Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmet Baltacı

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4850  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Dr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Çumra 1934
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, İlahiyat,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4850 Hit : 3411 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Rüyeti Hilal Münakaşaları

Yazarın Şiirleri
click here website why do married men cheat

Yazarın Hikayeleri
open go how many guys cheat
read here click here unfaithful wives
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ahmet Baltacı

1934 yılında Çumra’nın Alissa (Yenimescid) köyünde doğdu.
İlk tahsilini Konya Hakimiyet-i Milliye İlkokul’unda (1946), hafızlığını Konya’nın o tarihlerde tek Kur’an Kursu olan Bulgurcuk Tekkesi Kur’an Kursu’nda Hakkı Özçimi Hoca Efendide bitirdi (1949). Bu arada Dorla’lı Nasır Koçak Hoca Efendi’den bir miktar Arapça okudu. Bu hoca efendinin teşviki ile 1951 yılında açılan Konya İmam-Hatip okuluna kaydoldu. Tahsiline devam ederken 1953 yılında Sahip Ata Camii’nde, daha sonra Sadreddin-i  Konevi Camii’nde müezzinlik, Tahtatepen Demirci Camii’nde imam-hatiplik görevlerini ifa etti.1959-1960 tarihleri arasında askerliğini yaptı. Terhisten sonra Mart 1960 yılında ibadete açılan tarihi İplikçi Camii’nin ilk resmi imam-hatibi olarak görev aldı.
Aynı yıl İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü giriş imtihanlarını kazanarak yüksek tahsile başladı. 1964 yılında buradan mezun oldu. Bu sırada Beyoğlu Kazancı ve Selime Hatun camilerinde imam-hatiplik yaptı. 1964 yılında Akseki Müftüsü oldu. 1966 yılında yapılan seçimlerde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi seçildi. Bu görevi esnasında Diyanet Hizmetleri ile ilgili ilk yönetmeliklerin hazırlanmasında görev aldı. 1968 yılında Danıştay’ın kurul seçimlerini iptali sonucu kısa bir süre Diyanet İşle Başkanlığı Arapça Mütercimliği’ne, daha sonra Eskişehir İl Müftülüğü’ne atandı. Burada Müftülük binasının yapımında ve İmam-Hatip Okulu Yaptırma Derneşi’nde görev aldı.
1970-1971 yıllarında Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’nı tedvirle görevlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın durma noktasında olan yayın hizmetlerinde görevler üstlendi. Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercümesinin ilk üç cildinin Diyanet’in mülkiyetine kazandırılmasında ve bir türlü bitirilemeyen ikinci baskının yapılmasında, Diyanet dergi ve gazetelerinin çıkartılmasında ve Diyanet adına ilk Kur’an-ı Kerim basılmasında görev aldı. Hac kafilelerine dini rehber adı ile ilk defa din görevlisi alma mecburiyeti getirilmeye çalışıldı. 1971-1972 öğretim yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) idarecilik kursunu bitirdi. 
1972-1973 yılları arasında Adana’da Bölge Vaizliği yaptı. 1970’den itibaren 1978 yılına kadar Devlet Bakanları Süleyman Arif Emre, Mehmet Özgüneş ve Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’na danışmanlık yaptı. Bu arada Ebubekr b. El Arabi’nin tefsiri hakkında hazırladığı tezle tefsirden doktorasını ikmal etti.
1978 yılında yeniden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. 1981-1984 yıllarında Berlin Din Hizmetleri Ataşeliği görevinde bulundu. Almanıa’da Diyanet İşleri Türk –İslâm Birliği (DİTİB)’nin ilk defa Berlin’de kurulmasını gerçekleştirdi. 
Yurtdışı dönüşü 1987 yılına kadar Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yaptı. Bu tarihte müktesep hakkı olan Kurul Üyeliğinden emekli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teklifi üzerine 1990 yılında Konya’da açılan Haseki Tipi Selçuk Eğitim Merkezi’nde müdür olarak yeniden göreve döndü. Selçuk Eğitim Merkezinin kuruluşunda, hizmet binasının yapımında, araştırma kütüphanesinin oluşmasında hizmet aldı. 1999 yılında yaş haddinden emekli oldu.
