E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Fecri Ati

┘üěČě▒ ěóě¬┘Ç┘ë

 E─čitim Kurumu Detay─▒ No : E- 2128  
Kurucusu Kurulu┼č Tarihi E─čitim Dili ┼×ehir / ├ťlke
1908 T├╝rk├že ─░stanbul / T├╝rkiye
├ľzellik T├╝r├╝
Edebiyat├ž─▒lar Toplulu─ču  Grup - Cemaat 
Adres Web
,
       
Kurum No: 2128 Hit : 4981 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Kuruma ait Dergileri K├╝t├╝phaneleri Fak├╝lteleri ├ťniversitesi ─░lgili Kurumlar Tezler


E─čitim Kurumuna ait Dergiler

E─čitim Kurumuna ait K├╝t├╝phaneler

E─čitim Kurumuna Ait Akademik Birimler

Universite 

ilgili kurumlar 

E─čitim Kurumuna ait Tezler

├ľzeti

Hakk─▒nda Bilgi

Fecr-i Âtî

II. Me┼črutiyet’ten sonra te┼čekkül eden, sanatta ferdiyetçili─či ve estetik de─čerleri benimseyen edebiyatç─▒lar toplulu─ču.

Birçok tenkitçinin, hatta bizzat mensuplar─▒n─▒n da bir edebiyat mektebi veya edebiyat grubu olarak kabul etmedi─či Fecr-i Âtî, II. Me┼črutiyet sonras─▒ ortaya dökülen ço─ču siyasî nitelikte ve sanat endi┼česinden mahrum edebiyat mahsullerine tepki olarak do─čmu┼č k─▒sa ömürlü bir edebî toplulu─čun ad─▒d─▒r.

II. Abdülhamid devrinin son y─▒llar─▒nda uygulanan s─▒k─▒ bask─▒ rejimi, özellikle 1901-1908 aras─▒nda edebiyat yay─▒nlar─▒nda da etkili olmu┼čtur. Bu tarihe kadar bütünüyle ferdî ve hissî bir sanat mektebi manzaras─▒ gösteren, k─▒sa süreli fakat oldukça zengin bir edebiyat grubu olan Edebiyât-─▒ Cedîde (1896-1901), Servet-i Fünûn dergisinin 1901’de geçici olarak kapat─▒lmas─▒ndan sonra da─č─▒lm─▒┼čt─▒. Bu hadiseden sonra Me┼črutiyetin ilân─▒na kadar geçen yedi sekiz y─▒l içinde genel olarak yay─▒n hayat─▒nda, özellikle de edebî eserlerde hissedilir bir azalma görülür. Bunda sansürün, tevkif ve sürgünlerin rolü kadar yazarlar─▒n üzerlerinde hissettikleri psikolojik bask─▒n─▒n da tesiri olmal─▒d─▒r. Hüseyin Cahid, Hüseyin Rahmi, Ahmed Midhat gibi çok velûd kalemlerin bile bu y─▒llar aras─▒nda âdeta suskun kalmalar─▒ dönemin durumunu yans─▒tan önemli ölçülerden biridir.

23 Temmuz 1908’de II. Me┼črutiyet’in ilân edilmesiyle bas─▒nda da bir patlama olur. Sansür resmen de─čilse bile fiilen kalkm─▒┼čt─▒r. Türkiye, tarihinin en serbest ve bas─▒n─▒ da en hür dönemini ya┼čamaya ba┼člam─▒┼čt─▒r. Üç dört y─▒l içinde, birkaç say─▒ ç─▒k─▒p kaybolanlar─▒ da dahil olmak üzere yay─▒n hayat─▒nda görülen dergi ve gazetelerin say─▒s─▒ 200’den fazlad─▒r. Anar┼či derecesine varan bir yaz─▒ hürriyeti edebî eserlerde de kendini gösterir. Önemli ortak vas─▒flar─▒ II. Abdülhamid’in ┼čahs─▒n─▒, devrini, rejimini kötülemek ve ona hakaret etmek olan, ço─ču asgarî sanat ve edebiyat zevkinden mahrum bir y─▒─č─▒n ┼čiir, tiyatro, roman ve hikâye bu dönemin edebî mahsullerini te┼čkil eder.

