E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Topkap─▒ Saray─▒ M├╝zesi

 E─čitim Kurumu Detay─▒ No : E- 2134  
Kurucusu Kurulu┼č Tarihi E─čitim Dili ┼×ehir / ├ťlke
─░stanbul /
├ľzellik T├╝r├╝
  M├╝zeler 
Adres Web
,
       
Kurum No: 2134 Hit : 3610 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Kuruma ait Dergileri K├╝t├╝phaneleri Fak├╝lteleri ├ťniversitesi ─░lgili Kurumlar Tezler


E─čitim Kurumuna ait Dergiler

E─čitim Kurumuna ait K├╝t├╝phaneler

E─čitim Kurumuna Ait Akademik Birimler

Universite 

ilgili kurumlar 

E─čitim Kurumuna ait Tezler

├ľzeti

Hakk─▒nda Bilgi

Topkap─▒ Saray─▒ Müzesi
 
Osmanl─▒ Devleti’nin yönetim merkezi ve padi┼čahlar─▒n resmî ikametgâh─▒ ┼čeklinde yakla┼č─▒k 380 y─▒l kullan─▒lan Topkap─▒ Saray─▒ ─░stanbul’da Haliç, Bo─čaziçi ve Marmara’ya hâkim olan Sarayburnu’nda yer alan binalar manzumesidir. Fâtih Sultan Mehmed taraf─▒ndan 1465-1478 y─▒llar─▒ aras─▒nda in┼ča ettirilen saray zaman içinde ihtiyaç duyulan yap─▒lar─▒n eklenmesiyle XIX. yüzy─▒l─▒n ortalar─▒na kadar geli┼čerek son ┼čeklini alm─▒┼čt─▒r. Hânedan mensuplar─▒, XIX. yüzy─▒l─▒n ikinci yar─▒s─▒nda Sultan Abdülmecid’in Bat─▒ mimarisi tarz─▒nda yapt─▒rd─▒─č─▒ Dolmabahçe Saray─▒’na ta┼č─▒nm─▒┼č, fakat Topkap─▒ Saray─▒ önemini hiçbir zaman kaybetmemi┼čtir. Cülûs ve cenaze merasimlerinin sarayda gerçekle┼čtirilmesi âdetine saltanat─▒n sona ermesine kadar devam edilmi┼čtir. Ayr─▒ca her ramazan ay─▒n─▒n on be┼činci günü gerçekle┼čtirilen h─▒rka-i saâdet ziyaretleri için padi┼čahlar Topkap─▒ Saray─▒’na gelmi┼člerdir. 18401924 aras─▒nda h─▒rka-i saâdet ve hazîne-i hümâyun hizmetlerine bakan, Enderûn-─▒ Hümâyun hademesi denilen kadro ile harap durumdaki Harem Dairesi’nde bar─▒nan sarayl─▒lar Topkap─▒ Saray─▒’n─▒n son sakinleri olmu┼čtur.