1987 yılında Konya’ya gelişinden itibaren Türk Anadolu Vakfı’nın çalışmalarına katıldı. Hâlen bu vakfın başkanlığını yürütmektedir. 
Evli, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk babasıdır.1934 yılında Çumra’nın Alissa (Yenimescid) köyünde doğdu. İlk tahsilini Konya Hakimiyet-i Milliye İlkokul’unda (1946), hafızlığını Konya’nın o tarihlerde tek Kur’an Kursu olan Bulgurcuk Tekkesi Kur’an Kursu’nda Hakkı Özçimi Hoca Efendide bitirdi (1949). Bu arada Dorla’lı Nasır Koçak Hoca Efendi’den bir miktar Arapça okudu. Bu hoca efendinin teşviki ile 1951 yılında açılan Konya İmam-Hatip okuluna kaydoldu. Tahsiline devam ederken 1953 yılında Sahip Ata Camii’nde, daha sonra Sadreddin-i  Konevi Camii’nde müezzinlik, Tahtatepen Demirci Camii’nde imam-hatiplik görevlerini ifa etti.1959-1960 tarihleri arasında askerliğini yaptı. Terhisten sonra Mart 1960 yılında ibadete açılan tarihi İplikçi Camii’nin ilk resmi imam-hatibi olarak görev aldı.
Aynı yıl İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü giriş imtihanlarını kazanarak yüksek tahsile başladı. 1964 yılında buradan mezun oldu. Bu sırada Beyoğlu Kazancı ve Selime Hatun camilerinde imam-hatiplik yaptı. 1964 yılında Akseki Müftüsü oldu. 1966 yılında yapılan seçimlerde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi seçildi. Bu görevi esnasında Diyanet Hizmetleri ile ilgili ilk yönetmeliklerin hazırlanmasında görev aldı. 1968 yılında Danıştay’ın kurul seçimlerini iptali sonucu kısa bir süre Diyanet İşle Başkanlığı Arapça Mütercimliği’ne, daha sonra Eskişehir İl Müftülüğü’ne atandı. Burada Müftülük binasının yapımında ve İmam-Hatip Okulu Yaptırma Derneşi’nde görev aldı.
1970-1971 yıllarında Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’nı tedvirle görevlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın durma noktasında olan yayın hizmetlerinde görevler üstlendi. Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercümesinin ilk üç cildinin Diyanet’in mülkiyetine kazandırılmasında ve bir türlü bitirilemeyen ikinci baskının yapılmasında, Diyanet dergi ve gazetelerinin çıkartılmasında ve Diyanet adına ilk Kur’an-ı Kerim basılmasında görev aldı. Hac kafilelerine dini rehber adı ile ilk defa din görevlisi alma mecburiyeti getirilmeye çalışıldı. 1971-1972 öğretim yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) idarecilik kursunu bitirdi. 
1972-1973 yılları arasında Adana’da Bölge Vaizliği yaptı. 1970’den itibaren 1978 yılına kadar Devlet Bakanları Süleyman Arif Emre, Mehmet Özgüneş ve Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’na danışmanlık yaptı. Bu arada Ebubekr b. El Arabi’nin tefsiri hakkında hazırladığı tezle tefsirden doktorasını ikmal etti.
1978 yılında yeniden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. 1981-1984 yıllarında Berlin Din Hizmetleri Ataşeliği görevinde bulundu. Almanıa’da Diyanet İşleri Türk –İslâm Birliği (DİTİB)’nin ilk defa Berlin’de kurulmasını gerçekleştirdi. 
Yurtdışı dönüşü 1987 yılına kadar Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yaptı. Bu tarihte müktesep hakkı olan Kurul Üyeliğinden emekli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teklifi üzerine 1990 yılında Konya’da açılan Haseki Tipi Selçuk Eğitim Merkezi’nde müdür olarak yeniden göreve döndü. Selçuk Eğitim Merkezinin kuruluşunda, hizmet binasının yapımında, araştırma kütüphanesinin oluşmasında hizmet aldı. 1999 yılında yaş haddinden emekli oldu.
1987 yılında Konya’ya gelişinden itibaren Türk Anadolu Vakfı’nın çalışmalarına katıldı. Hâlen bu vakfın başkanlığını yürütmektedir. 
Evli, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk babasıdır.

click here click married affairs

Dipnotlar
website women affair open
click here click married affairs

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
website women affair open

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 13.6.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...