Fecr-i Âtî toplulu─ču, sanat ve edebiyattaki bu seviyesizli─če kar┼č─▒ tepkilerin bir araya getirdi─či edebiyatç─▒lar─▒n ortak hareketinden do─čmu┼čtur. Bas─▒n─▒n bu derece politize olmas─▒ndan usanan ço─ču genç birtak─▒m yazarlar Hilâl gazetesinin idarehanesinde toplan─▒r ve idealleri do─črultusunda bir grup te┼čkil ederler. Önce fikirlerini ifade edecek bir ad ararlar. Ahmed Hâ┼čim Sînâ-y─▒ Emel’i teklif ederse de Faik Âli’nin ileri sürdü─čü Fecr-i Âtî ismi kabul edilir. Böylece topluluk 1909 y─▒l─▒ ba┼člar─▒nda (ilk toplant─▒ tarihi 20 Mart 1909) yar─▒ resmî olarak fakat fiilen kurulur. Ba┼čkanl─▒─ča en ya┼čl─▒ üye s─▒fat─▒yla o zaman otuz dört ya┼č─▒nda olan Faik Âli getirilir. Ayn─▒ y─▒l─▒n 25 Mart tarihli Servet-i Fünûn (nr. 930) dergisinde küçük bir haber toplulu─čun varl─▒─č─▒n─▒ duyurur. Bu k─▒sa yaz─▒da bir ┼čiir ve dü┼čünce toplulu─ču kuruldu─ču, sanat─▒ ┼čahsî ve muhterem olarak kabul ettikleri, ┼čiire ve esteti─če a─č─▒rl─▒k vermek üzere Fecr-i Âtî ad─▒yla bir dergi yay─▒mlayacaklar─▒ bildiriliyordu. Ancak bahsedilen dergi hiçbir zaman ç─▒kar─▒lamam─▒┼čt─▒r. Toplulu─ču te┼čkil eden gençler de ba┼čta Servet-i Fünûn olmak üzere Resimli Kitab, Musavver E┼čref, ┼×iir ve Tefekkür, Jale, ┼×ehbâl gibi kendilerine imkân sa─člayan, devrin kaliteli dergilerinde yaz─▒lar─▒n─▒ ve ┼čiirlerini ne┼črederler.

