daha iddias─▒z, fakat oldukça ölçülüdür. Caminin mihrab─▒ ve minberi gayet acemice yap─▒lm─▒┼čt─▒r. Müezzin mahfeli ve kürsü vazifesini gören maksûre ah┼čapt─▒r ve iki ayak aras─▒na yerle┼čtirilmi┼čtir. Caminin duvarlar─▒, kemerleri ve kubbeleri s─▒val─▒ olup kubbe göbekleri basit, kabartma tezyinatla süslüdür. Son döneme ait kûfî yaz─▒l─▒ çini plakalarla cami cepheleri acemice süslenmi┼čtir. Cami duvar─▒ndan oldukça uzak mesafede caddeden avluya girilen kap─▒n─▒n yan─▒nda yer alan minare kare kaide üzerinde silindirik gövdelidir. Altm─▒┼č üç basamakl─▒ bir merdivenle ç─▒k─▒lan minarenin masif ┼čerefe üzerinde yükselen k─▒sa pete─či üstünde ye┼čil renkli ah┼čap bas─▒k külâh ve alem vard─▒r. Caminin son cemaat yerindeki kap─▒s─▒ üzerinde iki kitâbe görülmektedir. 1013 (1604) tarihli dört sat─▒rl─▒k tamir kitâbesi Türkçe olup ─░stanbul âbidelerindeki tarihleriyle tan─▒nan “Hâtif” mahlasl─▒ ┼čaire aittir. 1366 (1946-47) tarihli on sat─▒rl─▒k Arapça kitâbe ise mütevelli Mahmud Bey taraf─▒ndan Neccâr Cemîl Kad─▒’n─▒n ve mutemet Ali Efendi’nin denetimi alt─▒nda tamir yapt─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒ belirtmek-tedir.

Turgut Reis Türbesi. Caminin k─▒ble duvar─▒na biti┼čik olan yap─▒ kare planl─▒d─▒r ve üzeri pandantiflerle geçi┼či sa─članan kubbe ile örtülüdür. Türbenin kuzeyinde kuzey-güney istikametinde dikdörtgen planl─▒ bir avlu vard─▒r. Avluya kuzey yönünde önü iki taraftan merdivenli bir sahanl─▒kla ula┼č─▒lan, üstü kubbeli ve yanlar─▒ tonozlu bir mekândan geçilerek ula┼č─▒l─▒r. Bu kap─▒ geçidinin iki yan─▒nda ve avluda kabirler bulunmaktad─▒r. Kuzeyde cephesi iki kemerli ve üstü tonozla örtülü revak düzeninden sonra yer alan türbe kap─▒s─▒ bina aks─▒na göre olmay─▒p cephenin sa─č─▒ndad─▒r. Türbenin revak k─▒sm─▒nda antik harabelerden getirilmi┼č kompozit bir ba┼čl─▒kla kaba ve k─▒sa bir sütun, üzerinde yuvarlak kemerler gö-rülmektedir. XIX. yüzy─▒lda tamir edilen türbe kap─▒s─▒ söveleri ve e┼či─či empire üslûbunun tesiriyle bozulmu┼čtur. Cami ile türbe aras─▒na aç─▒lan bir pencere dua ve hâcet penceresi vazifesini görmektedir. Kap─▒n─▒n yan─▒ndaki pencere ön avluya, kar┼č─▒s─▒ndaki güneydeki d─▒┼č avluya aç─▒l─▒r. Do─čuda yer alan pencere biti┼čikteki Mehmed Pa┼ča Türbesi’ne ba─članan bir kap─▒ durumundad─▒r. Yap─▒n─▒n içerisinde on adet kabir vard─▒r. Kubbeyi ta┼č─▒yan kemerler yuvarlakt─▒r. Mehmed Pa┼ča Türbesi. Turgut Reis Türbesi’nin do─čusunda yap─▒ya biti┼čik olup kubbeli ve kareye yak─▒n plandad─▒r. Güney yönünde çarp─▒k bir bölümle mekân─▒ geni┼člemi┼čtir. ─░çinde on be┼č adet mezar vard─▒r. Kuzey yönünde yer alan avlu kap─▒s─▒ üzerinde 1057 (1647) tarihli mermer kitâbe görülür; Mehmed Pa┼ča’n─▒n kabri de ayn─▒ tarihi ta┼č─▒r. Ahmed Pa┼ča Türbesi. Caminin kuzey duvar─▒na biti┼čik in┼ča edilen türbe kare planl─▒ ve tek kubbeli bir yap─▒d─▒r. ─░çinde dört kabir ve kö┼čelere konulmu┼č iki adet ┼čâhide mevcuttur. Ahmed Pa┼ča’n─▒n kabir ta┼č─▒ kitâbesizdir. Caminin kuzeyinden bir kap─▒ ile ula┼č─▒lan türbeden kuzey yönündeki küçük hazîreye geçilmektedir. Sakal-─▒ ┼×erif Odas─▒. Caminin kuzeyinde camiye ve Ahmed Pa┼ča Türbesi’ne biti┼čik konumda kare planl─▒, kubbeli bir mekând─▒r; camiye bir kap─▒ ile ba─članmaktad─▒r.

Hamam. XVI. yüzy─▒la tarihlenen hamam Trablusgarp’─▒n ilk hamam─▒d─▒r ve günümüzde de hizmet vermektedir. Hamam esSûr Vakf─▒’ndan olup klasik üslûpta yap─▒lm─▒┼čt─▒r. Üstü tonozlu dikdörtgen bir mekândan sonra kubbeli ve kare planl─▒ soyunmal─▒─ča, tonoz örtülü dikdörtgen planl─▒ bir ─▒l─▒kl─▒ktan kubbeli s─▒cakl─▒k k─▒sm─▒na geçilir. S─▒cakl─▒kta be┼č halvet hücresi vard─▒r. Hamam─▒n so─čukluk k─▒sm─▒n─▒n ortas─▒ndaki f─▒sk─▒yeli havuzun f─▒sk─▒ye k─▒sm─▒n─▒n kaba çiçek süslemeleri Lâle Devri üslûbunu and─▒rmaktad─▒r. Turgut Reis Külliyesi’nde yap─▒lar her ne kadar birçok özellikleriyle yerel unsurlar ta┼č─▒sa da plan ve kitle yönünden Osmanl─▒ mimarisinin genel özelliklerine sahiptir.


Kadrosu

Mezunlar─▒

Fihrist 
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 30.10.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...