E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

─░slam Ansiklopedisi (The Encyciopctedia of islam)

 Dergi Detay─▒ Dergi No : D- 739  
Yaz─▒ ─░┼čleri M├╝d├╝r├╝ Sahibi / Kurucusu Yay─▒n Logosu Yay─▒n Dili
Hamit Ongunsu,Abd├╝lhak Adnan Ad─▒var
Yay─▒nlanma Aral─▒─č─▒ T├╝r├╝
read here read read
what are aids symptoms hiv aids facts new hiv treatment
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
 
Tarih, Akademik, K├╝lt├╝r, ┼×arkiyat Ara┼čt─▒rma, Biyografi, Etnografya, Co─črafya,  
       
Dergi No: 739 Hit : 6656 Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakk─▒nda Bilgi

─░slâm Ansiklopedisi    
1940-1987 y─▒llar─▒ aras─▒nda yay─▒mlanan ─░slâm tarih, co─črafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.

2-5 May─▒s 1939'da Ankara'da toplanan I. Türk Ne┼čriyat Kongresi'nde al─▒nan karar do─črultusunda Maarif Vekili Hasan Âli Yücel'in ─░stanbul Üniversitesi Rektörlü─čü'ne gönderdi─či 9 May─▒s 1939 tarihli bir yaz─▒yla, Hollanda'n─▒n Leiden ┼čehrinde yay─▒mlanmas─▒ tamamlanm─▒┼č olan The Encycîopctedia of islam'─▒n zeyil maddeleriyle beraber Türkçe'ye çevrilmesi istenmi┼čtir. Bunun üzerine Edebiyat Fakültesi'nde kurulan bir heyet taraf─▒ndan düzenlenen rapor muhtevas─▒ndaki prensip kararlar─▒na göre yap─▒lan haz─▒rl─▒klardan sonra Aral─▒k 1940 ta ─░slâm Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü ç─▒kt─▒.
Çal─▒┼čmalar önce fakülte dekan─▒ Hamit Ongunsu'nun sorumlulu─čunda yürütülürken k─▒sa bir süre sonra ansiklopedinin yönetimine Abdülhak Adnan Ad─▒var getirildi.

Yay─▒n kuruluna da Re┼čit Rahmeti Arat, Avni Ba┼čman, Sabr─▒ Esat Siyavu┼čgil ve M. ┼×erefettin Yaltkaya üye; Besim Darkot, Mükrimin Halil Y─▒nanç, Zeki Velidi Togan, Cavit Baysun, Ahmet Ate┼č ve M. Tayyib Gökbilgin yard─▒mc─▒ tayin edildi.

─░lk çal─▒┼čmalar─▒na, Türkiyat Enstitüsü'nün bugün ─░stanbul Üniversitesi Profesörler Evi olarak kullan─▒lan binas─▒nda ba┼člayan ─░slâm Ansiklopedisi heyeti. 1947 y─▒l─▒ndan itibaren enstitünün ta┼č─▒nd─▒─č─▒ Hasan Pa┼ča Medresesi"nde faaliyetini sürdürdü.
Mesai arkada┼člar─▒yla birlikte ansiklopediye ilk ilmî hüviyetini veren Ad─▒var'─▒n vefat─▒ üzerine (1955) kurul ba┼čkanl─▒─č─▒na Cavit Baysun, heyet üyeliklerine de Re┼čit Rahmeti Arat, Ahmet Ate┼č ve Besim Darkot getirildi.
Baz─▒ görü┼č ayr─▒l─▒klar─▒ sebebiyle Millî E─čitim Bakanl─▒─č─▒ 1961'de bu kurulu görevden alarak Ahmet Ate┼č ba┼čkanl─▒─č─▒nda Re┼čit Rahmeti Arat, ─░brahim Kafeso─člu ve Tahsin Yaz─▒c─▒'dan olu┼čan yeni bir yay─▒n kurulu tayin etti.
Ahmet Ate┼č'in 1966'da ölümünden sonra Tahsin Yaz─▒c─▒ ba┼čkan, Fikret I┼č─▒ltan, Sadettin Buluç ve Nihad M. Çetin de üye olarak görevlendirildi.
Baz─▒ ele┼čtiriler ve Buluç'un yurt d─▒┼č─▒na gitmesi üzerine bir süre sonra heyet da─č─▒l─▒nca istifas─▒ bakanl─▒kça kabul edilmeyen Tahsin Yaz─▒c─▒n─▒n ba┼čkanl─▒─č─▒nda Orhan F. Köprülü. Abdülkadir Karahan ve Nejat Göyünç'ten olu┼čan be┼činci heyet göreve ba┼člad─▒ (1970).
Ancak Göyünç'ün tayininin ç─▒kmamas─▒ ve Karahan'─▒n da istifas─▒ (1972) yüzünden iki ki┼či kalan heyete çe┼čitli zamanlarda Sadettin Buluç (1971), Bekir Kütüko─člu (1975) ve ─░brahim Kafeso─člu (1976) kat─▒ld─▒.
1980 y─▒l─▒nda Tahsin Yaz─▒c─▒'n─▒n yerine Bekir Kütüko─člu kurul ba┼čkanl─▒─č─▒na getirildi, Nihad M. Çetin de ondan bo┼čalan üyeli─če tayin edildi.
Ertesi y─▒l Kütüko─člu görevden al─▒narak tekrar Tahsin Yaz─▒c─▒ ba┼čkanl─▒─ča, ayr─▒ca Nejat Göyünç ve Ahmet Suphi Furat üyeli─če tayin edildi.
Bir süre sonra ayr─▒lan Göyünç'ün yerine Nazif Hoca getirildi.
Ansiklopedi 1987'de Tahsin Yaz─▒c─▒, Orhan F. Köprülü. Ahmet Suphi Furat ve Nazif Hoca"n─▒n olu┼čturdu─ču kurulun yönetiminde tamamland─▒.