Saray─▒n ilk defa âdeta bir müze gibi ziyarete aç─▒lmas─▒ Sultan Abdülmecid devrine rastlar. O devrin ─░ngiliz elçisine Topkap─▒ Saray─▒ gezdirilerek hazinedeki e┼čyalar gösterilmi┼č, daha sonra Topkap─▒ Saray─▒ Hazinesi’ndeki eski eserlerin yabanc─▒lara ve Türk ileri gelenlerine gösterilmesi bir gelenek halini alm─▒┼čt─▒r. Sultan Abdülaziz devrinde te┼čhir edilen eserler için empire (ampir) üslûbunda camekânl─▒ vitrinler yapt─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. Bu vitrinler zaman─▒m─▒zda saray─▒n de─či┼čik birimlerinde kullan─▒lmaktad─▒r. Sultan Mehmed Re┼čad, Topkap─▒ Saray─▒’n─▒n baz─▒ bölümlerini restore ettirmi┼č ve Seferli Ko─ču┼ču, Çin porselenlerinin sergilendi─či bir mekân haline getirilmi┼čtir. 1919’da ─░stanbul’un i┼čgal edilmesiyle Topkap─▒ Saray─▒ ziyarete kapat─▒lm─▒┼čt─▒r. Sultan II. Abdülhamid, Topkap─▒ Saray─▒’ndan getirtti─či baz─▒ e┼čyalar─▒ Y─▒ld─▒z Saray─▒’nda sergilemi┼čtir. Müze-i Hümâyun’un çekirde─čini olu┼čturan Aya ─░rini Kilisesi, ─░stanbul’un fethinden itibaren bir silâh deposu i┼člevi gördü─čünden burada gerek Osmanl─▒ tarihi boyunca kullan─▒lm─▒┼č, gerekse sava┼č ganimeti olarak ele geçirilmi┼č askerî teçhizattan meydana gelen önemli bir koleksiyon bulunmaktayd─▒. 1846’da Tophâne-i Âmire mü┼čiri Rodosizâde Damad Fethi Ahmed Pa┼ča, Aya ─░rini Kilisesi’ndeki silâhlar─▒ tanzim ettirmi┼č, Mecma-i Esliha-i Atîka ve Mecma-i Âsâr-─▒ Atîka koleksiyonunu meydana getirmi┼čtir. Bu koleksiyon ─░stanbul’un ve Türkiye’nin ilk müzesi say─▒l─▒r. II. Abdülhamid devrinde Osman Hamdi Bey taraf─▒ndan arkeolojik eserler Çinili Kö┼čk’e ta┼č─▒nm─▒┼č, silâhlar─▒n sergilenmesi, II. Me┼črutiyet’in ilân─▒ndan sonra ─░stanbul Harbiye’deki Askerî Müze’nin kurulu┼čuyla gerçek-le┼čmi┼čtir. Topkap─▒ Saray─▒, Cumhuriyet’in ilân─▒n─▒n ard─▒ndan 3 Nisan 1924 tarihinde Mustafa Kemal’in iste─či ve ─░cra Vekilleri Heyeti’nin karar─▒ ile müze haline getirilmi┼č ve 1927’de baz─▒ bölümleriyle, 1934’te ise tamamen halk─▒n ziyaretine aç─▒lm─▒┼čt─▒r.
 
