E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Islamic Culture - An English Quarterly

 Dergi Detay─▒ Dergi No : D- 741  
Yaz─▒ ─░┼čleri M├╝d├╝r├╝ Sahibi / Kurucusu Yay─▒n Logosu Yay─▒n Dili
Muhammed Marmaduke Pickthall , Muhammed Esed , Muhammed Abdülmuîd Han Islamic Culture. The Hyderabad Quarterly Revîew
Yay─▒nlanma Aral─▒─č─▒ T├╝r├╝
3 ayda 1
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
progesterone progesterone progesterone
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
bystolic free trial coupon bystolic add on copay card
 
Dini, Tarih, Akademik, K├╝lt├╝r, ┼×arkiyat Ara┼čt─▒rma,  
       
Dergi No: 741 Hit : 5803 Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakk─▒nda Bilgi

Islamic Culture Dergisi   - An English Quarterly
─░slâm dini, tarihi ve kültürü hakk─▒nda Haydarâbâd-Dekken'de üç ayda bir yay─▒mlanan akademik dergi.

Dergi, Kur'an mütercimi Muhammed Marmaduke Pickthall önderli─činde Hintli baz─▒ müslüman ilim adamlar─▒ taraf─▒ndan 1927'de ç─▒kar─▒lmaya ba┼čland─▒.
Haydarâbâd Nizam─▒ Mîr Osman Ali Han maddî destek sa─člad─▒.
Pickthall'─▒n editörlü─čündeki ilk say─▒ Islamic Culture. The Hyderabad Quarterly Revîew ba┼čl─▒─č─▒n─▒ ta┼č─▒maktayd─▒.
Dergi, 1940 y─▒l─▒ndan itibaren An English Quarterly ad─▒yla yay─▒n hayat─▒na devam etti. Amac─▒, siyaset ve mezhep tart─▒┼čmalar─▒na girmeden sadece ilmî ve entelektüel olmaya özen göstererek ─░slâm ara┼čt─▒rmalar─▒n─▒n standard─▒n─▒ yükseltmek, ba┼čka ülkelerdeki ┼čarkiyatç─▒lara ve di─čer ilim adamlar─▒na rehberlik yapmakt─▒. Dergide modern dünyadaki geli┼čmelere de yer verilmesi dü┼čünülmekle birlikte genelde geçmi┼či ara┼čt─▒rma ve onun günümüze ─▒┼č─▒k tutacak yanlar─▒n─▒ ortaya koyma ilkesi benimsenmi┼čti.
Derginin yay─▒n kurulu üyelerinden Seyyid Emîr Ali ve Pickthall ilk iki say─▒da, ┼čarkiyatç─▒lar─▒n ara┼čt─▒rmalar─▒nda ─░slâm aleyhtar─▒ tav─▒rlar─▒na kar┼č─▒ müslümanlar─▒n tepkilerini dile getirdiler; ─░slâm tarihinin ilk dönemlerindeki inanç gücünden ve toplum sisteminden örnekler vererek ─░slâm'─▒n di─čer dinlerden farkl─▒l─▒─č─▒n─▒ ortaya koydular.
1. cildin ─░lk dört say─▒s─▒nda yer alan k─▒rk civar─▒ndaki makale müslüman ve gayri müslim ─░slâm ara┼čt─▒rmac─▒lar─▒n─▒n takdirini kazand─▒ ve dünyan─▒n çe┼čitli bölgelerinde ç─▒kan dergilerde lslamic Cuiture'in ilmî düzeyinden övgüyle söz edildi.

─░lk cildin yazar kadrosu çok zengindir:
Seyyid Emîr Ali. Seyyid Süleyman Nedvî, Abdullah Yûsuf Ali, Âsaf Ali Asgar Feyzî, Said Halim Pa┼ča, Hudâbah┼č, Hidâyet Hüseyin ve Muhammed M. Pickthall gibi müslümanlar ve Josef Horovitz, Freitz Krenkovv, Reynold Allayne Nicholson ve David Samuel Margoliouth gibi gayri müslimler bunlardan baz─▒lar─▒d─▒r.

Derginin ilk say─▒lar─▒ndan itibaren kitap tan─▒t─▒mlar─▒na da yer verilmi┼č, bunun yan─▒nda Hindistan'da ve dünyan─▒n di─čer bölgelerinde ç─▒kan ilmî dergilerdeki önemli makalelerin bir listesi okuyuculara sunulmu┼čtur.
Yay─▒mlanan makaleler aras─▒nda temel dinî ilimlere k─▒yasla genel tarih ve Hindistan tarihiyle ilgili bulunanlar─▒n daha geni┼č yer tuttu─ču görülmektedir.
Dinî içerikli makalelerden tasavvuf ve tarikat a─č─▒rl─▒kl─▒ olanlar ço─čunluktad─▒r. Sanat, mimari ve mûsiki de Önem verilen alanlardand─▒r. Arap, Fars ve Urdu dillerine, bilime, bilim tarihine, co─črafyaya ve e─čitime yeterli derecede yer ayr─▒l─▒rken Türkler'e ve Türk dünyas─▒na dair çok az say─▒da makale yay─▒mlanabilmi┼čtir.
Dergide, daha sonra birço─ču kitap haline getirilen uzun yaz─▒ ve tercümeler bulunmaktad─▒r. Horovitz'in "The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors" ve "Ibn Quteiba's Uyun-al-Akhbar", Hudâbah┼č'─▒n "The Renaissance of islam", S. K. Bhuyan'─▒n "New Lights on Moghul India from Assamese Sources", Harun Han ┼×irvânî'nin "Incursions of the Muslims into France, Piedmont and Svvitzer─░and" ve David S. Margoliouth'un "The Devil's Delusion adl─▒ makale ve tercümeleri bunlardand─▒r.