Ba┼člang─▒çta ansiklopedinin sadece tercüme yoluyla yay─▒mlanmas─▒ dü┼čünülmü┼čse de daha sonra Türkiye'ye ait maddelerin yetersizli─či ve yanl─▒┼člar─▒ dikkate al─▒narak düzeltme ve ilâvelerde bulunulmas─▒, baz─▒ maddelerin ise yeniden yaz─▒lmas─▒ uygun görülmü┼čtür.

Böylece her cildin iç kapa─č─▒ndaki ifadeyle "Leyden tab'─▒ esas tutularak telif, tâdil, ikmal ve tercüme suretiyle" yay─▒m─▒n─▒ sürdürmü┼čtür.
Ansiklopedinin çal─▒┼čma prensiplerinden mütercim, müellif ve redaktörlerin tesbiti ve fasiküllerin ne┼čre haz─▒rlanmas─▒na kadar büyük gayretleri olan heyet ba┼čkan─▒ A. Adnan Ad─▒var'─▒n ilk fasiküldeki imzas─▒z mukaddimesine göre Leiden yay─▒m─▒nda sadece Türk dünyas─▒yla ilgili maddelerde eksiklik veya hata söz konusu olmu┼č görünmekteyse de bunun d─▒┼č─▒ndaki ─░slâmî maddelerde yanl─▒┼člar, yetersizlikler, hatta maksatl─▒ sapt─▒rmalar da dikkati çekmi┼čtir. Nitekim daha ilkfasiküilerden itibaren Türkler'Ie ilgili maddeler yeniden yaz─▒l─▒rken do─črudan ─░slâmî konular─▒ ihtiva eden maddeler önce baz─▒ dip notlar─▒yla tashih edilmi┼č, sonraki ciltlerde bu usul b─▒rak─▒larak pek çok madde "TH" (Tahrir Heyeti) imzas─▒yla veya bir Türk müellif taraf─▒ndan yeniden kaleme al─▒nm─▒┼čt─▒r.
Bunun neticesinde VI. cilde (1952-1955) kadar büyük bir say─▒ya ula┼čan "TH" imzal─▒ maddeler sonraki ciltlerde azalm─▒┼č, buna kar┼č─▒l─▒k yerli imzalar artm─▒┼čt─▒r.

Ansiklopedideki toplam madde say─▒s─▒n─▒n üçte ikisi tercüme, üçte biri telif oldu─ču halde toplam sayfa hacminin üçte biri tercüme, üçte ikisi telif maddelere aittir.

Formalar aras─▒na ayr─▒ca konulan, ço─ču ┼čehir planlar─▒yla haritalar olmak üzere baz─▒ foto─čraflar─▒n d─▒┼č─▒nda ansiklopedi genellikle resimsiz olarak yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r.