Topkap─▒ Saray─▒ kara taraf─▒ndan Fâtih Sultan Mehmed’in yapt─▒rd─▒─č─▒ Sûr-i Sultânî, deniz yönünden Bizans surlar─▒ ile ┼čehirden ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. Saray─▒n içinde ana gövdesi Fâtih Sultan Mehmed döneminden kalan Adalet Kulesi alt─▒ndaki kubbeli ve revakl─▒ Kubbealt─▒ binas─▒ Dîvân-─▒ Hümâyun toplant─▒lar─▒ için in┼ča edilmi┼čtir. Bu yap─▒n─▒n arkas─▒ndaki çok kubbeli bina devletin resmî hazinesiydi. Burada ço─čunlu─ču üstün kalitede, kitâbeli, geometrik, bitkisel ve figüratif süslemeli 400’e yak─▒n silâh (k─▒l─▒ç, topuz, ┼če┼čper, ok, yay, kalkan, mi─čfer, z─▒rh, tabanca, tüfek vb.) te┼čhir edilmektedir. Sergilenen eserler aras─▒nda Arap, Memlük, ─░ran ve Türk silâhlar─▒ önemli yer tutmaktad─▒r. Seksiyondaki en eski, ayn─▒ zamanda dinî bak─▒mdan önemli eserler VII. yüzy─▒ldan XIII. yüzy─▒la kadar gelen, sahâbeye ve baz─▒ Emevî ve Abbâsî halifelerine ait k─▒l─▒çlard─▒r. Ayr─▒ca te┼čhirde padi┼čah k─▒l─▒çlar─▒ da bulunmaktad─▒r. Fâtih Sultan Mehmed’e ait, 1/90 envanter numaral─▒ merasim k─▒l─▒c─▒ Osmanl─▒ silâh teknolojisinin ba┼člang─▒c─▒n─▒ göstermesi bak─▒m─▒ndan dikkat çekicidir.
Divan Meydan─▒’n─▒ Haliç yönündeki has bahçeye padi┼čahlara ait atlar─▒n bulundu─ču has ah─▒r ba─člamaktad─▒r. Osmanl─▒ saray─▒nda kullan─▒lan at ko┼čum tak─▒mlar─▒ ile saltanat arabalar─▒n─▒n yer ald─▒─č─▒ has ah─▒rlar─▒n yan─▒nda Baltac─▒lar Ko─ču┼ču vard─▒r. XVI. yüzy─▒l─▒n sonlar─▒nda geni┼čletilen bu k─▒s─▒m bir avlu çevresinde cami, hamam, ko─ču┼č ve çubuk odas─▒ gibi birimleriyle özgün bir Osmanl─▒ mahallesi görünümündedir. Meydan─▒n sa─č yan─▒nda bir revak arkas─▒ndaki mutfak yap─▒lar─▒ s─▒ralan─▒r. Bunlar günümüzde saray ar┼čivi olarak kullan─▒lan ya─čhane ve kiler, ah┼čap A┼čç─▒lar Mescidi ile mutfaklard─▒r. Ar┼čivde en eskisi Orhan Gazi’ye ait bir ferman olmak üzere önemli belgelerle saray içinde yap─▒lan yaz─▒┼čmalar─▒n evraklar─▒ ve defterler gibi 200.000’i a┼čk─▒n belge bulunmaktad─▒r. Ar┼čiv özel izinle ara┼čt─▒rmac─▒lara hizmet vermeye devam etmektedir. Tarih boyunca sarayda kullan─▒lan Çin ve Japon seramik sanat─▒n─▒n s─▒n─▒rl─▒ say─▒daki örnekleri mutfaklarda sergilenmektedir. XIII-XIX. yüzy─▒llar aras─▒na tarihlenen seramikler seledon, mavi-beyaz ve çok renkliler olarak gruplara ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. Mutfaklar─▒n helvahane ve ┼čerbethane bölümlerinde sarayda kullan─▒lan madenî mutfak e┼čyalar─▒, Y─▒ld─▒z Çini Fabrikas─▒ porselenleri ve cam eserler, hemen kar┼č─▒s─▒ndaki binalarda saray─▒n Avrupa porselenleri ve gümü┼č eserleri te┼čhir edilmektedir. II. Abdülhamid’in yirmi be┼činci cülûs y─▒l dönümünde kendisine gelen gümü┼č hediyeler koleksiyonda özel bir yere sahiptir.