Edebiyat tarihlerinin, ba┼čka edebî gruplar gibi aralar─▒nda fikrî ve organik ba─člar bulunmad─▒─č─▒nda birle┼čti─či Fecr-i Âtî’nin varl─▒─č─▒n─▒ hissettiren en önemli hadise kurulu┼čundan bir y─▒l kadar sonra yay─▒mlanan beyannâme olur. Servet-i Fünûn’da (24 ┼×ubat 1910) ve ayn─▒ tarihli Tanin gazetesinde “Fecr-i Âtî Encümen-i Edebîsi Beyannâmesi” ba┼čl─▒─č─▒ ile ç─▒kan bu uzunca yaz─▒da toplulu─čun prensipleri aç─▒klanm─▒┼čt─▒r. Burada kapanm─▒┼č bir devir olarak kabul ettikleri Edebiyât-─▒ Cedîde için sayg─▒l─▒ bir dil kullan─▒lm─▒┼č, edebiyat─▒ gerçek bir sanat haline getiren Edebiyât-─▒ Cedîde gibi kendilerinin de sanata ve esteti─če ba─čl─▒ kalacaklar─▒, fakat yenili─če daha çok aç─▒lacaklar─▒ ifade edilmi┼čtir. Topluluk dilin, edebiyat─▒n, edebî ve sosyal ilimlerin geli┼čmesine, dü┼čüncelerin ayd─▒nlat─▒lmas─▒na çal─▒┼čacak, bir yay─▒nevi kurarak Bat─▒l─▒ ve yerli edebî eserleri halka yayacakt─▒r. Beyannâmenin alt─▒nda ┼ču yirmi bir imza bulunmaktad─▒r: Ahmed Samim, Ahmed Hâ┼čim, Emin Bülend (Serdaro─člu), Emin Lâmi, Tahsin Nâhid, Celâl Sâhir (Erozan), Cemil Süleyman (Alyanako─člu), Hamdullah Subhi (Tanr─▒över), Refik Halid (Karay), ┼×ehabeddin Süleyman, Abdülhak Hayri, ─░zzet Melih (Devrim), Ali Canip (Yöntem), Ali Sühâ (Delilba┼č─▒), Faik Âli (Ozansoy), Faz─▒l Ahmed (Aykaç), Mehmed Behçet (Yazar), Mehmed Rü┼čdü, Mehmed Fuad (Köprülü), Müfid Râtib, Yakup Kadri (Karaosmano─člu). En ya┼čl─▒s─▒ otuz dört, en gençleri on dokuz ya┼č─▒nda olan bu yazarlar─▒n ya┼č ortalamas─▒ yirmi üçtür. Konuyla ilgili hât─▒ralarda toplulu─ča daha sonralar─▒ Süleyman Fehmi, ─░smail Subhi, Nevin (Neyyir), ─░brahim Alâeddin (Gövsa), Mehmed Ali Tevfik, Hasan Bedreddin, Enis Behiç (Koryürek) gibi isimlerin de kat─▒ld─▒─č─▒ yaz─▒lm─▒┼čt─▒r.

Fecr-i Âtî mensuplar─▒ beyannâmelerinde belirttikleri gibi bir seri yay─▒n te┼čebbüsünde bulunmu┼člard─▒r. Cemil Süleyman’─▒n Timsâl’i A┼čk ve ─░nhizam adl─▒ romanlar─▒, ┼×ehabeddin Süleyman’─▒n F─▒rt─▒na adl─▒ tiyatrosu, Tahsin Nâhid’in Rûh-─▒ Bîkayd adl─▒ ┼čiir kitab─▒ ve Mehmed Fuad’─▒n Hayât-─▒ Fikriyye adl─▒ incelemelerinden ibaret be┼č kitapl─▒k bir seri Fecr-i Âtî Kütüphanesi ne┼čriyat─▒ ad─▒yla ç─▒km─▒┼čt─▒r. Ancak bu yay─▒mlardan baz─▒lar─▒n─▒n iç sayfalar─▒nda otuzdan fazla kitap ne┼čretme niyetinde olduklar─▒n─▒ gösteren kabar─▒k bir isim listesi dikkati çeker. Böylece yay─▒m organ─▒ olarak dü┼čündükleri dergi gibi kitap yay─▒mlar─▒nda da önemli bir hamle yapamad─▒klar─▒ anla┼č─▒lmaktad─▒r. Te┼čebbüs ettikleri halde resmî bir dernek kuramamalar─▒n─▒n, fazla faaliyet gösterememelerinin sebebini, kurulu┼člar─▒ndan hemen sonra vuku bulan 31 Mart Vak’as─▒’na ve bunun do─čurdu─ču yeni s─▒k─▒nt─▒l─▒ ┼čartlara ba─člamak mümkündür. 31 Mart Vak’as─▒ s─▒ras─▒nda toplant─▒ merkezleri olan Hilâl Matbaas─▒’n─▒n bas─▒lmas─▒n─▒, hatta üyelerinden gazeteci Ahmed Samim’in bir suikast sonucu öldürülmesini de bu s─▒k─▒nt─▒lara ilâve etmek gerekir. Ancak temelinde sanat─▒ ┼čahsî ve muhterem kabul eden Fecr-i Âtî mensuplar─▒n─▒n her birinin ┼čahsî bir yol tuttu─ču ve dernek halinde çal─▒┼čma disiplinine yana┼čmad─▒klar─▒ da anla┼č─▒lmaktad─▒r. Birbirlerinden ba─č─▒ms─▒z hareket etmelerini kendilerinden birço─čunun tabii kar┼č─▒lad─▒─č─▒n─▒ bizzat yaz─▒lan ve hât─▒ralar─▒yla ifade etmi┼člerdir. ─░lk toplant─▒dan itibaren Ahmed Hâ┼čim gibi hiç kat─▒lmayan veya pek az görünen üyeler zamanla toplulukla ili┼čkilerini kesmi┼č, hatta istifa etmi┼člerdir, öyle ki kurulu┼čundan bir buçuk y─▒l sonra 1910 Ekiminde yay─▒mlanan bir haberden grupta on ki┼či kald─▒─č─▒ anla┼č─▒lmaktad─▒r. Fecr-i Âtî’nin üç buçuk y─▒l─▒ bulmayan ömrü içinde önce Faik Ali, daha sonra Faz─▒l Ahmed, Hamdullah Subhi, Celâl Sâhir ve ─░zzet Melih’in ba┼čkanl─▒k yapm─▒┼č olmalar─▒ da toplulu─čun çözülme ve da─č─▒lma karakterini aksettiren hadiselerdir. Asl─▒nda Fecr-i Âtî’nin da─č─▒lmas─▒yla ilgili kesin bir tarih bulunmamakla beraber oldukça ihtilafl─▒ ve tart─▒┼čmal─▒ geçen üç buçuk y─▒ldan sonra 1912 sonlar─▒nda art─▒k Fecr-i Âtî diye bir isimden bahsedilmemektedir.

