E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Tokat Mevlevihanesi

 E─čitim Kurumu Detay─▒ No : E- 2133  
Kurucusu Kurulu┼č Tarihi E─čitim Dili ┼×ehir / ├ťlke
XVIII. y├╝zy─▒l Tokat /
├ľzellik T├╝r├╝
Mevlevihane  Mevlevihane 
Adres Web
,
       
Kurum No: 2133 Hit : 4232 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Kuruma ait Dergileri K├╝t├╝phaneleri Fak├╝lteleri ├ťniversitesi ─░lgili Kurumlar Tezler


E─čitim Kurumuna ait Dergiler

E─čitim Kurumuna ait K├╝t├╝phaneler

E─čitim Kurumuna Ait Akademik Birimler

Universite 

ilgili kurumlar 

E─čitim Kurumuna ait Tezler

├ľzeti

Hakk─▒nda Bilgi

Tokat Mevlevîhânesi

Tokat’ta XVIII. yüzy─▒lda kurulan Mevlevî tekkesi.     
Menâk─▒bü'l-Cârifîn’de anlat─▒ld─▒─č─▒na göre Selçuklu Veziri Muînüddin Süleyman Pervâne, Konya’da iken intisap etti─či Fahreddîn-i Irâki’yi Tokat’a davet etmi┼č ve burada kendisi için bir hankah yapt─▒rm─▒┼čt─▒. XIV. yüzy─▒lda da Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi taraf─▒ndan Tokat’a halifeler gönderilmi┼čtir. Bu tarihlerden itibaren Tokat’ta Mevlevîlik yayg─▒nla┼čt─▒─č─▒ ve birkaç mevlevîhâne in┼ča edildi─či halde günümüze yaln─▒z XVIII. yüzy─▒lda kurulan, Tokat merkez So─čukp─▒nar mahallesinde Bey soka─č─▒ ile Eski Hükümet ve Beyhamam sokaklar─▒ aras─▒nda bulunan mevlevîhâne ula┼čm─▒┼čt─▒r. II. Mehmed dönemi ba┼člar─▒nda tutulmu┼č olan 859 (1455) tarihli Tahrir Defteri’nden Tokat’ta bir hankah-─▒ Mevlevî ve otuz iki hânelik Mevlevîhâne mahallesi bulundu─ču ö─črenilmekte, fakat 1472’de Uzun Hasan’─▒n Tokat üzerine gönderdi─či ordunun âni hücumuyla ┼čehrin ba┼čtan ba┼ča tahrip edilmesi yüzünden 890 (1485) tarihli tahrirde Mevlevîhâne mahallesinin sekiz hâneye dü┼čtü─čü ve 925’teki (1519) “Mahalle-i Hoca ─░brâhim nâm-─▒ dîger Mevlevîhâne” kayd─▒ndan Mevlevîhâne mahallesinin isminin de─či┼čtirildi─či anla┼č─▒lmaktad─▒r. Nitekim Tokat merkez kazas─▒na ait 984 (1576) tarihli vak─▒f kay─▒tlar─▒ aras─▒nda mevlevîhâneye rastlanmamaktad─▒r.
1066’da (1656) Tokat’tan geçen Evliya Çelebi, usta neyzenler e┼čli─činde haftada iki gün âyin yap─▒lan Tokat Mevlevîhânesi’nden Be┼čikta┼č Mevlevîhânesi derecesinde geli┼čmi┼č önemli bir Mevlevî tekkesi diye bahsetmektedir. Evliya Çelebi’ye göre I. Ahmed’in veziri olan Muslu A─ča, Mevlevîler için bir vak─▒f kurmu┼č ve kendi kona─č─▒n─▒n bulundu─ču geni┼č arazinin bir k─▒sm─▒na bu mevlevîhâneyi in┼ča ettirmi┼čtir. As─▒l vakfiyesi henüz bulunmamakla birlikte Tokat Mevlevîhânesi’nin son ┼čeyhi Mehmed Hâdi Dede Efendi’nin Konya çelebisine yazd─▒─č─▒ 1911 tarihli mektupta mevlevîhânenin 1048’de (1638) Muslu A─ča