Enderun Avlusu’nun padi┼čah─▒n kullan─▒m─▒na sunulan yap─▒lar─▒ndan ilki Bâbüssaâde arkas─▒ndaki Arz Odas─▒’d─▒r. Arz Odas─▒ içinde bulunan XVI. yüzy─▒l sonuna ait tezhipli taht─▒n mücevherli örtü tak─▒mlar─▒ gelen elçilerin önemine göre de─či┼čtirilirdi. Bu yap─▒n─▒n arkas─▒nda III. Ahmed’in, Lâle Devri üslûbu ile in┼ča ettirip Enderun a─čalar─▒na vakfetti─či Enderun Kütüphanesi vard─▒r. Padi┼čah yap─▒lar─▒n─▒n bu avludaki di─čer örnekleri kö┼čelerdeki Hazine Kö┼čkü ve Has Oda’d─▒r (Kutsal Emanetler Dairesi). Fâtih Sultan Mehmed’in saray in┼ča edilirken yapt─▒rd─▒─č─▒ Hazine Kö┼čkü ba┼člang─▒çtan bu yana saray hazinesi olarak kullan─▒lm─▒┼čt─▒r. Günümüzde Osmanl─▒ hazinesinin te┼čhirine ayr─▒lan bu yap─▒da sergilenen eserler aras─▒nda dört adet taht, Osmanl─▒ hükümdarl─▒k sembolü olan ask─▒ ve sorguçlar, mücevherli kitap kaplar─▒, Topkap─▒ hançeri ve ka┼č─▒kç─▒ elmas─▒ en ünlüleridir.
Enderun Avlusu’nda padi┼čahlara ait en önemli oda Has Oda’d─▒r. XV. yüzy─▒lda dörtlü bir mekân planlamas─▒yla in┼ča edilen bu yap─▒ padi┼čahlar─▒n saray selâml─▒─č─▒ndaki özel ikametgâh─▒ idi. Tarihte oldu─ču gibi günümüzde de mukaddes emanetler çe┼čitli dönemlerin çinileriyle kaplanm─▒┼č olan bu binada muhafaza edilmektedir. Yavuz Sultan Selim’in M─▒s─▒r’─▒ fethinden sonra Mekke ve Medine’deki Hz. Muhammed’le ilk halifelere ait hât─▒ralar─▒ Has Oda’da ve hazinede muhafaza alt─▒na ald─▒rd─▒─č─▒ bilinmektedir. Bu eserler aras─▒nda Hz. Muhammed’in h─▒rkas─▒, iki adet k─▒l─▒c─▒, sakal-─▒ ┼čerifleri, di┼či, ayak izleri, sancak-─▒ ┼čerifi, su kâsesi, Hümeze, Tekâsür, Kadr ve Tebbet sûrelerinin vahiy kâtipleri taraf─▒ndan deri üzerine yaz─▒lm─▒┼č ilk nüshalar─▒, Hz. Muhammed’in çe┼čitli hükümdarlara gönderdi─či ─░slâm’a davet mektuplar─▒, na‘l-i ┼čerifler, ilk halifelerin k─▒l─▒çlar─▒, padi┼čahlar─▒n çe┼čitli dönemlerde Mekke ve Medine’ye vakfettikleri objeler yer almaktad─▒r. Bu yap─▒n─▒n yan─▒ndaki Has Oda (Silâhdar) Hazinesi’nde geçmi┼č y─▒llara kadar sarayda bulunan saatlerden de─čerli örnekler te┼čhir edilmekteydi. Günümüzde te┼čhirdeki saatler depolara kald─▒r─▒larak bu bölüm mukaddes emanetlerle uyumlu geçici sergilere ay-r─▒lm─▒┼čt─▒r. 25 A─čustos 2008’de aç─▒l─▒┼č─▒ gerçekle┼čtirilen Osmanl─▒ Devleti’nde Ehl-i Beyt Sevgisi adl─▒ sergi bunlar─▒n ilkini te┼čkil etmi┼čtir. Ecdad, Hz. Muhammed’den bugüne intikal eden kutsal emanetlere o kadar önem vermi┼č ki her birini son derece k─▒ymetli sanat eseri mahfazalar içinde saklam─▒┼č, M─▒s─▒r’dan ─░stanbul’a getirilmek üzere yola ç─▒kt─▒─č─▒ andan itibaren as─▒rlarca yan─▒ba┼člar─▒nda sürekli Kur’ân-─▒ Kerîm okunmu┼čtur; bu gelenek günümüzde de “hay─▒rlar─▒n fethi, belâlar─▒n def‘i” niyetiyle devam ettirilmektedir.
 