Fecr-i Âtî beyannâmesinde ülkenin ilme ve sanata ┼čiddetle ihtiyac─▒ oldu─čundan bahsedilmesi, II. Me┼črutiyet’i takip eden a┼č─▒r─▒ politik fikir ve edebiyat ortam─▒na bir tepki gibi görünmektedir. Sanat─▒ ┼čahsî ve muhterem olarak kabul etmeleri de ayn─▒ tepkinin tezahürüdür. Ancak Edebiyât-─▒ Cedîde mensuplar─▒ gibi tamam─▒yla estetik endi┼čelerle bir fildi┼či kuleye kapanmay─▒ da benimsemeyerek sanat─▒n belki do─črudan do─čruya siyasete de─čil, fakat sonuç olarak millî geli┼čmeye hizmet edece─či dü┼čüncesindedirler. Bununla beraber bütün itirazlara ve tart─▒┼čmalara ra─čmen birçok hususta genel hatlar─▒yla Edebiyât-─▒ Cedîde anlay─▒┼č─▒ndan pek de uzakla┼čamad─▒klar─▒ muhakkakt─▒r. Verdikleri eserler ve estetik görü┼čler onlar─▒n devam─▒ olduklar─▒n─▒ göstermektedir. Aralar─▒nda Faik Âli ve Celâl Sâhir gibi yine o edebî mektebe mensup olanlar─▒n bulunu┼ču, hatta yay─▒m organ─▒ olarak kendilerine Servet-i Fünûn dergisinde yer aramalar─▒ da bu hükmün nisbî do─črulu─čunu gösterir. Ancak bu gerçek, Edebiyât-─▒ Cedîde’nin de─čer yarg─▒lar─▒n─▒ kabul edip etmemek hususunda ba┼čkalar─▒yla ve kendi aralar─▒nda tart─▒┼čmalar─▒n ç─▒kmas─▒n─▒ da engelleyememi┼čtir. Yine de Fecr-i Âtî’nin, baz─▒ tenkitçilerin kanaatlerinin aksine Edebiyât-─▒ Cedîde’ye bir tepkiden do─čdu─ču iddias─▒na kat─▒lmak mümkün de─čildir.