─░slâm Ansiklopedisi, daha tercüme te┼čebbüsü s─▒ralar─▒nda ba┼člayarak hemen bütün yay─▒n süresince çe┼čitli yönlerden tenkitlere u─čram─▒┼čt─▒r.
─░lk tenkitler, müste┼črik zihniyetiyle yaz─▒lm─▒┼č maddelerin tercümesi yerine daha s─▒hhatli ve yerli bir ansiklopedi ne┼čri hususunda yo─čunla┼čm─▒┼č, sonraki ele┼čtirilerde maddelerin bilgi ve teknik hatalar─▒ üzerinde durulmu┼čtur.
Tenkitlerin ilki ve en kapsaml─▒ olan─▒, ansiklopedi henüz haz─▒rl─▒k safhas─▒nda iken (1940 ba┼član)  E┼čref Edib'in (Fergan) yay─▒mlad─▒─č─▒ ─░slâm Ansiklopedisi adl─▒ on bir sayfal─▒k bro┼čürdür. Bu bro┼čürde yer alan ele┼čtiriler ansiklopedinin Leiden bas─▒m─▒ üzerinde yo─čunla┼čmakta, maddeleri do─črudan do─čruya tercüme etmenin sak─▒ncalar─▒ aç─▒klanmakta, buna kar┼č─▒l─▒k reddiye ve tenkitte bulunulmas─▒, baz─▒ parçalar─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒, düzeltmeler yap─▒lmas─▒ veya yeniden yaz─▒lmas─▒ gibi alternatifler önerilmektedir.
Bu arada ─░slâm Ansiklopedisi tercüme çal─▒┼čmalar─▒n─▒n devam etmesi üzerine E┼čref Edib "tam manas─▒yla millî ve ─░slâmî bir eser vücuda getirmek için" telif bir ─░slâm-Türk Ansiklopedisi'n─▒ ve buna ba─čl─▒ olarak ─░slâm Türk Ansiklopedisi Mecmuas─▒n ne┼čretmeye ba┼člam─▒┼čt─▒r. Bu ansiklopedideki maddelerde ve dergideki yaz─▒larda ─░slâm Ansiklopedisi'ndeki yanl─▒┼člar üzerinde durulmu┼č, bas─▒nda yank─▒lanan uzun polemikler olmu┼čtur.

─░slâm Ansiklopedisi, seksen sayfa hacmindeki "Atatürk" maddesi d─▒┼č─▒nda Leiden bas─▒m─▒nda mevcut 6300 kadar madde ─░le s─▒n─▒rlanm─▒┼č, ilâvesi dü┼čünülen maddeler yay─▒m─▒n tamamjanmas─▒nin ard─▒ndan zeyil ciltlerine b─▒rak─▒lm─▒┼čsa da esasen tahminleri a┼čan yay─▒n süresi sonunda bundan da vazgeçilmi┼čtir. Personel yetersizli─či ve yaz─▒ heyetinin s─▒k s─▒k de─či┼čmesi yüzünden çal─▒┼čmalar─▒ aksayan ansiklopedi ancak k─▒rk yedi y─▒lda tamamlanabilmi┼č, on üç ciltte bitmi┼č görünmesine ra─čmen V ve XII. ciltlerin iki┼čer cilt haline gelmesi sebebiyle on be┼č cildi bulmu┼čtur.
Ansiklopedi maddelerinde konular─▒n önemiyle hacim nisbetleri dengesi de her zaman korunamam─▒┼čt─▒r. Benzeri büyük hacimli eserlerde kaç─▒n─▒lmas─▒ mümkün olmayan birtak─▒m ─░lmî ve teknik hata ve eksiklikler yan─▒nda baz─▒ at─▒flar─▒n kar┼č─▒l─▒ks─▒z kald─▒─č─▒, ayr─▒ca baz─▒lar─▒ yeni yaz─▒lanlardan olmak üzere mükerrer maddeler bulundu─ču da görülmektedir.
Anter ve Sîret-i Anter ─░bnülfârid ve Ömer b. Ali Abdülmelikb. Mansûr ve Muzaffer Hazlân ve Hizlân Sadreddin Muhammed  ve ┼×îrâzî  Nasr b. Hamdan ve Serî Mirza Takî Han ve Takî Han mükerrer yaz─▒lm─▒┼č maddelerdir.
Bütün aksakl─▒klar─▒na ra─čmen ─░slâm Ansiklopedisi, özellikle son ciltlerindeki telif maddeleriyle Türk ve dünya literatüründe önemli bir kaynak olma durumunu muhafaza etmektedir.
 

click women cheat on men what makes husbands cheat
what are aids symptoms hiv early symptoms new hiv treatment
bystolic free trial coupon bystolic add on copay card

Yazar Kadrosu
link reasons why women cheat why do wifes cheat
free abortion pill dilatation & curettage pro life abortion
abortion pill abortion pill abortion pill
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen

─░leti┼čim Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
e-mail

Bas─▒m Bilgileri
Yay─▒nlayan Kurum / Matbaa
Yay─▒nland─▒─č─▒ ├ťlke
Yay─▒nland─▒─č─▒ ┼×ehir
Yay─▒na Ba┼člad─▒─č─▒ Tarih 1940
Yay─▒n─▒ Sona Erdi─či Tarih 1987
Yay─▒n Say─▒ Adedi 15 cilt

Fihrist
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
lisinopril lisinopril lisinopril
gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction gabapentin and alcohol addiction

Dergiye Kay─▒tl─▒ Makaleler
# Makaleler Ad─▒
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 15.06.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...