Derginin ilk on cildinin editörlü─čünü Pickthall, XI ve XII. ciltlerînkini Muhammed Esed yapm─▒┼č, Esed'den sonra günümüze kadar bu görevi Muhammed Abdülmuîd Han. Muhammed Selâhaddin, M. A. Abbasî, Muhammed Fazlurrahman, ┼×âhid Ali Abbasî, Mir Veliyyüddin ve Seyyid Sirâcüddin yürütmü┼čtür.
Haydarâbâd Nizaml─▒─č─▒'n─▒n 13 Eylül 1948'de Hindistan taraf─▒ndan ilhak edilmesinden sonra dergi varl─▒─č─▒n─▒ Mîr Osman Ali Han'─▒n kurdu─ču Nizam Vakf─▒n─▒n himayesinde sürdürdü.

Ba┼čtan beri yay─▒m i┼čini üstlenen Islamic Culture Board, 1997 y─▒l─▒n─▒n 4. say─▒s─▒ndan itibaren yerini Haydarâbâd'da bulunan The Academic and Cultural Publications Charitable Trust adl─▒ kurulu┼ča b─▒rakt─▒ ve bu tarihten sonra yay─▒n politikas─▒nda baz─▒ de─či┼čiklikler yap─▒larak Islamic Culture daha çok sosyal bir dergi haline getirildi.

Islamic Culture ba┼člang─▒c─▒ndan ─░tibaren Do─ču ve Bat─▒ dünyas─▒nda dikkatle takip edilmi┼č ve makalelerine önemli indekslerde yer verilmi┼čtir. Zaman içinde dünyada ─░slâm dini ve kültürü üzerine ara┼čt─▒rma yapan kurumlar─▒n ço─čalmas─▒yla dergide ç─▒kan makalelere yeniden ihtiyaç duyulmas─▒ üzerine ilk otuz yedi cilt Johnson Reprint Corporation taraf─▒ndan t─▒pk─▒bas─▒m olarak yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r.
Lahor'daki Dyal Singh Trust Library adl─▒ kurum da hicretin XV. asr─▒ münasebetiyle eski say─▒lar─▒ yeniden bast─▒rm─▒┼čt─▒r.

Islamic Culture Board taraf─▒ndan derginin ellinci y─▒l─▒ için özel bir say─▒ ç─▒kar─▒lm─▒┼č ve burada o güne kadar yay─▒mlanm─▒┼č on sekiz önemli makaleye yer verilmi┼čtir; 1927-1976 y─▒llar─▒na ait yazar ve konu indeksleri de bas─▒lm─▒┼čt─▒r.
Osmaniye Üniversitesi hocalar─▒ndan Muhammed Süleyman S─▒ddîki ile Muhammed Ahmedullah'─▒n haz─▒rlad─▒klar─▒ konu. yazar ve kitap tan─▒t─▒m─▒ indeksi ara┼čt─▒rmac─▒lara yol gösterecek bir çal─▒┼čmad─▒r Index of Islamic Cutture-Subject, Authors and Reuie─▒vs ancak burada makalelere ait sayfa numaralar─▒n─▒n verilmemi┼č olmas─▒ bir eksikliktir.
 

link reasons why women cheat why do wifes cheat
doxycycline doxycycline doxycycline
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
bystolic coupon 2013 bystolic add on copay card bystolic generic alternative

Yazar Kadrosu

Seyyid Emîr Ali.
Seyyid Süleyman Nedvî,
Abdullah Yûsuf Ali,
Âsaf Ali Asgar Feyzî,
Said Halim Pa┼ča,
Hudâbah┼č,
Hidâyet Hüseyin
Muhammed M. Pickthall
----
Josef Horovitz,
Freitz Krenkovv,
Reynold Allayne Nicholson
David Samuel Margoliouth
 
 

click open what makes husbands cheat
abortion methods dilatation and curettage hysteroscopy articles on abortion
bystolic coupon coupons for bystolic

─░leti┼čim Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
e-mail

Bas─▒m Bilgileri
Yay─▒nlayan Kurum / Matbaa
Yay─▒nland─▒─č─▒ ├ťlke Hindistan
Yay─▒nland─▒─č─▒ ┼×ehir
Yay─▒na Ba┼člad─▒─č─▒ Tarih 1927
Yay─▒n─▒ Sona Erdi─či Tarih
Yay─▒n Say─▒ Adedi

Fihrist
link why do women cheat why do wifes cheat
prescription discount coupon coupons for prescription drugs discount coupons for cialis
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
bystolic generic name what is the generic for bystolic

Dergiye Kay─▒tl─▒ Makaleler
# Makaleler Ad─▒
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 19.06.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...