Ortak bir disipline ve aç─▒k prensiplere sahip olmamalar─▒ sebebiyle Fecr-i Âtî yazarlar─▒n─▒n eser verdikleri edebî türler ve benimsedikleri Bat─▒ edebî ekolleri tam manas─▒yla ortak bir karakter göstermez. Bat─▒ edebiyat─▒ndan teorik olarak ┼čiirde k─▒smen parnas ekolüne ba─čl─▒ olanlar kadar sembolist-empresyonist temayülleri aksettirenlerin de varl─▒─č─▒ndan bahsedilebilir. Roman ve hikâyede ise genellikle realist-natüralist bir yolu tercih etmi┼člerdir. Yine de kahramanlar─▒n─▒n ço─čunu a┼č─▒r─▒ hassas ve romantik tipler te┼čkil eder. Bu özellikleriyle de Edebiyât-─▒ Cedîde’nin devam─▒ görünümündedirler. Bu de─čer hükümleri, Fecr-i Âtî ┼čair ve yazarlar─▒n─▒n, sadece toplulu─čun devam etti─či k─▒sa süre içindeki edebî mahsulleri dikkate al─▒nd─▒─č─▒nda do─črudur. Da─č─▒lmalar─▒ndan sonra her birinin Fecr-i Âtî prensiplerini devam ettiren veya ondan az çok uzakla┼čan eser ve yay─▒nlar─▒n─▒n bu dönemin d─▒┼č─▒nda dü┼čünülmesi gerekir.

Toplulu─čun ┼čiirde temsilcileri Tahsin Nâhid, Mehmed Fuad, Faik Âli, Mehmed Behçet, Emin Bülend ve Ahmed Hâ┼čim’dir. ┼×iirlerinin ço─ču ile mizahî bir karakter gösteren Faz─▒l Ahmed de Fecr-i Âtî ┼čairlerindendir. Genel hatlar─▒yla ortak prensipleri, ┼čiirle topluma faydal─▒ olman─▒n veya hayat─▒ bütün gerçekleriyle ┼čiire aksettirmenin do─čru ve mümkün olmad─▒─č─▒, ┼čiirin ancak duygular─▒ dile getiren bir sanat vas─▒tas─▒ oldu─čudur. Topluluk da─č─▒l─▒ncaya kadar geçen birkaç y─▒l içinde yazd─▒klar─▒ ┼čiirler de yine Edebiyât-─▒ Cedîde ┼čiirini hat─▒rlat─▒r. Bir arada bulunduklar─▒ süre içinde genellikle a┼čk ve tabiat konular─▒n─▒ i┼člemi┼čler, vezin olarak da aruzu tercih etmi┼člerdir. Daha önceki y─▒llarda ba┼člam─▒┼č olan serbest müstezad örnekleri bu s─▒rada ço─čalm─▒┼č, giderek serbest nazma yol açacak de─či┼čik ve zengin ┼čekillerle yayg─▒nla┼čm─▒┼čt─▒r. Bu dönemde Ahmed Hâ┼čim’in Göl Saatleri, Tahsin Nâhid’in Rûh-─▒ Bîkayd, Mehmed Behçet’in Erganun, Celâl Sâhir’in Siyah Kitap adl─▒ ┼čiir kitaplar─▒ Fecr-i Âtî ┼čiirinin örnekleri say─▒labilir. Di─čer ┼čairlerin ┼čiirleri bu y─▒llarda henüz dergi sayfalar─▒ndad─▒r.

Roman ve hikâye alan─▒ndaki isimler Refik Halid, Yakup Kadri, Cemil Süleyman ve ─░zzet Melih’tir. Özellikle son ikisi toplulu─čun roman türünü daha iyi aksettiren eserler vermi┼člerdir. Cemil Süleyman’─▒n Timsâl-i A┼čk, Ukde, Siyah Gözler, ─░zzet Melih’in Tezad adl─▒ romanlar─▒ Fecr-i Âtî’nin bu türdeki örneklerindendir. Konu olarak Edebiyât-─▒ Cedîde roman─▒n─▒ takip eden bu eserlerin roman tekni─či aç─▒s─▒ndan o seviyeyi de tutturamad─▒klar─▒ görülür.

