Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Arap Ekonomik Birliği Konseyi

 تفاصيل حول المؤسسة التعليمية رقم الكتاب : E- 1979  
مؤسسها تاريخ التاسيس لغة الدراسة المدينة / البلد
1957 Arabça Kahire /
تخصصات النوع
   
العنوان الموقع
,
       
Kurum No: 1979 عدد الزيارة : 5012 الإبلاغ عن خطأ التوصية

   Kuruma ait المجلات مكتباتها الكلية الجامعة/الكلية الفروع التابعة للمؤسسة الرسائل الجامعية


مجلاتها

مكتباتها

كلياتها

Universite 

ilgili kurumlar 

الرسائل الجامعية للمؤسسة

ملخص

معلومات عامة

Arap Ekonomik Birliği Konseyi

Arap Birliği'ne üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri düzenleyen kuruluş.

Arapça adı Meclisü'l-vahdeti'l-iktisâdiyyeti'l-Arabiyye'dir (İng. Council of Arab Economic Unity). Arab Birliği Teşkilâtı Ekonomik Konseyi'nin aldığı bir kararla Haziran 1957'de, Arap Birliği'ne üye ül­keler arasında ekonomik ilişkileri düzen­lemek, geliştirmek ve ekonomik bütün­leşmeyi sağlamak amacıyla kurulmuş­tur. İlk toplantısını 1964 yılında yapan konseye şimdiye kadar ana sözleşmeyi imzalayarak onaylamış bulunan Mısır (1964), Irak (1964], Suriye (1964), Ürdün (19641, Yemen Arap Cumhuriyeti (1967). Kuveyt (19681, Sudan (1969), Yemen De­mokratik Halk Cumhuriyeti (19741, Birle­şik Arap Emirlikleri (1974], Somali (19751, Libya (1975), Moritanya (1975] ve Filistin Kurtuluş Teşkilâtı (1975) üye olmuşlar­dır. 1979 yılına kadar Kahire'de bulu­nan daimî merkezi, Mısır'ın Arap Birliği üyeliğinin, İsrail'le yaptığı Camp David Antlaşması"ndan sonra askıya alınması üzerine Amman'a nakledilmiştir.

Üye devletler arasında insanların, ser­mayenin, mal ve hizmetlerin serbest do­laşımını hedef alan kuruluşun organları bakanlar düzeyinde konsey, ekonomik ve idarî komisyonlar ile genel sekreterlikten ibarettir. Üye ülkelerin genellikle eko­nomi, ticaret ve maliye bakanlarından oluşan temsilcilerinin meydana getirdiği konsey yılda iki defa toplanır ve her üye ülke temsilcisi sıra ile başkanlığı yürütür. Birer uzmanlık kuruluşu olan daimî ko­misyonlar gümrük, para-maliye ve ekonomik işler alanlarında faaliyet göste­rirler. Konseyin daimî istişare ve teknik bürosu olan genel sekreterlik ise alınan kararların uygulanması ve takibi ile ilgi­lenir: çalışma programlarını hazırlamak, üye ülkelerin ekonomik problemleri ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve yayın yapmak gibi görevleri yürütür.

Değişik alanlarda önemli faaliyetler­de bulunan konsey, 13 Ağustos 1964'te, üye ülkeler arasında gümrüklerin kaldı­rılması ve ticaretin serbest bırakılması amacına yönelik Arap Ortak Pazarı'nın kurulmasına karar vermiş ve Irak. Lib­ya. Moritanya. Ürdün. Suriye. Yemen De­mokratik Halk Cumhuriyeti ile Mısır bu kuruluşa üye olmuşlardır. 1965 yılı ba­şından 1970 yılı sonuna kadar devam eden hazırlık döneminde, üye devletler arasında ticaret serbestisinin uygulana­bilmesi yönünde önemli mesafeler alın­mış olup 1971'de başlayan ikinci dönem­de ise gümrük birliğinin kurulmasına çalışılmaktadır. Arap Ekonomik Birliği Konseyi, Arap Ortak Pazarının kurulu­şunu gerçekleştirmenin yanında, üye ül­keler arasında ekonomik birliğin tesisi için bazı çok taraflı antlaşmaların imza­lanması, ortak teşebbüslere işlerlik ka­zandırılması, ortak işletmelerin kurul­ması ve ihtisas federasyonlarının teşki­lâtlandırılması gibi faaliyetlerde de bu­lunmuştur. Bu faaliyetlerin dışında eko­nomik birliğe yönelik malT politikaların koordine edilmesi, sosyal güvenlik, güm­rük ve yatırım mevzuatının birbirine yaklaştırılması gibi konularda da çalışma­lar yapmaktadır.

 


الهيئة

الخريجون

Fihrist 
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 27.09.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...