Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

Cumhuriyet Dönemi Müfessirlerine Göre Ehli Kitabın Ahiretteki Durumu

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1048  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Mustafa Delebe Tefsir
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Tez -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 1048 عدد الزيارة : 14645 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Cumhuriyet Dönemi Müfessirlerine Göre Ehli Kitabın Ahiretteki Durumu

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Ehl-i Kitabın Cennetlik Olabilmesi İçin Hz. Muhammede Tabi Olması Gerektiği Tezi Ve Delilleri

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

 

Ehl-i Kitap kavramına açıklık getirerek Ehli- Kitap olan Yahudi, Hırıstiyan ve Sabiileri kısaca tanıtmaya çalıştık.

Birinci bölümde Ehl-i Kitabın ahiretteki durumuyla ilgili ayetleri klasik tefsirlerden kısaca inceledikten sonra Ehl-i Kitabın cennetlik olabilmesi için Hz. Muhammed'e tabi olması gerektiğini savunan klasik ve çağdaş dönem müfessirlerin yorumlarını ve delillerini inceledik.

İkinci bölümde, "Ehl-i Kitabın cennetlik olabilmesi için Müslüman olmasının gerekmediği" tezini ve delillerini inceledik.

Sonuç bölümünde elde ettiğimiz verileri değerlendirerek ulaştığımız sonuçlara yer verdik.

 


Cumhuriyet Dönemi Müfessirlerine Göre Ehli Kitabın Ahiretteki Durumu

İÇİNDEKİLER

  

KISALTMALAR         I

ÖNSÖZ           II

GİRİŞ

I.Cumhuriyet Döneminde ÜlkemizdeYetişen Müfessirler      1

II.Ehl-i Kitap

Kavramı          5

 

BİRİNCİ BÖLÜM EHL-İ KİTAB'IN CENNETLİK OLABİLMESİ İÇİN HZ.MUHAMMED'E TABİ OLMASI GEREKTİĞİ TEZİ VE DELİLLERİ

 

 

A.Genel Bilgiler          17

B.Ehl-İ Kitab'ın Cennetlik Olabilmesi İçin Hz. Muhammed'e Tabi Olması Gerektiğini Savunanlar ve Delilleri

I.Kadim Müfessirler

l.Taberî            21

2. Zemahşerî   21

3.Fahreddin Razî         21

4.Beydavî        22

5. İbn Kesir     22

II. Çağdaş Müfessirler

Konyalı Mehmed Vehbi         24

Elmalılı Hamdi Yazır  24

3.Ömer Nasuhi Bilmen           26

Seyyid Kutub  27

Hayrettin Karaman      28

Celal Yıldırım  30

6.Vehbe Zuhayli         31

7.İzzet Derveze           33

8. Görüşlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi       34

 

İKİNCİ BÖLÜM

EHL-İ KİTAB'IN CENNETLİK OLABİLMESİ İÇİN MÜSLÜMAN

OLMASININ GEREKMEDİĞİ TEZİ VE DELİLLERİ

 

A.Genel Bilgiler          44

B. Ehl-i Kitab'ın Cennetlik Olabilmesi İçin Müslüman Olmasının
Gerekmediği Tezi ve Delilleri 44

Süleyman Ateş'in Tezle İlgili Görüş ve Düşünceleri   45

Görüşlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi           66

SONUÇ           78

BİBLİYOGRAFYA   83

Summary         87

Özet     88

 

<

طبعات الكتاب

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 11.8.2011Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...