nam─▒ndaki Tokatl─▒ bir zat taraf─▒ndan tesis edildi─činden ve Mesnevî’nin ilk m─▒sra─▒na ebced hesab─▒yla dü┼čürülen tarihi belirten, “Muslu A─ča sâhte în tekyerâ Mevlevîyân tâ ibâdet mîkoned / Goft Mevlânâ zi-pî┼č-i târihe┼č: Bi┼čnev ez ney çün hikâyet mîkoned” beyitlerinin tekkede bulunan bir kitâbe üzerinde bulundu─čundan bahsetmektedir. Ancak Evliya Çelebi’nin I. Ahmed’in veziri oldu─čunu belirtti─či Muslu A─ča resmî kay─▒tlarda, meselâ Tokat ┼×er‘iyye Sicilleri Ar┼čivi’nde yeniçeri a─čas─▒ diye kay─▒tl─▒d─▒r.
1115 (1703) tarihli hüccete göre Muslu A─ča’n─▒n yapt─▒rd─▒─č─▒ mevlevîhâne zamanla y─▒k─▒lm─▒┼č ve yaln─▒z arsas─▒ kalm─▒┼č, me┼čihatta bulunan Müderris Mehmed Efendi b. Dâni┼čî Ali Efendi mevlevîhâneyi tekrar in┼ča ettirmi┼čtir. 1792’de Tokat büyük bir yang─▒n geçirmi┼čtir. Mevcut semâhâneyi içeren ana binan─▒n, ta┼č─▒d─▒─č─▒ Osmanl─▒ barok-ampir / empire mimari unsurlar─▒ndan XIX. yüzy─▒l─▒n ilk çeyre─čine tarihlendirilebildi─či için bu yang─▒ndan sonra yenilendi─či tahmin edilmektedir. Plan tipi ve baz─▒ tavan süslemelerinden XVIII. yüzy─▒l─▒n son çeyre─čine tarihlendirilen mevlevîhânenin me┼črutas─▒ ve Muslu A─ča Kona─č─▒ olarak bilinen harem büyük ihtimalle bu tarihte de bir onar─▒m görmü┼čtür. Tokat Mevlevîhânesi me┼čihat─▒nda bulunan postni┼činler ┼čunlard─▒r: Ramazan Dede Efendi (1048/1638 civar─▒nda), Tâlib ┼×eyh Mehmed Dede Efendi, Müderris ┼×eyh Mehmed Efendi b. Dâni┼čî Ali Efendi, Abdülahad Dede Efendi, Hüseyin Dede Efendi b. Abdülahad Dede, Seyyid Osman Dede Efendi b. Hüseyin Dede Efendi, Hâf─▒z Mehmed Emin Dede Efendi b. Hüseyin Dede, Hasan Dede Efendi b. Hâf─▒z Mehmed Dede Efendi, Mehmed Emin Dede Efendi b. Hasan Dede, Ali R─▒za Dede Efendi b. Hasan Dede, Mehmed Hâdi Dede Efendi b. Ali R─▒zâ Dede ve Abdülhâdi (Ergin) Dede Efendi b. Mehmed Hâdi Dede (ö. 1941). Günümüzde Seyyid Osman, Hâf─▒z Mehmed Emin ve Mehmed Emin Dede efendilerin mezar ta┼člar─▒ mevlevîhânenin arka bahçesinde bulunmaktad─▒r.
Tekkeler kapat─▒ld─▒ktan sonra 1934 y─▒l─▒nda Vak─▒flar Genel Müdürlü─čü taraf─▒ndan tescil edilen mevlevîhâne ana binas─▒na el konulmu┼č ve Muslu A─ča Kona─č─▒ son ┼čeyh ailesine b─▒rak─▒lm─▒┼čt─▒r. Uzun süre bo┼č kalan ana bina, 1939’da onar─▒larak on y─▒l boyunca Jandarma Alay Komutanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan kad─▒nlar hapishanesi olarak kullan─▒lm─▒┼čt─▒r. 1949’da selden zarar görerek onar─▒lm─▒┼č, 1954-1996 y─▒llar─▒ aras─▒nda Kur’an kursu vazifesi görmü┼čtür. 1976’da, gerek süsleme gerekse mimari bak─▒m─▒ndan büyük de─čer ta┼č─▒yan ana bina ve harem korunmas─▒ gereken kültür varl─▒─č─▒ olarak tescil edilmi┼čtir. Ancak eksik tescillenme yüzünden mevlevîhâne külliyesi parçalan─▒p bozulmaya ba┼člam─▒┼č, baz─▒ parseller ifraz yoluyla sat─▒lm─▒┼č ve matbahla türbe y─▒k─▒l─▒p yerine askeriyeye ait binalar yap─▒lm─▒┼č, bahçe arsas─▒ üzerine Jandarma Alay Komutanl─▒─č─▒’na ait büyük bir yap─▒ in┼ča edilmi┼č, 1990 civar─▒nda matbahla türbe yerine yap─▒lan binalar da y─▒k─▒lm─▒┼č ve Jandarma Alay Komutanl─▒─č─▒’n─▒n binas─▒ Tokat Millî E─čitim Müdürlü─čü Sa─čl─▒k Oca─č─▒’na tahsis edilmi┼čtir. Ana binan─▒n do─ču duvar─▒na biti┼čik Mevlânâ Hamam─▒, asl─▒nda mevlevîhâne külliyesine ait olup ayn─▒ vakf─▒n gelir kaynaklar─▒ aras─▒nda yer almas─▒na ra─čmen ┼čah─▒s eline geçmi┼čtir. 1997’de Vak─▒flar Genel Müdürlü─čü’nce hamam─▒n tescil edilerek kamula┼čt─▒r─▒lmas─▒na, ana bina ve harem kona─č─▒n─▒n onar─▒lmas─▒na ve mevlevîhâne sahas─▒n─▒n korunmas─▒na karar verildi─či halde restorasyonu çe┼čitli sebeplerden dolay─▒ ancak 2005 y─▒l─▒nda tamamlanabilmi┼čtir. De─či┼čik dönemlerde onar─▒ma tâbi tutulan Tokat Mevlevîhânesi özgün mimarisini büyük ölçüde yitirmi┼čtir. XVII-XIX. yüzy─▒llar─▒n görkemli halinden çok ┼čey kaybederek günümüze ula┼čan ana bina 2006’dan beri Tokat Mevlevîhâne Vak─▒f Müzesi olarak hizmet vermektedir.
Tekkelerin kapat─▒lmas─▒ s─▒ras─▒nda mevlevîhâne ihata duvar─▒yla çevrili 3000 m2’lik bir arazi üzerinde yer almaktayd─▒. ─░ki renkli kesme ta┼čtan bas─▒k kemerli avlu kap─▒s─▒ndan girilen küçük bir avlu etraf─▒nda müstakil bir türbe, türbenin güneyinde bir matbah ve onun do─čusunda iki katl─▒ semâhâne, dedegân hücreleri, meydan odas─▒ ve ┼čeyh dairesini ihtiva eden ana bina yer al─▒yordu. Ana binan─▒n do─čusunda bir hamam, kö┼čede tekkenin selâml─▒k bölümü, ┼čeyhe ait iki katl─▒ Muslu A─ča Kona─č─▒ mevcuttu. Baz─▒ mezar ta┼člar─▒n─▒n arka bahçede bulunmas─▒ndan bahçenin bir k─▒sm─▒n─▒n “hâmû┼čân” oldu─ču dü┼čünülebilir. Günümüzde sadece giri┼č kap─▒s─▒ ve iki yan─▒ndaki kuzey ihata avlu duvar─▒, iki katl─▒ ana bina, hamam ve Muslu A─ča Kona─č─▒ mevcuttur.
XIX. yüzy─▒l Osmanl─▒ barok-ampir / empire üslûbundaki ana bina kareye yak─▒n dikdörtgen planl─▒, ba─čdâdî ve iki katl─▒d─▒r. Cephelerde üst katta altl─▒ üstlü iki s─▒ra, alt katta tek s─▒ra dikdörtgen pencereler yer al─▒r. Ön avludan binan─▒n kuzeydo─ču kö┼česindeki “ L” merdivenle kuzey giri┼č cephesinin üst kat─▒na ç─▒k─▒lmaktad─▒r. Merdiven korkulu─čunun ba┼člad─▒─č─▒ yerde -korkulu─ču duvara tesbit eden“S” k─▒vr─▒ml─▒, ejder yüzlü, oyma bezemeli bir merdiven ba┼č─▒ tac─▒ yer al─▒r. Kat sahanl─▒─č─▒ ve buraya sonradan konulmu┼č kap─▒ geçildikten sonra ön