Saray a─čalar─▒n─▒n e─čitildi─či ve ya┼čad─▒─č─▒ avluyu çevreleyen ko─ču┼člar─▒n hiyerar┼čik bir düzeni vard─▒. Bunlar Küçük-Büyük Oda, Seferli, Kilerli, Hazine ve Has Oda ko─ču┼člar─▒d─▒r. Bunlardan günümüzde Küçük Oda Ko─ču┼ču’nun yer ald─▒─č─▒ bölüm saray i┼člemeleri seksiyonu olarak aç─▒lm─▒┼č, daha sonra kapat─▒lm─▒┼čt─▒r. Bugün sarayda i┼člemelerin sergilendi─či bir bölüm yoktur. Seferli Ko─ču┼ču padi┼čah elbiseleri sergisine ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. Bu koleksiyonda padi┼čahlar─▒n tarih boyunca saklanan günlük elbiseleriyle tören elbiselerinin yan─▒ s─▒ra sarayda kullan─▒lan çe┼čitli kuma┼člar te┼čhir edilerek Osmanl─▒ saray─▒na ba─čl─▒ kuma┼č üretimi hakk─▒nda kronolojik bilgiler verilir. Kilerli Ko─ču┼ču ise müze idare binas─▒ halinde düzenlenmi┼čtir. Zaman─▒nda iç hazineden sorumlu a─čalara ait olan Hazine Ko─ču┼ču’nda ─░slâm ve Osmanl─▒ minyatür, yaz─▒ ve hat ör-nekleriyle gereçleri sergilenmi┼čse de bu bölüm günümüzde ziyarete kapal─▒d─▒r. Has Oda Ko─ču┼ču XIX. yüzy─▒lda Has Oda revak─▒ kapat─▒larak olu┼čturulmu┼čtur. Bu mekân padi┼čah portreleri salonu olarak kullan─▒lmaktad─▒r. Fâtih Sultan Mehmed döneminden kalan A─čalar Camii Bizans, ─░slâm ve Osmanl─▒ yazmalar─▒ ile ünlü saray kütüphanesi ┼čeklinde hizmet vermekte, içerisinde yakla┼č─▒k 14.000 el yazmas─▒ eser, 500 civar─▒nda minyatürlü yazma ve albüm, gayri ─░slâmî kitaplar, mühürler vb. bar─▒nd─▒rmaktad─▒r.
Topkap─▒ Saray─▒’n─▒n Sarayburnu yönündeki arka bölümünde ─░stanbul manzaras─▒na aç─▒lan ve Sofa-i Hümâyun diye adland─▒r─▒lan bir bahçede havuzlu mermer teras üzerinde sultanlar─▒n ki┼čisel kö┼čkleri yer almaktad─▒r. XVII. yüzy─▒lda in┼ča edilen bu kö┼čklerden Sünnet Odas─▒ cephesindeki Osmanl─▒ çini sanat─▒n─▒n çe┼čitli dönemlerine ait panolar─▒yla ünlüdür. IV. Murad’─▒n Revan ve Ba─čdat seferlerine ithaf etti─či kö┼čkler ise Osmanl─▒ klasik kö┼čk üslûbunun son ör-nekleridir. Hekimba┼č─▒ Kulesi ile XVIII. yüzy─▒l rokoko dekorasyonuna sahip Sofa Kö┼čkü d─▒┼č─▒nda Marmara yönündeki mermer teras önünde 1850’lerde in┼ča edilen Mecidiye Kö┼čkü bulunmaktad─▒r. Osmanl─▒ padi┼čahlar─▒n─▒n Topkap─▒ Saray─▒’n─▒ terkederek Bo─čaziçi saraylar─▒na yerle┼čtikten sonra dönemin Bat─▒l─▒ saray zevkine uygun in┼ča ettirdikleri bu kö┼čk, sultanlar─▒n Topkap─▒ Saray─▒’na dinî ve resmî törenlere geldiklerinde kulland─▒klar─▒ bir kabul salonuydu. Bu kö┼čkün yan─▒na XIX. yüzy─▒l ba┼člar─▒nda Sofa Camii yap─▒lm─▒┼čt─▒r. Buras─▒ sarayda günümüzde ibadete aç─▒k olan tek mekând─▒r. Dünya müzeleri aras─▒nda tarihsel ya┼čant─▒s─▒ ile bugüne ula┼čabilmi┼č ender örneklerden olan Topkap─▒ Saray─▒ bu görünümüyle Osmanl─▒ yönetim sisteminin evrensel ölçüsüyle de paralellik arzetmektedir. Topkap─▒ Saray─▒ Müzesi sergi salonlar─▒ zaman zaman de─či┼čikli─če u─čramakta, deprem riski, restorasyon ve personel durumuna ba─čl─▒ ┼čekilde aç─▒k veya kapal─▒ olabilmektedir. Mekân s─▒k─▒nt─▒s─▒ yüzünden koleksiyonlardaki eserlerin çok az bir k─▒sm─▒ sergilenebilmektedir. Geçici sergiler ve te┼čhir de─či┼čimleri mevcut eserlerin yeterli ölçüde sergilenebilmesine imkân tan─▒mamaktad─▒r.

 


Kadrosu

Mezunlar─▒

Fihrist 
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 30.10.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...