Tiyatro alan─▒nda Müfid Râtib, Tahsin Nâhid, ┼×ehabeddin Süleyman, Refik Halid, ─░zzet Melih ve Ali Sühâ’n─▒n çal─▒┼čmalar─▒ vard─▒r. ┼×ehabeddin Süleyman’─▒n Ç─▒kmaz Sokak ve F─▒rt─▒na adl─▒ oyunlar─▒ ne┼čir s─▒ras─▒nda toplum ve ahlâk meseleleri aç─▒s─▒ndan epey tenkide u─čram─▒┼č eserlerdir. Di─čer yazarlar─▒n oyunlar─▒, özellikle ad─▒na “fantaziye” denilen k─▒sa piyesleri dergiler aras─▒nda kalm─▒┼čt─▒r. Fecr-i Âtî tiyatrosu oyun tekni─či bak─▒m─▒ndan ba┼čar─▒l─▒ eserler ortaya koyamam─▒┼čt─▒r. Romanlarda oldu─ču gibi yine hissîdir ve ço─ču basit a┼čk temalar─▒ üzerine kurulmu┼čtur. Ancak bu yazarlar─▒n, gerek tiyatro eserleri gerekse eserlerin sahneye konulmas─▒ üzerine yaz─▒lar─▒ tiyatro edebiyat─▒ bak─▒m─▒ndan daha ba┼čar─▒l─▒ say─▒lacak çal─▒┼čmalard─▒r. Fecr-i Âtî yazarlar─▒n─▒n edebiyat─▒n teori ve tenkit alan─▒nda daha faal olduklar─▒ görülmektedir. Tenkit usulü üzerine Yakup Kadri, Faz─▒l Ahmed ve Celâl Sâhir’in; Türk ve Bat─▒ edebiyatlar─▒ hakk─▒nda Mehmed Fuad, Yakup Kadri, Celâl Sâhir, Ahmed Hâ┼čim, Tahsin Nâhid, ┼×ehabeddin Süleyman, Ahmed Samim ve Müfid Râtib’in makaleleri bu dönem içinde önemli meseleleri ortaya koymu┼čtur. Ayr─▒ca edebiyat─▒n daha genel konular─▒ ve özellikle sanat, estetik bahislerinde Mehmed Fuad, Celâl Sâhir, Müfid Râtib, ┼×ehabeddin Süleyman, Yakup Kadri, ─░zzet Melih, Tahsin Nâhid, Faz─▒l Ahmed, Emin Lâmi, Ahmed Hâ┼čim, Refik Halid ve Ali Canip gibi daha geni┼č bir kadronun makaleleri bulunmaktad─▒r. Bütün bu yaz─▒lar─▒n genel olarak Türk edebiyat─▒, bilhassa o y─▒llarda uyanmaya ba┼člayan Millî Edebiyat ak─▒m─▒ üzerinde olumlu etkiler gösterdi─čini belirtmek gerekir. Bu tenkit çal─▒┼čmalar─▒n─▒n tabii bir uzant─▒s─▒ gibi kabul edilmesi gereken fikir ve edebiyat tart─▒┼čmalar─▒ da dergilerde Fecr-i Âtî toplulu─čunun baz─▒ taraflar─▒n─▒ yans─▒tm─▒┼čt─▒r. Devrin dergilerinden Servet-i Fü-nûn, Resimli Kitap ve Rübâb’da Fecr-i Âtî yazarlar─▒n─▒n bazan kendi aralar─▒nda, bazan ba┼čka yazarlarla zaman zaman sertle┼čen tart─▒┼čmalar─▒ olmu┼čtur. Bunlardan bir k─▒sm─▒, toplulu─čun slogan─▒ olan “┼čahsî”likle yak─▒ndan ilgili sanat-ahlâk, sanat-toplum ili┼čkileri gibi konularda cereyan etmi┼čtir. Önemli polemiklerden biri de Ahmed Hâ┼čim, Mehmed Fuad, Hamdullah Suphi ve Yakup Kadri gibi Edebiyât-─▒ Cedîde’ye kar┼č─▒ ç─▒kanlarla Ali Canip ve eski bir Edebiyât-─▒ Cedîde mensubu olan Celâl Sâhir aras─▒nda geçen tart─▒┼čmad─▒r.