cephe boyunca uzanan hayat veya d─▒┼č sofaya benzeyen ç─▒kma revaka gelinir. Revak─▒n kuzey (d─▒┼č) ve bat─▒ (yan) taraflar─▒, aralar─▒ndaki dokuz sütunun altl─▒klar─▒yla ah┼čap torna i┼či alçak bir korkulukla kapat─▒lm─▒┼čt─▒r. Dokuz yuvarlak ah┼čap sütunla kö┼čelerde dikdörtgen kesitli iki direk yuvarlak kemerlerle ç─▒kmal─▒ revak─▒n çat─▒s─▒n─▒ ta┼č─▒r. Ba─čdâdî revak kemerleri birbirine eklenerek bütün cephe boyunca devam eden dalgal─▒ bir hat meydana getirmekte ve kemer dizisinin üzerinde cephenin içbükey geni┼č ba─čdâdî saça─č─▒ bulunmaktad─▒r. Ortada mevcut dokuz zarif yuvarlak ah┼čap sütun ba┼čl─▒klar─▒nda ajur tekni─čiyle ve özenle oyulmu┼č akantus yapra─č─▒ motifleri bölgenin ince ah┼čap i┼čçili─činin en güzel örneklerindendir. Desenli karo ta┼č dö┼čenmi┼č revak─▒n güney duvar─▒n─▒n ba┼č─▒nda yan yana, tek kanatl─▒ iki küçük kap─▒, ortas─▒nda semâhâne cümle kap─▒s─▒ yer al─▒r. Revak─▒n bat─▒s─▒nda önü ah┼čap korkuluklu bir oturma sekisi vard─▒r. Çift kanatl─▒ ah┼čap semâhâne kap─▒s─▒ üç aynal─▒ düzende olup üst k─▒sm─▒nda, “Ey (bütün) kap─▒lar─▒n aç─▒c─▒s─▒, bize (en) hay─▒rl─▒ kap─▒y─▒ aç!” meâlindeki duan─▒n sülüs hatl─▒ kitâbesi yer al─▒r. Kare planl─▒ semâhânenin ortas─▒nda, on alt─▒ ah┼čap sütuna oturan dilimli kemerler üzerinde dilim kubbeli onalt─▒gen bir semâ meydan─▒ bulunur. Kubbenin ortas─▒nda sark─▒k küre ┼čeklinde ah┼čap kabartma oyma göbek görülür. Kubbenin tezyinat─▒ badana ile tamamen kapat─▒lm─▒┼č ve kubbe ete─čindeki Allah, Muhammed, on iki imam─▒n ad─▒, Hz. Mevlânâ gibi isimlerin yaz─▒l─▒ oldu─ču ah┼čap madalyonlar yeni konmu┼čtur. Semâ meydan─▒n─▒n etraf─▒ndaki ziyaretçi mahfilinin üzerinde kare ç─▒takârî taksimatl─▒ düz tavan─▒n kö┼čeleri çeyrek ─▒┼č─▒nl─▒ güne┼č ┼čeklinde düzenlenmi┼čtir. Geni┼č bir ah┼čap silme ile ikiye bölünen güney ve bat─▒ duvarlar─▒ndaki, altl─▒ üstlü iki s─▒ra halinde on sekiz dikdörtgen pencere semâhâneyi ayd─▒nlat─▒r. Yuvarlak kemerli, fazla derin olmayan, sade ni┼čli mihrap son onar─▒mdan önce sivri ince bir ah┼čap bordürle çevrilmi┼čti. Semâhânenin güneybat─▒ kö┼česine ajurlu oyma ah┼čap al─▒nl─▒kl─▒ ve üçgen planl─▒ çok zarif bir kö┼če kitapl─▒─č─▒ yerle┼čtirilmi┼čtir. Üstünde boynuzlu bir alem bulunan al─▒nl─▒─č─▒n “C” k─▒vr─▒ml─▒ bitkisel motifleri ortas─▒nda beyzî bir kartu┼č üstünde çakma sülüs harflerle Beyyine sûresinin, “O sayfalarda do─čru yaz─▒lm─▒┼č hükümler vard─▒r” meâlindeki üçüncü âyeti yaz─▒l─▒d─▒r. Mihrab─▒n kar┼č─▒s─▒ndaki asma misafir ve mutrip mahfiline kuzeydo─ču kö┼česindeki bir merdivenle ç─▒k─▒l─▒r. Merdiven ba┼č─▒ tac─▒n─▒n ucunda, giri┼č merdiveninde