Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Abdülkadir Özcan

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 571  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. akozcan@gmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Muğla/Milas 1948
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Atatürk Eğitim Fakültesi (Marmara Üniv.) - Fen Edebiyat Fakültesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) -   Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Edebiyat Tarihçisi, Öğretim Üyesi, Dekan Yrd., Tarih, Edebiyat Tarihi,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, Fransızca, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 571 Hit : 8803 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Osmanlı Toplumunda Mehdilik Hareketleri
2 Osmanlı Tarihçiliği ve Tarih Kaynakları
3 İsyan Belirtisi Göstermeyenin Öldürülmesini İslam Hukukuyla Bağdaştırmanın İmkanı Yoktur

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Abdülkadir Özcan

 

30 Mayıs 1948 tarihinde Muğla ilinin Milas ilçesi Çandır köyünde doğdu.

İlk ve ortaokulu Milas’ta, liseyi İzmir’de Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı.

1968 yılında İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu.

Buradan Tarih Hazırlık Sertifikası ve yardımcı sertifika olarak aldığı Genel Türk Tarihi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı ile esas sertifika olarak seçtiği Yeniçağ Tarihi Anabilim dallarında tahsilini tamamladıktan sonra “Şeyhî Mehmed Efendi-Vekayiü’l-fudalâ” adlı lisans teziyle 30.06.1972 tarihinde mezun oldu.

Aynı yılın kasım ayında, girmiş olduğu yabancı dil (Fransızca) imtihanını kazanarak aynı fakültede doktora çalışmalarına başladı.

1974-1977 yılları arasında İstanbul Üniv. Merkez Kütüphanesi’nde memur olarak çalıştı.

Bu arada kısa süreli askerlik hizmetini ifa etti.

21 Aralık 1977’de asistanlık imtihanını başararak doktora çalışmalarını Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda sürdürdü.

“Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin” adlı çalışmasıyla 6 Mayıs 1980 tarihinde pekiyi derece ile “Dr.” ünvanını aldı.

1983 yılında yardımcı doçent oldu.

1986-1987 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Bu arada 2 Kasım 1987 tarihinde ittifakla doçent ünvanını aldı.

1988-89 öğretim yılı başında Mimar Sinan Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne nakloldu ve burada bir dönem dekan yardımcılığı yaptı.

14 Nisan 1993 tarihinde “Prof.” unvanını alan Abdülkadir Özcan, 2000-2001 Eğitim ve Öğretim yılında Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde Türk Devletleri Tarihi Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yapmıştır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu üyesi olan Abdülkadir Özcan halen Mimar Sinan Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Kitaplar:

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü)

I, İstanbul 1977, (sadeleştirilmiş metin);

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) II, İstanbul 1977, (sadeleştirilmiş metin);

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) III, İstanbul 1979 (sadeleştirilmiş metin);

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri, İstanbul 1984;

Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakāik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989;

Nev`îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakāik fî tekmileti’ş-Şakāik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989;

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiü’l-fudalâ, I, İstanbul 1989 (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989;

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiü’l-fudalâ, II-III (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989;

Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü’ş-Şakāik fî Hakk-ı ehli’l-hakāik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım),İstanbul 1989;

Mühimme Defteri 90, İstanbul 1993 (komisyon);

3 Numaralı Mühimme Defteri, Ankara 1993 (komisyon);

Eyyubî Efendi Kanunnâmesi

all wives cheat online women who cheated
click here dating for married men married affairs

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://abdulkadirozcan.org/
husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
website women affair open
click women cheat on men what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 25.2.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...