Toplulu─čun dil konusunda aç─▒k bir tavr─▒ olmamakla beraber ┼čiir ve nesirde kulland─▒klar─▒ kelime kadrosu, terkipler, hatta sentaks Edebiyât-─▒ Cedîde’ninkilerden pek farkl─▒ de─čildir. Halbuki o y─▒llarda dilin sadele┼čmesi meselesi oldukça yayg─▒n bir polemik haline gelmi┼čtir. Fecr-i Âtî mensuplar─▒n─▒n ise bu konuya genellikle ilgisiz kald─▒klar─▒ görülmektedir. Yaln─▒z dil tart─▒┼čmalar─▒n─▒n ba┼člang─▒c─▒nda Mehmed Fuad ve ┼×ehabeddin Süleyman bir edebiyat dilinin önemi ve gere─či aç─▒s─▒ndan “Yeni lisan” hareketine kar┼č─▒ ç─▒km─▒┼člar, buna mukabil eski Edebiyât-─▒ Cedîdeciler’den Celâl Sâhir hareketin taraftar─▒ olmu┼čtur.

Bütün bu da─č─▒n─▒k görünü┼čüne, mensuplar─▒n─▒n belli fikirler etraf─▒nda toplanmay─▒┼č─▒na, hatta topluluk olarak fazla verimli olmamas─▒na ve k─▒sa ömrüne kar┼č─▒l─▒k Fecr-i Âtî grubu, II. Me┼črutiyet devrinin siyasî karga┼čas─▒ içinde sanat ve edebiyat ad─▒na güçlü bir hamle say─▒lmal─▒d─▒r. Toplulu─čun kalabal─▒k kadrosu, beyannâmeleri, kurulamam─▒┼č da olsa Bat─▒’daki örnekleri gibi bir sanat derne─či olma te┼čebbüsleri en az─▒ndan pek çok ayd─▒n─▒n gözünü edebiyat alan─▒na çevirmi┼čtir. Yazarlar─▒n─▒n ço─čunun daha sonraki y─▒llarda farkl─▒ yollar tutmu┼č olmas─▒n─▒ da toplulu─čun aleyhine de─čerlendirmek do─čru de─čildir. Bunlardan hemen tamam─▒na yak─▒n say─▒da yazar Türk edebiyat─▒ tarihinde az veya çok önemli bir yer alm─▒┼čt─▒r. Ba┼čta, toplulukla en az ilgilenen ve en önce kopan Ahmed Hâ┼čim olmak üzere Mehmed Behçet, Tahsin Nâhid, ┼×ehabeddin Süleyman ve Müfid Râtib Fecr-i Âtî’nin sanat─▒n ┼čahsî ve muhterem olu┼ču prensibine genellikle uygun çal─▒┼čmalar yapm─▒┼člar ve ba┼čka bir edebî ak─▒ma girmemi┼člerdir. Esasen son üç yazar Cumhuriyet’ten önce ölmü┼čtür. Toplulu─čun da─č─▒lmas─▒ndan sonra bir k─▒sm─▒ sava┼č y─▒llar─▒nda, bir k─▒sm─▒ Cumhuriyet’ten sonra olmak üzere pek ço─ču Millî Edebiyat hareketine kat─▒lm─▒┼č, kat─▒lmayanlar da dilde sadele┼čme ak─▒m─▒na de─či┼čik nisbetlerde ayak uydurmu┼člard─▒r.


Kadrosu

Mezunlar─▒

Fihrist 
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 20.06.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...