oldu─ču gibi yandan ejder yüzlü bir oyma kabartmas─▒ ve üstünde bir “S” k─▒vr─▒m─▒n ta┼č─▒d─▒─č─▒ Mevlevî destarl─▒ sikke kabartmas─▒ vard─▒r. Mahfil kor-kulu─čunun ba┼č─▒ndaki baba da bir Mevlevî destarl─▒ sikke ┼čeklindedir. Cümle kap─▒s─▒n─▒n üstündeki mahfil k─▒sm─▒n─▒n önünde bulunan iki sütunun aras─▒na ç─▒k─▒nt─▒l─▒ yuvarlak bir mutrip mahfili yerle┼čtirilmi┼čtir. Semâhânenin do─ču duvar─▒ boyunca uzanan, önü kafesli fevkanî kad─▒nlar mahfili vard─▒r. Ç─▒kma revak─▒n ba┼č─▒ndaki ilk kap─▒dan girilince bir koridordan tâdil edilmi┼č hücreli k─▒sma geçilir. Bu koridora eskiden ayr─▒ kap─▒s─▒ olan dört dervi┼č hücresi aç─▒l─▒yordu (bugün tek mekânl─▒ sergi salonudur).
Ön avludan, kuzey cephesinin ortas─▒nda yer alan iki ah┼čap sütunun ta┼č─▒d─▒─č─▒ geni┼č bas─▒k kemerli kap─▒dan alt kat─▒n “ta┼č-l─▒k” olarak tan─▒mlanabilecek orta sofas─▒na geçilir. Sofaya dört oda aç─▒l─▒r. Odalar─▒n dö┼čemesi ah┼čap olup sofa kotundan yüksektir. Ç─▒takârî taksimatl─▒ düz tavanl─▒ sofa sa─ča dönü┼č yaparak ve daralarak devam eder. Muhtemelen vaktiyle arka bahçe ve hâmû┼čân aras─▒nda bir ç─▒k─▒┼č / ba─člant─▒ olu┼čturuyordu. De─či┼čikli─če u─črayan iki ön odan─▒n (günümüzde müdürlük makam─▒) daha önce müstakil giri┼čli üç dede hücresiyle alt kat─▒n kuzeybat─▒ kö┼česinde yer alan büyük ve fazlaca süslenip ayd─▒nlat─▒lm─▒┼č ba┼č odas─▒ ana avluya, bat─▒da eski türbe ve matbaha iki┼čer pencere ile bakan ┼čeyhin misafir kabul odas─▒ oldu─ču tahmin edilmektedir. Odan─▒n ç─▒takârî tekni─čiyle taksim edilmi┼č baklava dilimli tavan─▒n─▒n ortas─▒nda ajurlu tarzda oyulmu┼č, Avrupa etkili çiçek ve yaprak motifli, sivri uçlu nefis bir oval kabartma göbek sarkar. Ah┼čap kap─▒s─▒ üç aynal─▒ olup ortalar─▒ iri birer kabartma gülçe ile tezyin edilmi┼čtir. Güneydo─čudaki kö┼česi pahlanm─▒┼č arka kö┼če odas─▒ göbeksiz bir tavana sahip olup bu mekân─▒n eskiden mevlevîhânenin meydân-─▒ ┼čerifi oldu─ču tahmin edilmektedir. Ana bina plan itibariyle -alt katta orta sofaya aç─▒lan dedegân hücreleri, üst katta semâhâne, çokgen orta semâ meydan─▒ ve fevkanî kafesli kad─▒n mahfili ileGalata Mevlevîhânesi’nin son ana binas─▒n─▒ and─▒rmaktad─▒r.
Ana binan─▒n do─čusunda bulunan Mevlânâ Hamam─▒ kaba yontu ve moloz ta┼č duvarl─▒, do─ču-bat─▒ yönünde dikdörtgen planl─▒, tek eyvanl─▒ hamam olarak in┼ča edilmi┼čtir. Do─čudan ba┼člayarak s─▒ras─▒yla soyunmal─▒k, so─čukluk, s─▒cakl─▒k ve su deposundan meydana gelir. Külhan hamam─▒n bat─▒s─▒nda yer almay─▒p kuzey cephesine kayd─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. Soyunmal─▒k ve külhan ah┼čap bir çat─▒ ile, so─čukluk, eyvan ve su deposu sivri be┼čik tonozlarla, s─▒cakl─▒k merkezi ve hal-vetler kubbelerle örtülmü┼čtür. Erav┼čar’a göre s─▒cakl─▒─ča aç─▒lan ve tek eyvandan olu┼čan hamam en geç XV. yüzy─▒la tarihlendirebilir ve mevlevîhânenin bulundu─ču yerde daha önce mevcut bir hamam büyük ihtimalle 1638 y─▒l─▒nda Muslu A─ča taraf─▒ndan yenilenmi┼čtir.
E─čimli arazinin güneydo─ču kö┼česinde yer alan harem k─▒sm─▒ (Muslu A─ča Kona─č─▒) ┼čeyh ailesinin ikametine tahsis edilmi┼čtir. Ah┼čap-karkas aras─▒ kerpiç dolgudan yap─▒lm─▒┼č bas─▒k bir bodrum üzerine tek katl─▒ olup önünde mutfakl─▒ bir “i┼č evi” bulunur. Duvar iç yüzleri çamur s─▒va üzerine alç─▒ oldu─ču halde d─▒┼č yüzleri k─▒t─▒kl─▒ kireç s─▒val─▒d─▒r. Yüksek üç ufak pencere ile soka─ča bakan do─ču cephesi alaturka kiremitle örtülü k─▒rma çat─▒s─▒yla d─▒┼čtan önemsiz bir ev gibi gö-rünmektedir. Evin önündeki bahçeden eyvan─▒ms─▒ bir giri┼č bölümü olan geni┼č bir aç─▒k avluya girilir. Avlunun bat─▒ duvar─▒n─▒n ucunda büyük bir ocak, giri┼č geçidinin yan─▒nda dikdörtgen planl─▒ genel hizmetlere ayr─▒lm─▒┼č birim (mutfak ve çama┼č─▒rhane), buna biti┼čik kö┼čede kareye yak─▒n planl─▒ bir kiler, avlunun do─čusunda bas─▒k depolu bir bodrum ve bunun üstünde as─▒l konut k─▒sm─▒ yer al─▒r. Mutfa─č─▒n kuzey duvar─▒nda sivri kemerli bir ocak ve kapakl─▒ dolaplar bulunur. Do─ču duvar─▒nda s─▒ra dolaplar, bunlar─▒n yan─▒nda üstte misafir kabul odas─▒na ç─▒kan bir merdiven vard─▒r. Konut kat─▒, bükülerek giden Beyhamam soka─č─▒na uydurulmak için kuzeydo─ču cephesi daralm─▒┼č bir yamuk dikdörtgen ┼čeklindedir. Avlunun do─čusunda yer alan merdivenle önü üç dilimli, kemerli aç─▒k eyvan ┼čeklindeki sofaya ç─▒k─▒l─▒r. Buraya üç yönden oda kap─▒lar─▒ aç─▒lmaktad─▒r. Güneydeki dikdörtgen ba┼č oda dört pencere ile avluya bakar ve do─ču duvar─▒n─▒n ortas─▒nda, iki yan─▒nda dolap olan ┼čerbetlik / çiçeklikli bir ni┼č yer al─▒r. XIX. yüzy─▒l─▒n sonlar─▒na ait alç─▒ tavan─▒n ortas─▒na ucu “C” k─▒vr─▒ml─▒ yapraklarla süslenmi┼č kabartma bir göbek yerle┼čtirilmi┼čtir. Evin en eski tarihli tavan─▒ güneydo─ču kö┼česindeki büyük bir yüklü─čü olan yamuk dikdörtgen odada bulunuyordu. Kademeli kare kurulu┼člu tavan sekiz kare bordürün çevirdi─či yuvarlak bir madalyondan meydana gelir. Tavan yüzeyleri klasik edirnekârî üslûpta hatâyî ve ┼čakay─▒klar─▒n aras─▒nda üçlü iri gül motifli k─▒ymetli kalem i┼čleriyle süslüdür. Kö┼čelerdeki “C” k─▒vr─▒ml─▒ yaprakl─▒ çiçek ve gül motiflerinden dolay─▒ tavan, Osmanl─▒ mimarisinde Lâle Devri’nden I. Mahmud dönemine geçi┼čin gerçekle┼čti─či XVIII. yüzy─▒l ortalar─▒na tarihlendirilebilir.
 
Sofan─▒n kuzeydo─čusunda hamam, hamam odas─▒, yüklükler ve hamam sofas─▒ndan müte┼čekkil bir hamam dairesi yer al─▒r. Hamam sofas─▒ndan girilen, kuzeyindeki yamuk dikdörtgen hamam─▒n soyunma odas─▒n─▒n dört penceresi, oval çerçeveli alç─▒ tavan─▒ ve yamuk dikdörtgen planl─▒ büyük bir havlu yüklü─čü / kurutma yeri vard─▒r. Yüklük olan hamam sofas─▒ndan ana sofan─▒n do─čusundaki, ortas─▒ oval sekizgen çerçeveli bir tavanla örtülü, yamuk dikdörtgen planl─▒ hamama (s─▒cakl─▒k / halvet) geçilir. Hamam─▒n ba─čdâdî bir kubbe ile örtülen iki yuvarlak havaland─▒rma penceresi sofaya aç─▒l─▒r. Su deposu bulunmayan hamam─▒n cehennemlik kat─▒na ait izler zemin katta k─▒smen görülmektedir. Odan─▒n önünde üç dilimli kemerlerle bölünmü┼č iki çapraz tonozla örtülü, önü korkuluklu bir hayat yer al─▒r. Buradan kareye yak─▒n planl─▒ ┼čeyh kütüphanesine girilir. Bahçeye bakan üç penceresi, bunlar─▒n önünde sedir ve giri┼činde bir pabuçluk k─▒sm─▒ vard─▒r. Ç─▒takârî tekni─čiyle süslenmi┼č tavan─▒n kare çerçevesi içine iç içe dairelerden olu┼čan bir kompozisyon yerle┼čtirilmi┼čtir. Ortadaki yuvarlak göbek barok karakterli, ta┼čk─▒n e─čri kesim tekni─čiyle yap─▒lm─▒┼č çiçek ve yapraklardan meydan gelen ve bunun d─▒┼č─▒nda bütün tavan “S” k─▒vr─▒ml─▒ ç─▒talardan olu┼čan küçük karelere bölünmü┼čtür. XIX. yüzy─▒l─▒n ortas─▒na tarihlenebilen bu tavan, motiflerinde görülen Bat─▒ etkisiyle gelene─či kayna┼čt─▒rma özelli─činden dolay─▒ dikkati çekmektedir.

 


Kadrosu

Mezunlar─▒

Fihrist 
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 30.10.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...